1. Zhanam firmu pre vypocet rezervy na odchodne (3 replies)
 2. Nepeňažný príjem - 1% z obstarávacej ceny služobného vozidla a odvody (3 replies)
 3. 80% náklady na auto (0 replies)
 4. Slovenský živnostník, vykonával prácu v Čechách (5 replies)
 5. Povinnost vystavit doklad o platbe - faktura, iny doklad (1 replies)
 6. Odpisy a daňová strata (4 replies)
 7. likvidace organizační složky (0 replies)
 8. DPH uhradená zo súkr.účtu konateľa (3 replies)
 9. Ako si uplatniť úľavu v daňovom priznaní z DDS?(3. pilier) (1 replies)
 10. Faktúra za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (5 replies)
 11. uzávierka (1 replies)
 12. DPH a energie (1 replies)
 13. Priebežná účtovná závierka (0 replies)
 14. FA na tovar z člen.štátu, a môžem uplatniť iba 80% odpočet dane pri samozdanení, zvyšok musím zaplatiť ako vl.daňovú povinnosť?Mám správne riadky daňového priz.DPH? (0 replies)
 15. ubytovanie v mieste vykonu prace (6 replies)
 16. Predaj koeficientovaného majetku (2 replies)
 17. Evidencia liehu pre colný úrad (1 replies)
 18. NČZD a práca v zahraničí (2 replies)
 19. Preplatok SPP-DFA (4 replies)
 20. DPPO 2014 (2 replies)
 21. Sklad - spôsob B - zostatok ku koncu roka - účtovanie (4 replies)
 22. Ako zaúčtovať vzorkové kuchyne (0 replies)
 23. Prijatá platba z EU a súhrnný výkaz (1 replies)
 24. Uctovanie drobne vydavky (0 replies)
 25. Spoluúčasť na poistnom plnení v PÚ (1 replies)
 26. daňové priznanie, žilina, účtovník (0 replies)
 27. aplikácia Edane pre win (1 replies)
 28. faktúry z ČR s českou daňou (3 replies)
 29. Daňové priznanie dôchodkyne (2 replies)
 30. DPH z najomnej zmluvy (1 replies)
 31. Nazdaniteľná časť na mažela ked je živnostik (5 replies)
 32. Danovy bonus a Pn vacsia cast roka (2 replies)
 33. Nezdaniteľna časť na manželku (6 replies)
 34. Živnostník odvody - konkrétny príklad (6 replies)
 35. Aká výška pokuty ? daň z motorových vozidiel (5 replies)
 36. Môže daňovník uplatniť nezd.časť na manžela? (11 replies)
 37. Musia sa rozdeľovať typy platobných kariet pri tržbách? (3 replies)
 38. vystavenie faktury a zdaniteľné plnenie DPH (2 replies)
 39. vystavenie dobropisu k fakture z minulého roku (1 replies)
 40. Možnosť zníženia ZD o dobrovoľné odvody do SP? (10 replies)
 41. Podliehajú úroky z pôžičiek (úveru) dph? (1 replies)
 42. Odpisy počas pozastavenej živnosti JU (6 replies)
 43. ako opravím vykazovanú chybu v omege? (1 replies)
 44. Rozdelenie zisku na obyčajného zamestnaca a 14% do ZP ako z dividendy vyplatenej spoločníkovi? (2 replies)
 45. Úhrada pohľadávky cudzou menou - PU (3 replies)
 46. učtovanie platieb cez platobnu branu (0 replies)
 47. Provízny dobropis zo zahraničia a kontrolný výkaz (0 replies)
 48. zabezpečovacia - iná daň pri úhrade faktúr facebooku/googlu za reklamné služby (0 replies)
 49. Reverse charge VAT (23 replies)
 50. Škodová faktúra - neuhradená, neuznaná, odmietnutá po uplynutí cca 2 rokov (0 replies)
 51. Vyhlásenie na zdanenie príjmov (4 replies)
 52. Nedoplatok z r 2014 Orange (3 replies)
 53. Student VS a povinnost podat DP (8 replies)
 54. dividendy-DP za r.2014 (6 replies)
 55. Realitka - účtovanie záruky za rezerváciu (0 replies)
 56. Dobropis k zahraničnej faktúre - z Čiech (0 replies)
 57. Správne uvedené dátumy na faktúre (1 replies)
