1. Splatnosť pokuty (6 replies)
 2. Vkladné knižky dvaja majiteľia (1 replies)
 3. Dedičstvo (3 replies)
 4. Dochodok - Ako poziadat (7 replies)
 5. 123dopyt skúsenosti (1 replies)
 6. nedodaný tovar ani peniaze (4 replies)
 7. Týka sa par.13 ods. 4 v zákonníku práce aj LinekdInu? (2 replies)
 8. Znalecké ocenenie os. automobilu. (2 replies)
 9. Ako ďalej postupovať? Zamietnutá reklamácia vŕzgajúcej topánky (0 replies)
 10. Nevybavená reklamácia do 30 dní bazos (4 replies)
 11. Ako niečo podpísať na diaľku (4 replies)
 12. Môžem podať na súd žalobu na vydanie platobného rozkazu o úhradu bolestného? (0 replies)
 13. Pravomoci SBS (3 replies)
 14. Výrobna činnost - hluk a silné vibrácie v obytnej zóne (6 replies)
 15. Sprevadzanie na dedicske konanie (7 replies)
 16. Spoločna budova / garážový dom / (15 replies)
 17. Sirotsky dochodok z veľkej britanii (2 replies)
 18. Pozemok pod domom (2 replies)
 19. Platnosť dohody o skončení PP (14 replies)
 20. Garáž (23 replies)
 21. Zamestnávateľ (5 replies)
 22. Má prenajímateľ bytu právo si nechať dopredu zaplatený nájom? (5 replies)
 23. Má zákazník právo kričať na predavačku? (9 replies)
 24. Dedičstvo v druhom manželstve. (20 replies)
 25. Zadržanie vodičaku (13 replies)
 26. Doprava zamestnancov do zamestnania (6 replies)
 27. Autorské právo na fotky z internetu (13 replies)
 28. Registracia na urade prace (4 replies)
 29. Platnosť OP pomaly končí (3 replies)
 30. Je konkurzný veriteľ zúčastnenou osobou pri vyporiadaní BSM dlžníka? (0 replies)
 31. Povinnosť zamestnávatela ohladom zostatku dovolenky mŕtveho zamestnanca (10 replies)
 32. Môže v inominátnej zmluve jedna strana zrušiť ustanovenie ak naň pominul dôvod? (0 replies)
 33. Je možné platobný príkaz ešte zvrátiť? (6 replies)
 34. Mozem ja ako prenajimatel vyuzivat priestory pivnice, ak moj byt vyuziva najomca? (5 replies)
 35. Daňový bonus a striedavá starostlivosť o deti. (6 replies)
 36. Môže byť konateĺ/štatutár kandidátom do zamestnaneckej rady? (0 replies)
 37. Dedenie po bratovi (17 replies)
 38. Preukázanie skutočnosti reálneho obývania bytu neoprávnennou osobou (44 replies)
 39. Predkupné právo (5 replies)
 40. Preradenie na inú smenu (6 replies)
 41. Predčasný starobný dôchodok (11 replies)
 42. Pokuta za dialnicnu znamku (19 replies)
 43. Reklamácia kávovaru (40 replies)
 44. Slobodné povolanie + existujúca živnosť alebo s.r.o. (+licencie,autorstvo)?. Zmena slobodného povolania na s.r.o. s existujúcimi klientmi užívajúcimi prenájom ročných licencií je problém? (3 replies)
 45. Život v byte s právom užívania (16 replies)
 46. Odpor proti platobnemu rozkazu (8 replies)
 47. Zaplatil som predplatné elektronického časopisu, mám právo byť majiteľom súboru? (4 replies)
 48. Vyplatenie peňazí súdom určené (1 replies)
 49. Uvalenie vecného bremena (4 replies)
 50. Zrušenie kuponovej privatizácie (4 replies)
 51. Konflikt záujmov (13 replies)
 52. Ako postupovat ak chcem prenajimat byt? (7 replies)
 53. Použíčanie firemného nákladného vozidla. (27 replies)
 54. Majiteľ prenájmu nevrátil kauciu, ako sa dostať k peniazom? (9 replies)
 55. Vysporiadanie pozemku, na ktorom stoja chaty vo vlastníctve iných osôb - možnosť výmeny s obcou za iný pozemok? (2 replies)
 56. Nevyplatenie životnej poistky pri dožití (8 replies)
 57. Dedičské vysporiadanie majetku (4 replies)
 58. V minulom roku som darovala byt synovi. Aké máme daňové povinnosti obaja? (17 replies)
 59. Poberanie dávky - ukončenie (4 replies)
 60. Výsadba stromov na cudzom pozemku (1 replies)
 61. Odkúpenie družstevného bytu do osobného vlastníctva (3 replies)
 62. Mesto neoprávnene žiada odstránenie značky, ktorú predtým schválilo (10 replies)
