PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. RTV nedoplatok
 2. ako zaúčtovať faktúru postúpenou pohľadávkou
 3. Neskoro doručená faktúra EÚ a DPH
 4. Zaúčtovanie bločkov / DPH / z nákupu pohonných hmôt.
 5. Storno prijateho dobropisu a kv dph
 6. mam prerušenu živnosť a chcem predať časť budovy,ktorú ešte odpisujem ako dlhodobý majetok. Ako zaučtovať a čo budem platiť
 7. Ako zaúčtujem nákup sedačky v podvojnom účtovníctve? Má len bločik.
 8. Povinnosti nemeckého dodávateľa pri predaji do SR
 9. Účtovanie sprostredkovania
 10. Koľko pýtať za účtovníctvo.
 11. STK na vozidlo za ktore sa neplati DzMV
 12. intrakomunitarna objednavka sluzby
 13. Dátum vzniku daňovej povinnosti
 14. Vystavená faktúra a zároveň vystavený blok s DPH
 15. predčasne ukončenie leasingu
 16. Detske opatrovatelske centrum.
 17. Ako je to s DPH z hľadiska veriteľa pri reštrukturalizácii dlžníka?
 18. Prenájom MV ktoré je zaradené do obchodného majetku
 19. úhrada zo súkromného účtu zamestnanca
 20. Zivnost v Ceskej Republike a danova povinnost na Slovensku
 21. cestovná kancelária/agentúra ako platca DPH
 22. Plati este "normo-manko"?
 23. Kniha evidencie reklamácii
 24. záloha prijatá od opatrovateľky účtovanie
 25. Firemná kreditná karta
 26. Vyúčtovanie školenia, ak nie som živnostník.
 27. Faktúra do zahraničia a IČ DPH v európskom formáte, aj keď nie sme platcami DPH?
 28. Nákup nástennej mapy je repre 513 alebo priama spotreba 501 ?
 29. uhrada fa ERP
 30. Musím zarátať do rakúskeho danového priznania aj príjem zo Slovenska?
 31. Účtovanie kontokorentného úveru v podvojnom účtovníctve
 32. Účtovanie kontokorentného úveru v podvojnom účtovníctve
 33. Musím platiť zdravotné poistenie za mesiac september keď mi ešte neprišiel list o vylúčení z vysokej školy?
 34. Denný vymeriavací základ
 35. Aká je výška dph pre hračky v Poľsku?
 36. Podklady k daňovým cestovným nákladom na nových zamestnancov pred nástupom do pracovného pomeru
 37. Ako uviesť v kontr. výkaze doklady na vstupe, ktoré obsahujú súčasne položky s nárokom i bez nároku na odpočet?
 38. úrok z omeškania po 4 rokoch?
