1. Ako postupovať keď mi konateľ Spoločenstva vlastníkov bytov nevracia peniaze, ktoré som zaplatila za Bytový dom (27 replies)
 2. dlhujem zosnulému rodičovi,musim si dlh odrátať v dedickom konaní?? (6 replies)
 3. Dodatok ku Pracovnej zmluve (2 replies)
 4. zákon č.182 posledná novelizácia (5 replies)
 5. Lekár v Práci, §141 ods. 4-5 Zákonníka práce (Dôležité osobné prekážky v práci) (6 replies)
 6. Rozsiahla zmena zákona o zamestnanosti (5/2004 Z. z.) (0 replies)
 7. Aktivovana sim karta (32 replies)
 8. Má právo verejný činiteľ na svojej súkromnej FB stránke zverejniť fotografiu bez súhlasu? (1 replies)
 9. ohodnotenie domu (12 replies)
 10. Čo treba napísať do vyjadrenia k zvýšenemu výživného (12 replies)
 11. Ochrana spotrebitela pri platbe kartou (3 replies)
 12. VSD ma tlačí do podpisania dohody, ktorú nechcem. (6 replies)
 13. Exekucia po zosnulom (2 replies)
 14. Výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny - aké sú podmienky, ak je podozrenie, že vychovávateľka ubližuje deťom? (3 replies)
 15. Podiel v dome (21 replies)
 16. Správca domov - bytové družstvo/potvrdenie o neexistencii nedoplatkov (14 replies)
 17. Odňatie opakovaného príspevku dieťaťa (1 replies)
 18. Zmena zákona o sociálnom poistení, týkajúca sa niektorých pozostalostných dôchodcov (0 replies)
 19. SVB hlasovanie na Zhromaždení o vzájomne sa vylučujúcich možnostiach (suma za prenájom priestorov) (5 replies)
 20. Podpis na darovacej zmluve (8 replies)
 21. Začatie pozemkových úprav - ako sa pripraviť? (8 replies)
 22. Dedič zo zákona (3 replies)
 23. Školská jedáleň (0 replies)
 24. Staznost proti uzneseniu (3 replies)
 25. Rodičovský dôchodok (6 replies)
 26. zamena datumu narodenia pri dedeni (12 replies)
 27. ako sa dostat spat k ukradnutim listom vlastnicva a dokazat ze pozemok nie je ich (6 replies)
 28. Môže zamestnavatel zakazať pracu kvôli starému občianskemu preukazu? (53 replies)
 29. Pracovny uraz pocas bezpecnostnej prestavky. (11 replies)
 30. Dedičstvo (6 replies)
 31. Rodicovsky bonus (44 replies)
 32. Je nejaký zákonný dôvod nezverejňovať smútočné oznámenia ? (4 replies)
 33. vdovecký dochodok (6 replies)
 34. Ako sa počíta 5 ročná doba od kúpy bytu ? (4 replies)
 35. Znovu objavené nehnuteľnosti. (7 replies)
 36. Dedenie s.r.o. (2 replies)
 37. Musí predajca prevziať starý elektroodpad? (3 replies)
 38. Môže zamestnanec odmietnuť nástup do práce začiatkom mesiaca, ak v predchádzajúcom mesiaci nedostal výplatu? (7 replies)
 39. Ako sa mám zachovať keď som bol obvinený že som som niekomu odrel auto? (8 replies)
 40. reklamacia produktu cez cesky eshop (2 replies)
 41. Môžem podať trestné oznámenie na susedu, ktorá ma bezdôvodne obťažuje požiadavkami a narúša súkromie našej rodiny? (12 replies)
 42. Teta spísala závet - môže ho strýko (jej brat) napadnúť? (17 replies)
 43. Darovanie bytu (13 replies)
 44. Krcma oproti (0 replies)
 45. Ako naložiť so zbraňami po poručiteľovi? (6 replies)
 46. Originál kúpnej zmluvy (19 replies)
 47. Ako docielit zmenu v uzemnom plane, ktory sa bude coskoro aktualizovat? (6 replies)
 48. Ako overit adresu pobytu? (14 replies)
