1. Úprava základu dane pri ukončení živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a iné zlosti (1 replies)
 2. Kedy mám ako študent - finančný poradca podať daňové priznanie? (7 replies)
 3. Urbariát pozemkové spoločenstvo- pozemky v účtovníctve (2 replies)
 4. Google AdSense a fyzická osoba (1 replies)
 5. daňové priznanie (5 replies)
 6. neprisiel mi sek z nedoplatku danoveho priznania (8 replies)
 7. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu, keď som poberateľkou PSD a v roku 2014 som dostala dividendy v sume 1500 eur? (1 replies)
 8. Dan z predaja nehnutelnosti. (10 replies)
 9. Faktúra nový platca DPH za obdobie kedy nebol platcom DPH (4 replies)
 10. Ahojte, ako si prihlásim v omege cez správcu firmu? potrebujem zúčtovať rok 2011 a neviem, či mám vytvoriť novú firmu alebo použit kópiu existujúcej firmy? (0 replies)
 11. Je správne účtovanie nákupu PHM v Poľsku a platba kartou v eurách tak, že aj ten poľský doklad zaúčtujem rovno v eurách? (1 replies)
 12. Doklad z RP s mínusom (5 replies)
 13. editácie tlačiv v mrp (0 replies)
 14. nákup tovaru (odevov) a úprava odevov v PÚ - účtovanie (0 replies)
 15. RZD - nedoplatok v MRP (0 replies)
 16. ALFA PLUS - Pohľadávky neuhradené (5 replies)
 17. Daňove priznanie - študent - daňový preplatok (2 replies)
 18. je povinnosť pri zahr.cestách vyplatiť cestovné konateľovi? (2 replies)
 19. Predcasny dochodok (12 replies)
 20. Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosi - preukázateľé výdavky časové hľadisko po dedičstve? (2 replies)
 21. evidovať sa, alebo nie na úrade práce? v súvislosti s dohodou o prac.činnosti. (3 replies)
 22. Je správne účtovanie 321/479 ak spoločník uhradí záväzok zo svojho osobného účtu? (3 replies)
 23. Odpočet nezdaniteľnej časti na ZŤP manželku. (3 replies)
 24. Odmena od banky za platbu kartou (4 replies)
 25. Musím platiť daň z dedičstva (rok po sebe nasledujúce) pri predaji nehnuteľnosti? (15 replies)
 26. Odvody do ZP a mínus na bankovom účte (11 replies)
 27. MF SR - Úplné znenie opatrenia - účtovná závierka PU pre účtovné obdobie končiace 31. 12. 2014 (0 replies)
 28. účet 341 zostatok (3 replies)
 29. Neskoro došlá vyučtovacia faktúra (2 replies)
 30. Poznámky 2014 pre mikro účtovnú jednotku (8 replies)
 31. Kúpa-predaj bytu - náklady rôzne roky (1 replies)
 32. kde zistím výšku Sachbezug za rok 2014? (6 replies)
 33. Doklad z neregistrovanej pokladne (1 replies)
 34. Minimálna mzda 01/2015 a preddavky na daň???? (16 replies)
 35. Predaj bytu a daňové priznanie (10 replies)
 36. Faktúra za december vo februári (1 replies)
 37. Narok na diety. (0 replies)
 38. Znalci a registračná pokladňa (2 replies)
 39. Musím podať DDP DPH? (2 replies)
 40. konateľ fakturuje do svojej sro (2 replies)
 41. Kúpa stroja a náhradné diely (1 replies)
 42. Daňová evidencia - paušálne výdavky (9 replies)
 43. Vypĺňanie tlačív k úveru - cena (0 replies)
 44. výmena vstupnej brány na prenajatej nehnuteľnosti a daňovo uznané výdavky (0 replies)
 45. Faktura ze zahranicia mena, kurz (7 replies)
 46. SZČO neplatca DPH - blok za obedy (2 replies)
 47. TREBA DAŇOVE PRIZNANIE AJ SZčO AK JE NA MATERSKEJ? (5 replies)
 48. Faktura z roku 2012 (2 replies)
