1. Má slovenská firma uplatniť slovenskú daň pri predaji tovaru zahraničnej nezdanitelnej osobe? (3 replies)
 2. Zdanenie darov prostredníctvom PayPal Donate v roku 2021 (0 replies)
 3. Prijatá fa z eú so zahraničnou DPH - ako ju uviesť v daň.priznaní? (3 replies)
 4. Prenos DPH (2 replies)
 5. Oneskorená registrácia DPH a mimoriadne DPH aj z roku 2020 (2 replies)
 6. Spol. z EU registrovaná podľa §5 (3 replies)
 7. Došlý dobropis k prenesenej DP (2 replies)
 8. DP 2020_odklad, prerušnie živnosti a nepodanie DP :( (14 replies)
 9. Dátum na doklade z ORP a skutočný deň úhrady... (2 replies)
 10. KEP (1 replies)
 11. schválenie účtovnej závierky (0 replies)
 12. prenajímateľ vykonal stavebne upravy fakturuje najomcovi (1 replies)
 13. Dobropis Alza a vrátenie nižšej sumy. (9 replies)
 14. Opravná faktúra od Alza (1 replies)
 15. Zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO a opatrenie č.2 (5 replies)
 16. Prefakturácia prepravy do EU (0 replies)
 17. Opatrenie č. 2 (0 replies)
 18. Potvrdenie o zruseni DIČ (1 replies)
 19. Zahraničný dodávateľ a nesprávne vystavená faktúra (0 replies)
 20. Správnosť faktúry - použitý režim DPH (0 replies)
 21. Upozornenie na nesprávne vygenerované reporty v e-kasa zóne (0 replies)
 22. Text na faktúre - pracovná cesta (2 replies)
 23. Služobné vozidlo na súkromné účely a zdaňovanie 1% z OC (9 replies)
 24. Poistka vo faktúre od mobilného operátora (5 replies)
 25. Ako opraviť zlý zostatok na b. účte? (12 replies)
 26. Ako účtovať poštovné vo vystavenej faktúre v PÚ (5 replies)
 27. Firemná pečiatka v PÚ (14 replies)
 28. Odpis luxusného auta (13 replies)
 29. Ako vysporiadať tvorbu OP k pohľadávke prihlásenej v konkurze? (3 replies)
 30. Ako zaplatiť daň k ukončenej živnosti? (4 replies)
 31. Uctovny softvér pre Apple PC (3 replies)
 32. Vyuctovanie najomneho (13 replies)
 33. úhrada fa na dobierku v sro - časť súkromná (0 replies)
 34. Odpisove skupiny pre tieniacu techniku (11 replies)
 35. Rozdiel účtovný a fyzicky stav - prebytok (3 replies)
 36. ŠFRB- refundácia nákladov v obci (0 replies)
 37. zápočet (5 replies)
 38. úmrtie jediného konateľa spoločnosti v likvidácii (5 replies)
 39. účtovanie materiálu (0 replies)
 40. dve miesta výkonu práce a poistenie - je to služobná cesta? (1 replies)
 41. vstup do 2 piliera zamestnanec (3 replies)
 42. MRP - faktura za služby do EU (2 replies)
 43. Ako spísať odvolanie voči pokute daňového úradu za neskoré odovzdanie daňového priznania? (13 replies)
 44. Môžem zaúčtovať faktúru, ktorá je na meno FO a nie na firmu ? (3 replies)
 45. registrácia FO pre dohodu o vykonaní práce z ČR (4 replies)
 46. autorizácia pre vrátenie dph (5 replies)
 47. Ako účtovať pri zrušení jednosobovej s.r.o. v roku 2021? (0 replies)
 48. Ako postupovať v prípade nesprávne podanej uzávierky PO? (5 replies)
 49. Zrážková daň - kedy vyplniť samostatnú stranu o daňovníkovi? (2 replies)
 50. Balíčky pre zamestnancov zaúčtované ako nedaňové náklady (15 replies)
