1. Môžem v kupnopredajnej zmluve, kde som kupujuci uviesť iné meno na koho má byť prevedené vlastnícke právo (2 replies)
 2. Úver na strechu. (12 replies)
 3. Môžem ísť na OČR-ku po skončení pracovného pomeru? (10 replies)
 4. Elektronicka schranka (4 replies)
 5. ako dlho trva prepustenie obzalovaneho z vazby ak na neho nemaju ziaden dovod na drzanie? (8 replies)
 6. Podla ktorého paragrafu v rodinnom dome musím mat meno vonku? (15 replies)
 7. Nedodrzanie terminu na dodanie baterie do hodiniek (10 replies)
 8. odpis registra trestov (4 replies)
 9. co hrozi poskodenemu v trestnom stihani pri zmene vypovede?ide o §360 (1 replies)
 10. nevysporiadaný pozemok pod rodinným domom (4 replies)
 11. Dve zamestnania súčasne (14 replies)
 12. ochrana osobných údajov (1 replies)
 13. Nerešpektovanie rozhodnutí vlastníkov bytov zo strany správcu (19 replies)
 14. neopravnene uzivanie polnohospodarskej pody (41 replies)
 15. Potvrdenie od bývalého zamestnávateľa (2 replies)
 16. Kapitálové životné poistenie - mesačné príspevky. (5 replies)
 17. prepis alebo darovanie? (7 replies)
 18. Kedy mozem odist z pracoviska a kedy musim prist na pracovisko ? (5 replies)
 19. Exekucny prikaz + blokovanie uctu (15 replies)
 20. volba zastupcu vlastnikov bytov (16 replies)
 21. monitorovanie náramku či basa? (48 replies)
 22. Prístup ku bloku cez cudzí pozemok? (20 replies)
 23. Môžem ako zamestnanec dať výpoveď počas OCR? (1 replies)
 24. Mám nárok na vrátenie zálohy ? (20 replies)
 25. Zverejnovanie dokumentov na FB (3 replies)
 26. rozdelenie školy (0 replies)
 27. Zmena trvalého pobytu (11 replies)
 28. Konečný užívateľ výhod - ako elektronicky nahlásiť (14 replies)
 29. neplatené voľno či výpoved (2 replies)
 30. Podnet-sťažnosť (1 replies)
 31. Ako vyriešiť GDPR - vymaz osobnych udajov . (5 replies)
 32. Mám nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti? (1 replies)
 33. Ako vystúpiť z Kontrolnej komisie BD ? (4 replies)
 34. Brigáda (5 replies)
 35. Práca s pokladňou (2 replies)
 36. Môže ma zamestnávateľ presunúť na iné pracovisko? (9 replies)
 37. Rezervačná zmluva (2 replies)
 38. Ak sú dvaja vlastníci pozemku, môže jeden z nich predať svoj podiel? (3 replies)
 39. čo riešiť prvé, zápis rodinného domu alebo dedičské konanie? (11 replies)
 40. Môže ma zamestnávateľ nútiť pracovať cez víkendy ? (7 replies)
 41. Akým spôsobom sa dá "vymáhať" plná suma za predaj časti domu a nie splátky. (18 replies)
 42. GDPR a poskytnutie kópie OP (2 replies)
 43. Prenájom pôdy (5 replies)
 44. dlhodobá PN, jej ukončenie, nástup do práce, čo ďalej v prípade zdrav problémov? (0 replies)
 45. Ako v spolupráci s Clickbank splniť náležitosti GDPR? (1 replies)
 46. Dostala som do daru dom ,čo je mojou dalšou povinnosťou? (5 replies)
 47. Zastavenie konania (1 replies)
 48. okamzite ukoncenie pracovneho pomeru (11 replies)
 49. Dlhy po zosnulom otcovi (31 replies)
 50. Jeden z kandidátov na riaditela je člen rady skoly (3 replies)
 51. Praca popri evidencii na UP (2 replies)
 52. Prihláška do zdravotnej poisťovne. (0 replies)
