1. Prerušená živnosť a platba SP (0 replies)
 2. Aké potrebujem papiere doložiť manželovi k dani keď som minulý rok bola na I.D (3 replies)
 3. Samozdanenie a fa z Amsterdamu (6 replies)
 4. Pokuta za dodatočné DPH (7 replies)
 5. Ostrá faktúra v HUF, zálohy zaplatené v EUR. (6 replies)
 6. Internet ako danovo uznatelny vydavok? (1 replies)
 7. Bločky do nákladov platené z účtu inej osoby (1 replies)
 8. DPH - doklad o oprave základu dane (6 replies)
 9. Účtovanie preplatkov v PO (5 replies)
 10. Daň z prevodu nehnuteľnosti nadobudnutá dedením (0 replies)
 11. Kratenie nakladov charakteru osobnej spotreby (6 replies)
 12. DP typ B-počet mesiacov (0 replies)
 13. POZNAMKY K UCTOVNEJ ZAVIERKE ZA ROK 2014 (10 replies)
 14. Vyplnenie danoveho priznania typ B (1 replies)
 15. Danove priznanie invalidný (8 replies)
 16. Likvidácia postúpenej pohľadávky (0 replies)
 17. Opatrovateľka Rakúsko - DP 2014 (0 replies)
 18. NZČD na manzelku (46 replies)
 19. Nákup cez internet - účtovanie (0 replies)
 20. Príjem z ČR a SR a podanie DP v ČR (6 replies)
 21. predaj auta a DPH (3 replies)
 22. Kam zaevidovať preplatok za vykurovanie v prenajatých priestoroch za minulý rok? (2 replies)
 23. PHM 80% alebo už 50%? (4 replies)
 24. Osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapísaná do OR (Srbskej národnosti) a daňové priznanie - je vedená ako podnik zahraničnej osoby (OZ PZO) (5 replies)
 25. Prerobenie faktury a zmluvy (5 replies)
 26. Daňové prizanie (2 replies)
 27. daň z vyhry vie niekto pomoct (6 replies)
 28. Živnosť aj zamestnanie - aká odpočítateľná položka na daňovníka? (2 replies)
 29. Vstupenky na kuturne podujatie (1 replies)
 30. platí odvody zakladateľ, spoločník, konateľ, z podielu na zisku (3 replies)
 31. Je správne používanie českého účtovného programu na SVK? (1 replies)
 32. Zaúčtovanie vlastných výrobkov na konci roka. (4 replies)
 33. Vývoz na Ukrajinu (0 replies)
 34. Cashback a kontrolný výkaz DPH (5 replies)
 35. Diaľničná nálepka 2015 (15 replies)
 36. vzor oznámenia o zmene účtovného obdobia (1 replies)
 37. Ako mám účtovaťvýnosy v PÚ v s.r.o.-čke, ktorá sa zaoberá poisťovníctvom , keď mám k dispozícii iba potvrdenie o výške vyplatených provízií za rok. (0 replies)
 38. učet 321 mínusový zostatok k 31.12.2014 (11 replies)
 39. daňové priznanie (3 replies)
 40. program na jednoduché účtovníctvo (7 replies)
 41. Dôchodkyňa má nárok na vrátenie dane? (1 replies)
 42. Čo je "lepšie"? Zaradiť viac "vecí" pod jednu kartu majetku, alebo samostatne? (0 replies)
 43. ako účtovat firmu v likvidácii (6 replies)
 44. Cestovné náhrady u spoločníka alebo konateľa bez pracovnej zmluvy (2 replies)
 45. Samozdanenie a prelom roka (0 replies)
 46. Zrušenie živnosti a znovuotvorenie počas roka (0 replies)
 47. Zmena zmluvy cez rok zo 40hodinového týžd. prac. času na 37,5 týžd. prac. čas nepretržitá prevádzka ako sa prepočítava dovolenka? (0 replies)
 48. danove priznanie z príjmov zo závislej činnosti zo Švajčiarska (0 replies)
 49. drobná stavba do 1700 Eur (7 replies)
 50. razítko na fakturu (2 replies)
 51. Podat danove priznanie typu B alebo ziadat o RZD zamestnavatela (2 replies)
 52. nezamestná a nezdanitelna čast základu dane (2 replies)
