PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. samozdanenie online prístupu z iného členského štátu
 2. Registračná pokladňa a darčekové predmety online
 3. Technické zhodnotenie nehmotného majetku v 1. roku odpisovania
 4. Nákup ročnej licencie Office365, odviesť zrážkovú daň 19%?
 5. Je povinny pridel zo socialneho fondu na stravovanie zamestnancov, alebo je to moznost?
 6. rezervu na nevyčerpanú dovolenku finančne vykryjem aj v rozpočtovej klasifikácii
 7. odpočítavanie straty v roku 2014
 8. Zaúčtovanie kúpy knihy do firmy.
 9. Založenie s.r.o. a bankový výpis
 10. Je možné vrátiť dph pri nákupe cez internet z mimoEU?
 11. DPH a služba prijatá zo zahraničia (web)
 12. Výsledok hospodárenia - strata
 13. Pôžička od spoločníka vklad do ZI
 14. Pokladňa a rozpočtová položka
 15. Zauctovanie nakladov na ine auto pouzivane pri pokazenom firemnom aute
 16. Dodatočné DP k DPH
 17. sociálna poisťovňa - penále
 18. Ako a či zaradiť zánovný predajný stánok.
 19. odkedy povinný mesačný plátca
 20. Vstup spoločnosti do konkurzu a externý účtovník
 21. faktúra za ubytovanie konateľa v zahraničí
 22. Odpisová skupina
 23. Prechod na platcovstvo DPH
 24. Ako zaevidovať ťarchopis a kde v kontrolnom výkaze ho vypísať?
 25. fakturovanie DPH pri preprave zo Slovenska do Tenerife, Kanarske Ostrovy
 26. Bude pokuta ak si dodatočným daňovým priznaním znížim nadmerný odpočet pred vrátením alebo pred jeho započítaním?
 27. Neplatitel DPH a dodanie prac podla §16 odst.1 do CZ
 28. Daňový doklad k prijatej platbe
 29. PHM pri pouzivani automobilu konatelom v sro
 30. Skladová evidencia - spotrebná daň
 31. zaúčtovanie prvej dodávateľskej fa vystavenej na s.r.o.-ako preplatok
 32. predaj webstránky
 33. logisticky sklad a DPH
 34. účet 431
 35. MRP - kto ma naučí s ním pracovať?
 36. Stravne lístky ako vklad konateľa?
 37. Stravné lístky a DPH
 38. Odkúpenie ready made sro , ako postupovať ďalej?
 39. Auto v podnikaní ako hnuteľný majetok vs. prenájom auta, pre sro.
 40. stravné lístky od novembra 2014
 41. Musím sa stať platcom DPH ak chcem faktúrovať do Česka platcom DPH?
 42. Ide o TZ prenájmu presun sadrokartónovej priečky v hodnote 1926 EUR?
 43. ERP účtovníci po 1. 1. 2015
 44. Časové rozlíšenie
 45. Dodatočný KV DPH
 46. Kontrolný výkaz - oprava chybného IČ DPH
 47. dodatočný kv z vyzvania finan.spravy a pokuta
 48. musí byť vždy uzatvorená zmluva s odberateľom?
 49. Predaj auta do zahranička - DPH
 50. literatúra na účtovné smernice
 51. Zabezpečenie dane áno?
 52. ERP + sluzba
 53. účtovanie faktúry za nákup stravných lístkov
 54. Ako zaúčtujem nedoplatok za telefón v podvojnom účte? Na aké účty?
 55. Pokuta za alkohol na pracovisku
 56. Ako zaúčtovať v PÚ platenie záloh na elektr. energ. vrátane DPH na základe splátkového kalendára?
 57. Prijímanie materiálu do ekonomického a skladového informačného systému.
 58. zápis zmeny do OR
 59. Kde budem platiť dane ak mám miesto podnikania na Slovensku, ale príjmy (zo szčo) mám približne pol na pol zo SR aj ČR?
 60. Môžeme v hotovosti vystaviť PPD za ubytovanie nezdaniteľným osobám aj nad 100 € ?
 61. Zamestnanec osvedčením Elektrotechnik
 62. nákup osobného automobilu z krajín EÚ a DPH
 63. Majetok - zaradenie
 64. účtovanie o bankovom účte exekútora, kde mu chodia vymožené exekúcie
 65. Poistná udalosť a DPH
 66. Úhrada faktúry za tovar v hotovosti a ERP
 67. Príjmový pokladničný doklad nad 100,- EUR
 68. Iný názov dodávateľa na zálohovej faktúre a na vyúčtovacej "riadnej" FA.
 69. oznamenie o schvaleni ÚZ - neskoro?
