1. Výplata FA v hotovosti za služby (4 replies)
 2. životné poistenie možno uplatniť odpočit.položku z dane (3 replies)
 3. evidencia terminalu v JU (0 replies)
 4. Faktúra, PPD, VRP (2 replies)
 5. Ako opraviť kontrolný výkaz (2 replies)
 6. Chýba uvedenie daňového režimu na faktúre pri kúpe ojazdeného vozidla (4 replies)
 7. Je možné zaúčtovať len časť odpisu DM? (8 replies)
 8. Odpočítanie DPH pri faktúre z Amazon Rakúsko (0 replies)
 9. Predaj rozostavaného bytu a DPH (2 replies)
 10. Daňové priznanie pre dôchodcu (2 replies)
 11. služba prijatá zo zahraničia (0 replies)
 12. DP k nehnutelnosti 2021 (1 replies)
 13. zmluva o vedení účtovníctva - áno či nie? (6 replies)
 14. Uctovanie / Fakturovanie na eshop platforme (0 replies)
 15. Ako vykonať autorizácia na novozaloženú sro-čku keď sa prihlasujem len pod ID a heslom? (2 replies)
 16. dph zo zahraničia (1 replies)
 17. odpočítanie DPH z nespotrebovaných zásob v nasledujúcom zdaňovacom období (2 replies)
 18. Je možný súbeh poberania? (20 replies)
 19. Platba kartou za pohonne hmoty z učtu manželky SZCO (10 replies)
 20. Ako s nadmerným odpočtom - štvrťročný plátca DPH? (6 replies)
 21. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby (5 replies)
 22. Podať DP typ A za rok 2020? (3 replies)
 23. Zostatok na ucte 314 RO (0 replies)
 24. Zmeny týkajúce sa zdaňovania príjmov opatrovateliek pracujúcich na rakúsku živnosť (7 replies)
 25. 3mesiace zamestnec, potom na podpore.Ako podať dp? (4 replies)
 26. Daň z nehnuteľnosti (4 replies)
 27. Predaj budovy ovplyvňuje alebo nie koeficient DPH? (0 replies)
 28. DP PO za rok 2020 a odpočet straty (1 replies)
 29. heureka - nespravne vyst. faktura a dobropis (0 replies)
 30. Úhrada straty a 365 ucet (2 replies)
 31. Podpora od štátu pre s.r.o. v čase núdzového stavu (1 replies)
 32. Ročné zúčtovanie (7 replies)
 33. Príjem zo zahraničia (8 replies)
 34. Polovicny ID a zivnost (2 replies)
 35. tranferové oceňovanie (4 replies)
 36. Účtovanie mýta cez platbu kartou (4 replies)
 37. Dokladová inventúra nákladového účtu/trieda5/ (1 replies)
 38. Vznik s.r.o. (2 replies)
 39. Stavebné práce §69 12j (1 replies)
 40. Opatrenie 3B výška tržby (1 replies)
 41. nepravom uplatnena DPH ako opravit? (0 replies)
 42. Kedy treba podať daň z nehnuteľnosti (7 replies)
 43. Zrušenie rezerv a DP (0 replies)
 44. Koeficient DPH (0 replies)
 45. ako zaúčtovať dotáciu na nájomné krok za krokom v JÚ hlavne z pohľadu prenajímateľa (3 replies)
 46. tlačivo DP B-riadok 95 (4 replies)
 47. Naklady nedanove na zaklade rozhodnutia konatelov (1 replies)
 48. krátkodobá pôžička pre s.r.o. (0 replies)
 49. MRP nesedí kontrola zaúčtovanie prijatých fa a záväzkov (1 replies)
 50. Nulové priznanie k DPH kvôli karanténe. (4 replies)
 51. Daňový bonus (13 replies)
 52. Aký typ zmluvy uzatvoriť s firmou /s.r.o./ (1 replies)
 53. Sú trovy konania daňovo uznaným nákladom? (0 replies)
 54. Priznanie k dani z nehnutelnosti - predaj (2 replies)
 55. Ako zaúčtovať - dotácia na online bezplatné školenie (0 replies)
 56. Sú zálohy na mzdy vyplatené v decembri 2020 VOZD? (2 replies)
