1. Žiadosť, žaloba na odškodnenie za úraz pošmyknutím v saune (11 replies)
 2. Prístup polície, mám právo si vyžiadať osobné číslo policajta, prípadne urobiť kamerový záznam? (9 replies)
 3. odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru (1 replies)
 4. Platenie dane z predaja nehnutelnosti (21 replies)
 5. Do OR sa majú zaregistrovať aj firmy v likvidácii... ako KUV? (1 replies)
 6. vyživovana osoba v exekucii (4 replies)
 7. dôchodca- dlhy, osobný bankrot (2 replies)
 8. Právo na vrátenie penazi (6 replies)
 9. Odpis z registra trestov (3 replies)
 10. Ako získať exekuciu. (2 replies)
 11. akou formou namietať osadenie novej brány dvora na bytovom podniku (10 replies)
 12. Stavebné povolenie na parcele E väčšinový vlastník + SPF (6 replies)
 13. drobna stavba - preukazovanie vzdelania kvalifikovanej osoby (8 replies)
 14. Sú vlastníci v bytovom dome povinní platiť sankcie za jalovú elektrinu? (7 replies)
 15. Zmena druhu pozemku - Záhrada na TTP (4 replies)
 16. Potrebujem povolenie ak chcem púšťať vianočné piesne? (12 replies)
 17. Zmena priezviska (3 replies)
 18. Práca nadčas / záskok (2 replies)
 19. Vypoved zmluvy cez splnomocnenca (1 replies)
 20. súbežné poberanie podpory v nezamestnanosti a čiastočného invalidného dôchodku (2 replies)
 21. ako ovplyvňuje pn-ka nárok na vznik a výšku podpory (1 replies)
 22. Úmrtie a výber hotovosti z účtu. (44 replies)
 23. Nárok na dovolenku po dlhodobej PN (3 replies)
 24. Ako by mala vyzerať Nájomná zmluva na garáž (2 replies)
 25. Hlasovanie o rozrátaní tepla (38 replies)
 26. Porušenie ochrany osobných údajov? (2 replies)
 27. Podanie ústavnej sťažnosti (1 replies)
 28. Môžem pracovať ako ekonómka na obecnom úrade a zároveň si privyrábať na DIČ (poistenie) ?? (1 replies)
 29. Kupno predajna zmluva podpisana neexistujcou osobou (42 replies)
 30. Nahravanie telefonickych hovorov a ich pouzitie (9 replies)
 31. Phishing (5 replies)
 32. Ake ma prava reklamacie podnikatel? (18 replies)
 33. Vhodne oslovenie (24 replies)
 34. Okamzita vypoved. (3 replies)
 35. Dedičstvo (25 replies)
 36. Spolupodielnik pozemku nemá záujem o odpredaj svojej časti (23 replies)
 37. opustenie zverenej maloletej osoby (10 replies)
 38. Meranie spotreby vody klasickym odpoctom vs elektronicky (9 replies)
 39. Zastavenie konania (2 replies)
 40. zástup MD/RD - nie dovolenka medzi - prechod na dobu neurčitú? (1 replies)
 41. Má zamestnávateľ právo vopred nútiť zamestnancov k odpracovaniu náhradného voľna, ktoré si vyberú v budúcnosti, keď pre nich nebude mať prácu? (2 replies)
 42. Fiktívne vklady v s.r.o. trestný čin? (10 replies)
 43. Pes v reštaurácii (15 replies)
 44. Poštovné poplatky na úkor adresáta (17 replies)
 45. Dedičstvo po slobodnej tete (12 replies)
 46. Kataster a poplatky (8 replies)
 47. Dedenie (4 replies)
 48. vlastníctvo komínov (6 replies)
 49. vratenie vodicskeho preukazu pri umrti (1 replies)
 50. Vymáhanie od spoločnosti CREDITEXPRESS (15 replies)
 51. Moze ma barman odmietnut obsluzit? (31 replies)
 52. Okamzite skoncenie PP pre nevyplatenie mzdy (11 replies)
 53. Uznana reklamacia sa riesi dalsou reklamaciou (18 replies)
 54. Škoda spôsobená nájomcom bytu započítaná s depozitom (1 replies)
