PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Preúčtovanie pôžičky a podiel zo zisku
 2. Prerušená živnosť a DPH
 3. Časové rozlišovanie od 1.1.2014
 4. Platenie polovičnej licencie v s.r.o.
 5. Študent, jednorazový honorár a zdravotné poistenie
 6. Ako neplatit dph pri nakupe tovaru v zahranici a pri dovoze 2x?
 7. Opravný KV DPH
 8. Platenie polovičnej licencie v s.r.o.
 9. Odkúpenie časti budovy, v ktorej sme v prenájme.
 10. ukoncenie podnikania + DPH - nie ku koncu mesiaca,ako vysporiadat DPH?
 11. Pri fa za domény obdobie 2014-2015 robíte čas. rozlíšenie?
 12. Ready made s.r.o. - pokračovanie v účtovníctve
 13. prispevok na podnikanie prisiel pred zacatim podnikania
 14. Darčekové poukážky v RO
 15. Služobné motorové vozidlo, jeho odpis a 80%-ný paušál
 16. Rakúska živnosť, účtovníctvo
 17. Ako postupovať keď nestíham odhlásiť zdr.poisťovňu na SR a prihlásiť tú v ČR do osmych dní?
 18. vystavenie fa - predaj tovaru-zľava na tovar, poštovné-zľava na poštovné
 19. Transferova ocenovanie 1.1.2015 tuzemske zavisle osoby
 20. Ako s výdavkami pri živnosti popri zamestnaní? (auto, stravné)
 21. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej výške a vysporiadanie v roku 2014
 22. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume
 23. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume
 24. DzMV za rok 2014 sa považuje za daňový náklad roku 2014?
 25. marža
 26. Zahraničná firma nakúpi u nás a hned tovar aj predá na území SR
 27. Môžem dať do nákladov zimné pneumatiky keď ešte nemám auto?
 28. Do akej odpisovej skupiny preradiť Budovu - nebytovú poľnohospodársku budovu , a budovu - ubytovnu .
 29. Tovar predany do Svajciarska
 30. Faktúra ako splátkový kalendár
 31. Podpora v nezamestnanosti
 32. Ako zaúčtujem v PÚ príspevok z ÚPSVaR na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zam. - ide o príspevok zo štrukt.fondov 30 % z celkovej ceny práce.
 33. zmeny v DzP
 34. co je to pri preclievani zaradenie tovaru podla Harmonizovaného systému klasifikacie a zaradovania tovarov. ako sa to robi
 35. Je potrebné nahlásiť na DU - začatie prevádzky penziónu aj keď je szčo už od roku 1998 ?
 36. daňový výdavok SZČO
 37. účtovanie príspevkov na zamestnancov v JU
 38. Aká je definícia príležitostného príjmu.
 39. Výpočet VZ na účely SP
 40. Fakturácia
 41. Nesedí mi otváracia súvaha pri prebratí účta
 42. Neuhradena faktura do danoveho priznania ?
 43. Zálohová platba pred registráciou DPH a náklady po registrácii DPH
 44. Evidencia drobného inv. majetku v Alfe plus
 45. faktúra za opravu MV
 46. zakupili sme účtovný program softapp zo zahraničia cz poslali nám faktúru zo zahraničia čize s cz bez dph. pojde o samozdanenie? paragrafy 11 a 43? lebo v tomto programe mi to nedá.
 47. DPH v OMEGE
 48. Ako zaúčtovať alikvotnu časť DPH v OMEGE
 49. dph - ano ci nie?
