1. Nepreplatené štátne sviatky a dni prac. pokoja - aké sú následky? (1 replies)
 2. Môžem získať 500 eur jednorazový príspevok ako vychovávateľka v jasliach? (1 replies)
 3. trojstranný obchod-dátumy (0 replies)
 4. Zabudnutá faktúra z minulého roka (1 replies)
 5. Môžem vyhodiť doklady do kontajnera? (15 replies)
 6. Nájomné (1 replies)
 7. Preprava Čína - SK (0 replies)
 8. odpisovanie skladových zásob počas pozastavenia živnosti (1 replies)
 9. Môžem urobiť samozdanenie na pro forma faktúre? (11 replies)
 10. Mandantár a hotel CZ (0 replies)
 11. Zmena stravného od 1.9.2022 (0 replies)
 12. Doklad z 2021 ale účtovanie až v roku 2022 (4 replies)
 13. Finančný príspevok+gastráče+vlastné stravovacie zariadenie (0 replies)
 14. Oznámenie o poistnom (SP) SZČO (1 replies)
 15. účtovanie spotreby phm na traktore (2 replies)
 16. učtovanie poistného (6 replies)
 17. Položka EK plavecký kurz v MŠ (0 replies)
 18. poplatok za terminál-účtovanie v PÚ (1 replies)
 19. Preddavok na ZP z vráteného preplatku ZP (7 replies)
 20. Faktúra zo zahraničia s DPH (4 replies)
 21. Je rozdiel medzi podpisom EZ-ou a KEP-om? (3 replies)
 22. CMR -ko ..... (0 replies)
 23. Ako zaúčtovať nákup prefabrikovanej garáže a zaradenie do evidencie majetku (3 replies)
 24. Príjmy z prenájmu - nedoplatok na zdr.poisteni (38 replies)
 25. mikro uctovna jednotka a casove rozlisenie (4 replies)
 26. Vystavenie faktúry - stolarske práce, platca DPH (12 replies)
 27. sp registrácia zamestnávateľa (0 replies)
 28. kamion na úver (1 replies)
 29. Poplatok za ukončenie leasingovej zmluvy (1 replies)
 30. Zápis účtovnej závierky do Obchodného registra (5 replies)
 31. ako účtovať v pu príspevok na podporu vytvorenia pracov.miesta na pol roka. Bude to zdaniteľný príjem? (2 replies)
 32. Vzájomný zápočet došlej faktúry s dobropisom (2 replies)
 33. Vystavená FA v 2021 ale uhradená v 2022 (8 replies)
 34. Kratodobe ubytovanie cez Booking a živnosť, je potrebná? (2 replies)
 35. Kúpa nového vozidla na IČO (2 replies)
 36. Neoznamuje sa už colnému úradu nový dodávateľ alkoholu? (1 replies)
 37. O.Z. - športový klub a predaj klubových merch vecí - mikiny s logom, tričká, prívesky... (nielen členom) (3 replies)
 38. Živnosť a SHR (3 replies)
 39. Faktúra od zahraničnej spoločnosti s IČ DPH SK (5 replies)
 40. Súhrnný výkaz § 7a zákona o DPH (0 replies)
 41. Odpočet DPH pri kupe vozidla na úver?? (2 replies)
 42. Prenos DP podľa §69 (0 replies)
 43. Winibeu - majetok (0 replies)
 44. Aká je pokuta za oneskorené podanie DP DPH? (4 replies)
 45. Čo je pridaná hodnota ? (6 replies)
 46. Daň z nehnutelnosti (4 replies)
 47. Je potrebné archivovať potvrdenie o príjmoch zo zamestnaní? (4 replies)
 48. Rozdielne číslovanie VFA v programe a na faktúre. (6 replies)
 49. Stravne SZCO 2022 - ako "uctovat" DPH? (3 replies)
 50. Invalidný dôchodca a daňové priznanie z príjmu do 2 289,63 eur (5 replies)
 51. Ako sa uvadza uplatnenie 80% výdavkov v KV? (2 replies)
 52. štvorkolka (0 replies)
