PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. DPH z diaľničných poplatkov
 2. Zábezpeka pri prenájme
 3. Odplata za prevod obchodného podielu
 4. Môžem zmeniť odberateľa na faktúre?
 5. Nemam zmluvu a platim odvody
 6. Preprava tovaru, režim T 1
 7. ako mám zaúčtovať: firma uhradila za zamestnanca psychotesty , ale bude ich zrážať zo mzdy
 8. Faktúra od OXFORD ENCYCLOPEDIA
 9. Do firmy sme zakúpili kotol v sume vyššej ako 1700 E - výmena za starý. Mám ho zaradiť do DM? Prepravu môžem zaúčtovať zvlášť, alebo ako súčasť kotla?
 10. Dobrý deň, prosím o informáciu ako je to s DPH pri predají softvéru do tretej krajiny. jozef.
 11. Prijmy a vydavky pri §8 - predaj nehnutelnost
 12. Stavebné práce dodávané slovenskou firmou do ČR
 13. Blok z RP nad 1000,- €
 14. Prevod bytu - pôžička
 15. Ako vyplniť tlačivo Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi?
 16. Dohodár a daň
 17. Môžem mať zmluvu na polovičný úväzok, dohodu o vykonaní činnosti a zároveň pracovať ako finančný agent cez DIČ?
 18. dobropis na vstupe neuplatnená DPH
 19. Dohoda na 32 hodín
 20. Paušálne výdavky za rok 2013 vs. Výpočet odvodov do poisťovní
 21. Výpočet percent na kalkulačke - x % alebo delím ?
 22. učtovanie PHM
 23. zvysenie odvodov v rakusku z 472 na 644 eur po 3 mesiacoch
 24. Dlhodobý majetok - zaradenie+odpisy
 25. Dosle faktury obdrzane MAILOM.
 26. SK IČ DPH, tovar do ČR - aké doklady
 27. Neskorá fakturácia
 28. evidencia účtovných dokladov
 29. Faktúry Shell
 30. Firma v konkurze, vratenie dane z prijmu
 31. brigadnik sluzobna cesta
 32. Ubytovanie fakturácia Srbsku DPH
 33. Ktoré nákladové účty v podvojnom účtovníctve môžem použiť aby som neovplyvnila ZD? Na poplatky
 34. Dobropis k prijatej faktúre - účtovanie Pohoda
 35. Zákon o DPH, §55 - uplatnenie DPH z nákladov dodaných pred registráciou
 36. Prečo som nebola vyradená z evidencie?
 37. Úhrada faktúry zhotoviteľovi Investorom.
 38. Daňové priznanie za rok 2013
 39. Odvody - dohoda o brigadnickej praci studenta
 40. Účtovanie faktúry za tovar z Číny a kontrolný výkaz DPH
 41. miesto dodania ak dodávateľ SK, faktura na Ukrajinu, dovoz do Nemecka
 42. Zníženie základného imania akciovej spoločnosti.
 43. Súbeh živnosti v Anglicku a na Slovensku
 44. Ako prepojiť príjemku s faktúrou, ak je na faktúre zľava?
 45. Nájom/prenájom
 46. preplatenie stravnych listkov
 47. E-BOOK kúpený z krajín EU a samozdanenie
 48. predaj majetku
 49. Prijatie tovaru /plodina/zo zahraničia
 50. Preplatok na ZP a PN
 51. kurzy na PPD, VPD
 52. Dodatočné DPH - termín odoslania
 53. Preprava CZ-CZ
 54. Časová následnosť dokladov
 55. Vklad spoločníka do SRO
 56. Vyvoz materialu do EU a DPH.
 57. Môžem prejsť z daňovej evidencie na podvojné účtovníctvo u FO §6 ods.2 písm b. ?
 58. V roku 2013 môj otec zdedil 1/5 domu po bratovi.Jedná sa o dedenie v nepriamom rade.Byt bol predaný do pol roka.Je možné uplatniť výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľností /v jeho prípade/ Dakujem
 59. fakturácia tovaru SK-SK-AT. Ako je to s nárokom na odpočet DPH? Z DÚ nám došiel protokol na zatvorenie fabriky...
 60. uloženie do zbierky listin
 61. zabudnuta fa
 62. Čo si môže dať do nákladov SZČO prac. v lesníctve?
