1. krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby-20%nepeňažný príjem? (8 replies)
 2. DPH za XII/2014 uplatniť v I/2015 (11 replies)
 3. Môžem zaúčtovať Dodatočné DP k DPH podané v januári 2015 do decembra 2014? (1 replies)
 4. Podanie danoveho priznania v SR a v CR? (6 replies)
 5. funkčný plat učiteľa (1 replies)
 6. Vrátený preplatok účtovanie JU a KV (2 replies)
 7. Ako uviesť do daň.priznania dva rozdielne druhy príjmov, pričom jeden bol už zdanený? (2 replies)
 8. Daňové odpisy 2014 (6 replies)
 9. Účtovanie Money S3 - košieľky (8 replies)
 10. Opravné položky k pohľadavkám v PU (6 replies)
 11. výdavky na PHM k príjmom z §8 (32 replies)
 12. Zálohová faktúra a DPH (3 replies)
 13. Budú nasledujúce položky súčasťou OC auta alebo nie? (4 replies)
 14. Auto pri skončení živnosti (0 replies)
 15. Princípy účtovania (5 replies)
 16. Princípy účtovania (2 replies)
 17. spotreba PHM v JÚ (0 replies)
 18. Odpočítateľná položka na ZP (2 replies)
 19. dane (9 replies)
 20. Danove (1 replies)
 21. Prílohy k DP FO typ B za rok 2014 (9 replies)
 22. Môžem použiť metódu vyňatia prijmov ak neboli zrážané dane? (1 replies)
 23. ukradnutie prenajatej veci (0 replies)
 24. Ako znížiť dane SZČO pri mierne vyšších príjmoch (4 replies)
 25. Dodatocne DP k DPH r. 2014 (2 replies)
 26. Prerušené odpisovanie a vyradenie majetku (9 replies)
 27. Diéty do zahraničia (4 replies)
 28. zaokruhlovanie celkovej sumy vo FA (3 replies)
 29. viete mi poradiť - musí si viesť SZČO peňažný denník ak si uplatňuje výdavky paušálne? (3 replies)
 30. dph u vzdělavacich služieb (2 replies)
 31. Vysporiadanie pristupenia k zavazku (0 replies)
 32. Mikroúčtovná jednotka (12 replies)
 33. Jednorázový príjem- do 500eur a do 1900 eur. (0 replies)
 34. Zmluva o dielo - dôchodca - prijem nižší ako 1901,67 Eur (8 replies)
 35. nadobudnutie tovaru z čl.štátu (3 replies)
 36. El. služby po novom, MOSS a dokazovanie určenia miesta plnenia DPH. (8 replies)
 37. Odpisy od 1.1.2015 (5 replies)
 38. dobropis z ERP (6 replies)
 39. Osobný automobil pridelený na súkr. účely a PHM? (9 replies)
 40. Účtovný program Pohoda a vyrovnavaci účet 399 (12 replies)
 41. Môžem urobiť RZ zamestnancovi, ak jeho predchádzajuci zamestnávateľ sa zlučil s inou firmou bez prevzatia zamestnancov? (1 replies)
 42. Odpredaj odpisaneho auta zamestnancovi (13 replies)
 43. Mám si započítať do svojich príjmov podporu v nezamestnanosti vyplatenú v 1/2015 za obdobie 12/2014 pri vyúčtovaní dane u manžela? (8 replies)
 44. Daň z MV použitie súkromného vozidla u dvoch zamestnávateľov? (2 replies)
 45. Dohoda o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia v MRP (0 replies)
 46. Splatenie pôžičky výberom z účtu (13 replies)
 47. Zahrňovanie kurzových rozdielov. (2 replies)
 48. Kúpa vozidla od FO (3 replies)
 49. prišlá fa v r.2015 zd. plnenie 31.12.2014 - neplatiteľ dph (13 replies)
 50. Daňová licencia a občianske združenie (4 replies)
 51. parkovisko - ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 52. fakturácia do zahraničia tovar , služba (0 replies)
 53. Bloček z ERP - dobropis (0 replies)
 54. dan z mv (0 replies)
 55. Krátenie stravného - zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 56. Auto kúpené 01.03.2011, zaradené podľa TP 03.03.2011 môžeme predať k dátumu 03.03.2015? (2 replies)