 51. Je preprava zabezpečená pre druhú firmu daňovo uznaným výdavkom? (1 replies)
 52. Ako urobiť súhrnný výkaz v MRP PÚ... (10 replies)
 53. odpisová skupina nabíjacej stanice na elektromobily (0 replies)
 54. Musí sa podať daňové priznanie k DPH v SR pri dodaní služby do zahraničia a prenesení daňovej povinnosti na odberateľa? (0 replies)
 55. vat refund (0 replies)
 56. Zabezpečenie pitného režimu zo sociálneho fondu. (3 replies)
 57. Opatrenie 2 SZČO za júl 2021 (2 replies)
 58. Pokuta za oneskorené podanie DP (4 replies)
 59. vyúčtovanie služobnej cesty (0 replies)
 60. Transferové oceňovanie (1 replies)
 61. IČ DPH odberateľa, ktorý ho má pridelené podľa § 7 (7 replies)
 62. Obdobie prekročenie prahu oslobodenia pre Instrastat 2021? (4 replies)
 63. Autodopravca-obchodný register (0 replies)
 64. Prací prášok ako daňový výdavok? (2 replies)
 65. odvody z DVP ak je dohodárka na materskej (0 replies)
 66. Transferová dokumentácia (0 replies)
 67. Ako na zdaňovanie prenájmu (6 replies)
 68. Zaslanie prospektov do Švajčiarska podmienky (0 replies)
 69. Účtovanie provízie pri platbe kartou (4 replies)
 70. Ako zaúčtovať zle uhradenú FA? (0 replies)
 71. Prispevok na podporu mobility za pracou (4 replies)
 72. Povinnosť zapísať zmeny/údaje do obchodného registra do 30.9.2021 (3 replies)
 73. Dobropis občanovi riadky v priznaní DPH (0 replies)
 74. DPH - prenos daň. povinnosti (2 replies)
 75. mínusový hotovostný doklad cez RP a vrátené peniaze na účet (1 replies)
 76. Prijatá faktúra zo zahraničia (0 replies)
 77. Ako mám uviesť v hláseniach DPH -KV,SV a DPH zahraničnú proforma faktúru? (1 replies)
 78. Fakturacia materskou firmou v DE s SK ICDPH (2 replies)
 79. Ako zaúčtovať vrátenie pôžičky? (5 replies)
 80. Odpisovanie majetku - budovy nájomcom. (3 replies)
 81. Stavba budovy (4 replies)
 82. Prijatý dobropis a jeho úhrada (6 replies)
 83. storno faktúry (7 replies)
 84. Ako zaúčtovať Rozhodnutie súdu o vyúčtovaní trov. (0 replies)
 85. Poskytnutie práva na používanie aktuálnej verzie programu (0 replies)
 86. Nákup v obchode - s.r.o. (10 replies)
 87. POHODA - tlač viacero VPD alebo PPD na jeden papier (2 replies)
 88. Vystavená faktúra - nesprávne zdaňovacie obdobie (0 replies)
 89. Prijatý preddavok vyšší ako cena dodávky a DPH (18 replies)
 90. služobné autá na súkromné účely (3 replies)
 91. faktura balik do zahranicia ičdph české (0 replies)
 92. Ako riesit nepriznany prijem? (11 replies)
 93. POHODA - účtovné položky - počet? (3 replies)
 94. Oneskorená došlá faktúra (1 replies)
 95. Odoslaná preddavková faktúra (6 replies)
 96. Dane a odvody spojene s predajom nehnutelnosti (domu) (15 replies)
 97. Príjem z Írska a daňové priznanie typ A (1 replies)
 98. dohodár a práca v zahraničí (7 replies)
 99. mínusová fa z Metra a úhrada fa depozitná poukážka (0 replies)
 100. Zmena daňovej rezidencie zo SK na CZ. Čo sa zmení? (1 replies)
 101. Garáž ako výdavok pre SZČO (11 replies)
