1. Prevádzkový poriadok pre stolársku dielňu (2 replies)
 2. DMV za rok 2023 pri vstupe spoločnosti do likvidácie (1 replies)
 3. vystavenie CMR dokumentu , pri dovoze použitého, nákladného vozidla zo zahraničia (0 replies)
 4. Ako uctovat DPH z predanej darcekovej poukazky v JU (2 replies)
 5. Aky datum dodania? (2 replies)
 6. mesačný platca dph a vystavená fa za 3 mesiace (6 replies)
 7. Rekonštrukcia domu a náklady (7 replies)
 8. Prodejka z CZ (0 replies)
 9. Humanet - import výpisov (1 replies)
 10. Nákup farebného tonera z ČR - kde sa uvádza do priznania DPH (0 replies)
 11. Druha brigada do 200€ a odvody (6 replies)
 12. §53b ods. 1 a 2 (4 replies)
 13. Rekonštrukcia domu a odpisovanie (1 replies)
 14. Sro poskytla finančný dar - ako účtovať (1 replies)
 15. Spotrebná daň z elektriny (0 replies)
 16. Faktúra osiva miešanky na biopás má byť s DPH alebo bez? (1 replies)
 17. Chýbajúci predpis za daň z MV (4 replies)
 18. Neschválená účtovná závierka a opravy (2 replies)
 19. Uvadza v DP DPH odberateľ nakup pouziteho tovaru podľa §66 (0 replies)
 20. Úhrada parkovania cez sms účtovanie v PU (4 replies)
 21. Prerušené daňové odpisy (3 replies)
 22. Odpocet DPH (5 replies)
 23. vystavena fa za služby do izraela (1 replies)
 24. Podať dodatočné daňové priznanie ak daňovník podal celú vec na súd? (0 replies)
 25. povinne min.odvody do soc.poistovne (2 replies)
 26. Aké kurzy pri CZK faktúre za služby (5 replies)
 27. Predaj ojazdeného vozidla konateľovi firmy. (2 replies)
 28. Cestovné náhrady - AUV náhrady (6 replies)
 29. Moze si SZCO odpocitat zaplatenu DPH pri zacati uctovania o nom? (3 replies)
 30. kód LEI - a zhodnocovanie prostriedkov (4 replies)
 31. Daňový bonus Rakúsko a Slovensko (1 replies)
 32. zahraničná faktúra so samozdanením + služby Spojené Kráľovstvo (0 replies)
 33. učtovanie PZP (4 replies)
 34. DPH registrácia - zmluva o sprostredkovaní s sro v IČŠ (2 replies)
 35. Archivácia dodacích listov a objednávok k vytlačenej vystavenej faktúre (0 replies)
 36. Precenenie vlastnej produkcie (0 replies)
 37. Zrušenie alebo prerušenie živnosti po poberaní dotácie (5 replies)
 38. dph 7a (5 replies)
 39. Faktúra od odberateľa za opravu reklamovaného tovaru (0 replies)
 40. Kto riesi napojenie podnikoveho systemu na portal financnej spravy (kontrola IC DPH, kontrola IBAN)? (2 replies)
 41. clo a DPH od DHL (0 replies)
 42. účtovanie úveru (0 replies)
 43. kúpa drobného hmotného majetku do sro a úhrada z iného účtu (5 replies)
 44. Kúpa pozemku (8 replies)
 45. Dlhopis a daňové priznanie (1 replies)
 46. Materská. - najskôr matka, potom otec (5 replies)
 47. Dovoz tovaru z Anglicka (3 replies)
 48. Prenajom bytu, registracia, dan z prijmu (16 replies)
 49. FA vystevená 07/2023 zabudnutá do dph (2 replies)
 50. dátum ukončenia živnosti a odvody (5 replies)
 51. Objednavka tovaru cez prostrednika zo zahranicia - 2 faktury za 1 platbu (0 replies)
 52. Zmluva o dielo na rodičovskej dovolenke (2 replies)
 53. Pridelené České DPH a OSS (0 replies)
 54. Sprostredkovanie tovaru/dropshipping - ako spravne fakturovat? (4 replies)
 55. Spätne vystavenie faktury (9 replies)
 56. Daňový doklad - a postupné dodávky (0 replies)
 57. Kúpa mobilu na splátky (2 replies)
 58. preplatenie opravy auta poisťovnou a dph (5 replies)
 59. lepenie sklíčka na mobil (2 replies)
 60. Účtovanie nadobudnutého obch.podielu v s.r.o. (2 replies)
 61. Zaevidovanie prijatej českej faktúry (2 replies)
 62. Faktúra v režime OSS s rozdielnou fakturačnou a dodacou adresou (0 replies)