 58. Kde v poznamkach uvadzate danovu licenciu? (6 replies)
 59. Preplatky zo ZP a SP pripočítať k príjmu - akým spôsobom v Alfe plus? (6 replies)
 60. Výpočet nezamestnaneckého prispevku (17 replies)
 61. Mám povinnosť podať DP na SR za r.2014, príjem na zákl. zmluvy podľa Občians. zákonníka, pre slovensku firmu, miesto výkonu Zagreb výška príjmu 750+150 eur (2 replies)
 62. Nespolahlivy platca (0 replies)
 63. Preplatená pokuta od daňového úradu (3 replies)
 64. Pracujem v Anglicku, odvádzam tam aj dane. Mám povinnosť podať DP aj na Slovensku? (3 replies)
 65. Daň z príjmov - dedenie nehnuteľnosti (1 replies)
 66. Dobropis na vrátenú DPH zo zahraničia (0 replies)
 67. Príkazná zmluva a príjem. (3 replies)
 68. Manželka je na neplatenej predĺženej rodičovskej dovolenke, môžem si na nu uplatnit zníženie dane? (1 replies)
 69. Učet 413 - použitie (0 replies)
 70. Daňové priznanie za rok 2014 (30 replies)
 71. dobropis na predaj žrebov (0 replies)
 72. poznámky k účtov.závierke za rok 2014 pre PO (21 replies)
 73. Faktura z eu (0 replies)
 74. Som platickou DPH od 15.1.2015. mam od 01.01. uz robit uctovnictvo s DPh alebo do toho datumu bez DPH? dakujem za odpoved (2 replies)
 75. Evidencia prijmov, vydavkov, zavazkov...v ramci DE (0 replies)
 76. Vrátenie dane dôchodcovi z členstva vo vol. komisii (4 replies)
 77. Musím platiť odvody z mojej živnosti, ktorú už aj tak nevyužívam, pričom som zamestnanec v zahraničí v zahraničnej firme? (9 replies)
 78. Formulare PDU1a U002, Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 79. navýšenie príjmu (5 replies)
 80. Rakúske daňové priznanie, tlačivo L1 (3 replies)
 81. zamestnanec, ktorý je súčasne aj szčo - podpisuje u zamestnávateľa vyhlásenie s tým že si uplatnuje NZDč? (1 replies)
 82. Ako vyplatím bývalému zamestnancovi preplatok na dani? (4 replies)
 83. Uplatnenie daňového bonusu (6 replies)
 84. Ako zaúčtovať novovzniknutú S.R.O. v Money S3? (1 replies)
 85. Prenájom návlekov, dekorácii, výzdoby a povinnosť používať registračnú pokladňu pri prijatí hotovosti (0 replies)
 86. Považuje sa zmluva o pôžičke za bezúročnú, ak neobsahuje ani len zmienku o úrokoch? (0 replies)
 87. KVDPH (4 replies)
 88. zaplatenie súkromnej fa z účtu s.r.o.-ako prevod do pokladne (13 replies)
 89. Kontrolný výkaz - časť B.2. (7 replies)
 90. platca DPH podla § 7 a vystavene faktury (4 replies)
 91. Firemné auto používané aj na súkromné účely - s tym spojené náklady (PHM,oprava, servis, dialničné známky, poistenie...) odpisy 80/20% + 1% nepeňažný príjem pre zamestnanca. (1 replies)
 92. Dan za rok 2013 zaplatena o 0,01€ viac, ako uctovat? (0 replies)
 93. Úhrada faktúry v hotovosti (1 replies)
 94. Dodanie autoslužby českému platiteľovi DPH (2 replies)
 95. Účtovala som správne? (4 replies)
 96. nákup tovaru+nákup galantérie-predaj tovaru v PÚ (3 replies)
 97. Živnostník bez dosiahnutých príjmov na živnosť - aké daňové priznanie mám podať? (2 replies)
 98. Kontrolný výkaz dodatočný - oprava v časti D.1. (3 replies)
 99. Kontrolný výkaz - oprava v časti D.1. (0 replies)
 100. Sro v r.2014 uplatňovala paušál na PHL 80%.Auto len na služ.účely. Odpočet DPH uplatnený v plnom rozsahu mesačne, aj výdavky za prevádz. auta. Je to OK?? Platí aj pre rok 2015? (1 replies)