 70. Dohoda a davka v hmotnej nudzi
 71. Rakúske daňové priznanie, formulár L1, 2013, (Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 2013). Máte niekto nazvyš 3 ks týchto formulárov a mohol mi ich poslať? Za poštu a ochotu zaplatím.
 72. Ako zaúčtovať prijaté platby na BU?
 73. cestovný príkaz - ubytovanie na firmu
 74. SZČO a dohoda o vykonaní práce - zdravotné poistenie
 75. Bankové výpisy - poplatky
 76. Sociálny fond
 77. Faktúra za energie s DPH
 78. Ako mozeme zauctovat majetok, ktory nie je zaradeny?
 79. Pohoda a odpisy
 80. môžem prijať hotovosť za tovar do pokladne bez ERP?
 81. Ako vyúčtovať odmenu?
 82. Z akého dôvodu si môže meniť slovenská spoločnosť IČ DPH ak už jedno ma?
 83. Zlá uvádzanie fakturačných údajov odberateľmi- ESHOP
 84. Zahraničný majiteľ s.r.o. chce kúpiť pozemok
 85. Musíme mať úradne preložené zahraničné faktúry?
 86. ako uložit správu auditora a dodatok auditora do RUZ?
 87. Faktúry do Nemecka
 88. Účtovanie preplatku z roku 2002 na dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti ?
 89. Nadobudnutie tovaru a neplatca DPH
 90. Predplatené Poradca 2015
 91. Zľavový portál a úhrada kartou
 92. Zamestnanec vs. zivnostnik
 93. Pohoda a odpisy
 94. Stavat RD s bytmi na prenajom ako FO alebo ako PO?
 95. predaj auta do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku
 96. Účtovať o zákazkovej výrobe pri výrobe tieniacej techniky?
 97. Spätné podanie DPH
 98. spraviť si kurz ?
 99. Schválená ročná účt. závierka za rok 2013
 100. obstaranie dopr.prostriedku - nahlásenie na DÚ ?
 101. Dodanie tovaru v rámci EÚ
 102. Povinnosti a výdavky pri prechode zo živnosti na s.r.o
 103. Vyplatené dividendy (podiely zo zisku) pre drobných podielnikov z pozemkového spoločenstva za rok 2013 a platenie zdravotného poistnenia.
 104. Vyplatenie a vyúčtovanie odmeny v rámci projektu
 105. účtovanie licencie k software
 106. Daň z motorových vozidiel
 107. DPH z nájmu priestorov
 108. Účtovanie leteniek
 109. rucenie za dan
 110. miestne zistovanie DU
 111. Vzorkovník tovaru nad 17 eur - bezodplatne dodanie
 112. "Prijaté od" a príjmový pokladničný doklad
 113. Ako požiadať po novom o potrvdenie z DÚ ?
 114. hotovostné platby
 115. čo všetko obnáša účtovanie v dopravnej kamiónovej firme?
 116. Denna uzavierka
 117. Doprava osôb v rámci EU a DPH
 118. Kalkulácie na výrobok - literatúra
 119. Inventúra v sklade
 120. Spätné nahlásenie dohody kvoli uveru
 121. Daňový doklad len originál na odpočet DPH?
 122. exekúcia - zrážky zo mzdy, čo vlastne zrážať??
 123. Živnostník bez príjmu vs. zamestnanec a daňový bonus za rok 2014
 124. Ako zauctovat príjem ( zisk z investovania do akcii, komodit atd + úrok na investicnom ucte ) ked Domicil prijemcu je USA, ucet je vedeny u ING v EU
 125. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty - Amerika
 126. prenajímam stroje za ktoré mesačne zaplatím v hotovosti, dostanem faktúru a príjmový doklad, nie blok z registračky, je to v poriadku?
 127. Je toto zaúčtovanie správne?
 128. Distribúcia filmu - licenčné poplatky, DPH
 129. Došlá faktúra vystavená inému odberateľovi
 130. Do dodatočného KV dám aký kód keď len zapisujem opravu?
 131. Mám faktúru od právnika, na ktorej je uvedené číslo spisu : VK 8/14-Zv, a pri bankovom účte variabilný symbol : 90118, čo by ste uviedli do kontrolného výkazu do kolonky poradové číslo faktúry?
 132. Kontrolný výkaz a doklad z ERP
 133. dodat. DP DPH a kontr. výkaz
 134. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti?
