1. MRP PÚ začiatočné stavy.. (1 replies)
 2. Platba faktúry debet.kartou z podnik.účtu (4 replies)
 3. Ako sa prakticky vystavujú faktúry v IKROSE a ako sa importujú do Omegy? (1 replies)
 4. predaj pozemku (4 replies)
 5. rozdiel v riadku 04 dph (5 replies)
 6. Údaje na faktúre (0 replies)
 7. Došlá faktúra - DPH (2 replies)
 8. Zaúčtovanie zálohovej faktúra a vyúčtovacej faktúry (1 replies)
 9. postupenie vykonu maj.prav - oznamenie o zmene odberatelom (0 replies)
 10. diaľkove ovládanie ku kaličke (3 replies)
 11. Ako riešiť tento prípad ohľadom PCR testov? (1 replies)
 12. Žiadosť o príspevok opatrenie 3B. (6 replies)
 13. szčo a vystavenie A1 (1 replies)
 14. Účtovná závierka v JU pri úmrtí daňovníka Mimoriadna alebo riadna? (4 replies)
 15. poskytnutie služby na nehnuteľnosť a fakturácia v EU (1 replies)
 16. Ukončenie registrácie a prihlasovania používateľov na portál FS s využitím KEP (0 replies)
 17. Konatel zaloha cez ucet (1 replies)
 18. treba samozdanit tuto faktúru? (8 replies)
 19. Nesprávne zobrazovanie KV DPH v Histórii komunikácie (0 replies)
 20. Ako podať priznanie k DPH cez portál slovensko.sk (5 replies)
 21. Ako zaúčtovať Platbu Kartou v PÚ v MRP (4 replies)
 22. Pracovné cesty konateľa zároveň spoločníka ako účtovať (4 replies)
 23. MRP podvojné účtovníctvo modul Ost. Zavazky (4 replies)
 24. finančný príspevok na stravovanie (1 replies)
 25. Účtovanie vybavenia kancelárie "pracovnej izby" (4 replies)
 26. Nedoplatok za vyúčtovanie bytu a účtovanie v PÚ (1 replies)
 27. zdanenie elektronických služieb z Británie po 1.1.2021 (5 replies)
 28. účtovanie toneru do nákladov ak nemá sro kúpenú tlačiareň na firmu-uznateľnosť (3 replies)
 29. Kedy si môžem uplatniť DPH z JCD? (1 replies)
 30. Evidencia učebníc na strednej škole (2 replies)
 31. Je sadzba dane pre zivnostnika s prijmom < 100.000 15% pre rok 2020? (2 replies)
 32. VAT ktorej krajiny pri službe zo zahraničia? (2 replies)
 33. kamerový systém verzus zabudovaný kamerový systém (2 replies)
 34. Nefunkcne prihlásenie na finančnú správu KEPom (8 replies)
 35. Limit hotovosti v pokladni (2 replies)
 36. Obedy zadarmo / daňový bonus - je možnosť výberu? (4 replies)
 37. Szco-barber. Vedenie JU. (3 replies)
 38. Opakované plnenie a dobropis (1 replies)
 39. Ako zaúčtovať úpravu pozemku pri stavbe vo vlastnej réžii? (4 replies)
 40. Účtovná závierka a poznámky ako príloha pdf k daňovému priznaniu (5 replies)
 41. technické zhodnotenie - v prenajatom objekte (1 replies)
 42. Faktura do ukrajiny (2 replies)
 43. Dohoda o pracovnej činnosti, počet dní (1 replies)
 44. Účtovanie FA za nákup platenú zo sukrom.učtu (6 replies)
 45. Účtovanie s.r.o. obchodovanie na burze (4 replies)
 46. Ako zaúčtovať bank.vypis v MRP (16 replies)
 47. Aké sú špecifiká účtovania špedičnej firmy resp. autobusovej dopravy? (2 replies)
 48. Zmena s.r.o. (1 replies)
 49. Požičanie osobných financií mojej sro (4 replies)
 50. MRP mzdy a person. prečo je neaktívne pole odpr.dni pri výpočte mzdy (0 replies)
