1. može spoločnosť ktorá dlží spoločníkovi vyrovnať dlh svojim majetkom? (5 replies)
 2. Ako zaúčtovať pôžičku spoločníka došlú na účet ako úhrada súkromnej faktúry? (0 replies)
 3. Faktúra (4 replies)
 4. Skonto - nadobudnutie tovaru z EU (0 replies)
 5. preddavky PO-úrok z omeškania (3 replies)
 6. Účtovanie nákup a predaj jednorazových vratných obalov v JÚ. (0 replies)
 7. Daňový bonus vyšší ako preddavky na daň (8 replies)
 8. Zmluva o dielo podla obcianskeho zakonnika (20 replies)
 9. Stavebne práce v Nemecku (3 replies)
 10. Dotácia z PPA kedy sa počíta do obratu pre povinnú registráciu DPH? (0 replies)
 11. Odpisy (2 replies)
 12. Ako vyriešiť príspevok v občianskom združení (nevydokladovanú charitatívnu reklamu), ktorý neviem vydokladovať? (8 replies)
 13. Kryptomeny (5 replies)
 14. samozdanenie - výmena pneumatík v ČR (1 replies)
 15. Ako zdaniť nesplatené záväzky? (3 replies)
 16. Sociálne a zdravotné poistenie - daňové priznanie 2021 (12 replies)
 17. Montáž klimatizácie - prenos daňovej povinnosti (5 replies)
 18. PU -do ktoreho roka uctovat? (0 replies)
 19. prihlásenie zamestnanca v deň nástupu (10 replies)
 20. Kontrola (25 replies)
 21. odpisová skupina (2 replies)
 22. Stravné lístky od 1.5.2022 (1 replies)
 23. Je treba pri darovani vysporiadať odpočítanú DPH? (3 replies)
 24. Daňové priznanie - odpredaj nehnuteľnosti 50/50% vlastnící (1 replies)
 25. dodatočné dph (1 replies)
 26. Zrážková daň - postup + odvody (3 replies)
 27. Dohoda o vykonaní práce popri živnosti a uplatnenie nezdaniteľnej časti (1 replies)
 28. Ako účtovať poistenie s DPH? (3 replies)
 29. Príjem a výdavok z prenájmu časovo rozlíšiť? (1 replies)
 30. Zánik s.r.o. bez likvidácie (0 replies)
 31. Ako účtovať leasing stroja (0 replies)
 32. Ako sa zohľadňuje práca vo sviatok v tomto prípade? (3 replies)
 33. stravné na prac. ceste (1 replies)
 34. Predkontácie (4 replies)
 35. ako rozpustiť účet 365 (2 replies)
 36. Dodatočné DP DPH (1 replies)
 37. Prax - odmena za produktívnu prácu (1 replies)
 38. platenie preddavkov ak je predlžená lehota na podanie DP PO (7 replies)
 39. ako zaučtovať bloček na úhradu OF za rok 2020? (12 replies)
 40. Dovoz tovaru z tretích krajín (2 replies)
 41. ako zaradiť do uživania pozemok? (3 replies)
 42. Vrátenie dph po skončení živnosti (0 replies)
 43. POHODA stormware (1 replies)
 44. Zahraničná faktúra za min. mesiac - zaúčtovať do 03/2022 a podať opravnú DPH alebo nie? (4 replies)
 45. Registrácia OOS (2 replies)
 46. Refakturacia cestt.nakladov zo zahranicia a DPH (0 replies)
 47. Konateľ firmy vyberá čiastky z firemného účtu cez bankomat (9 replies)
 48. Vrátenie pôžičky konateľom v hotovosti. (2 replies)
 49. Na ktorý nákladový účet účtovať nárokovateľné dph zo zahraničia? (2 replies)
 50. Skcu - certifikácia uctovnikov (14 replies)
 51. Nulové daňové priznanie (10 replies)
