PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Platba v hotovosti
 2. Vyradenie starých dokumentov
 3. Fakturu z CR od neplatcu DPH dat do DPH alebo nie?
 4. Ako vystaviť faktúru v JU s DPH alebo bez DPH?
 5. Dan z príjmu účtovanie
 6. Faktúra za vodu-účtovanie v JÚ
 7. Fa z ČR od neplatcu DPH
 8. narok na dovolenku po dlhodobej pn
 9. Daňové priznanie s nesprávne uvedeným číslom účtu
 10. Úrad práce a Zamestnávateľ
 11. Kúpa motorky a DPH
 12. krátenie stravného
 13. Kúpna zmluva vz faktúra
 14. ako treba zaúčtovať TIPOS faktúry v PÚ. Kto má skúsenosti?
 15. Do ktorej odpisovej skupiny zaradím veľkoplošnú LCD obrazovku (nie TV prijímač)?
 16. Spolupráca pri organizácii podujatia a DPH
 17. Motorove vozidlo - kúpa nových dielov je zhodnotenie alebo priamo oprava?
 18. Faktúry od belgickej firmy Worldline
 19. Uplatnenie práva na odpočítanie práva
 20. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti dodané neskoro.
 21. Pre-fakturovanie Chorvátskej DPH
 22. Prenos daňovej povinnosti - podvojne účtovníctvo - odberateľ Ako účtovať a kde dať do kontrolného výkazu?
 23. doklady za platby obedov u szčo
 24. odpočet dph-prenos na príjemcu použitie účtu
 25. Dodatočný kontrolný vykaz pre dph
 26. prenájom debnenia, prenájom vibrač. valca
 27. Uplatnenie odpočtu DPH z kupy apartmanu
 28. poznamky v sro excel bude to chyba?
 29. služby ktoré sa prefakturovávajú ďalej v PÚ
 30. Uplatnenie DPH pri prenajatom MV
 31. Garážové státie platcovia DPH predaj s DPH?
 32. kratenie počas rodičovskej dovolenky
 33. vysporiadanie zisku v občianskom združení
 34. založenie stavebnej spoločnosti
 35. Predaj neodpísaného auta a DPH
 36. Prenos danovej povinnosti - oprava faktury
 37. zúčtovanie nedaňovým dokladom
 38. nahlaska volných miest na up
 39. schvalenie mikro uctovnej zavierky
 40. Danovy bonus / zruseny ucet
 41. Tovar na ochutnávku zákazníkom
 42. rekreacny poukaz a DPH JU
 43. Oslobodenie od Dph.
 44. Nedoplatok na dani
 45. Predaj majetku a jeho spätný nákup
 46. Obstarávacia cena pozemku
 47. Cena za uctovnicke sluzby?
 48. Zabudnuta FA a odpocitanie DPH
 49. Dodatočné daňové priznanie PO, oprava schválenej účtovnej závierky za r.2016
 50. preplatky dane
 51. cudzinec s prac. povolením na 5 rokov a daň. bonus na dieťa mesačne?
 52. vyradenie vozidla v PÚ-zostatok nula
 53. ako zaučtujem preplatok na poistnom z motorového vozidla
 54. 2% dane original potvrdenia?
 55. stravné poskytnuté zamestnancom
 56. Odpočítateľná položka
 57. poplatky banke v JÚ -odmena za platby kartou
 58. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z EU
 59. Dodatocne danove priznanie- typ A
 60. Podanie vykazu - podla §7
 61. Bločky z iného mesiaca, pod akým dátumom zaevidovať
 62. Aké sú oficiálne hraničné prechody medzi Rakúskom a Nemeckom?
 63. Faktura za obedy zamestnancov.
 64. Musím podať žiadosť o vrátenie DPH z titulu podania dodatočného daň.priznania?
 65. Môže byť dodávka Trávnata zmes 4 kg dodaná z eshopu podľa §69 odst.12 písm. f zákona o DPH?
 66. Do ktorého štvrťročného súhrnného výkazu patri služba s takýmito dátumami?
 67. účtovanie cestovnej agentury
 68. Zmluva za právnické služby v ČR a DPH
 69. 2% z dane
 70. chybové hlásenie pri podávaní KV
 71. Zmluva o dielo na stavebné práce
 72. Faktúra do Česka za služby poskytované na území SR - v akej mene?
 73. Faktúra za terminály + licencie
 74. Čo s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO?
 75. Nezisková organizácia - platba súkromnou kartou-uznateľný náklad.
 76. Montáž protihlukovej steny na priemyselnej budeve. Vystavuje sa FA s DPH alebo bez DPH.
 77. Prispevok na prevadzkovu cinnost a dph
 78. Dodatočné daňové priznanie typ A 2018
 79. dobropis zo zahraničia
 80. odmeňovanie a odvody členov rady v urbárskej spoločnosti
 81. Náklady na prepravu tovaru
 82. Cestovné náhrady - zahraničná pracovná cesta
 83. Prevod auta na spoločníka
 84. Predfaktúra, zálohová faktúra a ostrá faktúra
 85. vyradenie starého a kúpa nového automobilu
 86. repre - zúčtovanie nedaňovým dokladom
 87. Použitie OMV - SZČO
 88. Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití podľa Obchodného zákonníka a súčasne aj zákona o autorskom práve
 89. Základná finančná kontrola na rozhodnutiach
 90. Rekreačné poukazy - obmedzenie zo strany zamestnávateľa
 91. Čerpanie rezervy na lesnú pestovnú činnosť.