 102. Ekonomická klasifikácia (0 replies)
 103. DPH -Samozdanenie a odpočet služby od dodávateľa so sídlom na Malte (0 replies)
 104. Presun materiálu z materskej firmy zo Slovenska do dcérskej firmy do Rakúska. (4 replies)
 105. szčo chce fakturovať elektoinštalačne prace slaboprud (1 replies)
 106. potvrdený dobropis s neskorým dátumom obdržania a účtovanie (4 replies)
 107. Odpisy hmotného darovaného majetku (1 replies)
 108. Zalohova faktura (1 replies)
 109. Nahlásenie zmeny trvalého pobytu na FS u živnostníka (2 replies)
 110. DPH z predaja nehnutelnosti (14 replies)
 111. Krajiny bez dane z predaja cennych papierov/akcii pre investorov (0 replies)
 112. sponzorský dar z hľadiska daňových výdavkov (1 replies)
 113. Dan z urokov z pozicky medzi FO (2 replies)
 114. leasing v zahranici (3 replies)
 115. Daň zo mzdy (5 replies)
 116. úkolová mzda - minimálna mzda (7 replies)
 117. Použitie 2% v JU (5 replies)
 118. ročné hlásenie k DzP riadne alebo dodatočné ak som zabudla za r.2020 poslať (3 replies)
 119. DPH a auto (2 replies)
 120. Faktúra za doménu (4 replies)
 121. nedostatok peňazí v pokladni - účtovanie cez interné doklady (3 replies)
 122. vystavenie zálohy pre zákazníka a prijatej platby po úhrade zálohy v PÚ (2 replies)
 123. Sociálna poisťovna - platenie mesačných odvodov IBAN? (4 replies)
 124. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (9 replies)
 125. účtovanie školských jedální (0 replies)
 126. Daň z príjmu FO typ B a dôchodca (6 replies)
 127. Ako zaúčtovať predpis podľa zákona 7a (25 replies)
 128. Úspora PHM - účtovanie (2 replies)
 129. Vyúčtovanie cestovného príkazu (2 replies)
 130. SAP business one - spárovanie platby (0 replies)
 131. Ako zaúčtovať v PU (4 replies)
 132. použitie mernej jednotky pri službe (4 replies)
 133. vyúčtovanie dotácie kultúra (13 replies)
 134. Miesto efektivnej spravy spolocnosti (3 replies)
 135. Účtovanie provízie Global Payments v PÚ (0 replies)
 136. Ešte čo sa týka čísla faktúry s nulami na začiatku... (6 replies)
 137. Prispevok na opatrovanie; osoba, ktora opatrovanie vykonava je v exekucii (6 replies)
 138. meracie sondy (0 replies)
 139. nákup liehovín do bufetu-účtovanie (1 replies)
 140. Mzdy - vytvorenie vhodnej pracovnej zmluvy pre budúceho ZC (1 replies)
 141. predčasne ukončenie finančného lizíngu kúpou (0 replies)
 142. omega a import z tatra banky (1 replies)
 143. Preberanie s.r.o. - darom. (1 replies)
 144. Ako účtovať dopravu koncovému zákaznikovi v PÚ ? (0 replies)
 145. leasing v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 146. Faktura stavebne prace prenos (0 replies)
 147. Súkromné auto využívané na podnikanie - Konateľ neskôr ZC (2 replies)
 148. ubytovanie uhradené živnostníkom (9 replies)
 149. Dovoz tovaru z tretích krajín (4 replies)
 150. Ako zdanit podiel na zisku ako investor (4 replies)
 151. A1 u szčo (1 replies)
 152. dôchodca odhlásenie zo sp (0 replies)
 153. Poukázanie podielu zaplatenej dane a dodatočné DPPO (3 replies)