 135. Účet 364 a odvod do zdravotnej poisťovne
 136. absolventská prax - obedy a lekárska prehliadka
 137. Zistenia kontroly sú negatívne To je dobre alebo zlé?
 138. Zdanenie sumy vyplatenej v rámci vysporiadania BSM
 139. Predčasné splatenie úveru - účtovanie
 140. pod akými údajmi viesť účtovníctvo exekútora?
 141. účtovanie služieb
 142. SZČO - príjem pre platenie odvodov
 143. Chyba v dodatocnom kontrolnom vykaze :)
 144. dodatočné daňové priznanie - typ B
 145. Ako sa účtuje záloha na pobyt?
 146. Zahraničná fa- výstava
 147. zákazková výroba
 148. Ako si zistim vlastne DIC
 149. Oprava danovych odpisov v OMEGE za uzavrete obdobie, da sa v sulade so zakonom ?
 150. poberam rodičovský príspevok a pracujem na dohodu o vykonaní práce platím odvody do SP?
 151. VÝPOČET PRIEMERU DOVOLENKY
 152. ako účtovať v cestovnej kancelárii?
 153. Odmeny funkcionárov PS.
 154. Konsign.sklad
 155. SZČO odpisuje hmotný majetok, má ešte odpisy na 6 rokov, môže si to odpísať celé v tomto roku suma je 2647,97€ účtuje v JÚ
 156. Eliminácia ručenia za daň - dodovateľ na čiernej listine FS
 157. novela zákona DzP platná od 1.1.2015
 158. Ahojte, mám otázku ak sme vystavili pokutu bez DPH a túto pokutu chcem dobropisovať ...Dobropis bude tiež vystavný bez DPH?
 159. Inventura pri prechode na platcu DPH
 160. Účtovanie príjmov v jednoduchom účtovníctve
 161. Osobný asistent - pokuta za dodatočné daňové priznanie
 162. Na koho vystaviť faktúru za opravu poistnej udalosti ak sme poškodený aj servis?
 163. Aké je správne daňové odpisovanie hmotného majetku- auta v JU?
 164. Neuhradené faktúry odvedené DPH a dobropis.
 165. Dobropis z Čiech ako správne vyplniť DP k DPH a Kontroný výkaz
 166. ako importovať banku do mk softu
 167. Refakturácia prepravných nákladov do Čiech.
 168. Oprava regulácie a vykurovania na sídle s.r.o. ako zaučtovať
 169. Prebratie uctovnictva - manko v pokladni a prebytky v sklade
 170. Kupa jazdeneho auta zo zahranicia na sro ako neplatca dane a nasledny predaj
 171. úhrada cez terminál v mrp
 172. čierna listina - uplatnenie nákladu
 173. Učtovanie tovaru za poplatok
 174. Ak dostanem počas materskej dovolenky výpoveď, stratím nárok na materské?
 175. Platba platobnou kartou
 176. AKO OPRAV´T V MRP-WIN UCET
 177. FA do ČR za žatevné práce
 178. Účtovanie nákupu a predaja okien.
 179. Zaúčtovanie faktúry zo SOI za vykonanú skúšku tovaru v skušobnom ústave
 180. Predaj obrazov na MD
 181. Je správna fakturácia na predaj zlej baterie z VZV - bez dane? Aj v prípade, ze príjemca ju zreparuje a bude používať ďalej?
 182. dohoda o urovnani dlhu - danovy vydavok
 183. Mandátna zmluva, HPP a odvody - finančný sektor
 184. narok na odpocet dph - predaj do zahranica oslobodeny od dph
 185. Výkon zabezpečovacieho prevodu práva predajom majetku dlžníka a DPH
 186. nákup kamery do MV spol. s.r.o. na aký účet
 187. ukončenie leasingu
 188. Socialna poistovňa - penále
 189. preplatok za plyn
 190. Ako fakturovať handmade predaj výrobkov na českom portáli? Je potrebné byť platiteľom Dph?
 191. Predaj nehnuteľnosti - vysporiadanie DPH - fúzia
 192. Daň z predaja nehnuteľnosti.
 193. nerozdelený zisk z minulých rokov - vyplatenie podielov
 194. Refundácia DPH
 195. Živnosť na SK a práca v zahraničí
 196. Moze si manzel na mna uplatnit nezdanitelnu cast na tento rok /2014/ ak som na predlzenej neplatenej materskej dovolenke, cize som uplne bez prijmu ?
