1. Daňový bonus v CR (3 replies)
 2. M3 účtovný systém - používate niekto? (1 replies)
 3. Ako platiť preddavky na daň z príjmu fyzických osôb? (9 replies)
 4. Predaj tovaru do Rakúska, firma, neplatca DPH (6 replies)
 5. pobyt pre zamestnancov -zahraničie vs Slovensko (2 replies)
 6. Platenie odvodov po ukončení živnosti a a pri následnom otvorení živnosti (2 replies)
 7. Úhrada faktúry vymožená exekučným príkazom (2 replies)
 8. Daňový bonus počas PN (5 replies)
 9. faktúru za výlep plagátov na bilboardy vystaviť s dph alebo bez dph? (2 replies)
 10. Fotovoltika ako jeden celok? (0 replies)
 11. Ako zaučtovať zálohu za prácu (10 replies)
 12. nová sro-čka, vklad na účet sro z vlastného účtu (6 replies)
 13. Finančná správa-zmena v dohode o el.komunikacii (3 replies)
 14. Zmluva o dielo v prípade zrušenia - účtovanie (0 replies)
 15. Dodatočné DPH (1 replies)
 16. Ako mám v peňažnom denníku učtovať? (27 replies)
 17. Faktúra a dobropis z Rakúska (0 replies)
 18. Tankovanie obcianske zdruzenie (0 replies)
 19. kamerový systém-účtovanie (2 replies)
 20. Stratená faktúra (2 replies)
 21. číslovanie faktúr (3 replies)
 22. Prvotny vklad predsedu (2 replies)
 23. Občianske združenie fakturácia (1 replies)
 24. vyúčtovanie cesty konateľa súkromným autom (2 replies)
 25. Dobropis k faktúre, kedy firma ešte nebola platcom DPH (3 replies)
 26. Postúpenie záväzku (0 replies)
 27. Prefakturacia s prenosom danovej povinnosti (0 replies)
 28. % PHM uplatnenia u vozidla na operativny leasing (1 replies)
 29. Aké kurzy použiť pri faktúre za služby z ČR? (5 replies)
 30. neviem si preložiť položky v potvrdení o príjme z Islandu - poistné je Stadreiôsia ? (4 replies)
 31. VRP - nesúlad intervalovej uzávierky a reportu (5 replies)
 32. daňová kontrola - dôkazy (0 replies)
 33. Príjem zo Saudskej Arábie a daňové priznanie (13 replies)
 34. Ako zaúčtovať faktúru od Bolt-u? (3 replies)
 35. je platná takáto Faktúra+PPD z čiech? (6 replies)
 36. predseda predstavenstva a.s. a práca na dohodu (2 replies)
 37. Účtovanie faktúr od BOLT-u na podanie DPH (2 replies)
 38. konateľ-bloky zo SC (1 replies)
 39. Poskytnutá zaloha JÚ - Občianské združenie (3 replies)
 40. Účtovný okruh (3 replies)
 41. Škodová faktúra dodávateľovi - reklamácia za materiál (0 replies)
 42. Daňová evidencia - kúpa osobného auta (1 replies)
 43. dodatočné dph (2 replies)
 44. Na jednej faktúre stornovaný vrátený tovar, aj nový fakturovaný tovar (0 replies)
 45. autentifikátor (7 replies)
 46. uplatňovanie OOP v sociálke pri novej dohode (4 replies)
 47. poistná udalosť riešená rozpočtom (0 replies)
 48. ako účtovať predaj jedla cez sprostredkovateľa wolt (2 replies)
 49. Správne vystavenie faktúry (0 replies)
 50. Kúpa automobilu (3 replies)
 51. Nepeňažný príjem lekára po novom v roku 2023 (3 replies)
 52. Nerezident a nárok na Zníženie základu dane o nezdaniteľné časti podľa § 11 zákona (1 replies)
 53. Ako vyriešiť DPH pri vývoze do EU , keď cestou tovar zhorel? (0 replies)
 54. Existujú výnimky z daňovej povinnosti pri predaji pozemku? (2 replies)
 55. Zúčtovanie faktúry s dobropisom (5 replies)
 56. Faktúra za prepravu od špedičnej firmy (3 replies)
 57. Predaj podniku, postup a účtovná závierka (2 replies)
 58. Účtovný doklad (5 replies)
 59. Dodatočné DP B r. 140 X. oddiel (1 replies)
 60. evidencia zahraničnej faktúry (7 replies)
 61. Výplata dividend za minulé roky (1 replies)
 62. obstaravacia cena a zaokruhlovanie (3 replies)
 63. Nepeňažný vklad do ZI - dátum účtovania (0 replies)
