PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. ako vyradiť plne odpísaný DHM z účtovníctva?
 2. Prijatá faktúra za tovar od českej firmy, ktorá má slovenské IČDPH s predponou Sk
 3. Nezaradená faktúra z r. 2013
 4. zmena stavu nedokoncenej vyroby
 5. Pripravovaná novela zákona o účtovníctve k 01012015
 6. ako účtovať vybavenie PC?
 7. Účtovanie tržieb v JU
 8. Je použitie taxíka zamestnancom daňový náklad?
 9. akým kurzom prepočítam došlú faktúru z EU v cudzej mene?
 10. Ako fakturovať pšenicu potravinársku, krmnú, oslobodené od dph podľa zákona 69 ?
 11. Exekúcia zamestnanca
 12. predaj vstupenky
 13. Výdavok z bankového účtu bez účtovného dokladu
 14. Živnosť - študent
 15. Faktúra s upomienkou
 16. Ocenovanie metodou vlastneho imania
 17. Neodhlásil som sa zo SP od 30.6.2014
 18. Ako zaradi fyzicka osoba nepodnikatel prenajimany byt do obchodneho majetku?
 19. Krádež dreva v lese, páchatelia zistení - účtovanie
 20. Kupa weboveho portalu
 21. Dodací list - originál alebo kópia
 22. Mám nárok na vyplácanie nemocenského počas PN ak som SZČO a zároveň aj zamestnancom v štátnom sektore z oboch zárobkových činností?
 23. Kratky dotaznik na diplomovku (iba 9 otazok)
 24. Spotrebná daň z min. oleja - oprávnený príjemca a iný nadobúdateľ??
 25. Obratový bonus - text na faktúre
 26. Ako zaučtovať dobropis ktorý vystavila firma za našu faktúru ?
 27. sektorové samozdanenie
 28. Ako účtujete prepravu keď sú na FA položky ktoré idú na 112 a 501?
 29. omylom odoslaná vyššia mzda
 30. Vyúčtované cestovné a zabudnutý doklad o tankovaní
 31. Predaj skladových zásob z firmy na firmu
 32. uctovanie dotacie z UPSVaR v PU
 33. KV a cena účtovníctva
 34. Komplikovany uctovny pripad - zivnostnik, zamestnanec a zaroven zamestnavatel - je to mozne?
 35. Audit
 36. kompenzácia faktúry a zmluvy o pôžičke
 37. Prosím Vás o radu, ako mám v podvojnom účtovníctve zaúčtovaťfaktúru z minulého roka, ktorú sme uhradili tento rok.
 38. Účtovanie stravných lístkov SZČO - nie sme platcovia DPH
 39. ako postupovat pri nespravne vystavenej fakture ?
 40. Pohladavka minuleho roka
 41. pánska aktovka do nákladov
 42. Vklad tržieb z ERP na bankový účet
 43. Mám to isté dič pri zmene z živnosti na s.r.o., je to správne?
 44. vyradenie majetku likvidáciou - neodpísaný
 45. Ako je to z odhlasenim auta na DU
 46. Prihlasenie na IC DPH
 47. Obratový bonus
 48. Ako vyplniť JCD?
 49. faktúra a výdavk.pokl.doklad duplicita
 50. Zahranicna faktura za ucast na konferencii
 51. Register účtovných závierok
 52. ako dlho som zodpovedna za uctovnictvo zdruzenia kde som skoncila 31.3.2014
 53. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane
 54. kontrolný výkaz DPH-nevznikla daňová povinnosť
 55. Odvody do SP od 1.7.2014
 56. Leasing - KV
 57. nákup PHM cez CCS karty
 58. Dotácia z UPSVAR - jednoduché účtovníctvo
 59. Fakturácia na zahraničnú organizačnú zložku
 60. Splatka zariadenia- ako zauctovat
 61. Registrácia zahr.osoby pre DPH - treba ísť na Daňový úrad Bratislava I osobne ?
 62. poistne - havarijne, PZP - v JU - učtovať do Ostatne odpoč.vydavky,alebo služby?