 53. Vystaviť opravný doklad v režime OSS alebo pod registráciou v inom štáte? (1 replies)
 54. Cez čo viem podať DPPO za rok 2021 českej s.r.o. ? (2 replies)
 55. Fakturácia "prenájmu" resp. zálohy za prenajatý tovar (2 replies)
 56. Dedičstvo (2 replies)
 57. Úhrada fa v CZK - kurzový rozdiel MoneyS3 (5 replies)
 58. Predčasný starobný dôchodca a Dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 59. Dve vyúčtovacie faktúry na jeden preddavok Money S3 (11 replies)
 60. Je správne, že sociálka požaduje na splnomocnenie aj rodné číslo splnomocnenca? (5 replies)
 61. Zrážky zo mzdy a úmrtie manžela (1 replies)
 62. Ako zaúčtovať platbu kartou keď doklad je vystavený v českých korunách. (1 replies)
 63. Španielska firma so skladom na SK- ake doklady? (1 replies)
 64. Software na vedenie skladu (1 replies)
 65. Fakturácia služieb CZ firme so slovenským IČ DPH (0 replies)
 66. zaokrúhľovanie hotovosti v pokladni od 1.7.22 (1 replies)
 67. Vrátenie peňazí (účet 365) z pokladne (1 replies)
 68. poskytovateľ zdrav.starost. a účtovanie dph (0 replies)
 69. Odpisy luxusných áut pri vykázaní daňovej a účtovnej straty. (0 replies)
 70. Účtovanie platieb cez terminál a e-kasa v PÚ (4 replies)
 71. ako zaúčtovať opravu, plnenie a spoluúčasti na poistnom ? (0 replies)
 72. Predaj prívesného vozíka (0 replies)
 73. Ako sa vypocitaju výnosy? (2 replies)
 74. Moze mi dodavatel vyfakturovat sluzbu z roku 2019 (3 replies)
 75. Rozdiel skladu (3 replies)
 76. Dodatočné DP A a už vrátena daň (3 replies)
 77. DPH §7a - nadobudnutie tovaru z EÚ do 14 000,- € - nárok na odpočet dane (3 replies)
 78. Účtovanie národného projektu z UPSVaR v PÚ (5 replies)
 79. MRP prečíslovanie pokladne (0 replies)
 80. kalkulačka na výpočet rovnomerných odpisov pri technickom zhodnotení v druhom roku používania. (0 replies)
 81. zásoby na skladu ku koncu roka - akú cenu pozerám, obstarávaciu? (1 replies)
 82. do ktorej odpis. skupiny zaradiť pozemok? (4 replies)
 83. Čo urobiť so zostatkom na účte 326 0,20?, keď bola nesprávne zaúčtovaná suma v r.20? (3 replies)
 84. DPH a KV ak je FA zaúčtovaná v inom mesiaci (4 replies)
 85. materiál alebo služba (1 replies)
 86. Použitie priemerného mesačného kurzu pri vystavovaných faktúrach v USD (1 replies)
 87. poistenie zodpovednosti za škodu (0 replies)
 88. prace s prenosom danovej povinnosti a nakup materiálu (1 replies)
 89. Dotácia zo strany štátu tzv.Prvá pomoc...účtovanie vo finále (0 replies)
 90. DF platena dobierkou alebo kuriérom debetnou kartou spolocnika (0 replies)
 91. Nezisková organizácia (0 replies)
 92. Uhrada debetnou kartou za PHM - prelom mesiacov (4 replies)
 93. Dodatočne vyrubená DPH za minulé zdaňovacie obdobie (4 replies)
 94. Účtovanie záložne ktorá zakladá len zlato (0 replies)
 95. Kam uviesť DPH pri náhrade škody, ktorá nie je zdaniteľným plnením na účely DPH ? (0 replies)
 96. Odborová organizácia (2 replies)
 97. predaj auta (2 replies)
 98. Pozastavená živnosť časť roka + paušál (2 replies)
