1. Príjem zo záv. činnosti z Rakúska a DP FO (1 replies)
 2. Daň z príjmu PO - predpis verzus odpočet daňovej straty (0 replies)
 3. Danove priznanie SZCO Projekt chyt sa svojej sance opatrenie c.1 (3 replies)
 4. Ako vyplniť DP pri príjme z prenájmu podľa §6 ods. 3 - byt nezaradený do obchodného majetku? (8 replies)
 5. nedaňová rezerva (4 replies)
 6. daňové priznanie , životné poistenie a doplnkové dôch.pois. (3 replies)
 7. Predaj podniku spriaznenej osobe (0 replies)
 8. nezdaniteľnú časť na manželku (13 replies)
 9. DDP FO (5 replies)
 10. 2% a dôchodca (8 replies)
 11. daňové priznanie autorizovaného geodeta (1 replies)
 12. Povinnosť podať daňové priznanie DPFO (9 replies)
 13. Nezdaniteľná časť na manželku - starostlivosť o dieťa do 6 rokov (10 replies)
 14. Dôchodca a licenčná zmluva (9 replies)
 15. Danovy bonus szco (2 replies)
 16. Neuvedenie stavu pohľadávok v DPFO (1 replies)
 17. Aké sú povinnosti ak sa staneme platcami dph-prosba o zjednodušené vysvetlenie (7 replies)
 18. Dom s tromi bytmi a dane (10 replies)
 19. prerušenie daňových odpisov a technické zhodnotenie (0 replies)
 20. Dodatočné daňové priznanie DPH a KV (4 replies)
 21. Náklad z 2021 uhradený v 2022 (4 replies)
 22. Prenájom vozidla zo zahraničia od FO (0 replies)
 23. Vystavený dobropis neuhradený - pripočitatelná položka? (0 replies)
 24. prenos DP z prijatej DF za služby a prenos DP z nakúpeného materiálu v SK (0 replies)
 25. Zmluva o dielo s FO (2 replies)
 26. Dodatočné daň.priznanie B za rok 2019 - naviac uplatnený daňový bonus na deti (3 replies)
 27. Kaviareň a DPH (2 replies)
 28. NČZD na manželku - vlastný príjem (iba 11 mesiacov) (2 replies)
 29. DP B dan na zaplatenie 4,50? (4 replies)
 30. Rozdiel na Potvrdení z DDS a od zamestnávateľa - ktorú sumu dať do DP FO? (10 replies)
 31. školenie (2 replies)
 32. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 33. aka je hranica na podanie DP na DPH za rok 2022 v Rakusku? (1 replies)
 34. Odvody pre začínajúcu firmu (2 replies)
 35. Prílohy k DP A za rok 2022 (4 replies)
 36. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti po nadobudnutí polovice nehnuteľnosti vyporiadaním, pred menej ako piatimi rokmi. (27 replies)
 37. Danovy bonus/priznanie otcovstva (5 replies)
 38. refakturácia energií (0 replies)
 39. České DP (4 replies)
 40. Aký je dátum dodania pri predaji nepojazdného auta do ČR? (11 replies)
 41. opravne dan.priznania (4 replies)
 42. Zdanenie nepeňažnej výhry 2022 FO (1 replies)
 43. Faktúra za nájom (2 replies)
 44. PHM 50% a DPH - kedy uplatniť odpočet DPH? (4 replies)
 45. Dovoz tovaru z Poľska na Slovensko DPH (7 replies)
 46. Preddavky PO (4 replies)
 47. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (2 replies)
 48. HPP alebo dohoda o pr. cinnosti (4 replies)
 49. JÚ účtovanie odmeny za platby PK a odmeny za zostatok na účte - ostatné príjmy (2 replies)
 50. Istina vymáhanej pohľadávky (3 replies)
 51. Potvrdenie o odmene zástupcovi bytov (2 replies)
 52. Odpoč.položka na manželku (2 replies)
 53. Aktivácia DHM účet 624 a Daňové priznanie PO (0 replies)
 54. Subeh TPP a SZCO a praceneschopnost - ako sa vyplaca? (7 replies)
 55. Oprava začiatočného účtu súvahového (2 replies)
 56. Pozastavenie živnosti - úprava základu dane (14 replies)
 57. závislá činnosť (9 replies)
 58. príjem dôchodcu (14 replies)
 59. Ako postupovať pri prijatí príspevku na energie, ak je energia prefakturovana? (23 replies)
 60. daň z príjmu (3 replies)
 61. výkaz o majetku a záväzkoch v JÚ -správnosť (pohľadávky/záväzky) (0 replies)
 62. DP a príjem z Česka (30 replies)
