1. madarská fa a samozdanenie (1 replies)
 2. Novovytvorena sro vklad na podnik.ucet (4 replies)
 3. účtovanie úveru priamo uhradeného dodávateľovi (0 replies)
 4. štátna dotácia de miminis počas pandémie (3 replies)
 5. Poskytnutie financneho daru obcianskemu zdruzeniu- uctovanie (7 replies)
 6. ponožky ako reklamný predmet (1 replies)
 7. Preddavky DPPO štvrťročne - OMEGA? (1 replies)
 8. finančná účtovníčka - voľné pracovné miesto......... (1 replies)
 9. Testy na Covid - účet (1 replies)
 10. prevod auta zo SZČO na sukromnú osobu (1 replies)
 11. Príspevok na stravovanie na január 2022 vyplatený v decembri 2021 (2 replies)
 12. odpisovanie kotol na tuhé palivo (7 replies)
 13. Uctovanie nakupu rychlotestov (3 replies)
 14. Opatrenie č.2 - obnovenie živnosti 7.2.2021 (1 replies)
 15. Krátenie pracovného fondu počas PN (2 replies)
 16. sro zvýšenie ZI (3 replies)
 17. Nadobudnutie tovaru s montážou z ČR (4 replies)
 18. Nahlasovanie bank.účtov FS - živnostník (5 replies)
 19. Pandemická PN (6 replies)
 20. Predbežný informatívny výpočet ročného zúčtovania preddavkov na ZP za rok 2021. (11 replies)
 21. upozornenie na finančnej správe o (3 replies)
 22. dane na Slovensku ak žijeme v DE a príjem je na Slovensku (3 replies)
 23. Prerušenie živnosti a odpisy (4 replies)
 24. zápočet (6 replies)
 25. dbpš-nulový VZ (2 replies)
 26. Prerusena zivnost a vystavenie faktury (2 replies)
 27. Pomáhame ľuďom - opatrenie č. 4. (3 replies)
 28. Samotesty od 29.11.2021 - uctovanie, likvidacia odpadu (0 replies)
 29. Dotácia 3B, rozdelenie na daňové a nedaňové náklady v účtovaní miezd (2 replies)
 30. Živnostník - možnosť poskytnutia finančného príspevku? (9 replies)
 31. Pomáhame ľuďom - Opatrenie č.2 (2 replies)
 32. elektronizácia účt. dokladov od 01.01.2022 - zjednodušené faktúry (bločky z reg. pokladnice) (0 replies)
 33. Oprava DPH na faktúre a dobropise (PÚ) (2 replies)
 34. štiepačka dreva aká odpisová skupina? (0 replies)
 35. Teraz SZČO, od 1.1.2022 zamestnanec aké odvody? (3 replies)
 36. Tlačivo Prehľad transakcií so závislými osobami (9 replies)
 37. Spätne priznanie starobného dôchodku (6 replies)
 38. Preplatenie testu na Covid zamestnancovi v hotovosti. (5 replies)
 39. Daňové priznanie B - viaceré príjmy (3 replies)
 40. Výdavky živnostníka inštruktor (3 replies)
 41. Reg. povinnosť platiteľ DPH obrat (2 replies)
 42. Zrušenie pozastavenej živnosti (2 replies)
 43. DPH a dodanie do zahraničia pre slovenskú firmu (0 replies)
 44. Fakturacia (21 replies)
 45. Došlý tuzemský dobropis (8 replies)
 46. Príspevok pre novú SZČO, odvodové prázdniny (4 replies)
 47. Odvodové prázdniny szčo a opatrenie č.2 alebo 4 (7 replies)
 48. Potvrdenie udajov (0 replies)
 49. Postupník - bezodplatné nadobudnutie pohľadávky (0 replies)
 50. Vodič nesmie mať dohodu, ale prac. zmluvu (24 replies)
 51. Nespravne uhradena DF (3 replies)
 52. Príjem za činnosť trénera pre OZ (1 replies)
 53. účtovanie triesky ocelove (1 replies)
 54. Zníženie ceny zaradeného majetku (0 replies)
