1. Viete mi poradiť ako zaúčtovať faktúru: Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme dohodnutu odplatu. (2 replies)
 2. Bloček za minulý rok (1 replies)
 3. ako účtujete krátenie výdavkov 80:20 predmety osobnej spotreby (18 replies)
 4. daňové odpisy z prenajatého majetku len do výšky nájomného (0 replies)
 5. Som povinna podar DP,ak som na materskej dovolenle v ochrannej lehote? (2 replies)
 6. Konateľ zaplatil fak. v hotovosti z pokladne ked tam bolo málo peňazí (1 replies)
 7. Daň z MV - auto dlhodobo v oprave (2 replies)
 8. Nárok na odpočet DPH 2015 (2 replies)
 9. účtovníctvo ako samouk (4 replies)
 10. Môžem dnes podať ešte opravné DP alebo už DDP? (5 replies)
 11. zálohová faktúra z 2014, platba v 2015 - kedy uplatniť DPH ? (3 replies)
 12. TRŽBA ZA TOVAR - clenenie KV DPH (11 replies)
 13. Odpis auta 2014 (0 replies)
 14. rezerva na nevyfakturovaný príjem (3 replies)
 15. s.r.o. zakúpila malý stroj olepovačku ktorú potrebuje pre svoju činnosť, na základe kúpnej zmluvy ako správne to zaúčtovať v PÚ hodnota 900,-€ (1 replies)
 16. Rakuske DP - opatrovatelka (1 replies)
 17. Neuplatnený koeficient pri faktúre (5 replies)
 18. Nové priznania za rok 2014 v elektronickej forme (10 replies)
 19. Do r. 36 v DP za motor. vozidlá sa uvádza suma spočítaná z riadkov 10 alebo r. 11? (1 replies)
 20. Ako účtujete vklad/výber v ERP? (29 replies)
 21. daň z motorových vozidliel (0 replies)
 22. Gastrolístky - dobropis (13 replies)
 23. Preddavky na daň z príjmu za r-2014-FO (2 replies)
 24. Dátum prvej evidencie vozidla /rok výroby/ (13 replies)
 25. aký dátum uviesť do r. 01 daňového priznania k dani z motorových vozidiel (1 replies)
 26. Povinnost podať suhrnný výkaz.. (2 replies)
 27. Dodanie služby zahr, odberateľovi v SR (3 replies)
 28. príjmový doklad a dph (0 replies)
 29. Zmena zdaňovacieho obdobia platcu DPH (3 replies)
 30. Daň z motorových vozidiel za rok 2014 (2 replies)
 31. Faktúra za výrobky obsahujúca náhradné diely - účtovanie (0 replies)
 32. vystaveny dobropis fyzickej osobe - kontrolny vykaz (1 replies)
 33. Finančný prenájom/leasing/ a DPH (4 replies)
 34. Je potrebné platiť daň z príjmu z predaja zdedenej ornej pôdy a lesov? (0 replies)
 35. Nezrelizovaný obchod v EU (3 replies)
 36. Ako správne vypočítať predpokladanú DzMV 2015 r.40 u jazdnej súpravy ťahač+náves? (4 replies)
 37. Ako podať daňové priznanie k vozidlám pri prenajatom aute? (4 replies)
 38. Uplatnenie DPH z cestovných lístkov MHD v BA (7 replies)
 39. Nahrada skody - dph (1 replies)
 40. Daňovník dane z motorových vozidiel (1 replies)
 41. Registracia a priznanie DPH (0 replies)
 42. Zivnosť a DP v Čechách, treba podat DP aj na Slovensku, ak som tu nemal žiadny príjem? (1 replies)
 43. Uvádza sa preplatok z RZ ZP do DP? (2 replies)
 44. fir.automobil na LPG + natural - rozlične učtovanie? (2 replies)
 45. Daňový bonus (8 replies)
 46. Zrušenie životného poistenia (1 replies)
 47. mobil-splátkový kalendáŕ (2 replies)
 48. Aku sumu napisat na r. 40 v prípade ak predmetom dane mam motorove vozidlo az k 14.01.2015? (7 replies)
 49. Ako podať daňové priznanie za majiteľa s.r.o. (fyzická osoba, je zároveň jediná osoba v s.r.o.)? Aké sú možnosti zníženia základu dane / odpočítateľné položky? (6 replies)
 50. Účtovanie vystavenej faktúry za predaj vecí, ktoré nie sú evidované v JÚ (2 replies)
