1. nakup,predaj pôdy pre zahradkarsku organizáciu (0 replies)
 2. Kto platí FPÚaO, odmenu správcovi a poistenie? (2 replies)
 3. Môže sa zbaviť poisťovňa poist. plnenia za škodu spôsobenú vetrom? (9 replies)
 4. Uhrada sudneho poplatku (1 replies)
 5. Aká je sankcia za podanie lieku bez predpisu? (27 replies)
 6. Ako vysporiadat majetok ziskany darom po rozvode? (11 replies)
 7. ochrana obcianskeho preukazu (14 replies)
 8. Výberové konanie a úrad práce (3 replies)
 9. Čo je výhodnejšie ohľadom cenných papierov - dedenie po smrti majiteľa, alebo darovanie (prepis) od ešte žijúceho majiteľa? (5 replies)
 10. Predaj polnohospodarskej pody v extravilane (0 replies)
 11. Predaj spoluvlastnickeho podielu na pozemku, kde su pozastavene V-plomby a je dana zaloba na relativnu neplatnost kupnej zmluvy (6 replies)
 12. Spoločný dvor (3 replies)
 13. Môže zamestnávateľ krátiť odmenu za prácu, po pozretí kamerových záznamoch na pracovisku na pracovisku máme ks (6 replies)
 14. Bezdovodne obohatenie? (8 replies)
 15. Kupa bytu pre mamu (19 replies)
 16. Úradná šikana kvôli vydržaniu (5 replies)
 17. Dedicstvo (0 replies)
 18. Zdravotna poistovna - ukoncenie studia v strede mesiaca a praca az od dalsieho mesiaca (3 replies)
 19. Ako sa brániť proti otravnej susede? (20 replies)
 20. Úrad práce a problémy okolo neho a mňa (9 replies)
 21. Dom kúpený v dobrej viere na pozemku, ktorý je predmetom sporu (10 replies)
 22. Práca študenta (stredoškoláka) v ČR - podmienky (1 replies)
 23. Brigáda (5 replies)
 24. Lekársky posudok a výpis z registra trestov (1 replies)
 25. Je možné odstúpiť od dodatku ku kúpnej zmluve? (10 replies)
 26. Duplicitné porušenie predkupneho prava, čo teraz ? (6 replies)
 27. Ukoncenie vyzivovacej povinnosti na plnolete dieta (11 replies)
 28. odstupné pri ukončení prac. pomeru po dlhodobom neplatenom voľne (1 replies)
 29. Nezaočkovaný proti Covidu- zamestnávateľ (21 replies)
 30. Darovanie, alebo predaj pozemku (5 replies)
 31. Ako overiť identifikáciu klienta bez jeho fyzickej prítomnosti podľa zákona AML (2 replies)
 32. Zmena konatela -vzor zapisnice - nema niekto ? (1 replies)
 33. Ide o konflikt záujmov ak poslanec a predseda Komisie výstavby a správy majetku mesta si schváli pozemok na záhradu, o ktorý majú veľký záujem viacerí občania? (3 replies)
 34. Koniec poberania rodičovského prispevku (6 replies)
 35. Ako vypočitať podiel na byte? (18 replies)
 36. Vysporiadanie BSM (8 replies)
 37. Výrub stromu- je potrebné povolenie a od koho? (1 replies)
 38. Vysporiadanie vlastníctva (3 replies)
 39. Vysporiadanie BSM (0 replies)
 40. Zmena organizačnej štruktúry - povinnosť prerokovať s odbormi? (0 replies)
 41. Kopia kupnej zmluvy z katastra (2 replies)
 42. Aký význam majú slová : technické zázemie ? (4 replies)
 43. záväznosť právnych nariadení (7 replies)
 44. Opatera rodicov jedno dieta opatruje, druhe odmieta (14 replies)
 45. spoločný pozemok (7 replies)
 46. Prišla Vám upomienka z Orange za číslo, ktoré už ani neviete, že existuje, odporúčam neplatiť ju (14 replies)
 47. Viac predávajúcich na jednej kúpnej zmluve (2 replies)
 48. Dotácia na nájom (2 replies)
 49. Vyslanie zamestnancov do Rakúska (1 replies)
 50. Neukončený nájom nebytového priestoru (8 replies)