 49. Prenájom synovho bytu a účtovanie energií viacerým osobám (4 replies)
 50. Ako mám postupovať, keď starostka obce ani OÚŽP neriešia podnet na prešetrenie? (2 replies)
 51. Ako vyplatiť peniaze na základe rozhodnutia súdu (2 replies)
 52. Predaj lesov (1 replies)
 53. Dedenie (2 replies)
 54. Vrátenie peňazí v kreditoch (1 replies)
 55. Pracujuci student strednej skoly a danovy bonus (5 replies)
 56. dedič dlžníkom (9 replies)
 57. Predvolanie na verejne zasadnutie (5 replies)
 58. Kde môžu byť umiestňované politické reklamy? (1 replies)
 59. Nevyplatená mzda v zahraničí. (3 replies)
 60. Prava podnajomnika (30 replies)
 61. Akými spôsobmi sa môžu vyplatiť peniaze po ukončení konkurzu oprávnenému občanovi - poštou. iba na bankové konto, alebo nejakej notárske, alebo inej úschovy???? (9 replies)
 62. Ako správne uviesť podiely v darovacej zmluve? (0 replies)
 63. Právoplatnosť rozhodnutia. (1 replies)
 64. Geometrický plán v kúpnej zmluve (2 replies)
 65. Právo poškodenej na bolestné. (5 replies)
 66. Moze payment processor vypnut sluzby kedy chce? (0 replies)
 67. Neplatnosť nájomnej zmluvy - Občiansky zákonník (7 replies)
 68. nonstop predajna v nebytovom priestore (2 replies)
 69. uplatnenie BSM v dedení (1 replies)
 70. Nárok na vyplatenie odpracovaných hodín (Dohodár) (16 replies)
 71. odmietnutie účasti na súdnom konani (0 replies)
 72. Darovanie bytu rozvedených manželov deťom (3 replies)
 73. nesúlad výmery pozemku a nákresu v katastri - odstúpenie ? (8 replies)
 74. Keby som v ramci vypovednej lehoty uz neprisla do prace? (11 replies)
 75. Aký je presnejší výklad o zverejňovaní fotografií ? (2 replies)
 76. PN po skončení skúšobnej doby (1 replies)
 77. Invázne dreviny (4 replies)
 78. Zákonný zástupca (10 replies)
 79. Dedenie: Ako zistiť v ktorej banke mal zosnulý účet (10 replies)
 80. Vypovedna doba pri nástupe do štátnych zložiek (22 replies)
 81. Úschovňa peňazí, kým neprebehne prevod vlastníctva. (14 replies)
 82. Napadnutie darovacej zmluvy (2 replies)
 83. Aký údaj treba dať zapísať do obchodného registra? (2 replies)
 84. Hodnota podniku (2 replies)
 85. Zneuzitie udajov z OP (ubytovacie zariadenie) (2 replies)
 86. Vymáhanie pohľadávky pre VUB súkromnou firmou (5 replies)
 87. Prenajímateľ nastavil zálohové platby za energie príliš nízko. Dá sa s tým niečo urobiť? (16 replies)
 88. Nárok na nevyplatené dividendy (0 replies)
 89. Predkupné právo (4 replies)
 90. Dedičstvo v prípade družstevného bytu (6 replies)
 91. Kupa pozemku od neznameho vlastnika zijuceho v zahranici ktory je mrtvy. (4 replies)
 92. moze konkurzna spravkyna zamietnut pohladavku po 4 rokoch od vyhlasenia konkurzu? (0 replies)
 93. Verejne zasadnutie na sude (3 replies)
 94. Exekucia u nezamest. ktory je na ciast.ID (9 replies)
 95. obvinenie soc. poistovne za neopravnene prevzatie dochodku (8 replies)
 96. Storno čestného vyhlásenia (11 replies)
 97. O2 / služba VOYO (7 replies)
 98. Ako odkúpiť pozemok/parcelu 3 vlastníci po 1/3 čiastkach (3 replies)
 99. Môže exekútor siahnuť na majetok konateľa ak exekúcia je vedená na firmu bez majetku? (13 replies)
