1. Ako zapísať do katastra takúto nehnuteľnosť? (2 replies)
 2. realitna kancelaria nam odmieta predat byt (11 replies)
 3. Môže si firma po pohovore skopírovať OP a zdravotný preukaz uchádzača o zamestnanie po pohovore? (8 replies)
 4. Mozu ma vyradit z uradu prace ked odmietnem pracu ktoru som si sama nasla? (12 replies)
 5. dedicske konanie (10 replies)
 6. Reklamacia vyuctovania tepla a splatnost nedoplatku (15 replies)
 7. Rušenie nočného kľudu v obci (7 replies)
 8. Vyuctovanie tepla (27 replies)
 9. Faktura (3 replies)
 10. Reklamacia v Lidl (5 replies)
 11. pracovné právo, neplatené voľno v čase prerušenia prevádzky (7 replies)
 12. Vysoká FA za vodu (1 replies)
 13. Vytekajúca voda z prasknutej rúrky ústr.kúrenia spôsobila škodu susedom v bytovke. Ako treba postupovať v takom prípade? (9 replies)
 14. Predaj nehnuteľnosti v roku 1973 (4 replies)
 15. Vodovodna pripojka - vecne bremeno (1 replies)
 16. Podpisovanie dokumentov so spätnou platnosťou (4 replies)
 17. Aký druh zmluvy použiť? (3 replies)
 18. darovacia zmluva a dátum podpisov (3 replies)
 19. Konkurz: Úhrada paušálnej náhrady nákladov za vedenie kancelárie správcu (0 replies)
 20. Predseda SVB a právnik (6 replies)
 21. Nájom (1 replies)
 22. Predkupné právo, predaj súboru nehnuteľností (6 replies)
 23. vydraženie pozemku (12 replies)
 24. Za zdedene peniaze kupa nehnutelnosti a zavet na syna (5 replies)
 25. Osobný asistent a predčasný starobný dôchodok (19 replies)
 26. Úmrtie a dôchodok (9 replies)
 27. 2. Pilier DDS (1 replies)
 28. Má zdravotná poisťovňa povinnosť informovať ma o zamietnutí odhlášky? (11 replies)
 29. Predaj daru (8 replies)
 30. Vypoveď PP st.dochodcu (4 replies)
 31. Obnova ochrannej známky - preukázanie oprávnenia (0 replies)
 32. darovanie zdedenej čiastky domu (1 replies)
 33. Využitie vlastnej ornej pôdy na ohradenom pozemku (1 replies)
 34. Príspevok na DSS (2 replies)
 35. Nástup do práce (3 replies)
 36. odkúpenie dedičského podielu (9 replies)
 37. Vyzdvihnutie peňazí (20 replies)
 38. Jednotna ziadost o priame platby 2024 (0 replies)
 39. Prijatie rozhodnutia v rozpore so zakonom (20 replies)
 40. výpočet m2 z pozemku (6 replies)
 41. Predaj rodinneho domu (7 replies)
 42. vypočítanie spoluvlastníckeho podielu (9 replies)
 43. predčasný dôchodok (5 replies)
 44. Zneuzivanie kameroveho systemu (18 replies)
 45. Došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov? (13 replies)
 46. Zahrnúť všetkých vlastníkov nehnuteľnosti do petitu žaloby? (0 replies)
 47. Vdovsky a vdovecky dochodok (6 replies)
 48. Splatnosť pokuty (6 replies)
 49. Vkladné knižky dvaja majiteľia (1 replies)
 50. Dedičstvo (4 replies)
 51. Dochodok - Ako poziadat (7 replies)
 52. 123dopyt skúsenosti (1 replies)
 53. nedodaný tovar ani peniaze (4 replies)
 54. Týka sa par.13 ods. 4 v zákonníku práce aj LinekdInu? (2 replies)
 55. Znalecké ocenenie os. automobilu. (2 replies)
 56. Ako ďalej postupovať? Zamietnutá reklamácia vŕzgajúcej topánky (0 replies)
 57. Nevybavená reklamácia do 30 dní bazos (4 replies)
 58. Ako niečo podpísať na diaľku (4 replies)
 59. Môžem podať na súd žalobu na vydanie platobného rozkazu o úhradu bolestného? (0 replies)
 60. Pravomoci SBS (3 replies)
 61. Výrobna činnost - hluk a silné vibrácie v obytnej zóne (6 replies)
 62. Sprevadzanie na dedicske konanie (7 replies)
 63. Spoločna budova / garážový dom / (17 replies)
 64. Sirotsky dochodok z veľkej britanii (2 replies)
 65. Pozemok pod domom (2 replies)
 66. Platnosť dohody o skončení PP (14 replies)
 67. Garáž (23 replies)
 68. Zamestnávateľ (5 replies)
