1. Služobné motorové vozidlo, jeho odpis a 80%-ný paušál (1 replies)
 2. Rakúska živnosť, účtovníctvo (0 replies)
 3. Ako postupovať keď nestíham odhlásiť zdr.poisťovňu na SR a prihlásiť tú v ČR do osmych dní? (2 replies)
 4. vystavenie fa - predaj tovaru-zľava na tovar, poštovné-zľava na poštovné (4 replies)
 5. Transferova ocenovanie 1.1.2015 tuzemske zavisle osoby (0 replies)
 6. Ako s výdavkami pri živnosti popri zamestnaní? (auto, stravné) (1 replies)
 7. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej výške a vysporiadanie v roku 2014 (2 replies)
 8. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume (1 replies)
 9. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume (0 replies)
 10. DzMV za rok 2014 sa považuje za daňový náklad roku 2014? (2 replies)
 11. marža (3 replies)
 12. Zahraničná firma nakúpi u nás a hned tovar aj predá na území SR (3 replies)
 13. Môžem dať do nákladov zimné pneumatiky keď ešte nemám auto? (20 replies)
 14. Do akej odpisovej skupiny preradiť Budovu - nebytovú poľnohospodársku budovu , a budovu - ubytovnu . (3 replies)
 15. Tovar predany do Svajciarska (4 replies)
 16. Faktúra ako splátkový kalendár (2 replies)
 17. Podpora v nezamestnanosti (14 replies)
 18. Ako zaúčtujem v PÚ príspevok z ÚPSVaR na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zam. - ide o príspevok zo štrukt.fondov 30 % z celkovej ceny práce. (1 replies)
 19. zmeny v DzP (0 replies)
 20. co je to pri preclievani zaradenie tovaru podla Harmonizovaného systému klasifikacie a zaradovania tovarov. ako sa to robi (0 replies)
 21. Je potrebné nahlásiť na DU - začatie prevádzky penziónu aj keď je szčo už od roku 1998 ? (1 replies)
 22. daňový výdavok SZČO (7 replies)
 23. účtovanie príspevkov na zamestnancov v JU (0 replies)
 24. Aká je definícia príležitostného príjmu. (8 replies)
 25. Výpočet VZ na účely SP (0 replies)
 26. Fakturácia (2 replies)
 27. Nesedí mi otváracia súvaha pri prebratí účta (13 replies)
 28. Neuhradena faktura do danoveho priznania ? (3 replies)
 29. Zálohová platba pred registráciou DPH a náklady po registrácii DPH (1 replies)
 30. Evidencia drobného inv. majetku v Alfe plus (10 replies)
 31. faktúra za opravu MV (4 replies)
 32. zakupili sme účtovný program softapp zo zahraničia cz poslali nám faktúru zo zahraničia čize s cz bez dph. pojde o samozdanenie? paragrafy 11 a 43? lebo v tomto programe mi to nedá. (0 replies)
 33. DPH v OMEGE (1 replies)
 34. Ako zaúčtovať alikvotnu časť DPH v OMEGE (9 replies)
 35. dph - ano ci nie? (1 replies)
 36. Vystavenie dobropisu do EU a riadok daňového priznania DPH a súhrnný výkaz. (4 replies)
 37. Ukončenie živnosti - čo s účtom a januárovými platbami? (4 replies)
 38. Faktúra zaslaná mailom v PDF - plnohodnotý daňový doklad ??? (37 replies)
 39. Stravovacie poukážky a odvod DPH (11 replies)
 40. Evidencia drobného hm. inv. majetku v Alfe plus (2 replies)
 41. Nevyčerpana dovolenka a zrušenie rezervy (0 replies)
 42. Ako je to s DPH pri fakturach od platcu DPH neplatcovi? (5 replies)
 43. Ahojte, prosím o radu pri posúdení príjmu a jeho zdanení. (3 replies)
 44. Ktora odpisova skupina? (5 replies)
 45. Oprava nesprávneho účtovania majetku z roku 2011 (1 replies)
 46. daňové odpisy po zmene v roku 2012 - vyradenie majetku (2 replies)
