PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. nezdanitelna cast na manzelku
 2. Tvorba rezerv na nevyčerp. dovolenku - PU
 3. Refundácia spotrebnej dane z nafty Slovinsko
 4. Elektronická komunikácia FO - živnostník
 5. Ako uvádzať v poznámkach zmenu účtovania zásob?
 6. Vystavenie faktúry za vedenie účtovníctva - aký dátum dodania?
 7. účet 311 - mínusový zostatok
 8. ako zaokrúhliť tvorbu rezervného fondu?
 9. Rozpustenie rezerv z minulých rokov
 10. Virtuálna adresa a prenájom schránky
 11. Ako zaúčtovať odpísanie vystaveného dobropisu z roku 2015?
 12. Ako zaúčtovať náklady pri založení s.r.o.?
 13. finančný poradca - platca DPH?
 14. Čo s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO?
 15. Daňové priznanie B - vyňatia príjmu - daňový bonus
 16. Daň.priznanie - invalid.dôchodkyňa s daňovým bonusom
 17. Fakturácia stavebného odpadu
 18. Lízing v r. 2019, faktúra s DPH, splátky bez DPH.
 19. vytlačené DPFO-A a dodatočne vybavená príloha
 20. Odmena z DoVP na prelome rokov
 21. Platba dane poštovou poukážkou
 22. Fakturácia
 23. Mozem skartovat doklady?
 24. dodatočné dp dph
 25. Dôchodkyňa príjem len podľa § 7 ods.1 písm. a,/ úroky z cenných papierov/ výška 1 120 € ,
 26. Je nevyčerpaný SF pri úmrtí szčo - POZD ?
 27. Existuje nejaká možnosť ako zaregistrovať daňový subjekt na elektronickú komunikáciu za konateľa?
 28. odpočítateľná položka
 29. Daňový bonus - vzniká nárok aj za mesiace na podpore?
 30. prijmy zo zavislej cinnosti v SAE, zmluva 54. Spojené arabské emiráty 21.12.2015 Abú Dhabí 01.04.2017 58/2017, zdanuju sa na sk?
 31. Práca v Česku a daň.priznanie za rok 2018
 32. účtovanie nájomného za pôdu
 33. Zdaňovanie autorov - info, že čo a ako! ☺
 34. Umelec a pridelenie DIČ
 35. Dobry den, chcela by som sa informovat akej sadzbe DPH podlieha vizitka pre zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy.
 36. Predaj pozemku a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 37. DPFO-A
 38. Čo robiť s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO, platca DPH?
 39. príjem z príkaznej zmluvy - ako uviesť v DP?
 40. Elektronické DP - vyplnenie
 41. Zdanenie príjmov umelcov
 42. Potvdenie z Rakúska, riadok 220
 43. Živnostník-práce v ČR-DPH?
 44. Na aku sumu vystavim dobropis?
 45. majetok vložený do podnikania
 46. Prenájom časti bytu
 47. Otázky k tabuľke 1b v daňovom priznaní typu B, VI. oddiel
 48. Uvedenie Straty v Hlavnej knihe
 49. Študent a živnosť a odvody do ZP
 50. Odvody ZŤP - chránené pracovisko
 51. Preplatok z rzzp a daňové priznanie szčo
 52. Príjem §6 ods.2 a) - paušálne výdavky a NČZD
 53. Odvodová úľava pre dôchodcu SZCO
 54. Opravné daňové priznanie kvôli zle vyplnenej K-tabuľke
 55. na 341 mi ostal visieť preplatok z licencie 153€, ako vyčistiť účet 341?
 56. Opravné daňové priznanie
 57. Vyplatený preplatok z RZZP zamestnancovi JÚ
 58. účtovať výpis ku kreditnej karte? + poistenie karty proti strate a krádeži a zmena denného limitu.