 63. Zákazník si nechce prevziať tovar, čo mám robiť? (14 replies)
 64. Náhrada škody na aute zamestnávateľa? (17 replies)
 65. Zmena konateľa sro .Fin. nezrovnalosti (14 replies)
 66. Má človek právo na odškodnenie po zaseknutí vo výťahu? (30 replies)
 67. Úraz v bytovom dome (12 replies)
 68. Sociálna Poisťovňa a Školský úraz (5 replies)
 69. vyplatenie poistenia skody na nehnutelnosti pri zmene vlastnictva nehnutelnosti (0 replies)
 70. Podnet na sociálku - dieťa vynecháva školu (6 replies)
 71. Zrušené podielové spoluvlastníctvo (3 replies)
 72. Kúpa prilahleho pozemku (5 replies)
 73. Neodkladné opatrenie ako riešiť kontakt s dieťaťom? (1 replies)
 74. prenájom - rodinného domu v podielovom vlastnictve (2 replies)
 75. Je povinnosť SVB a NP zverejniť plán opráv? (3 replies)
 76. Darovanie (4 replies)
 77. výpoveď nájomnej zmluvy prenajimateľom na poľnohospodársku pôdu (2 replies)
 78. Nadčasové hodiny učiteľa (2 replies)
 79. Vyplatenie ušlej mzdy od poisťovne (2 replies)
 80. schodza (16 replies)
 81. Fyzická osoba a spracovanie osobných údajov (1 replies)
 82. zaopatrovacia zmluva (1 replies)
 83. Pisomne hlasovanie (17 replies)
 84. Predvolanie na vypocutie (17 replies)
 85. Nehnutelnost-malolete deti (4 replies)
 86. Zateplenie zasahujúce k susedovi a vecné bremeno (7 replies)
 87. Dedicstvo a exekucia (9 replies)
 88. Je možné zverejnenie zaznamu z verejnej schodze obecneho zastupitelstva? (2 replies)
 89. Kanalizácia (4 replies)
 90. Zodpovednosť zamestnávateľa za MV zamestnancov (14 replies)
 91. hranica intravilánu (2 replies)
 92. Obvinenie z krádeže v obchodnom reťazci (7 replies)
 93. Zodpovedný zástupca v s.r.o. a materská dovolenka (2 replies)
 94. ústna dohoda (5 replies)
 95. Čo máme urobiť, aby notár potvrdil naše novoobjavené dedičstvo? (2 replies)
 96. Je e-shop oprávnený požadovať originál pokladničného dokladu/faktúry pri odstúpení od zmluvy? (8 replies)
 97. Podvod v eshope. (5 replies)
 98. Darovacia zmluva - overenie podpisov (4 replies)
 99. Zamietnuta reklamacia naramku (4 replies)
 100. čítanie zákonov (5 replies)
 101. Daň pri predaji nehnutelnosti. (2 replies)
 102. Úprava styku s otcom (2 replies)
 103. Odmietnutie kolektivnej zmluvy (5 replies)
 104. Osobný bankrot (3 replies)
 105. Reklamácia hodiniek - e-obchod zrušený (4 replies)
 106. Kúpa mestskeho pozemku (2 replies)
 107. Zmena pracovnej pozicie - zmena pracovnej zmluvy alebo nova zmluva? (2 replies)
 108. pracovny uraz (2 replies)
 109. 100% storno poplatok zajazdu pre omyl (3 replies)
 110. Umrtie majitela auta a povinnost STK (6 replies)
 111. Napadnutie dohody o vysporadaní BSM (4 replies)
 112. Vodomer verzus paušál (1 replies)
 113. PN pred odchodom do dôchodku (11 replies)
 114. Vyznám spojenia "v lehote do termínu pojednávania" (4 replies)
 115. hmotna nudza a PN-marodka (12 replies)
 116. nadobudnutie nehnutelnosti podielom (1 replies)
 117. výška nájmu pozemkov podľa valorizácie (1 replies)
 118. Môže byť predmetom dedičského konania stavba nezapísaná v katastri? (8 replies)
 119. Ako postupovať pri nevyplateni peňazí z predaja nehnutelnosti a falšovaní podpisu na zmluve (4 replies)
 120. Môže úrad verejného zdravotníctva odstaviť prevádzku ktorá vysoko prekračuje povolené limity hluku? (0 replies)
 121. Aký postih by mi hrozil (3 replies)
 122. Zmluvna pokuta od poskytovatela internetu (3 replies)
 123. Majetkové vyrovnanie pri rozvode. (6 replies)
 124. dedičstvo (9 replies)
 125. Použitie fondu opráv a údržby , zákon o možnosti vrátenia peňazí? (4 replies)
 126. Prenajímateľ nechce ukázať faktúry (2 replies)
 127. Vrátenie vodičáku po polovici trestu (2 replies)