 51. BSM - vymahanie splatok za uvery po rozvode (1 replies)
 52. Úrad práce (1 replies)
 53. Chcem kupiť chatu,ale napísať ju na syna.Ako mám postupovať? (9 replies)
 54. Úrad práce (1 replies)
 55. Predaj bytu v BA - zmluva (4 replies)
 56. Dedenie (8 replies)
 57. Kto podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva? (1 replies)
 58. evidencia na UP (1 replies)
 59. Strata súkromia, na spoločnom pozemku, dvoch chát (3 replies)
 60. Invalidný dôchodok, opatrovateľský príspevok (7 replies)
 61. Reklamácia kozmetického tovaru 2 mesiace po kúpe (2 replies)
 62. Do kolkych dni musi vydat urad prace rozhodnutie ked sa clovek odvola proti rozhodnutiu? (4 replies)
 63. Nahrávka pre televíziu alebo rozhlas (9 replies)
 64. Predaj garáže s troma spoluvlastníkmi (2 replies)
 65. Potrebujem test na covid 19 ako účastníčka správneho konania na úrade MČ? (13 replies)
 66. predaj polovice domu (2 replies)
 67. Zdedený pozemok a stavba domu (3 replies)
 68. Mám sa pridať k žalobe príbuzných na štátny orgán? (9 replies)
 69. RD-vydržanie? (5 replies)
 70. Syn ma nahovoril predat moj dom a vyplatit ho, teraz ma vyhadzuje. Co mam robit? (6 replies)
 71. Môže osoba na polovičnom invalidnom dôchodku, ktorá čerpá neplatené voľno, prerušiť neplatené voľno a čerpať PN-ku? (2 replies)
 72. Môže mi sused zobrať vlastníctvo vydržaním? (7 replies)
 73. Covid19 - Výnimka 180 dní alebo 90 dní od ochorenia? (3 replies)
 74. Dane medzinarodne - optimalizacia a tipy (1 replies)
 75. Odstupne (4 replies)
 76. Zápis v liste vlastníctva (2 replies)
 77. Počíta sa do vymeriavacieho základu dávky v nezamestnanosti aj obdobie neplateného voľna? (6 replies)
 78. Platby za energie, poistenie a daň z nehnuteľností (4 replies)
 79. Parkovanie pred domom na obecnom pozemku (28 replies)
 80. Polícia upozorňuje na povinnosť oznámiť trestný čin, neporušuje ju tiež? (22 replies)
 81. Odpojenie sa od spoločného vykurovania (5 replies)
 82. Staci na podpis zalozneho prava overene splnomocnenie? Jedna sa o zalozcu (1 replies)
 83. Dedičstvo - kto dedí a v akom pomere? (24 replies)
 84. Ako sa môžem vyhovoriť polícii, že nemám antig./PCR test? (21 replies)
 85. Akú zmluvu môže uzatvoriť živnostník - reallitná kancelária s FO nepodnikateľom o zabezpečovaní služieb prenájmu bytu ? (1 replies)
 86. postup pri zmene mimo zastavaného územia na zastavané územie (rozšírenie pôsobnosti tabule obce) (5 replies)
 87. Trestné právo, kto to má vyplatiť? (18 replies)
 88. darovanie, dedicstvo a pravo dozivotneho uzivania (10 replies)
 89. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (11 replies)
 90. Kúpa nehnuteľnosti zo zahraničia na Slovensku. (4 replies)
 91. Preradenie na novu pozíciu (6 replies)
 92. Odobratie VP (6 replies)
 93. Predvolanie (10 replies)
 94. Znalecký posudok (15 replies)
 95. Zostávajú vlastnícke práva zachované pri jednoduchej pozemkovej úprave? (4 replies)
 96. Skončila mi nájomná zmluva v decembri a bývam načierno (32 replies)
 97. Životná poistka - podvod?! (15 replies)
 98. Zatarasenie prístupovej cesty k pozemku (7 replies)
 99. Dlžník zomrel. Dom ma exekuč. záložné právo. Čo teraz veriteľ? (10 replies)
 100. Rozdelenie majetku po rozvode ked len jeden z manzelov ma uver (2 replies)