 49. cestovné náhrady - stravné (4 replies)
 50. Nárok na daňový bonus za rok 2014 - príjem z prac. zmluvy + dohoda (6 replies)
 51. Môžem podať poznámky k účtovnej závierke 2014 pre mikro-podniky aj po starom v tabuľkovej forme? (1 replies)
 52. životná poistka - SZČO (2 replies)
 53. stupeň náročnosti zamestnanca 2015 (2 replies)
 54. Faktura z Cr v kc (4 replies)
 55. Ukončenie živnosti a zostatok na SF (4 replies)
 56. Aka bude vyska odvodov (1 replies)
 57. rezerva na úroky z omeškania (2 replies)
 58. Dohoda o brigádnickej práci študenta (2 replies)
 59. Predaj nehnuteľnosti občanovi - neplatcovi DPH (10 replies)
 60. Súdny spor a dohoda o vyrovnaní (2 replies)
 61. odpocet danovej straty - uctovanie (6 replies)
 62. Je správne účtovanie obstarania nového dopravného prostriedku z ČR v CZK takto: (4 replies)
 63. danove priznanie dôchodcu (27 replies)
 64. danove priznanie dochodcu (4 replies)
 65. Dovoz auta z Nórska (7 replies)
 66. Prílohy k daňovému priznaniu (11 replies)
 67. Vyúčtovacia faktúra za energie - oprava základu dane? (3 replies)
 68. Zmluva o dielo - dve zmluvy - ake povinnosti vyplyvaju ? (1 replies)
 69. technické zhodnotenie pri 1% - využívanie služobného automobilu na podnikanie (1 replies)
 70. Ako zaúčtovať príjem FA za služby na osobný bankový účet? (2 replies)
 71. Kedy platit dane, ked zarabam cez Internet? (3 replies)
 72. Odvody (5 replies)
 73. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD, podpísané u dvoch zamestnávateľov, čo s tým? Kto nesie zodpovednosť? (5 replies)
 74. Majiteľ má dve firmy, bol kúpiť tovar na jednu firmu ale omylom to zaplatil kartou druhej firmy. (4 replies)
 75. Do akej sumy môže FO-neplatca DPH vystaviť doklad o nákupe - predaji v hotovosti.Týka sa to iba služieb alebo aj tovaru? (1 replies)
 76. Vznik PS s právnou subjektivitou k 01.07.2014 (12 replies)
 77. Úhrada DPH ručiteľom - oznámenie na DÚ (4 replies)
 78. Ako opravit fakturu s duplicitne vydanym cislom v kontrolnom vykaze? (7 replies)
 79. dovoz z tretej krajiny, preclené v EU, kontrolný výkaz (1 replies)
 80. Tvorba OP a vplyv na DP (1 replies)
 81. Oneskorená faktúra s DPH z minulého roka (2014) a čo teraz s KVDPH? (2 replies)
 82. odpisová skupina - kam zaradiť udiareň na mäso ? (6 replies)
 83. dodatočný KV v MRP za minuly rok (2014) nejde opravit (4 replies)
 84. Sme rozpočtová organizácia patriaca pod VUC a zamestnávame 2 pracovníkov z Uradu práce - ako učtovať refundáciu mzdy (1 replies)
 85. Účtovná závierka mikroúčtovnej jednotky v MRP (7 replies)
 86. NČZD na manželku (12 replies)
 87. Daň z príjmu z redemácie podielových listov (0 replies)
 88. Z čoho sa vypočíta materská ak mi skončil pracovný pomer? (6 replies)
 89. Ako zaúčtovať faktúru za nákup PHM a diaľničnej známky na jednom doklade ? (3 replies)
 90. Uctovnik s praxou na konzultaciu (BA) (0 replies)
 91. Príjem z dividend a cenných papierov za rok 2014 (4 replies)
 92. Ako zaučtujem DzP za predošlý rok? (1 replies)
 93. Prerušená živnosť a platba SP (0 replies)
 94. Aké potrebujem papiere doložiť manželovi k dani keď som minulý rok bola na I.D (3 replies)
 95. Samozdanenie a fa z Amsterdamu (6 replies)
 96. Pokuta za dodatočné DPH (7 replies)
