1. Poistenie MV (3 replies)
 2. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (1 replies)
 3. Účtovanie faktúry z 3. krajiny - krok za krokom (6 replies)
 4. Akym sposobom je mozne so zakladnym imanim disponovat po zapise s.r.o. do ORSR? (3 replies)
 5. Zaúčtovanie dobropisu (vrátenie Notebooku) (7 replies)
 6. Na bankový účet boli poukázané zdanené prostriedky z ročného zúčtovania ZP za rok 2013 - čo snimi v účtovníctve (1 replies)
 7. Vrátenie DPH za nákup v Nemecku (2 replies)
 8. Je povinný konateľ platiť diéty zamestnancom v zahraničí, pričom sídlo firmy je v SR? (6 replies)
 9. Ako prepojiť príjemku s faktúrou, ak mi tovar došiel v nasledujúcom roku (0 replies)
 10. oprava základu dane prí znížení ceny po dátume dodania (3 replies)
 11. dan z predaja darovaneho bytu pred rokom 2011 (3 replies)
 12. Úprava dane odpočít. pri invest.majetku- vzorec (2 replies)
 13. nulová faktúra po úhrade zmluvy (4 replies)
 14. Od 1.10 budem na UP do konca roka...predtým mám opracované 4 roky vkuse...mozem si uplatnit danový bonus na dieta aj za mesiace ktoré som na up? (3 replies)
 15. Prenájom auta medzi otcom a synom (SZČO) - zmluva o prenájme (3 replies)
 16. organizačná zložka SK subjektu v AT (1 replies)
 17. Živnosť alebo s.r.o. pri podnikaní v doprave? (4 replies)
 18. letenka pre živnostníka-daňový náklad? (2 replies)
 19. vratka DPH z Talianska (2 replies)
 20. Inventarizačné rozdiely (0 replies)
 21. Preradenie MV z s.r.o. do osobného vlastníctva (9 replies)
 22. narok na matersku (10 replies)
 23. Je možné vystaviť dobropis k faktúre z roku 2013? (3 replies)
 24. Mám nárok žiadať od ekonomky zoznam pohladavok /exekucii/ , ktore uhradzala zo mzdy v kolonke - ine zražky ? (7 replies)
 25. Môže slovenská firma poslať balík do ČR z Českej pošty ? (4 replies)
 26. Cislovanie zalohovych faktur. (13 replies)
 27. fakturácia do štátov v EU, pri registrácii u nich ako platiteľ (4 replies)
 28. dph v organizačnej zložke (2 replies)
 29. Predaj automobilu plátcom DPH, fyzickej osobe (4 replies)
 30. Prijem umelca na SR - DPH a zrazkova dan (2 replies)
 31. náklady súvisiace s reklamáciami - účtovanie (0 replies)
 32. Účtovanie nákupu a rekonštrukcie nehnuteľnosti v JÚ (0 replies)
 33. Zdravotné odvody z jubilejných odmien (2 replies)
 34. Odpisovanie- súbor hnuteľných vecí a techn.zhodnotenie (5 replies)
 35. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia - národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby (0 replies)
 36. Musí sa viesť v s.r.o.-ke skladová evidencia,? alebo sú aj nejaké výnimky? (4 replies)
 37. Vzťahuje sa na súkromné zdravotnícke zariadenie (KP 86.21)povinnosť používania elektronickej reg. pokladnice? (6 replies)
 38. Nákup tovaru z EU neplátca DPH- prvý nákup presiahne sumu 49.790€ (1 replies)
 39. Vyúčtovacia faktúra - SPP (2 replies)
 40. žiadosť o vrátenie DPH z DE (3 replies)
 41. odpisovanie kotol UK (1 replies)
 42. Faktúra-oprava odberateľa (1 replies)
 43. SÍDLO SRO vo vlastnom dome (5 replies)
 44. Dodali sme tovar s montážou do AT (0 replies)
 45. V ktorom mesiaci samozdaním a kedy uplatním nárok na odpočet v konkrétnom prípade? (1 replies)
 46. Príjem z prenájmu v ČR - dá sa použiť metóda vyňatia príjmov? (4 replies)
