1. DP typ A overenie (2 replies)
 2. náhrada za stratu času (1 replies)
 3. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (2 replies)
 4. DP dôchodcu (14 replies)
 5. do ktorého riadku zapisujete v DPPO v časti III. 20% nedaňových PHM (0 replies)
 6. Zdanitelny prijem fin.prispevok na vytvorenie prac. miesta (0 replies)
 7. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 8. Stravný lístok ako zamestnanecký benefit? (0 replies)
 9. Ako správne viesť danovú evidenciu pri prenájme? (0 replies)
 10. výdajné okienko a evidencia tržieb (0 replies)
 11. Zamestnávateľ chce poskytovať finančný príspevok na stravovanie, čo s gastráčmi, ktoré nám ostali? (2 replies)
 12. Sro sponzorsky dar a 2% (0 replies)
 13. príspevok č.2 SZČO - Prvá pomoc++ študent a SZČO zároveň (3 replies)
 14. SZČO - DP typu B (2 replies)
 15. szčo podala som už danove typ B a on chce darovať 2% (2 replies)
 16. Výdavky na energie - daňové výdavky (4 replies)
 17. úhrada záväzku z roku 2019 zo súkromného účtu konateľa (1 replies)
 18. Finančný príspevok oslobodený od dane- novela zákona (1 replies)
 19. nezdaniteľná časť ZD na manžela (3 replies)
 20. DP A príjem zo závislej činnosti Nemecko (1 replies)
 21. zamestnanec je na pn a nedoniesol doklady z regist.kasy (1 replies)
 22. dph z psychotestov môžme žiadať? (0 replies)
 23. Daň a daňový bonus (2 replies)
 24. vloženie zálohy do pokladne nad 5000 eur (1 replies)
 25. Firemny nakup cez vikend uhradeny sukromnou kartou (2 replies)
 26. FA za službu spred 8 rokov (1 replies)
 27. Rada pre zacinajuceho IT kontraktora (0 replies)
 28. konzultant OSN (Rakusko) (0 replies)
 29. vyber z pokladne a prevod na účet zo súkr.účtu (2 replies)
 30. Daň z príjmov treba evidovať medzi záväzky? (3 replies)
 31. OFF-LINE doklad (0 replies)
 32. DPPO - riadky pri strate (3 replies)
 33. Dotácia na účte 384 - časť dotácie, ktorá sa zúčtuje do výnosov bežného roka za kratšie obdobie ako 12 mesiacov (0 replies)
 34. Ako prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne ak v jeden deň má koniec rodičovskej aj ukončenie pracovného pomeru a ešte aj sa jej preplatí dovolenka? (3 replies)
 35. Nárok na dovolenku - výpočet (14 replies)
 36. Kedy vyplniť DP B tabuľku č. 1a? (3 replies)
 37. Zálohová faktúra za automobil (1 replies)
 38. Pomerné vrátenie DPH - účtovanie. (8 replies)
 39. Čo ak má zamestnanec DB uplatnený len za niektoré mesiace roka a nesplní stanovenú hranicu ročného príjmu? (13 replies)
 40. prvá pomoc plus (1 replies)
 41. DPFO B a dan z prenajmu (4 replies)
 42. Daňové priznanie typ B - príjem z ČR - vyňatie príjmov (18 replies)
 43. Faktúra z členského štátu (2 replies)
 44. Faktúra za obedy (6 replies)
 45. Uplatnenie daňovej straty (Lex Korona) (0 replies)
 46. Uplatnenie NČZD na manželku - vlastný príjem manželky a príspevok na rekreáciu (3 replies)
 47. Opatrenie 2 (2 replies)
 48. Prílohy k DP (4 replies)
 49. Dajú sa uplatniť náklady na zníženie základu dane pri mandátnej zmluve? (2 replies)
 50. Daňové priznanie A študent (1 replies)