 50. Vystavenie dobropisu do EU a riadok daňového priznania DPH a súhrnný výkaz.
 51. Ukončenie živnosti - čo s účtom a januárovými platbami?
 52. Faktúra zaslaná mailom v PDF - plnohodnotý daňový doklad ???
 53. Stravovacie poukážky a odvod DPH
 54. Evidencia drobného hm. inv. majetku v Alfe plus
 55. Nevyčerpana dovolenka a zrušenie rezervy
 56. Ako je to s DPH pri fakturach od platcu DPH neplatcovi?
 57. Ahojte, prosím o radu pri posúdení príjmu a jeho zdanení.
 58. Ktora odpisova skupina?
 59. Oprava nesprávneho účtovania majetku z roku 2011
 60. daňové odpisy po zmene v roku 2012 - vyradenie majetku
 61. Ak som dosiahla obrat 49790 eur, stávam sa povinným plátcom dph odkedy?
 62. Umorenie daňovej straty
 63. Učtovanie PRINED
 64. Rozdiel účtovania s.r.o. a rozpočtová organizácia
 65. Predaj bytov zahraničnej osobe z tretieho štátu
 66. Predpis nájomného
 67. Dohoda o vykonaní práce
 68. neplatiteľ poskytuje služby občanom
 69. Vrátenie kolkov
 70. Potrebujem registracnu pokladnu v autoskole
 71. paušalne vydavky a odvody v r. 2014,2015
 72. Novoročné pozdravy - účtovanie
 73. Ako zaúčtujem zahraničnú faktúru s DPH?
 74. Zákaznikoví chceme poskytnúť zľavu BONUS. Máme to vystaviť ako dobropis, alebo túto sumu môžeme dať do FA s tovarom?
 75. Môžem vystaviť zákazníkovi z Holandska dobropis na poškodený tovar ktorý bol vyvezený a vyfakturovaný v 10/2014?
 76. podpisuje starosta obce vyhlásenie na uplantnie NčZD na daňovníka?
 77. organizovanie podujatí
 78. Nová farnosť a účtovanie +DzP
 79. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnutej dedenim
 80. DPH auto!
 81. Založenie bankového účtu v Rakúsku
 82. zjednodušená evidencia, zamestnanec na dohodu pomôžte nutne
 83. preplatok, ktorý nám nevrátili
 84. výber z účtu v PO
 85. Zahraničný automobil v podnikaní
 86. fa z EU za tovar + fa tuzemska za dopravu datum dodania
 87. účtovanie dph pri registrácii
 88. 1% z 12,5% navýšenia OC auta pri súkromnom používaní služobného auta
 89. Auto v podnikaní
 90. Povinnosť podať daňové priznanie FO
 91. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel-dátum prvej evidencie vozidla a dátum vzniku daňovej povinnosti
 92. Účtovanie stravného
 93. Konateľ a stravné lístky
 94. Elektronické služby po novom, použite systému MOSS.
 95. Zaradenie nehnuteľnosti - odpisy
 96. neuhradené záväzky
 97. Čo musí obsahovať živnostenský list aby szčo mohla fakturovať stavebné práce s materiálom ?
 98. Obrat pre audit
 99. Dodatočné odpočítanie DPH pri registrácii
 100. Zdravotné odvody v SR z daňového bonusu z Česka
 101. Doplatok do minimalnej mzdy v MRP.
 102. Kaderníčka - paušálne výdavky - z pohľadu ext. účtovníčky
 103. odpis ŠPZ
 104. nevyfakturované dodávky - rezervy - uznatelnosť?
 105. Využitie sociálneho fondu
 106. Zlúčenie spoločnosti
 107. Storno poplatok a DPH
 108. Nájom poľnohospod.pozemkov a DPH
 109. Účtovanie v pozemkovom spoločenstve
 110. obchodvanie medzi závislými osobami od 1.1.2015
 111. Ak predám sročku teraz v decembri, kto bude podávať daňové priznanie?
 112. Podiel na zisku a tvorba SF
 113. Vlastná oprava vozidla pre autoservis, účtovanie?
 114. Stravné lístky 2014, účtovanie + účtovanie spätne, je to v poriadku?
 115. zrušenie DPH daňovým úradom
 116. Príjmový - faktúra za hotové od DOXX-u, uctujete ako fakturu, ci len VPD?
 117. Kontrolný výkaz a dobropis
 118. Aké su podmienky na asistenta auditora?
 119. Uplatnenie NČZD.
 120. zrazky s prijmu SZČO exekutorom
 121. Odpočítateľná položka na manželku.
 122. Umrtie konatela,ktorý mal vklad v sro , nie je spoločník
 123. Daň pri výhre
 124. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve v roku 2014
 125. balík z činy v hodnote 186 eur bude sa platiť clo a daň ?
 126. Započet v JU
 127. Vyčerpanie príjmu z 2% z dane v o.z.
 128. Som príjemcom dotácie od ÚP na začatie podnikania,stačí ÚP dokladať k správe o činnosti daňovú evidenciu,ktorá mi viac vyhovuje kvôli cudzej mene,alebo musí byť peňažný denník?