 47. registrácia DPH v JU (0 replies)
 48. prijem zo zahraničia + zo Slovenska (5 replies)
 49. Sukromne auto a pausal (17 replies)
 50. Zrušenie registrácie DPH a majetok nadobnutý v EU (4 replies)
 51. Zmena faktúry po 3 mesiacoch (3 replies)
 52. Prevzatie účtovníctvo - likvidácia (11 replies)
 53. Stravné lístky živnostník (4 replies)
 54. Auto - kupa ako platca DPH, predaj ako neplatca DPH (8 replies)
 55. Ako prepočítať sklad na všetky položky (1 replies)
 56. Úrok z omeškania pre môjho odberateľa (1 replies)
 57. koniec platiteľa DPH a dobropisy (3 replies)
 58. nezaplatená pohľadávka (1 replies)
 59. vedľajšie náklady obstarania zásob (0 replies)
 60. Budova (hala) a areal v prenajme, co mozeme dat do nakladov? (4 replies)
 61. Pokutujú opravné daň.priznanie? (2 replies)
 62. Odmena konateľa /jediného spoločníka/ - účtovanie??? (2 replies)
 63. nie, faktúra nebola, len na minuloročnej vyúčtovacej bol rozpis na jednotlivé mesiace (0 replies)
 64. Prenájom auta - využívanie súkromného auta na podnikat. účely (4 replies)
 65. A nebolo by lepšie ak by sme ten nájom fakturovali priamo obci aj s DPH? (0 replies)
 66. vystavenie faktúry pri preprave - skonto (2 replies)
 67. vypestovanie rastlín - účtovanie (0 replies)
 68. Zrušenie živnosti a PN (1 replies)
 69. Ako zauctovat mesačné platby za odobratú ,ale zatiaľ nevyfakturovanu elektrinu? (0 replies)
 70. danove priznanie pre pracu v NL (1 replies)
 71. preddavky za energie a vyúčtovanie s preplatkom (2 replies)
 72. Vrátenie DPH z Nemecka (3 replies)
 73. pokuta za nepodanie kontrolného vykazu (1 replies)
 74. Ako odoslat kontrolny vykaz za 2 mesiace, ktory ma byt zaslany pred ukoncenim 3. kvartalu? (5 replies)
 75. Ako zaúčtovať došlú faktúru za lístky na podujatie pre našich odberateľov? (5 replies)
 76. KV DPH - FO podnikateľ / nepodnikateľ (4 replies)
 77. Kopírujete ešte doklady z ERP kvôli vyblednutiu údajov na nich? (12 replies)
 78. DPH pri službách mimo EU (8 replies)
 79. Zrušenie živnosti a znovu otvorenie (1 replies)
 80. Je potrebne podat DDP k DPH za jun 2014, ak mi dodavatel z EU doborpis za prepravne naklady, ktory vystavil v 06/14, zabudol poslat a az v septembri nahodou na to prisiel a poslal? (1 replies)
 81. Sprenevera (1 replies)
 82. samozdanenie pri dovoze z Maďarska (3 replies)
 83. Zrazkova dan - bezpecnostny SSL certifikat z USA (0 replies)
 84. Vklad podnikateľa (6 replies)
 85. FA za účelovú mapu - zaúčtovanie? (0 replies)
 86. Musí sa s.r.o.-čka zahlásiť ako mikropodnik do konca roka 2014 povinne? a musí sa zmeniť aj účtovanie v účtovníctve? (4 replies)
 87. vystavena faktura (10 replies)
 88. Púzdro na tablet a jeho účtovanie (4 replies)
 89. prenesenie daňovej povinnosti (3 replies)
 90. Je vyplatenie provízie za nákup tovaru daňovo uznateľný? (5 replies)
 91. Vystavenie FA do Švajčiarska (5 replies)
 92. MRP - rozdiel v zaokrúhľovaní v KV a vo výkaze DPH (0 replies)
 93. Účtovanie v MRP (2 replies)
 94. Projektovanie/poradenstvo pri zriadovani kancelarie - aky popis na fakture od projektanta (3 replies)
 95. Nájomná zmluva na auto medzi konateľom a s.r.o. (2 replies)
 96. Podáva právnická osoba daňové priznanie keď je registrovaná ako platca DPH podľa paragrafu 7a toto DP štvrťročne? (1 replies)