 51. Prívesný vozík (0 replies)
 52. Tuzemské diéty a SZČO? (7 replies)
 53. Blokovanie permanentiek vo fitku (0 replies)
 54. Daň z MV r.40 = nula. Áno, alebo nie. Odpoveď z finančnej správy (11 replies)
 55. daň z MV (5 replies)
 56. Nákup tovaru a služieb zo zahraničia (0 replies)
 57. KV a upomienka (2 replies)
 58. Danove priznanie 2014 (5 replies)
 59. Ako mám zaúčtovať v štátnej RO zmarenú investíciu? (0 replies)
 60. Ročné zúčtovanie dane - všetkým z-com urobiť RZD naraz alebo sa dá vo februári časť a v marci zvyšok z-com? (0 replies)
 61. faktura (7 replies)
 62. rodičovská dovolenka a DVP (1 replies)
 63. preddavky do poisťovní (12 replies)
 64. ročný koeficient dph (2 replies)
 65. Ako má vypadať likvidačný list potravín? (1 replies)
 66. "starý dobropis" (2 replies)
 67. Daňové priznanie počas materskej dovolenky (2 replies)
 68. Vo vyučtovaní exekútor účtuje DPH, je nárok na odpočet u povinného? (4 replies)
 69. Dz MV s.r.o. -preplácanie cest.náhrad a počet dní v DP (5 replies)
 70. DP za pozemky (9 replies)
 71. nevyplatené mzdy-pripočitateľná položka? (2 replies)
 72. Môže spoločník uhradiť záväzky spoločnosti vkladom na účet obchodnému partnerovi? (3 replies)
 73. Prechod z pausalnych v.na danovu evidenciu, viac otazok... (0 replies)
 74. Dátum vzniku daň. povinnosti - Daň z motorových vozidiel (7 replies)
 75. Auto, ktore uz nepouzivam na podnikanie, ale stale ho ako zivnostnik vlastnim, bolo odpisane ....musim platit dan z motorovych vozidiel ? (14 replies)
 76. Inventarizácia a predaj pomocou prenosného terminálu (0 replies)
 77. daň z motových vozidiel (18 replies)
 78. Prípravné stavebné práce a vykonanie zváračských skúšok - Je to daňovo uznaný náklad? (5 replies)
 79. Odstupné pri odchode do invalidného dôchodku počas PN (4 replies)
 80. Dátum prvej evidencie vozidla 1.1.2005 (7 replies)
 81. Koeficient a kontrolný výkaz (2 replies)
 82. Vlastný príjem manželky (3 replies)
 83. Likvidácia v obchodnom vestníku a návrh na konkurz (0 replies)
 84. Dodanie vlastných výrobkov do EU (4 replies)
 85. Nesedí vypočítaná DPH na riadku 03 priznania k DPH (1 replies)
 86. daňové priznanie (3 replies)
 87. Účtovanie v cestovnej agentúre - JU (3 replies)
 88. Ako opraviť KV DPH i daňové priznanie k DPH pri oneskorenej zahraničnej faktúre? (2 replies)
 89. Zamestnanec + inv. dôchodok - z čoho sa bude vypočítavať starobný dôchodok? (21 replies)
 90. Nevymožiteľná pohľadávka, odberateľ v reštruktualizácii (1 replies)
 91. daňová strata z r.2013 (1 replies)
 92. Pri vyplácaní faktúry za tovar v hotovosti musí byť vydaný z mojej z RP doklad o zaplatení? (7 replies)
 93. Daň z motorových vozidiel (0 replies)
 94. Daň z MV a prívesný vozík - riadok 40 (0 replies)
 95. DP daň z motorových vozidiel 2014 - aký je dátum vzniku daňovej povinnosti pri automobile , ktorý patrí zamestnancovi? (7 replies)
 96. Odmena pre a obchodneho zastupcu na zivnost v nepenažnej forme (0 replies)
 97. Dan z MV - riadok 40 (15 replies)
 98. Náhrada nákladov daňového konania (0 replies)
 99. Aký bude dátum dodania dobropisu leasingovej splátky? (0 replies)
 100. SZČO a stravné lístky - od ktorej spoločnosti sú najvýhodnejšie? (11 replies)
 101. NČZD na manžela za rok 2014? (5 replies)
 102. Konatel SRO dochadzajuci kazdy den do BA na pracovne stretnutia (5 replies)