 64. predčasné ukončenie lizingu predajom (0 replies)
 65. klimatizácia do auta (1 replies)
 66. Odpočet DPH z faktúry k prijatej platbe (2 replies)
 67. FA z CZ za hostingové služby (0 replies)
 68. Neplatca prekročí 49700 v jednom mesiaci, plati DPH z fakturovanej sumy? alebo musí splniť podmienku stať sa platcom DPH? (8 replies)
 69. Auto kúpené v zahraničí (0 replies)
 70. Podpora po RD (43 replies)
 71. FA do Srbska, nulová sadzba (0 replies)
 72. Električenka pre zamestnanca (0 replies)
 73. 501 alebo 504 suciastka (3 replies)
 74. Ako sa naučím účtovníctvo ? (8 replies)
 75. Môžem zaúčtovať nákup nobasilu do odpisov? (2 replies)
 76. Príspevok na rekreáciu - faktúra + extra bločky za stravu v tom istom zariadení (3 replies)
 77. Prenos daňovej povinnosti - fakturácia (4 replies)
 78. Môžem dať záruku ako fyzická osoba ? (18 replies)
 79. Fotovoltaické panely (1 replies)
 80. Prenájom nehnuteľností v CZ a DPH (7 replies)
 81. Nákup tovaru z Čiech od nepodnikateľa (4 replies)
 82. Forma podnikania (17 replies)
 83. bloky v cudzej mene (0 replies)
 84. Prosím Vás, nemáte niekto jednoduchú internú smernicu pre jednoosobovú s.r.o.? (3 replies)
 85. daňový doklad k prijatej zálohe za služby oslobodené do EÚ (1 replies)
 86. Oznamovacia povinnosť SP a ZP pri rodičovskej dovolenke (5 replies)
 87. Prevod auta do osobného vlastníctva a DPH (8 replies)
 88. Líši sa podvojné účtovníctvo v občianskom združení od sročky? (1 replies)
 89. Faktúra za dobrovoľnícku činnosť (7 replies)
 90. Vyhodny sporiaci ucet (28 replies)
 91. Výdavkový doklad? (2 replies)
 92. PHM pri aute z požičovne (1 replies)
 93. Živnostník v ČR a SR zároveň (1 replies)
 94. Odpisy (14 replies)
 95. Ukončenie živnosti a motorové vozidlo (0 replies)
 96. Nepodane daňové priznanie za rok 2022 - študentka (20 replies)
 97. Mesačný výkaz (2 replies)
 98. Faktúra k prijatej platbe a dodanie. (4 replies)
 99. Daňový bonus z otca na matku (1 replies)
 100. Je vyplatený podiel na zisku z nemeckej dcérskej predmetom dane z príjmu? (0 replies)
 101. dotácia pokladne s.r.o. - vklad konatela (14 replies)
 102. Rezervy a účtovanie (5 replies)
 103. Veniec na pohreb (2 replies)
 104. Spoločnosť s.r.o. - fungovanie (3 replies)
 105. Zaradil už niekto do OM nákladný elektromobil? Koľko rokov odpisujete? (3 replies)
 106. Platenie preddavkov na dan z prijmov PO v roku 2023 (4 replies)
 107. Odpočet daňovej straty u s.r.o. (2 replies)
 108. Povinnosť registrácie DPH pri prácach v Nemecku. (13 replies)
 109. Náklady skorého vymáhania (6 replies)
 110. PN zamestnanec (5 replies)
 111. Výber cez e-kasu PÚ (0 replies)
 112. Fakturovanie (2 replies)
 113. ako preučtovat softver z jednej triedy majetku do druhej? (2 replies)
 114. Sprostredkovateľská odmena (0 replies)
 115. odpisovanie vozidla v s.r.o. - (13 replies)
 116. Poskytnutý úver - účtovanie (3 replies)
 117. Sro kúpa bytu a vrátenie (6 replies)
 118. Ako zaúčtovať cestovné SZČO? (7 replies)
 119. Prijatá faktúra z Nového Zélandu (4 replies)
 120. Obstarávaná budova v JÚ v rámci 2 rokov (0 replies)
 121. Odpocitavaju sa preddavky na ZP z vlastneho prijmu manzelky pre ucely NCZD na manzelku? (5 replies)
 122. Účtovanie kúpy auta za protihodnotu v Omege (0 replies)
 123. Správa bytového domu správcom (nie spoločenstvo vlastníkov bytov) (2 replies)
 124. Výška preddavku PO (8 replies)
 125. Daňové priznanie pre SZČO typ B (8 replies)
 126. Depozit na nájom (1 replies)
 127. Záloha za obaly v podvojnom účtovníctve v r.2023 (1 replies)
 128. obstarávacia cena auta (0 replies)