 69. Má prenajímateľ bytu právo si nechať dopredu zaplatený nájom? (5 replies)
 70. Má zákazník právo kričať na predavačku? (9 replies)
 71. Dedičstvo v druhom manželstve. (20 replies)
 72. Zadržanie vodičaku (13 replies)
 73. Doprava zamestnancov do zamestnania (6 replies)
 74. Autorské právo na fotky z internetu (13 replies)
 75. Registracia na urade prace (4 replies)
 76. Platnosť OP pomaly končí (3 replies)
 77. Je konkurzný veriteľ zúčastnenou osobou pri vyporiadaní BSM dlžníka? (0 replies)
 78. Povinnosť zamestnávatela ohladom zostatku dovolenky mŕtveho zamestnanca (10 replies)
 79. Môže v inominátnej zmluve jedna strana zrušiť ustanovenie ak naň pominul dôvod? (0 replies)
 80. Je možné platobný príkaz ešte zvrátiť? (6 replies)
 81. Mozem ja ako prenajimatel vyuzivat priestory pivnice, ak moj byt vyuziva najomca? (5 replies)
 82. Daňový bonus a striedavá starostlivosť o deti. (6 replies)
 83. Môže byť konateĺ/štatutár kandidátom do zamestnaneckej rady? (0 replies)
 84. Dedenie po bratovi (17 replies)
 85. Preukázanie skutočnosti reálneho obývania bytu neoprávnennou osobou (44 replies)
 86. Predkupné právo (5 replies)
 87. Preradenie na inú smenu (6 replies)
 88. Predčasný starobný dôchodok (11 replies)
 89. Pokuta za dialnicnu znamku (19 replies)
 90. Reklamácia kávovaru (40 replies)
 91. Slobodné povolanie + existujúca živnosť alebo s.r.o. (+licencie,autorstvo)?. Zmena slobodného povolania na s.r.o. s existujúcimi klientmi užívajúcimi prenájom ročných licencií je problém? (3 replies)
 92. Život v byte s právom užívania (16 replies)
 93. Odpor proti platobnemu rozkazu (8 replies)
 94. Zaplatil som predplatné elektronického časopisu, mám právo byť majiteľom súboru? (4 replies)
 95. Vyplatenie peňazí súdom určené (1 replies)
 96. Uvalenie vecného bremena (4 replies)
 97. Zrušenie kuponovej privatizácie (4 replies)
 98. Konflikt záujmov (13 replies)
 99. Ako postupovat ak chcem prenajimat byt? (7 replies)
 100. Použíčanie firemného nákladného vozidla. (27 replies)
 101. Majiteľ prenájmu nevrátil kauciu, ako sa dostať k peniazom? (9 replies)
 102. Vysporiadanie pozemku, na ktorom stoja chaty vo vlastníctve iných osôb - možnosť výmeny s obcou za iný pozemok? (2 replies)
 103. Nevyplatenie životnej poistky pri dožití (8 replies)
 104. Dedičské vysporiadanie majetku (4 replies)
 105. V minulom roku som darovala byt synovi. Aké máme daňové povinnosti obaja? (17 replies)
 106. Poberanie dávky - ukončenie (4 replies)
 107. Výsadba stromov na cudzom pozemku (1 replies)
 108. Odkúpenie družstevného bytu do osobného vlastníctva (3 replies)
 109. Mesto neoprávnene žiada odstránenie značky, ktorú predtým schválilo (10 replies)
 110. Zákazník si nechce prevziať tovar, čo mám robiť? (14 replies)
 111. Náhrada škody na aute zamestnávateľa? (17 replies)
 112. Zmena konateľa sro .Fin. nezrovnalosti (14 replies)
 113. Má človek právo na odškodnenie po zaseknutí vo výťahu? (30 replies)
 114. Úraz v bytovom dome (12 replies)
 115. Sociálna Poisťovňa a Školský úraz (5 replies)
 116. vyplatenie poistenia skody na nehnutelnosti pri zmene vlastnictva nehnutelnosti (0 replies)
 117. Podnet na sociálku - dieťa vynecháva školu (6 replies)
 118. Zrušené podielové spoluvlastníctvo (3 replies)
 119. Kúpa prilahleho pozemku (5 replies)
 120. Neodkladné opatrenie ako riešiť kontakt s dieťaťom? (1 replies)
 121. prenájom - rodinného domu v podielovom vlastnictve (2 replies)
 122. Je povinnosť SVB a NP zverejniť plán opráv? (3 replies)
 123. Darovanie (4 replies)
 124. výpoveď nájomnej zmluvy prenajimateľom na poľnohospodársku pôdu (2 replies)
 125. Nadčasové hodiny učiteľa (2 replies)
