1. Ako postupovať daľej? (1 replies)
 2. Vysporiadanie účtu 343 (1 replies)
 3. Ako podať dodatočné DPH priznanie za obdobie v roku 2019? (2 replies)
 4. Plati sa daň z predaja pozemku? (4 replies)
 5. nevynulovaný stav mesačnej uzávierky (0 replies)
 6. Nezaúčtovaná faktúra z predchádzajúceho roka v PÚ (4 replies)
 7. Komisionálny predaj účtovanie v PÚ (0 replies)
 8. Archivácia obchodných zmlúv, zmluvy o dielo a pod. (1 replies)
 9. platca DPH a zrusenie zivnosti (4 replies)
 10. správne účtovanie dovoz auta (2 replies)
 11. Krátkodobý majetok a účtovná závierka v JÚ (0 replies)
 12. inteligentné zariadenie na budove a odpisy (3 replies)
 13. Incoterm a zdaniteľné plnenie (dátum na fa) (0 replies)
 14. Ako uviesť FA na samozdanenie v dodatočnom DP DPH a v dodatočnom KV DPH? (1 replies)
 15. odstúpenie od zmluvy (0 replies)
 16. učtovanie depozitu (3 replies)
 17. Ako zaúčtovať tričká s firemným logom? (1 replies)
 18. Prefakturácia dane z nehnuteľností (2 replies)
 19. Riziková poistka konateľa s.r.o. (3 replies)
 20. Neuhradená poistka k 31.12. v s.r.o. (1 replies)
 21. Znovuzaložená živnosť po 5 rokoch, budem platiť odvody do SP prvý rok? (7 replies)
 22. bezodplatne nadobudnutie tovaru z FR (1 replies)
 23. Prenos daňovej povinnosti (2 replies)
 24. Odpisy auta v hodnote nad 48 000 EUR (2 replies)
 25. szčo a rodičovská dovolenka musí platiť zdravotné odvody? (4 replies)
 26. Nedoplatok na ZP a DPFO (1 replies)
 27. Predaj firemneho automobilu konatelovi (2 replies)
 28. robil niekto dodanie tovaru s montážou v Rakúsku resp. inom štáte EÚ? (0 replies)
 29. Vratenie vymazanej uzávierky DPH (3 replies)
 30. účtovanie v PÚ-samolepky na krabičky (1 replies)
 31. Obchodný partner neoznámil, že sa stal platcom DPH. (6 replies)
 32. Podľa ktorého § samozdaniť FA za tel.služby od fi z USA s číslom MOSS: EUxxx? (2 replies)
 33. odpočet záloh (0 replies)
 34. Firemná garáž na súkromnom pozemku (3 replies)
 35. Slovenská živnosť pre slovenskú firmu v zahraničí (5 replies)
 36. účtovný doklad (5 replies)
 37. prijatá služba zo zahraničia § 7a (1 replies)
 38. rozdiel v mesačnej tržbe cez e kasu (2 replies)
 39. VRP vklady a výbery (3 replies)
 40. Predaj neodpísaného auta + dph + účtovanie v JÚ (4 replies)
 41. Zariadenie bytov na prenájom do nákladov? (1 replies)
 42. DP DPH a KV-dátum (7 replies)
 43. predaj firemneho auta a dph (4 replies)
 44. Povinnosti pri registrácii na dph (7 replies)
 45. Autorský honorár počas evidencie na ÚP? (3 replies)
 46. VRP a výdavkovy doklad (2 replies)
 47. Daň pri predaji zdedeného pozemku (2 replies)
 48. Zahraničná zál.faktúra,kurz, zaúčtovanie v JU ... (3 replies)
 49. MRP jednoduché učtovnictvo (1 replies)
 50. Doklad k prijatej platbe? (5 replies)
 51. Služba českej firme a DPH? (1 replies)
 52. úhrada dobropisu v hotovosti - PÚ (2 replies)
 53. Kúpa auta v ČR (0 replies)
 54. Príjem z prenájmu u prenajímateľa podnikateľa v JU je príjem za službu ? (1 replies)