 129. Platí sa daň aj pri odškodnení ? (1 replies)
 130. Odpočet daňovej straty u s.r.o. (3 replies)
 131. Vyradenie pohľadávky (dobropisy z r.2011 v sume cez -4.500€) (0 replies)
 132. Fakúry z ČR v OMEGE (8 replies)
 133. exekučná zrážka z 2/3 výživné (4 replies)
 134. Daň z predaja nehnuteľnosti (3 replies)
 135. DP a ukončenie živnosti (7 replies)
 136. Ako zdaniť odmenu za odporúčanie (6 replies)
 137. Obchodný podiel v Nemecku (6 replies)
 138. Faktúra za ubytovanie z ČR od neplatiteľa DPH (6 replies)
 139. Zaokrúhľovanie počtu zamestnancov - poznámky (2 replies)
 140. Účtovanie nadmerného odpočtu DPH oproti úhrade dane z príjmov PO (1 replies)
 141. Precenenie nehnuteľnosti v majetku na reálnu hodnotu (8 replies)
 142. Odpis majetku a jeho dobropis (2 replies)
 143. Zmluva o reklamnej spolupráci (3 replies)
 144. Úhrada škody poisťovňou bez DPH? (7 replies)
 145. ako zaúčtovať úhradu dodávateľskej fa platenej z časti hotovosťou a z druhej časti platobnou kartou (1 replies)
 146. Škoda na účte s.r.o. (2 replies)
 147. Neuvedené IČ DPH na dodanej faktúre od českého dodávateľa. (3 replies)
 148. Odpočet záloh (2 replies)
 149. Kde zaúčtovať zostatok z účtu 314, chybné zaúčtovanie (2 replies)
 150. Starobná dochodkyna a nezdaniteľná časť (7 replies)
 151. dodatocne danove priznanie (10 replies)
 152. Clo pre zasielky z tretich krajin (29 replies)
 153. Uvádza sa suma na r.37 dodatočného daňového priznania k DPH, v prípade , že nám ešte nevrátili nadmerný odpočet? (0 replies)
 154. Prepočet striebra na konci rok 2022 (1 replies)
 155. Dan z prijmu z predaja pozemku (7 replies)
 156. DPH zo zahraničia (2 replies)
 157. Účtovanie platobného rozkazu na prelome rokov (2 replies)
 158. Zoznam faktúr verzus analytická evidencia (0 replies)
 159. Vyradenie auta z majetku (3 replies)
 160. Kurzový rozdiel - prevod peňazí zo zahraničného účtu (0 replies)
 161. Príjem zahraničie Taliansko a Švedsko (4 replies)
 162. odvody ZP, SP- rocny kontrakt (6 replies)
 163. Ako vyplniť dodatočné DPFO B (5 replies)
 164. Manžel na materskej z Rakúska (11 replies)
 165. Vzťahuje sa na dodávku a montáž záhradného osvetlenia prenos DPH ? (1 replies)
 166. Lepšia Materská pre živnostníčku (10 replies)
 167. Dodatočný odpočet DPH (6 replies)
 168. Príspevok na rekreáciu - na prelome mesiacov (5 replies)
 169. Príjem zahrnutý do DP? (3 replies)
 170. SZČO, pozastavená činnosť a odpočet DPH (5 replies)
 171. Ako na platenie dane v Maďarsku ako fyzická osoba, z obchodovania na burze (5 replies)
 172. Ukončenie živnosti-učtovanie (5 replies)
 173. kamerový systém-zaúčtovanie (2 replies)
 174. Výplata dividend - účtovné obdobie (4 replies)
 175. Predaj firmy - zmena majiteľa (2 replies)
 176. Uctovanie odmeny za platbu kartou (1 replies)
 177. Vrátená finančná "covidová" dotácia v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 178. Preplatok RZZP a zápočet s odvodmi. (4 replies)
 179. SZČO, pozastavená činnosť a náklady (10 replies)
 180. Keď SZČO neblokuje cez eKasu (4 replies)
 181. Elektrická, plynová a vodovodná prípojka - Odpis (3 replies)
 182. Zmena spracovateľa účtovníctva. (2 replies)
 183. Firemný obed s klientom ako výdavok zamestnanca na pracovnej ceste (1 replies)
 184. Zle vystavený doklad k prijatej úhrade zálohovej faktúry (0 replies)
 185. Odpisy v Daňovom priznaní v MRP (2 replies)
 186. Účtovanie náhrady nákladov za upomienku (3 replies)
 187. skutočné výdavky verzus paušál (10 replies)
 188. Náhrada nákladov (2 replies)