 57. hlinikovy zavesny prístrešok (0 replies)
 58. Alza blocek verzus BU (3 replies)
 59. Ukončenie Operativneho leasingu (4 replies)
 60. SRO dĺži živnosti, ktorú chce odkúpiť (predaj podniku). Čo s tým? (5 replies)
 61. Nadspotreba PHM (5 replies)
 62. SZČO - opatrenie č.2 + prerušenie odpisov (6 replies)
 63. nedoplatok sez a vybavenie splátk.kalendara (1 replies)
 64. Elektrická píla - odpisová skupina (2 replies)
 65. 3D tlačiareň KP a odpisová skupina (0 replies)
 66. Kam by ste zaúčtovali rohové listy , okná plastové, cement , farby a valčeky na maľovanie .TCHZ či spotrebný materiál ? (8 replies)
 67. Všzp vrátila 34,00 eur na učet ako to zaučtovat (4 replies)
 68. Účtovanie " Príspevkov 1,2 a 3A v roku 2020 v jednoduchom účtovníctve (0 replies)
 69. Ako mám zaúčtovať neuhradené školné od rodičov za rok 2020, ktoré je rozpočtované? (0 replies)
 70. Aký dátum dať pre DPH na FA pre nájomcom? (1 replies)
 71. Oznamujete zmenu SK NACE na štatistický úrad a daňový úrad? (0 replies)
 72. Poistná udalosť na firemnom aute (2 replies)
 73. Potvrdenie o zaplatení dane zrážkou (0 replies)
 74. nedoplatok elektrina (2 replies)
 75. Nákup z Alzy bez DPH - samozdanenie (0 replies)
 76. GASTROLISTOK a SF - vysvetlenie pojmu (9 replies)
 77. Socialny fond za minuly rok 1% namiesto 0,6% - oprava? (0 replies)
 78. daňový bonus zo zaplatených urokov a príjem zo zahraničia (4 replies)
 79. Odvody SZČO jednoduché účtovníctvo (5 replies)
 80. Faktúra za predaj nehnuteľnosti s 0%dph, uvádza sa v DP k dph? (0 replies)
 81. MRP -Prijatá faktúra z Alza.sk má slovenské DIČ ,ale faktúra je bez sumy dph. (4 replies)
 82. Daň z podielu na nebytových priestoroch (1 replies)
 83. Je tu niekto kto vypĺňa monitorovaciu správu - antikorona záruka? (0 replies)
 84. DP DzMV-predvyplnené tlačivo? (6 replies)
 85. ako zučtovat vklad hotovosti na učet (6 replies)
 86. Chybne uvedený daňovník v DP z MV (2 replies)
 87. Faktúra vystavená 6.1.2021 a týkajúca sa roku 2020- preplatok za elektrinu , môžem to zaúčtovať nasledovne? (13 replies)
 88. príspevky prvej pomoci a paušal (0 replies)
 89. Pri nakupe športových potrieb možme si odpočitať DPH (1 replies)
 90. OČR a RZD (8 replies)
 91. Do ktorého roka evidovať FA na prelome roka? (8 replies)
 92. Daň z príjmu 2020-prispevková organizáca (0 replies)
 93. Stravné lístky 2021 a sociálny fond (5 replies)
 94. Sociálny fond po strate (4 replies)
 95. pomoc ludom covid SZCO (8 replies)
 96. darček na Vianoce pre zamestnancov (3 replies)
 97. faktura z čr z roku 2018 doručená poštou dnes (0 replies)
 98. Platba kartou na bankovom vypise - ako zauctovat? (4 replies)
 99. Prerušenie zivnosti a odpisy (9 replies)
 100. Prerušenie zivnosti a odpisy (0 replies)
 101. Vedenie účtovníctva počas materskej (6 replies)
 102. koeficient pre dph (2 replies)
 103. Technológia eČasenka ktorá odpisová skupina? (0 replies)
 104. DPH pri firemnom automobile využívanom aj na súkromné účely. (0 replies)
 105. havarijné poistenie zmluva a účtovanie v PÚ (7 replies)
 106. Môže sa platba registrovaná vo VRP zaplatiť aj na účet? (36 replies)