 59. Daňový bonus - dátum narodenia
 60. Zálohová Faktúra a zúčtovacia faktúra
 61. Sprostredkovatel poistenia a elektronicka komunikacia
 62. Ako môže občianske združenie prijať najjednoduchšie dar?
 63. pokuta a penále-nedaň. výdavok vyplnenie v DPPO
 64. ročná diaľničná známka
 65. Dohoda o platbách /elektrina/ vyplatené naviac, bude to daňový výdavok?
 66. Je potrebné doklady k uplatneniu nezdaniteľnej časti ZD na manželku pripájať ako prílohu pri podávaní DP typ B elektronicky?
 67. Mobilný telefón s poistením - DPH
 68. má niekto vzor zmluvy o dielo s hodinovkou?
 69. Aký doklad treba k vyúčtovaniu dane?
 70. Zauctovanie hypoteky
 71. Paušálne výdavky
 72. digitálna platforma - zrážková daň
 73. Súkromná osoba - nepodnikateľ ma niečo spoločné s DPH?
 74. Vikendove priplatky - kategorie prace
 75. Prenájom nehnuteľnosti a podanie DP
 76. Zahraničné Podielové fondy
 77. Zaúčtujem účet 541 ako daňový len do výšky predajnej ceny stroja pri spätnom leasingu?
 78. musím mať elektronický prístup?
 79. DDS - daňová nedaňová 525?
 80. účtovná závierka v JÚ údaj
 81. rezerva na audit-účtovanie
 82. vyplatená mzda z rezervného fondu
 83. dlh a uroky z nedoplatku dane - mozem zaplatit na normalny danovy ucet prideleny pre firmu?
 84. Student, autorska zmluva o dielo, povinnost registracie?
 85. Uvádzanie faktúr v KV
 86. Ako má vyzerať doklad k prijatému preddavku?
 87. podávanie DP elektronicky
 88. Postúpenie práv a povinností- storno faktúra?
 89. Vystavená fa v MRP
 90. Príjmy z Rakúska - Sachbezug
 91. Platenie preddavkov na daň z príjmov FO
 92. Garančné poistenie a príspevková organizácia
 93. VRP a tlač dokladov
 94. Transferové oceňovanie - závislá osoba
 95. expirované lieky sú v daňovom priznaní pripočítateľnou položkou? ďakujem
 96. DPFO závislá činnosť v ČR
 97. Preplatok ZP a daňové priznanie
 98. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch - ERP
 99. služobná cesta - nedaň.výdavky
 100. Príjem zo závislej činnosti - nedoplatok dane z príjmu
 101. RZD a SZČO s nulovým príjmom
 102. SZČO počas roka na PN - paušálne výdavky - aká suma preddavkov ZP do DP?
 103. Počet dní v zahraničí
 104. Danove priznanie - domovnik 2018
 105. Ako vypočítam odvody SP a ZP ?
 106. zostatok phm v nádrži na konci roka a DPPO
 107. Daňové priznanie B, aký paragraf vzťahuje na celosvetové príjmy?
 108. Sprievodny list na ukončenie poberania RP na dieta v Nemecku
 109. registrácia virtuálnej pokladnice
 110. Úhrada za nákup materiálu - chýba k tomu faktúra, ako zaúčtovať?