 53. Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku (1 replies)
 54. zrušenie trvalého pobytu (3 replies)
 55. Sťahovanie splátok úveru mimo stanoveného termínu (7 replies)
 56. nedostatocne odskodne pri uznanej reklamacii - strata zasielky (3 replies)
 57. Trvalý pobyt priatelky (4 replies)
 58. Geometrický plán ku kanalizačnej prípojke. (1 replies)
 59. Môže robiť osobnú asistenciu žena na materskej dovolenke? (3 replies)
 60. súdni znalci pre vypracovanie súdneho posudku o spôsobilosti musia byť dvaja? (1 replies)
 61. Ochrana osobných údajov - občianske združenie (0 replies)
 62. Zamestnávateľ ma neprihlásil do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 63. Aké doklady potrebujem pri zapísaní drobnej stavby do katastra? (4 replies)
 64. oprava uznesenia o dedičstve (3 replies)
 65. miesto výkonu práce (0 replies)
 66. Odporučíte mi osobný bankrot? (30 replies)
 67. referencia, alebo kontakt na exekútora v CZ ? (0 replies)
 68. odškodné (10 replies)
 69. Nevyplatenie celej mzdy . (10 replies)
 70. Môzem sudne zakazat "priblizenie" k nehnutelnosti /domu/? (11 replies)
 71. spôsobilosť na právne ukony/späťvzatie návrhu (1 replies)
 72. pribratie účastníka súd.konania o spôsobilosti (1 replies)
 73. Doplnenie návrhu na vklad (1 replies)
 74. Nevyplatenie mzdy a výpoved (2 replies)
 75. Má právo predseda svb vediet mená osôb ktorým vlastnik byt prenajal ? (26 replies)
 76. Vlastnicke pravo u subjektu bez pravnej subjektivity (1 replies)
 77. Predaj polovice pozemku (6 replies)
 78. žiadosť o ostúpenie z funkcie predsedu SVB-vzor (9 replies)
 79. Ako zistiť, či mám na pozemok nárok ? (6 replies)
 80. Okamžitá vypoved (9 replies)
 81. Podvod Finzo + EOS KSI (2 replies)
 82. Písomné hlasovanie - postup? (8 replies)
 83. Riaditeľka materskej školy (2 replies)
 84. Môžem požiadať o príspevok na podnikanie pre osoby s ŤZP v zmysle §57? (3 replies)
 85. Ako zrealizovať výmaz ak bol človek - členom predstavenstva v družstve? (2 replies)
 86. konanie o sposobilosti na prav. ukony (3 replies)
 87. Pozmeňované výpovede v konaní - nariadenie súdu na vyšetrenie (13 replies)
 88. Splnomocnenie.. (10 replies)
 89. Cena na kúpnej zmluve vyššia kvôli hypotéke (40 replies)
 90. Štátny stavebný dohľad (1 replies)
 91. Môže súd nariadiť liečbu u psychológa alebo psychiatra? (2 replies)
 92. Uplatnenie predkupneho prava pri prevode podielu na pozemku, sposob urcenia velkost podielu (12 replies)
 93. Môže policajt vykonávať zástupcu vlastníkov za odmenu na Dohodu o pracovnej činnosti uzavretej so Správcom domu? (7 replies)
 94. Nezakonne obohatenie (11 replies)
 95. Hlučná hudba (15 replies)
 96. Zaujíma ma výpoveď zo strany zamestnanca z dôvodu nevyplatenia mzdy. (4 replies)
 97. Premlčanie dlhu. (1 replies)
 98. Dohoda o urovnaní (1 replies)
 99. Žumpa na susedovom pozemku (5 replies)
 100. Odstupné (1 replies)
 101. dobry den.prenajimam podu druzstvu.moze druzstvo prenajimat moju podu dalej? (2 replies)
 102. Zverejnenie dlznikov (4 replies)
 103. Exekúcie (7 replies)
 104. Funkčné obdobie riaditeľa školy (0 replies)