 97. Ostrá faktúra v HUF, zálohy zaplatené v EUR. (6 replies)
 98. Internet ako danovo uznatelny vydavok? (1 replies)
 99. Bločky do nákladov platené z účtu inej osoby (1 replies)
 100. DPH - doklad o oprave základu dane (6 replies)
 101. Účtovanie preplatkov v PO (5 replies)
 102. Daň z prevodu nehnuteľnosti nadobudnutá dedením (0 replies)
 103. Kratenie nakladov charakteru osobnej spotreby (6 replies)
 104. DP typ B-počet mesiacov (0 replies)
 105. POZNAMKY K UCTOVNEJ ZAVIERKE ZA ROK 2014 (10 replies)
 106. Vyplnenie danoveho priznania typ B (1 replies)
 107. Danove priznanie invalidný (8 replies)
 108. Likvidácia postúpenej pohľadávky (0 replies)
 109. Opatrovateľka Rakúsko - DP 2014 (0 replies)
 110. NZČD na manzelku (46 replies)
 111. Nákup cez internet - účtovanie (0 replies)
 112. Príjem z ČR a SR a podanie DP v ČR (6 replies)
 113. predaj auta a DPH (3 replies)
 114. Kam zaevidovať preplatok za vykurovanie v prenajatých priestoroch za minulý rok? (2 replies)
 115. PHM 80% alebo už 50%? (4 replies)
 116. Osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia zapísaná do OR (Srbskej národnosti) a daňové priznanie - je vedená ako podnik zahraničnej osoby (OZ PZO) (5 replies)
 117. Prerobenie faktury a zmluvy (5 replies)
 118. Daňové prizanie (2 replies)
 119. daň z vyhry vie niekto pomoct (6 replies)
 120. Živnosť aj zamestnanie - aká odpočítateľná položka na daňovníka? (2 replies)
 121. Vstupenky na kuturne podujatie (1 replies)
 122. platí odvody zakladateľ, spoločník, konateľ, z podielu na zisku (3 replies)
 123. Je správne používanie českého účtovného programu na SVK? (1 replies)
 124. Zaúčtovanie vlastných výrobkov na konci roka. (4 replies)
 125. Vývoz na Ukrajinu (0 replies)
 126. Cashback a kontrolný výkaz DPH (5 replies)
 127. Diaľničná nálepka 2015 (15 replies)
 128. vzor oznámenia o zmene účtovného obdobia (1 replies)
 129. Ako mám účtovaťvýnosy v PÚ v s.r.o.-čke, ktorá sa zaoberá poisťovníctvom , keď mám k dispozícii iba potvrdenie o výške vyplatených provízií za rok. (0 replies)
 130. učet 321 mínusový zostatok k 31.12.2014 (11 replies)
 131. daňové priznanie (3 replies)
 132. program na jednoduché účtovníctvo (7 replies)
 133. Dôchodkyňa má nárok na vrátenie dane? (1 replies)
 134. Čo je "lepšie"? Zaradiť viac "vecí" pod jednu kartu majetku, alebo samostatne? (0 replies)
 135. ako účtovat firmu v likvidácii (6 replies)
 136. Cestovné náhrady u spoločníka alebo konateľa bez pracovnej zmluvy (2 replies)
 137. Samozdanenie a prelom roka (0 replies)
 138. Zrušenie živnosti a znovuotvorenie počas roka (0 replies)
 139. Zmena zmluvy cez rok zo 40hodinového týžd. prac. času na 37,5 týžd. prac. čas nepretržitá prevádzka ako sa prepočítava dovolenka? (0 replies)
 140. danove priznanie z príjmov zo závislej činnosti zo Švajčiarska (0 replies)
 141. drobná stavba do 1700 Eur (7 replies)
 142. razítko na fakturu (2 replies)
 143. Podat danove priznanie typu B alebo ziadat o RZD zamestnavatela (2 replies)
 144. nezamestná a nezdanitelna čast základu dane (2 replies)
 145. Oprava poistného na GP a UP u konateľa (0 replies)
 146. NČZD a rodičovská dovolenka (12 replies)
 147. SLUZBA Z KRAJINY MIMO EU A NEPLATCA DPH (0 replies)
