1. Fakturácia služieb CZ firme so slovenským IČ DPH (0 replies)
 2. zaokrúhľovanie hotovosti v pokladni od 1.7.22 (1 replies)
 3. Vrátenie peňazí (účet 365) z pokladne (1 replies)
 4. poskytovateľ zdrav.starost. a účtovanie dph (0 replies)
 5. Odpisy luxusných áut pri vykázaní daňovej a účtovnej straty. (0 replies)
 6. Účtovanie platieb cez terminál a e-kasa v PÚ (4 replies)
 7. ako zaúčtovať opravu, plnenie a spoluúčasti na poistnom ? (0 replies)
 8. Predaj prívesného vozíka (0 replies)
 9. Ako sa vypocitaju výnosy? (2 replies)
 10. Moze mi dodavatel vyfakturovat sluzbu z roku 2019 (3 replies)
 11. Rozdiel skladu (3 replies)
 12. Dodatočné DP A a už vrátena daň (3 replies)
 13. DPH §7a - nadobudnutie tovaru z EÚ do 14 000,- € - nárok na odpočet dane (3 replies)
 14. Účtovanie národného projektu z UPSVaR v PÚ (2 replies)
 15. MRP prečíslovanie pokladne (0 replies)
 16. kalkulačka na výpočet rovnomerných odpisov pri technickom zhodnotení v druhom roku používania. (0 replies)
 17. zásoby na skladu ku koncu roka - akú cenu pozerám, obstarávaciu? (1 replies)
 18. do ktorej odpis. skupiny zaradiť pozemok? (4 replies)
 19. Čo urobiť so zostatkom na účte 326 0,20?, keď bola nesprávne zaúčtovaná suma v r.20? (3 replies)
 20. DPH a KV ak je FA zaúčtovaná v inom mesiaci (4 replies)
 21. materiál alebo služba (1 replies)
 22. Použitie priemerného mesačného kurzu pri vystavovaných faktúrach v USD (1 replies)
 23. poistenie zodpovednosti za škodu (0 replies)
 24. prace s prenosom danovej povinnosti a nakup materiálu (1 replies)
 25. Dotácia zo strany štátu tzv.Prvá pomoc...účtovanie vo finále (0 replies)
 26. DF platena dobierkou alebo kuriérom debetnou kartou spolocnika (0 replies)
 27. Nezisková organizácia (0 replies)
 28. Uhrada debetnou kartou za PHM - prelom mesiacov (4 replies)
 29. Dodatočne vyrubená DPH za minulé zdaňovacie obdobie (4 replies)
 30. Účtovanie záložne ktorá zakladá len zlato (0 replies)
 31. Kam uviesť DPH pri náhrade škody, ktorá nie je zdaniteľným plnením na účely DPH ? (0 replies)
 32. Odborová organizácia (2 replies)
 33. predaj auta (2 replies)
 34. Pozastavená živnosť časť roka + paušál (2 replies)
 35. Ako zaučtovať rozdiel pri predaji automobilu? (1 replies)
 36. Daňové priznanie DPH - Nórske VAT slovenskému platcovi DPH (1 replies)
 37. Dobitie kreditu v hotovosti (0 replies)
 38. ako účtovať predpis spoluúčasti, úhradu a potom vrátenie? (0 replies)
 39. Ako zaúčtovať poskytnutú zálohu na flaše propán bután. (0 replies)
 40. Verejné obstarávanie - zákazka služba, čistička odpadových vôd. Aký postup? (1 replies)
 41. Paušálne výdavky a nezdanený preplatok z RZZP (8 replies)
 42. Mobilný telefón používaný aj na súkromné účely (3 replies)
 43. Účtovanie upomienky + FA. na prelome rokov v PÚ (0 replies)
 44. Auto na Leasing v JU neplatca DPH ako zaúčtovať? (0 replies)
 45. prílohy k DP, tabuľka G2 (12 replies)
 46. Ako účtovať úhradu preddavkovej faktúry debetnou platobnou kartou? (3 replies)