 105. Na koho sa mám obrátiť ohľadne exekúcie,keď dotyčná JUDr. bola odvolaná z funkcie? (2 replies)
 106. Narok na pn a matersku (11 replies)
 107. ako vlastnícky vysporiadať pozemok s BVS keď na LV nemám žiadnu ťarchu ako vecné bremeno ani ochranné pásmo proste nič (0 replies)
 108. Účet bytového domu v banke (4 replies)
 109. Zrusenie kupno-predajnej zmluvy predavajucim (2 replies)
 110. Dedicstvo,vyplatenie hypoteky,rozvod nasledne delenie nehnutelnosti (8 replies)
 111. Nadobudnutie pozemku do výlučného vlastníctva jedného z manželov (1 replies)
 112. Neopråvnenē užívanie cudzieho majetku? (9 replies)
 113. Ako postupovať pri "Výzve na zaplatenie nedoplatku za sociálne služby" (46 replies)
 114. Ako vyuzit rekreacny poukaz? (1 replies)
 115. nový § 223 ods. 6 Zákonníka práce (0 replies)
 116. nový § 223 ods. 6 Zákonníka práce (0 replies)
 117. Môže byť na liste vlastníctva zapísaný len jeden vlastník stavby s podielom 1/2? (2 replies)
 118. program škôlkárov autorské právo (3 replies)
 119. Vymenúvanie riaditeľa MŠ zriadenej obcou - zamietnutý návrh rady školy (1 replies)
 120. predaj bytu po zosnulom druhovi, ktorý bol otcom neplnoletých detí - dedičov (13 replies)
 121. Poprosím. Má starosta,ktorý sám abdikoval po pol roku zvolenia nárok na odchodné . Podľa akého zákona to je, (1 replies)
 122. Predlzenie rezervacnej zmluvy na byt (4 replies)
 123. Zvolili sme správny postup pri delení a predaji zdedeného pozemku? (6 replies)
 124. Zrážky zo mzdy na základe neplatnej dohody (21 replies)
 125. Po smrti rozkrádanie majetku. (20 replies)
 126. Vydrzanie prava na prechod a prejazd. (4 replies)
 127. Zablokovaný účet exekútorom ,možem zmeniť číslo účtu na zaslanie mzdy? (19 replies)
 128. Informovanie susedov o predaji bytu. (7 replies)
 129. Je možné uzatvoriť dodatok k zmluve o prenájme, v ktorom by bolo utvrdené to, že platím svoju časť nájmu? (7 replies)
 130. zmluva s pracovným asistentom podľa § 51 Obč.zák (11 replies)
 131. Prefoteny občiansky preukaz (19 replies)
 132. Delenie pozemku na 4 parcely (17 replies)
 133. Dovoz tovaru z Ruska či Ukrajiny (2 replies)
 134. Šachta s vodomerom na pozemku (40 replies)
 135. nezapísaný vklad na kataster (3 replies)
 136. Priebeh rozvodu na súde (8 replies)
 137. Ako dlho je platná pokuta od realitnej kancelárii po odstúpenia od zmluvy ? (11 replies)
 138. Pochybenie zamestnávateľa pri prijímaní do zamestnania (3 replies)
 139. 5§ OZ (3 replies)
 140. Nutnost vyplnenia tlaciva pre ucely posudenia zachovania centra zaujmov ak posledne zamestnanie bolo v SR? (9 replies)
 141. Ako správne uviesť v darovacej zmluve podiely na byte? (5 replies)
 142. Kde sa nachádza odborná štátna asociácie spo posudkovej organizácie (1 replies)
 143. Právo spoluvlastníka (9 replies)
 144. prevod podielu na byte na dieťa (9 replies)
 145. navrh na vklad do kn - vzor (1 replies)
 146. Musí platiť klient odmenu advokátovi aj vtedy ak súd uložil povinnosť uhradiť trovy protistrane? (1 replies)
 147. Poslanec a riaditeľ skoly (1 replies)
 148. Súhlas vlastníkov bytov (52 replies)
 149. Cenová ponuka zaslaná tretej osobe (1 replies)
