1. Elektronické podanie opravného vykazu (0 replies)
 2. Štatistický úrad - povinnosti (5 replies)
 3. Oprava KV - v časti D2 (2 replies)
 4. Software odpisová skupina (1 replies)
 5. obchodovanie s alkoholom účtovanie (0 replies)
 6. miesto dodania (2 replies)
 7. účtovanie preplatku ZP ako na to? (4 replies)
 8. Zaradenie HIM (5 replies)
 9. Vystavené interné storno došlej zaúčtovanej faktúry z dôvodu vrátenia faktúry a KV DPH (1 replies)
 10. Predaj cigariet, oznamenie colnej sprave o stave? (1 replies)
 11. mám povinnosť podať daňové priznanie? (5 replies)
 12. Daňový bonus na dieťa (5 replies)
 13. DPH a koeficient? (0 replies)
 14. Môže si konateľ spoločnosti ktorý je vedený ako zamestnanec uplatniť od 1.1.2015 nárok na odpočitateľnú položku? (2 replies)
 15. SZCO kurz anglictina je polozka do nakladov (16 replies)
 16. Zrušená sro, neuhradené záväzky a ich dodanenie (2 replies)
 17. Účtovanie daňovej licencie a hospodárskeho výsledku (8 replies)
 18. Predaj osobného motorového vozidla kategórie M platcovi DPH (1 replies)
 19. Danove priznanie - rodicovska dovolenka, nezamestnana, materska dovolenka (4 replies)
 20. KV DPH a dobropis zo SSE a pôvodné číslo dokladu ku ktorému sa vzťahuje tento dobropis. (2 replies)
 21. DP k DzMV za rok 2014 - ťahač+náves ktorú hmotnosť brať? (2 replies)
 22. Daň z MV (1 replies)
 23. Daňová licencia a ukončená likvidácia (0 replies)
 24. Odhlásenie starého a prihlásenie nového auta. (5 replies)
 25. Dlhodobý prenájom motorového vozidla (2 replies)
 26. Doklad z ERP o nákupe diaľničnej známky s DPH ? (1 replies)
 27. KV, DP DPH pri vstupe do likvidácie v roku 2014 (0 replies)
 28. postúpený lízing a odpis v r.2015 (0 replies)
 29. Účtovníčka (živnostník) a podpisovanie daňových dokladov (3 replies)
 30. Tržby z registračnej pokladne, JÚ (0 replies)
 31. Môžem fakturovať spotrebu PHM pri prenájme auta mesiac pozadu? (3 replies)
 32. 2 jazdné súpravy + 1 ťahač navyše. Aká sadzba? (6 replies)
 33. Nezdanitelna čast zakladu dane na manželku (3 replies)
 34. Vyradenie DHM z sro nadobudnutého bezodplatne od spoločníka. (3 replies)
 35. Tržby z registračnej pokladnice, JÚ (0 replies)
 36. Paušálne účtovanie pohonných látok, JÚ, platca DPH, stav km (0 replies)
 37. daň z MV (7 replies)
 38. 80% výdaje v jednoduchom účtovníctve (12 replies)
 39. Prosím Vás ked učtujem v PU a konateľ si prevádza nejakú čiastku z účtu na účet oby dva sú firemné účty tak ako to mam zaúčtovať ďakujem (2 replies)
 40. Súkromná diaľnica v PL,ako by ste to účtovali? vratka dph, ci nie? z blocika mi to nie je jasne (2 replies)
 41. Limit na platby v hotovosti pri viacerých faktúrach toho istého dodávateľa (6 replies)
 42. Daň z nehnuteľnosti - účel stavby (0 replies)
 43. Zaúčtovanie dobropisu a kontrolný výkaz k tomu. (8 replies)
 44. Obcianske zdruzenie uctovnictvo povinnosti (1 replies)
 45. D z MV - r. 21 (1 replies)
 46. SZČO a využívanie auta na podnikanie iného, ako vlastného - súvisiaca otázka (18 replies)
 47. Dá sa odkúpiť nevyradený majetok zamestnancom? (2 replies)
 48. Viete odporučiť online účtovnícke softvéry? (3 replies)
 49. daňový výdavok - provizie za sprostredkovanie (1 replies)
 50. predaj auta - osobitná úprava dph (zdanenie prirážky) (3 replies)
 51. daň z nehnuteľností (3 replies)
 52. Vypocet spotreby podla vzorca (1 replies)
