1. sociálna poisťovňa - penále (11 replies)
 2. Ako a či zaradiť zánovný predajný stánok. (7 replies)
 3. odkedy povinný mesačný plátca (8 replies)
 4. Vstup spoločnosti do konkurzu a externý účtovník (0 replies)
 5. faktúra za ubytovanie konateľa v zahraničí (8 replies)
 6. Odpisová skupina (1 replies)
 7. Prechod na platcovstvo DPH (4 replies)
 8. Ako zaevidovať ťarchopis a kde v kontrolnom výkaze ho vypísať? (11 replies)
 9. fakturovanie DPH pri preprave zo Slovenska do Tenerife, Kanarske Ostrovy (0 replies)
 10. Bude pokuta ak si dodatočným daňovým priznaním znížim nadmerný odpočet pred vrátením alebo pred jeho započítaním? (4 replies)
 11. Neplatitel DPH a dodanie prac podla §16 odst.1 do CZ (1 replies)
 12. Daňový doklad k prijatej platbe (15 replies)
 13. PHM pri pouzivani automobilu konatelom v sro (5 replies)
 14. Skladová evidencia - spotrebná daň (0 replies)
 15. zaúčtovanie prvej dodávateľskej fa vystavenej na s.r.o.-ako preplatok (2 replies)
 16. predaj webstránky (4 replies)
 17. logisticky sklad a DPH (0 replies)
 18. účet 431 (8 replies)
 19. MRP - kto ma naučí s ním pracovať? (3 replies)
 20. Stravne lístky ako vklad konateľa? (22 replies)
 21. Stravné lístky a DPH (11 replies)
 22. Odkúpenie ready made sro , ako postupovať ďalej? (1 replies)
 23. Auto v podnikaní ako hnuteľný majetok vs. prenájom auta, pre sro. (4 replies)
 24. stravné lístky od novembra 2014 (4 replies)
 25. Musím sa stať platcom DPH ak chcem faktúrovať do Česka platcom DPH? (2 replies)
 26. Ide o TZ prenájmu presun sadrokartónovej priečky v hodnote 1926 EUR? (1 replies)
 27. ERP účtovníci po 1. 1. 2015 (2 replies)
 28. Časové rozlíšenie (3 replies)
 29. Dodatočný KV DPH (2 replies)
 30. Kontrolný výkaz - oprava chybného IČ DPH (3 replies)
 31. dodatočný kv z vyzvania finan.spravy a pokuta (4 replies)
 32. musí byť vždy uzatvorená zmluva s odberateľom? (1 replies)
 33. Predaj auta do zahranička - DPH (3 replies)
 34. literatúra na účtovné smernice (1 replies)
 35. Zabezpečenie dane áno? (0 replies)
 36. ERP + sluzba (6 replies)
 37. účtovanie faktúry za nákup stravných lístkov (5 replies)
 38. Ako zaúčtujem nedoplatok za telefón v podvojnom účte? Na aké účty? (6 replies)
 39. Pokuta za alkohol na pracovisku (6 replies)
 40. Ako zaúčtovať v PÚ platenie záloh na elektr. energ. vrátane DPH na základe splátkového kalendára? (4 replies)
 41. Prijímanie materiálu do ekonomického a skladového informačného systému. (1 replies)
 42. zápis zmeny do OR (1 replies)
 43. Kde budem platiť dane ak mám miesto podnikania na Slovensku, ale príjmy (zo szčo) mám približne pol na pol zo SR aj ČR? (5 replies)
 44. Môžeme v hotovosti vystaviť PPD za ubytovanie nezdaniteľným osobám aj nad 100 € ? (2 replies)
 45. Zamestnanec osvedčením Elektrotechnik (3 replies)
 46. nákup osobného automobilu z krajín EÚ a DPH (32 replies)
 47. Majetok - zaradenie (2 replies)
 48. účtovanie o bankovom účte exekútora, kde mu chodia vymožené exekúcie (0 replies)
 49. Poistná udalosť a DPH (4 replies)
 50. Úhrada faktúry za tovar v hotovosti a ERP (1 replies)
 51. Príjmový pokladničný doklad nad 100,- EUR (8 replies)
 52. Iný názov dodávateľa na zálohovej faktúre a na vyúčtovacej "riadnej" FA. (1 replies)
 53. oznamenie o schvaleni ÚZ - neskoro? (2 replies)
 54. Dohoda a davka v hmotnej nudzi (1 replies)
