1. Ukrajinec a paušalne vydavky (1 replies)
 2. Preplatok na dani z príjmu (1 replies)
 3. Dodanie fotovoltaických panelov a prenos dph? (1 replies)
 4. Dotácia na obed pre 5 ročné deti (2 replies)
 5. DPFO B (3 replies)
 6. Kurzový rozdiel strata je položka zvyšujúca základ dane? S.r.o. podvojné účtovníctvo. (3 replies)
 7. montáž zaluzii na prenajaté kancelárske priestory (7 replies)
 8. SZČO s príjmom 4.000 €, paušálne výdavky, odvody 950 €, má nárok na DB? (16 replies)
 9. DPFO-DôCHODCA (4 replies)
 10. daňový bonus a daňový preplatok (3 replies)
 11. študent - príjmy SZCO zo zahraničia (8 replies)
 12. Zamestnanie v SR a daňový domicil v ČR - podanie DP (4 replies)
 13. základ dane a hranica povinnosti platiť poistné do SP. (8 replies)
 14. Daňové priznanie príjem osobná asistencia a príjem zo zahraničia (7 replies)
 15. Aku zmluvu vystaviť? (18 replies)
 16. Ako mám zaúčtovať členské poplatky občianskeho združenia (futbalový klub), ktoré platia slovenskému futbalovému zväzu? (0 replies)
 17. Daňový bonus 2022 - manželia živnostníci (8 replies)
 18. Ako účtovať pre SZCO rekreačný príspevok ? (1 replies)
 19. Ako premietnuť cenu zásob, ak sa nevedie skladová evidencia? (5 replies)
 20. iné príjmy- príloha DP (0 replies)
 21. Dotacia na energiu üctovanie (3 replies)
 22. Ake prilohy treba k dan prizn. typu B ? (12 replies)
 23. Straty v účto PO počas covidu (4 replies)
 24. Mam povinnost podat DP? (8 replies)
 25. Nedoplatok z RZZP za zamestnanca - kam zaúčtovať v peňažnom denníku? (11 replies)
 26. DPFO A a príspevok DSS (1 replies)
 27. Zrušenie výdavkov - strata (33 replies)
 28. DPH a Kontrolný výkaz SAP (4 replies)
 29. Daňový bonus a zamestnanie do 30.6.2022 (8 replies)
 30. DP klienta s trvalým pobytom UA (12 replies)
 31. DP na Slovensku a príjem z Islandu (0 replies)
 32. Daňový výdavok - úroky z úveru (3 replies)
 33. Aký kód zvoliť pri vypĺňaní autorizácie na občianske združenie (2 replies)
 34. Danove priznanie do CR (2 replies)
 35. Internet v daňových výdavkoch živnostníka (4 replies)
 36. DPFO B -SZCO prijem na SK, PZ -Nemecko, prerušena živnost, (3 replies)
 37. Nepeňažný príjem (1 replies)
 38. ako zaevidovat fakturu od APPLE (2 replies)
 39. Finančná zábezpeka a zápočet / zaúčtovanie (0 replies)
 40. Doklad za tankovanie z tankomatu bez QR kódu (4 replies)
 41. prefaktúrovanie nájomného (1 replies)
 42. Príjem zo záv. činnosti z Rakúska a DP FO (3 replies)
 43. Daň z príjmu PO - predpis verzus odpočet daňovej straty (1 replies)
 44. Danove priznanie SZCO Projekt chyt sa svojej sance opatrenie c.1 (3 replies)
 45. Ako vyplniť DP pri príjme z prenájmu podľa §6 ods. 3 - byt nezaradený do obchodného majetku? (8 replies)
 46. nedaňová rezerva (4 replies)
 47. daňové priznanie , životné poistenie a doplnkové dôch.pois. (4 replies)
 48. Predaj podniku spriaznenej osobe (0 replies)
 49. nezdaniteľnú časť na manželku (13 replies)
 50. DDP FO (5 replies)
 51. 2% a dôchodca (8 replies)
 52. daňové priznanie autorizovaného geodeta (1 replies)
 53. Povinnosť podať daňové priznanie DPFO (9 replies)
 54. Nezdaniteľná časť na manželku - starostlivosť o dieťa do 6 rokov (10 replies)
 55. Dôchodca a licenčná zmluva (9 replies)
 56. Danovy bonus szco (2 replies)
 57. Neuvedenie stavu pohľadávok v DPFO (1 replies)
 58. Aké sú povinnosti ak sa staneme platcami dph-prosba o zjednodušené vysvetlenie (7 replies)
 59. Dom s tromi bytmi a dane (10 replies)
 60. prerušenie daňových odpisov a technické zhodnotenie (0 replies)
 61. Dodatočné daňové priznanie DPH a KV (4 replies)
 62. Náklad z 2021 uhradený v 2022 (4 replies)