 53. zaúčtovať novú hodnotu majetku podľa znaleckého posudku do účtovníctva - do majetku? (3 replies)
 54. Dodanie služieb do EU (0 replies)
 55. Vystavenie fa do zahraničia pre odberateľa neregistrovaného ako plátca DPH (1 replies)
 56. DzMV - súkromné auto - riadok 40 (6 replies)
 57. Mal sa neplatca DPH zaregistrovať podľa §7a ak zaplatil honorár českému umelcovi za vystúpenie v SR? (0 replies)
 58. JU drobné platby na účet a vystavovanie zjednodušených faktúr, neplatiteľ DPH (0 replies)
 59. Je možné dať náklady za kúpu s.r.o. do nákladov s.r.o.? (5 replies)
 60. ako dostať osobný automobil súkromnej osoby do jej s.r.o. ? (3 replies)
 61. Odpočet DPH - ojazdené auto s prechodným ŠPZ (1 replies)
 62. DP FO typ A 2014: PN + evidencia na ÚPSVaR (7 replies)
 63. predaj s.r.o. (2 replies)
 64. predaj s.r.o. (0 replies)
 65. Môžem pridať do účtovnícstva faktúru a bloček vypísaný na fyzickú osobu? (6 replies)
 66. Riadok 09 v tlačive Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (4 replies)
 67. preplatok/nedoplatok (3 replies)
 68. Odpisová skupina (3 replies)
 69. Ak som zabudla zaúčtovať poistenie pri leasingu za auto za r.2013, môžem to doúčtovať do r. 2014? (4 replies)
 70. vystavená faktúra na zákonné poistenie vozidla (4 replies)
 71. K akému dátumu účtovať predanú nehnuteľnosť 507/133? (1 replies)
 72. 2 x zaplatená faktúra v JU (2 replies)
 73. Opatrovanie rodiča, opatrovateľský príspevok. (2 replies)
 74. Neskoro doručené faktúry účtovať s akým dátumom? (1 replies)
 75. SZČO - využívanie požičaného auta na podnikanie (8 replies)
 76. Môžem si dať do nákladov iba 80% z faktúry za MT? (5 replies)
 77. môže s.r.o.-čka vyfakturovať na meno konateľa (ako na fyzickú osobu) faktúru (4 replies)
 78. SZCO a sukromny automobil (6 replies)
 79. Ak som sa až teraz dopracovala k faktúre z EU za nákup tovaru v novembri 2013, aký je postup? (5 replies)
 80. som osoba registrovaná pre daň podľa § 7a,som SZČO ,podávam štvrťročný SV,môžem si uplatňovať 40% výdavky ? (3 replies)
 81. Uplatnenie paušálnych výdavkov na PHM (1 replies)
 82. detsky kutik - danovy vydavok? (4 replies)
 83. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, aké potvrdenia doložiť? (7 replies)
 84. daňová licencia a Výkaz ziskov a strát (3 replies)
 85. Preddavky na dan z prijmov - (4 replies)
 86. Účtovanie bezhotovostných prevodov v JU dobrovolnikovi za nákupy v neziskovky (0 replies)
 87. Ukončenie živnosti a daňové priznanie DPH (1 replies)
 88. Oznamuje s.r.o. vznik daň. povinnosti z MV ak konateľ používa svoje vozidlo vo firme? (3 replies)
 89. Technické zhodnotenie majetku a jeho zaradenie. (0 replies)
 90. Odhláška odhláseného vozidla (12 replies)
 91. učtovanie internet-rok 2014 alebo rok 2015 (4 replies)
 92. polozka "strata casu" na fakture (7 replies)
 93. Mesačný preddavok DzMV za 12/2014 zaplatený až v 1/20015 (0 replies)
 94. DPH, prijatá faktúra za tovar ČR (2 replies)
 95. Prax na získanie licencie audítora (0 replies)
 96. KV a DPH - uvedenie faktury na zalohu za službu + zuctovaciu fakturu s minusovou hodnotou (4 replies)
 97. Daň z mot. voz. pre užívateľa (3 replies)
 98. Daň z mot. voz. - riadok 09 - Daňovník podľa §85, a ešte §93 ods. 1 - kde nájdem tieto paragrafy? (3 replies)
 99. PHM 80% (2 replies)
 100. Čo sa účtuje v JÚ v peňaňom denníku do stĺpca osobný vklad podnikateľa v členení na hmotný? (10 replies)