 55. Účtovanie TIPOSU v PU -MRP (0 replies)
 56. MRP - účtovanie ERP - platba terminál (1 replies)
 57. Ako vyradiť auto v s.r.o plne odpísané? (5 replies)
 58. kurz NBS (1 replies)
 59. Odmietnutie zápisu sro po druhý krát. (10 replies)
 60. Sklenená priečka - odpisová skupina (0 replies)
 61. Stravné lístky (8 replies)
 62. DPH zo zálohovej faktúry (3 replies)
 63. účtovanie 80% phm nafta do nákladov-nákup prísada do nafty 100%? (5 replies)
 64. TPP vs SZČO (2 replies)
 65. Oznámenie bankových účtov (0 replies)
 66. Výroba, materiály a živnosť (2 replies)
 67. Hlavná kniha - kontrola (4 replies)
 68. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (3 replies)
 69. Namiesto dobropisu doklad nahratý ako faktúra a dodatočné DPH a kontrolný výkaz (3 replies)
 70. Zaúčtovanie prijatého daru (napr. počítača) školou od občianskeho združenia (0 replies)
 71. E-shop, platca DPH na SR vystavuje faktúru slovenskej firme, neplatcovi DPH - dodanie však Česká republika (12 replies)
 72. finančný poradca obstaral darčekové poukážky za 50 eur pre zakaznikov (1 replies)
 73. Kurzový rozdiel pri úhrade pokuty v cudzej mene? (1 replies)
 74. Povinnosť zasielania Intrastat hlásenia. (1 replies)
 75. prvá pomoc príspevok B a PN (0 replies)
 76. Je správne vystavená faktúra za prepravu od špedičnej firmy? (0 replies)
 77. Konateľ / spoločník v sro nárok na podporu (2 replies)
 78. Dodatočne zaplatené poistenie ZP, SP opravny výkaz. (1 replies)
 79. Daň z Motorových vozidiel (8 replies)
 80. Student s dvomi brigádami v ČR a SR (1 replies)
 81. Fakturácia za pracu (1 replies)
 82. Odpočet DPH pri zákazke v Afrike (1 replies)
 83. Obrat DPH na účely povinnej registrácie (2 replies)
 84. Môže syn žiadať o vrátenie dane? môže si uplatniť nezdanitelnú časťv plnej výške, aj ked robil len 7 mesiacov? (1 replies)
 85. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť vysokozdvižný vozík (1 replies)
 86. prijatá platba z iného účtu ako fakturácia (1 replies)
 87. Zmluva obratový bonus (0 replies)
 88. klimatizácia a odpis.skupina 3? (6 replies)
 89. Aký účet: finačná odmena žiaka - zmluva o poskyt. praktického vyučovania (0 replies)
 90. Nedaňové výdavky vyúčtovania pracovnej cesty (2 replies)
 91. Hľadám niekoho kto účtuje v keepi (0 replies)
 92. Účtovanie pálenice v JÚ (0 replies)
 93. Môže byť dodávka drevín a ich osadenie dodávateľom dodávka tovaru s montážou? (0 replies)
 94. Účtovanie zábezpeky na verejnú súťaž (licitáciu) k nájmu pôdy - budúce nájomné (0 replies)
 95. Doplnenie odoslanej žiadosti na FS (2 replies)
 96. Aké dokumenty zvyknú účtovníci pracujúci ako SZČO podpisovať s firmou keď preberajú účtovníctvo? (2 replies)
 97. Dodatočné DP (8 replies)
 98. Môžem uhradiť zamestnancovi benzín ktorý tankoval na služobnej ceste? (6 replies)
 99. Kúpa a následný prenájom (0 replies)
 100. Zdravím, je tu prosím niekto kto účtuje v programe Money S3? (4 replies)
 101. Pri prehodnotení invalidného dôchodku sa nanovo prepočítava základ? (4 replies)
