1. Oznamujete zmenu SK NACE na štatistický úrad a daňový úrad? (0 replies)
 2. Poistná udalosť na firemnom aute (2 replies)
 3. Potvrdenie o zaplatení dane zrážkou (0 replies)
 4. nedoplatok elektrina (2 replies)
 5. Nákup z Alzy bez DPH - samozdanenie (0 replies)
 6. GASTROLISTOK a SF - vysvetlenie pojmu (9 replies)
 7. Socialny fond za minuly rok 1% namiesto 0,6% - oprava? (0 replies)
 8. daňový bonus zo zaplatených urokov a príjem zo zahraničia (4 replies)
 9. Odvody SZČO jednoduché účtovníctvo (5 replies)
 10. Faktúra za predaj nehnuteľnosti bez dph uvádza sa v DP z dph? (0 replies)
 11. MRP -Prijatá faktúra z Alza.sk má slovenské DIČ ,ale faktúra je bez sumy dph. (4 replies)
 12. Daň z podielu na nebytových priestoroch (1 replies)
 13. Je tu niekto kto vypĺňa monitorovaciu správu - antikorona záruka? (0 replies)
 14. DP DzMV-predvyplnené tlačivo? (6 replies)
 15. ako zučtovat vklad hotovosti na učet (6 replies)
 16. Chybne uvedený daňovník v DP z MV (2 replies)
 17. Faktúra vystavená 6.1.2021 a týkajúca sa roku 2020- preplatok za elektrinu , môžem to zaúčtovať nasledovne? (13 replies)
 18. príspevky prvej pomoci a paušal (0 replies)
 19. Pri nakupe športových potrieb možme si odpočitať DPH (1 replies)
 20. OČR a RZD (2 replies)
 21. Do ktorého roka evidovať FA na prelome roka? (1 replies)
 22. Daň z príjmu 2020-prispevková organizáca (0 replies)
 23. Stravné lístky 2021 a sociálny fond (5 replies)
 24. Sociálny fond po strate (4 replies)
 25. pomoc ludom covid SZCO (8 replies)
 26. darček na Vianoce pre zamestnancov (1 replies)
 27. faktura z čr z roku 2018 doručená poštou dnes (0 replies)
 28. Platba kartou na bankovom vypise - ako zauctovat? (4 replies)
 29. Prerušenie zivnosti a odpisy (9 replies)
 30. Prerušenie zivnosti a odpisy (0 replies)
 31. Vedenie účtovníctva počas materskej (6 replies)
 32. koeficient pre dph (2 replies)
 33. Technológia eČasenka ktorá odpisová skupina? (0 replies)
 34. DPH pri firemnom automobile využívanom aj na súkromné účely. (0 replies)
 35. havarijné poistenie zmluva a účtovanie v PÚ (7 replies)
 36. Môže sa platba registrovaná vo VRP zaplatiť aj na účet? (36 replies)
 37. Je povinné oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV? (15 replies)
 38. Omega - ako dostat tovar zo skladu??? (0 replies)
 39. Vznik sociálneho poistenia (10 replies)
 40. Faktura s datumom vystavenia januar uctovana do stareho roka (2 replies)
 41. dotácia na stroj a rozpustenie do výnosov (0 replies)
 42. dlhodobe zaväzky a riadok účto.závierky (0 replies)
 43. mzda za štatny sviatok (3 replies)
 44. Ako vypocitat technicke zhodnotenie (1 replies)
 45. Ako postupuje Slovenská SZČO (neplatca DPH) pri podávaní DP ak poskytuje stavebné práce v Českej republike (platcovi DPH)? (2 replies)
 46. Nahrávanie leasingu (1 replies)
 47. Daň z MV (3 replies)
 48. Do ktorého stĺpca v peňažnom denníku uvediem cestovné príkazy a cestovné náhrady zamestnancov? (2 replies)
 49. Aka je lehota na vyplatenie odkupnej hodnoty (5 replies)
 50. Faktúra vystavena konateľom a spoločníkom (5 replies)
 51. paušálne výdavky a dodatočné priznanie - skutočné výdavky- ide to? platí to aj opačne- skutočné výdavky a dodatočné priznanie - paušálne? (10 replies)