 148. MK-Soft - pripočítateľná položka - nastavenie (1 replies)
 149. Moze zamestnavatel vyzadovat uhradu za vykonanie RZD? (19 replies)
 150. Mám prijatú fa za prenájom poľovníckeho revíru od platcu dph samozdaniť? (1 replies)
 151. prenájom kanc. priestoru od platiteľa dph (9 replies)
 152. 40% paušál v kombinovaných príjmoch (1 replies)
 153. Odpočet straty v daňovom priznaní za rok 2014 (12 replies)
 154. Predaj bytu a platenie zdravotneho poistenia (2 replies)
 155. z min. mzdy 380€-platiť daň (4 replies)
 156. Danove priznanie - samoplatca (2 replies)
 157. Zle uvedené IČO (1 replies)
 158. Treba dať dodatočné daňové priznanie? (1 replies)
 159. Príloha k DP FO typ B - údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia (3 replies)
 160. krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby-20%nepeňažný príjem? (8 replies)
 161. DPH za XII/2014 uplatniť v I/2015 (11 replies)
 162. Môžem zaúčtovať Dodatočné DP k DPH podané v januári 2015 do decembra 2014? (1 replies)
 163. Podanie danoveho priznania v SR a v CR? (6 replies)
 164. funkčný plat učiteľa (1 replies)
 165. Vrátený preplatok účtovanie JU a KV (2 replies)
 166. Ako uviesť do daň.priznania dva rozdielne druhy príjmov, pričom jeden bol už zdanený? (2 replies)
 167. Daňové odpisy 2014 (6 replies)
 168. Účtovanie Money S3 - košieľky (8 replies)
 169. Opravné položky k pohľadavkám v PU (6 replies)
 170. výdavky na PHM k príjmom z §8 (32 replies)
 171. Zálohová faktúra a DPH (3 replies)
 172. Budú nasledujúce položky súčasťou OC auta alebo nie? (4 replies)
 173. Auto pri skončení živnosti (0 replies)
 174. Princípy účtovania (5 replies)
 175. Princípy účtovania (2 replies)
 176. spotreba PHM v JÚ (0 replies)
 177. Odpočítateľná položka na ZP (2 replies)
 178. dane (9 replies)
 179. Danove (1 replies)
 180. Prílohy k DP FO typ B za rok 2014 (9 replies)
 181. Môžem použiť metódu vyňatia prijmov ak neboli zrážané dane? (1 replies)
 182. ukradnutie prenajatej veci (0 replies)
 183. Ako znížiť dane SZČO pri mierne vyšších príjmoch (4 replies)
 184. Dodatocne DP k DPH r. 2014 (2 replies)
 185. Prerušené odpisovanie a vyradenie majetku (9 replies)
 186. Diéty do zahraničia (4 replies)
 187. zaokruhlovanie celkovej sumy vo FA (3 replies)
 188. viete mi poradiť - musí si viesť SZČO peňažný denník ak si uplatňuje výdavky paušálne? (3 replies)
 189. dph u vzdělavacich služieb (2 replies)
 190. Vysporiadanie pristupenia k zavazku (0 replies)
 191. Mikroúčtovná jednotka (12 replies)
 192. Jednorázový príjem- do 500eur a do 1900 eur. (0 replies)
 193. Zmluva o dielo - dôchodca - prijem nižší ako 1901,67 Eur (8 replies)
 194. nadobudnutie tovaru z čl.štátu (3 replies)
 195. El. služby po novom, MOSS a dokazovanie určenia miesta plnenia DPH. (8 replies)
 196. Odpisy od 1.1.2015 (5 replies)
 197. dobropis z ERP (6 replies)
 198. Osobný automobil pridelený na súkr. účely a PHM? (9 replies)
 199. Účtovný program Pohoda a vyrovnavaci účet 399 (12 replies)
 200. Môžem urobiť RZ zamestnancovi, ak jeho predchádzajuci zamestnávateľ sa zlučil s inou firmou bez prevzatia zamestnancov? (1 replies)
 201. Odpredaj odpisaneho auta zamestnancovi (13 replies)
