1. Fakturácia tovaru podľa § 69 ods. 12 g. zákona o dph neplatcovi DPH (2 replies)
 2. Oceľová konštrukcia a DPH (0 replies)
 3. Daňove priznanie FO - bez skusenosti (12 replies)
 4. 353 - chyba (3 replies)
 5. preclenie tovaru z Anglicka spoločnosťou DHL (1 replies)
 6. Škoda na odpisovanom majetku (2 replies)
 7. Ako zaúčtovať poistné za zamestnávateľa a zamestnancov platené bez právneho dôvodu v jednoduchom účtovníctve? (4 replies)
 8. Notarske poplatky pri dedicskom konani (7 replies)
 9. Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť na zamestnanca v daňovom priznaní? (6 replies)
 10. Zdanenie zmluvy o dielo (7 replies)
 11. Ako účtovať v podvojnom záložňu. (0 replies)
 12. Ako zadať v POHODE preplatok RZZP zamestnancovi? (0 replies)
 13. Predaj psa firme na stráženie (9 replies)
 14. benefit zo sociálneho fondu - daň (4 replies)
 15. povinnosť podať daňové priznanie z príjmu (35 replies)
 16. do akej odpisovej skupiny by ste zaradili kotúčovú pílu cena 2144 a zrov.hrubk.fréza 4068 € (1 replies)
 17. Reťazový pôrod a nevyčerpaná dovolenka (3 replies)
 18. povinnosti v ČR (0 replies)
 19. Zaradenie park.systém (9 replies)
 20. Prenájom vozidla a platba v hotovosti (4 replies)
 21. Prijatá faktúra - odberateľ: Malopredaj (8 replies)
 22. Podpisovanie prehľadov na FS cez KEP (5 replies)
 23. Doručený dobropis po podaní DPH (1 replies)
 24. Chybne zaúčtovaná dodávateľská fa v roku 2021 (7 replies)
 25. Ako vystaviť faktúry v reťazovom obchode? (0 replies)
 26. Frekvenčný menič - Odpisová skupina (1 replies)
 27. vedúci dopravy v sro (4 replies)
 28. Materská - priemer zo živnosti/TPP? (12 replies)
 29. Stužková (16 replies)
 30. Neziskova zabudla vystavit v minulom roku fakturu (9 replies)
 31. Účtovanie TrustPay (7 replies)
 32. Predpis na platenie preddavkov (4 replies)
 33. Zamestnanec - jeho pracovná pozícia "šofér" nárok na pracovné náhrady? (5 replies)
 34. Obnovenie zrušenej živnosti (5 replies)
 35. faktúra od Vida XL (2 replies)
 36. Ako zaučtovať staré došlé faktúry? (3 replies)
 37. Kontrolny výkaz A1 vs. D2 (7 replies)
 38. Pozicka bez prijmu (4 replies)
 39. Rekvalifikačný kurz (2 replies)
 40. Krátenie stravného a hotelový účet (1 replies)
 41. Účtovanie poplatku za platbu pri prevzatí tovaru. (1 replies)
 42. Nesprávne vystavená faktura (1 replies)
 43. Výsledná suma na faktúre pri platení vopred (2 replies)
 44. úhrada faktúry ktorá chýba (3 replies)
 45. Je možné zaúčtovať nákup pre s.r.o. platca DPH súkromnou bankokartou ? (1 replies)
 46. účtovanie phm 80% a doklad so zaokrúhlením (2 replies)
 47. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť ručné zariadenie na striekanie dopravného značenia. (0 replies)
 48. Zálohová fa z ČR zaplatená v eurách a faktúra v Kč (3 replies)
 49. 261 v mínuse - cez viacero rokov (11 replies)
 50. Dodatočné DP DPH r.37,38 a KV (0 replies)
 51. Nákup v Maďarsku (1 replies)
 52. Zrážková daň (1 replies)
 53. nárok na dovolenku (3 replies)