 52. Fa za elektrinu (0 replies)
 53. Opakované dodanie, DPH kedy vystaviť faktúru? (15 replies)
 54. nevymožiteľná pohľadávka (0 replies)
 55. MRP - Prevod roka zabudnuta faktura (3 replies)
 56. Čo so zvyškom účtu 082? (3 replies)
 57. 15% daň z príjmov a paušálne výdavky za rok 2020 (17 replies)
 58. Účtovanie prijatých faktúr špedičná firma (11 replies)
 59. neuhradený záväzok splatny 10.2.2020 (2 replies)
 60. Priznanie k dani z nehnutelnosti - ako zapisat dom a hospodarsku budovu? (4 replies)
 61. Opatrenie c 2 ako posudzovať pokles tržieb? (5 replies)
 62. záloha platené do čr môžem evidovať zostatok na účte 314 k 31.12.2020? (2 replies)
 63. Príspevok od štatu zdanitelný príjem a ako účtovať v JU? (25 replies)
 64. Kedy dodaniť a zrušiť socialny fond? (8 replies)
 65. MRP ako zabezpečiť spustenie konkrétnej agendy pri otvorení firmy (2 replies)
 66. Opatrenie 3B pridat zamestnanca (0 replies)
 67. Opatrenie č.2 (2 replies)
 68. Fa Telekom príchod 01.01.2021 dodanie:31.12.2020-zaúčtovanie (3 replies)
 69. Nepeňažná výhra. (4 replies)
 70. UO=DO kúpa automobilu v decembri (2 replies)
 71. DPH za vlastné kuchárske knihy (2 replies)
 72. faktúra za výrobky a tovar + kuriér (rozdelenie) (7 replies)
 73. platba dane z darovaného BTC, ako? (3 replies)
 74. faktúra z ČR bez údaju prenosu DP a dátumu zd. plnenia (2 replies)
 75. nákup spotrebného materiálu cez firmu (5 replies)
 76. Daňová evidencia prenajom (10 replies)
 77. Je príjem SZCO z refakturácie ubytovania zdaniteľný príjem? (3 replies)
 78. Preddavok na likvidáciu spoločnosti od 1.10.2020 (0 replies)
 79. SDS - II. pilier (7 replies)
 80. faktúra za prenájom - daň (3 replies)
 81. akým kurzom prepočítať neuhradené faktúry k 31.12.2020 (1 replies)
 82. vystavené fa cez eshop na výrobky+ sps kuriér (6 replies)
 83. Dátum zaradenie budovy do majetku (0 replies)
 84. Druhý hlavný pracovný pomer alebo s.r.o. ? (9 replies)
 85. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky z r. 2019 (3 replies)
 86. ako účtovať dotáciu - fond na podporu umenia (0 replies)
 87. Stanovenie vstupnej ceny bytu a odpisy (0 replies)
 88. Pre výpočet poklesu tržieb opatrenie 3B mám brať do úvahy aj účet 611 a 641/predaj auta/. (1 replies)
 89. kurzové rozdiely (1 replies)
 90. zly prechod počiatočného stavu z roku 2019 (1 replies)
 91. Nákup tovaru zo Švajčiarska a DPH (0 replies)
 92. Upozornenie k formuláru k dani z motorových vozidiel (5 replies)
 93. Prevod automobilu do osobneho uzivania+DzMV (3 replies)
 94. Ako overujete zostatky na daňových účtoch s DU? (3 replies)
 95. Osvetlenie-daňový výdavok (6 replies)
 96. DP z príjmu z predaja pozemku - zaokrúhľovanie v DP (2 replies)
 97. Phl 80:20 - nedanova dph 501 548? (1 replies)
 98. poskytnutá dotácia na podporu s vypuknutím ochorenia Covid 19/ demiminis/ (0 replies)
 99. Príspevky korona (3 replies)
 100. opravné položky k pohľadávkam sú povinné? (0 replies)
 101. zalohove platby 2019,2020 (0 replies)
 102. zaúčtovanie DPH neplatiteľom (12 replies)
 103. Prenajom auta fyzickou osobou do sro a platba najmu v hotvosti (VRP) (6 replies)
 104. Odmeny MZ SR (1 replies)