 63. Príjem zo zamestnania (4 replies)
 64. Aký odkaz dať na faktúru pri trojstrannom obchode? (1 replies)
 65. Rakúske živnostenského oprávnenia - výkon opatrovateľskej činnosti (7 replies)
 66. Daňové priznanie PO vzniknutej v decembri, žiadne náklady ani výnosy (4 replies)
 67. Stravné lístky -koncenie pracovneho pomeru (4 replies)
 68. Register účtovných závierok (2 replies)
 69. SZČO a predčasný starobný dôchodok - DP (6 replies)
 70. Kde a ako mám zapísať dar a obnovy programov? (0 replies)
 71. odpisy v PU v MRP (2 replies)
 72. FIN 1-12 prijmovo-vydavkovy rozpocet (0 replies)
 73. Práca 4 mesiace, nárok na bonus a odpočítateľná položka (2 replies)
 74. Daň z prenájmu nehnuteľností - skutočné výdavky verzus výdavky krátené koeficientom (20 replies)
 75. Oslobodenie na odpočet dane na stavebné práce (0 replies)
 76. NCZD na manzelku v DPFO B (7 replies)
 77. Urad prace po Rodicovskej dovolenke (19 replies)
 78. Odpisovanie darovaného motorového vozidla (9 replies)
 79. Daňový bonus u SZČO (1 replies)
 80. potvrdenie o poberaní pen.príspevku na osobnu asistenciu (1 replies)
 81. Vyňatie príjmov zo zahraničia - Holandsko (16 replies)
 82. slovenské potvrdenie o príjme od českej firmy (4 replies)
 83. Výdavky na fond opráv nehnuteľnosti nezaradenej do majetku (4 replies)
 84. Účtovanie leasingu (5 replies)
 85. Obhospodarovatel lesa a DP (0 replies)
 86. Technické zhodnotenie DHM v roku obstarania (1 replies)
 87. Nezdaniteľná časť na manželku - jej príjem z prenájmu bytu (7 replies)
 88. Ako vystaviť konečnú faktúru (3 replies)
 89. DP a ÚZ novej firmy - obdobia na prvej strane tlačív (1 replies)
 90. Odkúpenie sro a daňové priznanie PO (4 replies)
 91. zrážková daň, netto faktúra (2 replies)
 92. fakturacia 3 krajinam (0 replies)
 93. Viazaný finančný agent a živnostník a DPFO, typ B, príjmy podľa akého paragrafu (17 replies)
 94. poradie el.odoslania DPPO a RUZ (4 replies)
 95. DP - Zamestnávateľ ministerstvo (3 replies)
 96. Neplatca DPH - blokovanie s DPH (30 replies)
 97. Zápočet faktúr (7 replies)
 98. Dan z predaja nehnutelnosti (3 replies)
 99. Daňové priznanie typ B (6 replies)
 100. Účtovanie dialničnej známky (2 replies)
 101. Ktoré tlačivo na DP použiť pri občianskom združení (1 replies)
 102. Daň z predaja nehnuteľnosti. (4 replies)
 103. Preplatky zo Sociálnej poisťovne a daňové priznanie (5 replies)
 104. Danove priznanie v SR?CR? (5 replies)
 105. Dodanie servera s inštaláciou Windowsu do ČR (0 replies)
 106. príjem zo závislej činnosti (2 replies)
 107. Daňové priznanie príjem len zo zahraničia (2 replies)
 108. Predaj pozemku (3 replies)
 109. Odpisy a DPH dlhodobeho hmotneho majetku (3 replies)
 110. PHM (6 replies)
 111. Kurz ECB (3 replies)
 112. úver (18 replies)
 113. služba účtovaná s DPH alebo bez DPH.? (1 replies)
 114. Daňové priznanie novej sro (2 replies)
 115. daňový bonus na zaplatené úroky alikvótne (4 replies)
 116. Paušálne výdavky pri osobnej asistencii (1 replies)
 117. bloček nad 1000€ zaplatený v hotovosti (7 replies)
 118. Zaúčtovanie prevodu ZI z jednej sro do druhej? (0 replies)
 119. Povinnost podať účtovnú závierku (2 replies)
 120. DP typ B pre opatrovateľku v Rakúsku (3 replies)
 121. Zamestnanec a príspevok na osobnú asistenciu (7 replies)
 122. OCR s rodicom? (12 replies)
 123. Služby do zahraničia podľa par. 7a a cestovné náhrady - zaradiť do súhrnného výkazu? (4 replies)
 124. Zdanenie príjmu z nájmu v cirkvi (1 replies)
 125. Ako zaúčtovať štartovné v JÚ občianskeho združenia (1 replies)
 126. Daňové priznanie redaktora TV (18 replies)
