1. Ako zaúčtovať tovar použitý na reprezentáciu? (1 replies)
 2. Povinnosť AUDITU - účtovanie spôsobom B (spätné prerábanie na spôsob A) (0 replies)
 3. Prevod penazi z USA (3 replies)
 4. Bankový účet využívaný na podnikanie (2 replies)
 5. Sú náklady súvisiace s firemným bytom v tomto prípade daňovým výdavkom firmy? (1 replies)
 6. škoda spôsobená zamestnancom (0 replies)
 7. Dividendy za rok 2018 (7 replies)
 8. Tovar alebo služba - DPH: vystavenie vsstupných kariet (0 replies)
 9. Ako sa posudzuje vznik stálej prevádzkárne a platenie dane z príjmov v Nemecku? (1 replies)
 10. Danove priznanie- praca, byt, urad prace (13 replies)
 11. dobropis (1 replies)
 12. Slovensky szco pracujuci v Nemecku musí v Nemecku podavať danove priznanie? (2 replies)
 13. Vikendove priplatky - kratsi uvazok (2 replies)
 14. účtovanie v podvojnom účt. (0 replies)
 15. Daň z poistenia motorového vozidla (3 replies)
 16. musím podať danové priznanie ak som mala vyplatenú zmluvu o dielo do 1900,-? (21 replies)
 17. zaloha za fakturu v hotovosti (20 replies)
 18. nefungujuca e kasa (1 replies)
 19. Uctovanie dotacie (0 replies)
 20. e kase a neodoslanie dokladu na finančnu spravu (0 replies)
 21. Je polep predajne súčasťou obstarávacej ceny? (2 replies)
 22. Ako zaúčtovať nizsiu úhradu odberateľskej faktury (nezaplatena dan)? (27 replies)
 23. úhrada dodávateľskej fa vkladom na účet v JÚ - poplatky banke (0 replies)
 24. Cestovné výdavky pri agentúre dočasného zamestnávania /ADZ/ (0 replies)
 25. Intrastat - fakturovaná suma (1 replies)
 26. zaučtovanie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (0 replies)
 27. Zápis KUV (2 replies)
 28. Vyradenie zásob tovaru (7 replies)
 29. Ako zaúčtovať škodu na prenajatom vozidle (2 replies)
 30. Predaj nehnuteľnosti so zariadením (1 replies)
 31. Licencia za Adobe a zrážková daň (0 replies)
 32. auto na uver do majetku SZCO nadmerny odpocet DPH koniec roku (2 replies)
 33. rekreačný poukaz a faktúra za zálohu (1 replies)
 34. Je nutne pri predaji tovaru vystavovať dodací list? (3 replies)
 35. Vyúčtovanie pracovnej cesty - hromadný lístok (5 replies)
 36. Faktúra ako nedaňový doklad. (8 replies)
 37. Dotácia z europskeho fondu podlieha zdaneniu? (8 replies)
 38. Interný predpis na oceňovanie majetku a záväzkov (1 replies)
 39. Nákup softweru zo zahranicia (0 replies)
 40. Účtovanie faktúry za vzdelávanie žiaka (0 replies)
 41. Výber hotovosti z ORP na druhý deň (1 replies)
 42. Zahraničné faktúry za tovar dodaný na SK a za službu dodanú v ČR (0 replies)
 43. VRP - Uzávierka (1 replies)
 44. Kúpa ojazdeného auta s pomocou spotrebného úveru (0 replies)
 45. Jednoosobova sro a mínusové vlastné imanie (25 replies)
 46. sídlo s. r. o. v rodinnom dome (3 replies)
 47. platenie DPH v ČR (0 replies)
 48. refakturácia nájomného (1 replies)
 49. Reštaurácia - môže uplatniť paušál ? (15 replies)
 50. Prečo mi nesedia aktiva a pasíva v priebežnej účtovnej závierke? (2 replies)