 55. fakturácia za inštalaciu strojov objednáva z činy ale za práce v Nemecku, fakturu mám vystaviť na Čínu (2 replies)
 56. Docasne pridelenie zamestnanca-výpočet (3 replies)
 57. Cena za účtovníctvo a mzdy (10 replies)
 58. Je toto daňový doklad? (19 replies)
 59. Ako zaúčtovať v jú preddavkovú daň zamestnanca(25,59€) a aj daň.bonus (45,44€), ktorý mám vyplatiť, nakoľko je vyšší (3 replies)
 60. Ako zaúčtovať FA za tovar s montážou? (2 replies)
 61. Rezerva na odmenu konateľa (2 replies)
 62. Obratový bonus - dodatočné DPH? (0 replies)
 63. Strata účtovných dokladov v PÚ (2 replies)
 64. Predaj nehnuteľnosti (po viac ako 5 rokoch) (8 replies)
 65. účtovanie kúpno-predajnej zmluvy (1 replies)
 66. Je možná registrácia na FS k zrážkovej dani aj k spätnému dátumu napr. od 1.10.2019? (3 replies)
 67. Gastrolistky zamestnancom (10 replies)
 68. Prenos daňovej povinnosti § 7a (0 replies)
 69. Čo s neskoro doručenou faktúrou s prenesením DP? (1 replies)
 70. Registrácia k DPH v ČR (2 replies)
 71. Nezaregistrovanie na FS - zrážková daň, aká pokuta nám hrozí? (0 replies)
 72. Uctovanie realitnej kancelarie pri predaji bytu (9 replies)
 73. Fyzická osoba predala dom, ma sa registrovať na DÚ ako platca DPH? (12 replies)
 74. DPH pri predaji domu spolocnika vo firme (4 replies)
 75. neuplatnené DPH a kontrolný výkaz (2 replies)
 76. Dobropis 2019 - bonus za materiál roku 2018 (7 replies)
 77. Preddavky na daň PO (0 replies)
 78. Kontrola pokladne (1 replies)
 79. Zvýšenie pokladne (1 replies)
 80. Prenájom nehnuteľností určenej na bývanie a DPH (1 replies)
 81. Príjmový pokladničný doklad je platný, keď je vypísaný ručne? (2 replies)
 82. Ako môže uhradiť spoločník stratu r. 2019? (0 replies)
 83. Do akej lehoty je potrebné zaplatiť splatnú daň z príjmov PO za rok 2019 (2 replies)
 84. príspevky prvej pomoci (0 replies)
 85. VŠ / Prerušenie štúdia - "štatút študenta" po nastúpení (6 replies)
 86. Oprava neschválenej účtovnej závierky (0 replies)
 87. Prenos DP (1 replies)
 88. S akým dátumom vystaviť vyúčtovaciu faktúru? (4 replies)
 89. vyzisk materiálu pri práci zamestnancov (11 replies)
 90. Príspevok na udržanie pracovných miest - pripočítateľná položka (2 replies)
 91. Prvá pomoc - príspevok opatrenie č. 3B - zánik nároku? Vyššie tržby (1 replies)
 92. Online podnikanie a dane/DPH (1 replies)
 93. Príjem zo živnosti ? (3 replies)
 94. Neúspešný pokus o prihlásenie - upozornenie (9 replies)
 95. Dan. bonus SZCO (4 replies)
 96. Preplatok na dani_pohladavka (0 replies)
 97. sro kamionová doprava (5 replies)
 98. Poistné a príspevky v Irsku (0 replies)
 99. Odpočet straty v r.2019 (1 replies)
 100. Daňové priznanie k dani z príjmov stále môžete podať (0 replies)
 101. Nezaplatená faktúra a úmrtie. (8 replies)
 102. Uplatnenie NČZD matky na predlženej rodičovskej do veku 6 rokov dieťaťa. (3 replies)
 103. preplatenie/prepadnutie dovolenky (6 replies)
 104. SZČO, chyba v DP (10 replies)