 47. Tuzemské samozdanenie a dobropis (1 replies)
 48. Poistné na financovanie podpory - účtovanie (2 replies)
 49. nedokončená výroba ako proces exekútorov/architektov, vstup účtu 611 do riadku 560? úprava pripočítateľných a odpočítateľných položiek? (2 replies)
 50. refundácia dph-účtovanie na konci roka (0 replies)
 51. zálohové faktúry (3 replies)
 52. Ako sa účtuje finančný príspevok pre podniky v odvetví cestovného ruchu prijatý minulého roku v období pandémie v s.r.o.? (12 replies)
 53. Ako zdaniť zásoby pri zrušení eshopu ? (1 replies)
 54. Oprava leasingu (10 replies)
 55. SZCO registracia pre DPH podla 7a _ povinosti k DPH (2 replies)
 56. stravné u živnostníka v zahraničí (1 replies)
 57. Odpísané auto ďalej v majetku firmy (2 replies)
 58. prenájom časti rodinného domu - DPH? (0 replies)
 59. Robí niekto účtovníctvo architektovi - FO ktorý je zapísaný v ŽRSR a potom vstúpil do komory architektov? (6 replies)
 60. Poznamky pri DP (3 replies)
 61. Nárok na stravné lístky (7 replies)
 62. Pôžička pre dcérsku spol. a predaj podielu (0 replies)
 63. Pracovná zmluva a nepravidelný prijem (2 replies)
 64. Faktúra za stroje do GB, stroje odoslané do krajín EÚ (0 replies)
 65. Dane a odvody študenta pri dohode o brigádnickej práci študenta (16 replies)
 66. Poistná udalosť - vyplatená rozpočtom (0 replies)
 67. DP dôchodcu z iného príjmu (5 replies)
 68. strojárska výroba kúpa televízora (6 replies)
 69. Nákup a predaj nehnuteľnosti realitnou kanceláriou (0 replies)
 70. Nárok na stravné 2 pracovné cesty v rámci jedného kalendárneho dňa (4 replies)
 71. Spotrebovaný tovar v OMEGE? (6 replies)
 72. Účtovný zostatok (1 replies)
 73. Devízový účet v PÚ v MRP na konci roka.. (3 replies)
 74. Musím zdaniť podcast? (4 replies)
 75. daň do norska -ako zaučtovať v JÚ? (1 replies)
 76. Platové dekréty od 1.7. (3 replies)
 77. Môže eshop použiť paušalne výdavky ? (9 replies)
 78. Neplatca DPH , clo a DHL (1 replies)
 79. FO nepodnikateľ prenajíma garáž, do nákladov kúpna cena garáže? (17 replies)
 80. faktura vystavená neplatcovi dph z čr musíme dať slovenskú dph (1 replies)
 81. Prenájom kostýmov na MDD. (2 replies)
 82. Môže vyjsť v ÚZ mínusová daň? (5 replies)
 83. Môžem brať tričko a nohavice s logom ako pracovné oblečenie? (1 replies)
 84. Ako účtovať stravné lístky pre zamestnancov v jednoduchom účtovníctve? (4 replies)
 85. Ako najlepšie preradiť majetok do podnikania? (8 replies)
 86. Ebay a účtovanie (0 replies)
 87. Dotácia na preplatenie COVID testov (0 replies)
 88. Maximálna dávka v nezamestnanosti a dovolenka po RD (6 replies)
 89. Aktivácia tovaru (11 replies)
 90. Účtovanie platob. brány v PÚ v MRP (2 replies)
 91. príjem 0 a paušál. výdavky (6 replies)
 92. Montáž kamier a prenos daňovej povinnosti. (1 replies)
 93. Príspevok zamestnancovi pri narodení dieťaťa (6 replies)
 94. Účtovný program (4 replies)
 95. dohoda ČR a daňové priznanie (2 replies)