 101. DPH registrácia nových spoločností, alebo FO (2 replies)
 102. ODPISY - predaj vozidla (2 replies)
 103. Vrátenie DPH z tovarov a služieb zo zahraničia (0 replies)
 104. Tovar s motážou a prelom roka (0 replies)
 105. refakturacia - prenesenie danovej povinnosti v tuzemsku? (3 replies)
 106. nezdanitelná časť na manželku (2 replies)
 107. nerovnomerný prac.čas (0 replies)
 108. uvedenie DIČ alebo RČ v daňovom priznaní (0 replies)
 109. Charakter osobnej potreby - auto na leasing - ako účtovať neuplatnenú DPH??? (4 replies)
 110. Daňové priznanie zamestnanca, ktorý bol 4 mesiace PN (11 replies)
 111. nezdaniteľná časť na manželku (2 replies)
 112. Predaj akcii + materska = povinnost podat DP? (3 replies)
 113. Lekári a registračné pokladne od 1.4.2015 (31 replies)
 114. Ako zaúčtovať zásoby do osobnej spotreby? (0 replies)
 115. Bezúročná pôžička - zdanenie úrokov (5 replies)
 116. autoumývareň ktorá odpisová skupina? (6 replies)
 117. Zdravotné poistenie (2 replies)
 118. Daňové priznanie PO 2014 (3 replies)
 119. Daňové priznanie 2014 typu B- program (2 replies)
 120. Práca na dohodu - ukončenie (0 replies)
 121. prijatá dobierka-spotrebný materiál bez dokladu prijatia peňazí poštou (3 replies)
 122. IČ DPH na faktúre (5 replies)
 123. Fa z EU - dodanenie? (7 replies)
 124. Musím účtovať o úrokoch z pôžičky, ktorú poskytol spoločník spoločnosti? (1 replies)
 125. Zdaniteľný príjem z prenájmu (2 replies)
 126. havarijné poistenie-zánik (4 replies)
 127. mzda 2015 (5 replies)
 128. účtovanie poštovného a nákup obálky v PÚ (5 replies)
 129. odpocitatelna polozka na manzelku (7 replies)
 130. Zamestnanci (v mäsiarstve) dostávajú "stravu" vo forme mäsa. Ako to zaúčtovať ? (7 replies)
 131. Obstarávacia cena HIM - zaradenie v inom roku (4 replies)
 132. dodatocne DP k DPH - zle nacitanie udajov MRP?? (0 replies)
 133. Je môj postup účtovania zálohovej faktúry správny? (3 replies)
 134. Pozastavená živnosť nedoplatok odvodov (3 replies)
 135. Daň zo závislej činnosti (3 replies)
 136. MŠK občianske združenie, prevádzkuje službu Tipos - bude platiť daňovú licenciu? (0 replies)
 137. Dôchodkyňa - živnosť jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 138. Uctovanie v Pohode - dph (6 replies)
 139. Opravna polozka k pohladavkam 50% a co dalej (2 replies)
 140. daňové priznanie za predaj akcií (3 replies)
 141. Ako sa vypočíta náhrada príjmu pri PN od 01.01.2015 ? (2 replies)
 142. Danove priznanie - dohoda (5 replies)
 143. Mesačný výkaz do Zdravotnej Poistovni sa posiela tak ako v 2014 ? (10 replies)
 144. Potvrdenie o vysporiadaní/zaplatení dane z daňového úradu pre FO (0 replies)
 145. Môže osoba v Rakúsku súčasne poberať starobný dôchodok a pracovať na živnosť (opatrovateľka)? (2 replies)
 146. Mám podávať daňové priznanie,ak som mal pol roka zastavenú živnosť? (9 replies)
 147. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti z MV (9 replies)
 148. 112/501 alebo 501 (-) a 112 na str. MD? - Preúčtovanie PHM ku koncu roka (1 replies)
 149. Upomienka za oneskorenu platbu (4 replies)
 150. Predaj osobného auta v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 151. Vyška dôchodku zo zavislej činnosti a podnikania (2 replies)
 152. Daňové priznanie typu B , tabuľka č. 1a (2 replies)