 105. Omylom 2x zaúčtovaná faktúra - r. 2017 (0 replies)
 106. DP z predaja bytu (5 replies)
 107. Podanie DPFO - predaj nehnuteľnosti v ktorom roku? (2 replies)
 108. Ako postupovať po zrazenej exekúcií z účtu sro??? (0 replies)
 109. DP - môžem podať DP aj skôr, ako pred skončením pandémie a zaplatiť po skončení? (10 replies)
 110. Odpočet straty za rok 2018 (15 replies)
 111. DP občianského združenia (0 replies)
 112. Termín podania DP + účtovnej závierky a poznámok za rok 2019 (4 replies)
 113. Zaúčtovanie poistnej udalosti v roku 2019 a menšia úhrada 2020 (1 replies)
 114. DoBPŠ maturant (8 replies)
 115. Člen poroty (2 replies)
 116. zaokrúhlenie odpočtu daňovej straty v DPPO2019 z roku 2018 matematicky? (1 replies)
 117. DPH - prijatá záloha, dodanie tovaru a faktúra (12 replies)
 118. Dobrý deň,potrebujem radu ohľadom fiškalu a dennej uzávierky (0 replies)
 119. eShop na SVK, posielanie do UK. Ako s účtovníctvom faktúr? (3 replies)
 120. Vysporiadanie preplatku za služby (7 replies)
 121. Hlavičkový papier, opečiatkovaný (3 replies)
 122. E-shop a doklad z ReMaxu (1 replies)
 123. Platca dph predava nehnutelnost neplatcovi (3 replies)
 124. Výdavky súvisiace s prenájmom a ich daňová uznateľnosť (0 replies)
 125. Samozdanenie výroby oceľovej konštrukcie z dodaného materiálu (0 replies)
 126. Príjem z Maďarska (15 replies)
 127. Prídavky na deti z Rakúska (0 replies)
 128. Občianske združenie - jednoduché účtovníctvo. (0 replies)
 129. Môžem faktúru, ku ktorej bol vystavený dobropis, zaúčtovať v inom mesiaci? (5 replies)
 130. Dovoz tovaru z tretej krajiny (0 replies)
 131. Vyssie preddavky ako v min.obdobi (0 replies)
 132. Odpocet DPH - nastali dovody na zrusenie registracie (0 replies)
 133. Prenájom nehnuteľností v nezamestnanosti (8 replies)
 134. Účtovanie poplatku z preplatenia elektronických stravných poukážok (0 replies)
 135. Dotácia na nájomné (1 replies)
 136. Vyplatenie podielu na zisku konateľovi, ktorý nie je spoločníkom SRO za rok 2015 (2 replies)
 137. Má príspevková organizácia povinnosť viesť knihu jázd? (2 replies)
 138. Opatrenie č. 2 a nezaplatené preddavky do ZP za 4. a 5. mesiac. (2 replies)
 139. Vystavený dobropis a DPH (obratový bonus) (0 replies)
 140. vrátený preplatok (1 replies)
 141. registrácia dph podľa § 7a (0 replies)
 142. DPPO, riadok 500 - chybové hlásenie (4 replies)
 143. Rozpočtová organizácia - účtovanie kúpy odpísaného auta. (1 replies)
 144. Ubytovacie zariadenie a učtovanie stravy, ktorú si objedná pre svojho hosťa v reštaurácii nachadzajúcej sa v rovnakom objekte. (0 replies)
 145. reklamácia -pokladničný doklad (5 replies)
 146. Odpocitatelna polozka (6 replies)
 147. Ktoré preddavky platené na daň z príjmu PO sa majú odrátať od daňovej povinnosti ? (0 replies)
 148. Nájom, platba v hotovosti (2 replies)
 149. môže SZČO dať do výdavkov príspevok na rekreáciu aj pre manželku príp.deti ? (12 replies)
 150. nárok na daňový bonus (4 replies)
