1. Za koľko mesiacov sa počíta dôchodok a nz na manželku? (1 replies)
 2. Poberanie peň.príspevku z osobnej asistencie je zdaniteľný príjem ? (3 replies)
 3. živnosť a nasledne zamestnanie na TPP (2 replies)
 4. Pozastavenie živnosti ,SOS dotacia a DP 2020 (3 replies)
 5. Nezdaniteľná časť ZD na manželku, ktorá časť roka pracovala, inak RD (1 replies)
 6. Príjem za prenájom u fyzickej osoby – časové rozlíšenie (0 replies)
 7. Dotácia na nájomné (0 replies)
 8. Ako zaúčtovať stravné stiahnuté zamestnancovi zo mzdy? (6 replies)
 9. S akým dátumom oznámiť zánik daňovej povinnosti CMV ak vyradenie z evidencie SR bolo v roku 2019 a predaj v roku 2020? (0 replies)
 10. Faktura po splatnosti (3 replies)
 11. Tovar zakúpený v Česku na s.r.o. - použitie na osobné účely konateľa (0 replies)
 12. Daň z predaja nehnuteľnosti - bez zisku (4 replies)
 13. súvaha a VZaS pri započítaní nedaňových účtov (0 replies)
 14. Dodatočne podané Daňové priznanie z predaja bytu za rok 2019 (11 replies)
 15. NČZD pracujúci dôchodca (5 replies)
 16. RZD preplatok dane a zrážka na odbory (2 replies)
 17. Ročné zúčtovanie oprava (4 replies)
 18. DPPO a Covid príspevok (1 replies)
 19. Platí to aj za rok 2020? (5 replies)
 20. pandemická pn a očr kvôli bonusu (5 replies)
 21. Korona-dotácia oslobodená od dane (5 replies)
 22. Daň z motorových vozidiel za r. 2020 (2 replies)
 23. došla FA z CZ za službu (2 replies)
 24. RZD uplatnene odpocitatelna polozka, na ktoru nebol narok (3 replies)
 25. tlacivo na financny prispevok na stravovanie (kto nechce stravne listky) (1 replies)
 26. PN v karanténe (1 replies)
 27. Príspevok opatrenie č. 2 a opatrovné....? (2 replies)
 28. Sponzorsky dar fyzickej osobe na nakup zdravotnych potrieb (0 replies)
 29. Fotograf. sluzby do zahranicia (4 replies)
 30. Opatrenie č2 do tržby započítať nájom ktoré sú zdaňované podľa par. 6 ods 3? (3 replies)
 31. Kde v DP k dani z motorových vozidiel mám uviesť dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti za súkromné vozidlo zamestnanca? (4 replies)
 32. Preddavky na daň z motorových vozidiel - žiadosť (4 replies)
 33. PO poskytne príspevok na splátky úveru druhej PO (0 replies)
 34. Paušálne výdavky a daňová strata (14 replies)
 35. Má SZČO nárok na príspevok opatrenie č.2?? (1 replies)
 36. vklad do pokladne počas nudz.stavu (0 replies)
 37. DPPO - údaje v tab.pri žltom vyznačení (1 replies)
 38. Môžno podiely zo zisku vyplatiť aj právnickej osobe? (4 replies)
 39. Covid opatenie2 szco+prenajom (6 replies)
 40. Príjmový pokladničný doklad - hotovosť - bez faktúry - nepovinnosť Ekasy (0 replies)
 41. Príjmy z prenájmu - Booking (2 replies)
 42. DPFO B: SZCO + Prvá Pomoc = Danový bonus??? (5 replies)
 43. Celkova cena prace opatrenie 3B. (0 replies)
 44. Prva pomoc + - Opatrenie 2 - Vypocet trzby (1 replies)
 45. Môže FO podnikateľ zdaniť len 80 % predajnej ceny auta ak si aj výdavky naň uplatňoval len vo výške 80 % ? (12 replies)
 46. DP typ B (2 replies)
 47. SZČO a Opatrenie č. 2 (2 replies)
 48. schválenie ročnej závierky 2020 - údaj o vyplatenie zisku v r. 2021 (7 replies)