 47. Ak som dosiahla obrat 49790 eur, stávam sa povinným plátcom dph odkedy? (5 replies)
 48. Umorenie daňovej straty (4 replies)
 49. Učtovanie PRINED (0 replies)
 50. Rozdiel účtovania s.r.o. a rozpočtová organizácia (2 replies)
 51. Predaj bytov zahraničnej osobe z tretieho štátu (0 replies)
 52. Predpis nájomného (2 replies)
 53. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 54. neplatiteľ poskytuje služby občanom (2 replies)
 55. Vrátenie kolkov (3 replies)
 56. Potrebujem registracnu pokladnu v autoskole (4 replies)
 57. paušalne vydavky a odvody v r. 2014,2015 (11 replies)
 58. Novoročné pozdravy - účtovanie (3 replies)
 59. Ako zaúčtujem zahraničnú faktúru s DPH? (11 replies)
 60. Zákaznikoví chceme poskytnúť zľavu BONUS. Máme to vystaviť ako dobropis, alebo túto sumu môžeme dať do FA s tovarom? (7 replies)
 61. Môžem vystaviť zákazníkovi z Holandska dobropis na poškodený tovar ktorý bol vyvezený a vyfakturovaný v 10/2014? (2 replies)
 62. podpisuje starosta obce vyhlásenie na uplantnie NčZD na daňovníka? (1 replies)
 63. organizovanie podujatí (0 replies)
 64. Nová farnosť a účtovanie +DzP (0 replies)
 65. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnutej dedenim (8 replies)
 66. DPH auto! (7 replies)
 67. Založenie bankového účtu v Rakúsku (8 replies)
 68. zjednodušená evidencia, zamestnanec na dohodu pomôžte nutne (11 replies)
 69. preplatok, ktorý nám nevrátili (1 replies)
 70. výber z účtu v PO (22 replies)
 71. Zahraničný automobil v podnikaní (2 replies)
 72. fa z EU za tovar + fa tuzemska za dopravu datum dodania (1 replies)
 73. účtovanie dph pri registrácii (1 replies)
 74. 1% z 12,5% navýšenia OC auta pri súkromnom používaní služobného auta (0 replies)
 75. Auto v podnikaní (13 replies)
 76. Povinnosť podať daňové priznanie FO (6 replies)
 77. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel-dátum prvej evidencie vozidla a dátum vzniku daňovej povinnosti (11 replies)
 78. Účtovanie stravného (3 replies)
 79. Konateľ a stravné lístky (2 replies)
 80. Elektronické služby po novom, použite systému MOSS. (10 replies)
 81. Zaradenie nehnuteľnosti - odpisy (2 replies)
 82. neuhradené záväzky (5 replies)
 83. Čo musí obsahovať živnostenský list aby szčo mohla fakturovať stavebné práce s materiálom ? (1 replies)
 84. Obrat pre audit (5 replies)
 85. Dodatočné odpočítanie DPH pri registrácii (4 replies)
 86. Zdravotné odvody v SR z daňového bonusu z Česka (7 replies)
 87. Doplatok do minimalnej mzdy v MRP. (2 replies)
 88. Kaderníčka - paušálne výdavky - z pohľadu ext. účtovníčky (26 replies)
 89. odpis ŠPZ (5 replies)
 90. nevyfakturované dodávky - rezervy - uznatelnosť? (0 replies)
 91. Využitie sociálneho fondu (0 replies)
 92. Zlúčenie spoločnosti (1 replies)
 93. Storno poplatok a DPH (5 replies)
 94. Nájom poľnohospod.pozemkov a DPH (1 replies)
 95. Účtovanie v pozemkovom spoločenstve (1 replies)
 96. obchodvanie medzi závislými osobami od 1.1.2015 (4 replies)
 97. Ak predám sročku teraz v decembri, kto bude podávať daňové priznanie? (7 replies)
 98. Podiel na zisku a tvorba SF (2 replies)
 99. Vlastná oprava vozidla pre autoservis, účtovanie? (4 replies)
 100. Stravné lístky 2014, účtovanie + účtovanie spätne, je to v poriadku? (18 replies)
 101. zrušenie DPH daňovým úradom (3 replies)