 202. Mám si započítať do svojich príjmov podporu v nezamestnanosti vyplatenú v 1/2015 za obdobie 12/2014 pri vyúčtovaní dane u manžela? (8 replies)
 203. Daň z MV použitie súkromného vozidla u dvoch zamestnávateľov? (2 replies)
 204. Dohoda o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia v MRP (0 replies)
 205. Splatenie pôžičky výberom z účtu (13 replies)
 206. Zahrňovanie kurzových rozdielov. (2 replies)
 207. Kúpa vozidla od FO (3 replies)
 208. prišlá fa v r.2015 zd. plnenie 31.12.2014 - neplatiteľ dph (13 replies)
 209. Daňová licencia a občianske združenie (4 replies)
 210. parkovisko - ktorá odpisová skupina? (3 replies)
 211. fakturácia do zahraničia tovar , služba (0 replies)
 212. Bloček z ERP - dobropis (0 replies)
 213. dan z mv (0 replies)
 214. Krátenie stravného - zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 215. Auto kúpené 01.03.2011, zaradené podľa TP 03.03.2011 môžeme predať k dátumu 03.03.2015? (2 replies)
 216. samozdanenie leteniek (0 replies)
 217. "nová" spoločnosť - účtovníctvo (1 replies)
 218. Dodatočný kontrolný výkaz - jedno plnenie omylom uvedené 2x (12 replies)
 219. dan z nehnutelnosti tlačivo (3 replies)
 220. daň z mot.vozidiel z-teľ a z-nec (11 replies)
 221. odpisy podrobne (4 replies)
 222. Platby v hotovosti (1 replies)
 223. Dovoz tovaru z EU (0 replies)
 224. SZČO neplatca DPH -ako zaučtujem nákup stravných lístkov na dobierku a výdaj stravných lístkov ? (0 replies)
 225. Neuhradeny zavazok 720 dni - nasledne uhrada - uprava ZD (8 replies)
 226. musi byť kilometrovné doložené phm (3 replies)
 227. Daň z mot. vozidiel (1 replies)
 228. Zabudnuté doklady (0 replies)
 229. faktura za sprostredkovanie,neuhradena - ako ju správne zaúčtovať ? (5 replies)
 230. Predkladajú sa aj za rok 2014 Výkazy o príjmoch a výdavkoch a o majetku? a kde ich nájdem, v Krose ešte nie sú? (8 replies)
 231. Kam účtovať autorskú odmenu za licenciu na použitie hudobných diel? (0 replies)
 232. Prechod z paušálnych výdavkov na skutočné - JU (1 replies)
 233. 80% paušál pri firemnom aute účtovanie (0 replies)
 234. vymeriavací základ na ZP (9 replies)
 235. Nezisková organizácia, cestovné náhrady, daň z motor. vozidiel (0 replies)
 236. Cestná daň zaplatená 2015 (7 replies)
 237. Preddavky na daň z motorových vozidiel 2015 - motocykle (1 replies)
 238. ERP pri organizovaní kurzov, školení a seminárov (5 replies)
 239. Nezisková organizácia s podnikateľskou činnosť a daň z motor. vozidiel (3 replies)
 240. Ak si konateľ bude preplácať 20% nákladov za PHM nemusí sa mu zdaňovať nepeňažné plnenie vo výške 1% z OC auta? (2 replies)
 241. Nadspotreba PHM - uctovanie, ocenenie (9 replies)
 242. nákup nepojazdného autobusu a zaradenie ako HIM (2 replies)
 243. živnosť a materská dovolenka (4 replies)
 244. Môžem byť štvrťročný plátca DPH od 1.1.2015 lebo musím až od 1.4.2015? (12 replies)
 245. Kde sa stratili pomocné výpočtové tabuľky, ktoré boli k dispozícii na Porade? (17 replies)
 246. Opatrovatelka v Rakusku, aky ma narok na dochodok? (22 replies)
 247. Daňové priznanie 2014.Treba priložiť aj potvrdenie z Úradu práce? (5 replies)
 248. Export miezd do PÚ v programe MRP (0 replies)
 249. SZČO a zahraničné stravné (2 replies)
 250. Termín na podanie daňového priznania (10 replies)