 55. Zmluvná pokuta za nedodržanie doby nájmu bytu (6 replies)
 56. Trvalý pobyt (3 replies)
 57. Mozu sa v online peticiach ziadat udaje ako adresa trv. pobytu a e-mailovy kontakt? (23 replies)
 58. Ako riešiť komplikovanú situáciu v obchodnej spoločnosti? (13 replies)
 59. Člen rodiny... (5 replies)
 60. môžem dokončiť kurz? (4 replies)
 61. môžem prevziať od BMG Investu peniaze po zomrelých rodičoch? (12 replies)
 62. Banka - údaje vyžadované v "rámci starostlivosti o klienta" (18 replies)
 63. Došlo k uvedeniu do omylu predávajúceho? (16 replies)
 64. Reklamácia okuliarov (13 replies)
 65. Moze IP vykonat kontrolu v byte sukromnej osoby? (19 replies)
 66. Starobný dôchodok (4 replies)
 67. Prepis majiteľa počas leasingu (1 replies)
 68. fond udrzby a oprav (21 replies)
 69. Presunutie urny s popolom bez oznámenia jeho rodinným príslušníkom. (40 replies)
 70. Predávajúci bytu zatajil, že strecha domu je vadná. Chceme, aby nám vrátil časť ceny. (18 replies)
 71. Správne konanie (10 replies)
 72. Exekúcia bez upozornenia veriteľa (10 replies)
 73. da sa zistit podla spz majitela auta (1 replies)
 74. Potvrdenie od správcu bytu (35 replies)
 75. Advokat z mesta/okresu, kde je nehnutelnost? (13 replies)
 76. evidencia na ÚP počas PN (15 replies)
 77. Druh a družka - dožitie (14 replies)
 78. platobny rozkaz a osobny bankrot (2 replies)
 79. invalidny dochodok výpočet (3 replies)
 80. Mam narok na podporu? (9 replies)
 81. Chcel by som sa informovať na možnosti ďalšieho konania vo veci sťažnosti na primátora. (1 replies)
 82. Banka nechce vydat peniaze bez odôvodnenia ucelu (34 replies)
 83. Lehota na vymáhanie pohľadávky od nebankovky. (8 replies)
 84. Platnosť zmluvy o prenájme náhradného pozemku (3 replies)
 85. Poľovník a jeho voľné odhalené nosenie zbrane v obytnej zóne ? (64 replies)
 86. Môžem zmeniť veľkosť a členenie okien ? (49 replies)
 87. Výhra nákupnej poukážky- postup pri zastupovaní poverenou osobou. (1 replies)
 88. Môžeme odmietnuť zaplatiť dlh po nebohom ak je to po 13 rokoch? (15 replies)
 89. exekucia voci komplementarom (0 replies)
 90. Sudne konanie, zaloba (4 replies)
 91. ukoncenie prenajmu (1 replies)
 92. Prepadla mi elektrotechnicka vyhlaska (15 replies)
 93. Ktora institucia / organ riesi tento typ problemu (3 replies)
 94. Po akú dobu musí výrobca elektriny uchovávať meracie zariadenie (elektomer) po jeho demontáži? Pozná niekto presné znenie zákona podľa, ktorého by sa mohol majiteľ naň odvolať? (5 replies)
 95. praca a alkohol (23 replies)
 96. Je možné zmeniť výpoveď na ukončenie pracovného pomeru dohodou? (14 replies)
 97. Môže zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru požadovať od zamestnanca náhradu za BOZP? (5 replies)
 98. Dary počas manželstva (10 replies)
 99. Cestovné náhrady za cestu vrámci mesta (3 replies)
 100. opusteny, neudrziavany, nebezpecny byt v bytovke (3 replies)
 101. Ciastocne obmedzenie sposobilosti/opatrovnictvo (5 replies)
 102. Dá sa kúpiť príslušenstvo bytu(povala) s ťarchou? (13 replies)
 103. Musim zaplatit za tovar cez internet, ak som zaklikol "Objednanie s povinnostou platby"? (11 replies)
 104. Môže byť pod mojím oknom na druhej strane ulice otvorená prevádzka s predajom alkoholu do 1h a rušiť nočný kľud? (16 replies)