 55. Rakúske daňové priznanie, formulár L1, 2013, (Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 2013). Máte niekto nazvyš 3 ks týchto formulárov a mohol mi ich poslať? Za poštu a ochotu zaplatím. (12 replies)
 56. Ako zaúčtovať prijaté platby na BU? (4 replies)
 57. cestovný príkaz - ubytovanie na firmu (5 replies)
 58. SZČO a dohoda o vykonaní práce - zdravotné poistenie (7 replies)
 59. Bankové výpisy - poplatky (10 replies)
 60. Sociálny fond (1 replies)
 61. Faktúra za energie s DPH (4 replies)
 62. Ako mozeme zauctovat majetok, ktory nie je zaradeny? (1 replies)
 63. Pohoda a odpisy (10 replies)
 64. môžem prijať hotovosť za tovar do pokladne bez ERP? (6 replies)
 65. Ako vyúčtovať odmenu? (1 replies)
 66. Z akého dôvodu si môže meniť slovenská spoločnosť IČ DPH ak už jedno ma? (17 replies)
 67. Zlá uvádzanie fakturačných údajov odberateľmi- ESHOP (7 replies)
 68. Zahraničný majiteľ s.r.o. chce kúpiť pozemok (0 replies)
 69. Musíme mať úradne preložené zahraničné faktúry? (1 replies)
 70. ako uložit správu auditora a dodatok auditora do RUZ? (1 replies)
 71. Faktúry do Nemecka (4 replies)
 72. Účtovanie preplatku z roku 2002 na dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti ? (1 replies)
 73. Nadobudnutie tovaru a neplatca DPH (5 replies)
 74. Predplatené Poradca 2015 (10 replies)
 75. Zľavový portál a úhrada kartou (0 replies)
 76. Zamestnanec vs. zivnostnik (10 replies)
 77. Pohoda a odpisy (2 replies)
 78. Stavat RD s bytmi na prenajom ako FO alebo ako PO? (16 replies)
 79. predaj auta do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku (3 replies)
 80. Účtovať o zákazkovej výrobe pri výrobe tieniacej techniky? (2 replies)
 81. Spätné podanie DPH (2 replies)
 82. spraviť si kurz ? (4 replies)
 83. Schválená ročná účt. závierka za rok 2013 (2 replies)
 84. obstaranie dopr.prostriedku - nahlásenie na DÚ ? (3 replies)
 85. Dodanie tovaru v rámci EÚ (8 replies)
 86. Povinnosti a výdavky pri prechode zo živnosti na s.r.o (4 replies)
 87. Vyplatené dividendy (podiely zo zisku) pre drobných podielnikov z pozemkového spoločenstva za rok 2013 a platenie zdravotného poistnenia. (1 replies)
 88. Vyplatenie a vyúčtovanie odmeny v rámci projektu (6 replies)
 89. účtovanie licencie k software (1 replies)
 90. Daň z motorových vozidiel (3 replies)
 91. DPH z nájmu priestorov (6 replies)
 92. Účtovanie leteniek (4 replies)
 93. rucenie za dan (3 replies)
 94. miestne zistovanie DU (7 replies)
 95. Vzorkovník tovaru nad 17 eur - bezodplatne dodanie (3 replies)
 96. "Prijaté od" a príjmový pokladničný doklad (4 replies)
 97. Ako požiadať po novom o potrvdenie z DÚ ? (3 replies)
 98. hotovostné platby (8 replies)
 99. čo všetko obnáša účtovanie v dopravnej kamiónovej firme? (1 replies)
 100. Denna uzavierka (15 replies)
 101. Doprava osôb v rámci EU a DPH (2 replies)
 102. Kalkulácie na výrobok - literatúra (7 replies)
 103. Inventúra v sklade (4 replies)
 104. Spätné nahlásenie dohody kvoli uveru (25 replies)
 105. Daňový doklad len originál na odpočet DPH? (3 replies)
 106. exekúcia - zrážky zo mzdy, čo vlastne zrážať?? (1 replies)
 107. Živnostník bez príjmu vs. zamestnanec a daňový bonus za rok 2014 (6 replies)
 108. Ako zauctovat príjem ( zisk z investovania do akcii, komodit atd + úrok na investicnom ucte ) ked Domicil prijemcu je USA, ucet je vedeny u ING v EU (0 replies)