 107. Je povinné oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV? (15 replies)
 108. Omega - ako dostat tovar zo skladu??? (0 replies)
 109. Vznik sociálneho poistenia (11 replies)
 110. Faktura s datumom vystavenia januar uctovana do stareho roka (2 replies)
 111. dotácia na stroj a rozpustenie do výnosov (0 replies)
 112. dlhodobe zaväzky a riadok účto.závierky (0 replies)
 113. mzda za štatny sviatok (5 replies)
 114. Ako vypocitat technicke zhodnotenie (4 replies)
 115. Ako postupuje Slovenská SZČO (neplatca DPH) pri podávaní DP ak poskytuje stavebné práce v Českej republike (platcovi DPH)? (2 replies)
 116. Nahrávanie leasingu (1 replies)
 117. Daň z MV (3 replies)
 118. Do ktorého stĺpca v peňažnom denníku uvediem cestovné príkazy a cestovné náhrady zamestnancov? (2 replies)
 119. Aka je lehota na vyplatenie odkupnej hodnoty (5 replies)
 120. Faktúra vystavena konateľom a spoločníkom (5 replies)
 121. paušálne výdavky a dodatočné priznanie - skutočné výdavky- ide to? platí to aj opačne- skutočné výdavky a dodatočné priznanie - paušálne? (10 replies)
 122. Fa za elektrinu (0 replies)
 123. Opakované dodanie, DPH kedy vystaviť faktúru? (15 replies)
 124. nevymožiteľná pohľadávka (0 replies)
 125. MRP - Prevod roka zabudnuta faktura (3 replies)
 126. Čo so zvyškom účtu 082? (3 replies)
 127. 15% daň z príjmov a paušálne výdavky za rok 2020 (17 replies)
 128. Účtovanie prijatých faktúr špedičná firma (11 replies)
 129. neuhradený záväzok splatny 10.2.2020 (2 replies)
 130. Priznanie k dani z nehnutelnosti - ako zapisat dom a hospodarsku budovu? (4 replies)
 131. Opatrenie c 2 ako posudzovať pokles tržieb? (5 replies)
 132. záloha platené do čr môžem evidovať zostatok na účte 314 k 31.12.2020? (2 replies)
 133. Príspevok od štatu zdanitelný príjem a ako účtovať v JU? (26 replies)
 134. Kedy dodaniť a zrušiť socialny fond? (8 replies)
 135. MRP ako zabezpečiť spustenie konkrétnej agendy pri otvorení firmy (2 replies)
 136. Opatrenie 3B pridat zamestnanca (0 replies)
 137. Opatrenie č.2 (2 replies)
 138. Fa Telekom príchod 01.01.2021 dodanie:31.12.2020-zaúčtovanie (3 replies)
 139. Nepeňažná výhra. (4 replies)
 140. UO=DO kúpa automobilu v decembri (2 replies)
 141. DPH za vlastné kuchárske knihy (2 replies)
 142. faktúra za výrobky a tovar + kuriér (rozdelenie) (7 replies)
 143. platba dane z darovaného BTC, ako? (3 replies)
 144. faktúra z ČR bez údaju prenosu DP a dátumu zd. plnenia (2 replies)
 145. nákup spotrebného materiálu cez firmu (5 replies)
 146. Daňová evidencia prenajom (10 replies)
 147. Je príjem SZCO z refakturácie ubytovania zdaniteľný príjem? (3 replies)
 148. Preddavok na likvidáciu spoločnosti od 1.10.2020 (0 replies)
 149. SDS - II. pilier (7 replies)
 150. faktúra za prenájom - daň (3 replies)
 151. akým kurzom prepočítať neuhradené faktúry k 31.12.2020 (1 replies)
 152. vystavené fa cez eshop na výrobky+ sps kuriér (6 replies)
 153. Dátum zaradenie budovy do majetku (0 replies)
 154. Druhý hlavný pracovný pomer alebo s.r.o. ? (9 replies)
 155. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky z r. 2019 (3 replies)