 96. Je správne živnostníkovi firmy vyfakturovať vzniknutú škodu? (8 replies)
 97. Prefakturácia stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti §69 (3 replies)
 98. odpočet daňovej straty (0 replies)
 99. Corona príspevok a DP (3 replies)
 100. Študent a DP (6 replies)
 101. Výrobná hala (11 replies)
 102. Môže fyzická osoba pokosiť trávnik bez živnosti? (16 replies)
 103. Zákazková výroba - stavba (0 replies)
 104. Nadobudnutie tovaru (1 replies)
 105. Dobropis z min. roku - kedy dph? (5 replies)
 106. kedy možno odpočítať dph? (2 replies)
 107. DPH z príspevku za ubytovanie odídencov (2 replies)
 108. Dph z dlhodobeho majetku (4 replies)
 109. Presun ZI z osobného na firemný účet (2 replies)
 110. Ubytovanie konateľa a odpočet DPH (4 replies)
 111. Daňové výdavky na PHL (3 replies)
 112. Wolt donáška (6 replies)
 113. DPH (3 replies)
 114. účtovanie v materskej spoločnosti pri predaji 100 % podielu v dcérskej spoločnosti. (0 replies)
 115. može spoločnosť ktorá dlží spoločníkovi vyrovnať dlh svojim majetkom? (8 replies)
 116. Ako zaúčtovať pôžičku spoločníka došlú na účet ako úhrada súkromnej faktúry? (0 replies)
 117. Faktúra (4 replies)
 118. Skonto - nadobudnutie tovaru z EU (0 replies)
 119. preddavky PO-úrok z omeškania (3 replies)
 120. Účtovanie nákup a predaj jednorazových vratných obalov v JÚ. (0 replies)
 121. Daňový bonus vyšší ako preddavky na daň (8 replies)
 122. Zmluva o dielo podla obcianskeho zakonnika (20 replies)
 123. Stavebne práce v Nemecku (3 replies)
 124. Dotácia z PPA kedy sa počíta do obratu pre povinnú registráciu DPH? (4 replies)
 125. Odpisy (2 replies)
 126. Ako vyriešiť príspevok v občianskom združení (nevydokladovanú charitatívnu reklamu), ktorý neviem vydokladovať? (8 replies)
 127. Kryptomeny (5 replies)
 128. samozdanenie - výmena pneumatík v ČR (1 replies)
 129. Ako zdaniť nesplatené záväzky? (3 replies)
 130. Sociálne a zdravotné poistenie - daňové priznanie 2021 (12 replies)
 131. Montáž klimatizácie - prenos daňovej povinnosti (5 replies)
 132. PU -do ktoreho roka uctovat? (0 replies)
 133. prihlásenie zamestnanca v deň nástupu (10 replies)
 134. Kontrola (30 replies)
 135. odpisová skupina (2 replies)
 136. Stravné lístky od 1.5.2022 (1 replies)
 137. Je treba pri darovani vysporiadať odpočítanú DPH? (3 replies)
 138. Daňové priznanie - odpredaj nehnuteľnosti 50/50% vlastnící (4 replies)
 139. dodatočné dph (1 replies)
 140. Zrážková daň - postup + odvody (3 replies)
 141. Dohoda o vykonaní práce popri živnosti a uplatnenie nezdaniteľnej časti (1 replies)
 142. Ako účtovať poistenie s DPH? (3 replies)
 143. Príjem a výdavok z prenájmu časovo rozlíšiť? (1 replies)
 144. Zánik s.r.o. bez likvidácie (0 replies)
 145. Ako účtovať leasing stroja (0 replies)
 146. Ako sa zohľadňuje práca vo sviatok v tomto prípade? (3 replies)
 147. stravné na prac. ceste (1 replies)
 148. Predkontácie (4 replies)
 149. ako rozpustiť účet 365 (2 replies)
 150. Dodatočné DP DPH (1 replies)