 51. Mimoriadne DP DPH (0 replies)
 52. daň z predaja domu (14 replies)
 53. vyradenie osobného auta SZČO (0 replies)
 54. Refaktrurácia stavebných prác s, alebo bez DPH? (1 replies)
 55. Ako správne účtovať príspevok z ÚPSVaR v základnej škole? (0 replies)
 56. pracovny uraz (1 replies)
 57. Pri predaji neodpísaného auta do výdavkov môže ísť odpis za mesiace používania auta, a aj zostatková cena? (5 replies)
 58. Skonto za skorú úhradu (2 replies)
 59. Kde na finančnej správe nájdem evidované tržby z e-kasy (4 replies)
 60. Ako dlho sa obyčajne odpisuje software? (5 replies)
 61. Je potrebné sa registrovať v Nemecku? (0 replies)
 62. Je potrebné samozdaniť prijatú faktúru od švajčiarskej firmy za preclenie tovaru? (1 replies)
 63. predaj platcovi dph v čr potrebujem registraciu podla § 7? (1 replies)
 64. Ako zaúčtovať výdavky za ubytovanie? (3 replies)
 65. Zdaňuje sa výhra? (0 replies)
 66. szčo neplatca dph chce predavať tovar českemu živnostníkovi platcovi dph registracia podla 7 a? (0 replies)
 67. Sklad A, účtovník - skladník (1 replies)
 68. Účtovanie materskej spoločnosti vo vzťahu s organizačnou zložkou (4 replies)
 69. Storno vydanej faktúry - môžem dobropisovať ak nie je uhradená? (2 replies)
 70. Ako účtovať kúpu dvojročnej sro (3 replies)
 71. Je nutné platiť preddavky? (1 replies)
 72. Montážna linka - zaradenie do majetku (1 replies)
 73. Konečný užívateľ výhod pri 2 konateľoch (štatutároch) (1 replies)
 74. Ako určím konečného užívateľa výhod, ak v s.r.o. sú 3 konatelia a iba jeden z nich je súčasne spoločník so 100% podielom na ZI? (15 replies)
 75. môže PO platiť ubytovanie pre svojich SZČO (5 replies)
 76. dobropis aký datum dodania? (4 replies)
 77. Ktore políčka zaškrtnúť pri jednoosobovej spoločnosti? Vie to niekto z od právnika? (5 replies)
 78. Náhrada výdavkov exekútorovi - účtovanie oprávneného (1 replies)
 79. Vyplnené vyúčtovanie cestovných výdavkov - vlastným motorovým vozidlom - tuzemská pracovná cesta (2 replies)
 80. Daňová rezidencia živnostníka (6 replies)
 81. Je možné počas zimnej sezónny skrátiť prac. úväzok? (3 replies)
 82. Uplatnenie DPH (1 replies)
 83. Vypocet odvodov (5 replies)
 84. čo si uplatniť v nákladoch (1 replies)
 85. Miesto dodania služby ČR (1 replies)
 86. Ako vysporiadať opravu auta so spoluúčasťou poisťovne? (1 replies)
 87. Ako sa správne určuje konečný užívateľ výhod? (2 replies)
 88. pôžička konateľ vs. s.r.o, ako sa jej zbavím ? (4 replies)
 89. Obstarávacia cena auta Autocredit (1 replies)
 90. Uver (3 replies)
 91. Daň z nadobudnutia nehnuteľností (4 replies)
 92. Úhrada faktúry cez PPD (7 replies)
 93. Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH (1 replies)
 94. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (3 replies)
 95. Cestovný príkaz - vyúčtovanie (5 replies)
 96. Priemer na odstupne (1 replies)
 97. Spocitanie prijmu zo zivnosti a prenajmu ako fyzicka osoba pri danovom priznani s ohladom na platcu DPH (31 replies)