 63. Ako mám postupovať pri predaji palivového dreva pre podielnikov,aby nemuseli platiť DPH,ide to v rámci deputátu alebo naturalie?Môžu si to podielníci odpracivať v lese?Ako to učtovať?
 64. "zabudnuté" odpočítanie 20% daňových výdavkov z pohonných látok - ohladne DPH
 65. Ako zaúčtovať overenie podpisu a kolky v jednoduchom účtovníctve?
 66. Leasing - ukončenie a znovu uzatvorenie.
 67. szčo a diety
 68. Ukončenie konkurzu a daňové priznanie
 69. Zrážková daň 35% pri platbe do Číny
 70. Ked som zivnostnik, auto nemam prihlasene do majetku (neodpisujem ho), mozem si dat do nakladov Povinne zmluvne poistenie na toto auto?
 71. Oddelený veriteľ - účtovanie
 72. ako správne účtovať úhradu zálohovej faktúry v JÚ
 73. Fyzicka osoba (obcan CR) prenajima priestory v Cechach slovenskej firme - neplatcovi DPH - ma to nejaky vplyv na DPH?
 74. Realitná kancelária - provízia zahraničnému odberateľovi
 75. môže byť dátum dodania na faktúre júlový ak školenie je v auguste?
 76. Ako účtujete čistiace služby za auto?
 77. Platenie DPH
 78. Rozpor v pohľade DU na súhrnný výkaz a služby.
 79. Zaúčtovanie výpisu z účtu
 80. Pravidelne sluzobne cesty do Rakuska - danova preukazatelnost
 81. Opravit posunute danove priznanie
 82. Do akej lehoty mi musí colný úrad odpovedať na odvolanie?
 83. ako vypárovať saldokonto pri faktoringu
 84. Schválenie účtovnej závierky
 85. môžem dobropisovať výnos z roku 2012, nakoľko spoločnosť nedostala faktúru a opäť vyfakturovať v roku 2014
 86. nadobudnutie tovaru z EU
 87. Vrátenie peňazí ak FA ešte nebola vystavená
 88. Odmena pre konateľa a zmluva o výkone funkcie
 89. prosbička
 90. Paušálne výdavky v s.r.o.
 91. nakup materialu z CR od neplatcu dph
 92. Uplatnenie stravného v zahraničí za viac, ako 183 dní v roku - Vyjadrenie finančnej správy
 93. Ako vypísať dodatočný kontrolný vykaz
 94. Vklad spoločníka tovar
 95. Nedoplatok zdravotna poisťovňa za rok 2013
 96. Ako evidujete prijatý dobropis v MRP podľa par. 25 ods.6 zákona o DPH? Ktorý kód /typ DPH/ používate v MRP?
 97. preplácanie pokladničných bločkov zamestnancom cez účet
 98. Platba príde skôr ako vydám tovar
 99. Dohoda o pracovnej činnosti a dôchodca, je ho treba prihlásiť len do SP, alebo aj ZP?
 100. pomoc, zadržaný balík
 101. Odvody a dane z autorskej činnosti
 102. podaval niekto dodatocne DP z dovodu nedoplatku z RZZP?
 103. Fakturácia za službu - Čechy
 104. Fakturácia za stratu pri prestoji
 105. Prenos daňovej povinnosti -dobropis
 106. Tichý spoločník a platba za faktúru
 107. Dodatočné daňové priznanie
 108. Poskytnutie daru - tovar - doklady - účtovanie
 109. Sme Urbár s právnou subjektivitou. Prenajímame pôdu. Sme povinní platiť odvody do zdravotnej poisťovne.
 110. Paušál na auto v podnikaní
 111. Zdravotne odvody z podielovych fondov
 112. Príjmy zo zahraničia a výpočet preddavkov na poistné
 113. účtovné odpisy
 114. Oznámenie zo SP o výške odvodov
 115. Je výskumná alebo vývojová činnosť finančnou činosťou? DPH
 116. DPH a financny bonus
 117. Je výskumná alebo vývojová činnosť finančnou činnosťou? Vrátenie DPH.
 118. Jednorazový zárobok - študent
 119. Dobropis z roku 2013
 120. Minimálna mzda na zmluve
 121. kontrolný výkaz a nedaňové výdavky
 122. dodatočné DP - nedoplatok RZZP - vyplniť aj str. 12 ?