 97. Vo FA za 7/2014 bola nesprávna suma. Ako to môžem opraviť? (11 replies)
 98. Refundácia DPH zo zahraničia (2 replies)
 99. Upomienka (2 replies)
 100. Zahraničná služobná cesta (4 replies)
 101. účtovanie pri založení s.r.o. (4 replies)
 102. Mal by niekto záujem o odkúpenie účtovného softvéru od spoločnosti Kros, a. s.MP ? (4 replies)
 103. Samozdanenie (2 replies)
 104. Ako vystaviť faktúru za nájom? (11 replies)
 105. Ako zaúčtovať daň po daň.kontrole (7 replies)
 106. Ako fakturovať organizáciu podujatia do ČS? (1 replies)
 107. Odpočet dph z materiálu pri registrácii (1 replies)
 108. Fakturácia do zahranicia- neskorá (0 replies)
 109. Ukončenie štúdia a úrad prace. Dobrovoľná nezamestnanosť? (4 replies)
 110. Reklamácia prechod z neplatcu dph na platcu (2 replies)
 111. Tvorba dlhodobej rezervy 60X/459 (4 replies)
 112. "mimoriadne daňové priznanie k DPH" (0 replies)
 113. Uplatniť DPH pri predaji auta v majetku s.r.o. FO nepodnikatelovi ? (2 replies)
 114. DPH - dodatočné / zúčtovanie do nákladov (0 replies)
 115. Faktúra za účtovné služby - pozadu (4 replies)
 116. Je tu niekto, kto robí Účtovníctvo a mzdy na Základnej škole (2 replies)
 117. Sporný VS pri úhrade DF od rovnakej firmy (2 replies)
 118. umytie vozidla v Čechach §69 ods.2 alebo 3? (2 replies)
 119. Uplatnenie odpisu za cast roka (2 replies)
 120. Storno dokladov z ERP a dobropisy (3 replies)
 121. zaúčtovanie faktúry (7 replies)
 122. Vystaviť faktúru? (0 replies)
 123. Kedy máme odviesť DPH? (2 replies)
 124. Podlieha reklamácia za opravu stav,prác DPH?? (0 replies)
 125. Dá sa upraviť priemerná cena? (2 replies)
 126. aké úkony je potrebné urobiť po tragickej smrti konateľa jednoosobovej s.r.o.? (1 replies)
 127. Oprava fakturačných údajov - môžeme odmietnuť??? (5 replies)
 128. Musíme odviesť DPH pri predaji garáže, ktorá je zahrnutá v majetku s.r.o. ? (7 replies)
 129. záväzok voči zlikvidovanej spoločnosti (2 replies)
 130. Suma dobropisu do C2 mínusom? (1 replies)
 131. vratenie odpoctu dph pri prehratom sudnom spore a dopad na dan z prijmu - ide o danovy naklad? (5 replies)
 132. Interná smernica pre nákl. automobil a PHM (2 replies)
 133. Preradenie firemného pozemku do osobného užívania (3 replies)
 134. uplatnenie DPH pri registracii v JU (0 replies)
 135. barter - ako vyriešiť pri s.r.o.= PÚ ,a JÚ ? (4 replies)
 136. Danove priznanie z dane z prijmov za rok 2014 (19 replies)
 137. Daňový rezident SR - príjem len z ČR zo závislej činnosti aj z prenájmu (4 replies)
 138. Likvidácia spoločnosťi - mimoriadna uzávierka (7 replies)
 139. Ako zauctovanat odmenu za licencnu zmluvu? (0 replies)
 140. Oberon a zahraničný došlý dobropis (2 replies)
 141. čo s daňovými odpismi? (2 replies)
 142. Koľko je od1km a ako mam prikladať bločky chcem si viesť knihu jazd. (0 replies)
 143. Ako zaučtovať v JU DF - maďarský dodávateľ ? (0 replies)
 144. Nakup cez internet, platba za tovar vopred platobnou kartou, ostra faktura s nulovym zostatkom, chyba zalohova faktura. SZCO (2 replies)
 145. Ako uviesťdo kontrolného výkazu k DPH daň z prirážky za ojazdené vozidlo (2 replies)
 146. daňová licencia a chránené pracovisko (2 replies)
 147. Môžem bez živnosti zarábať peniaze vytváraním webstránok (nepravidelne).Ďakujem za odpoveď :) (5 replies)
