1. ochranna znamka (2 replies)
 2. vyhlasenie konkurzu (23 replies)
 3. Hyg.-sanit. plán (3 replies)
 4. Neziskova organizacia (2 replies)
 5. Toto je ten problém s osobným vozidlom na SC (2 replies)
 6. Použitie súkromného osobného mot. vozidla na služ. cestu (2 replies)
 7. Výročná správa za r.2003-nezaslanie (7 replies)
 8. Dobropis na konci roku (2 replies)
 9. Konatel (33 replies)
 10. Vývoz druhotných surovín do EU (0 replies)
 11. Konkurz (0 replies)
 12. overiť podpis alebo nie (37 replies)
 13. FO a PO s rovnakým predmetom podnikania (1 replies)
 14. Susedské vzťahy (61 replies)
 15. specialista poziarnej ochrany (6 replies)
 16. Obchodný zákonník (16 replies)
 17. zaručná doba (10 replies)
 18. Praca v EU (0 replies)
 19. ZVYSENIE NAJMU (3 replies)
 20. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (5 replies)
 21. odkúpenie bytu (12 replies)
 22. nevybavena reklamacia (0 replies)
 23. Zvysenie ceny za najom (0 replies)
 24. Zmluva o prenajme (13 replies)
 25. Intrastat-manual (0 replies)
 26. zmluva o prenájme objektu medzi FO a SZČO (10 replies)
 27. zmluva o prenájme objektu medzi FO a SZČO (5 replies)
 28. Registrácia do recyklačnáho fondu (24 replies)
 29. Zaplatenie hotovosti do cudziny (0 replies)
 30. SÚDNY ZNALEC! (5 replies)
 31. výpočet obchodného podielu (0 replies)
 32. STN EN 340 (1 replies)
 33. registrácia konateľa do ZP (5 replies)
 34. Vymáhanie plnenia zmluvy o dielo (1 replies)
 35. Aký typ zmluvy? (7 replies)
 36. Osobny automobil zo zahraničia (2 replies)
 37. Odstupenie od zmluvy a vypovedanie zmluvy (18 replies)
 38. Záručné lehoty na zariadenia (19 replies)
 39. záruka (1 replies)
 40. Zvárači - rizikvý príplatok (0 replies)
 41. Remeselné živnosti (142 replies)
 42. Obchodný register (2 replies)
 43. splnomocnenie na predaj bytu (8 replies)
 44. Provízia za sprostredkovanie obchodu (9 replies)
 45. vyplnit oznamenie o liehu.... (3 replies)
 46. pomoc (0 replies)
 47. Daňový rezident...??? (0 replies)
 48. holding (6 replies)
 49. Živnostnik a prevadzakreň (11 replies)
 50. Splatnost faktury - penalizacia (3 replies)
 51. Bezpečnostný projekt (15 replies)
 52. Certifikát Euro účtovníka??? (1 replies)
 53. zakon o ochrane autorskych prav (9 replies)
 54. Vnútorný interný predpis (21 replies)
 55. Pracovná nápň (5 replies)
 56. Zápis spoločnosti s r.o. (14 replies)
 57. Nelegálne šírenie software (23 replies)
 58. Odpis pohľadávky pri jej "odpustení" (1 replies)
 59. Občianske združenie - evidencia členov (3 replies)
 60. "Udavačská povinnosť" v rámci EÚ (0 replies)
 61. Zivnost na SR a v Berline (1 replies)
 62. Regulácia cien (0 replies)
 63. Medzinarodne zmluvy a IVT (0 replies)
 64. Pojem Skrurátor?? (6 replies)
 65. Občiansky zákonník (7 replies)
 66. Navrh na exekuciu. (2 replies)
 67. Inšpektorát práce (10 replies)
 68. Zákazník si u nás spôsobil úraz (1 replies)
 69. Vyhláška MDPT SR č. 311/1996 (0 replies)
 70. Zákonný zástupca (18 replies)
 71. Deň vzniku funkcie konateľa? (8 replies)
 72. Zvýšenie zákl.imania a rezervný fond (1 replies)
 73. Technička BOZP (8 replies)
 74. Dlhodobý ban. úver (2 replies)
 75. kontororentny uver (18 replies)
 76. Označovanie tovaru výrobcom/dovozcom (0 replies)
 77. BOZP, PO pri absolventskej praxi (6 replies)
 78. Nerozdelený zisk (3 replies)
 79. Nájomná zmluva (2 replies)
 80. Zákaz konkurencie (4 replies)
 81. kedy volať policiu pri autonehode (29 replies)
 82. Spolocenstvo vlastnikov bytov (2 replies)
 83. Praca v zahranici pre pracovnikov slovenskej firmy (0 replies)
 84. Slobodné povolanie a platenie daní na Slovensku (0 replies)
 85. Lehota na vrátenie faktúry (7 replies)
 86. Postúpenie pohľadávok a záväzkov (27 replies)
 87. Návrh na konkurz (0 replies)
 88. Premlčanie pohľadávky. (84 replies)
 89. Bežná údržba (1 replies)
 90. Zmluva o sprostredkovaní predaja (5 replies)
 91. Sanitačný plán (30 replies)
 92. OR Českej republiky (1 replies)
 93. Návrh na vydanie platobného rozkazu (3 replies)
 94. základné imanie (18 replies)
 95. živnosť (2 replies)
 96. Čas na odpoveď. (4 replies)
 97. Predaj tovaru na drobné (6 replies)
 98. Vzory zmlúv a vyhlásení pri založení SRO-čky (19 replies)
 99. nové sídlo s.r.o. (2 replies)
 100. Predaj obchodného podielu (7 replies)
 101. Zmluva o prenájme mot. vozidla (31 replies)
 102. kataster nehnutelnosti (5 replies)
 103. Susedské vzťahy - čo s tým? (10 replies)
 104. Práva a povinnosti konateľa a zároveň spol. (2 replies)
 105. Zvýšenie základného imania v sro (10 replies)
 106. Označovanie dovážaných výrobkov (0 replies)
 107. Prenájom stroja (9 replies)
 108. zápis FO do Obch. registra (3 replies)
 109. archiv (1 replies)
 110. BOZP, PO - minimum (18 replies)
 111. Konateľ-mandátna zmluva (31 replies)
 112. Registratúra firmy (archív) (106 replies)
 113. slovenský zákon o dani z príjmov v angl. (2 replies)
 114. Bezpečnosť práce (1 replies)
 115. "špecialista" na OR (24 replies)
 116. Zamietnutie zápisu spoločnosti (114 replies)
 117. Vymáhanie pohľadávok (109 replies)
 118. Spoločenská zmluva (28 replies)
 119. zmeny trval.bydliska spoloc. s.r.o. (1 replies)
 120. Obchodovanie s firmou v konkurze (2 replies)
 121. penalizácia (1 replies)
 122. včely-právna uprava (7 replies)
 123. dobierkové zásielky do EÚ (0 replies)
 124. Konkurz (3 replies)
 125. Zápisnica z valného zhromaždenia s.r.o. (50 replies)
 126. Oznámenie o výrobe,príjme,výdaji,predaji liehu.... (1 replies)
 127. Intrastat-sk (24 replies)
 128. novela Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z. (3 replies)
 129. Certifikácia (3 replies)
 130. Obch.register / ukladanie listín do zb.listín (75 replies)
 131. Konkurzy (3 replies)
 132. Systém manažérstva kvality (27 replies)
 133. Obchodný register (4 replies)