 111. mikro alebo malá účtovná jednotka
 112. Spracovanie účtovníctva pre SZČO aj sro
 113. Cesťaky program na vyučtovanie pracovnerj cesty
 114. Daň. licencia
 115. Počet odpracovaných hodín pri dvojzmennej prevádzke
 116. preplatenie oblečenia pre zamestnancov
 117. Ukončenie podnikania v priebehu r. 2018 a odklad DPFO
 118. Môžem dať do nákladov 2018 doklady z roku 2018, ktoré mi odovzdali teraz?
 119. DP typ B
 120. Dotácia z PPA
 121. SZČO - vznik s.r.o. a evidencia krátkodobého majetku
 122. Daňový úrad v ČR
 123. DP typ B
 124. Účtovanie zádržného pri dodávke stavebných prác
 125. Vrátia mi dane pri vyplatení životnej poistky?
 126. Student a zivnostnik - spravne uvedenie zaplatenych odvodov do zdravot. poist.
 127. Nájom haly s budúcim právom kúpy - účtovanie na 042?
 128. Ako a kde vypisať v DP typu B zaplatený nedoplatok soc.poistovni?
 129. Elektronická komunikácia
 130. Sprostredkovanie semináru v zahraničí
 131. prilohy k DPFO-A
 132. Prenajom bytu a DPH
 133. oprava minulých chýb
 134. Firma je s.r.o. neplatca dph, posiela v priebehu roka nejaké výkazy?
 135. Konateľ s.r.o. si zobral so sebou na služobnú cestu tlmočníka
 136. Ako účtovať prekládku plotu?
 137. Účtovanie rozdielu medzi daňovým a účtovným výsledkom hospodárenia.
 138. Uvádza sa v záväzkoch DE aj daň z príjmu podľa § 8?
 139. Elektornická komunikácia s finančnou správou opatrovateľky v Rakúsku
 140. Daňové priznanie
 141. Má sa príjem zo zmluvy o dielo zdaniť?
 142. odstupné a základ dane
 143. DP pre SZČO
 144. Zahraničné pracovné cesty živnostníka - JÚ
 145. Polovičný úväzok/ NČZD
 146. Omega- v otvorení nesedí HK so saldokontom účet 314
 147. Živnostník od 11.12.2018 bez príjmov a výdavkov a podanie DP.
 148. Po akom čase nový telefón do nákladov ?
 149. Predaj auta
 150. príjem z Belgicka -vyňatie ?