 109. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty - Amerika (2 replies)
 110. prenajímam stroje za ktoré mesačne zaplatím v hotovosti, dostanem faktúru a príjmový doklad, nie blok z registračky, je to v poriadku? (3 replies)
 111. Je toto zaúčtovanie správne? (2 replies)
 112. Distribúcia filmu - licenčné poplatky, DPH (0 replies)
 113. Došlá faktúra vystavená inému odberateľovi (8 replies)
 114. Do dodatočného KV dám aký kód keď len zapisujem opravu? (4 replies)
 115. Mám faktúru od právnika, na ktorej je uvedené číslo spisu : VK 8/14-Zv, a pri bankovom účte variabilný symbol : 90118, čo by ste uviedli do kontrolného výkazu do kolonky poradové číslo faktúry? (3 replies)
 116. Kontrolný výkaz a doklad z ERP (8 replies)
 117. dodat. DP DPH a kontr. výkaz (2 replies)
 118. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti? (12 replies)
 119. Účet 364 a odvod do zdravotnej poisťovne (8 replies)
 120. absolventská prax - obedy a lekárska prehliadka (0 replies)
 121. Zistenia kontroly sú negatívne To je dobre alebo zlé? (20 replies)
 122. Zdanenie sumy vyplatenej v rámci vysporiadania BSM (5 replies)
 123. Predčasné splatenie úveru - účtovanie (0 replies)
 124. pod akými údajmi viesť účtovníctvo exekútora? (1 replies)
 125. účtovanie služieb (1 replies)
 126. SZČO - príjem pre platenie odvodov (3 replies)
 127. Chyba v dodatocnom kontrolnom vykaze :) (1 replies)
 128. dodatočné daňové priznanie - typ B (0 replies)
 129. Ako sa účtuje záloha na pobyt? (2 replies)
 130. Zahraničná fa- výstava (1 replies)
 131. zákazková výroba (1 replies)
 132. Ako si zistim vlastne DIC (14 replies)
 133. Oprava danovych odpisov v OMEGE za uzavrete obdobie, da sa v sulade so zakonom ? (11 replies)
 134. poberam rodičovský príspevok a pracujem na dohodu o vykonaní práce platím odvody do SP? (4 replies)
 135. VÝPOČET PRIEMERU DOVOLENKY (1 replies)
 136. ako účtovať v cestovnej kancelárii? (1 replies)
 137. Odmeny funkcionárov PS. (0 replies)
 138. Konsign.sklad (2 replies)
 139. SZČO odpisuje hmotný majetok, má ešte odpisy na 6 rokov, môže si to odpísať celé v tomto roku suma je 2647,97€ účtuje v JÚ (1 replies)
 140. Eliminácia ručenia za daň - dodovateľ na čiernej listine FS (2 replies)
 141. novela zákona DzP platná od 1.1.2015 (3 replies)
 142. Ahojte, mám otázku ak sme vystavili pokutu bez DPH a túto pokutu chcem dobropisovať ...Dobropis bude tiež vystavný bez DPH? (2 replies)
 143. Inventura pri prechode na platcu DPH (1 replies)
 144. Účtovanie príjmov v jednoduchom účtovníctve (4 replies)
 145. Osobný asistent - pokuta za dodatočné daňové priznanie (8 replies)
 146. Na koho vystaviť faktúru za opravu poistnej udalosti ak sme poškodený aj servis? (2 replies)
 147. Aké je správne daňové odpisovanie hmotného majetku- auta v JU? (1 replies)
 148. Neuhradené faktúry odvedené DPH a dobropis. (4 replies)
 149. Dobropis z Čiech ako správne vyplniť DP k DPH a Kontroný výkaz (4 replies)
 150. ako importovať banku do mk softu (0 replies)
 151. Refakturácia prepravných nákladov do Čiech. (3 replies)
 152. Oprava regulácie a vykurovania na sídle s.r.o. ako zaučtovať (9 replies)
 153. Prebratie uctovnictva - manko v pokladni a prebytky v sklade (2 replies)
 154. Kupa jazdeneho auta zo zahranicia na sro ako neplatca dane a nasledny predaj (0 replies)
 155. úhrada cez terminál v mrp (1 replies)
 156. čierna listina - uplatnenie nákladu (3 replies)