 105. Je uvedené vo výpise z obch. registra aj rodné číslo konateľov? (2 replies)
 106. Je obec povinná prispievať na úhradu nákladov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb? (1 replies)
 107. Majetkové vyrovnanie pri rozvode (9 replies)
 108. Ako dostať späť peniaze (3 replies)
 109. Jednostranne navysenie vysky najomneho (2 replies)
 110. Nemožný predaj pozemku? (36 replies)
 111. moze dedit niekto kto sa vzdal dedicstva po zosnulom koli dlhom? (9 replies)
 112. Dedicstvo po otcovej mame (5 replies)
 113. Prenájom rodinného domu spoločnosti s.r.o. Na zmluvu o krátkodobom nájme domu? (1 replies)
 114. neoznámená exekucia (3 replies)
 115. Vylúčenie advokáta súdom pre PN ? (7 replies)
 116. Ukončenie funkcie člena dozornej rady (1 replies)
 117. Rozvod a s.r.o. (5 replies)
 118. Novy vytah - poskriabanie kabiny vytahu (45 replies)
 119. Pracovná prestávka (2 replies)
 120. Odhlasenie z poistovne pocas PNKY DE (0 replies)
 121. Cestovné náhrady pri ZPC (2 replies)
 122. Uprava prac. casu (2 replies)
 123. Volitelne predmety - maturita (7 replies)
 124. prenájom priestorov ,realitna kancelarie chce proviziu,hoci nenasla klienta (10 replies)
 125. Ako sa určuje daň z nehnuteľnosti - bytu pri dedičstve (28 replies)
 126. Ako identifikujem zosnulých prarodičov ako nezistených vlastníkov v katastri ? (2 replies)
 127. Preco Nevedia zapisat Kupno predajnu zmluvu na byt (24 replies)
 128. Mám 18 rokov tr. pracovný pomer a tento rok mi chcú znížiť základný úväzok. (1 replies)
 129. Má nárok na soc. štipendium 29-ročný denný študent, ak...? (12 replies)
 130. Mozem kupit dom od jedneho majitela, ktory, ale zaroven nieje majitelom pozemku?? (5 replies)
 131. darovacia zmluva bez nadobúdacej zmluvy k nehnuteľnosti (22 replies)
 132. Archivacia priestupkov (5 replies)
 133. Výživné - vzor trestného oznámenia (2 replies)
 134. Dedenie - problémy so švagrom (23 replies)
 135. Študent denného štúdia a práca (5 replies)
 136. závetná dedička (21 replies)
 137. Musím naďalej platiť výživné dospelému synovi ak študuje a zároveň pracuje? (41 replies)
 138. Vymáhanie náhrady škody SVB (16 replies)
 139. Počítanie lehoty od doručenia písomnosti (23 replies)
 140. Otec pobera materske na 1 dieta a sucasne matka rodicovsky prispevok na druhe dieta (5 replies)
 141. Reklamácia poškodeného tovaru (3 replies)
 142. Budovanie kanalizácie (8 replies)
 143. Ako podať výpoveď? Mám nárok na odstupné? (3 replies)
 144. Problem s rodinou buduceho manzela - Co mi prosím radite urobiť? (51 replies)
 145. Expres úver (26 replies)
 146. Musím sa zaevidovať na úrad práce ak nechcem poberať rodičovský príspevok? (6 replies)
 147. Ako uplatniť v trestnom oznámení náhradu spôsobenej škody? (5 replies)
 148. Vstupná lekárska prehliadka - o zdrav. spôsobilosti (0 replies)
 149. Plot - susedské vzťahy (21 replies)
 150. Otec na rodičovskej dovolenke a dieťa prihlasene v skolke (1 replies)
 151. Manželia mali BSM, manžel zomrel, dedia po ňom manželka a manželov bratranec. (9 replies)
 152. Nevysporiadané BSM, právo dediť, užívanie (19 replies)
 153. Indavidka na 50 % (2 replies)
 154. Poistná udalosť (5 replies)