 101. Nedodanie kupovanej postele (4 replies)
 102. Kto je vinný za nedodržanie ustanovení kúpnej zmluvy? (4 replies)
 103. Uživatelia nehnuteľnosti s právom doživotného bývania a dlžoby (2 replies)
 104. Vysporiadanie pozemku u notara (1 replies)
 105. Nevlastne deti a dedenie (14 replies)
 106. Moze ma zamestnavatel donutit dojst na tzv poradu pocas dovolenky? (10 replies)
 107. Nevyčerpaná podpora a opätovné čerpanie (5 replies)
 108. Príspevok v nezamestnanosti (10 replies)
 109. Odstúpenie od zmluvy o zájazde bez platenia storno poplatkov (3 replies)
 110. Dedenie, sestrine záväzky voči mame (3 replies)
 111. Zmena obsahu inzeratu na predaj bytu (10 replies)
 112. Vysporiadanie BSM podľa môjho ex (5 replies)
 113. Výpoveď po materskej dovolenke (2 replies)
 114. Kúpa rodinného domu od vlastných rodičov (6 replies)
 115. práca na mobilnej montážnej plošine j (1 replies)
 116. Naturamed odstúpenia zmluvy (11 replies)
 117. Dve otazky ohladom vratenia SOS dotácii a spätného vyradenia z úradu prace (8 replies)
 118. Ako získať pozemok od SPF? (1 replies)
 119. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú (6 replies)
 120. Môžem si zobrať skalu zo starého kameňolomu? (19 replies)
 121. Koľko asi zhruba môže stáť poplatok za znalecký posudok, týkajúci sa psychologického vyšetrenia dieťaťa? (3 replies)
 122. Ako postupovat ak jeden z dedicov je dlznik s trvalym pobytom v dedenej nehnutelnosti. (24 replies)
 123. Výpoved najmu bez zmluvy (3 replies)
 124. Dedicstvo (39 replies)
 125. Vedome porušenie KZ zo strany zamestnávateľa (1 replies)
 126. Opatrovanie. (4 replies)
 127. Povinná osoba - Postup v zmysle ALM programu pri všetkých klientoch ? (0 replies)
 128. Čo potrebujem na vrátenie vodičskeho preukazu? (4 replies)
 129. Zmluva o dielo s FO vyplatená bez faktúry (7 replies)
 130. Možem použiť rozprávkovú postavičku pri podnikaní? (1 replies)
 131. Aké odvody platia uchádzačovi na upsvar? (6 replies)
 132. Kto je zodpovedny za nezaplombovane elektromery v bytovom dome? (4 replies)
 133. Zmluva o buducej KZ - narok na vratenie 1. casti kupnej ceny (2 replies)
 134. Nariadený pracovny odpočinok podľa paragrafu 93 Zakonníka práce (8 replies)
 135. Odovzdanie bytu pri platbe formou vinkulacie v banke (4 replies)
 136. dovolenka pri zmluve na dobu určitú (6 replies)
 137. Referencie (5 replies)
 138. Kde získam k dôchodku potrebné potvrdenia od zamestnávatelov z dávnejšej doby? (12 replies)
 139. Musím prijať ponuku práce z UPSVR keď mzda je ovela nižšia? (22 replies)
 140. Mám sa sťažovať na kataster? (8 replies)
 141. Elektronický podpis na zmluve. Ktorý? (3 replies)
 142. Ako môžeme predať nehnuteľnosť čiastočne zaťaženú Exekúciou? (7 replies)
 143. Lehota pri odvolaní (0 replies)
 144. Dedicske konanie za otca (19 replies)
 145. Nevysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou (10 replies)
 146. Pravoplatna zmluva ? (14 replies)
 147. Povinnost platby za hospic pre asocialneho brata (14 replies)
 148. Môžem naraz rozdeliť pozemok a zmeniť vlastníka jednej novej časti na katastri? (2 replies)
 149. Dlh najomnicky (1 replies)
 150. Preradenie tehotnej zamestnankyne na inu poziciu bez jej suhlasu (6 replies)