 39. Prijatá faktúra k oprave stroja v jednoduchom účtovníctve
 40. Nadobudnutie tovaru z CZ
 41. Daň z predaja darovanej nehnuteľnosti.
 42. nehorázne dane/odvody pri súbehu zamestnanec a SZČO
 43. Dotácia od úradu na szčo - zmeny v zmámere
 44. Cestná daň dodatočne
 45. Pracovné oblečenie - mzdová smernica
 46. Stravenky nad ramec (uhradene zo soc. fondu alebo preplatením stravneho v plnej vyske (mimo soc. fondu)
 47. Kde sa mam obratit s informaciou o zneuzivani socialneho systemu
 48. Daňové priznanie - dodatočne
 49. dph
 50. SK firma platiteľ DPH fakturuje za stráženie objektu v ČR pre FO neregistrovanú v ČR za platiteľa DPH
 51. Nepodané daňové priznanie.
 52. Ocenenie zásob a expedičné náklady pri doprave tovaru, JU
 53. Príspevok z úradu práce a z neho uhrádzaný preddavok na zdravot.poistenie - účtovať predpis ako záväzok? JU
 54. Potrebujem ujasniť zálohové faktúry a príjem ovplyvňujúci základ dane, JU, neplatca DPH
 55. Mám faktúrovať českej firme službu, ktorú sme pre ňu vykonali na území SR s DPH alebo bez?
 56. Uctovanie omylom zaplatenej platby cez ucet inej firme a vratenie penazi od danej firmy, ako?
 57. Môžem vystaviť dobropis k faktúre?
 58. Registrácia DPH-dokladovanie prekročenia obratu
 59. zabezpečovacie zariadenie v prenajatých priestoroch
 60. Likvidácia sro
 61. Môžem v neziskovke _ zväz záhradkárov - vyplatiť odmenu členovi výboru do výšky 100 € bez odvodu dane?
 62. oneskorená faktúra
 63. FIN 1-12 mimorozpočtové účty
 64. SZČO platca DPH nakupil tovar v Polsku za zlote, ako postupovat pri zauctovani v JU
 65. Faktura od materskej spolocnosti - na aky ucet zavazkov?
 66. Ako zaúčtovať daň?
 67. Účtovanie darovaných tabletov v rozpočtovej organizácii
 68. Ako na obchodovanie neplatiteľa DPH v rámci EÚ?
 69. Musím poslať novú súvahu a výsledovky, ak som opravila stav na 321 za minulý rok?
 70. ako zaúčtovať cestovný príkaz do miezd za mesiac, ak sa na konci mesiaca nachádza zamestnanec ešte na SC
 71. Nemocenské dávky
 72. uctovanie nákupu kuriat do doby znášky a po zaradení do znášky
 73. Fúzia firiem s.r.o. s DPH a bez DPH - alebo aké iné riešenie?
 74. nákup kytice a účtovanie do PÚ
 75. ako sa ráta RZZP ak bol živnostník počas roka PN ?
 76. Zaplatenie inej sumy ako je uvedena na fakture.
 77. Podnikateľ,neplatca DPH pri nákupe tovaru v Maďarsku bolo uvedenè a dokonca aj zaplatenè DPH, aký je postup s takým DPH.
 78. predaj majetku so stratou (v dôsledku škody)
 79. Vyradenie DHM
 80. súhrnný výkaz
 81. účtovanie podielových listov
 82. Spor s VsZP - poistenec statu, ktory je SZCO (od akeho prijmu plati zdravotne odvody?)
 83. Platby z firemnej PK nesúvisiace s cinnostou
 84. Mozeme fakturovat penale do intercompany firmy?
 85. Sef by chcel kupit do slov. firmy na leasing v Rak. alebo Nemecku osobne auto a chcel by ho necht na ich znackach.
 86. Chyby minulého roka
 87. Sluzobna cesta konatela a pouzite MV
 88. nákladový účet pri bankových poplatkoch
 89. Nákup tovaru z ČR - neplatca DPH - oceňovanie tovaru
 90. Likvidácia zásob
 91. Tlačivo na vrátenie DPH pre cestujúcich pri vývoze
 92. ročné zúčtovanie ZP za rok 2013
 93. Ako dlho trva prevod penazi
 94. invalidny dochodok
 95. Preplatok z exekúcie..
 96. Daňový doklad k zálohe
 97. odpisovanie prípojok
 98. RZZP za rok 2013
 99. RP a doprava
 100. Omega - zaúčtovanie odoslaných faktúr
 101. INTERNE SMERNICE PRE VEDENIE UČTOVNICTVA - bakalárska práca
 102. daňový doklad k prijatej platbe a následný dobropis
 103. Dodanie opravenej faktury dodavatelom po zuctovacom obdobi
 104. Ako tlačiť cenovky v Omege?
 105. Faktúra za certifikačnú skúšku z USA vystavená s DPH
 106. Potrebujem mať registrovaný predmet činnosti "tvorbu webu", keď weby len predávam?
 107. Vyplatenie zisku za rok 2013 spoločníkovi - dokedy?
 108. Má zamestnávateľ právo spätne vyžadovať neoprávnene vyplatené diéty?
 109. Nesprávny už podaný dodatočný KV
 110. Preplatenie cestovneho za individualnu dopravu napriek zabezpecenej spolocnej doprave
 111. Musim platit odvody do socialnej poistovne? keby som nechcel od statu dochodok ani prachy ked pridem o pracu? je mozne proste neodvadzat socialke a setrit si to?
 112. Prijímanie členských poplatkov občianskeho združenia - športového klubu od 1.1.2015 cez ERP?
 113. Úhrada faktúry za trénerské služby v hotovosti mimo ERP
 114. Príjmy z fotobánk a platca DPH
 115. e-mail z FS o neprijatí podania.
 116. Dokedy mám platiť dobrovoľné zdravotné poistenie?
 117. predaj nehnuteľnosti a dph
 118. nájomné +paušál za energie a platcovstvo DPH
 119. Chyba vyrocna sprava
 120. Skonto z pohladu DPH a dane z prijmu
 121. Na faktúre z Orange nie je dátum dodania
 122. Správne zaradenie faktúr v DPH priznaní
 123. Faktúra po skončení živnosti
 124. Transakcia F110
 125. účtovanie depozitu v obci
 126. Účtovanie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného za rok 2013 zo zdravotnej poistovne.