 126. Vyplatenie ušlej mzdy od poisťovne (2 replies)
 127. schodza (16 replies)
 128. Fyzická osoba a spracovanie osobných údajov (1 replies)
 129. zaopatrovacia zmluva (1 replies)
 130. Pisomne hlasovanie (17 replies)
 131. Predvolanie na vypocutie (17 replies)
 132. Nehnutelnost-malolete deti (4 replies)
 133. Zateplenie zasahujúce k susedovi a vecné bremeno (7 replies)
 134. Dedicstvo a exekucia (9 replies)
 135. Je možné zverejnenie zaznamu z verejnej schodze obecneho zastupitelstva? (2 replies)
 136. Kanalizácia (4 replies)
 137. Zodpovednosť zamestnávateľa za MV zamestnancov (14 replies)
 138. hranica intravilánu (2 replies)
 139. Obvinenie z krádeže v obchodnom reťazci (7 replies)
 140. Zodpovedný zástupca v s.r.o. a materská dovolenka (2 replies)
 141. ústna dohoda (5 replies)
 142. Čo máme urobiť, aby notár potvrdil naše novoobjavené dedičstvo? (2 replies)
 143. Je e-shop oprávnený požadovať originál pokladničného dokladu/faktúry pri odstúpení od zmluvy? (8 replies)
 144. Podvod v eshope. (5 replies)
 145. Darovacia zmluva - overenie podpisov (4 replies)
 146. Zamietnuta reklamacia naramku (4 replies)
 147. čítanie zákonov (5 replies)
 148. Daň pri predaji nehnutelnosti. (2 replies)
 149. Úprava styku s otcom (2 replies)
 150. Odmietnutie kolektivnej zmluvy (5 replies)
 151. Osobný bankrot (3 replies)
 152. Reklamácia hodiniek - e-obchod zrušený (4 replies)
 153. Kúpa mestskeho pozemku (2 replies)
 154. Zmena pracovnej pozicie - zmena pracovnej zmluvy alebo nova zmluva? (2 replies)
 155. pracovny uraz (2 replies)
 156. 100% storno poplatok zajazdu pre omyl (3 replies)
 157. Umrtie majitela auta a povinnost STK (6 replies)
 158. Napadnutie dohody o vysporadaní BSM (4 replies)
 159. Vodomer verzus paušál (1 replies)
 160. PN pred odchodom do dôchodku (11 replies)
 161. Vyznám spojenia "v lehote do termínu pojednávania" (4 replies)
 162. hmotna nudza a PN-marodka (12 replies)
 163. nadobudnutie nehnutelnosti podielom (1 replies)
 164. výška nájmu pozemkov podľa valorizácie (1 replies)
 165. Môže byť predmetom dedičského konania stavba nezapísaná v katastri? (8 replies)
 166. Ako postupovať pri nevyplateni peňazí z predaja nehnutelnosti a falšovaní podpisu na zmluve (4 replies)
 167. Môže úrad verejného zdravotníctva odstaviť prevádzku ktorá vysoko prekračuje povolené limity hluku? (0 replies)
 168. Aký postih by mi hrozil (3 replies)
 169. Zmluvna pokuta od poskytovatela internetu (3 replies)
 170. Majetkové vyrovnanie pri rozvode. (6 replies)
 171. dedičstvo (9 replies)
 172. Použitie fondu opráv a údržby , zákon o možnosti vrátenia peňazí? (4 replies)
 173. Prenajímateľ nechce ukázať faktúry (2 replies)
 174. Vrátenie vodičáku po polovici trestu (2 replies)
 175. Čo robiť keď vám niekto sleduje net (9 replies)
 176. Zákonný zastupca (7 replies)
 177. Pochybne dedičstvo? (19 replies)
 178. Ukončenie dohody počas PN (9 replies)
 179. Dodatok k pracovnej zmluve (7 replies)
 180. Nárok na dedičstvo (27 replies)
 181. Ahojte, poslala som omylom SMS do súťaže z firemnej karty, pri prípadnej výhre si môže firma na ňu nárokovať? (7 replies)
 182. Treba na darovacej zmluve uvádzať aj číslo listu vlastníctva, alebo stačí vyšpecifikovať pozemok? (2 replies)
 183. Dedí po mojom otcovi aj syn zomrelého brata? (5 replies)
 184. Siete načierno (8 replies)
 185. Pozemok nenájdený v katastre podľa listu vlastníctva - ukradnutý? (6 replies)
 186. Postup notára alebo súdu ak nedôjde ku dohode dedičov (10 replies)
 187. Vrátenie tovaru pri kúpe cez bazoš (3 replies)
 188. Odovzdanie klucov od kupovanej nehnutelnosti (2 replies)