 151. Lehota na doplatenie mzdy - príplatok za odpracované zmeny cez víkendy a v noci. (5 replies)
 152. Otcovi konci materska, vracia sa do prace - kto ma ziadat o rodicovsky (matka alebo otec?) (1 replies)
 153. Majetkové vysporiadanie medzi súrodencami (6 replies)
 154. Byvaly statutar neodovdzal majetok s.r.o. (2 replies)
 155. Nové zamestnanie počas výpovednej lehoty (9 replies)
 156. pravoplatnost osvedčenia (1 replies)
 157. Podpisovanie dokumentov pre riaditeľa (5 replies)
 158. Daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 159. Denné štúdium, TPP, výživné (9 replies)
 160. Vyziadanie OP do ruk policajta (13 replies)
 161. Poskodeny tovar (4 replies)
 162. Pracovný čas a odpočinok (1 replies)
 163. dohoda u toho isteho zamestnavatela (3 replies)
 164. Mozem zrusit dodavatela elektriny ? (12 replies)
 165. Kto bude dediť? (14 replies)
 166. Oprava mena v rodnom liste - postup? (15 replies)
 167. Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a Doplnky územného plánu (0 replies)
 168. Pracovná zmluva (19 replies)
 169. Vypoved a planovane tehotenstvo (7 replies)
 170. Komu patrí pozemok (8 replies)
 171. Exekúcia zrážkou zo mzdy po ukončení exekúcie (3 replies)
 172. Kedy vzniká spoluvlastníctvo ? (16 replies)
 173. Nesuhlas so zmenou miesta vykonu prace (20 replies)
 174. Vyplatenie príspevku za prvú vlnu korony (1 replies)
 175. Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce (9 replies)
 176. Zrusenie suhlasu na adopciu (8 replies)
 177. Kamery vo výťahoch v paneláku (2 replies)
 178. plnomocnený zástupca (1 replies)
 179. Predaj auta - platba za opravu po 9 mesiacoch (34 replies)
 180. Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy (1 replies)
 181. Zakon o vodach - nakladanie s odpadovymi vodami (0 replies)
 182. Materská otcovi a súbeh škôlky dieťaťa (2 replies)
 183. Kto má povinnosť sa starať o pozemok? (3 replies)
 184. Môžem ako študentka denného štúdia /28 h týždenne/ opatrovať 90 ročnú hendikepovanú starú mamu a poberať opatrovateľský príspevok? (18 replies)
 185. Vrátenie tovaru - nakup cez e-shop (7 replies)
 186. Právo na rodičovský príspevok. (3 replies)
 187. Zapisnica zo schodze - ochrana osobnych udajov (22 replies)
 188. Samospráva - Sú uznesenia, o ktorých sa hlasuje spoločne, platné nezávisle? (0 replies)
 189. Ako podať trestné oznámenie? (15 replies)
 190. Môžem dostať do nájmu obecný byt, ak vlastním nehnuteľnosť, ktorú kvôli vecnému bremenu nemôžem plnohodnotne užívať? (2 replies)
 191. Zabudnuté prededenie. (1 replies)
 192. Nadčasy učiteľa na home office (5 replies)
 193. Bezúhonnosť konateľa počas pôsobenia vo firme (0 replies)
 194. Dôchodkový vek matiek narodených v r. 1957-1965 sa zníži. Je mozne ziadat kompenzaciu, uz ked mam dochodok vymerany? (20 replies)
 195. Prihlásenie na trvalý pobyt (1 replies)
 196. Ohlasovacie povinnosti pri pozastavení rodičovského príspevku (3 replies)
 197. 13. dochodok (20 replies)
 198. Reklamácia tovaru v záručnej dobe (4 replies)
 199. Kto je poplatnikom za komunálny odpad, komu obec má predkladať Rozhodnutie za KO (27 replies)
 200. Telekom - súdne rozhodnutie? (12 replies)
 201. Neplatné rozviazanie pracovného pomeru a opätovný nástup do práce (9 replies)
 202. Spoločenská zmluva s.r.o. - je potrebné ísť k notárovi? (0 replies)