 127. Účtovanie vlastných výrobkov spôsob B
 128. Metodický pokyn - september 2014 - účtovanie úhrady v združení
 129. Je možné pokuty od danového úradu vymáhať od bývalého zamestnanca ak to spôsobil zamestnanec?
 130. Obstaranie auta + zvýšenie výkonu pomocou race chipu a účtovanie.
 131. Fakturácia do štátov EU, tovar neopúšťa hranice SR.
 132. Je možné a v akom rozsahu preplatiť nevyčerpanú dovolenku z roku 2013?
 133. Sukromne vozidlo pouzivane na sluzobne ucely s vlastnikom inym ako zamestnanec - kto plati dan z motorovych vozidiel za toto vozidlo?
 134. Dovoz prívesu z Českej republiky
 135. Zaúčtovanie platby z ČR na SK účet
 136. pokuta z DU po 14 rokoch
 137. Skladové hospodárstvo v s.r.o.- drobné položky
 138. Poistenie MV
 139. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 140. Účtovanie faktúry z 3. krajiny - krok za krokom
 141. Akym sposobom je mozne so zakladnym imanim disponovat po zapise s.r.o. do ORSR?
 142. Zaúčtovanie dobropisu (vrátenie Notebooku)
 143. Na bankový účet boli poukázané zdanené prostriedky z ročného zúčtovania ZP za rok 2013 - čo snimi v účtovníctve
 144. Vrátenie DPH za nákup v Nemecku
 145. Je povinný konateľ platiť diéty zamestnancom v zahraničí, pričom sídlo firmy je v SR?
 146. Ako prepojiť príjemku s faktúrou, ak mi tovar došiel v nasledujúcom roku
 147. oprava základu dane prí znížení ceny po dátume dodania
 148. dan z predaja darovaneho bytu pred rokom 2011
 149. Úprava dane odpočít. pri invest.majetku- vzorec
 150. nulová faktúra po úhrade zmluvy
 151. Od 1.10 budem na UP do konca roka...predtým mám opracované 4 roky vkuse...mozem si uplatnit danový bonus na dieta aj za mesiace ktoré som na up?
 152. Prenájom auta medzi otcom a synom (SZČO) - zmluva o prenájme
 153. organizačná zložka SK subjektu v AT
 154. Živnosť alebo s.r.o. pri podnikaní v doprave?
 155. letenka pre živnostníka-daňový náklad?
 156. vratka DPH z Talianska
 157. Inventarizačné rozdiely
 158. Preradenie MV z s.r.o. do osobného vlastníctva
 159. narok na matersku
 160. Je možné vystaviť dobropis k faktúre z roku 2013?
 161. Mám nárok žiadať od ekonomky zoznam pohladavok /exekucii/ , ktore uhradzala zo mzdy v kolonke - ine zražky ?
 162. Môže slovenská firma poslať balík do ČR z Českej pošty ?
 163. Cislovanie zalohovych faktur.
 164. fakturácia do štátov v EU, pri registrácii u nich ako platiteľ
 165. dph v organizačnej zložke
 166. Predaj automobilu plátcom DPH, fyzickej osobe
 167. Prijem umelca na SR - DPH a zrazkova dan
 168. náklady súvisiace s reklamáciami - účtovanie
 169. Účtovanie nákupu a rekonštrukcie nehnuteľnosti v JÚ
 170. Zdravotné odvody z jubilejných odmien
 171. Odpisovanie- súbor hnuteľných vecí a techn.zhodnotenie
 172. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia - národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby
 173. Musí sa viesť v s.r.o.-ke skladová evidencia,? alebo sú aj nejaké výnimky?
 174. Vzťahuje sa na súkromné zdravotnícke zariadenie (KP 86.21)povinnosť používania elektronickej reg. pokladnice?
 175. Nákup tovaru z EU neplátca DPH- prvý nákup presiahne sumu 49.790€
 176. Vyúčtovacia faktúra - SPP
 177. žiadosť o vrátenie DPH z DE
 178. odpisovanie kotol UK
 179. Faktúra-oprava odberateľa
 180. SÍDLO SRO vo vlastnom dome
 181. Dodali sme tovar s montážou do AT
 182. V ktorom mesiaci samozdaním a kedy uplatním nárok na odpočet v konkrétnom prípade?
 183. Príjem z prenájmu v ČR - dá sa použiť metóda vyňatia príjmov?
 184. registrácia DPH v JU
 185. prijem zo zahraničia + zo Slovenska
 186. Sukromne auto a pausal
 187. Zrušenie registrácie DPH a majetok nadobnutý v EU
 188. Zmena faktúry po 3 mesiacoch
 189. Prevzatie účtovníctvo - likvidácia
 190. Stravné lístky živnostník
 191. Auto - kupa ako platca DPH, predaj ako neplatca DPH
 192. Ako prepočítať sklad na všetky položky
 193. Úrok z omeškania pre môjho odberateľa
 194. koniec platiteľa DPH a dobropisy
 195. nezaplatená pohľadávka
 196. vedľajšie náklady obstarania zásob
 197. Budova (hala) a areal v prenajme, co mozeme dat do nakladov?
 198. Pokutujú opravné daň.priznanie?
 199. Odmena konateľa /jediného spoločníka/ - účtovanie???
 200. nie, faktúra nebola, len na minuloročnej vyúčtovacej bol rozpis na jednotlivé mesiace
 201. Prenájom auta - využívanie súkromného auta na podnikat. účely
 202. A nebolo by lepšie ak by sme ten nájom fakturovali priamo obci aj s DPH?
 203. vystavenie faktúry pri preprave - skonto
 204. vypestovanie rastlín - účtovanie
 205. Zrušenie živnosti a PN
 206. Ako zauctovat mesačné platby za odobratú ,ale zatiaľ nevyfakturovanu elektrinu?
 207. danove priznanie pre pracu v NL
 208. preddavky za energie a vyúčtovanie s preplatkom
 209. Vrátenie DPH z Nemecka
 210. pokuta za nepodanie kontrolného vykazu
 211. Ako odoslat kontrolny vykaz za 2 mesiace, ktory ma byt zaslany pred ukoncenim 3. kvartalu?
 212. Ako zaúčtovať došlú faktúru za lístky na podujatie pre našich odberateľov?
 213. KV DPH - FO podnikateľ / nepodnikateľ
 214. Kopírujete ešte doklady z ERP kvôli vyblednutiu údajov na nich?
 215. DPH pri službách mimo EU
 216. Zrušenie živnosti a znovu otvorenie
 217. Je potrebne podat DDP k DPH za jun 2014, ak mi dodavatel z EU doborpis za prepravne naklady, ktory vystavil v 06/14, zabudol poslat a az v septembri nahodou na to prisiel a poslal?
 218. Sprenevera
 219. samozdanenie pri dovoze z Maďarska
 220. Zrazkova dan - bezpecnostny SSL certifikat z USA
 221. Vklad podnikateľa
 222. FA za účelovú mapu - zaúčtovanie?
 223. Musí sa s.r.o.-čka zahlásiť ako mikropodnik do konca roka 2014 povinne? a musí sa zmeniť aj účtovanie v účtovníctve?
 224. vystavena faktura
 225. Púzdro na tablet a jeho účtovanie
 226. prenesenie daňovej povinnosti
 227. Je vyplatenie provízie za nákup tovaru daňovo uznateľný?
 228. Vystavenie FA do Švajčiarska
 229. MRP - rozdiel v zaokrúhľovaní v KV a vo výkaze DPH
 230. Účtovanie v MRP
 231. Projektovanie/poradenstvo pri zriadovani kancelarie - aky popis na fakture od projektanta
 232. Nájomná zmluva na auto medzi konateľom a s.r.o.
 233. Podáva právnická osoba daňové priznanie keď je registrovaná ako platca DPH podľa paragrafu 7a toto DP štvrťročne?
 234. Vo FA za 7/2014 bola nesprávna suma. Ako to môžem opraviť?
 235. Refundácia DPH zo zahraničia
 236. Upomienka
 237. Zahraničná služobná cesta
 238. účtovanie pri založení s.r.o.
 239. Mal by niekto záujem o odkúpenie účtovného softvéru od spoločnosti Kros, a. s.MP ?
 240. Samozdanenie
 241. Ako vystaviť faktúru za nájom?
 242. Ako zaúčtovať daň po daň.kontrole
 243. Ako fakturovať organizáciu podujatia do ČS?
 244. Odpočet dph z materiálu pri registrácii
 245. Fakturácia do zahranicia- neskorá
 246. Ukončenie štúdia a úrad prace. Dobrovoľná nezamestnanosť?
 247. Reklamácia prechod z neplatcu dph na platcu
 248. Tvorba dlhodobej rezervy 60X/459
 249. "mimoriadne daňové priznanie k DPH"
 250. Uplatniť DPH pri predaji auta v majetku s.r.o. FO nepodnikatelovi ?