 49. DP SZČO bez príjmu + príjem zo závislej činnosti (5 replies)
 50. daňové priznanie (7 replies)
 51. DP typ A overenie (2 replies)
 52. náhrada za stratu času (1 replies)
 53. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (2 replies)
 54. DP dôchodcu (14 replies)
 55. do ktorého riadku zapisujete v DPPO v časti III. 20% nedaňových PHM (2 replies)
 56. Zdanitelny prijem fin.prispevok na vytvorenie prac. miesta (0 replies)
 57. Daň z predaja nehnuteľnosti (2 replies)
 58. Stravný lístok ako zamestnanecký benefit? (0 replies)
 59. Ako správne viesť danovú evidenciu pri prenájme? (0 replies)
 60. výdajné okienko a evidencia tržieb (1 replies)
 61. Zamestnávateľ chce poskytovať finančný príspevok na stravovanie, čo s gastráčmi, ktoré nám ostali? (2 replies)
 62. Sro sponzorsky dar a 2% (0 replies)
 63. príspevok č.2 SZČO - Prvá pomoc++ študent a SZČO zároveň (3 replies)
 64. SZČO - DP typu B (2 replies)
 65. szčo podala som už danove typ B a on chce darovať 2% (2 replies)
 66. Výdavky na energie - daňové výdavky (4 replies)
 67. úhrada záväzku z roku 2019 zo súkromného účtu konateľa (1 replies)
 68. Finančný príspevok oslobodený od dane- novela zákona (1 replies)
 69. nezdaniteľná časť ZD na manžela (3 replies)
 70. DP A príjem zo závislej činnosti Nemecko (1 replies)
 71. zamestnanec je na pn a nedoniesol doklady z regist.kasy (1 replies)
 72. dph z psychotestov môžme žiadať? (0 replies)
 73. Daň a daňový bonus (5 replies)
 74. vloženie zálohy do pokladne nad 5000 eur (1 replies)
 75. Firemny nakup cez vikend uhradeny sukromnou kartou (2 replies)
 76. FA za službu spred 8 rokov (1 replies)
 77. Rada pre zacinajuceho IT kontraktora (0 replies)
 78. konzultant OSN (Rakusko) (0 replies)
 79. vyber z pokladne a prevod na účet zo súkr.účtu (2 replies)
 80. Daň z príjmov treba evidovať medzi záväzky? (3 replies)
 81. OFF-LINE doklad (0 replies)
 82. DPPO - riadky pri strate (3 replies)
 83. Dotácia na účte 384 - časť dotácie, ktorá sa zúčtuje do výnosov bežného roka za kratšie obdobie ako 12 mesiacov (0 replies)
 84. Ako prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne ak v jeden deň má koniec rodičovskej aj ukončenie pracovného pomeru a ešte aj sa jej preplatí dovolenka? (3 replies)
 85. Nárok na dovolenku - výpočet (14 replies)
 86. Kedy vyplniť DP B tabuľku č. 1a? (3 replies)
 87. Zálohová faktúra za automobil (1 replies)
 88. Pomerné vrátenie DPH - účtovanie. (8 replies)
 89. Čo ak má zamestnanec DB uplatnený len za niektoré mesiace roka a nesplní stanovenú hranicu ročného príjmu? (13 replies)
 90. prvá pomoc plus (1 replies)
 91. DPFO B a dan z prenajmu (4 replies)
 92. Daňové priznanie typ B - príjem z ČR - vyňatie príjmov (18 replies)
 93. Faktúra z členského štátu (2 replies)
 94. Faktúra za obedy (6 replies)
 95. Uplatnenie daňovej straty (Lex Korona) (0 replies)
 96. Uplatnenie NČZD na manželku - vlastný príjem manželky a príspevok na rekreáciu (3 replies)
 97. Opatrenie 2 (2 replies)
 98. Prílohy k DP (4 replies)