 54. Radiatory a prace priamo do nákladov alebo odpis? (7 replies)
 55. účtovanie záväzku voči spoločníkovi-nedostatok peňazí v pokladni (7 replies)
 56. Ak chcem vystaviť pokutovu fakturu , za porušenie dohody vystavujem ju bez dph? (2 replies)
 57. materska a jednorazový príjem (2 replies)
 58. Vyplácanie podielu na zisku. (1 replies)
 59. OZ- dotácia z fondu na podporu kultúry pohľadávka, aj záväzok? (2 replies)
 60. Príjem z predaja tovaru v s.r.o. (4 replies)
 61. Dovoz tovaru z Rumunska (0 replies)
 62. hľadám učtovníka / učtovníčku - Vráble (1 replies)
 63. nový občiansky preukaz s čipom (2 replies)
 64. pet obal záloha - účtovanie (3 replies)
 65. Nemusím podať daňové priznanie ak dosiahnem malý príjem ako živnostník? (7 replies)
 66. Ako fakturovať použité regále? (7 replies)
 67. Príspevok na rekreáciu (4 replies)
 68. Povinnosť transferová dokumentácia (0 replies)
 69. Český dodávateľ tovaru so slovenským IČ DPH. (5 replies)
 70. Fakturácia služieb mimo EU- Bosna (0 replies)
 71. Rozdielove zdanenie DPH - dovoz z Nemecka (0 replies)
 72. Nákup materiálu ešte pred založením s.r.o. (4 replies)
 73. Odvody z odchodného a odstupného počas PN (2 replies)
 74. Aké je číslo edane Java nová verzia? (0 replies)
 75. Účtovanie v lekárni (5 replies)
 76. Ako účtujete faktúry vystavené zdravotným poisťovniam? (0 replies)
 77. Cislovanie dokladov vo VRP (6 replies)
 78. s.r.o., konatel, platba bank. kartou - strata bločiku (5 replies)
 79. s.r.o., konatel, platba obedu firemnou kartou (8 replies)
 80. Fotovoltlika a prenos danovej povinnosti (0 replies)
 81. Na aký účet účtovať lodný kontajner? (0 replies)
 82. Vrátenie odstupného - postup pri účtovaní. (1 replies)
 83. Excel pomôcka - finančný príspevok na stravovanie - má niekto? (0 replies)
 84. Zdaňovanie patentov (1 replies)
 85. Úhrada DFA za auto lízingom (9 replies)
 86. prihlásenie do Sp (1 replies)
 87. Ako začať robiť účtovníctvo? (3 replies)
 88. Betónové LEGO tvárnice (2 replies)
 89. Dovoz áut z EU neplatcom DPH (0 replies)
 90. Skleník zaradenie do odpisovej skupiny (1 replies)
 91. Zle vystavený tovarový dobropis (1 replies)
 92. Ako správne podať priznanie k dani z nehnutenosti? (6 replies)
 93. Zahraničná faktúra - zdaniť alebo nie? §7A (5 replies)
 94. Výpoveď zo strany zamestnanca - dovolenka (7 replies)
 95. Náhrada škody a DPH (5 replies)
 96. Faktoring účtovanie jednostranného zápočtu (0 replies)
 97. Vystavená faktúra (4 replies)
 98. Odpočet dph z vyúčtovacej faktúry keď spoločnosť nebola celé obdobie platcom dph (4 replies)
 99. Omega - zahraničná faktúra (1 replies)
 100. Účtovanie zahraničná faktúra s 21% DPH a aj s 0% DPH (1 replies)
 101. Upomienka v nemeckom jazyku (7 replies)
 102. Likvidacia (0 replies)
 103. Mobilný skladník - odpisová skupina (12 replies)
 104. Doprovod pacienta na kúpeľnú liečbu a DPH (2 replies)
 105. Nákup vozidla z ČR cez Slovenský leasing (2 replies)
 106. ako účtovať v občianskom združení prvý vklad na účet, a tiež do pokladne? (7 replies)
 107. Chyba v účte 353 (0 replies)