 103. DP k dani z mot.vozidiel a II.oddiel (0 replies)
 104. Odpočet dan. straty -DP r.2014 (7 replies)
 105. Bločky z RP po odovzdaní DPH (2 replies)
 106. Kontrolný výkaz a dobropis (2 replies)
 107. účtovanie poistnej udalosti (2 replies)
 108. Konsignačný sklad z pohľadu odberateľa - účtovanie (1 replies)
 109. Kam zaúčtovať drobný hmotný majetok v JÚ? (1 replies)
 110. KV DPH na prelome mesiacov (2 replies)
 111. Štrajk a dovolenka? (1 replies)
 112. ako zaúčtovať zloženie kaucie? (2 replies)
 113. Dohoda o praci studenta. (8 replies)
 114. Nové pravidlá odpisovania od 1.1.2015 platia aj pre tých, ktorí majú hospodársky rok? A nám končí rok 30.6.2015, musíme prepočítať daňové odpisy k 1. 1. 2015? (0 replies)
 115. Cestovné náhrady 2014 a kurz ECB (2 replies)
 116. Dobropis doručený po podaní daňového priznania DPH. (3 replies)
 117. Reklamné predmety nad 17 € - účtovanie? (1 replies)
 118. účtovanie začiatočných stavov (1 replies)
 119. Dodatocne danove priznanie pokuta (4 replies)
 120. Je na potvrdení o podaní daňového priznania dôležitý/potrebný podpis pracovníka DÚ, ktorý priznanie prijal? (2 replies)
 121. BAR - evidencia liehu (0 replies)
 122. Ako mám zdaniť vystavenú faktúru 31.12.2014 za služby v roku 2014, ale ešte v januári nevyplatenú? (2 replies)
 123. predčasné ukončenie leasingu (0 replies)
 124. Určenie výnosov pre výpočet koeficientu DPH (1 replies)
 125. uplatnenie paušálu 80% na PHM a náklady súvisiace s prevádzkou auta v roku 2015 (9 replies)
 126. účtovanie "zrážkovej vody" - na 502? (2 replies)
 127. Cezhraničné dodanie časti stavby. (0 replies)
 128. vystavenie fa za účtovníctvo (7 replies)
 129. súčasti daňového priznania (6 replies)
 130. Mandátna zmluva - použitie v DP za rok 2014 (0 replies)
 131. Minimálna mzda 2015 a daň z príjmu. (1 replies)
 132. staršie auto do nakladov (0 replies)
 133. Dobrý deň, je povinnosť oznamovať daňovému úradu zrušenie bankového účtu? Ak áno v akej lehote a aké sú prípadné sankcie za neoznámenie. (2 replies)
 134. Editovateľné tlačivo k dani z nehnuteľnosti 2015 (2 replies)
 135. Nárok na daňový bónus (7 replies)
 136. Zlé ič dph vo výkaze (1 replies)
 137. ako zauctovat pouzitie darcekových poukazok na osobnu spotrebu konatela? (0 replies)
 138. SZČO, inventarizácia zásob k 31.12., kategorizácia zásob (4 replies)
 139. Zarátať do predpokladanej daňovej povinnosti na daň z MV aj štvorkolku? (3 replies)
 140. Znamienka pre kontrolnom vykaze DPH (3 replies)
 141. práca počas rodičovskej dovolenke (2 replies)
 142. Nákup tovaru z CZ (sklad, faktúry) - kurz meny CZK (3 replies)
 143. študent a vrátenie dane ? (3 replies)
 144. Nesprávne IČ DPH KV DPH (9 replies)
 145. Daňove priznanie za OMV v prípade nájomnej zmluvy o OMV (1 replies)
 146. Postup a dátum zaradenia majetku a odpisy (11 replies)
 147. Môže s.r.o., ktorá ma prenajaté priestory od FO-občana, uhradiť faktúru za energie spotrebované v týchto priestoroch vystavenú na FO-občana? Môže si odpočítať DPH z tejto faktúry? (16 replies)
 148. Účtovanie základného imania pri vzniku sro- pokladňa (3 replies)
 149. dá sa vytiahnuť doklad z ERP? (3 replies)
 150. Kontrolný výkaz-číslo faktúry (0 replies)
 151. odberateľská fa-služba+tovar ako darčeková poukážka (0 replies)
 152. Konateľ (3 replies)
 153. provízia z poistiek a DPH (7 replies)