 203. reklamná tabuľa na vlastnom pozemku (4 replies)
 204. vymáhanie dlhov z rýchlych pôžičiek (10 replies)
 205. Zverejnovanie inicialok, pripadne mena pri zatknutí, obžalovaní a pod. (2 replies)
 206. Darovacia zmluva na pozemok + prepis - ako na to? (1 replies)
 207. Sporove dedičstvo (2 replies)
 208. Mám právo na auto,ked som ho platil? (7 replies)
 209. Prekonanie COVID-u (karanteny), dieta nadalej po karantene pozitivne... (15 replies)
 210. Úmrtie konateľa v jednoosobovej s.r.o. (7 replies)
 211. Vrátenie sumy urazovej renty (2 replies)
 212. Zrušenie exekúcie (1 replies)
 213. Vrátenie preplatku od exekútora (2 replies)
 214. Umiestnenie dieťaťa do MŠ netestovaného rodiča (11 replies)
 215. Neuhradena faktura - tr.oznamenie (3 replies)
 216. Nahravanie hovorov (38 replies)
 217. Môže byť poslanec MsZ, ktorý je aj riaditeľom súkr.CVČ a zástupcom v štátnej ZŠ zároveň aj predsedom školskej komisie? Nie je to konflikt záujmov? (0 replies)
 218. Patrí dávka v nezamestnanosti človeku, ktorý je spoločníkom sro? (3 replies)
 219. Ako vyhotoviť zmluvu o ukončení tichého spoločenstva z dôvodu, že tichý spoločník nevykonal vklad do firmy? (1 replies)
 220. Ranné trúbenie auta (28 replies)
 221. Spoluvlastníctvo nehnuteľnosti na prenájom a legislatíva (6 replies)
 222. Je osoba na čiastočnom invalidnom dôchodku, ktorá súčasne chodí do zamestnania, povinná počas neplateného voľna doplatiť poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne? (5 replies)
 223. Skoncenie pracovneho pomeru v SD nepodpisane zamestnavatelom (1 replies)
 224. Môžem ako obyčajná fyzická osoba dotazníkom zbierať emailové adresy? (6 replies)
 225. povinnosti spoluvlastnikov (21 replies)
 226. pandemický rodičovský príspevok (4 replies)
 227. neoprávnená stavba na zdedenom pozemku (1 replies)
 228. Postup predaja (17 replies)
 229. Náhrada škody a výpoveď (0 replies)
 230. Potrebný podpis predávajúceho (3 replies)
 231. sud nekoná ---nevladzem platit vyživné vdaka prudkemu poklesu prijmu (9 replies)
 232. Zákon 211/2000 a sociálny fond (0 replies)
 233. Poplatok za pripojenie PO (7 replies)
 234. Práca z domu - právo zamestnanca na základe novelizácie ZP (4 replies)
 235. Nájomná zmluva o nájme poľnohospodarskych pozemkov v zmysle zak.č.504/2003 výpoved zo zmluvy (1 replies)
 236. Ako sa môžem brániť, ak nám susedov dažďový zvod poškodzuje bytovku? (3 replies)
 237. Preplnene zberne nadoby, smetie v okoli, hlodavce, smrad a neschopnost samospravy (48 replies)
 238. Je predávajúci povinný po reklamácii tovaru a výmene za nový kus vydať záručný list kvôli novej záručnej dobe ? (6 replies)
 239. protipoziarne opatrenia (17 replies)
 240. Vyjadrenie k návrhu na rozvod (1 replies)
 241. Užívanie IQOS na balkóne v bytovom dome (42 replies)
 242. Náhrada mzdy (3 replies)
 243. Susedske spory (12 replies)
 244. Započítavanie rokov do dôchodku (30 replies)
 245. nárok na podporu (3 replies)
 246. Vlastníctvo pozemkov v chatovej osade (2 replies)
 247. Môže verejnoprávny orgán nariadiť nútenu hospitalizáciu? (1 replies)
 248. Revolvingovy uver a zrazky zo mzdy (2 replies)
 249. Hypotéka a zrušenie jedného z dlžníkov na základe BSM (2 replies)
 250. Obchodovanie legálne (3 replies)