 92. Ročné zúčtovanie dane
 93. denná uzávierka - platba kartou
 94. Prihláška pohľadávky do likvidácie - existuje vzor?
 95. Rozpis leasingových splátok
 96. účet 364
 97. Nájomná zmluva a depozit
 98. Zabudnutá faktúra z min.roku - prijatá služba z EÚ
 99. účtovanie dobropisu
 100. Má platiť slovenská firma, platca DPH v Čechách českej firme ktorá je tiež platca F DPH?
 101. kúpa televízorov na hotel
 102. majiteľ sro a preplatenie cestovného
 103. skončenie pracovného pomeru a živnosti
 104. Vkladanie údajov do excelu podľa kritérií
 105. Príjmový pokladničný doklad - paušálne výdavky
 106. nájomné ako pripočit. položka?
 107. ucty 544 a 545 su nedanove - pripočítateľná položka v DP?
 108. Účtovný a daňový odpis po uskutočnení čiastočnej likvidácie nehnuteľnosti odpredajom
 109. Aké povinnosti mi plynú z príjmu pri predaji pozemku
 110. Stvrtrocne hlasenia na DU SK zivnost - praca v DE
 111. Moze byt sidlo sro v rekreacnej chate?
 112. eKasa a živé zvieratá
 113. Dátum zostavenia účtovnej závierky
 114. Úhrada za nájom v hotovosti
 115. Zrazky zo mzdy
 116. čo treba z hľadiska účtovníctva - keď spoločnosť ukončuje svoju činnosť ide do likvidácie
 117. Kúpa, prepis a zaradenie vozidla
 118. Stravné lístky, keď zamestnanec je PN
 119. Detské ihrisko - preliezky - zaradenie, účtovanie, odpisovanie?
 120. Aký typ daňového priznania podať?
 121. Odpisovanie DHM
 122. Vyslanie zamestnanca - hlasenie A1 na socialnu poistovnu
 123. Stratená faktúra z Čiech
 124. Daňové priznanie A aj za príjmy zo závislej činnosti v Taliansku
 125. príspevok na opatrovanie chorého rodiča a poberanie materskej dávky
 126. ručenie za DPH
 127. Hľadám vzor žiadosti zamestnanca na poskytnutie rekreačného poukazu
 128. Rekreacia - doklady
 129. Predfaktúra, faktúra a dodanie tovaru
 130. účtovanie dane z motorových vozidiel
 131. fakturácia nájmu mesiac vopred
 132. medzinárodná nepravidelná doprava
 133. Platba kartou nad 1600 eur
 134. Hľadám účtovníčku.
 135. Obrat na dph
 136. Doklad z ERP nad 1000 eur a odberateľ neplatca DPH
 137. fakturovanie prepravy
 138. faktúry
 139. ZC predaného majetku
 140. Uctovanie dokumentacie bozp a BTS a PZS?
 141. Zaradenie klímy v prenajatých priestoroch.
 142. čerpanie eurofondov a daňové priznanie
 143. Dan z nehnutelnosti.
 144. Preradenie hov. dobytka do základného stáda
 145. hmotný majetok - storno zaradenia
 146. Ako účtovať tržby v hotovosti z predajnej výstavy v ČR??
 147. danove priznanie A a odvody 0 EUR.?
 148. Registrovať sa za platitela dane z prijmov vyberanych zrazkou, ked sa vyplácajú podiely na zisku?
 149. ako vystornovat na financnej sprave odoslany dokument?
 150. Nejde odoslať DP B
 151. Riadok 270 DP PO
 152. vysoký stav pokladne
 153. Registrácia 7a - práce na nehnutelnosti v CZ
 154. odloženie DP
 155. DP cudzinca a pausalne vydavky
 156. Preplatok zo zdravotného poistenia je príjmom manželky?
 157. Súvaha
 158. Evidencia a účtovanie hovädzieho dobytka - vzor
 159. Fondy zo zisku
 160. fakturácia služby do EU
 161. Podávate dodatočný kontrolný výkaz ak uvediete faktúru v A1 namiesto v D2? Suma DPH 12,50.
 162. Odpis pohľadávky - úprava základu dane
 163. Aky je postup zverejnenia?
 164. Príspevok DDS
 165. Danový bonus
 166. Preplatok z ročného zúčtovania zdrav.poistenia a dane
 167. Prírastky zvierat v podvojnom účtovníctve
 168. Daňové priznanie
 169. Mám podať DP bez príjmu.
 170. Preddavky na DzP PO-zmena platby
 171. umývanie vozidla, stk, ek, overenie tachografu na 511 alebo 518?