 154. Rozdiel v prepočte základného imania na euro v daňovom priznaní vs. v účtovníctve (0 replies)
 155. Zanechanie štúdia a nárok na DB (3 replies)
 156. Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou Domov sociálnych služieb (14 replies)
 157. Vyúčtovacia faktúra od SPP nedoplatok (12 replies)
 158. Daň z motorových vozidiel - riadok 40 (7 replies)
 159. Moze si ma manzel uplatnit v DP,ked som na rd a mala som prijem z brigady u nas vo firme. (4 replies)
 160. účet 326 - môžem účtovať mínusom? (2 replies)
 161. sukromné auto konateľa a firma (1 replies)
 162. Faktura z ČR - DPH - kontrolný výkaz? (7 replies)
 163. ako zaúčtovať preplatok z poisťovne - PZP (0 replies)
 164. tesco poukážky od dodávateľa liekov (0 replies)
 165. ZP a povinnosti zamestnávateľa (0 replies)
 166. Ako zaúčtujem preplatok z poisťovne (za auto) v podvojnom účtovníctve? vrátili nám preplatok z dôvodu, že sme auto odhlásili. Aké účty môžem použiť? (3 replies)
 167. Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - fakturačné obdobie 1.1.2014-31.12.2014 - preplatok 75 eur. (26 replies)
 168. Potvrdenie z DÚ o nedoplatkoch a preplatkoch vs. daňová pohľadávka a záväzok v účtovníctve (1 replies)
 169. Kde podať daňové priznanie? (5 replies)
 170. Majetok osobnej potreby - limit 80% od 01.01.2015 (7 replies)
 171. odpočet na manželku za r.2014 (7 replies)
 172. Môže ísť opravná faktúra z dôvodu omylom vystavenej faktúry do riadkov 3 a 4 daňového priznania mínusom ako dodanie podľa §8? (0 replies)
 173. Daň z motorových vozidiel a dátum prvej evidencie vozidla (3 replies)
 174. platca DPH, ktorý nechce odpočet (1 replies)
 175. pôžička Quatro, nákup v Metre (0 replies)
 176. Vyradenie nákladného automobilu z podnikania (5 replies)
 177. Živnosť na SK aj v DE, vrátenie preplatku zo SP (5 replies)
 178. Dodatočné daňové priznanie k roku 2009, ako postupovať ? (0 replies)
 179. kontrolny vykaz v oberone a uctovanie phl (2 replies)
 180. Osobný automobil a cestná daň (3 replies)
 181. evidencia jázd firemným autom (0 replies)
 182. Odpis výrobnej budovy do roku 2014 zrýchlená metóda, a zmena na rovnomernú. (5 replies)
 183. zálohovanie Alfa plus na USB kľúč (0 replies)
 184. Oznamenie zmeny sídla na CU - povolenie na predaj SBL (0 replies)
 185. Ako registrovať s.r.o. na predaj spotrebiteľského balenia liehu? (0 replies)
 186. Nezdanitelna cast na manzela SZCO, poberatela rodicovskeho prispevku (8 replies)
 187. Da sa zivotna poistka pouzit pri danovom priznani ako odpocitatelna polozka? (9 replies)
 188. oprava leasing zmluvy a faktúry v KV a dph (0 replies)
 189. Vyúčtovacia fa VSE - preplatok do DPH v 12/2014 alebo 1/2015 (14 replies)
 190. Účtovanie ťarchopisu - kam v kontrolnom vykaze? (7 replies)
 191. Aký bude dátum dodania, keď na fa nie je uvedený? (5 replies)
 192. Technický preukaz - riadok 32 a 33 (1 replies)
 193. Platí sa daň z predaja pozemkov - ornej pôdy družstvu , ktoré boli zdedené ? (1 replies)
 194. Časové rozlíšenie nákladov na PZP - ja takýto spôsob výpočtu správny? (7 replies)
 195. Daň z MV predpokladaná daň - 01.01.2015 - 156 mesiacov (5 replies)
 196. Skonto , DPH v JU (9 replies)
 197. Je prijatím preddavku ak je vykonaná úhrada faktúry vo vyššej sume? (1 replies)
 198. Použite účtu 315,325 (3 replies)
 199. Došlá zahraničná faktúra s DPH (6 replies)