 189. Ako mám postupovať, ak notárka tvrdí, že okruh dedičov je správny a ja nesúhlasím? (6 replies)
 190. Existuje nieco, ako zaruka na zarucnu opravu? (2 replies)
 191. Neplatnosť územného plánu (4 replies)
 192. Pôvod peňazí (6 replies)
 193. Kúpna zmluva-overenie podpisu... (4 replies)
 194. Dedenie v 3. skupine - výklad (2 replies)
 195. Vysporiadanie podielového vlastníctva pozemku (6 replies)
 196. Nevyplatenie rodičovského dôchodku (11 replies)
 197. Trvalý pobyt (3 replies)
 198. Auto z upsvar po 7rokoch (2 replies)
 199. Vyzivovacia povinnost a starostlivost o predka rodicov (starych rodicov) (11 replies)
 200. Výklad vyhlášky 503/2022 (29 replies)
 201. Preberanie výhry (13 replies)
 202. Zepter - nevrátil peniaze (8 replies)
 203. Možnosť nezbavenia spolupracovníkov dalej sa podielať na rozvoji SRO so strany dedičov (5 replies)
 204. Darovacia Zmluva Neplatnosť (9 replies)
 205. Predaj pozemku z dedicskeho konania / spoluvlastnicky podiel (2 replies)
 206. vrátenie vstupného (0 replies)
 207. Rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi (1 replies)
 208. SVB a neplatič žijúci v zahraničí. (10 replies)
 209. Poistná udalosť na mejetku z PZP (11 replies)
 210. Ako postupovať ak overovatelia odmietajú spolupracovať? (24 replies)
 211. Podvod kupujúceho na bazoši (11 replies)
 212. Záručná lehota (1 replies)
 213. Moze podat ziadost na kataster sam kupujuci? (3 replies)
 214. Prepis nehnutelnosti s ciastocnym vyplatenim (7 replies)
 215. Dedicstvo po bezdetnom strykovi (3 replies)
 216. Dedenie (26 replies)
 217. Náhrada škody (3 replies)
 218. Zámenna zmluva (1 replies)
 219. Nadstavba bytoveho domu - problemy so stavebníkom - rada (5 replies)
 220. Keď sa so mnou zamestnávateľ nechce dohodnúť na skoršom odchode, ako ukončiť pomer hneď? (10 replies)
 221. Podpis kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť po 3/4 roku od podpisu rezervačnej zmluvy - je to štandard??? (3 replies)
 222. kto to má zaplatiť? majiteľ alebo nájomca (16 replies)
 223. Nadriadená sestre (rodina) (2 replies)
 224. Aký je postup o povolení investície? (1 replies)
 225. Ako môžem predať dom bez súhlasu druhého majiteľa (7 replies)
 226. Ako nahlásiť porušenie podmienky? (2 replies)
 227. Ako správne ukončiť platenie výživného? (11 replies)
 228. Je možné ak pracujem v zahraničí pracovať na dohodu na Slovensku s prenosným formulárom E106/S1/S072/E121/E109? (4 replies)
 229. K odpočtu nákladov na pohreb z ceny dedičstva je potrebný súhlas všetkých dedičov? (6 replies)
 230. Narok na otcovsku dovolenku pri skonceni PP (10 replies)
 231. Koho osloviť ohľadom bolestného po uhryznutí psom? (2 replies)
 232. List - Porušenie prac. disciplíny (6 replies)
 233. Zrušenie poistenia nehnuteľnosti (11 replies)
 234. Musia byt vsetky exekucie uvedene v CRE? (0 replies)
 235. Vklad do katastra elektronicky (4 replies)
 236. nechcem dediť (9 replies)
 237. Mám nárok na bolestné zo školského úrazu? (8 replies)
 238. Ukončenie nájmu bytu + zmluvná pokuta (37 replies)
 239. Dovolenkový priemer (13 replies)
 240. Nahliadanie do dokladov SVB. (11 replies)
 241. Písomné hlasovania v bytovom dome. (36 replies)
 242. Poskodenie cudzej veci - ako sa domahat napravy? (4 replies)
 243. Ktoré byty podliehajú regulácii nájomného? (2 replies)
 244. Zmluva o pôžičke (5 replies)
 245. Pravomoci spravcu bytov (34 replies)
 246. Kedy sa premlci exekucia? (10 replies)
 247. Rozvod bezdetných manželov. (9 replies)
 248. Dedicstvo (7 replies)
 249. ČID a ukončenie PP v praci (2 replies)
 250. Upresnenie vykladu vyhlasky 503/2022 (11 replies)