 51. Asistent a UPSVaR (12 replies)
 52. vrátanie dph z dokladu o nakupe phm z českej republiky (1 replies)
 53. Oneskorene podané DP k DPH (2 replies)
 54. účtovanie vecného daru zo SF zamestnancovi (4 replies)
 55. Dan z predaja domu (1 replies)
 56. Cudzia faktúra v účtovníctve (8 replies)
 57. Nezaúčtovaná splátka (3 replies)
 58. schválenie učtov.zavierky sro (2 replies)
 59. Vedenie záznamov v zmysle §70 zákona o DPH (1 replies)
 60. Účtovanie dokladov s DPH u neplatcu dph (8 replies)
 61. E-shop, platca DPH na SR vystavuje faktúru slovenskej firme,platcovi DPH - dodanie však Česká republika (4 replies)
 62. Živnosť len do konca apríla 2020 a DP (4 replies)
 63. Faktúra - nákup mobilného telef. (4 replies)
 64. Musíme sa registrovať do OSS? (3 replies)
 65. Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (1 replies)
 66. Prvá pomoc++ - tržba skonto (0 replies)
 67. Mzda - nesprávne vydane stravné lístky (5 replies)
 68. Príloha k účtovnej závierke. (0 replies)
 69. "Spiaca s.r.o." - ÚZ a DPPO (1 replies)
 70. DPFO B - rodné číslo alebo DIČ? (3 replies)
 71. Ako vysporiadať účet 347 (0 replies)
 72. vlastné zdroje v neziskovej organizácii (2 replies)
 73. Penále zo sociálnej poisťovne za rok 2010 v roku 2021 (3 replies)
 74. Štátna dotácia - vratenie zostatku (0 replies)
 75. Oceňovanie zvierat - JÚ, Alfa (1 replies)
 76. Platca DPH podľa parag. 7a ako zadať v MRP (3 replies)
 77. Národný projekt cez UPSVaR - účtovanie v PÚ (1 replies)
 78. zrážková dan u stavebných prác v Nemecku 15% (4 replies)
 79. Rozpočítavam prijatú dotáciu z úradu práce podľa opatrenia č. 3B na 521 a 524? (0 replies)
 80. Vysvetlenie výpočtu (6 replies)
 81. Daňová evidencia a totálna škoda na aute (0 replies)
 82. Je možná úhrada záväzku voči spoločníkovi majetkom sro? (0 replies)
 83. s.r.o. (8 replies)
 84. Oprava minulých rokov (6 replies)
 85. Dodanie do EU a nesplnenie zml. povinnosti (0 replies)
 86. Do akého obdobia patria náklady? (1 replies)
 87. Aký je termín schválenia registratúrneho poriadku? (0 replies)
 88. Zmena pracovného pomeru (3 replies)
 89. neprriama zľava a DPH (0 replies)
 90. Vystavenie dokladu k "dobierke" (0 replies)
 91. V ktorom mesiaci samozdaniť FA za prepravu od dodávateľa z Poľska? Zaevidovať ju v PLN, či v EUR? (0 replies)
 92. Dokedy je potrebné schváliť účtovnú závierku za rok 2020 ? (1 replies)
 93. zaradenie účt.jednotky (sro) do veľkostnej skupiny (5 replies)
 94. Pripocitatelna polozka (2 replies)
 95. tuzemské samozdanenie (2 replies)
 96. Uctovanie dotácie z UP (1 replies)
 97. DPH - preplatok (1 replies)
 98. DPH (5 replies)
 99. Na faktúrach dodávateľ neuvádza naše IČ DPH. Žiadať všetky faktúry opraviť? (5 replies)
 100. Došlý ťarchopis (2 replies)
 101. Odoslaná faktúra do ČR pre spolok církvi ide do KV DPH do A1? (0 replies)
 102. Nákup tovaru z Číny - od 01/07/2021 (7 replies)
 103. Mzda zamestnancovi pri umrti konatela (9 replies)
 104. Zaradenie budovy (0 replies)