 98. konečný užívateľ výhod - podpisovanie (1 replies)
 99. dodatočny suhrnny vykaz (0 replies)
 100. exekutor pyta mzdove listy môžme dať? (2 replies)
 101. Odpisy lekári (0 replies)
 102. preplatenie rekreac.poukazu (3 replies)
 103. Služba z Portorika (0 replies)
 104. predaj rozostavanej stavby po 8 rokov (0 replies)
 105. Vie niekto poradiť ako zaslať na FS doklad v prílohe? (7 replies)
 106. Inventúra a jednoduché účtovníctvo (4 replies)
 107. Nákup náradie z druhej ruky do účtovníctva (9 replies)
 108. Omega - zápočet ID s ID (0 replies)
 109. vyúčtovanie pracovnej cesty zahraničnej (1 replies)
 110. ukončenie živnosti a majetok SZCO (0 replies)
 111. účtovníčka stupeň náročnosti práce (6 replies)
 112. Vystavenie ostrej faktúry po prijatí platby (6 replies)
 113. Zníženie neodpočitaného odpočtu DPH (0 replies)
 114. s.r.o. uhradil platbu za overenie podpisov ako správne uhradu zaučtovať (4 replies)
 115. Stravné v CZK a kurz (0 replies)
 116. Konečný užívateľ výhod (0 replies)
 117. Zaradenie do odpisovej skupiny a kód produkcie - javisko (0 replies)
 118. Zahraničná fa s DPH vo výške 19% (6 replies)
 119. Súhrn povinností predajcu ojazdených automobilov - FO podnikateľ (4 replies)
 120. Prihlásenie zamestnávateľ do SP (9 replies)
 121. technicke zhodnotenie stroja aktivaciou (0 replies)
 122. Posledná mimor. účt. závierka z dôvodu ukonč. likvidácie-zostatky (3 replies)
 123. OMEGA - zaúčtovanie zahraničnej faktúry za služby (2 replies)
 124. preplacanie rekreacnych poukazov (23 replies)
 125. Daňový úrad - výzva (7 replies)
 126. Náklady na bankovom účte (6 replies)
 127. Ako zaúčtovať zostatkovú cenu (1 replies)
 128. Prenesenie daňovej povinnosti (3 replies)
 129. Výroba a montáž nerezového zábradlia - prenos daňovej povinnosti? (1 replies)
 130. Faktúra za služby zahraničnej firme s dph alebo bez? (1 replies)
 131. Odpočet DPH pri PD v inom mesiaci (5 replies)
 132. Transferová dokumentácia (2 replies)
 133. Uplatnenie nákladov a odpisov pri prenajatom dopravnom prostriedku. (1 replies)
 134. Aký dátum dodania je správny ak na dodacích listoch je ich viac? (2 replies)
 135. rakúske DP (0 replies)
 136. Faktura s dph -mala byt s prenosom, odpocet dph (0 replies)
 137. Zmluva sám so sebou (3 replies)
 138. Pozemkové spoločenstvo - pozemky (0 replies)
 139. účtovanie pohľadávok v rozpočtovej organizácii od 01.01.2019 na základe novely o postupoch účtovania v rozpočtových organizáciách (0 replies)
 140. Účtuje sa prenájom zváracích fliaš na 518? (0 replies)
 141. Ako zaúčtujem zakúpenie ocenenia pre firmu od marketingovej spoločnosti? (0 replies)
 142. Likvidácia zostatku účtu 341 (1 replies)
 143. Registrácia pre DPH (0 replies)
 144. nákup defibrilátora (0 replies)
 145. DPH a DVDP - došlá faktúra z EÚ, tovar neskôr (3 replies)
 146. Registracia zahraničnej pravnickej osoby na DPH v SK (1 replies)
 147. e-kasa (16 replies)
 148. dohoda o prac.činnosti a služobná cesta (7 replies)
 149. Vrátenie dane z Rakúska (2 replies)