 151. Pausalne vydavky
 152. Daňové SZČO pri príjme nad 20 000€
 153. účtovanie výroby spôsob A
 154. Ako zistím obstarávaciu cenu trafostanice, keďže v kúpnej zmluve nie je cena určená?
 155. DP A - riadok 45
 156. Súkromné a firemné náklady platené firemnou kartou - Pohoda
 157. Elektronická komunikácia a príležitostný predaj handmade
 158. Drobný hmotný majetok v daňovej evidencii
 159. Dodávanie služieb v zahraničí ( DE)
 160. Záväzky na prelome rokov pri zmene spôsobu preukazovania výdavkov
 161. Danove priznanie A s Kros Taxa
 162. Daň z predaja nehnutelnosti
 163. Patria zdravotné odvody platené ako samoplatca tiež do DP typu A?
 164. Má mesačné uplatňovanie NČZD vplyv na povinnosť podať daňové priznanie
 165. paňažný a nepeňažný príjem
 166. Danova evidencia a mzdova evidencia brigadnikov
 167. VZD
 168. Mam povinnosť podať DP?
 169. Skončenie podnikania - úprava ZD pri uplatňovaní paušálnych výdavkov
 170. Posudzovanie prijmu pri uplatnovani DB na zaplatene uroky
 171. DP B udaje o SZCO
 172. Daňové priznanie typ B a daňový bonus uplatňovaný počas roka
 173. Povinnosť podať daňové priznanie pri ukončení živnosti
 174. leasing na osobné vozidlo
 175. odpočet daňovej straty zaokrúhlenie v DPPO
 176. Výber hotovosti v CZK z účtu vedeného v CZK - kurz.
 177. Likvidácia firmy a
 178. Elektronické podávanie DP typ B
 179. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018
 180. Prijem anketara, kam ho zaradit do DP za rok 2018
 181. Daňový bonus
 182. Autorské honoráre
 183. Započítanie zápočtov z daňových licencií v DP za 2018
 184. 2 x uhradena DFA v JU
 185. Ako zaúčtovať správne došlú faktúru od Východoslovenskej energetiky, ktorá má v sebe aj preddavok?
 186. DP neziskovej organizácii
 187. Ako vyplnit niektore konkretne riadky DP typ B za 2018?
 188. odvody z príjmu zo zahraničia
 189. Nulové riadky v DPFO-B
 190. Nedoplatok RZZP v DP
 191. Kedy zaradiť auto do majetku?
 192. Príkazná zmluva
 193. DPPO str. 1 a str. 3 správnosť
 194. Rodný list ako príloha k DP
 195. Preplatok z RZZP 2017
 196. DP typ A a príjem zo Švajčiarska
 197. účtovanie v alfa plus
 198. Uctovanie zasob
 199. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu
 200. Cestovné náhrady
 201. uplatnenie nezdanit.položky na manželku
 202. Ako zaúčtujem nákup podporných stolov, ktoré sa vymenili na stroji (ten je zaradený v majetku firmy ako dlhodobý).
 203. Odovzdaný železný šrot účtujem na 642 alebo 648?
 204. Financny leasing - vopred alebo pozadu? časové rozlišenie
 205. zostatok na účte 324
 206. Daň z predaja nehnuteľnosti
 207. Problém s vytvorenou opravnou položkou
 208. RZZP za rok 2017 - započítava sa do príjmu manželky?
 209. nezdanitelna cast na manzelku a vyplata materskej na prelome rokov 2017-2018
 210. Daň z poistenia
 211. Prenájom garáže-elektronický číp - účtovanie
 212. SVB a likvidácia železného odpadu - môže SVB vystaviť faktúru za likvidáciu železného odpadu?
 213. ročné zučtovanie dane , pracovník si chce dať odpočítatelnú položku na manželku
 214. Rozvrhnutie pracovného času pri 40 hod./týždenne
 215. Daňové priznanie a príjem z Holandska
 216. Ako zaúčtovať poistné, ktoré sme zamestnancovi strhli z dohody vo vyššej sume, ako sme mali.
 217. Príjem z prenajmu na prelome rokov v DP
 218. Daňové priznanie z príjmov v ČR
 219. Tlačiaren k virtualnej pokladni
 220. jednorazový príjem a povinnosť registrácie DPH
 221. Neuplatnena DPH vstupuje do OC DHM, ktory ma charakter osobnej spotreby?
 222. Paragraf - zdravotnícke zariadenie
 223. Ošetrovné zamestnanca
 224. Predaj neodpísaného osobného auta.
 225. parkovacie miesto
 226. SZČO a nástup na materskú
 227. Záloha / preddavok a ostrá faktúra po 3-6 mesiacoch
 228. Prenájom kongres.miestnosti
 229. Rodný list - potvrdenie o návšteve školy – a DP FO
 230. správnosť zaokrúhlenia 2% dane
 231. Zahranicne pokladnicne doklady s DPH
 232. účtovanie dividend za rok 2018
 233. Brigáda pre 16 ročného - kedy končí povinná školská dochádzka?
 234. Je nutné priložiť k DP doklad o poberaní rodičovského príspevku?
 235. na aký účet a VS zaplatí daň FO-nepodnikateľ na základe podaného DPFO-A
 236. Príjem z predaja bytu a DP
 237. Podsúvahové účty - evidencia
 238. príspevky na dds odpočit.položka v danovom priznaní
 239. Daňové priznanie - dôchodca
 240. podnikateľský subjekt ukončil činnosť v r.2018-musí podať DPFO elektronicky?
 241. Polovičný úväzok rozdiely?
 242. Daňový bonus
 243. predpis úroku k 31.12.2018
 244. Ako poda elektronicky daňové priznanie?
 245. Účtovná závierka Neziskových organ.účtujúcich v JÚ a tabuľka
 246. DP-4 mesiace
 247. preplatok z poistenia
 248. Povinnosť podať DP
 249. poistenie auta
 250. Jaaropgaaf 2018