PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. s akým dátumom účtovať faktúry
 2. Kde zaplatiť daň na úhradu (z DP)?
 3. požička fyzickej osobe od s.r.o.
 4. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň za 2/2019
 5. RZD 0,04 € nedoplatok - zraziť alebo nie?
 6. Najvyšší príjem pri paušálnych výdavkoch
 7. preddavky dane - s.r.o. má alebo nemá povinnosť platiť preddavky ???
 8. úroky z DU
 9. DPPO strata 2017,2018 tab.D
 10. Náklady k prenájmu - nákup vodovodnej batérie kvôli jej výmene
 11. Vyuctovanie pracovnej cesty - je potrebna papierova forma?
 12. Daňové priznanie - zaokrúhľovanie
 13. dodanie tovaru s dopravou do EU pre slovenského platcu DPH
 14. Mozem dat vymalovanie prenajateho bytu do nakladov?
 15. Elektronické stravovacie karty
 16. Ako vytlačiť v OMEGE knihu jázd za cely rok?
 17. Predajná a zostatková cena auta
 18. Nesúlad nadmerný odpočet v DPH
 19. Nájom nebytových priestorov fyzickej osobe
 20. Stavebníctvo a DPH
 21. Príjmový doklad - nie ERP pri úhrade faktúry za služby vedenia cudzieho motorového vozidla?
 22. tab. D V DPPO pri opakovanej strate v r. 2018
 23. Daňová evidencia pri SZCO
 24. Je potrebné prikladať k daňovému priznaniu typu B doklady v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej položky na manželku?
 25. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku - výška odpisu pri tech. zhodnotení
 26. Dohoda o elektronickej komunikácii, aj keď má živnostník eID?
 27. Investičný program
 28. účtovanie phl kamionu
 29. DPFO B - slobodné povolanie - príjem z prenájmu.
 30. Moze sro pri vklade majetku FO do ostatnych kapitalovych fondov dany majetok odpisovat?
 31. Vymazať doklad alebo nevymazať?
 32. účtovanie odmeny za zostatok na účte v banke
 33. Povinnosť e-kasy?
 34. DP a 3pilier
 35. stavebné práce v ČR a DPH?
 36. danový bonus v SR a zľava na dieťa v ČR súčasne
 37. príležitostné transakcie - obrat vo vedeni danovej evidencie
 38. Aký účet pre baňu, kde sa ťaží železná ruda?
 39. Predaj podniku kúpeného za účelom ďalšieho predaja
 40. Výška finančného príspevku na stravné podľa §152 ZP ods.6
 41. Vyplatené odstupné v DP PO
 42. Dodatočná DPH a kontrola z daňového úradu
 43. nove e kasy
 44. Tvorba rezerv na nevyčerp. dovolenku - PU
 45. Refundácia spotrebnej dane z nafty Slovinsko
 46. Elektronická komunikácia FO - živnostník
 47. Ako uvádzať v poznámkach zmenu účtovania zásob?
 48. Vystavenie faktúry za vedenie účtovníctva - aký dátum dodania?
 49. účet 311 - mínusový zostatok
 50. ako zaokrúhliť tvorbu rezervného fondu?
 51. Rozpustenie rezerv z minulých rokov
 52. Virtuálna adresa a prenájom schránky
 53. Ako zaúčtovať odpísanie vystaveného dobropisu z roku 2015?
 54. Ako zaúčtovať náklady pri založení s.r.o.?
 55. finančný poradca - platca DPH?
 56. Čo s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO?