 155. Urazanie na cti (8 replies)
 156. Presunutie na inú filiálku (0 replies)
 157. Môže maloleté dieťa podpisovať prehlásenia v škole? (28 replies)
 158. Vypocet vratenej sumy pri vypovedanej poistke zo strany poistovne (31 replies)
 159. Navysenie fondu oprav (9 replies)
 160. Je založenie bankového účtu pravnym úkonom? (5 replies)
 161. Vrátenie dávky v nezamestnanosti (11 replies)
 162. Tlačivo na prídavok na dieťa - vypĺňať? (29 replies)
 163. Moze poistovna vypovedat zivotno - urazovu poistku ak som nic neporusil ? (36 replies)
 164. Koľko hodín podla hygieny prace ma odpracovať ucitel za jeden deň? (6 replies)
 165. Ake mam prava ak sa najomca nechce vystahovat z bytu. Zmluva je podla zakona c. 98/2014 Z.z. (35 replies)
 166. Predaj spoluvlastníckeho podielu, ak spoluvlastník zomrel alebo je neznámy (1 replies)
 167. Ako postupovať, ak tajomník občianskeho združenia podniká na účet občianskeho združenia bez vedomia ostatných členov? (2 replies)
 168. pokuta zo zahraničia alebo podvod? (52 replies)
 169. Musi manžel pri podpise zmluvy o kupe zahrady? (3 replies)
 170. Zabitie pri dopravnej nehode (39 replies)
 171. odhlásenie sa z trvalého pobytu (5 replies)
 172. Zmluva na dobu urcitu (4 replies)
 173. V akej vzdialenosti od zadnej časti rodinného domu môže obec zriadiť obecnú prístupovú cestu? (2 replies)
 174. Dedenie dlhu a predaj nehnuteľnosti exekútorom (2 replies)
 175. Ako je to s poplatkami za vedenie účtu v CDCP (6 replies)
 176. Zamedzenie prístupu do objektu cez môj pozemok v areáli PD (7 replies)
 177. Platenie za upomienku (8 replies)
 178. Mam platiť poplatky do OZKovo aj pocas rodicovskej dovolenky? (1 replies)
 179. Môže moj exekútor siahnuť na manželov byt? (1 replies)
 180. Je potrebné pri žiadosti o dávky v hmotnej núdzi notársky overovať podpisy? (1 replies)
 181. Sledovanie zamestnancov (25 replies)
 182. Výzva od Photoclaim (2 replies)
 183. Môže si taxikár toľko účtovať? (32 replies)
 184. Zvysenie vyzivneho (24 replies)
 185. Ak darujem pol domu, je to napadnutelne? (22 replies)
 186. Uver a uroky z omeskania (2 replies)
 187. Vecne bremeno a ucel (0 replies)
 188. Poslankyňa na materskej dovolenke (2 replies)
 189. Neplnoletej umreli rodicia (17 replies)
 190. 2.manželstvo (16 replies)
 191. STK a EK vykonaná oneskorene ale pred udelením pokuty. (6 replies)
 192. Vysporiadanie pozemku (8 replies)
 193. Práca dlhodobá po pracovnej dobe (18 replies)
 194. Ako zrušiť splnomocnenie? (6 replies)
 195. Posunutie viacerých stavieb na územie môjho pozemku zo strany susedovcov (10 replies)
 196. Zrusenie uctu vo VUB pocas exekucie (29 replies)
 197. Môžu odstaviť výťah len preto, že tam ešte nie sú nasťahovaní všetci majitelia bytov? (27 replies)
 198. Dohodár v urbáre a jeho pracovné zaradenie (1 replies)
 199. Zmena priezviska a dôvody hodné osobitného zreteľa (27 replies)
 200. Celý Občiansky zákonník v anglickom jazyku. (2 replies)
 201. pokuta za STK a EK, podať odpor alebo nie ? (10 replies)
 202. Môžu moji súrodenci po 40 rokoch napadnúť moje dedičstvo? (9 replies)
 203. zmluva a navrh na vklad na kataster (3 replies)
 204. Žiadosť o zníženie nájmu so spätným účinkom ku dňu podpisu nájomnej zmluvy (8 replies)