 148. Kedy sa vypisuje potvrdenie činností podľa § 561/2006 (0 replies)
 149. § 17 ods. 29 dane z príjmu : zle vypočítané odpisy (2 replies)
 150. Ošatné - dane, odvody (4 replies)
 151. Daň z príjmov z predaja nehnuteľností vo firme - kedy nastáva príjem? (1 replies)
 152. Môže byť vystavená nulová faktúra? (7 replies)
 153. Spriaznená osoba a dph (2 replies)
 154. Daňová licencia (4 replies)
 155. Prechod na platcu DPH v JU (0 replies)
 156. Stratu času spojenú cestovaním môžem zaúčtovať ako 518 - Ostatné služby, cestovné náklady ako 512 a právne služby tiež ako 518? (5 replies)
 157. Fa od Edenred zlý dátum dodania (2 replies)
 158. Je potrebné samozdaniť províziu za vrátku DPH ked dovavatelom je firma s CZ ICDPH a fakturovala nam bez DPH. (0 replies)
 159. účtovanie dph bez faktúry (5 replies)
 160. dodatočny kontrolny vykaz pre dph za 7/2014 (2 replies)
 161. Prenájom bytu - súkromný alebo podnikateľský účet? (2 replies)
 162. Ako zaúčtovať v JÚ úhradu fkt mobilom? (1 replies)
 163. dph - prekročenie obratu a mesačný platitel (2 replies)
 164. SZCO na Slovensku, praca v Nemecku -dane a odvody (0 replies)
 165. Úhrada starej fa zo zápočtu (3 replies)
 166. Výroba drevených oplôtkov z nášho dreva pre naše potreby - účtovanie (0 replies)
 167. Ako fakturovať sprostredkovanie tovaru zo zahraničia priamo k spotrebitelovi? (1 replies)
 168. chybné kontrolné vykazy od začiatku roku (6 replies)
 169. OMEGA Zrušenie rozúčtovania v EUD (4 replies)
 170. zdaniteľné plnenie (1 replies)
 171. Aký doklad do účtovnictva z podania EPH na Slovenskú poštu (4 replies)
 172. Aká sadzba DPH na tlač plagátov propagujúcich nekomerčné podujatie? (7 replies)
 173. národný projekt č.XXI (1 replies)
 174. dátum vzniku daň. povinnosti (6 replies)
 175. Prijem a AppStore (1 replies)
 176. Cezhraničná komisionárska zmluva a DPH. (0 replies)
 177. Som neplatca DPH a potrebujem predať bez DPH (2 replies)
 178. Daňový bonus od .1.7.2014 (1 replies)
 179. Mimoriadne daňové priznanie k DPH (14 replies)
 180. cestovné náhrady (4 replies)
 181. DPH pri registrácii pri tovare nakúpeného v zahraničí (1 replies)
 182. Ako fakturovať za predaj tovaru z Sk do Nemecka. (1 replies)
 183. doklad z ALZA fa, záručný a dodací list (11 replies)
 184. Nájomné za nebyt. priestory a DPH (2 replies)
 185. Sklad v lekárni (1 replies)
 186. prekročila som obrat,čo všetko musim vybaviť ako platca DPH (3 replies)
 187. kúpa staršieho stroja UNC alebo bagra a následné rozpredanie (4 replies)
 188. JU - náklady a uzavierkove operácie (1 replies)
 189. JU - ostatné príjmy (1 replies)
 190. dohoda-nepravidelný príjem (2 replies)
 191. neplatca DPH (6 replies)
 192. Nesprávne vypárované saldo z minulého roka (2 replies)
 193. Môže s.r.o., ktorá má povinnosť auditu účtovať spôsobom B ?? (3 replies)
 194. môžem podať daňové priznanie typu A ak osoba pracuje v Polsku , má zmluvu o trenerskej činnosti , sťahujú mu všetky odvody a daň. ďakuem (2 replies)
 195. finančná správa odpovede na otázky (1 replies)
 196. Datamolino-pomôcka v účtovaní (11 replies)
 197. Prechod cez Madarsko - je nárok na stravné? (3 replies)
 198. Prechod z PU na JU (3 replies)
 199. Náhrada príjmu pri dočasnej PN pre starobného dôchodcu pracujúceho na dohodu o VP (1 replies)