 57. samozdanenie leteniek (0 replies)
 58. "nová" spoločnosť - účtovníctvo (1 replies)
 59. Dodatočný kontrolný výkaz - jedno plnenie omylom uvedené 2x (12 replies)
 60. dan z nehnutelnosti tlačivo (3 replies)
 61. daň z mot.vozidiel z-teľ a z-nec (11 replies)
 62. odpisy podrobne (4 replies)
 63. Platby v hotovosti (1 replies)
 64. Dovoz tovaru z EU (0 replies)
 65. SZČO neplatca DPH -ako zaučtujem nákup stravných lístkov na dobierku a výdaj stravných lístkov ? (0 replies)
 66. Neuhradeny zavazok 720 dni - nasledne uhrada - uprava ZD (8 replies)
 67. musi byť kilometrovné doložené phm (3 replies)
 68. Daň z mot. vozidiel (1 replies)
 69. Zabudnuté doklady (0 replies)
 70. faktura za sprostredkovanie,neuhradena - ako ju správne zaúčtovať ? (5 replies)
 71. Predkladajú sa aj za rok 2014 Výkazy o príjmoch a výdavkoch a o majetku? a kde ich nájdem, v Krose ešte nie sú? (8 replies)
 72. Kam účtovať autorskú odmenu za licenciu na použitie hudobných diel? (0 replies)
 73. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné - JU (1 replies)
 74. 80% paušál pri firemnom aute účtovanie (0 replies)
 75. vymeriavací základ na ZP (9 replies)
 76. Nezisková organizácia, cestovné náhrady, daň z motor. vozidiel (0 replies)
 77. Cestná daň zaplatená 2015 (7 replies)
 78. Preddavky na daň z motorových vozidiel 2015 - motocykle (1 replies)
 79. ERP pri organizovaní kurzov, školení a seminárov (5 replies)
 80. Nezisková organizácia s podnikateľskou činnosť a daň z motor. vozidiel (3 replies)
 81. Ak si konateľ bude preplácať 20% nákladov za PHM nemusí sa mu zdaňovať nepeňažné plnenie vo výške 1% z OC auta? (2 replies)
 82. Nadspotreba PHM - uctovanie, ocenenie (9 replies)
 83. nákup nepojazdného autobusu a zaradenie ako HIM (2 replies)
 84. živnosť a materská dovolenka (4 replies)
 85. Môžem byť štvrťročný plátca DPH od 1.1.2015 lebo musím až od 1.4.2015? (12 replies)
 86. Kde sa stratili pomocné výpočtové tabuľky, ktoré boli k dispozícii na Porade? (17 replies)
 87. Opatrovatelka v Rakusku, aky ma narok na dochodok? (22 replies)
 88. Daňové priznanie 2014.Treba priložiť aj potvrdenie z Úradu práce? (5 replies)
 89. Export miezd do PÚ v programe MRP (0 replies)
 90. SZČO a zahraničné stravné (2 replies)
 91. Termín na podanie daňového priznania (10 replies)
 92. Účtovanie zvyšku dotácie z úradu práce - keď je FA vyššia ako zostatok v knihe záväzkov. (2 replies)
 93. Ako môže firma preukázať, že motorové vozidlo sa používalo len na firemné účely? (11 replies)
 94. Dobropis na prelome rokov (4 replies)
 95. Uctovanie vlastnej vyroby a sluzby (2 replies)
 96. registrácia dane zo závislej činnosti (1 replies)
 97. Musím účtovať na nesprávne použitý účet ? (3 replies)
 98. Ako zaplatí SRO za nákup od FO 2014 (3 replies)
 99. Účtovníctvo - zodpovednosť (16 replies)
 100. daň z príjmu za rok 2014 (2 replies)
 101. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časti základu dane na manželku? (4 replies)
 102. ročné zúčtovanie dane - PN, nezamestnaný (6 replies)
 103. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 (5 replies)
 104. dostupnosť daňových tlačív (3 replies)
 105. SZČO a cestovné náhrady. (4 replies)
 106. Ako účtovať povolené prečerpanie účtu/kreditná karta typu revolving v JU? (5 replies)