 63. Prenájom vozidla zo zahraničia od FO (0 replies)
 64. Vystavený dobropis neuhradený - pripočitatelná položka? (0 replies)
 65. prenos DP z prijatej DF za služby a prenos DP z nakúpeného materiálu v SK (0 replies)
 66. Zmluva o dielo s FO (2 replies)
 67. Dodatočné daň.priznanie B za rok 2019 - naviac uplatnený daňový bonus na deti (3 replies)
 68. Kaviareň a DPH (2 replies)
 69. NČZD na manželku - vlastný príjem (iba 11 mesiacov) (2 replies)
 70. DP B dan na zaplatenie 4,50? (4 replies)
 71. Rozdiel na Potvrdení z DDS a od zamestnávateľa - ktorú sumu dať do DP FO? (10 replies)
 72. školenie (2 replies)
 73. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 74. aka je hranica na podanie DP na DPH za rok 2022 v Rakusku? (1 replies)
 75. Odvody pre začínajúcu firmu (2 replies)
 76. Prílohy k DP A za rok 2022 (4 replies)
 77. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti po nadobudnutí polovice nehnuteľnosti vyporiadaním, pred menej ako piatimi rokmi. (27 replies)
 78. Danovy bonus/priznanie otcovstva (5 replies)
 79. refakturácia energií (0 replies)
 80. České DP (4 replies)
 81. Aký je dátum dodania pri predaji nepojazdného auta do ČR? (11 replies)
 82. opravne dan.priznania (4 replies)
 83. Zdanenie nepeňažnej výhry 2022 FO (1 replies)
 84. Faktúra za nájom (2 replies)
 85. PHM 50% a DPH - kedy uplatniť odpočet DPH? (4 replies)
 86. Dovoz tovaru z Poľska na Slovensko DPH (7 replies)
 87. Preddavky PO (4 replies)
 88. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (2 replies)
 89. HPP alebo dohoda o pr. cinnosti (4 replies)
 90. JÚ účtovanie odmeny za platby PK a odmeny za zostatok na účte - ostatné príjmy (2 replies)
 91. Istina vymáhanej pohľadávky (3 replies)
 92. Potvrdenie o odmene zástupcovi bytov (2 replies)
 93. Odpoč.položka na manželku (2 replies)
 94. Aktivácia DHM účet 624 a Daňové priznanie PO (0 replies)
 95. Subeh TPP a SZCO a praceneschopnost - ako sa vyplaca? (7 replies)
 96. Oprava začiatočného účtu súvahového (2 replies)
 97. Pozastavenie živnosti - úprava základu dane (14 replies)
 98. závislá činnosť (9 replies)
 99. príjem dôchodcu (14 replies)
 100. Ako postupovať pri prijatí príspevku na energie, ak je energia prefakturovana? (23 replies)
 101. daň z príjmu (3 replies)
 102. výkaz o majetku a záväzkoch v JÚ -správnosť (pohľadávky/záväzky) (0 replies)
 103. DP a príjem z Česka (35 replies)
 104. Príjem zo zamestnania (4 replies)
 105. Aký odkaz dať na faktúru pri trojstrannom obchode? (1 replies)
 106. Rakúske živnostenského oprávnenia - výkon opatrovateľskej činnosti (7 replies)
 107. Daňové priznanie PO vzniknutej v decembri, žiadne náklady ani výnosy (4 replies)
 108. Stravné lístky -koncenie pracovneho pomeru (4 replies)
 109. Register účtovných závierok (2 replies)
 110. SZČO a predčasný starobný dôchodok - DP (6 replies)
 111. Kde a ako mám zapísať dar a obnovy programov? (0 replies)
 112. odpisy v PU v MRP (2 replies)
 113. FIN 1-12 prijmovo-vydavkovy rozpocet (0 replies)
 114. Práca 4 mesiace, nárok na bonus a odpočítateľná položka (2 replies)
 115. Daň z prenájmu nehnuteľností - skutočné výdavky verzus výdavky krátené koeficientom (20 replies)
 116. Oslobodenie na odpočet dane na stavebné práce (0 replies)
 117. NCZD na manzelku v DPFO B (7 replies)
 118. Urad prace po Rodicovskej dovolenke (19 replies)
 119. Odpisovanie darovaného motorového vozidla (9 replies)
 120. Daňový bonus u SZČO (1 replies)
 121. potvrdenie o poberaní pen.príspevku na osobnu asistenciu (1 replies)
 122. Vyňatie príjmov zo zahraničia - Holandsko (16 replies)