 53. Oprava poistného na GP a UP u konateľa (0 replies)
 54. NČZD a rodičovská dovolenka (12 replies)
 55. SLUZBA Z KRAJINY MIMO EU A NEPLATCA DPH (0 replies)
 56. MK-Soft - pripočítateľná položka - nastavenie (1 replies)
 57. Moze zamestnavatel vyzadovat uhradu za vykonanie RZD? (19 replies)
 58. Mám prijatú fa za prenájom poľovníckeho revíru od platcu dph samozdaniť? (1 replies)
 59. prenájom kanc. priestoru od platiteľa dph (9 replies)
 60. 40% paušál v kombinovaných príjmoch (1 replies)
 61. Odpočet straty v daňovom priznaní za rok 2014 (12 replies)
 62. Predaj bytu a platenie zdravotneho poistenia (2 replies)
 63. z min. mzdy 380€-platiť daň (4 replies)
 64. Danove priznanie - samoplatca (2 replies)
 65. Zle uvedené IČO (1 replies)
 66. Treba dať dodatočné daňové priznanie? (1 replies)
 67. Príloha k DP FO typ B - údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia (3 replies)
 68. krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby-20%nepeňažný príjem? (8 replies)
 69. DPH za XII/2014 uplatniť v I/2015 (11 replies)
 70. Môžem zaúčtovať Dodatočné DP k DPH podané v januári 2015 do decembra 2014? (1 replies)
 71. Podanie danoveho priznania v SR a v CR? (6 replies)
 72. funkčný plat učiteľa (1 replies)
 73. Vrátený preplatok účtovanie JU a KV (2 replies)
 74. Ako uviesť do daň.priznania dva rozdielne druhy príjmov, pričom jeden bol už zdanený? (2 replies)
 75. Daňové odpisy 2014 (6 replies)
 76. Účtovanie Money S3 - košieľky (8 replies)
 77. Opravné položky k pohľadavkám v PU (6 replies)
 78. výdavky na PHM k príjmom z §8 (32 replies)
 79. Zálohová faktúra a DPH (3 replies)
 80. Budú nasledujúce položky súčasťou OC auta alebo nie? (4 replies)
 81. Auto pri skončení živnosti (0 replies)
 82. Princípy účtovania (5 replies)
 83. Princípy účtovania (2 replies)
 84. spotreba PHM v JÚ (0 replies)
 85. Odpočítateľná položka na ZP (2 replies)
 86. dane (9 replies)
 87. Danove (1 replies)
 88. Prílohy k DP FO typ B za rok 2014 (9 replies)
 89. Môžem použiť metódu vyňatia prijmov ak neboli zrážané dane? (1 replies)
 90. ukradnutie prenajatej veci (0 replies)
 91. Ako znížiť dane SZČO pri mierne vyšších príjmoch (4 replies)
 92. Dodatocne DP k DPH r. 2014 (2 replies)
 93. Prerušené odpisovanie a vyradenie majetku (9 replies)
 94. Diéty do zahraničia (4 replies)
 95. zaokruhlovanie celkovej sumy vo FA (3 replies)
 96. viete mi poradiť - musí si viesť SZČO peňažný denník ak si uplatňuje výdavky paušálne? (3 replies)
 97. dph u vzdělavacich služieb (2 replies)
 98. Vysporiadanie pristupenia k zavazku (0 replies)
 99. Mikroúčtovná jednotka (12 replies)
 100. Jednorázový príjem- do 500eur a do 1900 eur. (0 replies)
 101. Zmluva o dielo - dôchodca - prijem nižší ako 1901,67 Eur (8 replies)
 102. nadobudnutie tovaru z čl.štátu (3 replies)
 103. El. služby po novom, MOSS a dokazovanie určenia miesta plnenia DPH. (8 replies)
 104. Odpisy od 1.1.2015 (5 replies)
 105. dobropis z ERP (6 replies)
 106. Osobný automobil pridelený na súkr. účely a PHM? (9 replies)
 107. Účtovný program Pohoda a vyrovnavaci účet 399 (12 replies)
 108. Môžem urobiť RZ zamestnancovi, ak jeho predchádzajuci zamestnávateľ sa zlučil s inou firmou bez prevzatia zamestnancov? (1 replies)
 109. Odpredaj odpisaneho auta zamestnancovi (13 replies)