 63. Dovoz tovaru a DPH (0 replies)
 64. Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov - automat na šípky (0 replies)
 65. Dátum dodania služby (0 replies)
 66. Ukončenie reštrukturalizácie - 50% plnenie dlhu (0 replies)
 67. Výška sociálneho fondu ak prišli penále (3 replies)
 68. Ako zaúčtovať faktúru za DZ z VINTRICA? (0 replies)
 69. Fakturácia dopravy do USA pre osobu registrovanú pre daň v DE (0 replies)
 70. Vystavená FA a členenie DPH + KV DPH (2 replies)
 71. Ako fakturovať ubytovanie (4 replies)
 72. zDF či DF v Omege (3 replies)
 73. Prerušenie živnosti a DPH (1 replies)
 74. Freistellung v AT (0 replies)
 75. PN a daňový bonus na deti (5 replies)
 76. Fakturácia za obsadenie paletových miest s DPH alebo bez DPH (3 replies)
 77. Bezodplatný prevod obchodného podielu (9 replies)
 78. Minimálny dôchodok (4 replies)
 79. fakturácia kultúrnych služieb poskytnutých v ČR (0 replies)
 80. DPH registrácia - zváračské práce v IČŠ (7 replies)
 81. Mínus na 335 z dôvodu nákupu PHM (0 replies)
 82. Zmluva o dielo a nezdaniteľná časť (9 replies)
 83. prenájom vozidla s vodičom (0 replies)
 84. Za akú cenu je možné predať auto zaradené do obchodného majetku firmy? (3 replies)
 85. účet 335 - mínusový stav (6 replies)
 86. Živnosť popri dôchodku a zamestnaní (4 replies)
 87. uznateľný výdavok vôňa do auta? (1 replies)
 88. Mozu sa uctovat sukromne cesty majitela firmy na 512xxx ako cestovne nahrady? (3 replies)
 89. Zaokrúhľovanie jednotlivých náhrad na zahraničnej pracovnej ceste (10 replies)
 90. práca vo sviatok (1 replies)
 91. Nárok na daňový bonus (3 replies)
 92. Výška trhového úroku, keď spoločnosť poskytne pôžičku spoločníkovi (2 replies)
 93. Zabudnutá faktúra a DPH (10 replies)
 94. Daňový bonus počas PN za pol mesiaca (2 replies)
 95. Ako účtovať - 3D písmená na budovu(nápis) v hodnote 700,- Eur? (2 replies)
 96. Ako vystaviť faktúru s DPH alebo bez? (1 replies)
 97. Faktura konečnému spotrebiteľovi občanovi (1 replies)
 98. Fakturácia s prenosom alebo v bežnom režime DPH (1 replies)
 99. FO nepodnikateľ poskytne službu dodanú na Slovensku. Je nutné zraziť zrážkovú daň? (5 replies)
 100. Zaradenie majetku hradeneho ciastocne z grantu (5 replies)
 101. Príležitostné práce z platformy UpWork a dane (9 replies)
 102. Aký kurz použiť? (5 replies)
 103. Má mať špecialista vyšší plat ako junior špecialista? (6 replies)
 104. Koľko si pýtať? (3 replies)
 105. Platba na Slovensku v hotovosti na dodávku z PL. (3 replies)
 106. SZČO vs. OSVČ (13 replies)
 107. Zaradenie súkromnej garáže do majetku SZČO (10 replies)
 108. DPH (3 replies)
 109. Daňový bonus v CR (3 replies)
 110. M3 účtovný systém - používate niekto? (3 replies)
 111. Ako platiť preddavky na daň z príjmu fyzických osôb? (9 replies)
 112. Predaj tovaru do Rakúska, firma, neplatca DPH (6 replies)
 113. pobyt pre zamestnancov -zahraničie vs Slovensko (2 replies)
 114. Platenie odvodov po ukončení živnosti a a pri následnom otvorení živnosti (2 replies)
 115. Úhrada faktúry vymožená exekučným príkazom (3 replies)
 116. Daňový bonus počas PN (5 replies)
 117. faktúru za výlep plagátov na bilboardy vystaviť s dph alebo bez dph? (3 replies)
 118. Fotovoltika ako jeden celok? (0 replies)
 119. Ako zaučtovať zálohu za prácu (10 replies)
 120. nová sro-čka, vklad na účet sro z vlastného účtu (6 replies)
 121. Finančná správa-zmena v dohode o el.komunikacii (3 replies)
 122. Zmluva o dielo v prípade zrušenia - účtovanie (0 replies)
 123. Dodatočné DPH (1 replies)