 102. Príjmový - faktúra za hotové od DOXX-u, uctujete ako fakturu, ci len VPD? (2 replies)
 103. Kontrolný výkaz a dobropis (1 replies)
 104. Aké su podmienky na asistenta auditora? (4 replies)
 105. Uplatnenie NČZD. (2 replies)
 106. zrazky s prijmu SZČO exekutorom (3 replies)
 107. Odpočítateľná položka na manželku. (2 replies)
 108. Umrtie konatela,ktorý mal vklad v sro , nie je spoločník (1 replies)
 109. Daň pri výhre (14 replies)
 110. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve v roku 2014 (1 replies)
 111. balík z činy v hodnote 186 eur bude sa platiť clo a daň ? (12 replies)
 112. Započet v JU (2 replies)
 113. Vyčerpanie príjmu z 2% z dane v o.z. (2 replies)
 114. Som príjemcom dotácie od ÚP na začatie podnikania,stačí ÚP dokladať k správe o činnosti daňovú evidenciu,ktorá mi viac vyhovuje kvôli cudzej mene,alebo musí byť peňažný denník? (12 replies)
 115. vklad investora fo do s,.r.o.ako protihodnota na nakup postupenych pohladavok (0 replies)
 116. Oneskorený doklad z ERP (4 replies)
 117. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri došlej faktúre za UPC Internet? (14 replies)
 118. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri faktúre za telefón? (9 replies)
 119. nové tlačivo - daňové priznanie za r. 2014 (2 replies)
 120. zmeny v legislatíve - 326, výkazy, atď. (2 replies)
 121. DPH pri predaji opotrebovaných batérií a akumulátorov (1 replies)
 122. Ako zaúčtujem pracovnú cestu a náhrady? (6 replies)
 123. Účtovanie daru (5 replies)
 124. zaúčtovanie + zaradenie do majetku kamerový systém kúpa v s.r.o. (1 replies)
 125. Úhrada na základe objednávky (1 replies)
 126. Oprava faktúry pri prenose DP podľa §69 a kontrolný výkaz (2 replies)
 127. Odpocet DPH pri vyskumnych projektoch (12 replies)
 128. Zápočet a rozdiel 1 cent (1 replies)
 129. Dokladovanie využitia sociálneho fondu (6 replies)
 130. Prihlasenie do ZP po ukonceni pracovneho pomeru na dobu urcitu pocas trvajucej PN (9 replies)
 131. Ako na to -Zamestnanecká rada? (0 replies)
 132. Zaúčtovať výpis z firemnej kreditnej karty VISA. Úverový rámec 5000 Eur. Vďaka (2 replies)
 133. dovoz ojazdeneho auta z EU od platcu DPH (4 replies)
 134. Účtovanie a odpisovanie majetku na leasing na 24 mesiacov (14 replies)
 135. nájomné zmluvy v urbariáte (4 replies)
 136. Môžem započítať NO v dodatočnom daňovom priznaní k DPH za 102014? (1 replies)
 137. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 138. Money S3 - nahodenie zahranicnej faktury do programu (0 replies)
 139. paušálne výdavky na PHM vo výške 80% (9 replies)
 140. Účtovanie novozaloženej a.s. (0 replies)
 141. DPH na zahraničnej faktúre (5 replies)
 142. DBK k vyšlej faktúre (2 replies)
 143. Náklady na prenájom auta (1 replies)
 144. Prijatý dobropis a následné interné storno dobropisu vstupujú do výkazu DPH a KV? (1 replies)
 145. Účtovanie zahraničnej faktúry (7 replies)
 146. opravné položky a spotrebitelske uvery (0 replies)
 147. Učtovanie telefonu (0 replies)
 148. Kedy bude k dispozícii tlačivo na DP k DzP FO typ B za rok 2014? (7 replies)
 149. Odpis starých faktúr (1 replies)
 150. Taxisluzba - tlac potvrdeni z taxametra (od 1.1.2014) (8 replies)
 151. Fúzia dvoch sro (2 replies)
 152. Nové účtovné výkazy platia už pre RUZ 2014 (0 replies)