 123. došlá faktúra a platba kartou
 124. prepočet vým.ref.kurzu pri nákupe PHM v cudzej mene
 125. Tržby v ERP /platba v hotovosti aj platobnou kartou/. Ako to zaúčtovať v OMEGA?
 126. Kto platí daň z motorového vozidla v súkromnom vlastníctve používaného na služobné účely?
 127. Podnikanie v združení po 01 01 2014
 128. Ako spravne fakturovat DPH pri E-shope?
 129. SZČO v kóme
 130. Výplata mzdy v hotovosti, nájomné v hotovosti.
 131. Nezaregistroval som sa v Socialnej poistovni pri zacati SZCO kvolu nulovemu zisku. Co s tym?
 132. Problém - list zo sociálnej poistovne o Prac. pomere na dohodu, ktorý nikdy neexistoval.
 133. dph pri vývoze do tretích štátov
 134. Účtovanie zahraničnej organizačnej zložky v SR
 135. Kniha elektronickej registračnej pokladnice 2014
 136. Daňová povinnosť majiteľa pozemku (FO) pri zmluve o budúcej kúpnej zmluve a vzorový dom
 137. Dve súbežné dohody o pracovnej činnosti
 138. znalec a JU
 139. Treba používať ERP aj pri úhrade faktúry za realizované práce, pokiaľ ju máme?
 140. Vzor výplatnej pásky v roku 2014?
 141. Z neplatcu platca DPH
 142. Živnosť v DE na základe - Gewerbe
 143. Škodová faktúra za stratenú zásielku
 144. RZZP - Výkaz nedoplatkov za r. 2013 a výpočet preddavkov na r. 2015
 145. zálohova faktúra
 146. Uvádzanie IČ DPH u neplatcu
 147. Tovar zadarmo k nákupu
 148. Odmena z predaja žrebov
 149. uhrada faktury
 150. Paušálna náhrada s uplatnením pohľadávky
 151. Zápis zmeny v ORSR pri zmene priezviska
 152. Výpovedná doba a predchádzajúca dohoda o pracovnej činnosti
 153. musím platiť odvody?
 154. preplatok na zdrav. poisteni FO uctujuca v PU?
 155. zaúčtovanie úrokov z omeškania a súdneho poplatku
 156. zápočet prijatého preddavku a DPH
 157. Prenájom bytu a obchodných priestorov.
 158. Rakúske zákony v slovenčine
 159. Z poklade odvedené na účet viac ako bol zostatok pokladne
 160. združenie právnických osôb na slovensku
 161. Terminy financnej spravy pri DP FO
 162. Mohla by som robiť asistentku auditora aj v prípade, ak by som sa neskôr nechcela stať auditorkou?
 163. prosím o radu - finančný controler alebo auditor??
 164. Dostanem pokutu ak po podaní dodatočného DP k DPH zvýšim daň na výstupe, ale výsledok DP DPH bude len zníženie nadmerného odpočtu?
 165. Doklad z ERP zo zahranicia
 166. Príjem služby mimo EU a platiteľ DPH registrovaný podľa § 7a
 167. Faktúra zo zahraničia- typ DPH a oddiel KV
 168. Honorár a zrážková daň.
 169. Kde v KV uviesť VF občanovi za ojazdené auto, kde je použitá osobitná úprava dane §66 (DPH sa platí len z rozdielu NC-PC)?
 170. DPH - opravné DP a vzniknutý rozdiel
 171. Zapocitanie dobropisu s fakturou - zakonna uprava
 172. IČ DPH s predponou EU
 173. Preplatenie cestovného?
 174. tvorba SF - k 31.dnu v nasledujucom mesiaci?
 175. Fakturovanie s DPH alebo bez DPH?
 176. Faktura pre cesku firmu s konecnym prijemcom na SR a DPH
 177. Môžem dať bloček od dioptrických okuliarov do nákladov? a aj odpočítať DPH?
 178. samozdanujem zalohu pri kupe tovaru s montazou z EU?