 107. Dodatočný súhrnný výkaz - čo napísať? (3 replies)
 108. Nadspotreba pri nákladných autách (0 replies)
 109. Ak dnes oznámim na DU ukončenie používania auta na podnikanie k 31.12.2014 bude to ešte v termíne? (18 replies)
 110. vypocet preplatku alebo nedoplatok dane za rok 2014 (5 replies)
 111. Daň z MV a ukončenie živnosti (3 replies)
 112. Vratia mi daň za rok 2014 ked som bol 2mesiace pn (37 replies)
 113. Vypocet materskej dovolenky (10 replies)
 114. kratenie DPH, riadok 21 DP celkova dan alebo vypocitana koeficientom? (2 replies)
 115. ako spravne zaučtovat platbu do zdravotnej poistovni za konatela z odvedených dividend (1 replies)
 116. Oznamovacia povinnosť pri dani z MV od 1.1.2015 (25 replies)
 117. Aka hmotnost v DP MV za privesny vozik? (3 replies)
 118. finančný dar od neziskovky (1 replies)
 119. Ako správne vypočítať daň z mot. vozidiel a vyplniť daňové priznanie? (15 replies)
 120. Daň z MV-prívesný vozík 400Kg-platí daň? (1 replies)
 121. Zaplatenie sluzby za s.r.o. tretou osobou (12 replies)
 122. Refakturácia nákladov - operatívny leasing a PHM (0 replies)
 123. Ako urobiť cesťák, keď to isté súkromné auto využívam ako živnostník aj ako konateľ s.r.o.? (9 replies)
 124. Rodičovský príspevok a odpočitateľná položka (4 replies)
 125. DMV za 2014 a zmena sidla spolocnosti (1 replies)
 126. Ako zaúčtovať platbu poistného pri výkone povolania za zamestnanca? (0 replies)
 127. Nezdanitelna časť základu dane na manželku (2 replies)
 128. daňová evidencia (1 replies)
 129. Zúčtovanie daní - je potrebné? (28 replies)
 130. účtovníctvo obcí (0 replies)
 131. Nesprávne zrazená daň zo závislej činnosti za rok 2013 (1 replies)
 132. Odpis pohľadávky z roku 2009 (0 replies)
 133. Odpis 2x zaúčtovanej pohľadávky vo výnosoch (1 replies)
 134. Úhrada došlých dobropisov (0 replies)
 135. Daňové priznanie dôchodcu (14 replies)
 136. Som fyzicka osoba pracujem v zahranici a chcem dat do prenajmu nehnutelnost! (4 replies)
 137. uvažujem správne, že môj dôchodca neplatí daň z prenájmu? (8 replies)
 138. samostatná organizácia aké účto vedie (9 replies)
 139. Nemá niekto vzor poznámok pre Mikro účtovné jednotky? Ak sa nájde dobrá duša, priložte nám ich sem. (2 replies)
 140. Storno pohľadávky na účte 315 z minulého učt. obdobia (0 replies)
 141. Odpočítateľná položka na manželku (6 replies)
 142. Ochranne napoje uctovanie (1 replies)
 143. fakturovanie účtovných služieb PO-ak sa s fakturáciou nepočítalo v starom roku (4 replies)
 144. Faktúra na prelome rokov v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 145. Daňové odpisy zmena (5 replies)
 146. Zaúčtovali by ste výdavok na základe kópie pokladničného bločku bez jeho originálu? (42 replies)
 147. Môžem vykonať ročné zúčtovanie dane bývalej zamestnankyni? (1 replies)
 148. Aktivácia - účtovanie, čo všetko započítať a ako na konci a zač. roka? (0 replies)
 149. Časové rozlíšenie-Opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (0 replies)
 150. Predaj, vyradenie neodpísaného auta JU (13 replies)
 151. Zdanenie záväzkov FO zapísanej v OR pri ukončení podnikania (0 replies)
 152. ročné zúčtovanie dane študenta - dohodára a dohodára, vedeného na UP (5 replies)
 153. bločky s DPH (6 replies)