 124. Ako mám v peňažnom denníku učtovať? (27 replies)
 125. Faktúra a dobropis z Rakúska (0 replies)
 126. Tankovanie obcianske zdruzenie (0 replies)
 127. kamerový systém-účtovanie (2 replies)
 128. Stratená faktúra (2 replies)
 129. číslovanie faktúr (3 replies)
 130. Prvotny vklad predsedu (2 replies)
 131. Občianske združenie fakturácia (1 replies)
 132. vyúčtovanie cesty konateľa súkromným autom (2 replies)
 133. Dobropis k faktúre, kedy firma ešte nebola platcom DPH (3 replies)
 134. Postúpenie záväzku (0 replies)
 135. Prefakturacia s prenosom danovej povinnosti (0 replies)
 136. % PHM uplatnenia u vozidla na operativny leasing (1 replies)
 137. Aké kurzy použiť pri faktúre za služby z ČR? (7 replies)
 138. neviem si preložiť položky v potvrdení o príjme z Islandu - poistné je Stadreiôsia ? (4 replies)
 139. VRP - nesúlad intervalovej uzávierky a reportu (5 replies)
 140. daňová kontrola - dôkazy (0 replies)
 141. Príjem zo Saudskej Arábie a daňové priznanie (13 replies)
 142. Ako zaúčtovať faktúru od Bolt-u? (3 replies)
 143. je platná takáto Faktúra+PPD z čiech? (6 replies)
 144. predseda predstavenstva a.s. a práca na dohodu (2 replies)
 145. Účtovanie faktúr od BOLT-u na podanie DPH (2 replies)
 146. konateľ-bloky zo SC (1 replies)
 147. Poskytnutá zaloha JÚ - Občianské združenie (3 replies)
 148. Účtovný okruh (3 replies)
 149. Škodová faktúra dodávateľovi - reklamácia za materiál (0 replies)
 150. Daňová evidencia - kúpa osobného auta (1 replies)
 151. dodatočné dph (2 replies)
 152. Na jednej faktúre stornovaný vrátený tovar, aj nový fakturovaný tovar (0 replies)
 153. autentifikátor (7 replies)
 154. uplatňovanie OOP v sociálke pri novej dohode (4 replies)
 155. poistná udalosť riešená rozpočtom (0 replies)
 156. ako účtovať predaj jedla cez sprostredkovateľa wolt (2 replies)
 157. Správne vystavenie faktúry (0 replies)
 158. Kúpa automobilu (3 replies)
 159. Nepeňažný príjem lekára po novom v roku 2023 (3 replies)
 160. Nerezident a nárok na Zníženie základu dane o nezdaniteľné časti podľa § 11 zákona (1 replies)
 161. Ako vyriešiť DPH pri vývoze do EU , keď cestou tovar zhorel? (0 replies)
 162. Existujú výnimky z daňovej povinnosti pri predaji pozemku? (2 replies)
 163. Zúčtovanie faktúry s dobropisom (5 replies)
 164. Faktúra za prepravu od špedičnej firmy (3 replies)
 165. Predaj podniku, postup a účtovná závierka (2 replies)
 166. Účtovný doklad (5 replies)
 167. Dodatočné DP B r. 140 X. oddiel (1 replies)
 168. evidencia zahraničnej faktúry (7 replies)
 169. Výplata dividend za minulé roky (1 replies)
 170. obstaravacia cena a zaokruhlovanie (3 replies)
 171. Nepeňažný vklad do ZI - dátum účtovania (0 replies)
 172. predčasné ukončenie lizingu predajom (0 replies)
 173. klimatizácia do auta (1 replies)
 174. Odpočet DPH z faktúry k prijatej platbe (2 replies)
 175. FA z CZ za hostingové služby (0 replies)
 176. Neplatca prekročí 49700 v jednom mesiaci, plati DPH z fakturovanej sumy? alebo musí splniť podmienku stať sa platcom DPH? (8 replies)
 177. Auto kúpené v zahraničí (0 replies)
 178. Podpora po RD (43 replies)
 179. FA do Srbska, nulová sadzba (0 replies)
 180. Električenka pre zamestnanca (0 replies)
 181. 501 alebo 504 suciastka (3 replies)
 182. Ako sa naučím účtovníctvo ? (8 replies)
 183. Môžem zaúčtovať nákup nobasilu do odpisov? (2 replies)
 184. Príspevok na rekreáciu - faktúra + extra bločky za stravu v tom istom zariadení (3 replies)
 185. Prenos daňovej povinnosti - fakturácia (4 replies)