 57. Daňové priznanie B - vyňatia príjmu - daňový bonus
 58. Daň.priznanie - invalid.dôchodkyňa s daňovým bonusom
 59. Fakturácia stavebného odpadu
 60. Lízing v r. 2019, faktúra s DPH, splátky bez DPH.
 61. vytlačené DPFO-A a dodatočne vybavená príloha
 62. Odmena z DoVP na prelome rokov
 63. Platba dane poštovou poukážkou
 64. Fakturácia
 65. Mozem skartovat doklady?
 66. dodatočné dp dph
 67. Dôchodkyňa príjem len podľa § 7 ods.1 písm. a,/ úroky z cenných papierov/ výška 1 120 € ,
 68. Je nevyčerpaný SF pri úmrtí szčo - POZD ?
 69. Existuje nejaká možnosť ako zaregistrovať daňový subjekt na elektronickú komunikáciu za konateľa?
 70. odpočítateľná položka
 71. Daňový bonus - vzniká nárok aj za mesiace na podpore?
 72. prijmy zo zavislej cinnosti v SAE, zmluva 54. Spojené arabské emiráty 21.12.2015 Abú Dhabí 01.04.2017 58/2017, zdanuju sa na sk?
 73. Práca v Česku a daň.priznanie za rok 2018
 74. účtovanie nájomného za pôdu
 75. Zdaňovanie autorov - info, že čo a ako! ☺
 76. Umelec a pridelenie DIČ
 77. Dobry den, chcela by som sa informovat akej sadzbe DPH podlieha vizitka pre zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy.
 78. Predaj pozemku a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 79. DPFO-A
 80. Čo robiť s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO, platca DPH?
 81. príjem z príkaznej zmluvy - ako uviesť v DP?
 82. Elektronické DP - vyplnenie
 83. Zdanenie príjmov umelcov
 84. Potvdenie z Rakúska, riadok 220
 85. Živnostník-práce v ČR-DPH?
 86. Na aku sumu vystavim dobropis?
 87. majetok vložený do podnikania
 88. Prenájom časti bytu
 89. Otázky k tabuľke 1b v daňovom priznaní typu B, VI. oddiel
 90. Uvedenie Straty v Hlavnej knihe
 91. Študent a živnosť a odvody do ZP
 92. Odvody ZŤP - chránené pracovisko
 93. Preplatok z rzzp a daňové priznanie szčo
 94. Príjem §6 ods.2 a) - paušálne výdavky a NČZD
 95. Odvodová úľava pre dôchodcu SZCO
 96. Opravné daňové priznanie kvôli zle vyplnenej K-tabuľke
 97. na 341 mi ostal visieť preplatok z licencie 153€, ako vyčistiť účet 341?
 98. Opravné daňové priznanie
 99. Vyplatený preplatok z RZZP zamestnancovi JÚ
 100. účtovať výpis ku kreditnej karte? + poistenie karty proti strate a krádeži a zmena denného limitu.
 101. Daňový bonus - dátum narodenia
 102. Zálohová Faktúra a zúčtovacia faktúra
 103. Sprostredkovatel poistenia a elektronicka komunikacia
 104. Ako môže občianske združenie prijať najjednoduchšie dar?
 105. pokuta a penále-nedaň. výdavok vyplnenie v DPPO
 106. ročná diaľničná známka
 107. Dohoda o platbách /elektrina/ vyplatené naviac, bude to daňový výdavok?
 108. Je potrebné doklady k uplatneniu nezdaniteľnej časti ZD na manželku pripájať ako prílohu pri podávaní DP typ B elektronicky?
 109. Mobilný telefón s poistením - DPH
 110. má niekto vzor zmluvy o dielo s hodinovkou?
 111. Aký doklad treba k vyúčtovaniu dane?
 112. Zauctovanie hypoteky
 113. Paušálne výdavky
 114. digitálna platforma - zrážková daň
 115. Súkromná osoba - nepodnikateľ ma niečo spoločné s DPH?
 116. Vikendove priplatky - kategorie prace
 117. Prenájom nehnuteľnosti a podanie DP
 118. Zahraničné Podielové fondy
 119. Zaúčtujem účet 541 ako daňový len do výšky predajnej ceny stroja pri spätnom leasingu?
 120. musím mať elektronický prístup?