 200. Kamerový systém (4 replies)
 201. Ako správne zaevidovať faktúru u SZČO neplatcu DPH (JU) s viacerými položkami tovaru uvedených bez DPH? Program MRP (0 replies)
 202. Dátum prijatia faktúry u SZČO - dátum vystavenia faktúry alebo fyzického prijatia faktúry? MRP (2 replies)
 203. Je predaj časti plynovej prípojky k budove tech.zhodnotením do mínusu? (2 replies)
 204. Stomatologické zariadenie. Nákup zo zahraničia. Je možno to odpísať? (2 replies)
 205. Nepriznaná daň z nehnuteľnosti 3 roky (5 replies)
 206. Môžeme si nechať viesť účtovníctvo? (10 replies)
 207. Zauctovanie nakladov spolocnosti platene kartou (3 replies)
 208. Zle nablokovaná výška DPH (18 replies)
 209. faktúra za ubytovanie v zahraničí (2 replies)
 210. KURZ - MZDY A PERSONALISTIKA V MRP (2 replies)
 211. Finančný lízing auta alebo odpisovanie čo je výhodnejšie? (2 replies)
 212. Videoškolenie UKÁŽKA: Komplexný výklad Zákona o DPH 2014 (0 replies)
 213. úhrada FA v hotovosti vystavenej na spoločnosť za drobný nákup a za nákup neurčený pre s.r.o. (4 replies)
 214. Účtovanie bonusového kreditu (0 replies)
 215. čo opísať z bločka z RP na VPD pre evidenciu v účtovníctve (0 replies)
 216. kávovar do nákladov s.r.o. (13 replies)
 217. Platiteľ DPH v SR a faktúra od neplatcu DPH v ČR (4 replies)
 218. Zamestnana na plny uvazok + zmluva o dielo (8 replies)
 219. Ak bolo dodatočné daňové priznanie k DPH poadané ešte pred vrátením nadmerného odpočtu tak riadky 37 a 38 sa vypĺňajú alebo ostávajú prázdne? (1 replies)
 220. Urbár s právnou subjektivitou - JÚ alebo PÚ? (8 replies)
 221. účtovanie neuplatnenej DPH (20 replies)
 222. Zápočet faktúr (1 replies)
 223. stk a ek na 518? (3 replies)
 224. Faktúra z ČR od neplatcu DPH (1 replies)
 225. Čiastočné dodanie tovaru z EU (1 replies)
 226. Vrátená záloha z hľadiska DPH (1 replies)
 227. Stravovanie zamestnancov počas celodenného školenia do nákladov?? (2 replies)
 228. jednostranny zapocet pohladavok a zavazkov s obchodnym partnerom zEU (1 replies)
 229. Mám nárok na daňový bonus? (13 replies)
 230. co sa zaratava do hrubeho prijmu (dotácia na podnikanie, dávka v hmotnej núdzi, absolvenstská prax) (4 replies)
 231. Musím požiadať o registráciu DPH ak som v 12/2013 dosiahla potrebný obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov? (3 replies)
 232. SZČO v zahraničí (2 replies)
 233. DPH a mylná platba prijatá v 8/2014 (4 replies)
 234. Záväzky (2 replies)
 235. Nezaučtovaná Fa. (2 replies)
 236. Odpis osobného automobilu - dodatočne (2 replies)
 237. Musíme robiť odvody pozemkového spoločenstva. (1 replies)
 238. Nákup z eBay - SZČO (0 replies)
 239. Zaúčtovanie PZP v PÚ. (11 replies)
 240. Úhrada DPH z preplatku (6 replies)
 241. Daň z príjmu za kovový šrot (2 replies)
 242. Fa za tovar uhradené v hotovosti (6 replies)
 243. viacnáklady pri preprave (2 replies)
 244. predaj auta (2 replies)
 245. Je povinnosť platiť daň pri vyporiadaní podielového vlastníctva? (2 replies)
 246. 501 alebo 504 (5 replies)
 247. Sluzba z Indie a USA - DPH (2 replies)
 248. Rekonštukcia budovy a DPH registrácia §4ods. 4 (1 replies)
 249. Platba nad 5000 EUR v hotovosti (4 replies)
 250. Spotrebná daň z min. oleja - reťazový obchod (0 replies)