 151. Prax - odmena za produktívnu prácu (1 replies)
 152. platenie preddavkov ak je predlžená lehota na podanie DP PO (7 replies)
 153. ako zaučtovať bloček na úhradu OF za rok 2020? (12 replies)
 154. Dovoz tovaru z tretích krajín (2 replies)
 155. ako zaradiť do uživania pozemok? (3 replies)
 156. Vrátenie dph po skončení živnosti (0 replies)
 157. POHODA stormware (1 replies)
 158. Zahraničná faktúra za min. mesiac - zaúčtovať do 03/2022 a podať opravnú DPH alebo nie? (4 replies)
 159. Registrácia OOS (2 replies)
 160. Refakturacia cestt.nakladov zo zahranicia a DPH (0 replies)
 161. Konateľ firmy vyberá čiastky z firemného účtu cez bankomat (9 replies)
 162. Vrátenie pôžičky konateľom v hotovosti. (2 replies)
 163. Na ktorý nákladový účet účtovať nárokovateľné dph zo zahraničia? (2 replies)
 164. Skcu - certifikácia uctovnikov (14 replies)
 165. Nulové daňové priznanie (10 replies)
 166. Dôchodca podnikateľ (1 replies)
 167. Muž na RD a zdaniteľný príjem (0 replies)
 168. Obslužná vitrína s ventilovaným chladením a zabudovaným agregátom - do kt. odp. skupiny zaradiť???? (0 replies)
 169. prečo nesedí výplatná páska ? (29 replies)
 170. SZČO + prac. pomer - výpočet odvodov do ZP (9 replies)
 171. Voda do zásobníkov - ako správne účtovať ? (1 replies)
 172. Potvrdenie o zamestnaní (5 replies)
 173. Stravné od 01.05.2022 nákup lístkov 29.04.2022 (3 replies)
 174. ako účtovať osadenie žumpy do prenajatého pozemku so súhlasom majiteľa (5 replies)
 175. Predaj dcérskej firmy (1 replies)
 176. linka na drtenie molitanu - kod / odpisova skupina (0 replies)
 177. Oprava výkazov do SP za minulý rok (8 replies)
 178. VRP - Úhrada faktúry zo včerajšieho dňa (14 replies)
 179. Faktúra_upomienka z ČR a samozdanenie. (1 replies)
 180. VAT (4 replies)
 181. Mam zauctovat tuto fakturu ako dobropis? (0 replies)
 182. Splnenie podmienok podľa § 79 ods.2? (5 replies)
 183. Uhrada za tovar z eshopu vopred, bez predfaktúry (9 replies)
 184. Potrebovala by som poradit, patri refakturacia sluzieb do obratu DPH?dik (0 replies)
 185. FO SZČO nulové príjmy a príjmy zo závislej činnosti. (2 replies)
 186. Sprostredkovanie práce pre SZČO v zahraničí / Zamestnanec / s.r.o. (0 replies)
 187. Práce na stavbe v Maďarsku (0 replies)
 188. moze tato osoba/firma legalne vyberat parkovne na sukromnom parkovisku/pozemku? (8 replies)
 189. SZČO faktúry a príjem rok 2021 (7 replies)
 190. DPH - prieskum trhu robeny zahranicnou firmou pre Firmu reg. podla §7a (1 replies)
 191. Dodatocne vymerana DPH z kontroly na clo (0 replies)
 192. možem vyradiť z majetku firmy - spol. s r.o. do osobného vlastníctva? (5 replies)
 193. preplatok na RZD do 5 €, ndeoplatok do 5 € (1 replies)
 194. faktúry za mýto eurowag (1 replies)
 195. MRP prenos DPH (9 replies)
 196. Predaj nehnuteľnosti po 5 rokoch od kolaudácie a technické zhodnotenie pred 10 rokmi a DPH (2 replies)
 197. Fakturácia zo Srbska (0 replies)