 99. Ako zaučtovať rozdiel pri predaji automobilu? (1 replies)
 100. Daňové priznanie DPH - Nórske VAT slovenskému platcovi DPH (1 replies)
 101. Dobitie kreditu v hotovosti (0 replies)
 102. ako účtovať predpis spoluúčasti, úhradu a potom vrátenie? (0 replies)
 103. Ako zaúčtovať poskytnutú zálohu na flaše propán bután. (0 replies)
 104. Verejné obstarávanie - zákazka služba, čistička odpadových vôd. Aký postup? (1 replies)
 105. Paušálne výdavky a nezdanený preplatok z RZZP (8 replies)
 106. Mobilný telefón používaný aj na súkromné účely (3 replies)
 107. Účtovanie upomienky + FA. na prelome rokov v PÚ (0 replies)
 108. Auto na Leasing v JU neplatca DPH ako zaúčtovať? (0 replies)
 109. prílohy k DP, tabuľka G2 (12 replies)
 110. Ako účtovať úhradu preddavkovej faktúry debetnou platobnou kartou? (3 replies)
 111. Tuzemské samozdanenie a dobropis (1 replies)
 112. Poistné na financovanie podpory - účtovanie (2 replies)
 113. nedokončená výroba ako proces exekútorov/architektov, vstup účtu 611 do riadku 560? úprava pripočítateľných a odpočítateľných položiek? (2 replies)
 114. refundácia dph-účtovanie na konci roka (0 replies)
 115. zálohové faktúry (10 replies)
 116. Ako sa účtuje finančný príspevok pre podniky v odvetví cestovného ruchu prijatý minulého roku v období pandémie v s.r.o.? (12 replies)
 117. Ako zdaniť zásoby pri zrušení eshopu ? (1 replies)
 118. Oprava leasingu (10 replies)
 119. SZCO registracia pre DPH podla 7a _ povinosti k DPH (2 replies)
 120. stravné u živnostníka v zahraničí (1 replies)
 121. Odpísané auto ďalej v majetku firmy (2 replies)
 122. prenájom časti rodinného domu - DPH? (0 replies)
 123. Robí niekto účtovníctvo architektovi - FO ktorý je zapísaný v ŽRSR a potom vstúpil do komory architektov? (6 replies)
 124. Poznamky pri DP (3 replies)
 125. Nárok na stravné lístky (7 replies)
 126. Pôžička pre dcérsku spol. a predaj podielu (0 replies)
 127. Pracovná zmluva a nepravidelný prijem (2 replies)
 128. Faktúra za stroje do GB, stroje odoslané do krajín EÚ (0 replies)
 129. Dane a odvody študenta pri dohode o brigádnickej práci študenta (16 replies)
 130. Poistná udalosť - vyplatená rozpočtom (0 replies)
 131. DP dôchodcu z iného príjmu (5 replies)
 132. strojárska výroba kúpa televízora (6 replies)
 133. Nákup a predaj nehnuteľnosti realitnou kanceláriou (0 replies)
 134. Nárok na stravné 2 pracovné cesty v rámci jedného kalendárneho dňa (4 replies)
 135. Spotrebovaný tovar v OMEGE? (6 replies)
 136. Účtovný zostatok (1 replies)
 137. Devízový účet v PÚ v MRP na konci roka.. (3 replies)
 138. Musím zdaniť podcast? (4 replies)
 139. daň do norska -ako zaučtovať v JÚ? (1 replies)
 140. Platové dekréty od 1.7. (3 replies)
 141. Môže eshop použiť paušalne výdavky ? (9 replies)
 142. Neplatca DPH , clo a DHL (1 replies)
 143. FO nepodnikateľ prenajíma garáž, do nákladov kúpna cena garáže? (17 replies)
 144. faktura vystavená neplatcovi dph z čr musíme dať slovenskú dph (1 replies)
 145. Prenájom kostýmov na MDD. (2 replies)