 105. Daň z MV - auto prostredníctvom finančného leasingu od inej sro (1 replies)
 106. Dan z prijmu (1 replies)
 107. zákazková výroba (0 replies)
 108. Stravne listky pre studenta bez naroku na odmenu (13 replies)
 109. MRP - PÚ, kde nahadzujete (evidujete) faktúry z nového roku ? (2 replies)
 110. Doplatok - predčasné ukončenie viazanosti (Telekom) (1 replies)
 111. Predaj automobilu kupovného na leasing (2 replies)
 112. Nákup v e shope bez DPH (12 replies)
 113. Ako zaúčtovať " zmena účelu nehnuteľnosti " keď chceme vrátiť dph daňovému úradu...? (0 replies)
 114. obstaranie DHM-správne zaúčtovanie faktúry (0 replies)
 115. Daň z MV za rok 2020, rozdiel vo výpočte na Fin.správe a u mňa, prečo? (14 replies)
 116. Neplatca DPH - nakup z PL (4 replies)
 117. Reklamacia tovaru (3 replies)
 118. Obratový bonus a retrospektívny bonus - účtovanie v JÚ (8 replies)
 119. Zber štatistických údajov projektu prvá pomoc SZČO (10 replies)
 120. vyrovnanie účtu 112 nadspotreba PHM (0 replies)
 121. Dátum na potvrdení o zaplatení DZP zo záv. činnosti (0 replies)
 122. Nákup: Neplatca DPH od zahraničného (EÚ) neplatcu DPH (0 replies)
 123. účtovná závierka -oznámenie o schválení (1 replies)
 124. Ako zdaniť predaj domu? (4 replies)
 125. Ukončenie TPP na dobu určitú a následne dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 126. Dotácia na kompenzáciu tržieb (1 replies)
 127. ma FO nepodnikatel povinnost uchovavat blocky a faktury? (3 replies)
 128. Poskytovanie ubytovacích služieb (6 replies)
 129. Preddavky na DzMV (0 replies)
 130. Predaj pozemku na výstavbu - úhrada v budúcom roku (5 replies)
 131. Zaúčtovanie došlej faktúry podľa §66 odst.13. (3 replies)
 132. Mozem zahrnut vydavky na architekt. projekt pri predaji nehnutelnosti? (1 replies)
 133. štatistika v rámci príspevkov prvej pomoci marec až jun (0 replies)
 134. Prijem do hlavnej pokladne z trzby predaja tovaru - ako ho dostanem do KV DPH? POHODA (4 replies)
 135. eldp (1 replies)
 136. Zostatok prenesených kompetencií a úprava rozpočtu (0 replies)
 137. Fakturovanie zálohy na tovar do Švajčiarska (6 replies)
 138. zaokruhlovanie DPH (4 replies)
 139. Stratený bloček pri platbe kartou v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 140. Do akej odpisovej skupiny zaradiť teplovzdušný ohrievač. (0 replies)
 141. Ako zaúčtovať vrátenie vkladu spoločníka (4 replies)
 142. Môže byť súhrnná faktúra za december vystavená 31.12.? (8 replies)
 143. Nulový súhrnný výkaz (1 replies)
 144. Odpisovanie technického zhodnotenia plne odpísaného majetku (1 replies)
 145. zaradenie vozidla podľa hmotnosti - určenie sadzby (12 replies)
 146. STORNO FAKTÚRY A DOBROPISY-Ovplyvňujú Obrat 49790 EUR pre povinnú registráciu pre platiteľa DPH? + (59 replies)
 147. Mám povinnosť podávať daňové priznanie v UK, aj keď som za dané obdobobie nemal žiadne objednávky z UK (teda príjmy z UK sú nulové)? (0 replies)
 148. Štátna pomoc na podporu cestovného ruchu (0 replies)
 149. Zámočnícke práce a CPA - prenesenie daň. pov. (2 replies)
 150. Opatrenie č. 2 - posudzovanie príjmu (2 replies)
 151. Platba DPH pri nakupe zo zahranicia (13 replies)
 152. Podvojne učtovanie (0 replies)