 128. Čo robiť keď vám niekto sleduje net (9 replies)
 129. Zákonný zastupca (7 replies)
 130. Pochybne dedičstvo? (19 replies)
 131. Ukončenie dohody počas PN (9 replies)
 132. Dodatok k pracovnej zmluve (7 replies)
 133. Nárok na dedičstvo (27 replies)
 134. Ahojte, poslala som omylom SMS do súťaže z firemnej karty, pri prípadnej výhre si môže firma na ňu nárokovať? (7 replies)
 135. Treba na darovacej zmluve uvádzať aj číslo listu vlastníctva, alebo stačí vyšpecifikovať pozemok? (2 replies)
 136. Dedí po mojom otcovi aj syn zomrelého brata? (5 replies)
 137. Siete načierno (8 replies)
 138. Pozemok nenájdený v katastre podľa listu vlastníctva - ukradnutý? (6 replies)
 139. Postup notára alebo súdu ak nedôjde ku dohode dedičov (10 replies)
 140. Vrátenie tovaru pri kúpe cez bazoš (3 replies)
 141. Odovzdanie klucov od kupovanej nehnutelnosti (2 replies)
 142. Ako mám postupovať, ak notárka tvrdí, že okruh dedičov je správny a ja nesúhlasím? (6 replies)
 143. Existuje nieco, ako zaruka na zarucnu opravu? (2 replies)
 144. Neplatnosť územného plánu (4 replies)
 145. Pôvod peňazí (6 replies)
 146. Kúpna zmluva-overenie podpisu... (4 replies)
 147. Dedenie v 3. skupine - výklad (2 replies)
 148. Vysporiadanie podielového vlastníctva pozemku (6 replies)
 149. Nevyplatenie rodičovského dôchodku (11 replies)
 150. Trvalý pobyt (3 replies)
 151. Auto z upsvar po 7rokoch (2 replies)
 152. Vyzivovacia povinnost a starostlivost o predka rodicov (starych rodicov) (11 replies)
 153. Výklad vyhlášky 503/2022 (29 replies)
 154. Preberanie výhry (13 replies)
 155. Zepter - nevrátil peniaze (8 replies)
 156. Možnosť nezbavenia spolupracovníkov dalej sa podielať na rozvoji SRO so strany dedičov (5 replies)
 157. Darovacia Zmluva Neplatnosť (9 replies)
 158. Predaj pozemku z dedicskeho konania / spoluvlastnicky podiel (2 replies)
 159. vrátenie vstupného (0 replies)
 160. Rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi (1 replies)
 161. SVB a neplatič žijúci v zahraničí. (10 replies)
 162. Poistná udalosť na mejetku z PZP (11 replies)
 163. Ako postupovať ak overovatelia odmietajú spolupracovať? (24 replies)
 164. Podvod kupujúceho na bazoši (11 replies)
 165. Záručná lehota (1 replies)
 166. Moze podat ziadost na kataster sam kupujuci? (3 replies)
 167. Prepis nehnutelnosti s ciastocnym vyplatenim (7 replies)
 168. Dedicstvo po bezdetnom strykovi (3 replies)
 169. Dedenie (26 replies)
 170. Náhrada škody (3 replies)
 171. Zámenna zmluva (1 replies)
 172. Nadstavba bytoveho domu - problemy so stavebníkom - rada (5 replies)
 173. Keď sa so mnou zamestnávateľ nechce dohodnúť na skoršom odchode, ako ukončiť pomer hneď? (10 replies)
 174. Podpis kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť po 3/4 roku od podpisu rezervačnej zmluvy - je to štandard??? (3 replies)
 175. kto to má zaplatiť? majiteľ alebo nájomca (16 replies)
 176. Nadriadená sestre (rodina) (2 replies)
 177. Aký je postup o povolení investície? (1 replies)
 178. Ako môžem predať dom bez súhlasu druhého majiteľa (7 replies)
 179. Ako nahlásiť porušenie podmienky? (2 replies)
 180. Ako správne ukončiť platenie výživného? (11 replies)
 181. Je možné ak pracujem v zahraničí pracovať na dohodu na Slovensku s prenosným formulárom E106/S1/S072/E121/E109? (4 replies)
 182. K odpočtu nákladov na pohreb z ceny dedičstva je potrebný súhlas všetkých dedičov? (6 replies)
 183. Narok na otcovsku dovolenku pri skonceni PP (10 replies)
 184. Koho osloviť ohľadom bolestného po uhryznutí psom? (2 replies)
 185. List - Porušenie prac. disciplíny (6 replies)
 186. Zrušenie poistenia nehnuteľnosti (11 replies)
 187. Musia byt vsetky exekucie uvedene v CRE? (0 replies)