 108. opravná položka k pohľadávke chybne vyčíslená (1 replies)
 109. Lekárska prehliadka a uplatnenie DPH? (4 replies)
 110. Pozemok - odpisy “šopy” (17 replies)
 111. prenesenie DP nákup materiálu - smerovanie v DPH (1 replies)
 112. Základná náhrada pri použití súkromného mot. vozidla. SC 31.8-03.09.2022 (1 replies)
 113. Dodanie tovaru na SR, následne do Talianska bez DPH. (0 replies)
 114. účtovanie zálohované PET fľaše (7 replies)
 115. Ako zaúčtovať vyfakturovanú kauciu? (0 replies)
 116. Súkromné auto v spol. s.r.o. (5 replies)
 117. vyúčtovacia faktúra (2 replies)
 118. Subdodávateľské práce na nehnuteľnosti v Maďarsku - prenos DP? (0 replies)
 119. Ako zaúčtujem uplatnenú pohľadávku vo výške 40 eur -paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (0 replies)
 120. Dodanie tovaru do USA (0 replies)
 121. EBIT vie mi niekto vypocitat EBIT z prilozeneho statementu (0 replies)
 122. ide o trojstranný obchod? (11 replies)
 123. Pozastavenie zivnosti a podpora (2 replies)
 124. Ako účtovať tržby z registračnej pokladnice? (4 replies)
 125. Kedy vzniká daňová povinnosť pri refakturácii služieb, ak ich naša spoločnosť objednala vo svojom mene pre inú osobu a tieto služby sa refaktúrujú na Q báze (0 replies)
 126. Koeficient narocnosti prace pre junior uctovnika (11 replies)
 127. účtovnictvo občianskeho združenia - celkový sumár informácií (0 replies)
 128. Odvody pri invalidnom dochodku (0 replies)
 129. Ojazdené vozidlo /tovar/ a jeho oprava (1 replies)
 130. Nezisková organizácia & sociálny fond tvorba - otázky (0 replies)
 131. Iný príjem a sledovanie DPH (9 replies)
 132. Stravné uhradené vo vyššej sume, ako je zákonný nárok? (5 replies)
 133. poukážky do kauflandu (7 replies)
 134. Daň z nehnuteľností (3 replies)
 135. hladam uctovnika/uctovicku pre s.r.o venujucu sa investiciam pre vlastnu potrebu v oblasti kryptomien (1 replies)
 136. Bločky z minulého mesiaca (5 replies)
 137. trojzápočet (3 replies)
 138. Dodatočné daňové priznanie a 2%? (1 replies)
 139. Odvod do ZP pri prenájme hnuteľnosti (10 replies)
 140. ako zaučovat mall?! (5 replies)
 141. Prenesenie daň.povinnosti (1 replies)
 142. Zaokrúhľovanie MRP (12 replies)
 143. Dodatočné DP DPH (5 replies)
 144. platby v hotovosti - obmedzenia (9 replies)
 145. Účtovanie stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení (0 replies)
 146. Tehotenstvo pocas PN a materska (5 replies)
 147. Dodanie tovaru alebo služby (4 replies)
 148. Fakturácia služby vysokozdvižnou plošinou pri oprave ozvučenia v jazdeckej hale (1 replies)
 149. Občerstvenie ako daňovo uznaný náklad, nie 513 (0 replies)
 150. Problémy so spustením KEP-u (1 replies)
 151. predané jazdené vozidlo - ťahač do zahraničia (3 replies)
 152. Kontrola majetku pri inventarizácii (0 replies)
 153. Post terminál (1 replies)
 154. Neziskovka - účtovanie zaokrúhlenia na bločku (2 replies)
 155. Omega DEMO (1 replies)
 156. vystavena FA pre obcianske zdruzenie sk, a uhrada tejto faktury inou zahranicnou firmou (4 replies)