 101. Zúčtovanie dph za službu z čr (2 replies)
 102. Musím podať daňové priznanie? (5 replies)
 103. Ako podať všeobecné podanie s prílohou -formulár na stránke financnasprava.sk (7 replies)
 104. výpočet spotreby pohonných hmôt (0 replies)
 105. Daň z motorových vozidiel - info FS SR (8 replies)
 106. Kontrolný výkaz - oprava (3 replies)
 107. Študent VŠ v ČR - príjmy z rôznych krajín (2 replies)
 108. Podanie danoveho priznania pri praci v CR ale az od od 1.3.2014 (4 replies)
 109. Ktorý časopis resp. web je vhodný pre účtovníka, personalistu (3 replies)
 110. do ktorej odpisovej skupiny zaradit? (1 replies)
 111. miesto dodania a DPH (1 replies)
 112. Refakturácia - prelom rokov (4 replies)
 113. Účtovníctvo v škole, depozit (6 replies)
 114. dátum dodania (4 replies)
 115. Ako zaúčtovať nákup darček. poukážok pre zamestnancov? (0 replies)
 116. K akému dátumu môže firma posielať "odsúhlasenie zostatkov"? Ku koncu roku, alebo aj k hocijakému inému mesiacu? (1 replies)
 117. odvody do SP a ZP z náhrady za nevyčerpanú dovolenku (0 replies)
 118. § 19 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu ešte raz. (0 replies)
 119. Podava sa danove priznanie aj po nadobudnuti nehnutelnosti cez vecne bremeno? (4 replies)
 120. Odpočitateľná položka v ZP-pracovný pomer + dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 121. Je možne kupit auto na firmu a nasledne predat FO tak aby to neuskodilo firme ale aby FO kupila v konecnom dosledku auto za cenu bez DPH? (3 replies)
 122. Účtovanie platby odberateľskej fa paypalom (1 replies)
 123. Oplatí sa operatívny leasing živnostníkovi ? (5 replies)
 124. Daň z motorových vozidiel za rok 2014- riadok 40- prívesný vozík (7 replies)
 125. Daňové priznanie a prerušenie živnosti (3 replies)
 126. Dań z motorových vozidiel , riadok 40 (10 replies)
 127. Doklad nad 5000 € (3 replies)
 128. Auto - odpisovanie - vlastnicke pravo (0 replies)
 129. Mikro ÚJ - PHL v nádrži k 31.12.2014 (2 replies)
 130. DPH ,vystavená faktúra do ČR (5 replies)
 131. MRP K/S - "spojazdnenie" (0 replies)
 132. nealko k obedom (1 replies)
 133. Výpočet preplatkov/nedoplatkov odvodov do ZP - RZZP 2014 (16 replies)
 134. Polovičný úväzok - ÚPSVAR (4 replies)
 135. Predfaktúra, platba, ostrá faktúra (4 replies)
 136. Položky v jednoduchom účtovníctve (20 replies)
 137. Nové tlačivo účtovná závierka k 31.12.2014 (4 replies)
 138. Neplatca DPH a kúpa tovaru v zahraničí (1 replies)
 139. Dofakturovanie rozdielu ceny (1 replies)
 140. § 19 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu (6 replies)
 141. Praca nadcas - preplatenie (1 replies)
 142. Spracovanie dph - cena (3 replies)
 143. Elektronicka komunikacia s DU bez ZEP (3 replies)
 144. Zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri predaji podniku (10 replies)
 145. Paušálne výdavky - SZČO od 1.5.2014 (17 replies)
 146. ako účtovať neuplatnenú DPH v jednoduchom účtovníctve, všetky príjmy sú oslobodené od DPH - finančné služby (1 replies)
 147. Môže SZČO zrušiť registráciu pre daň podľa §7, ak sa registroval pred dosiahnutím obratu v decembri 2014 a nakoniec obrat nedosiahol? (1 replies)
 148. SZCO, prace v Nemecku, stravovanie - naroky (9 replies)
 149. Vystavená faktúra a dobropis (7 replies)
 150. Tlačenie PPD,VVP a vnútorný zúčtovaci doklad v MRP a zmena čísla zápisu. (3 replies)