 102. Tovar zo zahraničia - riadky v daňovom priznaní (1 replies)
 103. Čo všetko sa účtuje do obstarávacej ceny pri výstavbe budovy? (0 replies)
 104. Môže si s.r.o. spätne uplatniť DPH z akontácie a splátok finančného leasingu za rok 2019, 2020, ak kúpila auto formou finančného leasingu v 2019? (7 replies)
 105. Má slovenská firma uplatniť slovenskú daň pri predaji tovaru zahraničnej nezdanitelnej osobe? (4 replies)
 106. Zdanenie darov prostredníctvom PayPal Donate v roku 2021 (0 replies)
 107. Prijatá fa z eú so zahraničnou DPH - ako ju uviesť v daň.priznaní? (3 replies)
 108. Prenos DPH (2 replies)
 109. Oneskorená registrácia DPH a mimoriadne DPH aj z roku 2020 (9 replies)
 110. Spol. z EU registrovaná podľa §5 (4 replies)
 111. Došlý dobropis k prenesenej DP (2 replies)
 112. DP 2020_odklad, prerušnie živnosti a nepodanie DP :( (14 replies)
 113. Dátum na doklade z ORP a skutočný deň úhrady... (2 replies)
 114. KEP (1 replies)
 115. schválenie účtovnej závierky (0 replies)
 116. prenajímateľ vykonal stavebne upravy fakturuje najomcovi (1 replies)
 117. Dobropis Alza a vrátenie nižšej sumy. (9 replies)
 118. Opravná faktúra od Alza (1 replies)
 119. Zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO a opatrenie č.2 (5 replies)
 120. Prefakturácia prepravy do EU (0 replies)
 121. Opatrenie č. 2 (0 replies)
 122. Potvrdenie o zruseni DIČ (1 replies)
 123. Zahraničný dodávateľ a nesprávne vystavená faktúra (0 replies)
 124. Správnosť faktúry - použitý režim DPH (0 replies)
 125. Upozornenie na nesprávne vygenerované reporty v e-kasa zóne (0 replies)
 126. Text na faktúre - pracovná cesta (2 replies)
 127. Služobné vozidlo na súkromné účely a zdaňovanie 1% z OC (9 replies)
 128. Poistka vo faktúre od mobilného operátora (5 replies)
 129. Ako opraviť zlý zostatok na b. účte? (12 replies)
 130. Ako účtovať poštovné vo vystavenej faktúre v PÚ (5 replies)
 131. Firemná pečiatka v PÚ (14 replies)
 132. Odpis luxusného auta (13 replies)
 133. Ako vysporiadať tvorbu OP k pohľadávke prihlásenej v konkurze? (3 replies)
 134. Ako zaplatiť daň k ukončenej živnosti? (4 replies)
 135. Uctovny softvér pre Apple PC (3 replies)
 136. Vyuctovanie najomneho (13 replies)
 137. úhrada fa na dobierku v sro - časť súkromná (0 replies)
 138. Odpisove skupiny pre tieniacu techniku (11 replies)
 139. Rozdiel účtovný a fyzicky stav - prebytok (3 replies)
 140. ŠFRB- refundácia nákladov v obci (0 replies)
 141. zápočet (5 replies)
 142. úmrtie jediného konateľa spoločnosti v likvidácii (5 replies)
 143. účtovanie materiálu (0 replies)
 144. dve miesta výkonu práce a poistenie - je to služobná cesta? (1 replies)
 145. vstup do 2 piliera zamestnanec (3 replies)
 146. MRP - faktura za služby do EU (2 replies)
 147. Ako spísať odvolanie voči pokute daňového úradu za neskoré odovzdanie daňového priznania? (13 replies)
 148. Môžem zaúčtovať faktúru, ktorá je na meno FO a nie na firmu ? (3 replies)
 149. registrácia FO pre dohodu o vykonaní práce z ČR (4 replies)