 188. Vklad do katastra elektronicky (4 replies)
 189. nechcem dediť (9 replies)
 190. Mám nárok na bolestné zo školského úrazu? (8 replies)
 191. Ukončenie nájmu bytu + zmluvná pokuta (37 replies)
 192. Dovolenkový priemer (13 replies)
 193. Nahliadanie do dokladov SVB. (11 replies)
 194. Písomné hlasovania v bytovom dome. (36 replies)
 195. Poskodenie cudzej veci - ako sa domahat napravy? (4 replies)
 196. Ktoré byty podliehajú regulácii nájomného? (2 replies)
 197. Zmluva o pôžičke (5 replies)
 198. Pravomoci spravcu bytov (34 replies)
 199. Kedy sa premlci exekucia? (10 replies)
 200. Rozvod bezdetných manželov. (9 replies)
 201. Dedicstvo (7 replies)
 202. ČID a ukončenie PP v praci (2 replies)
 203. Upresnenie vykladu vyhlasky 503/2022 (11 replies)
 204. Je možné dať do prenájmu plochu so záložným právom? (1 replies)
 205. dôchodkyňa vedená ako bezdetná (8 replies)
 206. Vyhlaska (10 replies)
 207. Vyúčtovanie nájomného (5 replies)
 208. Je moja manželka zákonný zástupca môjho syna, aj keď si ho neadoptovala ? (10 replies)
 209. Mám nárok na depozit pri predčasnom ukončení nájmu? (2 replies)
 210. Ako dlho uchovávať doklady ? (15 replies)
 211. Zverejňovanie zápisnice (0 replies)
 212. Prechádza právo prechodu na pozemok z mena na meno ? (10 replies)
 213. Dedenie dom -zahrada (4 replies)
 214. Fungovanie odborov - informuje o nich zamestnavatel alebo zastupca zamestnancov ? (4 replies)
 215. Dedenie-podielove bezdetne manželstvo (3 replies)
 216. Specificke naklady (29 replies)
 217. Vymáhanie dlhu právnikom formou emailu (27 replies)
 218. Rozpocitavanie tepla od 1.1.2023 (33 replies)
 219. Zdedený pozemok na ktorom je postavená budova (10 replies)
 220. Súdny znalec alebo organizácia v oblasti pneumológie (2 replies)
 221. môžu byť v zahradkárskej osade dve kategórie vlastníkov pozemkov? (1 replies)
 222. Je zamestnavatel povinny dat odpracovat fond zamestnancovi ? (8 replies)
 223. Dedičstvo (6 replies)
 224. Má správca právo zverejniť osobomesiace? (nepravdivo nahlásené viacerými bytmi) (45 replies)
 225. Ako zistiť cenu pozemku. (3 replies)
 226. Trestne oznámenie (8 replies)
 227. Dohoda o skončení štatnozamestnaneckeho pomeru. (3 replies)
 228. hladám dobrého právnika na trestné právo (3 replies)
 229. Necinnost SOI (5 replies)
 230. Bližšie informácie ohľadom daňovej povinnosti z príjmu pri predaji motorového vozidla, ktoré som nadobudla dedičstvom. (10 replies)
 231. Generalna plná moc (33 replies)
 232. Predaj repliky (7 replies)
 233. Lehota na plnenie úhrády záväzkov z dedičstva (4 replies)
 234. GDPR a zdravotný záznam - v akých prípadoch sa nemôžu poskytnúť informácie? (23 replies)
 235. Vypratanie z bytu, dedičské konanie, návrat peňazí do FO (19 replies)
 236. Odmietnutie dedičstva po súrodencovi (7 replies)
 237. Čo robiť, mame v penzióne ukradli peniaze? (6 replies)
 238. Právomoci ZVaK na odpojenie / prerušenie dodávky? (11 replies)
 239. Zlúčenie dvoch majetkovo prepojených spoločností s r.o. (0 replies)
 240. Čerpanie dovolenky počas vypovednej doby (15 replies)
 241. Kupno predajna zmluva (6 replies)
 242. Je reálna šanca odkúpiť spoluvlastnícky podiel, na ktorom sú 2 exekučné príkazy? (8 replies)
 243. Obecná studňa - má právo obecný úrad predať, alebo nie? (2 replies)
 244. Ako vyhľadať majiteľa vozidla ak poznam jeho EČV vozidla (14 replies)
 245. Chýbajúce dni NP do tehotenského príspevku. (3 replies)
 246. platnost zmluvy (6 replies)
 247. Plat primatora (0 replies)
 248. Môže starosta obce vykonávať funkciu hlavného kontrolóra v inej obci? (0 replies)
 249. Námietka premlčania (3 replies)
 250. Ako vymahat spätne najomne? (1 replies)