 189. Ako účtujete hybridné elektrické vozidlo v obchodnom majetku sro? (0 replies)
 190. Treba platiť odvody pri súbehu TPP a SZČO pri neplatenom voľne? (1 replies)
 191. Rekreačný poukaz - na výpise nie je meno, len číslo karty (4 replies)
 192. Omylom vystavena faktura / dobropis od dodavatela (14 replies)
 193. Podnikatelsky ucet SRO neplatca DPH (4 replies)
 194. Faktúra za prepravu tovaru z maďarska a samozdanenie. (0 replies)
 195. dobropisy k faktúre (0 replies)
 196. V priebehu roka živnosť v dvoch krajinách EÚ - daňové priznanie (2 replies)
 197. Taxikári Boltu (0 replies)
 198. Zmena fakturačných údajov na faktúre z roku 2022 (6 replies)
 199. Dobropis k DHM (21 replies)
 200. RESET stavu financi vo Fonde Opráv (4 replies)
 201. Výberové konanie a pracovná zmluva (18 replies)
 202. Aký príjem uviesť v DP? (7 replies)
 203. Môže SZCO počas DPN fakturovať? (3 replies)
 204. Kolko bude platit student zivnostnik zdrav. odvody pri prijme cca 2000Eur rocne (10 replies)
 205. Dan z nehnutelnosti (13 replies)
 206. Dobropis z roku 2022 (4 replies)
 207. Poistná udalosť na prelome rokov a chýba krycí list (1 replies)
 208. Ako správne krátiť stravné na tuzemskej pracovnej ceste? (1 replies)
 209. Olymp - FP na stravu (1 replies)
 210. predaj na trhu zahraničnou firmou (0 replies)
 211. Preplatok z SPP - do ktorého obdobia zaradiť FA? (7 replies)
 212. Auto nezaradené v majetku firmy + súčasť akontácie (3 replies)
 213. Účtovanie skladu (0 replies)
 214. účtovanie PHM (0 replies)
 215. Predaj obecného pozemku a výdavky na geodeta (2 replies)
 216. Vyradenie auta po havárii (3 replies)
 217. Registrácia podľa § 7a - správne podaná žiadosť? (10 replies)
 218. vrátenie preddavkov PO (4 replies)
 219. Stravne - zabezpečené konateľom na pracovisku (5 replies)
 220. Faktúra (4 replies)
 221. Oneskorená FA z EU za tovar - omega (3 replies)
 222. Chcem poradiť ohľadom Steuer pri zákazkách pre Nemeckých dodávateľov (0 replies)
 223. Úhrada faktúry v cudzej mene (2 replies)
 224. Účtovníctvo SZUŠ (0 replies)
 225. Vystavená faktúra do zahraničia neplatca DPH (0 replies)
 226. dotácia za ubytovanie odídenca (0 replies)
 227. Daň z motorových vozidiel - vozidlo kategórie T3b (1 replies)
 228. Hranica obratov DPH pri fakturácii do zahraničia (1 replies)
 229. Súkromné auto na firemné účely DPH (3 replies)
 230. SZČO a rozšírenie živnosti o prenájom rekreačného zariadenia (1 replies)
 231. výplata podielu zo zisku (2 replies)
 232. Pôžičky a úroky (4 replies)
 233. predlženie lehoty na podanie DP PO (4 replies)
 234. chýbajúca ostrá faktúra (6 replies)
 235. ako zauctovat nakup v predajni v EU na blocek? (0 replies)
 236. Osobná doprava a odbereteľ Nemecko ako vystaviť FA? (1 replies)
 237. Preddavky za daň z príjmov PO (1 replies)
 238. Oprava daňového priznania v Nemecku (0 replies)
 239. SZČO prispevok- upsvar (14 replies)
 240. Časové rozlíšenie výnosov - autoškola (0 replies)
 241. Je to dvojitá rezidencia? (1 replies)
 242. Daňové priznanie - príjem z Nórska (6 replies)
 243. Možná fakturácia nadmerného počtu hodín, "jednoosobová" s.r.o. ? (15 replies)
 244. Sauna do firmy (4 replies)
 245. Štatistika význam skratiek (5 replies)
 246. vyúčtovacie faktúry za energie a ich refakturácia nájomcom (0 replies)
 247. lizingová splátka a dph (3 replies)
 248. faktúry od spoločnosti DKV (0 replies)
 249. Koľko hodín rátam pri prechode cez viac krajín pri zahraničnom stravnom? (5 replies)
 250. neodpisaný dlhodobý majetok kupený v zahranicí v case ukoncenia zivnosti - ako zuctovat DPH (2 replies)