 99. Dajú sa uplatniť náklady na zníženie základu dane pri mandátnej zmluve? (2 replies)
 100. Daňové priznanie A študent (1 replies)
 101. DP SZČO a dotácia opatrenie č. 2 (4 replies)
 102. Rakuske danove priznanie (2 replies)
 103. Fakturacia-stavebne prace na Ukrajine fakturovane Lotysskej firme (0 replies)
 104. Dividendy z USA do daňového priznanie (0 replies)
 105. Prílohy k DP A 2020 - SL, potvrdenie o evidencii na UP manželky (2 replies)
 106. uctovanie opatrenia 4B (0 replies)
 107. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti za 1Q/21 zaplatený 05.01.2021 v JU sa počíta pre pokles tržieb szčo opatrenie č.2 celý v 01/21 ? (1 replies)
 108. Daň z motorových vozidiel - totálna škoda (0 replies)
 109. podnikanie v ČR aj na SK (8 replies)
 110. Náhrada za používanie osobného automobilu v podnikaní (4 replies)
 111. szčo kúpa prívesného vozíka je daňový náklad ? (10 replies)
 112. Zdaňovanie záväzkov po splatnosti (1 replies)
 113. Covid príspevok - Opatrenie 3B, ako správne zaúčtovať? (0 replies)
 114. predaj bytu - uznatelne vydavky DzP FO (1 replies)
 115. Účtuje sa záložné právo v podvojnom účtovníctve? (0 replies)
 116. Má spoločnosť nejakú povinnosť ak spoločník neuhradil predpísanú stratu? (2 replies)
 117. Seminárna práca znalostne systémy a účtovníctvo (3 replies)
 118. Prispieť na športovú činnost (4 replies)
 119. Príspevok z UPSVaR v roku 2020 a SZČO až od 1.1.21 - zdanenie (3 replies)
 120. Zamestnanec sám uhrádza PHM za súkr. jazdu - ako zaúčtovat? (0 replies)
 121. predplatne internetoveho dennika a dph (3 replies)
 122. MRP pokračovanie v účto na prelome rokov pred podaním DP (6 replies)
 123. vyučtovanie energie a faktúra na prelome roka (2 replies)
 124. Odpočet straty v DPPO za rok 2020 (2 replies)
 125. Aký dátum na vystavenom storne vystavenej faktúry z dôvodu neprebratia dobierky? (2 replies)
 126. Odpočet straty (2 replies)
 127. Statna podpora a uctovanie v jednoduchom uctovnictve (2 replies)
 128. predaj auta (0 replies)
 129. MRP kniha záväzkov DPH vl.daňová povinnosť za 12/2020 (3 replies)
 130. dan.priznanie A a sos dotacia (1 replies)
 131. nedoplatok za januar SEZ (1 replies)
 132. Odpustenie poplatku za záruku (0 replies)
 133. Vyňaté príjmy (3 replies)
 134. Neuhradené faktúry (1 replies)
 135. RZD 2020 - NČZD (4 replies)
 136. Oznámenie o zaniku dane z MV (1 replies)
 137. Môže si živnostník uplatniť príspevok na rekreáciu? (0 replies)
 138. Daňové priznanie A 1 mesiac bez prijmu (4 replies)
 139. dohodár-PN (0 replies)
 140. Dan.priznanie B pohladavky pri zmene formy uctovania (5 replies)
 141. Kto ma vykonavat zakladnu financnu kontrolu v RO? (1 replies)
 142. Dan.priznanie B zabudnute pohladavky (1 replies)
 143. faktúra za mýto od slovnaft (0 replies)
 144. DP SZČO pozastavenie živnosti (6 replies)
 145. szčo nemal od roku 2016-2018 vystavený formulár A1 (0 replies)
 146. predloženie účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti (0 replies)
 147. Vystavovanie faktúr v programe OBERON - bezplatná verzia (6 replies)
 148. Opatrenie č.2 - učtovanie JU (15 replies)