 153. zakonna rezerva na lesnu pestovnu cinnost a dotacia z eurofondov na tuto cinnost (0 replies)
 154. Dodatočné daňové priznanie k DPH (4 replies)
 155. vyplatené provízie a odmeny (1 replies)
 156. Ako zaúčtovať v OMEGE českú faktúru so slovenským IČ DPH? (2 replies)
 157. Fakturácia nemeckému odb. za vykonané práce vo Švajčiarsku (0 replies)
 158. RZD - príjem z ÚPSVaR (3 replies)
 159. daň priznanie - riadok výkazu DPH (8 replies)
 160. Daňová strata a paušálne výdavky v DP (55 replies)
 161. SZČO a dobrovoľné sociálne poistenie (2 replies)
 162. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku - sirotské (8 replies)
 163. Člen volebnej komisie a ročné zúčtovanie dane za rok 2014 (1 replies)
 164. živnosť i pracovná zmluva ako to je s odvodmi (0 replies)
 165. Tlačivá (5 replies)
 166. Prechod z JU na pausalne vydavky a odpisy (6 replies)
 167. rekonštrukcia účtovníctva - Výkaz DPH, KV DPH (1 replies)
 168. Viete niekto odporučiť dobré kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva poprípade personalistiky ? (5 replies)
 169. inventarizácia účtu 379 - nenájdená splátka mobilu cez 501 NN ? (1 replies)
 170. Nárok na diéty (1 replies)
 171. Dohoda, zamestnanec- nepravidelny prijem (13 replies)
 172. Mozem zapocitat NO na uhradu dph z DDP? (4 replies)
 173. Invalidny dochodca - danove priznanie (5 replies)
 174. moja dcera bola vedená ako dcera priatelkinho byvaleho manžela,tak som si nemohol nárokovať na bonus za rok 2013,ako neprisť o peniaze? (4 replies)
 175. danový bonus na 20 ročnú vysokoškoláčku (1 replies)
 176. Vie mi niekto vysvetliť tlačivo : Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z MV (7 replies)
 177. Potvrdenie o štúdiu k daňovému priznaniu? (10 replies)
 178. DP A -invalid (5 replies)
 179. diéty a náklady na ubytovanie (5 replies)
 180. Združenie a DPH (1 replies)
 181. Daňové priznanie a predaj bytu (4 replies)
 182. Prijem za prednasku (2 replies)
 183. Úhrada faktúry - nevystavený doklad (6 replies)
 184. prídavky na deti z Nemecka (2 replies)
 185. krádež hotovosti (4 replies)
 186. Vzorec pre výpočet paušálnych výdavkov. (8 replies)
 187. Oznamovacia povinnosť voči DÚ? (6 replies)
 188. Kde zaúčtovať istinu zo ŠFRB (0 replies)
 189. Stravné pri pracovnej ceste (14 replies)
 190. uhradene fa na bankovom výpise - fa nemáme v evidencii - ako zaúčtovať (9 replies)
 191. Nakladné autá a nadspotreba (3 replies)
 192. kam do KV 80/20 DPH? (2 replies)
 193. V r. 2012 bola zauctovana dotacia na zaklade BV 221/346, ale nebol k nej zauctovany predpis 346/648. Je potrebné podať DDPPO? (5 replies)
 194. Ceny za vypracovanie danového priznania? (6 replies)
 195. Kontrolný výkaz DPH (1 replies)
 196. Preplatenie poštovného zákazníkovi - účtovanie (1 replies)
 197. ako je to s pohladavkami pri striedani pausalne vydavky a skutocne vydavky ? (1 replies)
 198. Daňové odpisy a koniec nájmu (1 replies)
 199. Vákuový stroj na potraviny-odpisová skupina (1 replies)
 200. Konštantný symbol pre platenie dane zo závislej činnosti (2 replies)
 201. Zapoctovy list peciatka (4 replies)
 202. Ukončenie živnosti a daň . (3 replies)
 203. Účtovanie stravného zamestnancov v rozpočtovej organizácii (4 replies)
 204. Zaradenie bytu do obchodného majetku (5 replies)