 153. Aktivácia sofware vyvíjaný pre objednávateľa po jeho zrušení objednávky (1 replies)
 154. registračná pokladnica (2 replies)
 155. Neoprávnené účtovanie DPH (5 replies)
 156. DP a NCZD pre SZCO (2 replies)
 157. Zmenené účtovne výkazy za rok 2014? (17 replies)
 158. pokladničné doklady v MRP (5 replies)
 159. Predala som akcie v zahraničí. podávam daňové priznanie za rok 2014 ak som na starobnom dôchodku? (1 replies)
 160. dobropisy - nedodaný tovar - DPH? (1 replies)
 161. Zahrnutie faktur za telefon, ktory je na sukromnu osobu, ale vyuziva sa aj na podnikanie, ako? v Celej vyske? (3 replies)
 162. Do ktoreho roku zahrniem naklady? (2 replies)
 163. Faktúra od Slovak Telekom (6 replies)
 164. Opravné položky vyradenie (5 replies)
 165. Zrušenie spol. bez likvidácie - zlúčenie (0 replies)
 166. Vrátenie poistného (3 replies)
 167. Nadobudnutie tovaru z členského štátu a DPH (1 replies)
 168. Knihá jazd alebo 80% paušal? (9 replies)
 169. Ako účtujete "myPay" na faktúre od telekom.operátora? (2 replies)
 170. Prenájom osobného automobilu zamestnávateľovi na dobu určitú. (1 replies)
 171. Koeficient a kúpa nehnuteľnosti (2 replies)
 172. Ukončenie živnosti - zamestnávateľ (8 replies)
 173. Odpisovanie formy na odliatky (1 replies)
 174. Pri rozpisovani km pri firemnom aute do knihy jazd, mozem zapisovat jazdy zo sidla do prevadzky a spat? (5 replies)
 175. Neplatca DPH a služby od neplatcu DPH (1 replies)
 176. Účet 399 a jeho zaradenie do riadku súvahy (4 replies)
 177. Výpočet odvodov do ZP a vyska rocneho zuctovania podla prikladu (7 replies)
 178. Je takáto faktúra ok ? (11 replies)
 179. Pracovny asistent odvody a predcasny dochodok (2 replies)
 180. Súkromné auto v podnikaní(SRO). (1 replies)
 181. Preplatky/nedoplatky v zanedbateľnej hodnote na faktúrach (8 replies)
 182. Vynechané číslo vyšlá faktúra (2 replies)
 183. športovec - zdanený príjem zo zahraničia ako účtovať (0 replies)
 184. Platiteľ mzdy -exekučný príkaz na mzdu povinného (3 replies)
 185. Príkaz na vyslanie pre zamestnanca jedným rozhodnutím - vzor (0 replies)
 186. Dobrovolny platca DPH (1 replies)
 187. časové rozlíšenie nákladov pre 2015 (5 replies)
 188. Môžem zaplatiť za stravu viac ako je celodenné stravné? (7 replies)
 189. chybná úhrada - vzniknutý preplatok - účtovanie v PÚ (5 replies)
 190. Zábezpeka nájmu (5 replies)
 191. Ako podat danove priznanie z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 192. Rozúčtovanie faktúry pri prechode na platcovstvo DPH uprostred mesiaca. (1 replies)
 193. Povinnosť mať ERP (2 replies)
 194. Daňová evidencia (1 replies)
 195. Som poberateľom dávky v hmotnej núdzi (mesačne 61,60 EUR). Ochorel som a PN bude dlhodobejšieho charakteru. V takomto prípade mi zaniká aj nárok na vyplatenie dávky? (0 replies)
 196. Ako správne zaúčtovať darčekovú poukážku? (2 replies)
 197. zmluva a faktura (25 replies)
 198. odvody, keď som poistený v nemecku (3 replies)
 199. Kroky pri prebratí účtovníctva v priebehu roka. (6 replies)
 200. Cena za mernú jednotku v skladových kartách (3 replies)
 201. Kolko rezijnych faktur ( slovenskych, beznych, viac-menej opakujucich sa ) denne spracuje Vasa uctovnicka? (25 replies)
 202. Odpočet DPH pri oprave prenajatého bytu (4 replies)