 127. Prenos daňovej povinnosti , prosím vysvetliť prípadne kde vziať informácie (7 replies)
 128. Príjem z kúpno-predajnej zmluvy FO (3 replies)
 129. úhrada vystavenej zálohy na 2x - priajtá platba (4 replies)
 130. Príspevok "Chyť sa svojej šance" (5 replies)
 131. Účtovanie kominárskych prác (2 replies)
 132. NČZD zamestnanec (4 replies)
 133. Nárok na daňový bonus (2 replies)
 134. Preddavky zo zamestnania podla par.35 a danova strata zo zivnosti (10 replies)
 135. výdavky FO percentom - uznatelnosť výšky pri vyšších príjmoch (3 replies)
 136. Ako si uplatniť DB. (22 replies)
 137. funkčná klasifikácia podľa prevažujúcej činnosti v RO (0 replies)
 138. VRP cez finančnú správu (1 replies)
 139. Súbeh príjmov a prerušenie živnosti (6 replies)
 140. Opatrovateľka v Rakúsku má prekročený príjem 11tis., dá sa znížiť odvodmi a cestovným? (2 replies)
 141. Uplatnenie NČZD na manželku (4 replies)
 142. Americka bezucelova hypoteka (1 replies)
 143. Staré závazky a pohľadavky (4 replies)
 144. Cestovné náhrady - kombinácia tuzemská a zahraničná cesta (5 replies)
 145. Spracovanie účtovníctva bez živnosti, na zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka (12 replies)
 146. dôchodca a DP (13 replies)
 147. SZČO paušal DP (5 replies)
 148. Dobrovoľné zdravotné poistenie a prenájom bytu (3 replies)
 149. Starobny dochodca a DP (4 replies)
 150. DPH dovoz auta zo zahraničia neplatcom DPH (0 replies)
 151. účet 501 a služby ako poštovné či dobierka (6 replies)
 152. Otázka ohľadom nákladov v podnikaní (6 replies)
 153. Majú povinnosť platiť odvody daňovníci z príjmu za vytvorenie diela? (0 replies)
 154. DPFO A riadok 10 z potvrdenia (8 replies)
 155. ako vypocitam danovy bonus pri narodeni dietata (2 replies)
 156. Prve danove priznanie (4 replies)
 157. Rezident Nemecka (4 replies)
 158. Opätovné zaradenie auta do OM (0 replies)
 159. Nedoplatok na RZZP v danovom priznani (6 replies)
 160. nezdanitelné minimum DP 2022 súbeh živnosť a zamestnanie (2 replies)
 161. DPH platená v zahraničí pri medzinárodnej preprave osôb (0 replies)
 162. Spotove obchody- zalohova faktura v HUF (0 replies)
 163. prenájom a registrácia (4 replies)
 164. nezdaniteľná časť na daňovníka poberateľ starobného a vdovského dôchodku (3 replies)
 165. SZČO/zamestnanec - mikrodaňovník (2 replies)
 166. Odoslanie daňových priznaní na Finančnú správu (7 replies)
 167. cesta lietadlom s prestupmi-náhrada stravného (3 replies)
 168. Uchovávanie dokladov externé učtovníctvo - ukončenie spolupráce (0 replies)
 169. Daňový bonus (0 replies)
 170. Koľko mesiacov NČZD si uplatní manžel na manželku? (1 replies)
 171. Oprava RZ 2022 zamestnankyni? (1 replies)
 172. Predaj pozemku nadobudnutého dedením (6 replies)
 173. Stupeň náročnosti práce (6 replies)
 174. kde mam danovu rezidenciu? (0 replies)
 175. Hospodárska činnosť-prenájom? (5 replies)
 176. Osobný asistent-dôchodca a NČZD (4 replies)
 177. dodatočné vyplatenie daňového bonusu (1 replies)
 178. SZCO moze ziadat dodaciu, ak bol PN? (0 replies)
 179. Predaj neodpísaného prívesu za traktor (0 replies)
 180. Tuzemská pracovná cesta a krátenie stravného? (3 replies)
 181. Uplatnenie NZČD na manželku - výpočet (4 replies)
 182. minimálny preddavok poistné (4 replies)
 183. daňový doklad k prijatej platbe (2 replies)
 184. Príkazná zmluva a daňové priznanie (4 replies)
 185. Daň z príjmov FO - finančné sprostredkovanie (27 replies)
 186. Montážne služby vykonávané v Nemecku - registrácia podľa §7a zákona o DPH (0 replies)
 187. RZD vs. štat. orgán OZ (3 replies)
 188. Dohoda o zmene nájmu - účtovanie (0 replies)
 189. Ekasa a tržby, súkromný účet (6 replies)