 150. autorizácia pre vrátenie dph (6 replies)
 151. Ako účtovať pri zrušení jednosobovej s.r.o. v roku 2021? (0 replies)
 152. Ako postupovať v prípade nesprávne podanej uzávierky PO? (5 replies)
 153. Zrážková daň - kedy vyplniť samostatnú stranu o daňovníkovi? (2 replies)
 154. Balíčky pre zamestnancov zaúčtované ako nedaňové náklady (15 replies)
 155. Je preprava zabezpečená pre druhú firmu daňovo uznaným výdavkom? (1 replies)
 156. Ako urobiť súhrnný výkaz v MRP PÚ... (10 replies)
 157. odpisová skupina nabíjacej stanice na elektromobily (0 replies)
 158. Musí sa podať daňové priznanie k DPH v SR pri dodaní služby do zahraničia a prenesení daňovej povinnosti na odberateľa? (0 replies)
 159. vat refund (0 replies)
 160. Zabezpečenie pitného režimu zo sociálneho fondu. (3 replies)
 161. Opatrenie 2 SZČO za júl 2021 (2 replies)
 162. Pokuta za oneskorené podanie DP (4 replies)
 163. vyúčtovanie služobnej cesty (0 replies)
 164. Transferové oceňovanie (1 replies)
 165. IČ DPH odberateľa, ktorý ho má pridelené podľa § 7 (7 replies)
 166. Obdobie prekročenie prahu oslobodenia pre Instrastat 2021? (4 replies)
 167. Autodopravca-obchodný register (2 replies)
 168. Prací prášok ako daňový výdavok? (2 replies)
 169. odvody z DVP ak je dohodárka na materskej (0 replies)
 170. Transferová dokumentácia (0 replies)
 171. Ako na zdaňovanie prenájmu (6 replies)
 172. Zaslanie prospektov do Švajčiarska podmienky (0 replies)
 173. Účtovanie provízie pri platbe kartou (4 replies)
 174. Ako zaúčtovať zle uhradenú FA? (0 replies)
 175. Prispevok na podporu mobility za pracou (4 replies)
 176. Povinnosť zapísať zmeny/údaje do obchodného registra do 30.9.2021 (3 replies)
 177. Dobropis občanovi riadky v priznaní DPH (0 replies)
 178. DPH - prenos daň. povinnosti (2 replies)
 179. mínusový hotovostný doklad cez RP a vrátené peniaze na účet (1 replies)
 180. Prijatá faktúra zo zahraničia (0 replies)
 181. Ako mám uviesť v hláseniach DPH -KV,SV a DPH zahraničnú proforma faktúru? (1 replies)
 182. Fakturacia materskou firmou v DE s SK ICDPH (2 replies)
 183. Ako zaúčtovať vrátenie pôžičky? (5 replies)
 184. Odpisovanie majetku - budovy nájomcom. (3 replies)
 185. Stavba budovy (4 replies)
 186. Prijatý dobropis a jeho úhrada (6 replies)
 187. storno faktúry (7 replies)
 188. Ako zaúčtovať Rozhodnutie súdu o vyúčtovaní trov. (0 replies)
 189. Poskytnutie práva na používanie aktuálnej verzie programu (0 replies)
 190. Nákup v obchode - s.r.o. (10 replies)
 191. POHODA - tlač viacero VPD alebo PPD na jeden papier (2 replies)
 192. Vystavená faktúra - nesprávne zdaňovacie obdobie (0 replies)
 193. Prijatý preddavok vyšší ako cena dodávky a DPH (18 replies)
 194. služobné autá na súkromné účely (3 replies)
 195. faktura balik do zahranicia ičdph české (0 replies)
 196. Ako riesit nepriznany prijem? (11 replies)
 197. POHODA - účtovné položky - počet? (3 replies)
 198. Oneskorená došlá faktúra (1 replies)
 199. Odoslaná preddavková faktúra (6 replies)