 150. Treba samozdaniť faktúru z Čiech za tovar, keď je od neplatcu DPH? (2 replies)
 151. Úhrada faktúry za jazdené vozidlo v hotovosti (2 replies)
 152. Pohľadávky rozdiel (1 replies)
 153. Archivacia - co s cudzimi sanonmi? (5 replies)
 154. Faktúra z ČR (2 replies)
 155. V ktorom riadku DP k DPH uviesť dobropis, ak som si neuplatnila odpočet z faktúry, ku ktorej dobropis bol vystavený? (0 replies)
 156. dodávateľ nájomného fakturuje samostatne energie - účtovanie (1 replies)
 157. Úprava nerezového kovania dverí - s prenosom alebo bez prenosu daňovej povinnosti? (3 replies)
 158. Kam do KV zaradiť dph podľa §5 (22 replies)
 159. Ako účtovať dotáciu z UPSVaR (0 replies)
 160. Účet 341 (oprava) (2 replies)
 161. je nutné podať dodatočné daňové priznanie? (2 replies)
 162. Dodanie tovaru od nepodnikateľa z Čiech a DPH (2 replies)
 163. 2x kúpené sklo na mobil 1x škoda alebo tiež náklad? (1 replies)
 164. Prenos daňovej povinnosti - dodávateľ (2 replies)
 165. Príjem materiálu na sklad na prelome mesiaca (4 replies)
 166. Prerušenie daňových odpisov. (1 replies)
 167. Číslovanie faktúr (2 replies)
 168. Postúpenie finančného prenajmu (1 replies)
 169. Porovnanie danoveho zatazenia zivnostnika (SK - CZ - HU - AU) (0 replies)
 170. Blok za obed (3 replies)
 171. Je zakúpenie trvalej licencie na konštrukčný program nehmotný majetok? (2 replies)
 172. zaúčtovanie v PÚ- štart. nápoj. balíček pre prevádzkovateľa stánku (0 replies)
 173. Ako zaúčtovať tento spotrebný materiál? (1 replies)
 174. Odpočítanie dane z faktúry-nadobudnutie v EU (2 replies)
 175. Môžem si odpočítať DPH z bloku ERP za nákup PC za 1100 Eur? (2 replies)
 176. Pohreb matky a náhrada mzdy (3 replies)
 177. Stravné lístky (1 replies)
 178. Odpočet DPH z dokladu z ERP (3 replies)
 179. E-kasa uctovanie (1 replies)
 180. úhrada straty r.2018 z pôžičky od spoločníka-PO aký má daň. vplyv na spoločníka (0 replies)
 181. iSpin - rozpočet (0 replies)
 182. RZZP (1 replies)
 183. Sp a penále (4 replies)
 184. Prefakturacia faktury bez DPH najomcovi s DPH ci bez? (3 replies)
 185. Faktúra z EÚ z r. 2018 a DPH (0 replies)
 186. Prenesenie daňovej povinnosti - služby vrámci EÚ (3 replies)
 187. Účtovanie preplatku plynu (2 replies)
 188. Záloha a daňový doklad k prijatej zálohovej platbe (8 replies)
 189. odmena dohodár - dôchodca (0 replies)
 190. Zľava mýta z ČR (4 replies)
 191. Predaj rozostavaného rodinného domu (6 replies)
 192. penále zo soc. poisťovne + exekúcia (1 replies)
 193. Mam povinnost ako fyzicka osoba -- nepodnikatel platit dan pri predaji osobneho motoroveho vozidla ? (3 replies)
 194. Zápočet pohľadávok a záväzkov (3 replies)
 195. likvidačný zostatok sro vyplatený spoločníkovi - povinnosť odovodov, dane? (2 replies)
 196. Plati sa dan za nebytovy priestor, ktory by som chcela predat do piatich rokov od kupy? (5 replies)
 197. Zaradzujem software a hardware ako celok? (3 replies)
 198. Stavebné práce vykonané subdodávateľom - fakturácia a prenos DP (9 replies)