 51. DP SZČO a dotácia opatrenie č. 2 (4 replies)
 52. Rakuske danove priznanie (2 replies)
 53. Fakturacia-stavebne prace na Ukrajine fakturovane Lotysskej firme (0 replies)
 54. Dividendy z USA do daňového priznanie (0 replies)
 55. Prílohy k DP A 2020 - SL, potvrdenie o evidencii na UP manželky (2 replies)
 56. uctovanie opatrenia 4B (0 replies)
 57. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti za 1Q/21 zaplatený 05.01.2021 v JU sa počíta pre pokles tržieb szčo opatrenie č.2 celý v 01/21 ? (1 replies)
 58. Daň z motorových vozidiel - totálna škoda (0 replies)
 59. podnikanie v ČR aj na SK (8 replies)
 60. Náhrada za používanie osobného automobilu v podnikaní (4 replies)
 61. szčo kúpa prívesného vozíka je daňový náklad ? (10 replies)
 62. Zdaňovanie záväzkov po splatnosti (1 replies)
 63. Covid príspevok - Opatrenie 3B, ako správne zaúčtovať? (0 replies)
 64. predaj bytu - uznatelne vydavky DzP FO (1 replies)
 65. Účtuje sa záložné právo v podvojnom účtovníctve? (0 replies)
 66. Má spoločnosť nejakú povinnosť ak spoločník neuhradil predpísanú stratu? (2 replies)
 67. Seminárna práca znalostne systémy a účtovníctvo (3 replies)
 68. Prispieť na športovú činnost (4 replies)
 69. Príspevok z UPSVaR v roku 2020 a SZČO až od 1.1.21 - zdanenie (3 replies)
 70. Zamestnanec sám uhrádza PHM za súkr. jazdu - ako zaúčtovat? (0 replies)
 71. predplatne internetoveho dennika a dph (3 replies)
 72. MRP pokračovanie v účto na prelome rokov pred podaním DP (6 replies)
 73. vyučtovanie energie a faktúra na prelome roka (2 replies)
 74. Odpočet straty v DPPO za rok 2020 (2 replies)
 75. Aký dátum na vystavenom storne vystavenej faktúry z dôvodu neprebratia dobierky? (2 replies)
 76. Odpočet straty (2 replies)
 77. Statna podpora a uctovanie v jednoduchom uctovnictve (2 replies)
 78. predaj auta (0 replies)
 79. MRP kniha záväzkov DPH vl.daňová povinnosť za 12/2020 (3 replies)
 80. dan.priznanie A a sos dotacia (1 replies)
 81. nedoplatok za januar SEZ (1 replies)
 82. Odpustenie poplatku za záruku (0 replies)
 83. Vyňaté príjmy (3 replies)
 84. Neuhradené faktúry (1 replies)
 85. RZD 2020 - NČZD (4 replies)
 86. Oznámenie o zaniku dane z MV (1 replies)
 87. Môže si živnostník uplatniť príspevok na rekreáciu? (0 replies)
 88. Daňové priznanie A 1 mesiac bez prijmu (4 replies)
 89. dohodár-PN (0 replies)
 90. Dan.priznanie B pohladavky pri zmene formy uctovania (5 replies)
 91. Kto ma vykonavat zakladnu financnu kontrolu v RO? (1 replies)
 92. Dan.priznanie B zabudnute pohladavky (1 replies)
 93. faktúra za mýto od slovnaft (0 replies)
 94. DP SZČO pozastavenie živnosti (6 replies)
 95. szčo nemal od roku 2016-2018 vystavený formulár A1 (0 replies)
 96. predloženie účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti (0 replies)
 97. Vystavovanie faktúr v programe OBERON - bezplatná verzia (6 replies)
 98. Opatrenie č.2 - učtovanie JU (15 replies)
 99. blok zo zahraničia v cudzej mene platený kartou (0 replies)