 200. Prenájom vlastného auta vlastnej s.r.o. (6 replies)
 201. Tovarový bonus v JU (4 replies)
 202. Číslo pôvodného dokladu do KV z vyúčtovacej faktúry od Elektrární. (3 replies)
 203. Vystavená faktúra s miestom dodania v zahraničí - KV (5 replies)
 204. Firemné auto na súkromné účely konateľa (3 replies)
 205. Odpisy DHM (1 replies)
 206. Ako zaúčtovať faktúru na prelome rokov + DPH? (4 replies)
 207. Odsúhlasenie záväzkov a pohľ. v angličtine (0 replies)
 208. Doúčtovanie dodania - stredoslovenská energetika (10 replies)
 209. Úroky z omeškania vyplývajúce zo súdneho sporu (0 replies)
 210. Zverené predmety - čo pod tento pojem spada (0 replies)
 211. F-konto (1 replies)
 212. Faktúra za tovar z ČR, miesto dodania služby ČR. (1 replies)
 213. daň z predaja pozemku sa chápe ako ostatný príjem §8 ods a alebo b? (3 replies)
 214. dodanenie zavazku prisluchajucemu k uctu 133 (0 replies)
 215. Treba doložiť ešte nejaké dokumenty pri spoločnom daňovom priznaní z dane z nehnuteľnosti ak sme v roku 2014 kúpili spoločne s priateľom nehnuteľnosť? (3 replies)
 216. Zamestnavatel v Rakusku nezrazal dan a DP 2014 (0 replies)
 217. Vykazy DPH pri registracii podla §7a (0 replies)
 218. PHM a DPH pri bločkoch (33 replies)
 219. Dôchodca, práca na dohodu a daňové priznanie (1 replies)
 220. Ručenie za daň ako zaúčtovať? (4 replies)
 221. Daň z mot. vozidiel - predpokladaná daň za rok 2015 zaokrúhľovanie (3 replies)
 222. Platenie poistného v 2 štátoch únie a vrátenie preplatku. (4 replies)
 223. Prevod z podnikateľského účtu na osobný a následná platba kartou. (0 replies)
 224. NČZD v daňovom priznaní TYP B pri súbehu príjmov zo závislej činnosti a podnikania (3 replies)
 225. Účtovanie PÚ-zabezpečovacie zariadenie v ambulancii (0 replies)
 226. DzMV 2014 - r. 11 (2 replies)
 227. Podlieha jednorazove urazove odskodnenie z poistovne Alliaz danovej povinnosti ? Uraz sa stal v roku 1991. (0 replies)
 228. Kniha jázd a tankovanie pred služobnou cestou (0 replies)
 229. Registrácia na DU (0 replies)
 230. nástroje a krátenie výdavkov na 80% (4 replies)
 231. Zauctovanie vyskladnenia nepouzitelneho tovaru po reklamacii (0 replies)
 232. Nafta zo zahranicia (0 replies)
 233. rozdiel DPH medzi vyuctovacou fakturou a zaplatenymi zalohami (3 replies)
 234. Ako odviesť dane ak ste ZŤP a nastúpili ste do zamestnania? (0 replies)
 235. Nákup tovaru účet 504 (3 replies)
 236. Registrácia DU (2 replies)
 237. dan z prenajmu (1 replies)
 238. Koľko môže zarobiť mesačne starobný dôchodca DoPČ aby sa mu nestrhla daň? (6 replies)
 239. Faktúra za nájom kancelárie (1 replies)
 240. Ako vyplniť Dodatočný kontrolný výkaz a znovu dodatočný kontrolný výkaz ? (1 replies)
 241. vstupná prehliadka (1 replies)
 242. moze podnikatel FO urobiť vyber hotovosti z pokladne viac ako 5000EUR na osobnu spotrebu???? (3 replies)
 243. trezor odpisová skupina? (2 replies)
 244. Kúpa ojazdeného auta z Nemecka - samozdaniť alebo dať, že je oslobodené od dane? (3 replies)
 245. Povinnosť úhrady kúpno-predajnej zmluvy za pozemok cez registračnú pokladňu. (1 replies)
 246. Daňové priznanie mot.vozidlá (4 replies)
 247. Ako správne označiť položky v ERP? (1 replies)
 248. Daň z motorových vozidiel na zákl. informácie Fin.riaditeľstva SR z 1/2015 (11 replies)
 249. Nájomné dlhšie ako12 mesiacov a dph (0 replies)
 250. Daňový bonus (3 replies)