 199. Je možné podávať hlásenie intrastatu spätne? (2 replies)
 200. Sú údaje na FinState dôveryhodné? (6 replies)
 201. zaúčtovanie bloku z nákupov ak v pokladnici nie sú peniaze (12 replies)
 202. Ako opraviť nesprávne zaúčtovanú kasu v roku 2018? (0 replies)
 203. Predaj neodpísaného vozidla (12 replies)
 204. Nárok na dovolenku (5 replies)
 205. preradenie firemného majetku (automobil) do osobného užívania z pohľadu dph (4 replies)
 206. fyzická osoba-finančný agent (0 replies)
 207. DP k DPH v ČR (3 replies)
 208. DIČ vo faktúre od SZČO - podnik zahraničnej osoby (3 replies)
 209. preplatenie vyšetrenia - súčasť preventívnej prehliadky (6 replies)
 210. Mám VRP, ale zacal som ju používať až v oktobri, (4 replies)
 211. Pausalne vydavky - vklad v hotovosti na ucet (3 replies)
 212. Kedy podávať súhrnný výkaz DPH (2 replies)
 213. Faktúra od National Pen (3 replies)
 214. nezaradený majetok - zostatok 042 (3 replies)
 215. ekasa - ranný vklad (5 replies)
 216. Stavba domu na prenájom a platby elektriky (2 replies)
 217. Zahraničná osoba a dovoz tovaru z Turecka. (0 replies)
 218. QR kód chýba z dokladu VRP (5 replies)
 219. Refakturácia cestovných nákladov a následná OF (6 replies)
 220. Účtovanie poskytnutej pôžičky (2 replies)
 221. evidencia liehu v malom obecnom bufete (0 replies)
 222. zatvorenie prevadzky (0 replies)
 223. Opakované dodanie tovaru (1 replies)
 224. Predaj majetku nakúpeného ako neplatiteľ DPH a ešte nedoodpisovaného. (6 replies)
 225. Účtovanie zásob spôsob B (0 replies)
 226. ORP a dostupné reporty (7 replies)
 227. Môže sa považovať vizitka za reklamný predmet? (2 replies)
 228. Prenájom vozidla (11 replies)
 229. povinnost vodica taxisluzby (1 replies)
 230. Daň za predaj svojej úrody (2 replies)
 231. Platby Sociálneho poistenia po zrušení živnosti (2 replies)
 232. halierové vyrovnanie (10 replies)
 233. VAT refund CZ (0 replies)
 234. zaradenie EZS do majetku (0 replies)
 235. Zrušenie záväzku v PU (2 replies)
 236. Reklamácia (0 replies)
 237. Je treba k registrácii na 2 % daní dokladať notárovi potvrdenie z DÚ ? Niekde som čítala, že to už netreba. Vie to niekto? (0 replies)
 238. Daň a zdravotné odvody zo zahraničných štátnych dlhopisov (0 replies)
 239. Omega - preddavky (7 replies)
 240. Exekúcie a poradie (2 replies)
 241. Kúpa ojazdeného auta a DPH? (5 replies)
 242. CLO za dovoz z Canaday/USA (1 replies)
 243. uhrada došlej faktúry sukr. platobnou kartou je nárok na odpočet DPH z faktúry? (8 replies)
 244. Inventúra skladov (4 replies)
 245. Účtovanie preplatku RZZP (1 replies)
 246. Ako zaúčtovať prijem / trzbu za predaj tovaru pri platbe kartou v POHODA (0 replies)
 247. Môžem vystaviť dobropis aj na firmu, ktorá už ukončila činnosť a vrátila nám časť tovaru? (2 replies)
 248. Faktúra za ubytovanie bez DPH (4 replies)
 249. PZP a havarijné poistenie pred prihlásením vozidla (9 replies)
 250. Schválenie účtovnej závierky (0 replies)