 157. Prenos danovej povinnosti 69 paragraf - montáž žaluzii (5 replies)
 158. Blok za nákup materiálu - mínusový (2 replies)
 159. oznámenie na DU ohľadom zamestnancov (3 replies)
 160. Daňová evidencia - tlač dokladov (0 replies)
 161. Súťaž a darčeková poukážka (0 replies)
 162. MRP - kod typ DPH (2 replies)
 163. Predaj leasingovaného auta konateľovi (4 replies)
 164. Faktúra vystavená inou osobou (11 replies)
 165. SZCO nakup tovaru do predajne od nepodnikatela (14 replies)
 166. Faktúra z Činy do 150e - účtovanie (3 replies)
 167. fakturovat s dph ci? zahranicie (1 replies)
 168. Fakturácia fyzickej osoby s ABN (0 replies)
 169. Oplatí sa FO nepodnikateľovi v dnešnej dobe prenajímať nehnuteľnosť? (1 replies)
 170. Ako postupovat, ak je rozdiel medzi fakturami k prijatym platbam a vyuctovacou fakturou? (0 replies)
 171. sociálny fond - použitie (5 replies)
 172. Výška nájomného za nebyt.priestor - spriaznené osoby (0 replies)
 173. priznanie dôchodku (3 replies)
 174. Nákup tovaru z Číny, vyskladnenie PL (0 replies)
 175. Predaj na diaľku (3 replies)
 176. Vstupenky zo sociálneho fondu (1 replies)
 177. omylom zadaná z uzávierka na e kase (0 replies)
 178. eKasa - vratná kaucia (0 replies)
 179. Cestovné náhrady - faktúra za ubytovanie (4 replies)
 180. Faktúra a GDPR (6 replies)
 181. Predaj obchodného podielu zahraničným majiteľom (0 replies)
 182. Platba sociálneho, zdravotného poistenia a dane po ukončení štúdia v zahraničí pri práci na DPP (brigáda v ČR). (0 replies)
 183. Zálohová faktúra, následne zúčtovacia FA zálohy ale so samozdanením (1 replies)
 184. Postup pri zdanení predaja nehnuteľnosti v ČR? (3 replies)
 185. zaokruhlovanie - platba za tovar na dobierku (1 replies)
 186. Faktúra vystavená na zamestnanca (5 replies)
 187. V inzerate 1300 eur hrubeho a na zmluve 870 eur + nieco dalsie nacierno do ruky (15 replies)
 188. predaj kamionu na leasing (2 replies)
 189. Výdavok pri predaji nehnuteľnosti (2 replies)
 190. Dodávateľská faktúra na sumu 25,06€, úhrada cez pokladňu 25,05€. Ako obidve zaúčtovať, nie sme platci DPH. (4 replies)
 191. Refakturácia ubytovania (11 replies)
 192. Odpisová skupina (1 replies)
 193. Aké povinnosti vyplývajú z VF do zahraničia pre neplatcu DPH? (6 replies)
 194. refundácia dph (2 replies)
 195. Ako opraviť účtovanie oneskorene dodanej faktúry za už vyplatený tovar? (5 replies)
 196. Je aj dnes správny postup: vytlačím faktúru, podpíšem ju, oskenujem a pošlem e-mailom odberateľovi? (4 replies)
 197. Potrebujem evidovať zásoby (v daňovej evidencii) pri obchodovaní so zberateľskými mincami? (2 replies)
 198. Zrážková daň z dividendy - registracia (2 replies)
 199. Fotovoltaika na budove + pochôdzne lavičky k nej spolu so stavebnými úpravami (fakturovane v jednej sume podľa Zmluvy o dielo) (2 replies)
 200. Daň z nehnuteľnosti pri dedičstve (18 replies)
 201. Zápočet pôžičky spoločníka sro s nárokmi na dividendy, zrážková daň (2 replies)