 197. Sklad - prechod na platcu DPH - jednoduché účtovníctvo -MRP
 198. obmedzenie platieb v hotovosti - vyplatenie podielu spoločníkovi
 199. zdanenie starých záväzkov, §17 ods.27 a novela od 01.01.2014
 200. odpísanie pohľadávky
 201. Chybový protokol - ako opraviť KV?
 202. Tržby ERP a prevody medzi pokladňami
 203. Darčekové poukážky a DPH
 204. ako načítať a otvoriť DP
 205. aké dokumenty potrebujeme na zrušenie s.r.o.-čky?
 206. Ako predať preclený tovar slovenským platiteľom DPH z Belgicka do Poľska ?
 207. leasing automobil - účtovanie
 208. Preplatok na vystavenej faktúre a Kontrolný výkaz
 209. KV NESKORÉ PODANIE
 210. musí bytový dom viesť účtovníctvo?
 211. Predaj produktov cez zľavové portály - účtovanie a DPH?
 212. zasielanie tovaru cez eshop a platba poštovného s alebo bez DPH do daňového dokladu
 213. Uhrada z iného účtu PÚ
 214. sadzby DPH
 215. Kontrolny vykaz
 216. danova evidencia/bez prijmu z podnikania
 217. spotreba pohonných hmôt pri lesných mechanizmoch
 218. vystavená faktúra EÚ, tovar zostáva v SR - ake IČ DPH v KV?
 219. súbeh živnosti a zamestnania
 220. FO účtujúca v PU, od 01.01.2014 prechod z JÚ do PÚ. Pri otvorení účtovných kníh - záväzok /leasing/ účtovať na 701/321 a potom ďalej pracovať s účtom 474 záväzky z nájmu, alebo otvoriť ihneď 701/474?
 221. Kontrolny vykaz - opravene identifikacne udaje na doslej fakture
 222. Kurzovy rozdiel ku koncu roka ako prip.polozka k ZD z prijmov PO ???
 223. Vrátená DPH z Nemecka
 224. Časové obmedzenie pri podaní cez daňový portál
 225. Má nárok konateľ firmy na stravné lístky ak nie je zamestnancom firmy?
 226. Nepotrebujem ani tak uznanie daňového výdavku - potrebujem preukaznosť účtovnej operácie v účtovníctve, v prípade kontroly z daňového úradu. Zatiaľ to mám zaúčtované takto: 542/379, 379/335, 335/648.
 227. Neohlaseny najom (aj ked to najom nebol, len uzivanie) zmluva vsak existuje na rok
 228. Môžem fakturovať bez DPH za predaj auta, vyradeného z majetku firmy, pri kúpe ktorého nebol uplatnený odpočet DPH?
 229. Úhrada faktúry 1 firmy z účtu 2 firmy.
 230. Ako mám záučtovať zosobnenú pokutu z DÚ, ktorú som uhradila z osobného účtu, mimo účtovníctva zamestnávateľa. Účtujem pre neziskovú organizáciu.
 231. Môžem prijať do pokladne v hotovosti platbu za predané auto, ktoré bolo majetkom firmy?
 232. Môžem takto účtovať sklady spôsobom A ?
 233. Firma kúpila HIM rezací rolový ploter FC 8600-130E vo výške 4400,- eur . Do akej odpisovej skupiny zaradím stroj.
 234. Dátum dodania vs. dátum zdaniteľného plnenia - preprava
 235. Firma vyplatila za rok 2013 dividendy vo výške 3500 eur, odvod do ZP je 490 eur. Ako zaúčtujem vyplatenie a odvod do ZP.
 236. Prechod z ALFY DO MRP
 237. Zamestnancovi tento týždeň končí skúšobná doba a je na PN, musí mu byť predĺžený pracovný pomer, alebo mu ho môžeme aj ukončiť, nakoľko je PN?
 238. Dlhodobý preddavok na služby 2013/2014
 239. pracovná večera v zahraničí - samozdanenie DPH?
 240. kúpa kreditu do mobilu v zahraničí
 241. SZČO uhradil časť faktúry bezhotovostne a časť poukážkami
 242. DAŇOVÁ LICENCIA SA BLÍŽI
 243. doktorandské školené z firemného účtu
 244. Súhrnný výkaz pri vývoze služieb
 245. vyššie základné imanie ako je uvedené v spol.zmluve
 246. odpisy podla IFRS
 247. Plati pravidlo 183 dni aj pre SZCO?
 248. Ako môžem podať tlačivo pre Daň z príjmu PO, keď nieje v aplikácii?
 249. Neskôr prevzatý dobropis
 250. Chyba v kontrolnom výkaze