 146. Môže vyjsť v ÚZ mínusová daň? (5 replies)
 147. Môžem brať tričko a nohavice s logom ako pracovné oblečenie? (1 replies)
 148. Ako účtovať stravné lístky pre zamestnancov v jednoduchom účtovníctve? (4 replies)
 149. Ako najlepšie preradiť majetok do podnikania? (8 replies)
 150. Ebay a účtovanie (0 replies)
 151. Dotácia na preplatenie COVID testov (0 replies)
 152. Maximálna dávka v nezamestnanosti a dovolenka po RD (6 replies)
 153. Aktivácia tovaru (11 replies)
 154. Účtovanie platob. brány v PÚ v MRP (2 replies)
 155. príjem 0 a paušál. výdavky (6 replies)
 156. Montáž kamier a prenos daňovej povinnosti. (1 replies)
 157. Príspevok zamestnancovi pri narodení dieťaťa (6 replies)
 158. Účtovný program (4 replies)
 159. dohoda ČR a daňové priznanie (2 replies)
 160. Je správne živnostníkovi firmy vyfakturovať vzniknutú škodu? (8 replies)
 161. Prefakturácia stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti §69 (3 replies)
 162. odpočet daňovej straty (0 replies)
 163. Corona príspevok a DP (3 replies)
 164. Študent a DP (6 replies)
 165. Výrobná hala (11 replies)
 166. Môže fyzická osoba pokosiť trávnik bez živnosti? (16 replies)
 167. Zákazková výroba - stavba (0 replies)
 168. Nadobudnutie tovaru (1 replies)
 169. Dobropis z min. roku - kedy dph? (5 replies)
 170. kedy možno odpočítať dph? (2 replies)
 171. DPH z príspevku za ubytovanie odídencov (2 replies)
 172. Dph z dlhodobeho majetku (4 replies)
 173. Presun ZI z osobného na firemný účet (2 replies)
 174. Ubytovanie konateľa a odpočet DPH (4 replies)
 175. Daňové výdavky na PHL (3 replies)
 176. Wolt donáška (6 replies)
 177. DPH (3 replies)
 178. účtovanie v materskej spoločnosti pri predaji 100 % podielu v dcérskej spoločnosti. (0 replies)
 179. može spoločnosť ktorá dlží spoločníkovi vyrovnať dlh svojim majetkom? (8 replies)
 180. Ako zaúčtovať pôžičku spoločníka došlú na účet ako úhrada súkromnej faktúry? (0 replies)
 181. Faktúra (4 replies)
 182. Skonto - nadobudnutie tovaru z EU (0 replies)
 183. preddavky PO-úrok z omeškania (3 replies)
 184. Účtovanie nákup a predaj jednorazových vratných obalov v JÚ. (0 replies)
 185. Daňový bonus vyšší ako preddavky na daň (8 replies)
 186. Zmluva o dielo podla obcianskeho zakonnika (20 replies)
 187. Stavebne práce v Nemecku (3 replies)
 188. Dotácia z PPA kedy sa počíta do obratu pre povinnú registráciu DPH? (4 replies)
 189. Odpisy (2 replies)
 190. Ako vyriešiť príspevok v občianskom združení (nevydokladovanú charitatívnu reklamu), ktorý neviem vydokladovať? (8 replies)
 191. Kryptomeny (5 replies)
 192. samozdanenie - výmena pneumatík v ČR (1 replies)
 193. Ako zdaniť nesplatené záväzky? (3 replies)
 194. Sociálne a zdravotné poistenie - daňové priznanie 2021 (12 replies)
 195. Montáž klimatizácie - prenos daňovej povinnosti (5 replies)
 196. PU -do ktoreho roka uctovat? (0 replies)
 197. prihlásenie zamestnanca v deň nástupu (10 replies)
 198. Kontrola (30 replies)
 199. odpisová skupina (2 replies)