 63. Zabudnuta fa
 64. Ako účtovať prídavné zariadenia k traktoru?
 65. Platba zdravotného poistenia.
 66. stravne listky vs blocky
 67. stavebné práce - § 16
 68. Zaúčovanie preplatku z RZZP za rok 2013 v JU
 69. Prenájom auta a uctovanie PHM
 70. ako vyradiť plne odpísaný DHM z účtovníctva?
 71. Prijatá faktúra za tovar od českej firmy, ktorá má slovenské IČDPH s predponou Sk
 72. Nezaradená faktúra z r. 2013
 73. zmena stavu nedokoncenej vyroby
 74. Pripravovaná novela zákona o účtovníctve k 01012015
 75. ako účtovať vybavenie PC?
 76. Účtovanie tržieb v JU
 77. Je použitie taxíka zamestnancom daňový náklad?
 78. akým kurzom prepočítam došlú faktúru z EU v cudzej mene?
 79. Ako fakturovať pšenicu potravinársku, krmnú, oslobodené od dph podľa zákona 69 ?
 80. Exekúcia zamestnanca
 81. predaj vstupenky
 82. Výdavok z bankového účtu bez účtovného dokladu
 83. Živnosť - študent
 84. Faktúra s upomienkou
 85. Ocenovanie metodou vlastneho imania
 86. Neodhlásil som sa zo SP od 30.6.2014
 87. Ako zaradi fyzicka osoba nepodnikatel prenajimany byt do obchodneho majetku?
 88. Krádež dreva v lese, páchatelia zistení - účtovanie
 89. Kupa weboveho portalu
 90. Dodací list - originál alebo kópia
 91. Mám nárok na vyplácanie nemocenského počas PN ak som SZČO a zároveň aj zamestnancom v štátnom sektore z oboch zárobkových činností?
 92. Kratky dotaznik na diplomovku (iba 9 otazok)
 93. Spotrebná daň z min. oleja - oprávnený príjemca a iný nadobúdateľ??
 94. Obratový bonus - text na faktúre
 95. Ako zaučtovať dobropis ktorý vystavila firma za našu faktúru ?
 96. sektorové samozdanenie
 97. Ako účtujete prepravu keď sú na FA položky ktoré idú na 112 a 501?
 98. omylom odoslaná vyššia mzda
 99. Vyúčtované cestovné a zabudnutý doklad o tankovaní
 100. Predaj skladových zásob z firmy na firmu
 101. uctovanie dotacie z UPSVaR v PU
 102. KV a cena účtovníctva
 103. Komplikovany uctovny pripad - zivnostnik, zamestnanec a zaroven zamestnavatel - je to mozne?
 104. Audit
 105. kompenzácia faktúry a zmluvy o pôžičke
 106. Prosím Vás o radu, ako mám v podvojnom účtovníctve zaúčtovaťfaktúru z minulého roka, ktorú sme uhradili tento rok.
 107. Účtovanie stravných lístkov SZČO - nie sme platcovia DPH
 108. ako postupovat pri nespravne vystavenej fakture ?
 109. Pohladavka minuleho roka
 110. pánska aktovka do nákladov
 111. Vklad tržieb z ERP na bankový účet
 112. Mám to isté dič pri zmene z živnosti na s.r.o., je to správne?
 113. vyradenie majetku likvidáciou - neodpísaný
 114. Ako je to z odhlasenim auta na DU
 115. Prihlasenie na IC DPH
 116. Obratový bonus
 117. Ako vyplniť JCD?
 118. faktúra a výdavk.pokl.doklad duplicita
 119. Zahranicna faktura za ucast na konferencii
 120. Register účtovných závierok
 121. ako dlho som zodpovedna za uctovnictvo zdruzenia kde som skoncila 31.3.2014
 122. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane
 123. kontrolný výkaz DPH-nevznikla daňová povinnosť
 124. Odvody do SP od 1.7.2014
 125. Leasing - KV
 126. nákup PHM cez CCS karty
 127. Dotácia z UPSVAR - jednoduché účtovníctvo
 128. Fakturácia na zahraničnú organizačnú zložku
 129. Splatka zariadenia- ako zauctovat
 130. Registrácia zahr.osoby pre DPH - treba ísť na Daňový úrad Bratislava I osobne ?
 131. poistne - havarijne, PZP - v JU - učtovať do Ostatne odpoč.vydavky,alebo služby?