 157. Učtovanie tovaru za poplatok (6 replies)
 158. Ak dostanem počas materskej dovolenky výpoveď, stratím nárok na materské? (3 replies)
 159. Platba platobnou kartou (1 replies)
 160. AKO OPRAV´T V MRP-WIN UCET (2 replies)
 161. FA do ČR za žatevné práce (17 replies)
 162. Účtovanie nákupu a predaja okien. (5 replies)
 163. Zaúčtovanie faktúry zo SOI za vykonanú skúšku tovaru v skušobnom ústave (0 replies)
 164. Predaj obrazov na MD (1 replies)
 165. Je správna fakturácia na predaj zlej baterie z VZV - bez dane? Aj v prípade, ze príjemca ju zreparuje a bude používať ďalej? (4 replies)
 166. dohoda o urovnani dlhu - danovy vydavok (1 replies)
 167. Mandátna zmluva, HPP a odvody - finančný sektor (0 replies)
 168. narok na odpocet dph - predaj do zahranica oslobodeny od dph (4 replies)
 169. Výkon zabezpečovacieho prevodu práva predajom majetku dlžníka a DPH (1 replies)
 170. nákup kamery do MV spol. s.r.o. na aký účet (2 replies)
 171. ukončenie leasingu (3 replies)
 172. Socialna poistovňa - penále (4 replies)
 173. preplatok za plyn (7 replies)
 174. Ako fakturovať handmade predaj výrobkov na českom portáli? Je potrebné byť platiteľom Dph? (2 replies)
 175. Predaj nehnuteľnosti - vysporiadanie DPH - fúzia (0 replies)
 176. Daň z predaja nehnuteľnosti. (6 replies)
 177. nerozdelený zisk z minulých rokov - vyplatenie podielov (3 replies)
 178. Refundácia DPH (1 replies)
 179. Živnosť na SK a práca v zahraničí (0 replies)
 180. Moze si manzel na mna uplatnit nezdanitelnu cast na tento rok /2014/ ak som na predlzenej neplatenej materskej dovolenke, cize som uplne bez prijmu ? (2 replies)
 181. Sklad - prechod na platcu DPH - jednoduché účtovníctvo -MRP (0 replies)
 182. obmedzenie platieb v hotovosti - vyplatenie podielu spoločníkovi (6 replies)
 183. zdanenie starých záväzkov, §17 ods.27 a novela od 01.01.2014 (3 replies)
 184. odpísanie pohľadávky (2 replies)
 185. Chybový protokol - ako opraviť KV? (2 replies)
 186. Tržby ERP a prevody medzi pokladňami (5 replies)
 187. Darčekové poukážky a DPH (3 replies)
 188. ako načítať a otvoriť DP (9 replies)
 189. aké dokumenty potrebujeme na zrušenie s.r.o.-čky? (3 replies)
 190. Ako predať preclený tovar slovenským platiteľom DPH z Belgicka do Poľska ? (0 replies)
 191. leasing automobil - účtovanie (1 replies)
 192. Preplatok na vystavenej faktúre a Kontrolný výkaz (16 replies)
 193. KV NESKORÉ PODANIE (4 replies)
 194. musí bytový dom viesť účtovníctvo? (13 replies)
 195. Predaj produktov cez zľavové portály - účtovanie a DPH? (2 replies)
 196. zasielanie tovaru cez eshop a platba poštovného s alebo bez DPH do daňového dokladu (1 replies)
 197. Uhrada z iného účtu PÚ (3 replies)
 198. sadzby DPH (5 replies)
 199. Kontrolny vykaz (8 replies)
 200. danova evidencia/bez prijmu z podnikania (4 replies)
 201. spotreba pohonných hmôt pri lesných mechanizmoch (1 replies)
 202. vystavená faktúra EÚ, tovar zostáva v SR - ake IČ DPH v KV? (6 replies)
 203. súbeh živnosti a zamestnania (1 replies)
 204. FO účtujúca v PU, od 01.01.2014 prechod z JÚ do PÚ. Pri otvorení účtovných kníh - záväzok /leasing/ účtovať na 701/321 a potom ďalej pracovať s účtom 474 záväzky z nájmu, alebo otvoriť ihneď 701/474? (1 replies)
 205. Kontrolny vykaz - opravene identifikacne udaje na doslej fakture (2 replies)
 206. Kurzovy rozdiel ku koncu roka ako prip.polozka k ZD z prijmov PO ??? (1 replies)