 52. Dôchodca podnikateľ (1 replies)
 53. Muž na RD a zdaniteľný príjem (0 replies)
 54. Obslužná vitrína s ventilovaným chladením a zabudovaným agregátom - do kt. odp. skupiny zaradiť???? (0 replies)
 55. prečo nesedí výplatná páska ? (29 replies)
 56. SZČO + prac. pomer - výpočet odvodov do ZP (9 replies)
 57. Voda do zásobníkov - ako správne účtovať ? (1 replies)
 58. Potvrdenie o zamestnaní (5 replies)
 59. Stravné od 01.05.2022 nákup lístkov 29.04.2022 (3 replies)
 60. ako účtovať osadenie žumpy do prenajatého pozemku so súhlasom majiteľa (5 replies)
 61. Predaj dcérskej firmy (1 replies)
 62. linka na drtenie molitanu - kod / odpisova skupina (0 replies)
 63. Oprava výkazov do SP za minulý rok (8 replies)
 64. VRP - Úhrada faktúry zo včerajšieho dňa (14 replies)
 65. Faktúra_upomienka z ČR a samozdanenie. (1 replies)
 66. VAT (4 replies)
 67. Mam zauctovat tuto fakturu ako dobropis? (0 replies)
 68. Splnenie podmienok podľa § 79 ods.2? (5 replies)
 69. Uhrada za tovar z eshopu vopred, bez predfaktúry (9 replies)
 70. Potrebovala by som poradit, patri refakturacia sluzieb do obratu DPH?dik (0 replies)
 71. FO SZČO nulové príjmy a príjmy zo závislej činnosti. (2 replies)
 72. Sprostredkovanie práce pre SZČO v zahraničí / Zamestnanec / s.r.o. (0 replies)
 73. Práce na stavbe v Maďarsku (0 replies)
 74. moze tato osoba/firma legalne vyberat parkovne na sukromnom parkovisku/pozemku? (8 replies)
 75. SZČO faktúry a príjem rok 2021 (7 replies)
 76. DPH - prieskum trhu robeny zahranicnou firmou pre Firmu reg. podla §7a (1 replies)
 77. Dodatocne vymerana DPH z kontroly na clo (0 replies)
 78. možem vyradiť z majetku firmy - spol. s r.o. do osobného vlastníctva? (5 replies)
 79. preplatok na RZD do 5 €, ndeoplatok do 5 € (1 replies)
 80. faktúry za mýto eurowag (1 replies)
 81. MRP prenos DPH (9 replies)
 82. Predaj nehnuteľnosti po 5 rokoch od kolaudácie a technické zhodnotenie pred 10 rokmi a DPH (2 replies)
 83. Fakturácia zo Srbska (0 replies)
 84. Prenos daň.povinnosti DPH tuzemská došlá faktúra - musí ísť do prísl.zdaň.obdobia? (2 replies)
 85. ako nájsť chybu keď mi nesedí účet 343 ku koncu roka (8 replies)
 86. postúpenie pohľadávky a DPH (0 replies)
 87. Daňový preplatok - účtovanie (1 replies)
 88. Miesto dodania EU (4 replies)
 89. Ktoré riadky v DDP typ A vyplniť? (0 replies)
 90. PN pri zmene prac. pomeru (8 replies)
 91. Cesta do práce vlastným autom (18 replies)
 92. Živnostník od 01.02.2022 a podanie DP typ A za rok 2021 (3 replies)
 93. zjednodusena faktura (2 replies)
 94. Vyradenie tovaru z dôvodu predaja do šrotu (5 replies)
 95. Protipožiarne okna - technicke zhodnotenie (5 replies)
 96. Dobropis a neplatiteľ dph. (1 replies)
 97. Odpisove skupiny - stavebné nástroje (0 replies)
 98. Odpisy (3 replies)
 99. refakturácia ubytovania do zahraničia (0 replies)
 100. Vratné obaly - pitný režim pre zamestnancov - ako účtovať? (0 replies)