 132. Ako mám postupovať pri predaji palivového dreva pre podielnikov,aby nemuseli platiť DPH,ide to v rámci deputátu alebo naturalie?Môžu si to podielníci odpracivať v lese?Ako to učtovať?
 133. "zabudnuté" odpočítanie 20% daňových výdavkov z pohonných látok - ohladne DPH
 134. Ako zaúčtovať overenie podpisu a kolky v jednoduchom účtovníctve?
 135. Leasing - ukončenie a znovu uzatvorenie.
 136. szčo a diety
 137. Ukončenie konkurzu a daňové priznanie
 138. Zrážková daň 35% pri platbe do Číny
 139. Ked som zivnostnik, auto nemam prihlasene do majetku (neodpisujem ho), mozem si dat do nakladov Povinne zmluvne poistenie na toto auto?
 140. Oddelený veriteľ - účtovanie
 141. ako správne účtovať úhradu zálohovej faktúry v JÚ
 142. Fyzicka osoba (obcan CR) prenajima priestory v Cechach slovenskej firme - neplatcovi DPH - ma to nejaky vplyv na DPH?
 143. Realitná kancelária - provízia zahraničnému odberateľovi
 144. môže byť dátum dodania na faktúre júlový ak školenie je v auguste?
 145. Ako účtujete čistiace služby za auto?
 146. Platenie DPH
 147. Rozpor v pohľade DU na súhrnný výkaz a služby.
 148. Zaúčtovanie výpisu z účtu
 149. Pravidelne sluzobne cesty do Rakuska - danova preukazatelnost
 150. Opravit posunute danove priznanie
 151. Do akej lehoty mi musí colný úrad odpovedať na odvolanie?
 152. ako vypárovať saldokonto pri faktoringu
 153. Schválenie účtovnej závierky
 154. môžem dobropisovať výnos z roku 2012, nakoľko spoločnosť nedostala faktúru a opäť vyfakturovať v roku 2014
 155. nadobudnutie tovaru z EU
 156. Vrátenie peňazí ak FA ešte nebola vystavená
 157. Odmena pre konateľa a zmluva o výkone funkcie
 158. prosbička
 159. Paušálne výdavky v s.r.o.
 160. nakup materialu z CR od neplatcu dph
 161. Uplatnenie stravného v zahraničí za viac, ako 183 dní v roku - Vyjadrenie finančnej správy
 162. Ako vypísať dodatočný kontrolný vykaz
 163. Vklad spoločníka tovar
 164. Nedoplatok zdravotna poisťovňa za rok 2013
 165. Ako evidujete prijatý dobropis v MRP podľa par. 25 ods.6 zákona o DPH? Ktorý kód /typ DPH/ používate v MRP?
 166. preplácanie pokladničných bločkov zamestnancom cez účet
 167. Platba príde skôr ako vydám tovar
 168. Dohoda o pracovnej činnosti a dôchodca, je ho treba prihlásiť len do SP, alebo aj ZP?
 169. pomoc, zadržaný balík
 170. Odvody a dane z autorskej činnosti
 171. podaval niekto dodatocne DP z dovodu nedoplatku z RZZP?
 172. Fakturácia za službu - Čechy
 173. Fakturácia za stratu pri prestoji
 174. Prenos daňovej povinnosti -dobropis
 175. Tichý spoločník a platba za faktúru
 176. Dodatočné daňové priznanie
 177. Poskytnutie daru - tovar - doklady - účtovanie
 178. Sme Urbár s právnou subjektivitou. Prenajímame pôdu. Sme povinní platiť odvody do zdravotnej poisťovne.
 179. Paušál na auto v podnikaní
 180. Zdravotne odvody z podielovych fondov
 181. Príjmy zo zahraničia a výpočet preddavkov na poistné
 182. účtovné odpisy
 183. Oznámenie zo SP o výške odvodov
 184. Je výskumná alebo vývojová činnosť finančnou činosťou? DPH
 185. DPH a financny bonus
 186. Je výskumná alebo vývojová činnosť finančnou činnosťou? Vrátenie DPH.
 187. Jednorazový zárobok - študent
 188. Dobropis z roku 2013
 189. Minimálna mzda na zmluve
 190. kontrolný výkaz a nedaňové výdavky
 191. dodatočné DP - nedoplatok RZZP - vyplniť aj str. 12 ?