 153. DPH - služby s prenosom DP a riadky v DP (0 replies)
 154. Pokuta, preplatok, vratenie preddavkov - danova evidencia (0 replies)
 155. ...Rozchod partnerov - ona si necha s.r.o, on si zalozi zivnost - je to mozne? (3 replies)
 156. Ukončenie živnosti a zásoby tovaru (27 replies)
 157. Prenájom nehnuteľností na živnosť cez Airbnb (1 replies)
 158. KV DPH - A2 správnosť prenosu (0 replies)
 159. Môže sro požiadať o príspevok určený pre cestovný ruch, ak predmetom činnosti bol prenájom karavanov? (0 replies)
 160. zivnost (bez prijmov) popri zamestnani (2 replies)
 161. Splatené základne imanie (2 replies)
 162. Opatrenie 2 (11 replies)
 163. V JU do POZD tržbu za preučtovanie plynu a elektriny pri prenájme nehnuteľnosti zaučtujem do členenia za výrobky a služby ? (3 replies)
 164. Retazovy porod - SP vyzve na doplnenie predpokladaneho prijmu (1 replies)
 165. Pokladničný doklad - odpočet DPH (4 replies)
 166. Ako správne zaúčtovať tovar/drobný hmotný majetok/ ktorý bol použitý na osobnú spotrebu konateľa. (10 replies)
 167. Daň pri predaji nehnuteľnosti - viac transakcií (2 replies)
 168. Minusovy zostatok na účte 611 (4 replies)
 169. Vyslanie zamestnancov do Poľska (1 replies)
 170. ťažné zariadenie pri osob.automobile nezaradenom a náklad? (2 replies)
 171. Vratka DPH z Rakúska (1 replies)
 172. stará adresa na faktúre - odpočet DPH? (0 replies)
 173. DPH - oprava výšky DPH na vstupe z dôvodu zle nahratej faktúry (0 replies)
 174. Ako má szčo postupovať pri predaji auta? (1 replies)
 175. dodavateľské fa , úhrady v hotovosti vo vyššej čiastke o 0,01 (2 replies)
 176. Úprava odpočítanej dane na vstupe podľa § 54 zákona o DPH pri zmene účelu používania. (2 replies)
 177. Inventura v účtovnom programe Amulet (0 replies)
 178. Účtovanie - nákup a montáž audiovrátnika (6 replies)
 179. postúpenie úveru na DHM (0 replies)
 180. účet 381 pri predaji MV (2 replies)
 181. účtovanie propan butánu v PÚ + záloha za fľašu (0 replies)
 182. Čo s prijatou zálohou zo zahraničia na prelome rokov (0 replies)
 183. Ako účtovať občianske združenie? (6 replies)
 184. kalendáre na rok 2021 - danovo uznany naklad? (6 replies)
 185. PZ na dobu neurčitú,potvrdenie o príjme na dobu urcitu (27 replies)
 186. Vklad hotovosťou na bankový účet (12 replies)
 187. dodanie a montáž materiálu/tovaru - účtovanie? 501? 518? (1 replies)
 188. Fa za PHM v OMEGE/ uplatňujeme paušál 80% na PHM (1 replies)
 189. Stravné lístky ako bonus (2 replies)
 190. Dodanie tovaru do Maďarska. Odberateľ SR platca DPH, dodávateľ SR platca DPH. (1 replies)
 191. Aká je hranica na platenie kvartálnych preddavkov na DzP PO (1 replies)
 192. Zamestnanie blízkeho príbuzného u SZČO (5 replies)
 193. Môžem ako szčo dať do účtovníctva výdavky na prenájom bytu v ktorom bývam? (14 replies)
 194. Dočasne vyradenie (1 replies)
 195. Zahraničný dodávateľ a DPH (1 replies)
 196. Ako správne vyplniť tlačivo" Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou"? (0 replies)
 197. Eko program ccs účtovanie (4 replies)
 198. Vyplnila som oznámenie správne? (0 replies)
 199. Zaúčtovanie odmeny zamestnancom pracujúcich v 1.línii z dotácii MZ SR. Dať odmeny do zdaniteľných príjmov? (3 replies)