 203. Môže si dať firma s.r.o. do nákladov ubytovanie za osoby, ktoré pracujú na živnosť pre túto s.r.o.? Ubytovanie im platí firma s.r.o. a títo živnostníci fakturujú len za vykonané služby. (3 replies)
 204. odmeny a materska (10 replies)
 205. Ako zaplatiť stravné zamestnancovi na sl. ceste, keď na pozvánke je uvedené, že mu bude poskytnuté občerstvenie-káva, čaj, minerálka, bageta v trvaní 5-12 hod. (2 replies)
 206. Nárok na dovolenku počas materskej. (9 replies)
 207. Ako zauctovat finacne dary v PU od neznamych darcov formou tzv.donate(platba priamo z bank.karty na ucet s.r.o. prostrednictvom webu)? (2 replies)
 208. Ako získať údaje minulého roku (2 replies)
 209. Tlač koncoročných výstupných zostáv (6 replies)
 210. Kombinácia zákazková výroba a nedokončená výroba (2 replies)
 211. Študent + brigáda v zahraničí (0 replies)
 212. samonosná elektrická brána (0 replies)
 213. vratenie dani z cz (1 replies)
 214. Pokladňa a číslovanie (5 replies)
 215. Doklady potrebné k vybavovaniu dávky v nezamestnanosti (2 replies)
 216. ELDP a dohodar v roku 2005 (1 replies)
 217. Daňová evidencia (3 replies)
 218. Licencia na pocitacovy program + sposob odpisu (2 replies)
 219. Daňová evidencia a dotácia z úradu práce (4 replies)
 220. Znovu založenie živnosti - ako to bude s odvodmi? (4 replies)
 221. Platba v hotovosti cez RP (12 replies)
 222. Ako správne účtovať dodávky za opakované plnenia? (1 replies)
 223. Aká je správna formálna kontrola zápisov v peňažnom denníku? SZČO, JU, neplatca DPH, program MRP (4 replies)
 224. dobropis pokladničného bločku (12 replies)
 225. Správnosť zaúčtovania cestov.príkazu (platba kartou, hotovosť, stravné zo zákona). SZČO, neplatca DPH, program MRP (1 replies)
 226. Účtovníčka nechce odovzdať účtovníctvo a koná v neprospech firmy. (5 replies)
 227. Faktúra za služby do ČR, miesto dodania služby SR. (5 replies)
 228. ELDP - dohodári, v programe Olymp (4 replies)
 229. §53 o DPH (2 replies)
 230. Virtuálna registračná pokladňa a vybrané služby (3 replies)
 231. Preddavok DzMV na I.Q 2015 za nákl. voz.musím platiť, aj ked je vozidlo od mája 2014 odhlásené? (4 replies)
 232. ROEP (14 replies)
 233. Logo na automobiloch, ktoré sú majetkom s.r.o -čky (11 replies)
 234. Zrážka zo mzdy - náhrada škody (2 replies)
 235. Dotácia na bytovom družstve (0 replies)
 236. Predaj stavebného materiálu (11 replies)
 237. Oprava faktúry - dobropis (8 replies)
 238. Krajina EÚ a DPH na faktúre (0 replies)
 239. Odpis záväzkov v PÚ (1 replies)
 240. účtovanie zábezpeky na daň (2 replies)
 241. Ako to j s danovym priznanim slovenskeho zamestnanca u ceskeho zamestnávatela v CR? (2 replies)
 242. Predaj hnutelneho majetku nepouzivaneho na podnikanie a DPH (2 replies)
 243. Môžete mi niekde nájsť tlačivo na hlásenie príjmov lekárov od farmaceutických firiem ? (0 replies)
 244. neviete mi poradiť ako postupovať, keď som vytlačila 2x blok z registračnej pokladne za úhradu faktúry? (2 replies)
 245. Auto vo firme a nájom bytu v nákladoch firmy (0 replies)
 246. transferové oceňovanie (3 replies)
 247. Môžu byť cestovné náklady (vlastné auto, benzín + amortizácia) vyplácané formou faktúry? (4 replies)
 248. DD+DP DPH (1 replies)
 249. Obchodovanie s cennými papiermi-účtovanie (3 replies)
 250. DP DPH-opravné? (3 replies)