 149. blok zo zahraničia v cudzej mene platený kartou (0 replies)
 150. Tržba pre szčo - paušálne výdavky pre príspevok opatrenie č. 2 je v mesiaci, keď sú peniaze za faktúru pripísané na účet ? (2 replies)
 151. údaj v DPzMV (0 replies)
 152. vyplácanie zisku sro za predošlé roky (3 replies)
 153. Predaj zamestnaneckých akcií a výpočet základu dane (0 replies)
 154. predčasné ukončenie viazanosti Orange-pokuta s DPH (0 replies)
 155. program DP A (9 replies)
 156. Možem si odpočitať NČZD na manželku ktorá ma zo živnosť príjem nulový a poberá rodičovský príspevok (3 replies)
 157. Nezaplatené preddavky k dani z motorových vozidiel v r. 2020 (2 replies)
 158. Vrátenie - daňový bonus (2 replies)
 159. Práca v Holandsku na slovenskú živnosť (13 replies)
 160. Nahrada za dovolenku - berie sa kvartál - obdobie alebo výplata ? (12 replies)
 161. Podane DPPO a darovanie 2% z dane (2 replies)
 162. Daňový bonus na zaplatené úroky (3 replies)
 163. Usporiadanie dokladov (3 replies)
 164. Je určený limit sociálneho fondu? (1 replies)
 165. Odmena za predaný tovar zaúčtovanie (6 replies)
 166. Treba niečo uviesť v ZL ak ide o prenajom? (21 replies)
 167. Dohoda o vykonaní práce a PN (2 replies)
 168. zdaňovanie kapitalových výnosov (0 replies)
 169. nákup a následný predaj respirátorov -typ dph v mrp pri prijatej a aj pri vystavenej (1 replies)
 170. Kto vedie účtovníctvo firmy v konkurze? (3 replies)
 171. Pokles tržieb (1 replies)
 172. Môže byť objednávka ústnou formou ? (1 replies)
 173. Medzinárodná preprava osôb - AT (2 replies)
 174. Prva pomoc ++ Januar 2021 (7 replies)
 175. prenajom bytu a výdavok (8 replies)
 176. príspevok (3 replies)
 177. Mám nárok na vrátenie daní ? (5 replies)
 178. dan.priznanie A-príspevky DDS (3 replies)
 179. danove priznanie A -Cech zijuci na Slovensku (4 replies)
 180. Ako spárujem úhradu faktúry (BV) s faktúrou (DF) v účtovnom programe iSPIN. Ďakujem (1 replies)
 181. danove priznanie A nezdanitelna cast na manzelku (3 replies)
 182. Pokles trzieb (6 replies)
 183. Môžem zaúčtovať neodovzdané bloky z nákupov na 549? (3 replies)
 184. DB na zaplatene úroky (3 replies)
 185. odvody z prenájmu nehnutelnosti (2 replies)
 186. Ak mi daňový úrad vydá k inventarizácii papier, že stav účtu daňovníka je 0,00 eur, znamená to nulu len pre nevyrovnané dane? (1 replies)
 187. slovak podavajuci danove priznanie v čr i sr (0 replies)
 188. Fakturácia v mene dodávateľa (1 replies)
 189. Dodatocne danove priznanie (0 replies)
 190. Kedy možno žiadať opatrenie č2? (4 replies)
 191. daňová strata ako podmienka pre podanie DP u FO (4 replies)
 192. mínus v kase? (3 replies)
 193. Dzmv opakovane vznik zanik (9 replies)
 194. UPSVaR príspevok na podnikanie Pracuj, zmeň svoj život - SZČO a daňové priznanie (5 replies)
 195. Predcasny dochodca a nezdanitelna cast (10 replies)
 196. Daňové priznanie a dôchodca (5 replies)
 197. Ako vložiť dodatočne na portál finančnej správy rodný list k daňovému priznaniu? (2 replies)
 198. Zaokruhľovanie dane FO typ A za r. 2020 (2 replies)
 199. pohľadávka po výmaze firmy z OR (1 replies)