 110. Mám si započítať do svojich príjmov podporu v nezamestnanosti vyplatenú v 1/2015 za obdobie 12/2014 pri vyúčtovaní dane u manžela? (8 replies)
 111. Daň z MV použitie súkromného vozidla u dvoch zamestnávateľov? (2 replies)
 112. Dohoda o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia v MRP (0 replies)
 113. Splatenie pôžičky výberom z účtu (13 replies)
 114. Zahrňovanie kurzových rozdielov. (2 replies)
 115. Kúpa vozidla od FO (3 replies)
 116. prišlá fa v r.2015 zd. plnenie 31.12.2014 - neplatiteľ dph (13 replies)
 117. Daňová licencia a občianske združenie (4 replies)
 118. parkovisko - ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 119. fakturácia do zahraničia tovar , služba (0 replies)
 120. Bloček z ERP - dobropis (0 replies)
 121. dan z mv (0 replies)
 122. Krátenie stravného - zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 123. Auto kúpené 01.03.2011, zaradené podľa TP 03.03.2011 môžeme predať k dátumu 03.03.2015? (2 replies)
 124. samozdanenie leteniek (0 replies)
 125. "nová" spoločnosť - účtovníctvo (1 replies)
 126. Dodatočný kontrolný výkaz - jedno plnenie omylom uvedené 2x (12 replies)
 127. dan z nehnutelnosti tlačivo (3 replies)
 128. daň z mot.vozidiel z-teľ a z-nec (11 replies)
 129. odpisy podrobne (4 replies)
 130. Platby v hotovosti (1 replies)
 131. Dovoz tovaru z EU (0 replies)
 132. SZČO neplatca DPH -ako zaučtujem nákup stravných lístkov na dobierku a výdaj stravných lístkov ? (0 replies)
 133. Neuhradeny zavazok 720 dni - nasledne uhrada - uprava ZD (8 replies)
 134. musi byť kilometrovné doložené phm (3 replies)
 135. Daň z mot. vozidiel (1 replies)
 136. Zabudnuté doklady (0 replies)
 137. faktura za sprostredkovanie,neuhradena - ako ju správne zaúčtovať ? (5 replies)
 138. Predkladajú sa aj za rok 2014 Výkazy o príjmoch a výdavkoch a o majetku? a kde ich nájdem, v Krose ešte nie sú? (8 replies)
 139. Kam účtovať autorskú odmenu za licenciu na použitie hudobných diel? (0 replies)
 140. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné - JU (1 replies)
 141. 80% paušál pri firemnom aute účtovanie (0 replies)
 142. vymeriavací základ na ZP (9 replies)
 143. Nezisková organizácia, cestovné náhrady, daň z motor. vozidiel (0 replies)
 144. Cestná daň zaplatená 2015 (7 replies)
 145. Preddavky na daň z motorových vozidiel 2015 - motocykle (1 replies)
 146. ERP pri organizovaní kurzov, školení a seminárov (5 replies)
 147. Nezisková organizácia s podnikateľskou činnosť a daň z motor. vozidiel (3 replies)
 148. Ak si konateľ bude preplácať 20% nákladov za PHM nemusí sa mu zdaňovať nepeňažné plnenie vo výške 1% z OC auta? (2 replies)
 149. Nadspotreba PHM - uctovanie, ocenenie (9 replies)
 150. nákup nepojazdného autobusu a zaradenie ako HIM (2 replies)
 151. živnosť a materská dovolenka (4 replies)
 152. Môžem byť štvrťročný plátca DPH od 1.1.2015 lebo musím až od 1.4.2015? (12 replies)
 153. Kde sa stratili pomocné výpočtové tabuľky, ktoré boli k dispozícii na Porade? (17 replies)
 154. Opatrovatelka v Rakusku, aky ma narok na dochodok? (22 replies)
 155. Daňové priznanie 2014.Treba priložiť aj potvrdenie z Úradu práce? (5 replies)
 156. Export miezd do PÚ v programe MRP (0 replies)