 101. Hlásenie o vyúčtovaní dane (0 replies)
 102. Ako premietnuť cenu práce do ceny výrobku? (4 replies)
 103. Poukázanie 2 % dane na neexistujúce občianske združenie (7 replies)
 104. ukončenie TPP po RD (3 replies)
 105. Zbúranie stavby zaradenej v obchodnom majetku (0 replies)
 106. Účtovné zostavy v MRP (2 replies)
 107. nákup od súkromnej osoby (2 replies)
 108. vzor internej smernice - povinná osoba - externý účtovník (3 replies)
 109. Príspevok na stravu zo SF (6 replies)
 110. Účtovanie pekárne-aktivácia (0 replies)
 111. doklad z erp s nulovou dph (0 replies)
 112. Daň z predaja podielov v lesnom hospodárstve (0 replies)
 113. Výpočet DPH z ceny s DPH (4 replies)
 114. Školenie ako súčasť vstupnej ceny zaraďovaného majetku??? (1 replies)
 115. Cestovny prikaz_zauctovanie (0 replies)
 116. Opravné DP a darovanie 2% (6 replies)
 117. riadok DP PO - pokuta z daňového úradu (2 replies)
 118. Uctovanie v sro (0 replies)
 119. Riadok v DPPO (4 replies)
 120. Existuje možnosť ako podať elektronicky DP FO typ A ak FO nie je registrovaná na finančnom portáli? (2 replies)
 121. Zrušenie záväzku voči konateľovi úhradou straty (2 replies)
 122. Preplatok Daň z príjmov PO - účtovanie (1 replies)
 123. Dodatočné DPH - dovoz mat. zo zahraničia (1 replies)
 124. Účtovná závierka NO v sústave JÚ (2 replies)
 125. Je refundácia nákladov zdaniteľný príjem pre SZČO? (9 replies)
 126. Výpočet daňového bonusu (5 replies)
 127. DP pre SZČO a započítanie prvej pomoci pre daňový bonus (13 replies)
 128. Odlišuje sa peňažný denník OZ od PD živnostníka? (1 replies)
 129. daňové priznanie živnostník (2 replies)
 130. Zdanitelny prijem obcianskeho zdruzenia. (3 replies)
 131. Môže firma vyplatiť konateľovi spoločnosti záväzky v hotovosti? (4 replies)
 132. Ako účtovať DPH na prijatých faktúrach, ak ide o s.r.o. - neplatcu DPH? (8 replies)
 133. Pri ukončení podnikania sa musí FO "odregistrovať" z DÚ ? (2 replies)
 134. Oprava Daňového Priznania Po? (1 replies)
 135. Úverová zmluva - auto na Leasing. (0 replies)
 136. Obrat vo firme (8 replies)
 137. Zamedzenie dvojitého zdanenia (7 replies)
 138. SZČO a zároveň zamestnanec v zahraničí (6 replies)
 139. ako účtovať ost.pohľ/ost.záv. DPH NO/povinnosť na konci roka? (5 replies)
 140. Poznámky k UZ (2 replies)
 141. Zmluva medzi PO a FO (2 replies)
 142. Daňové priznanie občana ČR príjem zo živnosti iba v SR (2 replies)
 143. Samozdanenie nesedí mi zaúčtovanie (6 replies)
 144. Minuloročné chyby v JÚ (1 replies)
 145. Platca DPH - paušálne výdavky? (2 replies)
 146. Vyradenie auta a diaľničná známka (4 replies)
 147. Účet 595 v UZ 2021 (10 replies)
 148. Dobrovoľná registrácia na DPH (0 replies)
 149. Doplnkové dôchodkové sporenie a DP (5 replies)
 150. Prvá pomoc - neuplatnené výdavky (6 replies)
 151. Faktúra za práce minulého roka (9 replies)
 152. Potvrdenka z posty (1 replies)