 156. ako účtovať dotáciu - fond na podporu umenia (0 replies)
 157. Stanovenie vstupnej ceny bytu a odpisy (0 replies)
 158. Pre výpočet poklesu tržieb opatrenie 3B mám brať do úvahy aj účet 611 a 641/predaj auta/. (1 replies)
 159. kurzové rozdiely (1 replies)
 160. zly prechod počiatočného stavu z roku 2019 (1 replies)
 161. Nákup tovaru zo Švajčiarska a DPH (0 replies)
 162. Upozornenie k formuláru k dani z motorových vozidiel (5 replies)
 163. Prevod automobilu do osobneho uzivania+DzMV (3 replies)
 164. Ako overujete zostatky na daňových účtoch s DU? (3 replies)
 165. Osvetlenie-daňový výdavok (6 replies)
 166. DP z príjmu z predaja pozemku - zaokrúhľovanie v DP (2 replies)
 167. Phl 80:20 - nedanova dph 501 548? (1 replies)
 168. poskytnutá dotácia na podporu s vypuknutím ochorenia Covid 19/ demiminis/ (0 replies)
 169. Príspevky korona (3 replies)
 170. opravné položky k pohľadávkam sú povinné? (0 replies)
 171. zalohove platby 2019,2020 (0 replies)
 172. zaúčtovanie DPH neplatiteľom (12 replies)
 173. Prenajom auta fyzickou osobou do sro a platba najmu v hotvosti (VRP) (6 replies)
 174. Odmeny MZ SR (1 replies)
 175. Daň z MV - auto prostredníctvom finančného leasingu od inej sro (1 replies)
 176. Dan z prijmu (1 replies)
 177. zákazková výroba (0 replies)
 178. Stravne listky pre studenta bez naroku na odmenu (13 replies)
 179. MRP - PÚ, kde nahadzujete (evidujete) faktúry z nového roku ? (2 replies)
 180. Doplatok - predčasné ukončenie viazanosti (Telekom) (1 replies)
 181. Predaj automobilu kupovného na leasing (2 replies)
 182. Nákup v e shope bez DPH (12 replies)
 183. Ako zaúčtovať " zmena účelu nehnuteľnosti " keď chceme vrátiť dph daňovému úradu...? (0 replies)
 184. obstaranie DHM-správne zaúčtovanie faktúry (0 replies)
 185. Daň z MV za rok 2020, rozdiel vo výpočte na Fin.správe a u mňa, prečo? (14 replies)
 186. Neplatca DPH - nakup z PL (4 replies)
 187. Reklamacia tovaru (3 replies)
 188. Obratový bonus a retrospektívny bonus - účtovanie v JÚ (8 replies)
 189. Zber štatistických údajov projektu prvá pomoc SZČO (10 replies)
 190. vyrovnanie účtu 112 nadspotreba PHM (0 replies)
 191. Dátum na potvrdení o zaplatení DZP zo záv. činnosti (1 replies)
 192. Nákup: Neplatca DPH od zahraničného (EÚ) neplatcu DPH (0 replies)
 193. účtovná závierka -oznámenie o schválení (1 replies)
 194. Ako zdaniť predaj domu? (4 replies)
 195. Ukončenie TPP na dobu určitú a následne dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 196. Dotácia na kompenzáciu tržieb (1 replies)
 197. ma FO nepodnikatel povinnost uchovavat blocky a faktury? (3 replies)
 198. Poskytovanie ubytovacích služieb (6 replies)
 199. Preddavky na DzMV (0 replies)
 200. Predaj pozemku na výstavbu - úhrada v budúcom roku (5 replies)
 201. Zaúčtovanie došlej faktúry podľa §66 odst.13. (3 replies)
 202. Mozem zahrnut vydavky na architekt. projekt pri predaji nehnutelnosti? (1 replies)
 203. štatistika v rámci príspevkov prvej pomoci marec až jun (0 replies)
 204. Prijem do hlavnej pokladne z trzby predaja tovaru - ako ho dostanem do KV DPH? POHODA (4 replies)
 205. eldp (1 replies)