 121. DDS - daňová nedaňová 525?
 122. účtovná závierka v JÚ údaj
 123. rezerva na audit-účtovanie
 124. vyplatená mzda z rezervného fondu
 125. dlh a uroky z nedoplatku dane - mozem zaplatit na normalny danovy ucet prideleny pre firmu?
 126. Student, autorska zmluva o dielo, povinnost registracie?
 127. Uvádzanie faktúr v KV
 128. Ako má vyzerať doklad k prijatému preddavku?
 129. podávanie DP elektronicky
 130. Postúpenie práv a povinností- storno faktúra?
 131. Vystavená fa v MRP
 132. Príjmy z Rakúska - Sachbezug
 133. Platenie preddavkov na daň z príjmov FO
 134. Garančné poistenie a príspevková organizácia
 135. VRP a tlač dokladov
 136. Transferové oceňovanie - závislá osoba
 137. expirované lieky sú v daňovom priznaní pripočítateľnou položkou? ďakujem
 138. DPFO závislá činnosť v ČR
 139. Preplatok ZP a daňové priznanie
 140. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch - ERP
 141. služobná cesta - nedaň.výdavky
 142. Príjem zo závislej činnosti - nedoplatok dane z príjmu
 143. RZD a SZČO s nulovým príjmom
 144. SZČO počas roka na PN - paušálne výdavky - aká suma preddavkov ZP do DP?
 145. Počet dní v zahraničí
 146. Danove priznanie - domovnik 2018
 147. Ako vypočítam odvody SP a ZP ?
 148. zostatok phm v nádrži na konci roka a DPPO
 149. Daňové priznanie B, aký paragraf vzťahuje na celosvetové príjmy?
 150. Sprievodny list na ukončenie poberania RP na dieta v Nemecku
 151. registrácia virtuálnej pokladnice
 152. Úhrada za nákup materiálu - chýba k tomu faktúra, ako zaúčtovať?
 153. mikro alebo malá účtovná jednotka
 154. Spracovanie účtovníctva pre SZČO aj sro
 155. Cesťaky program na vyučtovanie pracovnerj cesty
 156. Daň. licencia
 157. Počet odpracovaných hodín pri dvojzmennej prevádzke
 158. preplatenie oblečenia pre zamestnancov
 159. Ukončenie podnikania v priebehu r. 2018 a odklad DPFO
 160. Môžem dať do nákladov 2018 doklady z roku 2018, ktoré mi odovzdali teraz?
 161. DP typ B
 162. Dotácia z PPA
 163. SZČO - vznik s.r.o. a evidencia krátkodobého majetku
 164. Daňový úrad v ČR
 165. DP typ B
 166. Účtovanie zádržného pri dodávke stavebných prác
 167. Vrátia mi dane pri vyplatení životnej poistky?
 168. Student a zivnostnik - spravne uvedenie zaplatenych odvodov do zdravot. poist.
 169. Nájom haly s budúcim právom kúpy - účtovanie na 042?
 170. Ako a kde vypisať v DP typu B zaplatený nedoplatok soc.poistovni?
 171. Elektronická komunikácia
 172. Sprostredkovanie semináru v zahraničí
 173. prilohy k DPFO-A
 174. Prenajom bytu a DPH
 175. oprava minulých chýb
 176. Firma je s.r.o. neplatca dph, posiela v priebehu roka nejaké výkazy?
 177. Konateľ s.r.o. si zobral so sebou na služobnú cestu tlmočníka
 178. Ako účtovať prekládku plotu?
 179. Účtovanie rozdielu medzi daňovým a účtovným výsledkom hospodárenia.