 151. SZČO kúpil MV, vzťah k DPH (4 replies)
 152. Vrátenie kolkov na pošte - prijatá platba - preplatený poplatok na 688 alebo 668 (2 replies)
 153. Nahrady za letenku na dovolenku po skonceni PC (7 replies)
 154. zaúčtovanie HM (2 replies)
 155. Učet v banke pre SZČO a ohlásenie na daňovom úrade (15 replies)
 156. kam do kontrolneho vykazu platbu PK (10 replies)
 157. pôžička a splátka pôžičky spoločníkovi v hotovosti nad 5000€ (22 replies)
 158. Pôžička sro 1 do sro2, kde sro vlastí 95 % podiel (9 replies)
 159. členenie v peňažnom denníku (1 replies)
 160. Ako priznať príjem z predaja nehnuteľnosti? (1 replies)
 161. ZEP a eID (6 replies)
 162. Reklamné predmety nad 17 Eur-ako ich účtovať? (3 replies)
 163. Podnikatel doniesol v decembri blocky zo starych mesiacov. Neplatca Dph (4 replies)
 164. Ako zaúčtovať úhradu viacerých faktúr jednou sumou? (5 replies)
 165. MK soft - účtovanie výdavkového pokladničného dokladu (2 replies)
 166. fa od platcu DPH z Čiech vystavená pre platcu DPH na SK s DPH (4 replies)
 167. Ako zaúčtovať odpis starých pohľadávok? (6 replies)
 168. Kde si mozem pozriet nove postupy uctovania PO - podnikatelov? (0 replies)
 169. Ráta sa NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM do hypotéky? (1 replies)
 170. Postupy účtovania sú zverejnené na stránke Ministerstva financií (6 replies)
 171. Ako zaúčtovať faktúru na prelome rokov? (3 replies)
 172. Opakované plnenie celoročná fakturácia - odvod dph (1 replies)
 173. nájomné za podu a účtovanie (1 replies)
 174. Zahraniční partneri - vystavenie FA a súhrnný výkaz (4 replies)
 175. Daň z MV - počet dní kedy vozidlo podliehalo dani a oznámenie o zániku DP (7 replies)
 176. DzMV-použitie súkr.vozidla podľa počtu dní -spôsob počítania dní (5 replies)
 177. Nájomné platené za viac mesiacov - účtovný predpis (1 replies)
 178. Gastrolistky a Lidl (8 replies)
 179. Ako zaúčtovať faktúru za telefóny na prelome rokov? (1 replies)
 180. Dobropis (2 replies)
 181. daňové priznanie, rodičovská dovolenka, a príjem zo zahraničia (6 replies)
 182. Predpokladaná daň z MV (3 replies)
 183. Faktúra za tovar do EU (7 replies)
 184. Bankový výpis a prechod rokov (3 replies)
 185. Je mozne pri prepise s.r.o. preniest zodpovednost za platbu danovych licenci za minuly rok na noveho majitela? (1 replies)
 186. z ktoreho roka vymeriavaci zaklad sa pocita odvod na Soc.poistovnu? (1 replies)
 187. dane a odvody z predaja akcií (4 replies)
 188. DPPO za rok 2014 - výpočet ZD a daňová licencia (5 replies)
 189. Dodanie služieb pre občanov z iných členských štátov (6 replies)
 190. Ak vypĺňam tlačivo daňového priznania ako pomôcka mi slúži aj poučenie k tlačivu ;) (3 replies)
 191. Odsuhlasenie pohl a zav. v anglickom jazyku (0 replies)
 192. Daň z nehnutelnosti (0 replies)
 193. charita v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 194. danove priznanie pre dan z motorových vozdiel (2 replies)
 195. Príjem z Adsense (1 replies)
 196. Daň z MV pri uplatńovaní 50% PHL (4 replies)
 197. PREDAJ S.R.O. v januári - podanie DP (1 replies)
 198. praca v zahranici a nasledna podpora v nezamestnanosti na Slovensku (1 replies)
 199. moze elektronicky (ZEP) podpisat a odoslat UZ na DU prokurista ? je zapisany do OR ale nie je to statutar ani clen ? (4 replies)