 129. vklad investora fo do s,.r.o.ako protihodnota na nakup postupenych pohladavok
 130. Oneskorený doklad z ERP
 131. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri došlej faktúre za UPC Internet?
 132. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri faktúre za telefón?
 133. nové tlačivo - daňové priznanie za r. 2014
 134. zmeny v legislatíve - 326, výkazy, atď.
 135. DPH pri predaji opotrebovaných batérií a akumulátorov
 136. Ako zaúčtujem pracovnú cestu a náhrady?
 137. Účtovanie daru
 138. zaúčtovanie + zaradenie do majetku kamerový systém kúpa v s.r.o.
 139. Úhrada na základe objednávky
 140. Oprava faktúry pri prenose DP podľa §69 a kontrolný výkaz
 141. Odpocet DPH pri vyskumnych projektoch
 142. Zápočet a rozdiel 1 cent
 143. Dokladovanie využitia sociálneho fondu
 144. Prihlasenie do ZP po ukonceni pracovneho pomeru na dobu urcitu pocas trvajucej PN
 145. Ako na to -Zamestnanecká rada?
 146. Zaúčtovať výpis z firemnej kreditnej karty VISA. Úverový rámec 5000 Eur. Vďaka
 147. dovoz ojazdeneho auta z EU od platcu DPH
 148. Účtovanie a odpisovanie majetku na leasing na 24 mesiacov
 149. nájomné zmluvy v urbariáte
 150. Môžem započítať NO v dodatočnom daňovom priznaní k DPH za 102014?
 151. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve
 152. Money S3 - nahodenie zahranicnej faktury do programu
 153. paušálne výdavky na PHM vo výške 80%
 154. Účtovanie novozaloženej a.s.
 155. DPH na zahraničnej faktúre
 156. DBK k vyšlej faktúre
 157. Náklady na prenájom auta
 158. Prijatý dobropis a následné interné storno dobropisu vstupujú do výkazu DPH a KV?
 159. Účtovanie zahraničnej faktúry
 160. opravné položky a spotrebitelske uvery
 161. Učtovanie telefonu
 162. Kedy bude k dispozícii tlačivo na DP k DzP FO typ B za rok 2014?
 163. Odpis starých faktúr
 164. Taxisluzba - tlac potvrdeni z taxametra (od 1.1.2014)
 165. Fúzia dvoch sro
 166. Nové účtovné výkazy platia už pre RUZ 2014
 167. Aktivácia sofware vyvíjaný pre objednávateľa po jeho zrušení objednávky
 168. registračná pokladnica
 169. Neoprávnené účtovanie DPH
 170. DP a NCZD pre SZCO
 171. Zmenené účtovne výkazy za rok 2014?
 172. pokladničné doklady v MRP
 173. Predala som akcie v zahraničí. podávam daňové priznanie za rok 2014 ak som na starobnom dôchodku?
 174. dobropisy - nedodaný tovar - DPH?