 198. Prenos daň.povinnosti DPH tuzemská došlá faktúra - musí ísť do prísl.zdaň.obdobia? (2 replies)
 199. ako nájsť chybu keď mi nesedí účet 343 ku koncu roka (8 replies)
 200. postúpenie pohľadávky a DPH (0 replies)
 201. Daňový preplatok - účtovanie (1 replies)
 202. Miesto dodania EU (4 replies)
 203. Ktoré riadky v DDP typ A vyplniť? (0 replies)
 204. PN pri zmene prac. pomeru (8 replies)
 205. Cesta do práce vlastným autom (18 replies)
 206. Živnostník od 01.02.2022 a podanie DP typ A za rok 2021 (3 replies)
 207. zjednodusena faktura (2 replies)
 208. Vyradenie tovaru z dôvodu predaja do šrotu (5 replies)
 209. Protipožiarne okna - technicke zhodnotenie (5 replies)
 210. Dobropis a neplatiteľ dph. (1 replies)
 211. Odpisove skupiny - stavebné nástroje (0 replies)
 212. Odpisy (3 replies)
 213. refakturácia ubytovania do zahraničia (0 replies)
 214. Vratné obaly - pitný režim pre zamestnancov - ako účtovať? (0 replies)
 215. Hlásenie o vyúčtovaní dane (0 replies)
 216. Ako premietnuť cenu práce do ceny výrobku? (4 replies)
 217. Poukázanie 2 % dane na neexistujúce občianske združenie (7 replies)
 218. ukončenie TPP po RD (3 replies)
 219. Zbúranie stavby zaradenej v obchodnom majetku (0 replies)
 220. Účtovné zostavy v MRP (2 replies)
 221. nákup od súkromnej osoby (2 replies)
 222. vzor internej smernice - povinná osoba - externý účtovník (3 replies)
 223. Príspevok na stravu zo SF (6 replies)
 224. Účtovanie pekárne-aktivácia (0 replies)
 225. doklad z erp s nulovou dph (0 replies)
 226. Daň z predaja podielov v lesnom hospodárstve (0 replies)
 227. Výpočet DPH z ceny s DPH (4 replies)
 228. Školenie ako súčasť vstupnej ceny zaraďovaného majetku??? (1 replies)
 229. Cestovny prikaz_zauctovanie (0 replies)
 230. Opravné DP a darovanie 2% (6 replies)
 231. riadok DP PO - pokuta z daňového úradu (2 replies)
 232. Uctovanie v sro (0 replies)
 233. Riadok v DPPO (4 replies)
 234. Existuje možnosť ako podať elektronicky DP FO typ A ak FO nie je registrovaná na finančnom portáli? (2 replies)
 235. Zrušenie záväzku voči konateľovi úhradou straty (2 replies)
 236. Preplatok Daň z príjmov PO - účtovanie (1 replies)
 237. Dodatočné DPH - dovoz mat. zo zahraničia (1 replies)
 238. Účtovná závierka NO v sústave JÚ (2 replies)
 239. Je refundácia nákladov zdaniteľný príjem pre SZČO? (9 replies)
 240. Výpočet daňového bonusu (5 replies)
 241. DP pre SZČO a započítanie prvej pomoci pre daňový bonus (13 replies)
 242. Odlišuje sa peňažný denník OZ od PD živnostníka? (1 replies)
 243. daňové priznanie živnostník (2 replies)
 244. Zdanitelny prijem obcianskeho zdruzenia. (3 replies)
 245. Môže firma vyplatiť konateľovi spoločnosti záväzky v hotovosti? (4 replies)
 246. Ako účtovať DPH na prijatých faktúrach, ak ide o s.r.o. - neplatcu DPH? (8 replies)
 247. Pri ukončení podnikania sa musí FO "odregistrovať" z DÚ ? (2 replies)
 248. Oprava Daňového Priznania Po? (1 replies)
 249. Úverová zmluva - auto na Leasing. (0 replies)
 250. Obrat vo firme (8 replies)