 200. Daň z MV - počet dní kedy vozidlo podliehalo dani (11 replies)
 201. Leasing ojazdeného auta z ČR cez českú firmu. (0 replies)
 202. Brigáda v CZ, rezident na SK - postup DP-??? (5 replies)
 203. Odpisovanie - doodpisovanie motorového vozidla a predaj. (1 replies)
 204. Hlavička fa od 1.1.2015 - spoločnosť zapísaná v OR (9 replies)
 205. Ako na to: Pomocou skladu v programe Alfa plus vytvoriť výdajky na základe fiškálu z ERP? (2 replies)
 206. krátkodobý majetok,tiež 80%? (11 replies)
 207. nezdanitelna čiastka na manželku (3 replies)
 208. Registračná pokladňa - dobierka (3 replies)
 209. vypočet koeficientu DPH - do vzorca pocitam aj prijmy z tovaru zo zahnanicia ? (2 replies)
 210. prefakturácia nájomného a ffa s dph alebo bez dph??? (3 replies)
 211. Odpísané auto (3 replies)
 212. Získanie praxe v účtovníctve (9 replies)
 213. Účtovanie PHM (5 replies)
 214. Dátum vzniku daňovej povinnosti pri dodaní služby z hľadiska DPH (2 replies)
 215. Daňové priznanie matky na rodičovskej dovolenke + príjem z výhry (6 replies)
 216. Daň z motorových vozidiel za rok 2014/ riadok 40 daňového priznania/ (104 replies)
 217. katalóg formulárov FS 2015 a prílohy (0 replies)
 218. Vyradenie auta z podnikania (7 replies)
 219. Živnostník - PN - výpočet preddavkov do ZP a SP (16 replies)
 220. Ako vyplňate r. 40 ( uplatňujete zľavy pre r.2015 ) v tlačive daň z motorových vozidiel ? (3 replies)
 221. Skladové zásoby v JU a DPH (2 replies)
 222. DZMV a súkr. osobné auto v obci (1 replies)
 223. Vyradenie auta z majetku do osobného užívania. (1 replies)
 224. Môže byť udelená pokuta z DU za nepodanie DP za motorové vozidlá za rok 2008 pre fyzickú osobu (občan) v decembri 2014? (20 replies)
 225. Prerušenie odpisovania a zmena metódy (1 replies)
 226. Elektronická registračna pokladna (4 replies)
 227. ocenovanie majetku a zaväzkov k 31.12. -MUJ (4 replies)
 228. Nárok na NČZD na exmanželku (2 replies)
 229. prenájom nehnuteľnosti FO-občan -FO -podnikateľ a povinnosti FO-občana z toho vyplývajúce (14 replies)
 230. Ako upraviť základ dane pri pozastavení živnosti? (5 replies)
 231. ale keď si tych 5000 EUR účtovne prevediem do pokladne....tak fyzicky si ich môžem previesť na svoj súkromny úcet či nie ? (8 replies)
 232. Predplatné časopisu platného do roku 2016 (2 replies)
 233. Ako dostat tovar kupeny FO do PU (sro)? (20 replies)
 234. Maximálna výška príspevku na stravovanie do 01.11.2014 a od 01.11.2014 (9 replies)
 235. Ocenenie softvéru (3 replies)
 236. Daň z nehnuteľností - dedičstvo (3 replies)
 237. Živnosť v Nemecku - platenie odvodov, daní (0 replies)
 238. Zvysenie zakladu dane o neuhradene zavazky (4 replies)
 239. účtovanie phm (6 replies)
 240. Absencia 1 den - ake nasledky? (21 replies)
 241. Stratená faktúra (8 replies)
 242. uplatnit danove odpisy? (4 replies)
 243. Od koľko Eur prijem za rok 2014 ma povinnosť SZČO registrácia do Soc.poisťovne? (3 replies)
 244. Ako prijat preddavok(financnu zabezpeku) szco+platba na fakturu. (15 replies)
 245. Novozisteny pozemok (2 replies)
 246. paušálne výdavky a evidencia zásob (1 replies)
 247. Aký dátum vystavenia faktúry dať? (14 replies)
 248. Aké odvody bude platiť SZČO s daňovým základom 7200 € ? (4 replies)
 249. Daňové priznanie k dani z príjmov FO (3 replies)
 250. Účtovanie a DPH v jednoduchom uctovnictve (1 replies)