 154. uctovanie vystavenej fa za ucto v r.2015 za r.2014 (3 replies)
 155. je nutne platit danovu licenciu pri uplatneni straty min.rokov? (3 replies)
 156. Danove priznanie (2 replies)
 157. pomiešané dátumy na faktúrach (1 replies)
 158. Ročné zúčt. dane (5 replies)
 159. CO znamena: nebude o vozidle uctovane? (16 replies)
 160. Nesprávne faktúry - sumy na starších faktúrach (2 replies)
 161. Ako vypočítať predpokladanú daň z MV, keď v TP nie je uvedený dátum prvej evidencie vozidla, je tam len rok výroby1995? (4 replies)
 162. Keď sme si neprihlásili naše pohľadávky v reštrukturalizácii môžem ich daňovo odpísať? (1 replies)
 163. Kedy vznika narok na odpocet DPH? (1 replies)
 164. Prepis mot. vozidla (14 replies)
 165. DZMV za rok 2014 (4 replies)
 166. Ktoré doklady pri lízingu vstupujú do môjho účta? (2 replies)
 167. Dialničná známka-faktúra Slovnaft (3 replies)
 168. Kto platí DzMV - ak szčo majiteľ auta prenajal auto vložené do podnikania inej spločnosti s r.o. ? (3 replies)
 169. Treba zaplatiť daň z motorových vozidiel 2014? (2 replies)
 170. Neuhradený zisk min.rokov schválený ako záväzok je možné preúčtovať späť na neuhradený zisk??? (0 replies)
 171. Preddavky na daň z príjmu (1 replies)
 172. výpočet preddavkov do ZP a SP -len celé mesiace? (0 replies)
 173. Daň z MV platí zamestnávateľ alebo držiteľ? (2 replies)
 174. Zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok a jeho hodinová mzda (3 replies)
 175. Ako vystavit fakturu alebo doklad ked som iba Fyzicka osoba (20 replies)
 176. Predkladanie oznámenia o schválení účt.závierky v listinnej forme (0 replies)
 177. DzMV - výpočet dane za mesiace v ktorých bolo vozidlo používané na podnikateľské účely (9 replies)
 178. Vrátenie zaplatenej dane (7 replies)
 179. česká firma vysiela zamestnca na služobné cesty autom SK (3 replies)
 180. uctovanie danovej licencie PO (6 replies)
 181. Do akej emisnej triedy mám v DP k dani z motorových vozidiel za rok 2014 zaradiť náves (14 replies)
 182. Do ktorého zdaňovacieho obdobia patrí úhrada dane z motorových vozidiel? (18 replies)
 183. Matka pracuje na dohodu pol roka, ma narok na danovy bonus za cely rok alebo nie? (5 replies)
 184. dan za ubytovanie (1 replies)
 185. Saldokonto v omege ? (2 replies)
 186. Odpisovanie od roku 2015 (2 replies)
 187. Ako zaučtovať VPD - vypis z obchodneho registra obstarany na poste? (1 replies)
 188. KVDPD chyba (6 replies)
 189. zmena sídla spoločnosti - tým pádom zmena EČV a daň z motor.vozidiel (0 replies)
 190. Zle uhradená zálohová FA a následné vystavenie riadnej FA. (1 replies)
 191. daň z motor.vozidiel za rok 2013 - podať dodatočne DP kvoli datumu prvej evidencie vozidla? (6 replies)
 192. Faktúra Slov.Telekom za 12/2014 a § 56 ods.14 Postupov účtovania PÚ (1 replies)
 193. Som živnostník a platca dph. Chcem doviesť tovar vo väčšom množstve z Číny. Povedzme že tovar by stál 1500 eur. Ako je to s platením dph a clom? (2 replies)
 194. Mám správny výpočet sumy na r. 40 preddavky rok 2015 - DzMV 2014. (8 replies)
 195. zúčtovanie dotácie (0 replies)
 196. Daňové priznanie 2014 a úrad práce (10 replies)
 197. Sociálny fond (3 replies)
 198. Patrí do môjho príjmu na výpočet ročného zúčtovania dane aj inval. dôchodok vo výške 45%? Je to 145€. (1 replies)