 179. Ako odhlásiť auto z DU elektronicky
 180. Chybná faktúra
 181. preddavok na daň z prijmov SZČO
 182. dovoz tovaru z EU do svajciarska a nasledny vyvoz do EU
 183. ako odpísať tovar po záruke a tovar ako vzorky
 184. r 21 a r23 tlačiva dph v MPR
 185. Faktúra na zamestnanca
 186. Vyrocna sprava a obcianske zdruzenie
 187. Kontrola KV DPH
 188. Kradez majetku.
 189. Výkaz do SP za dohodára s pravidelným prijmom
 190. Klíma
 191. zle účtovaná faktúra, dodatočné, kontrolný
 192. DPH pri výkone veterinárnych prác v ČR
 193. Uplatnenie DPH už nakúpeného tovaru na sklade pri zmene z neplatcu na platcu?
 194. blok z ERP nad 1600,-
 195. kúpa ojazdeného auta z ČR a oznámenie na DÚ
 196. Odvod 2013 do zdravotnej poisťovne
 197. oprava odpočítanej DPH
 198. Stravné a DPH
 199. Zrušenie vytvorenej rezervy
 200. Ako zaúčtujem prevod podielu na zisku na pôžičku spoločníka spoločnosti?
 201. správne účtovanie dph v lekárni?
 202. Toner do tlačiarne, ktorá nie je v majetku spoločnosti.
 203. dôchodkyňa a odvody
 204. Ako vyplniť DP z DPH za neskorú registráciu?
 205. Ako zauctovat v JU vratenie z Fin.riad. preplatku dane zo zavislej cinnosti zamestnancov? Je to POZD alebo PNZD?
 206. KV
 207. Kontrolný výkaz
 208. Oneskorene podanie suhrnneho vykazu DPH
 209. Kto potvrdzuje doklad o prevzatí tovaru pri dodaní do zahraničia?
 210. Dan z príjmu
 211. Ako uctovat nakupy z Ciny
 212. DPH
 213. Platca DPH
 214. KV a fa pre fyzickú osobu
 215. prevod majetku
 216. zakúpená licencia účtovného programu pohoda.cz
 217. Zahraničný dobropis a kontrolný výkaz DPH a priznanie DPH
 218. Všetky prijaté faktúry do KV?
 219. faktúra - platba kartou
 220. Vyhľadávanie klientov pre externé spracovanie účtovníctva
 221. Služba poskytnutá zahr. odberateľovi so slovenským IČ DPH
 222. Neviete niekto poradit zauctovanie financneho daru z s.r.o. pre fyzicku osobu z vysledku hospodarenia na zaklade valneho zhromadenia?
 223. vratka dane a minimlany polplatok
 224. Pohladavky a zavazky v JU a PU
 225. Musi platit zamestnanec pracujuci a poisteny v zahranici zdravotne poistenie z kapitalovych prijmov na slovensku?
 226. Nepodanie hlásenia na DU za rok 2013
 227. Odpočet DPH
 228. Novela zákona o DPH od 01.01.2015
 229. Moderovanie akcie - faktúra od s.r.o.
 230. DPH z nakúpených PHM v zahraničí
 231. Zaučtovanie vrátených peňazí z leasing. spoločnosti
 232. kúpa ojazdeného auto z ČR
 233. Mozem vystavit Fa bez DPH
 234. vyradenie dlhodobého hmotného majetku
 235. nezisková organizácia a jej vznik
 236. Ako fakturovať za subdodávku montážnych prác v Nemecku?
 237. servis firemného vozidla
 238. prenajom sluzobneho vozidla zamestnancovi
 239. Vrátený preddavok a kontrolný výkaz DPH
 240. aký je hrubý príjem SZČO v r.2014 -povinnost prihlasiť sa do Soc.poisťovne?
 241. Aké zadať pôvodné čislo dokladu pri ZF ak mam dodací list a blok ERP?
 242. faktura
 243. Ako urobím samozdanenie?
 244. jedn.uctovnictvo - uctovanie JCD - sluzby?
 245. 2x bloček
 246. Odberatel Rakuska firma
 247. Podávať súhrnný výkaz?
 248. kurz zahraničnej fa
 249. Aké je účtovanie príspevku z ÚPSVaRu na §50j?
 250. natrhnutý pokladničný bloček