 205. Ako vysvetliť nemeckej firme, prečo nemáme pridelené IČ DPH? (4 replies)
 206. Nepeňažný príjem a daňový/nedaňový náklad 80:20 (1 replies)
 207. kombinované príjmy (9 replies)
 208. Musí sa SZČO registrovať na DPH, ak ruší živnosť? (21 replies)
 209. Aký dátum uvediem v KV za 01/2015 ak faktúra prišla 31.01.2015 a dátum dodania je 17.12.2014? (4 replies)
 210. Ročné zúčtovanie zamestnaného 10 mesiacov - NČZD (7 replies)
 211. FO zapísaná v OR - vedie PU - inventarizácia P a Z (3 replies)
 212. Daň z dividend. (8 replies)
 213. Platí 80/20 aj na DPH? (1 replies)
 214. Upomienka k FA (3 replies)
 215. Daň z príjmov - §21 ods. 1 písm. a) (4 replies)
 216. Ako upravit konecny zostatok v ERP? (3 replies)
 217. Uctovanie nakupu pre zamestnancov zo Socialneho fondu (6 replies)
 218. zalohova faktura, daňovy doklad a konečná faktúra (4 replies)
 219. Tvorba Sociálneho fondu - 0,6% - nemáme odbory (3 replies)
 220. Daňové priznanie a súčasne odpočet na manžela (3 replies)
 221. danove priznanie zo švajčiarska (2 replies)
 222. ručenie za DPH (2 replies)
 223. Predaj auta zo sro sukr. osobe (3 replies)
 224. DPH v kocke (1 replies)
 225. krácenie DPH - oslobodené služby (6 replies)
 226. stravné 4 eur do nakladov (3 replies)
 227. SZČO a zamestnanec sro- môže si uplatnit odpočítateľnú položku? (7 replies)
 228. pracujuci dôchodca - vykonanie ročneho zučtovania (11 replies)
 229. Paušál vs.skutočné výdavky ?? (2 replies)
 230. Stravné lístky - z-ci dostali diéty a stravné lístky som im neodpočítal, čo teraz? Za rok 2014. (10 replies)
 231. Čo mám očakávať ak som sa ako finančný sprostredkovateľ nenahlásil na daňovom ? (4 replies)
 232. cestovný príkaz a vyúčtovanie na 512 - aj nafta do CP..? (10 replies)
 233. musí byť rovnaké číslovanie ID platba kartou, celý rok? (PÚ ) (0 replies)
 234. Zahrnie sa ÚZ 2014 do počtu príloh DP za rok 2014? (2 replies)
 235. Ako uplatňovať nezdaniteľná položka manželky? (5 replies)
 236. dar občanovi od občana (1 replies)
 237. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň, ak ako priamy dedič nehnuteľnosti-garáže, ktorú poručiteľ vlastnil 12 rokov, predám skôr, ako 5 rokov od jej ndobudnutia?? (2 replies)
 238. Úprava základu dane pri ukončení živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a iné zlosti (1 replies)
 239. Kedy mám ako študent - finančný poradca podať daňové priznanie? (7 replies)
 240. Urbariát pozemkové spoločenstvo- pozemky v účtovníctve (2 replies)
 241. Google AdSense a fyzická osoba (1 replies)
 242. daňové priznanie (5 replies)
 243. neprisiel mi sek z nedoplatku danoveho priznania (8 replies)
 244. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu, keď som poberateľkou PSD a v roku 2014 som dostala dividendy v sume 1500 eur? (1 replies)
 245. Dan z predaja nehnutelnosti. (10 replies)
 246. Faktúra nový platca DPH za obdobie kedy nebol platcom DPH (4 replies)
 247. Ahojte, ako si prihlásim v omege cez správcu firmu? potrebujem zúčtovať rok 2011 a neviem, či mám vytvoriť novú firmu alebo použit kópiu existujúcej firmy? (0 replies)
 248. Je správne účtovanie nákupu PHM v Poľsku a platba kartou v eurách tak, že aj ten poľský doklad zaúčtujem rovno v eurách? (1 replies)
 249. Doklad z RP s mínusom (5 replies)
 250. editácie tlačiv v mrp (0 replies)