 100. Tržba pre szčo - paušálne výdavky pre príspevok opatrenie č. 2 je v mesiaci, keď sú peniaze za faktúru pripísané na účet ? (2 replies)
 101. údaj v DPzMV (0 replies)
 102. vyplácanie zisku sro za predošlé roky (3 replies)
 103. Predaj zamestnaneckých akcií a výpočet základu dane (0 replies)
 104. predčasné ukončenie viazanosti Orange-pokuta s DPH (0 replies)
 105. program DP A (9 replies)
 106. Možem si odpočitať NČZD na manželku ktorá ma zo živnosť príjem nulový a poberá rodičovský príspevok (3 replies)
 107. Nezaplatené preddavky k dani z motorových vozidiel v r. 2020 (2 replies)
 108. Vrátenie - daňový bonus (2 replies)
 109. Práca v Holandsku na slovenskú živnosť (13 replies)
 110. Nahrada za dovolenku - berie sa kvartál - obdobie alebo výplata ? (12 replies)
 111. Podane DPPO a darovanie 2% z dane (2 replies)
 112. Daňový bonus na zaplatené úroky (3 replies)
 113. Usporiadanie dokladov (3 replies)
 114. Je určený limit sociálneho fondu? (1 replies)
 115. Odmena za predaný tovar zaúčtovanie (6 replies)
 116. Treba niečo uviesť v ZL ak ide o prenajom? (21 replies)
 117. Dohoda o vykonaní práce a PN (2 replies)
 118. zdaňovanie kapitalových výnosov (0 replies)
 119. nákup a následný predaj respirátorov -typ dph v mrp pri prijatej a aj pri vystavenej (1 replies)
 120. Kto vedie účtovníctvo firmy v konkurze? (3 replies)
 121. Pokles tržieb (1 replies)
 122. Môže byť objednávka ústnou formou ? (1 replies)
 123. Medzinárodná preprava osôb - AT (2 replies)
 124. Prva pomoc ++ Januar 2021 (7 replies)
 125. prenajom bytu a výdavok (8 replies)
 126. príspevok (3 replies)
 127. Mám nárok na vrátenie daní ? (5 replies)
 128. dan.priznanie A-príspevky DDS (3 replies)
 129. danove priznanie A -Cech zijuci na Slovensku (4 replies)
 130. Ako spárujem úhradu faktúry (BV) s faktúrou (DF) v účtovnom programe iSPIN. Ďakujem (1 replies)
 131. danove priznanie A nezdanitelna cast na manzelku (3 replies)
 132. Pokles trzieb (6 replies)
 133. Môžem zaúčtovať neodovzdané bloky z nákupov na 549? (3 replies)
 134. DB na zaplatene úroky (3 replies)
 135. odvody z prenájmu nehnutelnosti (2 replies)
 136. Ak mi daňový úrad vydá k inventarizácii papier, že stav účtu daňovníka je 0,00 eur, znamená to nulu len pre nevyrovnané dane? (1 replies)
 137. slovak podavajuci danove priznanie v čr i sr (0 replies)
 138. Fakturácia v mene dodávateľa (1 replies)
 139. Dodatocne danove priznanie (0 replies)
 140. Kedy možno žiadať opatrenie č2? (4 replies)
 141. daňová strata ako podmienka pre podanie DP u FO (4 replies)
 142. mínus v kase? (3 replies)
 143. Dzmv opakovane vznik zanik (9 replies)
 144. UPSVaR príspevok na podnikanie Pracuj, zmeň svoj život - SZČO a daňové priznanie (5 replies)
 145. Predcasny dochodca a nezdanitelna cast (10 replies)
 146. Daňové priznanie a dôchodca (5 replies)
 147. Ako vložiť dodatočne na portál finančnej správy rodný list k daňovému priznaniu? (2 replies)
 148. Zaokruhľovanie dane FO typ A za r. 2020 (2 replies)
 149. pohľadávka po výmaze firmy z OR (1 replies)