 157. SZČO a zahraničné stravné (2 replies)
 158. Termín na podanie daňového priznania (10 replies)
 159. Účtovanie zvyšku dotácie z úradu práce - keď je FA vyššia ako zostatok v knihe záväzkov. (2 replies)
 160. Ako môže firma preukázať, že motorové vozidlo sa používalo len na firemné účely? (11 replies)
 161. Dobropis na prelome rokov (4 replies)
 162. Uctovanie vlastnej vyroby a sluzby (2 replies)
 163. registrácia dane zo závislej činnosti (1 replies)
 164. Musím účtovať na nesprávne použitý účet ? (3 replies)
 165. Ako zaplatí SRO za nákup od FO 2014 (3 replies)
 166. Účtovníctvo - zodpovednosť (16 replies)
 167. daň z príjmu za rok 2014 (2 replies)
 168. Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časti základu dane na manželku? (4 replies)
 169. ročné zúčtovanie dane - PN, nezamestnaný (6 replies)
 170. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 (5 replies)
 171. dostupnosť daňových tlačív (3 replies)
 172. SZČO a cestovné náhrady. (4 replies)
 173. Ako účtovať povolené prečerpanie účtu/kreditná karta typu revolving v JU? (5 replies)
 174. Dodatočný súhrnný výkaz - čo napísať? (3 replies)
 175. Nadspotreba pri nákladných autách (0 replies)
 176. Ak dnes oznámim na DU ukončenie používania auta na podnikanie k 31.12.2014 bude to ešte v termíne? (18 replies)
 177. vypocet preplatku alebo nedoplatok dane za rok 2014 (5 replies)
 178. Daň z MV a ukončenie živnosti (3 replies)
 179. Vratia mi daň za rok 2014 ked som bol 2mesiace pn (37 replies)
 180. Vypocet materskej dovolenky (10 replies)
 181. kratenie DPH, riadok 21 DP celkova dan alebo vypocitana koeficientom? (2 replies)
 182. ako spravne zaučtovat platbu do zdravotnej poistovni za konatela z odvedených dividend (1 replies)
 183. Oznamovacia povinnosť pri dani z MV od 1.1.2015 (25 replies)
 184. Aka hmotnost v DP MV za privesny vozik? (3 replies)
 185. finančný dar od neziskovky (1 replies)
 186. Ako správne vypočítať daň z mot. vozidiel a vyplniť daňové priznanie? (15 replies)
 187. Daň z MV-prívesný vozík 400Kg-platí daň? (1 replies)
 188. Zaplatenie sluzby za s.r.o. tretou osobou (12 replies)
 189. Refakturácia nákladov - operatívny leasing a PHM (0 replies)
 190. Ako urobiť cesťák, keď to isté súkromné auto využívam ako živnostník aj ako konateľ s.r.o.? (9 replies)
 191. Rodičovský príspevok a odpočitateľná položka (4 replies)
 192. DMV za 2014 a zmena sidla spolocnosti (1 replies)
 193. Ako zaúčtovať platbu poistného pri výkone povolania za zamestnanca? (0 replies)
 194. Nezdanitelna časť základu dane na manželku (2 replies)
 195. daňová evidencia (1 replies)
 196. Zúčtovanie daní - je potrebné? (28 replies)
 197. účtovníctvo obcí (0 replies)
 198. Nesprávne zrazená daň zo závislej činnosti za rok 2013 (1 replies)
 199. Odpis pohľadávky z roku 2009 (0 replies)
 200. Odpis 2x zaúčtovanej pohľadávky vo výnosoch (1 replies)
 201. Úhrada došlých dobropisov (0 replies)
 202. Daňové priznanie dôchodcu (14 replies)
 203. Som fyzicka osoba pracujem v zahranici a chcem dat do prenajmu nehnutelnost! (4 replies)
 204. uvažujem správne, že môj dôchodca neplatí daň z prenájmu? (8 replies)
 205. samostatná organizácia aké účto vedie (9 replies)
 206. Nemá niekto vzor poznámok pre Mikro účtovné jednotky? Ak sa nájde dobrá duša, priložte nám ich sem. (2 replies)