 154. Osobné auto používané na podnikanie - PZP hradím z firemného alebo zo súkromného? (8 replies)
 155. inventarizácia stravných lístkov (1 replies)
 156. Je KEP (ZEP) od 30.09.2021 povinný pre právnické osoby? (2 replies)
 157. Nákup a následný predaj mobilného telefónu (0 replies)
 158. Zabudnutá prijatá platba od dodávateľa v II.Q.2021 - účtovanie DPH (6 replies)
 159. Platba kartou - zamestnanec nepredložil doklad (11 replies)
 160. Nový účet podnikateľa - povinnosť oznámenia? (4 replies)
 161. Fakturácia prepravy do Anglicka bez dph. (0 replies)
 162. Nesprávne dátumy dodania (0 replies)
 163. Ukrajinec podnikajúci na slovenské IČO a DPH (2 replies)
 164. Príjem tovaru na sklad - Faktúra, alebo dodací list? (11 replies)
 165. výška mzdy (8 replies)
 166. Kúpa auta na sro (1 replies)
 167. platca dph (2 replies)
 168. Formulár - Rozpočet finančného hospodárenia (1 replies)
 169. Započíta sa čistá mzda zamestnanca za 06/2021 vyplatená v 07/2021, ktorý je zároveň szčo, do výkazu opatrenie č. 2 za mesiac 06/2021 ? (1 replies)
 170. Neplatca DPH a fakturacia (5 replies)
 171. Údaj v DP DPH v r.09 a r.10 (1 replies)
 172. odpisovanie zimnej záhrady (2 replies)
 173. SZČO a stravenky s DPH (3 replies)
 174. Príspevok na rekreáciu - priateľka? (1 replies)
 175. o ktorú "Prvú pomoc" má žiadať szčo ktorému poklesli v júli tržby oproti minul.roku? (2 replies)
 176. oznámenie majetkových pomerov štatutára -verejného funkcionára a výsluhový dôchodok (1 replies)
 177. Základ dane je nižší ako násobok platného životného minimuma pre SZČO (5 replies)
 178. Faktúra s DPH alebo nie? (4 replies)
 179. Daňové priznanie - akcie, dividendy, ETF (2 replies)
 180. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu (0 replies)
 181. Fakturácia po lehote 15 dní od plnenia (1 replies)
 182. Daňový doklad booking.com vs ubytovateľ (0 replies)
 183. Chybná FA v minulom roku (5 replies)
 184. može si zamestnanec uplatniť príspevok na rekreáciu pri ročnom zúčtovaní príp. pri podaní DP FO "A" ? (16 replies)
 185. stravné pri služobnej ceste konateľa (6 replies)
 186. Ako vypočítať daň v SR pri príjmoch z prenájmu zo zahraničia (7 replies)
 187. kurz NBS (3 replies)
 188. Môžu vydavkovy pokladnicny doklad podpisovat dve osoby? (6 replies)
 189. Faktúra s oslobodením od dane poľa §48 ODS. 8 (0 replies)
 190. Aký doklad z DÚ dávate klientovi na prihlásenie dovezeného auta z EU u policajtov? (4 replies)
 191. Zaúčtovanie došlej faktúry (0 replies)
 192. faktúra za ubytovanie na sro-cestovný príkaz (7 replies)
 193. nákup materiálu s prenosom DP podľa §69 ods.12 písm.g) (3 replies)
 194. Opatrenie 3A od júla 2021. (1 replies)
 195. money s3-prihlasovanie dohodárov do ZP (3 replies)
 196. Prvá pomoc ++ - nesprávna výška tržby (2 replies)
 197. Vráti mi sociálna poisťovňa peniaze pri budúcom ročnom zúčtovaní, ak minulý rok som zarobil na živnosti 13000 a teno rok do 5000€? (1 replies)