 150. Ako vysporiada daňové povinnosti zamestnanec s príjmom §5 aj zo Slovenska aj z Nemecka? (4 replies)
 151. Daň z MV nové tlačivo - netlačí strany prílohy (4 replies)
 152. dohoda o bpš (5 replies)
 153. Výpočet exekúcie (0 replies)
 154. Odpisova skupina dreveneho stanku za 10000 eur (0 replies)
 155. Dodatočné DP daň z MV, musím podať aj dodatočné DP k dani PO? (1 replies)
 156. Potvrdenie o daňovej rezidencii - na čo ho potrebuje objednávateľ od dodávateľa služby? (7 replies)
 157. skončenie podnikania úprava základu dane (0 replies)
 158. Pandemická OČR a výkon práce zo závislej činnosti (1 replies)
 159. online platby v banke-tržby a poplatky (1 replies)
 160. RZD či DPFO 2020 - dôchodca (3 replies)
 161. DP - príjem z ČR bez úhrnu poistného (2 replies)
 162. Škodová faktúra prepravnej spoločnosti (8 replies)
 163. Opatrenie 3A a 3B (1 replies)
 164. Úrazova renta zo zahranicia, podava sa DP? (0 replies)
 165. daňový bonus (2 replies)
 166. Nárok na daňový bonus ak dieťa ukončí školu v priebehu mesiaca. (2 replies)
 167. Je to príjem príležitostný? (16 replies)
 168. Opatrenie č.3B (1 replies)
 169. Co s neuhradenou pohladavkov (par eur) (1 replies)
 170. Došlá zálohová fa, daň.doklad k prijatej platbe, a riadna fa nulová (17 replies)
 171. Vratné obaly - podvojné účtovníctvo (1 replies)
 172. Je príspevok oslobodený od dane z príjmu? (1 replies)
 173. Opatrenie č. 2 (3 replies)
 174. SZČO nerezident a vlastné auto neevidované v SR, používané na podnikanie (0 replies)
 175. účtovanie zrážkovej dane z podielov na zisku (0 replies)
 176. DPzMV r. 06 zdvihový objem valcov motora m3 - formát údaju pred tlačou (2 replies)
 177. Kurzový rozdiel (0 replies)
 178. Respirátory a nulová sadzba DPH (0 replies)
 179. Predaj nehnuteľnosti a pozemkov a DPH (0 replies)
 180. Opatrenie č. 4 (0 replies)
 181. Vymena PVC podlahy - oprava alebo zhodnotenie (2 replies)
 182. DPFO A - potvrdenie o príjme?? (7 replies)
 183. paušal a príspevky z uradu prace (11 replies)
 184. preplatok z roc.zuctovania zdravotneho u szčo (12 replies)
 185. Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie k dani z MV (0 replies)
 186. Eshop účtovanie predaja vlastnych vyrobkov (0 replies)
 187. sankcie za podanie dodatocneho priznania DPPO (7 replies)
 188. vyplatenie dividend 2014-2019 (0 replies)
 189. Moze sa DP FO typ B zaslat postou? (4 replies)
 190. Opatrenie č. 4 a číslo 2 (13 replies)
 191. Výplata podielu na zisku za rok 2014 (0 replies)
 192. Preplatok na daňovom bonuse (17 replies)
 193. Úver VÚB-úroky (1 replies)
 194. Príjem z konzultačnej činnosti (0 replies)
 195. Dotácia opatrenie č. 3B za polovičný pracovný pomer (2 replies)
 196. DPFO 2020 (8 replies)
 197. Ktoré preddavky na daň z MV 2020 odpočítať. (0 replies)
 198. ako zruším autorizáciu k daňovému subjektu (13 replies)
 199. Mám nárok na uplatnenie odpočtu DPH podľa § 25a novelizovaného Zákona 222/2004 pri pohľadávkach voči odberateľom v konkurze ukončenom v roku 2020 ? (0 replies)
 200. Nezdaniteľná časť základu dane - dve práce (2 replies)