 200. Ako vysporiada daňové povinnosti zamestnanec s príjmom §5 aj zo Slovenska aj z Nemecka? (4 replies)
 201. Daň z MV nové tlačivo - netlačí strany prílohy (4 replies)
 202. dohoda o bpš (5 replies)
 203. Výpočet exekúcie (0 replies)
 204. Odpisova skupina dreveneho stanku za 10000 eur (0 replies)
 205. Dodatočné DP daň z MV, musím podať aj dodatočné DP k dani PO? (1 replies)
 206. Potvrdenie o daňovej rezidencii - na čo ho potrebuje objednávateľ od dodávateľa služby? (7 replies)
 207. skončenie podnikania úprava základu dane (0 replies)
 208. Pandemická OČR a výkon práce zo závislej činnosti (1 replies)
 209. online platby v banke-tržby a poplatky (1 replies)
 210. RZD či DPFO 2020 - dôchodca (3 replies)
 211. DP - príjem z ČR bez úhrnu poistného (2 replies)
 212. Škodová faktúra prepravnej spoločnosti (8 replies)
 213. Opatrenie 3A a 3B (1 replies)
 214. Úrazova renta zo zahranicia, podava sa DP? (0 replies)
 215. daňový bonus (2 replies)
 216. Nárok na daňový bonus ak dieťa ukončí školu v priebehu mesiaca. (2 replies)
 217. Je to príjem príležitostný? (16 replies)
 218. Opatrenie č.3B (1 replies)
 219. Co s neuhradenou pohladavkov (par eur) (1 replies)
 220. Došlá zálohová fa, daň.doklad k prijatej platbe, a riadna fa nulová (17 replies)
 221. Vratné obaly - podvojné účtovníctvo (1 replies)
 222. Je príspevok oslobodený od dane z príjmu? (1 replies)
 223. Opatrenie č. 2 (3 replies)
 224. SZČO nerezident a vlastné auto neevidované v SR, používané na podnikanie (0 replies)
 225. účtovanie zrážkovej dane z podielov na zisku (0 replies)
 226. DPzMV r. 06 zdvihový objem valcov motora m3 - formát údaju pred tlačou (2 replies)
 227. Kurzový rozdiel (0 replies)
 228. Respirátory a nulová sadzba DPH (0 replies)
 229. Predaj nehnuteľnosti a pozemkov a DPH (0 replies)
 230. Opatrenie č. 4 (0 replies)
 231. Vymena PVC podlahy - oprava alebo zhodnotenie (2 replies)
 232. DPFO A - potvrdenie o príjme?? (7 replies)
 233. paušal a príspevky z uradu prace (11 replies)
 234. preplatok z roc.zuctovania zdravotneho u szčo (12 replies)
 235. Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie k dani z MV (0 replies)
 236. Eshop účtovanie predaja vlastnych vyrobkov (0 replies)
 237. sankcie za podanie dodatocneho priznania DPPO (7 replies)
 238. vyplatenie dividend 2014-2019 (0 replies)
 239. Moze sa DP FO typ B zaslat postou? (4 replies)
 240. Opatrenie č. 4 a číslo 2 (13 replies)
 241. Výplata podielu na zisku za rok 2014 (0 replies)
 242. Preplatok na daňovom bonuse (17 replies)
 243. Úver VÚB-úroky (1 replies)
 244. Príjem z konzultačnej činnosti (0 replies)
 245. Dotácia opatrenie č. 3B za polovičný pracovný pomer (2 replies)
 246. DPFO 2020 (8 replies)
 247. Ktoré preddavky na daň z MV 2020 odpočítať. (0 replies)
 248. ako zruším autorizáciu k daňovému subjektu (13 replies)
 249. Mám nárok na uplatnenie odpočtu DPH podľa § 25a novelizovaného Zákona 222/2004 pri pohľadávkach voči odberateľom v konkurze ukončenom v roku 2020 ? (0 replies)
 250. Nezdaniteľná časť základu dane - dve práce (2 replies)