 100. Na nájomnej zmluve sú uvedené 2 osoby - otec a plnoletý syn ako nájomcovia. Výzvu na úhradu nedoplatku mám poslať obidvom po polovici sumy dvoma listami? (6 replies)
 101. Doporučený list sa vrátil späť - považuje sa za doručený? (6 replies)
 102. Môžem podať oznámenie do Obchodného vestníka? (2 replies)
 103. Odchod do dochodku pri vychovanych 8 detoch (4 replies)
 104. Prejednanie znovuobjavenie dedičstva v českej republike (2 replies)
 105. návrh na vyhlásenie malého konkurzu - formulár (3 replies)
 106. Odkupenie pozemku od obce - postup (4 replies)
 107. Odstupne (4 replies)
 108. Osvedcenie o dedicstve (3 replies)
 109. Rozhodnutie SOI (1 replies)
 110. Vydržanie pozemku (1 replies)
 111. Zadržaný VP (7 replies)
 112. Obciansky preukaz bez podpisu, podpisovanie uradnych tlaciv (8 replies)
 113. Je vždy potrebný overený podpis na plnomocenstve ? (3 replies)
 114. Máte skúsenosti s vybavovaním stavebného povolenia pre mobilný dom? (11 replies)
 115. Ako získať odstupné pri rozviazaní pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov? (10 replies)
 116. rodné číslo spoločníka, úplná adresa sú v spoločenskej zmluve (0 replies)
 117. Predkupné právo z pohľadu občana ČR (6 replies)
 118. Celoročný dym zo susedovho komína (13 replies)
 119. Nahrada skody v prospech poistovne (18 replies)
 120. Príslušenstvo ku vzniknutej škode- ušlý zisk, pri nedodržaní kúpnej zmluvy prevodu pozemkov (15 replies)
 121. spp uhlikova stopka (14 replies)
 122. Oznacenie KZ (6 replies)
 123. Predčasný starobný dôchodok (5 replies)
 124. Povinnost obce odpovedat na ziadost (3 replies)
 125. Trestne oznamenie (3 replies)
 126. Verejná obchodná súťaž - kto sa môže prihlásiť (4 replies)
 127. ako zrusit najomnu zmluvu na dobu neurcitu (3 replies)
 128. Zivotne minimum aj ked som na ID? (5 replies)
 129. Prevziat dedicstvo ak je druhy dedic v dlhoch? (8 replies)
 130. Rozviazanie pracovného pomeru (1 replies)
 131. Exekucia prikazanim inej pohladavky zamestnavatelovi z diet zamestnanca (4 replies)
 132. Môžem stiahnuť exekúciu za výživné? (6 replies)
 133. Úrad práce : Potvrdenie o hľadaní zamestnania (6 replies)
 134. Ake su moznosti vratenia penazi za neposkytnutu sluzbu (1 replies)
 135. ako si uplatniť zvýšenie kvalifikácie (27 replies)
 136. Vyuctovanie za byt 2X (18 replies)
 137. Kto sú účastníci katastrálneho konania pri kúpe majetku z konkurzu? (2 replies)
 138. Právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom (5 replies)
 139. Osobný bankrot a smrť (9 replies)
 140. Predaj spoluvlastnickeho podielu (4 replies)
 141. Môže nám správca bytového domu v ročnom vyúčtovaní účtovať elektrickú energiu za verejné osvetlenie? (22 replies)
 142. druhá hypotéka ako spoludlžník, ak už hypotéku mám? (1 replies)
 143. Dedičské právo (27 replies)
 144. Trestný čin (10 replies)
 145. Vklad do katastra (3 replies)
 146. Narok na invalidný dôchodok s mierou poklesu 50% (22 replies)
 147. Ako riesit problemy s kupou domu s tarchou?? (5 replies)
 148. Generalna plna moc tykajuca sa nehnutelnosti (3 replies)
 149. Podiel dedičstva pri doopatrovani rodičov chcem (2 replies)
 150. Obchodne pravo/reklamácia služieb RK (0 replies)