 105. Do ktorého stĺpca v peňažnom denníku uvediem zaplatené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie (4 replies)
 106. dotácia nájom - platba vopred na prelome rokov (2 replies)
 107. Nákup mobilného telefónu - recyklačný poplatok + popl. SOZA (0 replies)
 108. daňový doklad k prijatej platbe (2 replies)
 109. Dotácie na nájom (3 replies)
 110. Zabudnutý blok z roka 2020 - da sa zahrnut do DP k dani z prijmu v roku 2021 (za rok 2020) hoci nebola ani odpocitana DPH? (6 replies)
 111. zakúpenie licencie pre vyšší štandard (2 replies)
 112. Dotácie "Prvá pomoc" a účet 384 (2 replies)
 113. Omylom vystavená faktúra na sro-musím ju účtovať? (5 replies)
 114. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 (1 replies)
 115. Prenos daňovej povinnosti - nákup materiálu (2 replies)
 116. Poľnohospodárska plodina a DPH - záloha - prenesenie daň. pov. (1 replies)
 117. Dph výkaz (9 replies)
 118. Príspevok z ÚPSVaR - Prvá pomoc (3 replies)
 119. Pozemkove spolocenstvo a danove priznanie (2 replies)
 120. Obstarávacia cena (0 replies)
 121. príspevok 3 A pp (4 replies)
 122. odpočet daňovej straty (1 replies)
 123. Vklad do kapitálového fondu (0 replies)
 124. nezdanit.časť na manželku na kúpeľ.starostlivosť otázky (2 replies)
 125. szčo ma voľnu živnosť,vystavil nám len zakazkovy list (2 replies)
 126. Aké potvrdenie potrebujem od bývalého zamestnávatela k daň.priz.na budúci rok? (2 replies)
 127. Predaj tovaru maďarskému odb., ktorý si prepravu zabezpečuje sám. (2 replies)
 128. Dotácia na nájomné rok 2021 (0 replies)
 129. Tvorba kapitálových fondov - nesplatené do konca roka (1 replies)
 130. navýšenie kapitalových fondov 353 alebo 355 (0 replies)
 131. Poistné plnenie / a jeho zaúčtovanie v JU/ (1 replies)
 132. Vyčistenie pozemku za cca 15 tis eur je služba alebo technické zhodnotenie? (1 replies)
 133. Akému režimu dph podlieha tento prípad? (2 replies)
 134. Je lekárske vyšetrenie konateľa daňový výdavok? (6 replies)
 135. Timetracker (0 replies)
 136. Ako zaradiť kamerový systém do majetku firmy. (2 replies)
 137. Ako vyplniť DDP pri neoprávnenom vyplateni DB (2 replies)
 138. Prenesená daň.povinnosť (11 replies)
 139. fa z čr pod slovenským ič dph (0 replies)
 140. Kultúrne podujatia - organizátor a jeho účtovanie (0 replies)
 141. Daň z výhry vo verejnej súťaži (1 replies)
 142. Mínusový stav v pokladni FO PU (18 replies)
 143. záloha aj odobratie tovaru v tom istom mesiaci ako to účtujete? (3 replies)
 144. Zaradenie kavovaru do odpisovej skupiny (0 replies)
 145. Preddavky na DzPPO (1 replies)
 146. Fakturácia za tovar do Ukrajiny (1 replies)
 147. Príspevok z prvej pomoci na mzdy zamestnancov za 12/2020 v JU stornujem interným dokladom až v roku 2021, kedy boli zamestnancom vyplatené ? (0 replies)
 148. DBPŠ-prihlasovanie a odhlasovanie kodom 11 (0 replies)
 149. Povinná registrácia na DPH (1 replies)
 150. PN pri skušobnej dobe (5 replies)
 151. Opatrenia od úrad práce (3 replies)
 152. Aký text do zápisnice VZ k schváleniu ÚZ v prípade straty? (5 replies)