 200. Stravné lístky od 1.5.2022 (1 replies)
 201. Je treba pri darovani vysporiadať odpočítanú DPH? (3 replies)
 202. Daňové priznanie - odpredaj nehnuteľnosti 50/50% vlastnící (4 replies)
 203. dodatočné dph (1 replies)
 204. Zrážková daň - postup + odvody (3 replies)
 205. Dohoda o vykonaní práce popri živnosti a uplatnenie nezdaniteľnej časti (1 replies)
 206. Ako účtovať poistenie s DPH? (3 replies)
 207. Príjem a výdavok z prenájmu časovo rozlíšiť? (1 replies)
 208. Zánik s.r.o. bez likvidácie (0 replies)
 209. Ako účtovať leasing stroja (0 replies)
 210. Ako sa zohľadňuje práca vo sviatok v tomto prípade? (3 replies)
 211. stravné na prac. ceste (1 replies)
 212. Predkontácie (4 replies)
 213. ako rozpustiť účet 365 (2 replies)
 214. Dodatočné DP DPH (1 replies)
 215. Prax - odmena za produktívnu prácu (1 replies)
 216. platenie preddavkov ak je predlžená lehota na podanie DP PO (7 replies)
 217. ako zaučtovať bloček na úhradu OF za rok 2020? (12 replies)
 218. Dovoz tovaru z tretích krajín (2 replies)
 219. ako zaradiť do uživania pozemok? (3 replies)
 220. Vrátenie dph po skončení živnosti (0 replies)
 221. POHODA stormware (1 replies)
 222. Zahraničná faktúra za min. mesiac - zaúčtovať do 03/2022 a podať opravnú DPH alebo nie? (4 replies)
 223. Registrácia OOS (2 replies)
 224. Refakturacia cestt.nakladov zo zahranicia a DPH (0 replies)
 225. Konateľ firmy vyberá čiastky z firemného účtu cez bankomat (9 replies)
 226. Vrátenie pôžičky konateľom v hotovosti. (2 replies)
 227. Na ktorý nákladový účet účtovať nárokovateľné dph zo zahraničia? (2 replies)
 228. Skcu - certifikácia uctovnikov (14 replies)
 229. Nulové daňové priznanie (10 replies)
 230. Dôchodca podnikateľ (1 replies)
 231. Muž na RD a zdaniteľný príjem (0 replies)
 232. Obslužná vitrína s ventilovaným chladením a zabudovaným agregátom - do kt. odp. skupiny zaradiť???? (0 replies)
 233. prečo nesedí výplatná páska ? (29 replies)
 234. SZČO + prac. pomer - výpočet odvodov do ZP (9 replies)
 235. Voda do zásobníkov - ako správne účtovať ? (1 replies)
 236. Potvrdenie o zamestnaní (5 replies)
 237. Stravné od 01.05.2022 nákup lístkov 29.04.2022 (3 replies)
 238. ako účtovať osadenie žumpy do prenajatého pozemku so súhlasom majiteľa (5 replies)
 239. Predaj dcérskej firmy (1 replies)
 240. linka na drtenie molitanu - kod / odpisova skupina (0 replies)
 241. Oprava výkazov do SP za minulý rok (8 replies)
 242. VRP - Úhrada faktúry zo včerajšieho dňa (14 replies)
 243. Faktúra_upomienka z ČR a samozdanenie. (1 replies)
 244. VAT (4 replies)
 245. Mam zauctovat tuto fakturu ako dobropis? (0 replies)
 246. Splnenie podmienok podľa § 79 ods.2? (5 replies)
 247. Uhrada za tovar z eshopu vopred, bez predfaktúry (9 replies)
 248. Potrebovala by som poradit, patri refakturacia sluzieb do obratu DPH?dik (0 replies)
 249. FO SZČO nulové príjmy a príjmy zo závislej činnosti. (2 replies)
 250. Sprostredkovanie práce pre SZČO v zahraničí / Zamestnanec / s.r.o. (0 replies)