 175. Zahrnutie faktur za telefon, ktory je na sukromnu osobu, ale vyuziva sa aj na podnikanie, ako? v Celej vyske?
 176. Do ktoreho roku zahrniem naklady?
 177. Faktúra od Slovak Telekom
 178. Opravné položky vyradenie
 179. Zrušenie spol. bez likvidácie - zlúčenie
 180. Vrátenie poistného
 181. Nadobudnutie tovaru z členského štátu a DPH
 182. Knihá jazd alebo 80% paušal?
 183. Ako účtujete "myPay" na faktúre od telekom.operátora?
 184. Prenájom osobného automobilu zamestnávateľovi na dobu určitú.
 185. Koeficient a kúpa nehnuteľnosti
 186. Ukončenie živnosti - zamestnávateľ
 187. Odpisovanie formy na odliatky
 188. Pri rozpisovani km pri firemnom aute do knihy jazd, mozem zapisovat jazdy zo sidla do prevadzky a spat?
 189. Neplatca DPH a služby od neplatcu DPH
 190. Účet 399 a jeho zaradenie do riadku súvahy
 191. Výpočet odvodov do ZP a vyska rocneho zuctovania podla prikladu
 192. Je takáto faktúra ok ?
 193. Pracovny asistent odvody a predcasny dochodok
 194. Súkromné auto v podnikaní(SRO).
 195. Preplatky/nedoplatky v zanedbateľnej hodnote na faktúrach
 196. Vynechané číslo vyšlá faktúra
 197. športovec - zdanený príjem zo zahraničia ako účtovať
 198. Platiteľ mzdy -exekučný príkaz na mzdu povinného
 199. Príkaz na vyslanie pre zamestnanca jedným rozhodnutím - vzor
 200. Dobrovolny platca DPH
 201. časové rozlíšenie nákladov pre 2015
 202. Môžem zaplatiť za stravu viac ako je celodenné stravné?
 203. chybná úhrada - vzniknutý preplatok - účtovanie v PÚ
 204. Zábezpeka nájmu
 205. Ako podat danove priznanie z predaja nehnuteľnosti
 206. Rozúčtovanie faktúry pri prechode na platcovstvo DPH uprostred mesiaca.
 207. Povinnosť mať ERP
 208. Daňová evidencia
 209. Som poberateľom dávky v hmotnej núdzi (mesačne 61,60 EUR). Ochorel som a PN bude dlhodobejšieho charakteru. V takomto prípade mi zaniká aj nárok na vyplatenie dávky?
 210. Ako správne zaúčtovať darčekovú poukážku?
 211. zmluva a faktura
 212. odvody, keď som poistený v nemecku
 213. Kroky pri prebratí účtovníctva v priebehu roka.
 214. Cena za mernú jednotku v skladových kartách
 215. Kolko rezijnych faktur ( slovenskych, beznych, viac-menej opakujucich sa ) denne spracuje Vasa uctovnicka?
 216. Odpočet DPH pri oprave prenajatého bytu
 217. Môže si dať firma s.r.o. do nákladov ubytovanie za osoby, ktoré pracujú na živnosť pre túto s.r.o.? Ubytovanie im platí firma s.r.o. a títo živnostníci fakturujú len za vykonané služby.
 218. odmeny a materska
 219. Ako zaplatiť stravné zamestnancovi na sl. ceste, keď na pozvánke je uvedené, že mu bude poskytnuté občerstvenie-káva, čaj, minerálka, bageta v trvaní 5-12 hod.
 220. Nárok na dovolenku počas materskej.
 221. Ako zauctovat finacne dary v PU od neznamych darcov formou tzv.donate(platba priamo z bank.karty na ucet s.r.o. prostrednictvom webu)?
 222. Ako získať údaje minulého roku
 223. Tlač koncoročných výstupných zostáv
 224. Kombinácia zákazková výroba a nedokončená výroba
 225. Študent + brigáda v zahraničí
 226. samonosná elektrická brána
 227. vratenie dani z cz
 228. Pokladňa a číslovanie
 229. Doklady potrebné k vybavovaniu dávky v nezamestnanosti
 230. ELDP a dohodar v roku 2005
 231. Daňová evidencia
 232. Licencia na pocitacovy program + sposob odpisu
 233. Daňová evidencia a dotácia z úradu práce
 234. Znovu založenie živnosti - ako to bude s odvodmi?
 235. Platba v hotovosti cez RP
 236. Ako správne účtovať dodávky za opakované plnenia?
 237. Aká je správna formálna kontrola zápisov v peňažnom denníku? SZČO, JU, neplatca DPH, program MRP
 238. dobropis pokladničného bločku
 239. Správnosť zaúčtovania cestov.príkazu (platba kartou, hotovosť, stravné zo zákona). SZČO, neplatca DPH, program MRP
 240. Účtovníčka nechce odovzdať účtovníctvo a koná v neprospech firmy.
 241. Faktúra za služby do ČR, miesto dodania služby SR.
 242. ELDP - dohodári, v programe Olymp
 243. §53 o DPH
 244. Virtuálna registračná pokladňa a vybrané služby
 245. Preddavok DzMV na I.Q 2015 za nákl. voz.musím platiť, aj ked je vozidlo od mája 2014 odhlásené?
 246. ROEP
 247. Logo na automobiloch, ktoré sú majetkom s.r.o -čky
 248. Zrážka zo mzdy - náhrada škody
 249. Dotácia na bytovom družstve
 250. Predaj stavebného materiálu