 192. došlá faktúra a platba kartou
 193. prepočet vým.ref.kurzu pri nákupe PHM v cudzej mene
 194. Tržby v ERP /platba v hotovosti aj platobnou kartou/. Ako to zaúčtovať v OMEGA?
 195. Kto platí daň z motorového vozidla v súkromnom vlastníctve používaného na služobné účely?
 196. Podnikanie v združení po 01 01 2014
 197. Ako spravne fakturovat DPH pri E-shope?
 198. SZČO v kóme
 199. Výplata mzdy v hotovosti, nájomné v hotovosti.
 200. Nezaregistroval som sa v Socialnej poistovni pri zacati SZCO kvolu nulovemu zisku. Co s tym?
 201. Problém - list zo sociálnej poistovne o Prac. pomere na dohodu, ktorý nikdy neexistoval.
 202. dph pri vývoze do tretích štátov
 203. Účtovanie zahraničnej organizačnej zložky v SR
 204. Kniha elektronickej registračnej pokladnice 2014
 205. Daňová povinnosť majiteľa pozemku (FO) pri zmluve o budúcej kúpnej zmluve a vzorový dom
 206. Dve súbežné dohody o pracovnej činnosti
 207. znalec a JU
 208. Treba používať ERP aj pri úhrade faktúry za realizované práce, pokiaľ ju máme?
 209. Vzor výplatnej pásky v roku 2014?
 210. Z neplatcu platca DPH
 211. Živnosť v DE na základe - Gewerbe
 212. Škodová faktúra za stratenú zásielku
 213. RZZP - Výkaz nedoplatkov za r. 2013 a výpočet preddavkov na r. 2015
 214. zálohova faktúra
 215. Uvádzanie IČ DPH u neplatcu
 216. Tovar zadarmo k nákupu
 217. Odmena z predaja žrebov
 218. uhrada faktury
 219. Paušálna náhrada s uplatnením pohľadávky
 220. Zápis zmeny v ORSR pri zmene priezviska
 221. Výpovedná doba a predchádzajúca dohoda o pracovnej činnosti
 222. musím platiť odvody?
 223. preplatok na zdrav. poisteni FO uctujuca v PU?
 224. zaúčtovanie úrokov z omeškania a súdneho poplatku
 225. zápočet prijatého preddavku a DPH
 226. Prenájom bytu a obchodných priestorov.
 227. Rakúske zákony v slovenčine
 228. Z poklade odvedené na účet viac ako bol zostatok pokladne
 229. združenie právnických osôb na slovensku
 230. Terminy financnej spravy pri DP FO
 231. Mohla by som robiť asistentku auditora aj v prípade, ak by som sa neskôr nechcela stať auditorkou?
 232. prosím o radu - finančný controler alebo auditor??
 233. Dostanem pokutu ak po podaní dodatočného DP k DPH zvýšim daň na výstupe, ale výsledok DP DPH bude len zníženie nadmerného odpočtu?
 234. Doklad z ERP zo zahranicia
 235. Príjem služby mimo EU a platiteľ DPH registrovaný podľa § 7a
 236. Faktúra zo zahraničia- typ DPH a oddiel KV
 237. Honorár a zrážková daň.
 238. Kde v KV uviesť VF občanovi za ojazdené auto, kde je použitá osobitná úprava dane §66 (DPH sa platí len z rozdielu NC-PC)?
 239. DPH - opravné DP a vzniknutý rozdiel
 240. Zapocitanie dobropisu s fakturou - zakonna uprava
 241. IČ DPH s predponou EU
 242. Preplatenie cestovného?
 243. tvorba SF - k 31.dnu v nasledujucom mesiaci?
 244. Fakturovanie s DPH alebo bez DPH?
 245. Faktura pre cesku firmu s konecnym prijemcom na SR a DPH
 246. Môžem dať bloček od dioptrických okuliarov do nákladov? a aj odpočítať DPH?
 247. samozdanujem zalohu pri kupe tovaru s montazou z EU?
 248. Ako odhlásiť auto z DU elektronicky
 249. Chybná faktúra
 250. preddavok na daň z prijmov SZČO