 151. VRP-žiadny vklad ani výber, len evidencia tržieb? (4 replies)
 152. klasifikácia produktov (1 replies)
 153. Kúpa auta, vklad na účet (2 replies)
 154. Odpis starých záväzkov ktoré boli v minulosti pripočítané k hospodárskemu výsledku. (2 replies)
 155. Skončilo alebo neskončilo obdobie pandémie koronavíru? (2 replies)
 156. Rozdelenie VH za rok 2018 účtovanie (0 replies)
 157. Skenovanie pokladničných dokladov. (0 replies)
 158. Samozdanenie §69 (1 replies)
 159. program na vytváranie faktúr (8 replies)
 160. Fa za internet + jednorazový poplatok zmena v osobe užívateľa (2 replies)
 161. Musím podať dodatočné DP za rok 2016 ak by sa len zvýšila daňová strata touto opravou? (2 replies)
 162. zváračský kurz -zrážka zo mzdy (7 replies)
 163. Vykonávacie nariadenie 2018/1912 - dodanie tovaru do EU (0 replies)
 164. Test zo slovenčiny - finančna správa (10 replies)
 165. zostatková daňová pri predaji nákladného vozidla (3 replies)
 166. samozdanenie do ktorého riadku DP DPH bezpečnostný softvér Kaspersky internet (5 replies)
 167. Skonto - účtovanie na strane dodávateľa (0 replies)
 168. Súhrnný výkaz (0 replies)
 169. Výbez peňazí v zahraničí a úhrada faktúry v hotovosti (0 replies)
 170. Daňový bonus v DPFO typ A (6 replies)
 171. Money S3 počiatočné stavy v cudzej mene (0 replies)
 172. precenenie tovaru (4 replies)
 173. Poskytovanie stravného formou stravných poukážok pracovníkom MŠ a ZŠS (12 replies)
 174. slovenský neplatiteľ DPH a nadobudnutie tovaru z PL so slovenským IČ DPH (1 replies)
 175. Alza - faktúra na záruku, opravný doklad na záruku a úhrada opravnej fa účtovanie do KV (6 replies)
 176. Ako účtovať resp. poňať obchodný prípad, keď plnenie zmluvy o reklame sa realizuje cez tretí subjekt? (0 replies)
 177. audit (5 replies)
 178. účtovanie fa za predĺženie záruky s prenesení DP? (2 replies)
 179. Doklad z ORP a prenesenie daňovej povinnosti aj tovar s 20% DPH (0 replies)
 180. Pokuta za správny delikt účtovanie (3 replies)
 181. Zánik daň.povinnosti DzMV - oznámenie alebo len DP k DzMV? (4 replies)
 182. Účet pri SZČO (4 replies)
 183. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť kúpu notebooku so softwarom? (7 replies)
 184. Účtovanie združenia bez právnej subjektivity (1 replies)
 185. Účtovanie združenia bez právnej subjektivity (0 replies)
 186. Ako funguje v MRP mzdy dovolenka pre mladého rodiča s dieťaťom? (0 replies)
 187. Príspevok na opatrovanie ZŤP a živnosť (3 replies)
 188. prosím pekne, poradíte mi ohľadom finančnej kontroly? (5 replies)
 189. Predaj auta zo živnosti do vlastnej s.r.o.-čky (1 replies)
 190. retrospektívna odmena (0 replies)
 191. Nákup tovaru z PL (1 replies)
 192. Konateľ slovenskej s.r.o.v nemecku, daňový rezident Nemecka - diety (3 replies)
 193. Odpočet straty lex korona (2 replies)
 194. OČR a str.lístky (17 replies)
 195. Preddavky na daň PO 2019 DP (1 replies)
 196. 2 percenta - Potvrdenie o zaplateni dane vs Rocne zuctovanie (3 replies)