 123. slovenské potvrdenie o príjme od českej firmy (4 replies)
 124. Výdavky na fond opráv nehnuteľnosti nezaradenej do majetku (4 replies)
 125. Účtovanie leasingu (5 replies)
 126. Obhospodarovatel lesa a DP (0 replies)
 127. Technické zhodnotenie DHM v roku obstarania (1 replies)
 128. Nezdaniteľná časť na manželku - jej príjem z prenájmu bytu (7 replies)
 129. Ako vystaviť konečnú faktúru (3 replies)
 130. DP a ÚZ novej firmy - obdobia na prvej strane tlačív (1 replies)
 131. Odkúpenie sro a daňové priznanie PO (4 replies)
 132. zrážková daň, netto faktúra (2 replies)
 133. fakturacia 3 krajinam (0 replies)
 134. Viazaný finančný agent a živnostník a DPFO, typ B, príjmy podľa akého paragrafu (17 replies)
 135. poradie el.odoslania DPPO a RUZ (4 replies)
 136. DP - Zamestnávateľ ministerstvo (3 replies)
 137. Neplatca DPH - blokovanie s DPH (30 replies)
 138. Zápočet faktúr (7 replies)
 139. Dan z predaja nehnutelnosti (3 replies)
 140. Daňové priznanie typ B (6 replies)
 141. Účtovanie dialničnej známky (2 replies)
 142. Ktoré tlačivo na DP použiť pri občianskom združení (1 replies)
 143. Daň z predaja nehnuteľnosti. (4 replies)
 144. Preplatky zo Sociálnej poisťovne a daňové priznanie (5 replies)
 145. Danove priznanie v SR?CR? (5 replies)
 146. Dodanie servera s inštaláciou Windowsu do ČR (0 replies)
 147. príjem zo závislej činnosti (2 replies)
 148. Daňové priznanie príjem len zo zahraničia (2 replies)
 149. Predaj pozemku (3 replies)
 150. Odpisy a DPH dlhodobeho hmotneho majetku (3 replies)
 151. PHM (6 replies)
 152. Kurz ECB (3 replies)
 153. úver (18 replies)
 154. služba účtovaná s DPH alebo bez DPH.? (1 replies)
 155. Daňové priznanie novej sro (2 replies)
 156. daňový bonus na zaplatené úroky alikvótne (4 replies)
 157. Paušálne výdavky pri osobnej asistencii (1 replies)
 158. bloček nad 1000€ zaplatený v hotovosti (7 replies)
 159. Zaúčtovanie prevodu ZI z jednej sro do druhej? (0 replies)
 160. Povinnost podať účtovnú závierku (2 replies)
 161. DP typ B pre opatrovateľku v Rakúsku (3 replies)
 162. Zamestnanec a príspevok na osobnú asistenciu (7 replies)
 163. OCR s rodicom? (12 replies)
 164. Služby do zahraničia podľa par. 7a a cestovné náhrady - zaradiť do súhrnného výkazu? (4 replies)
 165. Zdanenie príjmu z nájmu v cirkvi (1 replies)
 166. Ako zaúčtovať štartovné v JÚ občianskeho združenia (1 replies)
 167. Daňové priznanie redaktora TV (18 replies)
 168. Prenos daňovej povinnosti , prosím vysvetliť prípadne kde vziať informácie (7 replies)
 169. Príjem z kúpno-predajnej zmluvy FO (3 replies)
 170. úhrada vystavenej zálohy na 2x - priajtá platba (4 replies)
 171. Príspevok "Chyť sa svojej šance" (5 replies)
 172. Účtovanie kominárskych prác (2 replies)
 173. NČZD zamestnanec (4 replies)
 174. Nárok na daňový bonus (2 replies)
 175. Preddavky zo zamestnania podla par.35 a danova strata zo zivnosti (10 replies)
 176. výdavky FO percentom - uznatelnosť výšky pri vyšších príjmoch (3 replies)
 177. Ako si uplatniť DB. (22 replies)
 178. funkčná klasifikácia podľa prevažujúcej činnosti v RO (0 replies)
 179. VRP cez finančnú správu (1 replies)
 180. Súbeh príjmov a prerušenie živnosti (6 replies)
 181. Opatrovateľka v Rakúsku má prekročený príjem 11tis., dá sa znížiť odvodmi a cestovným? (2 replies)
 182. Uplatnenie NČZD na manželku (4 replies)
 183. Americka bezucelova hypoteka (1 replies)
 184. Staré závazky a pohľadavky (4 replies)
 185. Cestovné náhrady - kombinácia tuzemská a zahraničná cesta (5 replies)
 186. Spracovanie účtovníctva bez živnosti, na zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka (12 replies)