 207. Storno pohľadávky na účte 315 z minulého učt. obdobia (0 replies)
 208. Odpočítateľná položka na manželku (6 replies)
 209. Ochranne napoje uctovanie (1 replies)
 210. fakturovanie účtovných služieb PO-ak sa s fakturáciou nepočítalo v starom roku (4 replies)
 211. Faktúra na prelome rokov v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 212. Daňové odpisy zmena (5 replies)
 213. Zaúčtovali by ste výdavok na základe kópie pokladničného bločku bez jeho originálu? (42 replies)
 214. Môžem vykonať ročné zúčtovanie dane bývalej zamestnankyni? (1 replies)
 215. Aktivácia - účtovanie, čo všetko započítať a ako na konci a zač. roka? (0 replies)
 216. Časové rozlíšenie-Opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (0 replies)
 217. Predaj, vyradenie neodpísaného auta JU (13 replies)
 218. Zdanenie záväzkov FO zapísanej v OR pri ukončení podnikania (0 replies)
 219. ročné zúčtovanie dane študenta - dohodára a dohodára, vedeného na UP (5 replies)
 220. bločky s DPH (6 replies)
 221. uctovanie vystavenej fa za ucto v r.2015 za r.2014 (3 replies)
 222. je nutne platit danovu licenciu pri uplatneni straty min.rokov? (3 replies)
 223. Danove priznanie (2 replies)
 224. pomiešané dátumy na faktúrach (1 replies)
 225. Ročné zúčt. dane (5 replies)
 226. CO znamena: nebude o vozidle uctovane? (16 replies)
 227. Nesprávne faktúry - sumy na starších faktúrach (2 replies)
 228. Ako vypočítať predpokladanú daň z MV, keď v TP nie je uvedený dátum prvej evidencie vozidla, je tam len rok výroby1995? (4 replies)
 229. Keď sme si neprihlásili naše pohľadávky v reštrukturalizácii môžem ich daňovo odpísať? (1 replies)
 230. Kedy vznika narok na odpocet DPH? (1 replies)
 231. Prepis mot. vozidla (14 replies)
 232. DZMV za rok 2014 (4 replies)
 233. Ktoré doklady pri lízingu vstupujú do môjho účta? (2 replies)
 234. Dialničná známka-faktúra Slovnaft (3 replies)
 235. Kto platí DzMV - ak szčo majiteľ auta prenajal auto vložené do podnikania inej spločnosti s r.o. ? (3 replies)
 236. Treba zaplatiť daň z motorových vozidiel 2014? (2 replies)
 237. Neuhradený zisk min.rokov schválený ako záväzok je možné preúčtovať späť na neuhradený zisk??? (0 replies)
 238. Preddavky na daň z príjmu (1 replies)
 239. výpočet preddavkov do ZP a SP -len celé mesiace? (0 replies)
 240. Daň z MV platí zamestnávateľ alebo držiteľ? (2 replies)
 241. Zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok a jeho hodinová mzda (3 replies)
 242. Ako vystavit fakturu alebo doklad ked som iba Fyzicka osoba (20 replies)
 243. Predkladanie oznámenia o schválení účt.závierky v listinnej forme (0 replies)
 244. DzMV - výpočet dane za mesiace v ktorých bolo vozidlo používané na podnikateľské účely (9 replies)
 245. Vrátenie zaplatenej dane (7 replies)
 246. česká firma vysiela zamestnca na služobné cesty autom SK (3 replies)
 247. uctovanie danovej licencie PO (6 replies)
 248. Do akej emisnej triedy mám v DP k dani z motorových vozidiel za rok 2014 zaradiť náves (14 replies)
 249. Do ktorého zdaňovacieho obdobia patrí úhrada dane z motorových vozidiel? (18 replies)
 250. Matka pracuje na dohodu pol roka, ma narok na danovy bonus za cely rok alebo nie? (5 replies)