 151. Vyúčtovanie za byt (19 replies)
 152. Zmena údajov na LV (2 replies)
 153. Môže "moja" banka žiadať, prípadne urobiť kópiu môjho občianského preukazu? (10 replies)
 154. SPP, zmena odberateľa plynu (2 replies)
 155. zodpovednosť manžela za dlhy partnera, môžu siahnuť na účet? (6 replies)
 156. Zánik predmetu mandátej zmluvy (3 replies)
 157. Ako sa vypocíta amortizacia vozidla pri odstupeni od zmluvy? (1 replies)
 158. Obec si dala vypracovat uzemny plan, vratane mojej parcely, bez mojho vedomia - musim to akceptovat? (6 replies)
 159. Zmena adresy (9 replies)
 160. Môže obec mať podmienku na prevod prístupovej cesty? (1 replies)
 161. praca na projekt z UP (10 replies)
 162. Zábezpeka hypotéka (2 replies)
 163. Mesacne platby Sprave bytov mohli byť doteraz mesiac pozadu ? (14 replies)
 164. Predkupné právo (12 replies)
 165. Otec nechce dať dieťaťu (18r) peniaze zo stavebného sporenia (4 replies)
 166. Ako donútiť podielového spoluvlastníka pozemku predať svoj podiel? (1 replies)
 167. Vie mi niekto poradiť ohľadom získania dotácii od štátu počas Korony a následne nadrabanie hodín u zamestnávateľa? (17 replies)
 168. Dedicstvo domu (1 replies)
 169. Ako nájdem legislatívny proces k zákonu na Slov-lex? (4 replies)
 170. Pokuta za rychlost v CR (2 replies)
 171. Návrh na výmaz vecného bremena - overený podpis? (2 replies)
 172. Register trestanych. (9 replies)
 173. Prečo som nedostala predvolanie na dedičské konanie? (4 replies)
 174. Okamzite skoncenie pp (14 replies)
 175. Inzinierske siete na mojom pozemku pred domom, ktory vyuziva mesto ako chodnik (3 replies)
 176. & 69 zakonnik prace okamzite skoncenie pp (13 replies)
 177. Spravne konanie o vyrube dreviny (10 replies)
 178. Odburanie casti rozpadnuteho domu, nelegalna studna, nezakonny vyrub na cudzej nehnutelnosti (1 replies)
 179. vydieranie susedom (2 replies)
 180. Z nedele (od 18:00) na pondelok (veľkonočný) som robila nočnú.Zarata sa mi od polnoci ako sviatok? Dakujem (2 replies)
 181. kúpa podielu 1/6 domu od sestry (6 replies)
 182. Majiteľ žiada peniaze (26 replies)
 183. Zamietnuta žiadost o opatrovatelske (6 replies)
 184. Opatrovatelský a pnka (6 replies)
 185. vydieranie (16 replies)
 186. Prístupova cesta cez percelu E-KN (12 replies)
 187. Pozicka kamaratke, nevratena - co robit ? :( (9 replies)
 188. Výpoveď (4 replies)
 189. Ubytovanie pre Ukrajincov s dočasným azylom (0 replies)
 190. Zrušenie záložného práva bankou (2 replies)
 191. Možu mi neposkytnut prispevok §52a Zz.5/2004 dobrovolnik -dovod- som Bratislavčan (6 replies)
 192. Odstúpenie od zmluvy o budúcej KZ (6 replies)
 193. Vymáhanie pokuty (5 replies)
 194. Jednorázová odmena 350€ pre štát. zamestnancov (2 replies)
 195. Ako podať žiadosť o zaradenie pôvodcu registratúry do príslušnej kategórie? (0 replies)
 196. Podnet na podozrenie zo znečisťovania vodných zdrojov a životného prostredia (5 replies)
 197. Vysporiadanie podielového vlastníctva a vecné bremeno dožitia. (4 replies)
 198. Dedenie po manželovi (3 replies)
 199. Vzdanie sa funkcie konateľa sro - dátum (0 replies)
 200. Ako postupovať pri zneužití OP? (36 replies)
 201. e-mail-zrušený prístup (9 replies)