 198. Môže fyzická osoba nepodnikateľ darovať auto eseročke? (0 replies)
 199. Zabezpečenie stravy (6 replies)
 200. Dodatočné daňové priznanie z príjmov zo zahraničia (2 replies)
 201. Ktorá odpisová skupina - vírnik (autogyro) (0 replies)
 202. zakon o ERP (2 replies)
 203. DPH pri fakturacii na rakuske ic dph (1 replies)
 204. MRP Dobropis (4 replies)
 205. Vyplatenie podielu na zisku (2 replies)
 206. Otváracia suvaha v MRP PÚ (5 replies)
 207. nespotrebované poistné účtovanie (1 replies)
 208. Účtovanie účt. dokladov v PÚ postupnosť účtovania (2 replies)
 209. účtovanie nákupu malinoviek, minerálok v pet fľašiach a v plechoviciach a následne nákup piva v keg sudoch a predaja (tovar, služba) (4 replies)
 210. Refakturacia mýta a PZP (0 replies)
 211. Vrátenie DPH z IT (3 replies)
 212. zostat.cena majetku v jednoduchom účte ide do nakladov (2 replies)
 213. Presun terminovaného vkladu (5 replies)
 214. školenie na softvér (2 replies)
 215. predaj auta v obchodnom majetku (2 replies)
 216. zmena sídla a nahlásenie do SP , ZP a na dopravný inšpektorát (7 replies)
 217. kúpa pracích práškov (2 replies)
 218. Účtovná závierka mikro ÚJ v MRP.. ako spraviť (5 replies)
 219. Jednoduché účtovníctvo pre kaderníctvo SZČO (5 replies)
 220. Ročná uzávierka a DP PO v MRP Pú (2 replies)
 221. Úhrada vystavenej FA v MRP cez BU (2 replies)
 222. vklad budovy pri zakladaní živnosti (1 replies)
 223. Predaj nedoodpisovaného majetku a určenie predajnej ceny (0 replies)
 224. colny sadzobnik (0 replies)
 225. Riešiť tento prípad stornom alebo dobropisom? (3 replies)
 226. Účtovná závierka za 1Q/2021 - nesedí r.100 súvahy s r.61 VZaS (2 replies)
 227. Prvá pomoc ++, príspevok za 01/2021 sa uvádza? (0 replies)
 228. Daňový úrad - úroky z omeškania (2 replies)
 229. Prevod obchodného podielu jediného spoločníka v r 2021 (4 replies)
 230. Začiatočný stav účtu 431 - strata (2 replies)
 231. DP počas roka (1 replies)
 232. zverák ku stroju (0 replies)
 233. rozlíšenie spotreba materiálu alebo služba v PÚ (2 replies)
 234. Ako zaúčtovať požiar na lesnom poraste (2 replies)
 235. Prihláška pohľadávky do likvidácie (0 replies)
 236. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania? (11 replies)
 237. MRP PÚ začiatočné stavy.. (1 replies)
 238. Platba faktúry debet.kartou z podnik.účtu (4 replies)
 239. Ako sa prakticky vystavujú faktúry v IKROSE a ako sa importujú do Omegy? (1 replies)
 240. predaj pozemku (4 replies)
 241. rozdiel v riadku 04 dph (6 replies)
 242. Údaje na faktúre (0 replies)
 243. Došlá faktúra - DPH (2 replies)
 244. Zaúčtovanie zálohovej faktúra a vyúčtovacej faktúry (1 replies)
 245. postupenie vykonu maj.prav - oznamenie o zmene odberatelom (0 replies)
 246. diaľkove ovládanie ku kaličke (3 replies)
 247. Ako riešiť tento prípad ohľadom PCR testov? (1 replies)
 248. Žiadosť o príspevok opatrenie 3B. (6 replies)
 249. szčo a vystavenie A1 (1 replies)
 250. Účtovná závierka v JU pri úmrtí daňovníka Mimoriadna alebo riadna? (4 replies)