 206. Zostatok prenesených kompetencií a úprava rozpočtu (0 replies)
 207. Fakturovanie zálohy na tovar do Švajčiarska (6 replies)
 208. zaokruhlovanie DPH (4 replies)
 209. Stratený bloček pri platbe kartou v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 210. Do akej odpisovej skupiny zaradiť teplovzdušný ohrievač. (0 replies)
 211. Ako zaúčtovať vrátenie vkladu spoločníka (4 replies)
 212. Môže byť súhrnná faktúra za december vystavená 31.12.? (8 replies)
 213. Nulový súhrnný výkaz (1 replies)
 214. Odpisovanie technického zhodnotenia plne odpísaného majetku (1 replies)
 215. zaradenie vozidla podľa hmotnosti - určenie sadzby (12 replies)
 216. STORNO FAKTÚRY A DOBROPISY-Ovplyvňujú Obrat 49790 EUR pre povinnú registráciu pre platiteľa DPH? + (59 replies)
 217. Mám povinnosť podávať daňové priznanie v UK, aj keď som za dané obdobobie nemal žiadne objednávky z UK (teda príjmy z UK sú nulové)? (0 replies)
 218. Štátna pomoc na podporu cestovného ruchu (0 replies)
 219. Zámočnícke práce a CPA - prenesenie daň. pov. (2 replies)
 220. Opatrenie č. 2 - posudzovanie príjmu (2 replies)
 221. Platba DPH pri nakupe zo zahranicia (13 replies)
 222. Podvojne učtovanie (0 replies)
 223. DPH - služby s prenosom DP a riadky v DP (0 replies)
 224. Pokuta, preplatok, vratenie preddavkov - danova evidencia (0 replies)
 225. ...Rozchod partnerov - ona si necha s.r.o, on si zalozi zivnost - je to mozne? (3 replies)
 226. Ukončenie živnosti a zásoby tovaru (27 replies)
 227. Prenájom nehnuteľností na živnosť cez Airbnb (1 replies)
 228. KV DPH - A2 správnosť prenosu (0 replies)
 229. Môže sro požiadať o príspevok určený pre cestovný ruch, ak predmetom činnosti bol prenájom karavanov? (0 replies)
 230. zivnost (bez prijmov) popri zamestnani (2 replies)
 231. Splatené základne imanie (2 replies)
 232. Opatrenie 2 (11 replies)
 233. V JU do POZD tržbu za preučtovanie plynu a elektriny pri prenájme nehnuteľnosti zaučtujem do členenia za výrobky a služby ? (3 replies)
 234. Retazovy porod - SP vyzve na doplnenie predpokladaneho prijmu (1 replies)
 235. Pokladničný doklad - odpočet DPH (4 replies)
 236. Ako správne zaúčtovať tovar/drobný hmotný majetok/ ktorý bol použitý na osobnú spotrebu konateľa. (10 replies)
 237. Daň pri predaji nehnuteľnosti - viac transakcií (2 replies)
 238. Minusovy zostatok na účte 611 (4 replies)
 239. Vyslanie zamestnancov do Poľska (1 replies)
 240. ťažné zariadenie pri osob.automobile nezaradenom a náklad? (2 replies)
 241. Vratka DPH z Rakúska (1 replies)
 242. stará adresa na faktúre - odpočet DPH? (0 replies)
 243. DPH - oprava výšky DPH na vstupe z dôvodu zle nahratej faktúry (0 replies)
 244. Ako má szčo postupovať pri predaji auta? (1 replies)
 245. dodavateľské fa , úhrady v hotovosti vo vyššej čiastke o 0,01 (2 replies)
 246. Úprava odpočítanej dane na vstupe podľa § 54 zákona o DPH pri zmene účelu používania. (2 replies)
 247. Inventura v účtovnom programe Amulet (0 replies)
 248. Účtovanie - nákup a montáž audiovrátnika (6 replies)
 249. postúpenie úveru na DHM (0 replies)
 250. účet 381 pri predaji MV (2 replies)