 200. online platby - cez eshop-účtovanie (0 replies)
 201. Ako mám zaúctovať v jednoduchom uctovníctve uhradu zalohovej faktúry za tovar, ale fyzicky mi tovar bude dodaný až v januári? (4 replies)
 202. Dodací list na konateľa (5 replies)
 203. Fakturácia - zloženie kúpnej ceny a vyúčtovanie (2 replies)
 204. SZČO a opatrenie číslo 2 Prvá po... + (0 replies)
 205. Odpis nákl. motorového vozidla (2 replies)
 206. výber z účtu cez ATM - vrátenie pôžičky (4 replies)
 207. Faktúra služby z USA - Platca DPH podľa §7a - Treba doplatiť DPH? (4 replies)
 208. Tovar zničený colnicou - účtovanie (2 replies)
 209. Dopad na základ dane PO -zostatok zásob tovaru na konci zdaň. obdobia (1 replies)
 210. Dodatočné DP DPH (2 replies)
 211. Prekážka na strane zamestnávateľa a sviatok (4 replies)
 212. Obchodný register (2 replies)
 213. dph a doprava do zahraničia (0 replies)
 214. Elektrina do nákladov pri sro so sídlom v byte (21 replies)
 215. ako zaúčtujem fa v JU? (4 replies)
 216. Covid odmena zdravotníkom v JU (8 replies)
 217. smrť SZČO a úhrada pohľadávky (12 replies)
 218. Odhad nájomného za 12/2020 - hotelierstvo (0 replies)
 219. prevod auta do sro (3 replies)
 220. Maximalny prijem SZČO s paušálnymi výdavkami pre minimálne odvody do ZP a SP (8 replies)
 221. Kompenzácia príjmu (0 replies)
 222. Faktúry z Metra majú iba dátum vystavenia a dátum tlače (6 replies)
 223. zimné pneumatiky nového auta kúpeného na leasing (4 replies)
 224. Dodávka tovaru s montážou v ČR (0 replies)
 225. uznateľnosť dokladu (daňový, nedaňový výdavok) (15 replies)
 226. Podlieha dani z príjmov PO došlá odmena firme za Covid 19 a ako túto tržbu v PO správne zaúčtovať. ? (1 replies)
 227. Priznanie dochodku - oprava mzdy (1 replies)
 228. Refakturácia služieb do Švajčiarska (0 replies)
 229. Inventarizacia v SOFTIP ProfitPlus (0 replies)
 230. Konateľ s.r.o. a odmena v mzde (3 replies)
 231. Automobil v podnikaní (4 replies)
 232. Evidencia príjmov - ako to správne robiť? (5 replies)
 233. Faktúra z ČR za služby vystavená s DPH. (0 replies)
 234. Faktúra do ČR za materiál a montáž na Slovensku. (1 replies)
 235. Príspevky sociálnej pomoci vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu a daň z príjmu. (2 replies)
 236. Nákup vozidla z ČR (3 replies)
 237. Sú náklady na ubytovanie dodávateľa daňovým výdavkom? (2 replies)
 238. Elektricka rura v pekarni zaradenie (0 replies)
 239. mzdové opravy - rozhodnutie k starobného dôchodku (9 replies)
 240. Informácia o opatrovateľskom príspevku a príjem z prenájmu (7 replies)
 241. oslobodené dodanie DPH - typ dph v MRP náhradný diel do auta..je to správne? (3 replies)
 242. nezaplatené odvody a príspevok prvá pomoc plus (0 replies)
 243. Platí sa z príspevku prvá pomoc DzP (6 replies)
 244. Oprava pôvodnej faktúry (3 replies)
 245. Refakturácia súdneho poplatku (4 replies)
 246. žiadosť o splatkový kalendar na soc.poisťovnu (4 replies)
 247. refakturácia faktury platcovi dph od neplacu dph (1 replies)
 248. fakturácia zberným surovinam (0 replies)
 249. Otec na materskej (2 replies)
 250. Vystavovanie faktur po registracii k DPH v CR (2 replies)