 180. Uvádza sa v záväzkoch DE aj daň z príjmu podľa § 8?
 181. Elektornická komunikácia s finančnou správou opatrovateľky v Rakúsku
 182. Daňové priznanie
 183. Má sa príjem zo zmluvy o dielo zdaniť?
 184. odstupné a základ dane
 185. DP pre SZČO
 186. Zahraničné pracovné cesty živnostníka - JÚ
 187. Polovičný úväzok/ NČZD
 188. Omega- v otvorení nesedí HK so saldokontom účet 314
 189. Živnostník od 11.12.2018 bez príjmov a výdavkov a podanie DP.
 190. Po akom čase nový telefón do nákladov ?
 191. Predaj auta
 192. príjem z Belgicka -vyňatie ?
 193. Pausalne vydavky
 194. Daňové SZČO pri príjme nad 20 000€
 195. účtovanie výroby spôsob A
 196. Ako zistím obstarávaciu cenu trafostanice, keďže v kúpnej zmluve nie je cena určená?
 197. DP A - riadok 45
 198. Súkromné a firemné náklady platené firemnou kartou - Pohoda
 199. Elektronická komunikácia a príležitostný predaj handmade
 200. Drobný hmotný majetok v daňovej evidencii
 201. Dodávanie služieb v zahraničí ( DE)
 202. Záväzky na prelome rokov pri zmene spôsobu preukazovania výdavkov
 203. Danove priznanie A s Kros Taxa
 204. Daň z predaja nehnutelnosti
 205. Patria zdravotné odvody platené ako samoplatca tiež do DP typu A?
 206. Má mesačné uplatňovanie NČZD vplyv na povinnosť podať daňové priznanie
 207. paňažný a nepeňažný príjem
 208. Danova evidencia a mzdova evidencia brigadnikov
 209. VZD
 210. Mam povinnosť podať DP?
 211. Skončenie podnikania - úprava ZD pri uplatňovaní paušálnych výdavkov
 212. Posudzovanie prijmu pri uplatnovani DB na zaplatene uroky
 213. DP B udaje o SZCO
 214. Daňové priznanie typ B a daňový bonus uplatňovaný počas roka
 215. Povinnosť podať daňové priznanie pri ukončení živnosti
 216. leasing na osobné vozidlo
 217. odpočet daňovej straty zaokrúhlenie v DPPO
 218. Výber hotovosti v CZK z účtu vedeného v CZK - kurz.
 219. Likvidácia firmy a
 220. Elektronické podávanie DP typ B
 221. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018
 222. Prijem anketara, kam ho zaradit do DP za rok 2018
 223. Daňový bonus
 224. Autorské honoráre
 225. Započítanie zápočtov z daňových licencií v DP za 2018
 226. 2 x uhradena DFA v JU
 227. Ako zaúčtovať správne došlú faktúru od Východoslovenskej energetiky, ktorá má v sebe aj preddavok?
 228. DP neziskovej organizácii
 229. Ako vyplnit niektore konkretne riadky DP typ B za 2018?
 230. odvody z príjmu zo zahraničia
 231. Nulové riadky v DPFO-B
 232. Nedoplatok RZZP v DP
 233. Kedy zaradiť auto do majetku?
 234. Príkazná zmluva
 235. DPPO str. 1 a str. 3 správnosť
 236. Rodný list ako príloha k DP
 237. Preplatok z RZZP 2017
 238. DP typ A a príjem zo Švajčiarska
 239. účtovanie v alfa plus
 240. Uctovanie zasob
 241. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu
 242. Cestovné náhrady
 243. uplatnenie nezdanit.položky na manželku
 244. Ako zaúčtujem nákup podporných stolov, ktoré sa vymenili na stroji (ten je zaradený v majetku firmy ako dlhodobý).
 245. Odovzdaný železný šrot účtujem na 642 alebo 648?
 246. Financny leasing - vopred alebo pozadu? časové rozlišenie
 247. zostatok na účte 324
 248. Daň z predaja nehnuteľnosti
 249. Problém s vytvorenou opravnou položkou
 250. RZZP za rok 2017 - započítava sa do príjmu manželky?