 197. Kúpa auta SZČO (2 replies)
 198. prerušenie daň. odpisov (2 replies)
 199. Prenos daňovej povinnosti (0 replies)
 200. Ako informovat DU o nevzniknuti povinnosti podat DP (2 replies)
 201. Služba v zahraničí a DPH (4 replies)
 202. Nákup z Číny (2 replies)
 203. predaj spoločnosti v likvidácii (0 replies)
 204. Je poskytnuté sponzorské podľa Občianskeho zákonníka daňovo uznané? (1 replies)
 205. Daňové evidencia a stravné lístky (9 replies)
 206. Ako zaúčtovať privátnu časť odpisov firemného bytu? (2 replies)
 207. odpočet straty podľa 24b lex korona (10 replies)
 208. Štvrťročné preddavky na na daň z príjmov v čase pandemie . (13 replies)
 209. SZČO a stravné lístky (17 replies)
 210. Nezaúčtované žiadne odpisy (6 replies)
 211. Uvádza sa služba do tretích krajín v daňovom priznaní DPH? (2 replies)
 212. môžem následne preúčtovať 429 -straty predošlých rokov zo 413 ? (1 replies)
 213. Môžem preúčtovať účet 365 strany DAL ? na 413 ? (1 replies)
 214. Ako postupovat,ked chyba Potvrdenie o zdanitelnom prijme (10 replies)
 215. Nesprávne údaje na pečiatke (14 replies)
 216. DPH pri petržlene (13 replies)
 217. umývacia linka zaradenie (0 replies)
 218. Zaúčtovanie zabudnutého vystaveného dokladu z registračnej pokladne (13 replies)
 219. prevzatie účtovníctva (0 replies)
 220. Výdavky pri daňovej evidencii (4 replies)
 221. SZČO a zamestnanec (2 replies)
 222. Gastrolístky navyše - nedaňové a s nimi súvisiace náklady daňové alebo nedaňové? (3 replies)
 223. Zmluva so živnostníkom (19 replies)
 224. Faktúra za províziu zo Švédska (0 replies)
 225. Študentská živnosť (19 replies)
 226. Podať Daňove priznanie PO pri založení v 2019 ale zatiaľ bez činnosti? (2 replies)
 227. Dobropis bonus EU (0 replies)
 228. Došlá faktúra za spôsobenú škodu (8 replies)
 229. podiel v dcerskej spoločnosti (0 replies)
 230. kupa nehnutelnosti (0 replies)
 231. OZ a potvrdenie za úhradu poplatku za účasť na seminári (0 replies)
 232. Nakup tovaru z USA - ako platiť DPH? (6 replies)
 233. Operatívny lízing MV (2 replies)
 234. Oslobodenie od dane CLIN na okná (2 replies)
 235. Bežecký pás pre zamestnancov (1 replies)
 236. Majetok pre konateľa (1 replies)
 237. Odpočet daňovej straty podľa lex korony (4 replies)
 238. Kontokorent def. ako špeciálny účet a dotácia UPSVaR (0 replies)
 239. máme prenajate priestory u živnostníka ktorý umrel (1 replies)
 240. Preddavky na daň z príjmov PO (1 replies)
 241. Aký je rozdiel medzi finančným a účtovným cash flow. (2 replies)
 242. Zaplatenie dane na splátky ? (4 replies)
 243. Dividendy a nerezident (1 replies)
 244. Povinnost OZ (0 replies)
 245. Aká je lehota na vydanie rozhodnutia odvolacieho orgánu Finančného riaditeľstva SR? (2 replies)
 246. Nutnosť vystavovania zálohových faktúr (2 replies)
 247. opravné DP (5 replies)
 248. Nadmerný odpočet DPH (2 replies)
 249. Vyplata mzdy v hotovosti - evidovat vo VRP? (5 replies)
 250. pozastavenie živnosti (1 replies)