 172. Potvrdenie zo socialnej poisťovne -odvody
 173. odpočítateľná položka
 174. stare nevyfakturovane sluzby na ucte 326
 175. Prenájom parkovacích miest voči českému odberatelovi
 176. Preddavky z motorových vozidiel
 177. Geodeti
 178. Dodatočné DPH
 179. Môžem preúčtovať záväzky voči matke oproti Vlastnému imaniu?
 180. Slovenská živnosť v Nemecku - daňové priznanie
 181. Danovy bonus pre SZCO
 182. Daňové priznanie B
 183. Zahraničná faktura
 184. DP studenta, ktorý bol na ročnom štúdiu v Kanade
 185. ako účtujeme v podvojnom účtovníctve multisport karty /benefit pre zamestnanca /
 186. nepeňažný príjem a zrážková daň § 43
 187. Účtovanie straty počas roka
 188. Počiatočné stavy
 189. Ako uviesť do DP zostatkovú hodnotu HM (auta), keď si uplatňujem paušálne výdavky ?
 190. Zásoby pri paušálnych výdavkoch
 191. Spätný leasing stroja ako zaúčtovať?
 192. zaúčtovanie predaja vozidla z sro na základe kúpno-predajnej zmluvy
 193. Predaj nehnutelnosti v zahraničí
 194. odpočet straty
 195. Občianske združenie účtujúce v JU môže podať tento rok daňové papierové?
 196. DPH a neziskovka
 197. Mobilný telefón
 198. Neuhradené záväzky - daň z nehnuteľnosti - daňovo uznateľnými výdavkami / až po zaplatení
 199. DPFO-A po RZD čo s preplatkom?
 200. Letenky - nezrealizovaná pracovná cesta
 201. Prenájom nehnuteľností a dopravného prostriedku - DPH
 202. Odklad pre podanie DP?
 203. slovák s českou živnosťou
 204. Ako účtovať chybu na učte 341
 205. Poplatky za rok 2017, účtované v roku 2018 - daňovo uznané?
 206. inventarizačná komisia v jednoosobovej sro
 207. Výhra počítač a daňové priznanie
 208. Povinnosť podať daňové priznanie
 209. Podanie Danového priznania poštou
 210. ako zaúčtujem úhradu správneho poplatku za oznámenie drobnej stavby z pokladne?
 211. Postupnik-postupená pohľadávka a daňový náklad
 212. Nulová daň a nárok na daňový bonus
 213. cenová ponuka-kedy priložiť?
 214. Sú úroky zo splátok platených pozadu pripočítateľnou položkou v DP?
 215. Nejde mi odoslať DP FO "B"
 216. DP PO a prílohy
 217. Ako účtovať pohľadávky z obchodného styku voči spoločnosti s podstatným vplyvom?
 218. daňové priznanie finančného sprostredkovateľa
 219. Preplatok za plyn za rok 2018 v ZŠ
 220. Potrebujem zistiť, či nepredávame pod cenu (program MRP KS).
 221. SZČO a súkromný účet
 222. Dofakturovanie úhrady z preschadzajuceho mesiaca
 223. Dotácia z rozpočtu obce - spôsob jej poskytnutia
 224. Servis a oprava majetku evidovaného v evidencii krátkodobého majetku
 225. danové výdavky davam rozdiel príjmy a výdaje DP B, možem osobnú asistenciu percentom výdajom a odpočet na manželku ktorá mala príjem 766,- eur
 226. Podanie DP po odchode zo Slovenska
 227. SK NACE - ktoré uvádzať pri autodoprave dodávkami do 3,5 tony ?
 228. Môžem požiadať o odklad daňového priznania ?
 229. DPFO - príjmy CZ+SK
 230. Zápočet daňových licencií za predchádzajúce roky
 231. Invalidný dôchodca od mája 2018
 232. Prevod bankového úveru
 233. Virtuálna registračná pokladnica
 234. DPFO A
 235. Zabezpečený záväzok je úver a leasing?
 236. Potvrdenie o príjme za rok 2018
 237. Vymeriavací základ - vyňaté príjmy
 238. Dohoda o novácii záväzku
 239. nepeňažný vklad do kapitálového fondu
 240. Ako zauctovat nezname platby?
 241. Ako sa zdanuju prijmy z UK?
 242. Platba konateľa pre firmu zo súkromného účtu/hotovosti
 243. Preddavky na daň z príjmu PO.
 244. Neuhradené záväzky - daňovo uznateľnými výdavkami / až po zaplatení
 245. Kúpa ojazdeného auta.
 246. Ako zaúčtovať poplatok za Výpis z registra trestov zamestnanca?
 247. Dilema s preddavkami
 248. Nákup DHM
 249. Pôžička od sro spoločníkovi
 250. Rozvrhnutie pracovného času