 201. Povinnost tvorby opravných poloziek - nikto??? (0 replies)
 202. potvrdenie EWR (3 replies)
 203. Ročné zúčtovanie dane 2020 a príjem z CZ (10 replies)
 204. dobierka uhradena debetnou kartou (6 replies)
 205. Vrátenie zálohovej platby v inom mesiaci (6 replies)
 206. Prenájom bytu na živnosť - musí byť byt zaradený do obch. majetku ? (3 replies)
 207. Zaokrúhľovanie účtovných odpisov. (2 replies)
 208. vystavenie faktúry do zahraničia s dph (0 replies)
 209. Prílohy k priznaniu A (6 replies)
 210. Platí sa daň z predaja dreva (4 replies)
 211. úverová zmluva na auto a poistenie uzavreté v r. 2020 - účtovanie (3 replies)
 212. Prenájom a DPH (2 replies)
 213. Prepadnutá kaucia za mýtnu jednotku (0 replies)
 214. Príspevok-Opatrenie č. 3B účtovanie (0 replies)
 215. Daňové priznanie FO typ A za rok 2020 kontrola správnosti (4 replies)
 216. Predčasný starobný dôchodca a DP za rok 2020 (3 replies)
 217. stará pohľadávka so zle zaúčtovanou úhradou v už teraz neexistujúcej firme (0 replies)
 218. Ako účtovať v Duálnom vzdelávaní ? (0 replies)
 219. Predaj stroja do Ukrajiny DPH (4 replies)
 220. Zivnost a odvody do socialky (2 replies)
 221. Autorské odmeny - zrážková daň + 2 mesiace trvalý PP nástup po MD. (2 replies)
 222. Spoločnosť v likvidácii - aké účtovné obdobie? (0 replies)
 223. Príspevok štátu 3B na udržanie pracovného miesta účtovanie na prelome roka. (0 replies)
 224. finančný príspevok covid uctovanie (7 replies)
 225. vzťahuje sa prenesenie daň.povinnosti zo zahraničia aj na neplatcu dph? (0 replies)
 226. Leasing - pripočitateľná položka k ZD na konci roku (0 replies)
 227. Určenie reálnej spotreby PHL (0 replies)
 228. prijatá platba na konci r. 2020 za stavebné práce - účtovanie (0 replies)
 229. Aký dátum uviesť pri vystavovaní FA? (1 replies)
 230. Ako posudzovat pokles trzieb - opatrenie 3B - marec 2020 VS marec 2021 (6 replies)
 231. Daňové priznanie opatrovateľov v Rakúsku za obdobie 2020 (5 replies)
 232. Môže sa kombinovať platba faktúry v hotovosti aj z účtu? (4 replies)
 233. daňový bonus na zaplatené úroky (4 replies)
 234. Pandemicka ocrka (12 replies)
 235. Ak si chcem zalożiť 2. pilier, mam to oznamit zamestnavatelovi? (2 replies)
 236. Opravné položky k zásobám (0 replies)
 237. kurzove rozdiely (0 replies)
 238. čerpanie zo soc. fondu (0 replies)
 239. Fakturácia do Ruska (1 replies)
 240. Adresa trvalého pobytu v daňovom priznaní (6 replies)
 241. SK NACE pre hand made vyrobu (24 replies)
 242. Ako doručiť faktúru (2 replies)
 243. Je povinnost podat DP? (7 replies)
 244. Účtovanie nadmerného odpočtu z dodatočného daňového priznania DPH (1 replies)
 245. DzMV (3 replies)
 246. Opatrenie č. 4 (7 replies)
 247. Podanie DP typ A elektronicky (5 replies)
 248. DPH na vydavky za poplatok vo fakture od pravnika (1 replies)
 249. podvojné účtovníctvo - vysporiadanie nedoplatkov ak zostali centové rozdiely (5 replies)
 250. Ako účtovat prípad, ked faktúru musím vystaviť zákazníkovi komplet, ale zákazka sa bude dorábať ešte aj v januári? (2 replies)