 153. Preplatok RZZP za rok 2019 v PÚ (0 replies)
 154. Prijatá záloha v jednoduchom účtovníctve v účtovnej závierke (4 replies)
 155. Kúpa MV (2 replies)
 156. Môžem časť vrátenej dotácie úradu práce zaúčtovať do výdavkov? (4 replies)
 157. odpis vydaného dobropisu (2 replies)
 158. Vrátená platba (USA) ponížená o poplatok za transakciu (4 replies)
 159. Pestovateľská pálenica účtovanie (1 replies)
 160. Nákup a používanie elektromobilu - účtovanie (1 replies)
 161. Ak mi ako zamestnancovi ČR urobili zúčtovanie dane, mám podať DP aj na Slovensku? Príjem vyšší ako 2255,72€ (10 replies)
 162. Stripe - platobná brána - účtovanie (0 replies)
 163. Platba navyše do sociálnej poisťovne - účtovanie (2 replies)
 164. Účtovanie príspevku na podporu cestovného ruchu z dôvodu covidu - de minimis (6 replies)
 165. Štvrťročné preddavky na daň - prvá úhrada (3 replies)
 166. Dvakrát uhradená nevrátená faktúra (4 replies)
 167. Vrátené zdravotné poistenie (3 replies)
 168. Kedy treba odviesť DPH pri nájme fakturovanom dopredu? (4 replies)
 169. Registrácia k DPH od 01.02.2022, výzva na podanie priznania DPH za 23.12.2021-31.01.2022 (1 replies)
 170. bezhotovostné pôžičky do sro (8 replies)
 171. Živnosť prerušená od roku 2020, podávať DP za rok 2021? (9 replies)
 172. Ako zaúčtovať vrátené socialne poistenie (5 replies)
 173. MRP ako skontrolovať prečo nesedia neuhr.fa s u.311 (4 replies)
 174. Finančný agent. (1 replies)
 175. Uctovna zavierka - nesulad r61 a r100 (2 replies)
 176. Faktúra za predčasné ukončenie zmluvy (0 replies)
 177. Môžem viesť jednu daňovú evidenciu za prenájom dvoch nehnuteľností ? (5 replies)
 178. Pozicka spolocnikovi - uctovanie uroku (7 replies)
 179. faktoring-účtovanie (0 replies)
 180. prerušenie živnosti a zostatok pohľadávok v DP B (2 replies)
 181. Činnosť finančného sprostredkovateľa. (7 replies)
 182. SZČO daňová evidencia platca DPH a jeho zdaniteľný príjem (2 replies)
 183. Občianske združenie a účtovná závierka (0 replies)
 184. Zálohová FA (2 replies)
 185. Faktúra namiesto dobropisu (1 replies)
 186. Dotácie na TTP a podanie DP (2 replies)
 187. Je to štátna sociálna dávka? (6 replies)
 188. Predaný nákladný príves a zostatková cena do výšky príjmov z predaja (2 replies)
 189. Nevysporiadaný preplatok z OF (10 replies)
 190. Platba kartou v eshope a jej účtovanie (5 replies)
 191. Mikrodanovnik (5 replies)
 192. Uctovanie platieb DPH na zaklade splatkoveho kalendara (5 replies)
 193. Úhrada dane za rok 2021 z DPFO typ B (8 replies)
 194. Mikrodanovnik (3 replies)
 195. Projektova dokumentacia uctovanie ako o zakazkovej vyrobe? (0 replies)
 196. Musím podať nulové daňové priznanie na Slovensku? (12 replies)
 197. Živnostník bez príjmu a DP A. (5 replies)
 198. Došlá faktúra v cudzom jazyku (3 replies)
 199. Mýtna jednotka (2 replies)
 200. Príjem zo závislej činnosti zo Švajčiarska bez odvodov do ZP a SP (0 replies)