 153. termínovaný úver - účtovanie (0 replies)
 154. Skriptá podvojného účtovníctva z Jaspis (2 replies)
 155. Oprava starého roku (6 replies)
 156. Predaj obrazu v s.r.o. nezaradeneho v majetku (4 replies)
 157. Pridanie predmetu podnikania a zmena adresy podnikania (3 replies)
 158. Tovar z Číny - prelom rokov (0 replies)
 159. szčo stavba prevádzky (4 replies)
 160. Práca v zahraničí a prenájom bytu na SK (4 replies)
 161. Program MRP podvojné účtovníctvo (3 replies)
 162. Na ktorý riadok treba uviesť opravnú položku k pohľadávkam v daňovom priznaní? (3 replies)
 163. Oprava alebo TZ majetku (1 replies)
 164. Dane a vytvorenie nákladov v s.r.o. (6 replies)
 165. nárok na dovolenku (5 replies)
 166. Náklady minulých období (0 replies)
 167. Seriové číslo - platnost kodu na pokladnicu (1 replies)
 168. používanie súkromného vozidla v sro-cestovné konateľa a phm (7 replies)
 169. Dodatočné daňové priznanie FO typ B (2 replies)
 170. Čo je vhodné poistiť, ak si beriem hypotéku? (16 replies)
 171. SZČO - opatrenie č.2 podvod alebo zákonný postup? (7 replies)
 172. Fa zasielaná mailom s naskenovaným podpisom (6 replies)
 173. Pouzitie pozicaneho motoroveho vozidla nezaradeneho do OM firmy. (1 replies)
 174. Daňový doklad-zmluva o poskytovaní služieb (3 replies)
 175. Platia sa dane a odvody z predaja OP spoločnosti založenej v r. 2006? (0 replies)
 176. Dodatočné daňové priznanie dph (3 replies)
 177. Ako daniť príjmy z curseforge (0 replies)
 178. nájomné za stánok zmrzliny v zimnom období (4 replies)
 179. oprava zabudovanej sauny- ide o prenos dp alebo nie (1 replies)
 180. dokedy treba zaplatit dan z príjmu PO? (1 replies)
 181. Čerpanie (použite) SF (6 replies)
 182. ako zaradiť do majetku kúpenú budovu skladu (2 replies)
 183. sro-zdravotná starostlivosť (3 replies)
 184. LEASING V jednoduchom účte (1 replies)
 185. Daňová zostatková cena pri vyradení majetku (5 replies)
 186. Daňové priznanie pri materskej dovolenke (8 replies)
 187. Žiadosť o registráciu do osobitnej úpravy dane (OSS) (7 replies)
 188. žeriavnícke práce sú techn.zhodnotením budovy alebo ich môžem účtovať do služieb? (0 replies)
 189. uplatňovanie PHL 80% z výdavku aj z dph - ako to účtujete (2 replies)
 190. schválená účtovná závierka - oprava (1 replies)
 191. Fyzická osoba - poskytnutie služby do zahraničia inej FO (4 replies)
 192. mostová váha odpisová skupina (0 replies)
 193. Náhrada škody v jednom roku - dobropis v druhom, účtovanie a dopad na DP (0 replies)
 194. Zmena výdavkov SZČO v DP (5 replies)
 195. Záloha na fin.príspevok (6 replies)
 196. konces.poplatky-platobný rozkaz (2 replies)
 197. vystavenie prijatej platby a riadnej faktúry - lehota (6 replies)
 198. Platiť za priestor aj keď firma nemala žiadne zisky? (8 replies)
 199. Daňové priznanie PO (sro) za rok 2020 (5 replies)
 200. Byt ako sídlo konateľa - môže si dať všetky energie do nákladov? (5 replies)
 201. Amortizácia súkromného auta konateľa používaného na podnikateľské účely? (12 replies)