 199. daňový bonus na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v zahraničí (1 replies)
 200. Príspevok z ÚP a mesačné výkazy (1 replies)
 201. Daň z motorových vozidiel za rok 2014 a daňovník zamestnávateľ (2 replies)
 202. Chybový protokol KV DPH (4 replies)
 203. Zaplatené poistné v daňovom priznaní (0 replies)
 204. predpokladaná daň z MV 2015 - podľa veku vozidla (11 replies)
 205. Pohľadávky voči prepojeným jednotkám (0 replies)
 206. Predpokladaná daň pre ťahač + náves pre rok 2015 (1 replies)
 207. Výpoveď následná PN-ka, dohoda o PČ a podpora v nezamestnanosti (8 replies)
 208. Daňové priznanie športovca (0 replies)
 209. DzMV pri rozdielnom počte ťahačov a návesov. (0 replies)
 210. nákup materiálu osobnou kartou (2 replies)
 211. cestná daň (6 replies)
 212. Odberateľská faktúra z Poľska- čo všetko má obsahovať ? (0 replies)
 213. oprava ZS 261 (5 replies)
 214. Dodatočné DP k dani z motorových vozidiel za rok 2013 (4 replies)
 215. Daňové priznanie PO 2014 (likvidácia firmy) (0 replies)
 216. Fígel ako v Portáli FS opakovať starý formulár na nový. (1 replies)
 217. Danove priznanie 2015- ukoncenie zivnosti v Rakusku, potom praca na Svk (8 replies)
 218. Zdaňovanie dividend (0 replies)
 219. Banka a chýbajúca faktúra (1 replies)
 220. Slevy na dani z motorových vozidiel - rok 2015 (1 replies)
 221. Musí sa podávať daň z MV aj z traktora a štvorkolky? (10 replies)
 222. odhlásenie auta z podnikania na DU (26 replies)
 223. pausalne výdavky (12 replies)
 224. Zaúčtujem údaje dodávateľa, alebo údaje prevádzkárne ? (0 replies)
 225. Len lacnejší benzín, môže byť dôvodom zahraničnej pracovnej cesty ? (27 replies)
 226. DzMV riadok 11 (1 replies)
 227. Daňové priznanie a uplatnenie NČZD pri dohodách pre vrátenie dane (5 replies)
 228. prerušená živnosť a daňové odpisy (0 replies)
 229. Pomoc pre mzdárov 24x24 (0 replies)
 230. Zmluva o sprostredkovaní obchodného kontaktu podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka (0 replies)
 231. dan z občasného príjmu (3 replies)
 232. Osobný vklad do spoločnosti, ktorá je v likvidácií (0 replies)
 233. Daň z motorového vozidla (3 replies)
 234. Neskorý dodatočný výkaz DPH a KV (4 replies)
 235. Tanečná škola a ERP (0 replies)
 236. Zrušenie a znovuzaloženie živnosti, odvody (5 replies)
 237. Ako zaúčtovať založenie spoločnosti pri zlom vklade základného imania? (3 replies)
 238. kalkulacka na DMV (17 replies)
 239. daňové priznanie typ A a daňový bonus (6 replies)
 240. Daň z motorových vozidiel- zmena (4 replies)
 241. na základe akej zmluvy môže dôchodca dopredať zdanené zásoby (0 replies)
 242. Poznamky k uctovnej zavierke 2014 - vystup z MRP (0 replies)
 243. DZP paragraf 19 ods. 3 (7 replies)
 244. Prerušenie živnosti SZČO - ako splniť všetky povinnosti voči DÚ (1 replies)
 245. Dodatočné DP k DPH a neuvedený nadmerný odpočet (5 replies)
 246. Predpokladaná daň na r.2015 u zamestnávaľa,ktorý prepláca cestovné náhrady?? (16 replies)
 247. Výpočet dane z mv v prípade vlastného mot. vozidla, zamestnávateľa+zamestnanca v s.r.o. pri vyúčtovaní CN v CP (6 replies)
 248. zmena platcu dph zo štvrťročného na mesačného (0 replies)
 249. Druh vozidla: špeciálne vodidlo kategória M1, podľa čoho určím ročnú sadzbu DzMV? (3 replies)
 250. NCZD a szco (2 replies)