 186. Môžem dať záruku ako fyzická osoba ? (18 replies)
 187. Fotovoltaické panely (1 replies)
 188. Prenájom nehnuteľností v CZ a DPH (7 replies)
 189. Nákup tovaru z Čiech od nepodnikateľa (4 replies)
 190. Forma podnikania (17 replies)
 191. bloky v cudzej mene (0 replies)
 192. Prosím Vás, nemáte niekto jednoduchú internú smernicu pre jednoosobovú s.r.o.? (3 replies)
 193. daňový doklad k prijatej zálohe za služby oslobodené do EÚ (1 replies)
 194. Oznamovacia povinnosť SP a ZP pri rodičovskej dovolenke (5 replies)
 195. Prevod auta do osobného vlastníctva a DPH (8 replies)
 196. Líši sa podvojné účtovníctvo v občianskom združení od sročky? (1 replies)
 197. Faktúra za dobrovoľnícku činnosť (7 replies)
 198. Vyhodny sporiaci ucet (28 replies)
 199. Výdavkový doklad? (2 replies)
 200. PHM pri aute z požičovne (1 replies)
 201. Živnostník v ČR a SR zároveň (1 replies)
 202. Odpisy (14 replies)
 203. Ukončenie živnosti a motorové vozidlo (0 replies)
 204. Nepodane daňové priznanie za rok 2022 - študentka (20 replies)
 205. Mesačný výkaz (2 replies)
 206. Faktúra k prijatej platbe a dodanie. (4 replies)
 207. Daňový bonus z otca na matku (1 replies)
 208. Je vyplatený podiel na zisku z nemeckej dcérskej predmetom dane z príjmu? (0 replies)
 209. dotácia pokladne s.r.o. - vklad konatela (14 replies)
 210. Rezervy a účtovanie (5 replies)
 211. Veniec na pohreb (2 replies)
 212. Spoločnosť s.r.o. - fungovanie (3 replies)
 213. Zaradil už niekto do OM nákladný elektromobil? Koľko rokov odpisujete? (3 replies)
 214. Platenie preddavkov na dan z prijmov PO v roku 2023 (4 replies)
 215. Odpočet daňovej straty u s.r.o. (2 replies)
 216. Povinnosť registrácie DPH pri prácach v Nemecku. (13 replies)
 217. Náklady skorého vymáhania (6 replies)
 218. PN zamestnanec (5 replies)
 219. Výber cez e-kasu PÚ (0 replies)
 220. Fakturovanie (2 replies)
 221. ako preučtovat softver z jednej triedy majetku do druhej? (2 replies)
 222. Sprostredkovateľská odmena (0 replies)
 223. odpisovanie vozidla v s.r.o. - (13 replies)
 224. Poskytnutý úver - účtovanie (3 replies)
 225. Sro kúpa bytu a vrátenie (6 replies)
 226. Ako zaúčtovať cestovné SZČO? (7 replies)
 227. Prijatá faktúra z Nového Zélandu (4 replies)
 228. Obstarávaná budova v JÚ v rámci 2 rokov (0 replies)
 229. Odpocitavaju sa preddavky na ZP z vlastneho prijmu manzelky pre ucely NCZD na manzelku? (5 replies)
 230. Účtovanie kúpy auta za protihodnotu v Omege (0 replies)
 231. Správa bytového domu správcom (nie spoločenstvo vlastníkov bytov) (2 replies)
 232. Výška preddavku PO (8 replies)
 233. Daňové priznanie pre SZČO typ B (8 replies)
 234. Depozit na nájom (1 replies)
 235. Záloha za obaly v podvojnom účtovníctve v r.2023 (1 replies)
 236. obstarávacia cena auta (0 replies)
 237. Odpočet daňovej straty u s.r.o. (3 replies)
 238. Vyradenie pohľadávky (dobropisy z r.2011 v sume cez -4.500€) (0 replies)
 239. Fakúry z ČR v OMEGE (8 replies)
 240. exekučná zrážka z 2/3 výživné (4 replies)
 241. Daň z predaja nehnuteľnosti (3 replies)
 242. DP a ukončenie živnosti (7 replies)
 243. Ako zdaniť odmenu za odporúčanie (6 replies)
 244. Obchodný podiel v Nemecku (6 replies)
 245. Faktúra za ubytovanie z ČR od neplatiteľa DPH (6 replies)
 246. Zaokrúhľovanie počtu zamestnancov - poznámky (2 replies)
 247. Účtovanie nadmerného odpočtu DPH oproti úhrade dane z príjmov PO (1 replies)
 248. Precenenie nehnuteľnosti v majetku na reálnu hodnotu (8 replies)
 249. Odpis majetku a jeho dobropis (2 replies)
 250. Zmluva o reklamnej spolupráci (3 replies)