 201. Pandemicke osetrovne narok (6 replies)
 202. osobná spotreba z pokladne JÚ (7 replies)
 203. Ako predám akcie z prvej vlny privatizácie (1 replies)
 204. Zamestnanec a szčo súčastne rok 2021-aké daňové priznanie podať? (2 replies)
 205. Výsluhový dôchodca a príjem (6 replies)
 206. účtovanie preplatenia testov na Covid-19 (4 replies)
 207. UPgrade alebo Update? (1 replies)
 208. Preddavky na daň z príjmu PO (5 replies)
 209. DPH z PHM Maďarsko - blok bez vyčíslenia DPH (0 replies)
 210. Motocykel na IČO (3 replies)
 211. Markízy na prenajatej budove (3 replies)
 212. malý bufet /krčma/spisovanie alkoholu (1 replies)
 213. Nájom a DPH (6 replies)
 214. príjmy a výdavky v JÚ-zaokrúhlenie v účtovnej závierke (1 replies)
 215. Poistná udalosť 12/2021 vozidlo opravené 03/2022 (1 replies)
 216. Vyradenie faktúry z účtovníctva (0 replies)
 217. evidovanie straty v DPFO-B (5 replies)
 218. neviete mi poradiť, či stravné, ktoré navrhovali upraviť od 1.4.2022 už platí? (8 replies)
 219. Centový rozdiel (5 replies)
 220. zdanenie príjmoch zo ZČ z Arabských Emirátoch (16 replies)
 221. Zrušená živnosť a DPFO A (8 replies)
 222. Dodatočné DP k dani PO z 2019 a 2020 (2 replies)
 223. Daňový bonus na dieťa - nizky zdanitelny prijem + NCZD (11 replies)
 224. Ako účtovať vratnú kauciu a požičovné za auto? (0 replies)
 225. Refakturácia tretej strane (5 replies)
 226. Príjmy §6 ods. 3 a dobrovoľné poistenie. (7 replies)
 227. Dodatočné DPFO B - zniženie zakladu dane (17 replies)
 228. Príjem zo Švajčiarska (SZČO) a daňové priznanie (5 replies)
 229. daňový bónus (5 replies)
 230. Konkurz/ predlzdnie/ Zaporne VI (0 replies)
 231. Zahraničná stáž - je príspevok na životné náklady zdaniteľným príjmom? (0 replies)
 232. NČZD dôchodca (3 replies)
 233. Kontrola z uradu prace (5 replies)
 234. Prijem zo zahranicia a danove priznanie na Slovensku (0 replies)
 235. Fyzická osoba- nepodnikateľ (bez živnosti) a dotácia na nájomné a zdaniteľný príjem (4 replies)
 236. Aké analýzy a prehľady pripravujete na interpretáciu výsledkov z účtovníctva? (0 replies)
 237. MONEY - došlá zálohová faktura (3 replies)
 238. ročné zúčtovanie dane za r.2021 zamestnancovi, ktorý nastúpil od 01.01.2022 (3 replies)
 239. Môžte mi poradiť kde sa tu nachádza ZP a SP (4 replies)
 240. Zdaniteľný príjem a príjem za opatrovanie z ÚPSVR (2 replies)
 241. Zaúčtovanie skonta za včasnú úhradu. (2 replies)
 242. Dá sa prefakturovať tento náklad? (2 replies)
 243. Predaj podielu imanie (0 replies)
 244. rzd a DB 2021 (5 replies)
 245. DPFO - zdravotné poistenie za min. rok (1 replies)
 246. verejné obstaranie použitého tovaru (2 replies)
 247. Účtovanie fin.príspevku na stravovanie a el.kariet za stravu (0 replies)
 248. Dotácia - nájomne (1 replies)
 249. Zálohované jednorázové obaly (0 replies)
 250. Odpisové skupiny (2 replies)