 205. kupnopredajna zmluva na dom so zahradou,kde predavajuci otec pod opijatovymi liekmi 3 tyzdne pred smrtou,ako ju zalovat ,napadnut? (23 replies)
 206. ako dedim po manzelovi ked sme mali zrusene BSM? (6 replies)
 207. Zverejnenie e-mailovej komunikácie s verejným činiteľom (3 replies)
 208. Ako zmeniť alebo zvrátiť spoluvlastníctvo bytu po rozvode??? (7 replies)
 209. Informovaný súhlas, resp. Súhlas s hospitalizáciou (17 replies)
 210. Zásielka od Okresného súdu (13 replies)
 211. zoberú starobnej dôchodkyni jej star.dôchodok ak požiada o vdovský nakoľko jej manžel zomrel? (tiež starobný dôchodca) (13 replies)
 212. text kupnej zmluvy na nehnutelnost - ubezpecenie o stave nehnutelnosti (17 replies)
 213. prac.zmluva a odvodova ulava (1 replies)
 214. dovoz vlastneho auta ktore bolo registrovane na mna v inom state EU, ake uskalia ma cakaju? (2 replies)
 215. Predaj bytu a nové spoluvlastníctvo bytu (16 replies)
 216. Zrušené BSM a právo na bývanie manžela (17 replies)
 217. Falšovanie podpisu (11 replies)
 218. Žiadosť o splátkový kalendár za pokutu (2 replies)
 219. Koľko stojí Zmluva o prenájme bytu ? (15 replies)
 220. Betonovy plot z tvarnic tesne vedla steny mojho domu. (39 replies)
 221. Havaria s firemnym autom a nezaplatena havarijna poistka (1 replies)
 222. Osobny bankrot (1 replies)
 223. Čo, ak nie exekúciu, podnikne banka? (9 replies)
 224. Odvod s.r.o. za autorov 2 % do literárneho fondu (4 replies)
 225. Index zastavanosti (4 replies)
 226. Ako má človek postupovať, ak mu niekto vulgárne nadáva a vyhráža sa smrťou? (16 replies)
 227. Aký je postup pri prenájme pozemku v spoluvlastníctve majiteľov bytov v bytovom dome (31 replies)
 228. Je zaujatosť hlavného kontrolóra v súlade so zákonom? (2 replies)
 229. stará dovolenka 2018 môžem s ňou manipulovať? (1 replies)
 230. Vystavenie faktury za prace,ktore neboli v panelaku vykonane (14 replies)
 231. Ako postupovať pri písaní závetu vlastnou rukou ? (18 replies)
 232. exekútor (4 replies)
 233. porušovanie autorského práva (6 replies)
 234. Odňatie a prikázanie veci v civilnom konaní na súde (9 replies)
 235. Uhradená len 1/3 splátky v banke, čo ďalej? (5 replies)
 236. Vie mi prosím Vás niekto poradiť ohľadom ID pri poistencoch do 20 rokov? (7 replies)
 237. Môžem v kupnopredajnej zmluve, kde som kupujuci uviesť iné meno na koho má byť prevedené vlastnícke právo (2 replies)
 238. Úver na strechu. (12 replies)
 239. Môžem ísť na OČR-ku po skončení pracovného pomeru? (10 replies)
 240. Elektronicka schranka (4 replies)
 241. ako dlho trva prepustenie obzalovaneho z vazby ak na neho nemaju ziaden dovod na drzanie? (8 replies)
 242. Podla ktorého paragrafu v rodinnom dome musím mat meno vonku? (15 replies)
 243. Nedodrzanie terminu na dodanie baterie do hodiniek (10 replies)
 244. odpis registra trestov (4 replies)
 245. co hrozi poskodenemu v trestnom stihani pri zmene vypovede?ide o §360 (1 replies)
 246. nevysporiadaný pozemok pod rodinným domom (4 replies)
 247. Dve zamestnania súčasne (14 replies)
 248. ochrana osobných údajov (1 replies)
 249. Nerešpektovanie rozhodnutí vlastníkov bytov zo strany správcu (19 replies)
 250. neopravnene uzivanie polnohospodarskej pody (41 replies)