 202. Musí sa prekladateľ (živnostník) prihlásiť do schémy One Stop Shop? (5 replies)
 203. DPH- služba (3 replies)
 204. Automobil na uver-kratkodoba cast 479 alebo 379? (0 replies)
 205. prihlásenie auta na dopr.inšpektoráte ako služba, alebo zahrnúť do OC auta? (6 replies)
 206. Autentické kody (1 replies)
 207. Pandemická PN - nahlásenie ukončenia (1 replies)
 208. Povinné evidencie, výkazy a typy podnikania (2 replies)
 209. platba platobnou kartou za 1800 eur (1 replies)
 210. Musí mať SZČO založený samostatný bankový účet? (6 replies)
 211. Ako zaúčtovať poškodenie vratného obalu - flaše na vodu. (5 replies)
 212. Ako vyplniť daňové priznanie - uplatnenie daňového bonusu pri poberaní pandemickej OČR v r. 2020 (1 replies)
 213. Ako postupovať pri DPH-zomrelom daňovníkovi, ked sa v živnosti nepokračuje? (5 replies)
 214. Faktúra za pracovné oblečenie zamestnanca (0 replies)
 215. Odviesť zrážkovú daň z inteligentnej logistiky TIMOCOM podľa licenčnej zmluvy? (2 replies)
 216. Dodatočné DPH - faktúra z IČŠ (3 replies)
 217. Položky oslobodené od dane a mimo dph (2 replies)
 218. predaj odpísaného automobilu konateľovi (3 replies)
 219. Neskoré podanie daňového priznania (6 replies)
 220. minibager-2 odpis.skupina (0 replies)
 221. nedoodpisovaná budova v obchodnom majetku firmy (0 replies)
 222. Občerstvenie zo sociálneho fondu (0 replies)
 223. Prenos daňovej povinnosti (6 replies)
 224. Uctovanie nákupu stroja od súkromnej osoby, (5 replies)
 225. mínusová pokladňa-úhrady hotovostných faktúr účtovanie (5 replies)
 226. Blok k platbe súkromnou kartou konateľa bez potvrdenia z terminálu (4 replies)
 227. nákladné vozidlo (2 replies)
 228. Dodatočné daň.priznanie DPH (3 replies)
 229. aká je výhoda predaja podniku fyzickej osoby do sro (4 replies)
 230. Oberon tuzemský prenos (5 replies)
 231. Tabuľka č.1b DP FO "B" a príspevok za december (0 replies)
 232. FO ukončila živnosť a až potom jej prišiel nedoplatok za RZZP, Ako zaúčtovať v rámci DP FO "B" túto platbu? (2 replies)
 233. Budova skladu v obch.majetku sa kedy môže začať odpisovať ? (3 replies)
 234. Zahraničná osoba §5 a odpočet dph (0 replies)
 235. Sociálny fond (1 replies)
 236. termín podania dane z príjmu PO za 2020 (3 replies)
 237. Pozastavená živnosť (2 replies)
 238. prva pomoc opatrenie č.2 (2 replies)
 239. Pokytovanie služieb FO - nepodnikateľa (8 replies)
 240. Nezisková organizácia (0 replies)
 241. účtovanie úhrady strav. lístkov od spoločnosti na účet. (0 replies)
 242. demagnetizátor zaradenie do odpisovej skupiny (4 replies)
 243. Existuje v Nemecku IČO? (2 replies)
 244. Prerušené poistenie a nepriznaný ID (7 replies)
 245. čo robíte so starými disketami (10 replies)
 246. Zmena zdan.obdobia DPH (4 replies)
 247. SZČO a rekreačný poukaz 2021 (0 replies)
 248. tržby v rámci opatrenia pp++ (3 replies)
 249. rozvody počítačových sietí a účet zaradenia 022 alebo 021? (2 replies)
 250. SZČO - výstavba garáže na pozemku BSM (4 replies)