 202. Oznámenie v skúšobnej dobe Vs PN skončenie (5 replies)
 203. Ako právne primäť nezamestnaného súrodenca k prispievaniu na domácnosť? (17 replies)
 204. Práva vinníka nehody - poškodzovanie dobrého mena (6 replies)
 205. Skončenie PP v skúšobnej dobe (2 replies)
 206. Ako získať späť peniaze od podvodníka s predajom kryptomeny? (10 replies)
 207. Lehota na vydanie rozhodnutia v uzemnom konani. (0 replies)
 208. Čo je výhodnejšie pri krátkodobej PN. Vypísať sa z PN v piatok (5 dní), alebo v nedeľu(7 dní). (10 replies)
 209. Zastavenie trestneho konania (5 replies)
 210. viac opravnenych podava navrh na exekuciu (1 replies)
 211. Prístup informácii občanovi o financovaní obce (2 replies)
 212. Zdedenie parciel (2 replies)
 213. Su sestry povinne prispievat na uhradu nakladov za mamu v zariadeni socialnych skuzieb? (56 replies)
 214. Správne napísaná suma na kúpnej zmluve (2 replies)
 215. Dedičstvo - napadnutie darovacej zmluvy (4 replies)
 216. Dedičstvo (6 replies)
 217. chcem byt dobrovolnik na ukrajinskej hranici cez Urad prace (12 replies)
 218. urad prace -ponuka asi naschval nevhodne ponuky prace (11 replies)
 219. neschválená dotácia na nájomné (2 replies)
 220. Moze mat majitel pozemku pristup k pozemku z inej uzemnej zony? (1 replies)
 221. Môže mi stavebný úrad alebo súd nariadiť odstránenie už postavenej ( pred kolaudáciou) stavby, aj keď nie je v súlade so stavebným zákonom? (1 replies)
 222. Odpredaj spoluvlastníckych podielov (1 replies)
 223. Dobrovolne nezamestnana a poistena zo zahranicia (0 replies)
 224. Ma pravo ma vyhodit urad prace z evidencie, lebo nechcem pracu na 8 hodin? (2 replies)
 225. Predaj ornej pôdy 80 m2 v extraviláne (4 replies)
 226. Ako odkupit pozemok s nevysporiadanym BSM? (7 replies)
 227. rocne zuctovanie poistneho za rok 2020 (2 replies)
 228. Môže podnikateľ umožniť vstup verejnosti do svojej prevádzky cez spoločný pozemok? (2 replies)
 229. Parkovanie na chodníku (14 replies)
 230. Kúpa pozemku na ktorej má 1. VLASTNÍK EXEKÚCIU (17 replies)
 231. Odkupenie pozemku od mesta (7 replies)
 232. vypoved zmluvy o najme nebytovych priestorov (1 replies)
 233. študentka s invaliditou a materské dávky (1 replies)
 234. prevod podielového vlastníctva na manželku (4 replies)
 235. Nehnuteľnosť nezapísaná na LV (3 replies)
 236. Kúpa nehnuteľnosti zaťaženej exekúciou (7 replies)
 237. Územný plán - zmena (4 replies)
 238. tlacivo - Odpor voci platobnemu rozkazu (4 replies)
 239. Licencia agregovanych dat ktore su inak verejne dostupne (2 replies)
 240. PZP dlh 10 rokoch (1 replies)
 241. Odborný zástupca ZZ (0 replies)
 242. Dajú sa vymôcť peniaze z finančného podvodu, ktorý sa stal pred 20 rokmi? (8 replies)
 243. Text námietok - OR (0 replies)
 244. Spoluvlastnicke vyrovnanie, nahrada za neuzivanie nehnutelnosti, najom pre spoluvlastnika (2 replies)
 245. Nárok na vdovský dôchodok (2 replies)
 246. Reklamácia - reklamovaný tovar nebol vrátený (2 replies)
 247. Formy závetu - prečo neplatí overený dokument ? (2 replies)
 248. Výmena notára (4 replies)
 249. Povinne zmluvne poistenie (23 replies)
 250. Trvalý pobyt (2 replies)