 150. čo znamenaju udaje v LV (4 replies)
 151. Exekútor (9 replies)
 152. Overenie - darovacia zmluva (3 replies)
 153. Odobratie auta exekutorom. (2 replies)
 154. Ako si uplatniť súdne trovy pri dedičstve? (4 replies)
 155. Nevysporiadané BSM (8 replies)
 156. Chcela by som dočasne poskytnúť k užívaniu pozemky pribuznému, aká je najlepšia a najváhodnejšia cesta? (7 replies)
 157. Ziadat na sude platobny rozkaz alebo exekuciu? (1 replies)
 158. Mám právo nepredať zákazníkovi tovar? (14 replies)
 159. Vrátenie zaplatenie poplatkov pred začatím súdneho konania (4 replies)
 160. ZMLUVA o distribúcii produktov - jej ukončenie a zákaz predaja od dodávateľa (18 replies)
 161. Je postup správcu bytov zákonný ? (2 replies)
 162. Čo robiť, ak Vás na ulici fyzicky napadne dôchodca? (40 replies)
 163. Práca a pracovná zmluva (10 replies)
 164. Mozem odmietnut pracu ktoru mi ponukol urad prace? (13 replies)
 165. Aká mailová adresa sa pokladá za pracovný email? (33 replies)
 166. Môže má zamestnávateľ nútiť robiť 12tky ak mám na prac.zmluve 3 zmennú prevádzku? (11 replies)
 167. Môže mi zamestnávateľ neschváliť dovolenku ak nemám náhradníka? (10 replies)
 168. Vymahanie spatneho prenajmu za pozemok pod budovou, ktoru sme predali (9 replies)
 169. Pravo na vratenie penazi za kupeny tovar pri druhej reklamacii (1 replies)
 170. Exekučne zablokovaný účet, zablokovaná celá mzda (4 replies)
 171. Môžeme vyhádzať veci zo spoločných priestorov? (10 replies)
 172. Zmluva o výkone a sprave nehnutelnosti, zalohovy predpis a moznosti zmeny. (0 replies)
 173. jazykovú kurz v zahraničí a úrad práce (4 replies)
 174. Zadrzany VP na Slovensku (11 replies)
 175. Dedicstvo (21 replies)
 176. Spoločná príjazdová cesta (7 replies)
 177. Prikazana praca nadcas (9 replies)
 178. odmietnutie chodenie po pracovnej dobe na domove schodze (2 replies)
 179. Sú povolené prehliadky našich intímnych miest a nohavičiek na stredných školách? (16 replies)
 180. Poškodenie majetku ? Nevieme (15 replies)
 181. Trovy (9 replies)
 182. Aké sú podmienky kamerového systému na pracovisku? (2 replies)
 183. Aký je správny postup pri el. komunikáciu cez ZEP? (3 replies)
 184. Zmena priezviska (10 replies)
 185. Môže obec dať do užívania majetok obchodnej spoločnosti, v ktorej má 100 % účasť? (1 replies)
 186. Podmienky pre verejené obstarávanie s nízkou hodnotou (1 replies)
 187. Ako sa brániť voči udaniu? (37 replies)
 188. poskytnutie vyplatnej pasky (16 replies)
 189. Predaj domu - 2 vlastníci. (25 replies)
 190. Aký je rozdiel medzi Kúpno-predajnou zmluvou a Zmluvou o prevode vlastníctva? (napr. prevod vlastníctva z družstevného bytu) (18 replies)
 191. Aká je doba právomoci dozornej rady pozemkového spoločenstva - len počas volebného obdobia alebo neobmedzené? (2 replies)
 192. Zamedzenie vstupu do bytu (12 replies)
 193. Dedenie po rodičoch (23 replies)
 194. Povinne zverejňovaná zmluva (1 replies)
 195. nevyplatenie dedičstva (4 replies)
 196. Dohoda o dedičstve (42 replies)
 197. Je vydedenie potomka hriech? (122 replies)
 198. Problém so stromom a pozemkom (25 replies)