 190. koľko si v DP uplatniť na danovníka.. (2 replies)
 191. dotáciu z úradu práce §60 a daňové priznanie (2 replies)
 192. Oneskorená došlá faktúra a schválená účtovná závierka (3 replies)
 193. zdanenie predaja auta (9 replies)
 194. Daňové priznanie SZČO - Preukázateľné zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie (7 replies)
 195. Výmaz spoločnosti ex offo a účtovanie (0 replies)
 196. Zdanenie dotácie z PPA pred jej uhradením (2 replies)
 197. neplatca dph registr.§ 7a (2 replies)
 198. účtovníctvo MRP vizuálny systém (9 replies)
 199. Ako zaevidovať faktúru? (7 replies)
 200. Elektronické daňové priznania pre živnostníkov (5 replies)
 201. Nárok na daňový bonus (7 replies)
 202. Daňová kontrola po likvidácii (1 replies)
 203. OC SZCO auto v podnikani leasingova zmluva (4 replies)
 204. Dan z prijmov - cenne papiere (3 replies)
 205. starobný dôchodca osobný asistent a DP (6 replies)
 206. Debetné úroky na účte (2 replies)
 207. Evidencia daňovej straty (1 replies)
 208. Dobropis k ťarchopisu - vyúčtovacej faktúre (3 replies)
 209. Prevzatie záväzku (2 replies)
 210. Daňový bonus 2022 (4 replies)
 211. Musím odpísať pohľadávky? (15 replies)
 212. Faktúra a príjmový doklad. (9 replies)
 213. Úhrn preddavkov na daň (5 replies)
 214. Daňový bonus od 1.1.23 (5 replies)
 215. Provizórium v obci (2 replies)
 216. aký rozdiel je medzi nehnuteľnosťou ktorú FO -občan prenajíma keď ju zaradí do obch. majetku a keď nie a/ ďalšiemu občanovi b/inému podnikateľovi príp. PO (5 replies)
 217. Dodatocne danove faktura z 12/2022 (0 replies)
 218. DP živnostníka - výdavky zdravotného poistenia (10 replies)
 219. minimálne poistne na zdravotnú poisťovňu od 1.1.2023 (12 replies)
 220. Dodávka tovaru, a montáž samostatne (2 replies)
 221. Danove priznanie Typ B a prispevok na rekreaciu (5 replies)
 222. Účtovanie ťažobného stroja kryptomeny. (4 replies)
 223. Je možné uplatniť si dodatočne DPH z bločkov za PHM platených z bankového účtu? (5 replies)
 224. Danove priznanie CZ zamestnanec + SK brigady (2 replies)
 225. Výpočet daňovej povinnosti. (2 replies)
 226. Aky bude dátum dodania? /nájom/ (8 replies)
 227. Text na faktúre: bauleistungen im sinne des § 13b abs. 2 nr. 4 ustg (4 replies)
 228. Pokuta z DÚ (6 replies)
 229. Účtovanie na 331 (3 replies)
 230. Dan z prenajmu nehnutelnosti (13 replies)
 231. Príspevky na doplnkové dôchodkove poistenie. (6 replies)
 232. Poistné plnenie za opravu - neuhradený záväzok autoservisu? (5 replies)
 233. Transakcia závislých osôb - Tabuľka I DPPO - pôžička konateľa (0 replies)
 234. Nezdanitelna časť dane na danovnika 2022 (2 replies)
 235. Podlieha predčasné vyplatenie 3.piliera(žiadam o odstupné)daňovej povinnosti? (6 replies)
 236. Dátum objednávky vs. dátum dodania (4 replies)
 237. Prijem zo zahranicia ceska zivnost, vydavky (20 replies)
 238. Energodotácie - za október až december 2022 nebudú? (0 replies)
 239. Daňové priznanie fyzickej osoby - prílohy (3 replies)
 240. účtovanie bezplatnej stravy zamestnancov vo vlastnom zariadení (0 replies)
 241. Osobité predpisy - Marginálny predaj (0 replies)
 242. Daň z predaja nehnutelnosti (2 replies)
 243. Prijatá platba cez GoPay - dátum dodania na vyšlej faktúre (0 replies)
 244. dieťa ma slovenský i český rodný list (1 replies)
 245. Výhra v súťaži (6 replies)
 246. Daňové priznanie študenta na VŠ (11 replies)
 247. Daňový bonus SZČO (4 replies)
 248. Živnostník neplatca DPH ide fakturovať za stavebné prace do CZ (3 replies)
 249. Zabudnuté účtovanie v uzávierke (0 replies)
 250. Oprava chyby v účtovnej uzávierke (5 replies)