 200. Dane a odvody spojene s predajom nehnutelnosti (domu) (15 replies)
 201. Príjem z Írska a daňové priznanie typ A (1 replies)
 202. dohodár a práca v zahraničí (13 replies)
 203. mínusová fa z Metra a úhrada fa depozitná poukážka (0 replies)
 204. Zmena daňovej rezidencie zo SK na CZ. Čo sa zmení? (1 replies)
 205. Garáž ako výdavok pre SZČO (11 replies)
 206. Ekonomická klasifikácia (0 replies)
 207. DPH -Samozdanenie a odpočet služby od dodávateľa so sídlom na Malte (0 replies)
 208. Presun materiálu z materskej firmy zo Slovenska do dcérskej firmy do Rakúska. (4 replies)
 209. szčo chce fakturovať elektoinštalačne prace slaboprud (1 replies)
 210. potvrdený dobropis s neskorým dátumom obdržania a účtovanie (4 replies)
 211. Odpisy hmotného darovaného majetku (1 replies)
 212. Zalohova faktura (1 replies)
 213. Nahlásenie zmeny trvalého pobytu na FS u živnostníka (2 replies)
 214. DPH z predaja nehnutelnosti (14 replies)
 215. Krajiny bez dane z predaja cennych papierov/akcii pre investorov (0 replies)
 216. sponzorský dar z hľadiska daňových výdavkov (1 replies)
 217. Dan z urokov z pozicky medzi FO (2 replies)
 218. leasing v zahranici (3 replies)
 219. Daň zo mzdy (5 replies)
 220. úkolová mzda - minimálna mzda (7 replies)
 221. Použitie 2% v JU (5 replies)
 222. ročné hlásenie k DzP riadne alebo dodatočné ak som zabudla za r.2020 poslať (3 replies)
 223. DPH a auto (2 replies)
 224. Faktúra za doménu (4 replies)
 225. nedostatok peňazí v pokladni - účtovanie cez interné doklady (3 replies)
 226. vystavenie zálohy pre zákazníka a prijatej platby po úhrade zálohy v PÚ (2 replies)
 227. Sociálna poisťovna - platenie mesačných odvodov IBAN? (4 replies)
 228. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (9 replies)
 229. účtovanie školských jedální (0 replies)
 230. Daň z príjmu FO typ B a dôchodca (6 replies)
 231. Ako zaúčtovať predpis podľa zákona 7a (25 replies)
 232. Úspora PHM - účtovanie (2 replies)
 233. Vyúčtovanie cestovného príkazu (2 replies)
 234. SAP business one - spárovanie platby (0 replies)
 235. Ako zaúčtovať v PU (4 replies)
 236. použitie mernej jednotky pri službe (4 replies)
 237. vyúčtovanie dotácie kultúra (13 replies)
 238. Miesto efektivnej spravy spolocnosti (3 replies)
 239. Účtovanie provízie Global Payments v PÚ (0 replies)
 240. Ešte čo sa týka čísla faktúry s nulami na začiatku... (6 replies)
 241. Prispevok na opatrovanie; osoba, ktora opatrovanie vykonava je v exekucii (6 replies)
 242. meracie sondy (0 replies)
 243. nákup liehovín do bufetu-účtovanie (1 replies)
 244. Mzdy - vytvorenie vhodnej pracovnej zmluvy pre budúceho ZC (1 replies)
 245. predčasne ukončenie finančného lizíngu kúpou (0 replies)
 246. omega a import z tatra banky (1 replies)
 247. Preberanie s.r.o. - darom. (1 replies)
 248. Ako účtovať dopravu koncovému zákaznikovi v PÚ ? (0 replies)
 249. leasing v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 250. Faktura stavebne prace prenos (0 replies)