 199. Zamestnavatel mi zadrzal list ktory som poslal na iny štatny urad (18 replies)
 200. Podiel na byte (11 replies)
 201. Prednostne právo na kúpu pozemku (6 replies)
 202. § 127 OZ (3 replies)
 203. Dedičstvo. (2 replies)
 204. info o obalovom materiáli na fakture? (1 replies)
 205. miestne dane (3 replies)
 206. Prekladka elektr. kabla (3 replies)
 207. Ochrana osobných údajov (0 replies)
 208. Výzva exekútora na vykonanie zrážok zo mzdy (3 replies)
 209. Pravo na odplatu. (1 replies)
 210. Povinnost z dedenia? (5 replies)
 211. znalecky posudok pravosti podpisov (5 replies)
 212. Nevesta nechce dať vnučku starým rodičom. (24 replies)
 213. Uznanie kreditového príplatku (0 replies)
 214. elektronický podpis formátu XML (0 replies)
 215. pracovno právne vztahy Rakusko (1 replies)
 216. Som plne zodpovedný za škodu na vozidle autoškoly ? (6 replies)
 217. Bude ma súd kontaktovať ohľadne konania voči dlžníkovi? (1 replies)
 218. Neprebehnuta delimitacia v SocPoist co s tym? (1 replies)
 219. Manzelov osobny bankrot (3 replies)
 220. Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (8 replies)
 221. Miesto vykonu prace - vodic (2 replies)
 222. Ako podať výpoveď tak, aby sa minimalizovala snaha zamestnávateľa o zdržiavanie zamestnanca alebo problémy (17 replies)
 223. Manželka ako spoluvlastník nehnuteľnosti - zápis na LV (4 replies)
 224. kratkodoby prenajom bytu a legislativa (5 replies)
 225. listinný rovnopis elektron. úradného dokumentu (7 replies)
 226. Nová PN po ukončení PN (7 replies)
 227. Ziadost o neplatene volno (1 replies)
 228. Musím účtovať o úrokoch z omeškania do dňa zaplatenia istiny? (1 replies)
 229. Predkupné právo - príjazdová cesta (16 replies)
 230. Ako dlho trva vyjadrenie sudu na zvysenie vyzivneho?? (5 replies)
 231. Dorovnanie základnej mzdy variabilnou zložkou. (21 replies)
 232. Zmier-nedodržanie dohody. (3 replies)
 233. prepis auta (7 replies)
 234. Monopol v obci (1 replies)
 235. Môžem dodatočne požiadať o zaslanie nového OP poštou, príp. niekoho splnomocniť k prevzatiu? (7 replies)
 236. úrad práce (7 replies)
 237. Môžem poberať opatrovateľský príspevok na rodinného príslušníka ZŤP a zároveň isť na PN zo zamestnania, ktoré som vykonávala na štvrtinový uväzok? (2 replies)
 238. Dlh (5 replies)
 239. Predaj pozemku obcou (5 replies)
 240. Ake dlhy mozem prihlasit do osobneho bankrotu?Možu sa prihlasit aj pozicky od fyz.osob? (5 replies)
 241. Možno následovné pokladať za trestný čin manipulovania, či zatajovania veci , ktorá je súčasťou exekúcie : (2 replies)
 242. odvolanie voči rozhodnutiu ÚPSVaR (18 replies)
 243. Aka doba reklamacneho procesu je pre s.r.o.? (4 replies)
 244. GDPR - pokuta (8 replies)
 245. vie mi niekto poradiť ako čo najrýchlejšie medializovať problém?? (4 replies)
 246. Výrobná hala - splátky a neskôr odkúpenie za zvyšnú sumu - aká zmluva? (1 replies)
 247. Bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov (4 replies)
 248. Povinnosti občianskeho združenia (0 replies)
 249. ukončenie živnosti (1 replies)
 250. Vplyv nesplacania uverov v minulosti na ziadost o hypouver (8 replies)