 202. Vzájomný zápočet - účty 365 a 355 (1 replies)
 203. DP pri príjme zo zahraničia (Belgicko) (1 replies)
 204. Výpočet odvodov do SP od 1.7.2022 SZČO (7 replies)
 205. faktura za zvar optickeho vlakna a instalaciu zariadenia, + material/tovar, ma byt vystavena s prenosom DP? (2 replies)
 206. Zaokrúhľovanie od 1.7.2022 (3 replies)
 207. Zdokladovanie obratu pre reg. DPH (1 replies)
 208. Je správne fakturovaná DPH? (0 replies)
 209. Dobropis k DPH (2 replies)
 210. Pausalna dan v CR a danove priznanie na SR (14 replies)
 211. zaokrúhlovanie od 1.7.2022 (6 replies)
 212. Platca Dph a vývoz do tretích krajín (0 replies)
 213. Zaúčtovanie faktúry za vrátený tovar (2 replies)
 214. dodávateľ faktúru do účtovníctva nedal, odberateľ áno a teraz požaduje dobropis - čo môže robiť? (3 replies)
 215. Prenájom priestorov - zmluva o vypôžičke (6 replies)
 216. Platba kartou, kde čiastka má centové sumy (16 replies)
 217. kde sa pri elektronickom podávaní pri dani z príjmov fyzických osôb zadáva, ak sa zrušila živnosť (4 replies)
 218. zaokrúhlenie bez odvolávky v dokladoch v JÚ-spôsob zaúčtovania (1 replies)
 219. Zaokruhlovanie (8 replies)
 220. Kde nájdem zoznam hraničným priechodov Rakúsko/Nemecko? (5 replies)
 221. zaokrúhlenie v PÚ - úhrady hotovostných faktúr (12 replies)
 222. DPH pri predaji bytu (1 replies)
 223. Pausalne vydaje a prijmy zo zahranicia na cesku zivnost (1 replies)
 224. Účtovanie zaokrúhľovania od 1.7.2022 v jednoduchom účtovníctve (7 replies)
 225. Sociálne odvody - daňové priznanie 2021 (20 replies)
 226. Nezisková organizácia a účtovanie nepeňažného bonusu 500 eur (8 replies)
 227. Nepreplatené štátne sviatky a dni prac. pokoja - aké sú následky? (18 replies)
 228. Môžem získať 500 eur jednorazový príspevok ako vychovávateľka v jasliach? (1 replies)
 229. trojstranný obchod-dátumy (0 replies)
 230. Zabudnutá faktúra z minulého roka (1 replies)
 231. Môžem vyhodiť doklady do kontajnera? (15 replies)
 232. Nájomné (1 replies)
 233. Preprava Čína - SK (0 replies)
 234. odpisovanie skladových zásob počas pozastavenia živnosti (1 replies)
 235. Môžem urobiť samozdanenie na pro forma faktúre? (11 replies)
 236. Mandantár a hotel CZ (0 replies)
 237. Zmena stravného od 1.9.2022 (0 replies)
 238. Doklad z 2021 ale účtovanie až v roku 2022 (4 replies)
 239. Finančný príspevok+gastráče+vlastné stravovacie zariadenie (0 replies)
 240. Oznámenie o poistnom (SP) SZČO (1 replies)
 241. účtovanie spotreby phm na traktore (2 replies)
 242. učtovanie poistného (6 replies)
 243. Položka rozpočtovej klasifikácie plavecký kurz v MŠ (0 replies)
 244. poplatok za terminál-účtovanie v PÚ (1 replies)
 245. Preddavok na ZP z vráteného preplatku ZP (7 replies)
 246. Faktúra zo zahraničia s DPH (4 replies)
 247. Je rozdiel medzi podpisom EZ-ou a KEP-om? (3 replies)
 248. CMR -ko ..... (0 replies)
 249. Ako zaúčtovať nákup prefabrikovanej garáže a zaradenie do evidencie majetku (3 replies)
 250. Príjmy z prenájmu - nedoplatok na zdr.poisteni (38 replies)