 207. Vrátená DPH z Nemecka (2 replies)
 208. Časové obmedzenie pri podaní cez daňový portál (1 replies)
 209. Má nárok konateľ firmy na stravné lístky ak nie je zamestnancom firmy? (10 replies)
 210. Nepotrebujem ani tak uznanie daňového výdavku - potrebujem preukaznosť účtovnej operácie v účtovníctve, v prípade kontroly z daňového úradu. Zatiaľ to mám zaúčtované takto: 542/379, 379/335, 335/648. (1 replies)
 211. Neohlaseny najom (aj ked to najom nebol, len uzivanie) zmluva vsak existuje na rok (4 replies)
 212. Môžem fakturovať bez DPH za predaj auta, vyradeného z majetku firmy, pri kúpe ktorého nebol uplatnený odpočet DPH? (1 replies)
 213. Úhrada faktúry 1 firmy z účtu 2 firmy. (2 replies)
 214. Ako mám záučtovať zosobnenú pokutu z DÚ, ktorú som uhradila z osobného účtu, mimo účtovníctva zamestnávateľa. Účtujem pre neziskovú organizáciu. (1 replies)
 215. Môžem prijať do pokladne v hotovosti platbu za predané auto, ktoré bolo majetkom firmy? (3 replies)
 216. Môžem takto účtovať sklady spôsobom A ? (4 replies)
 217. Firma kúpila HIM rezací rolový ploter FC 8600-130E vo výške 4400,- eur . Do akej odpisovej skupiny zaradím stroj. (2 replies)
 218. Dátum dodania vs. dátum zdaniteľného plnenia - preprava (2 replies)
 219. Firma vyplatila za rok 2013 dividendy vo výške 3500 eur, odvod do ZP je 490 eur. Ako zaúčtujem vyplatenie a odvod do ZP. (1 replies)
 220. Prechod z ALFY DO MRP (2 replies)
 221. Zamestnancovi tento týždeň končí skúšobná doba a je na PN, musí mu byť predĺžený pracovný pomer, alebo mu ho môžeme aj ukončiť, nakoľko je PN? (3 replies)
 222. Dlhodobý preddavok na služby 2013/2014 (3 replies)
 223. pracovná večera v zahraničí - samozdanenie DPH? (3 replies)
 224. kúpa kreditu do mobilu v zahraničí (2 replies)
 225. SZČO uhradil časť faktúry bezhotovostne a časť poukážkami (1 replies)
 226. DAŇOVÁ LICENCIA SA BLÍŽI (33 replies)
 227. doktorandské školené z firemného účtu (4 replies)
 228. Súhrnný výkaz pri vývoze služieb (1 replies)
 229. vyššie základné imanie ako je uvedené v spol.zmluve (1 replies)
 230. odpisy podla IFRS (2 replies)
 231. Plati pravidlo 183 dni aj pre SZCO? (3 replies)
 232. Ako môžem podať tlačivo pre Daň z príjmu PO, keď nieje v aplikácii? (3 replies)
 233. Neskôr prevzatý dobropis (2 replies)
 234. Chyba v kontrolnom výkaze (1 replies)
 235. ráta sa do obratu 100.000eur na DPH /prechod z kvartálneho na mesačného plátuc DPH/ aj fakturácia na 384? (2 replies)
 236. Kedy je povinnosť samozdaniť dodávku sauny do rozostavanej nehnuteľnosti? (5 replies)
 237. Zákazková výroba - dotazník (0 replies)
 238. KONCESIONÁRSKE POPLATKY - RTV (11 replies)
 239. KDE ZARADIT DPH (1 replies)
 240. Odvody do ZP pri prenájme nehnuteľnosti. (1 replies)
 241. Môže byť dlažba obstaranie majetku účtovaná cez 042? (1 replies)
 242. Transférová dokumentácia (3 replies)
 243. Zisk z podn.č. - rozpočt. klasifikácia (1 replies)
 244. Ako vyradiť staré pohľadávky? (2 replies)
 245. Vyradenie majetku (ktory sa neodpisuje) (2 replies)
 246. Ako sa zaúčtuje zahraničná došlá faktúra, ku ktorej nám prišla oprava? (8 replies)
 247. účet 133 - nehnuteľnosť na predaj (2 replies)
 248. Zmena názvu a sídla s.r.o. faktúra a dobropis (1 replies)
 249. Dodatočné kontrolné výkazy za 1 mesiac (2 replies)
 250. Zaučtovanie mesacnej uzavierky.... (5 replies)