 187. dôchodca a DP (13 replies)
 188. SZČO paušal DP (5 replies)
 189. Dobrovoľné zdravotné poistenie a prenájom bytu (3 replies)
 190. Starobny dochodca a DP (4 replies)
 191. DPH dovoz auta zo zahraničia neplatcom DPH (0 replies)
 192. účet 501 a služby ako poštovné či dobierka (6 replies)
 193. Otázka ohľadom nákladov v podnikaní (6 replies)
 194. Majú povinnosť platiť odvody daňovníci z príjmu za vytvorenie diela? (0 replies)
 195. DPFO A riadok 10 z potvrdenia (8 replies)
 196. ako vypocitam danovy bonus pri narodeni dietata (2 replies)
 197. Prve danove priznanie (4 replies)
 198. Rezident Nemecka (4 replies)
 199. Opätovné zaradenie auta do OM (0 replies)
 200. Nedoplatok na RZZP v danovom priznani (6 replies)
 201. nezdanitelné minimum DP 2022 súbeh živnosť a zamestnanie (2 replies)
 202. DPH platená v zahraničí pri medzinárodnej preprave osôb (0 replies)
 203. Spotove obchody- zalohova faktura v HUF (0 replies)
 204. prenájom a registrácia (4 replies)
 205. nezdaniteľná časť na daňovníka poberateľ starobného a vdovského dôchodku (3 replies)
 206. SZČO/zamestnanec - mikrodaňovník (2 replies)
 207. Odoslanie daňových priznaní na Finančnú správu (7 replies)
 208. cesta lietadlom s prestupmi-náhrada stravného (3 replies)
 209. Uchovávanie dokladov externé učtovníctvo - ukončenie spolupráce (0 replies)
 210. Daňový bonus (0 replies)
 211. Koľko mesiacov NČZD si uplatní manžel na manželku? (1 replies)
 212. Oprava RZ 2022 zamestnankyni? (1 replies)
 213. Predaj pozemku nadobudnutého dedením (6 replies)
 214. Stupeň náročnosti práce (6 replies)
 215. kde mam danovu rezidenciu? (0 replies)
 216. Hospodárska činnosť-prenájom? (5 replies)
 217. Osobný asistent-dôchodca a NČZD (4 replies)
 218. dodatočné vyplatenie daňového bonusu (1 replies)
 219. SZCO moze ziadat dodaciu, ak bol PN? (0 replies)
 220. Predaj neodpísaného prívesu za traktor (0 replies)
 221. Tuzemská pracovná cesta a krátenie stravného? (3 replies)
 222. Uplatnenie NZČD na manželku - výpočet (4 replies)
 223. minimálny preddavok poistné (4 replies)
 224. daňový doklad k prijatej platbe (2 replies)
 225. Príkazná zmluva a daňové priznanie (4 replies)
 226. Daň z príjmov FO - finančné sprostredkovanie (27 replies)
 227. Montážne služby vykonávané v Nemecku - registrácia podľa §7a zákona o DPH (0 replies)
 228. RZD vs. štat. orgán OZ (3 replies)
 229. Dohoda o zmene nájmu - účtovanie (0 replies)
 230. Ekasa a tržby, súkromný účet (6 replies)
 231. koľko si v DP uplatniť na danovníka.. (2 replies)
 232. dotáciu z úradu práce §60 a daňové priznanie (2 replies)
 233. Oneskorená došlá faktúra a schválená účtovná závierka (3 replies)
 234. zdanenie predaja auta (9 replies)
 235. Daňové priznanie SZČO - Preukázateľné zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie (7 replies)
 236. Výmaz spoločnosti ex offo a účtovanie (0 replies)
 237. Zdanenie dotácie z PPA pred jej uhradením (2 replies)
 238. neplatca dph registr.§ 7a (2 replies)
 239. účtovníctvo MRP vizuálny systém (9 replies)
 240. Ako zaevidovať faktúru? (7 replies)
 241. Elektronické daňové priznania pre živnostníkov (5 replies)
 242. Nárok na daňový bonus (7 replies)
 243. Daňová kontrola po likvidácii (1 replies)
 244. OC SZCO auto v podnikani leasingova zmluva (4 replies)
 245. Dan z prijmov - cenne papiere (3 replies)
 246. starobný dôchodca osobný asistent a DP (6 replies)
 247. Debetné úroky na účte (2 replies)
 248. Evidencia daňovej straty (1 replies)
 249. Dobropis k ťarchopisu - vyúčtovacej faktúre (3 replies)
 250. Prevzatie záväzku (2 replies)