1. Kúpa prilahleho pozemku (5 replies)
 2. Neodkladné opatrenie ako riešiť kontakt s dieťaťom? (1 replies)
 3. prenájom - rodinného domu v podielovom vlastnictve (2 replies)
 4. Je povinnosť SVB a NP zverejniť plán opráv? (3 replies)
 5. Darovanie (4 replies)
 6. výpoveď nájomnej zmluvy prenajimateľom na poľnohospodársku pôdu (1 replies)
 7. Nadčasové hodiny učiteľa (2 replies)
 8. Vyplatenie ušlej mzdy od poisťovne (2 replies)
 9. schodza (16 replies)
 10. Fyzická osoba a spracovanie osobných údajov (1 replies)
 11. zaopatrovacia zmluva (1 replies)
 12. Pisomne hlasovanie (17 replies)
 13. Predvolanie na vypocutie (17 replies)
 14. Nehnutelnost-malolete deti (4 replies)
 15. Zateplenie zasahujúce k susedovi a vecné bremeno (7 replies)
 16. Dedicstvo a exekucia (9 replies)
 17. Je možné zverejnenie zaznamu z verejnej schodze obecneho zastupitelstva? (2 replies)
 18. Kanalizácia (4 replies)
 19. Zodpovednosť zamestnávateľa za MV zamestnancov (14 replies)
 20. hranica intravilánu (2 replies)
 21. Obvinenie z krádeže v obchodnom reťazci (7 replies)
 22. Zodpovedný zástupca v s.r.o. a materská dovolenka (2 replies)
 23. ústna dohoda (5 replies)
 24. Čo máme urobiť, aby notár potvrdil naše novoobjavené dedičstvo? (2 replies)
 25. Je e-shop oprávnený požadovať originál pokladničného dokladu/faktúry pri odstúpení od zmluvy? (8 replies)
 26. Podvod v eshope. (5 replies)
 27. Darovacia zmluva - overenie podpisov (4 replies)
 28. Zamietnuta reklamacia naramku (4 replies)
 29. čítanie zákonov (5 replies)
 30. Daň pri predaji nehnutelnosti. (2 replies)
 31. Úprava styku s otcom (2 replies)
 32. Odmietnutie kolektivnej zmluvy (5 replies)
 33. Osobný bankrot (3 replies)
 34. Reklamácia hodiniek - e-obchod zrušený (4 replies)
 35. Kúpa mestskeho pozemku (2 replies)
 36. Zmena pracovnej pozicie - zmena pracovnej zmluvy alebo nova zmluva? (2 replies)
 37. pracovny uraz (2 replies)
 38. 100% storno poplatok zajazdu pre omyl (3 replies)
 39. Umrtie majitela auta a povinnost STK (6 replies)
 40. Napadnutie dohody o vysporadaní BSM (4 replies)
 41. Vodomer verzus paušál (1 replies)
 42. PN pred odchodom do dôchodku (11 replies)
 43. Vyznám spojenia "v lehote do termínu pojednávania" (4 replies)
 44. hmotna nudza a PN-marodka (12 replies)
 45. nadobudnutie nehnutelnosti podielom (1 replies)
 46. výška nájmu pozemkov podľa valorizácie (1 replies)
 47. Môže byť predmetom dedičského konania stavba nezapísaná v katastri? (8 replies)
 48. Ako postupovať pri nevyplateni peňazí z predaja nehnutelnosti a falšovaní podpisu na zmluve (4 replies)
 49. Môže úrad verejného zdravotníctva odstaviť prevádzku ktorá vysoko prekračuje povolené limity hluku? (0 replies)
 50. Aký postih by mi hrozil (3 replies)
 51. Zmluvna pokuta od poskytovatela internetu (3 replies)
 52. Majetkové vyrovnanie pri rozvode. (6 replies)
 53. dedičstvo (9 replies)
 54. Použitie fondu opráv a údržby , zákon o možnosti vrátenia peňazí? (4 replies)
 55. Prenajímateľ nechce ukázať faktúry (2 replies)
 56. Vrátenie vodičáku po polovici trestu (2 replies)
 57. Čo robiť keď vám niekto sleduje net (9 replies)
 58. Zákonný zastupca (7 replies)
 59. Pochybne dedičstvo? (19 replies)
 60. Ukončenie dohody počas PN (9 replies)
 61. Dodatok k pracovnej zmluve (7 replies)
 62. Nárok na dedičstvo (27 replies)
 63. Ahojte, poslala som omylom SMS do súťaže z firemnej karty, pri prípadnej výhre si môže firma na ňu nárokovať? (7 replies)
 64. Treba na darovacej zmluve uvádzať aj číslo listu vlastníctva, alebo stačí vyšpecifikovať pozemok? (2 replies)
 65. Dedí po mojom otcovi aj syn zomrelého brata? (5 replies)
 66. Siete načierno (8 replies)
 67. Pozemok nenájdený v katastre podľa listu vlastníctva - ukradnutý? (6 replies)
 68. Postup notára alebo súdu ak nedôjde ku dohode dedičov (10 replies)
 69. Vrátenie tovaru pri kúpe cez bazoš (3 replies)
 70. Odovzdanie klucov od kupovanej nehnutelnosti (2 replies)
 71. Ako mám postupovať, ak notárka tvrdí, že okruh dedičov je správny a ja nesúhlasím? (6 replies)
 72. Existuje nieco, ako zaruka na zarucnu opravu? (2 replies)
 73. Neplatnosť územného plánu (4 replies)
 74. Pôvod peňazí (6 replies)
 75. Kúpna zmluva-overenie podpisu... (2 replies)
 76. Dedenie v 3. skupine - výklad (2 replies)
 77. Vysporiadanie podielového vlastníctva pozemku (6 replies)
 78. Nevyplatenie rodičovského dôchodku (11 replies)
 79. Trvalý pobyt (3 replies)
 80. Auto z upsvar po 7rokoch (2 replies)
 81. Vyzivovacia povinnost a starostlivost o predka rodicov (starych rodicov) (11 replies)
 82. Výklad vyhlášky 503/2022 (31 replies)
 83. Preberanie výhry (13 replies)
 84. Zepter - nevrátil peniaze (8 replies)
 85. Možnosť nezbavenia spolupracovníkov dalej sa podielať na rozvoji SRO so strany dedičov (6 replies)
 86. Darovacia Zmluva Neplatnosť (9 replies)
 87. Predaj pozemku z dedicskeho konania / spoluvlastnicky podiel (2 replies)
 88. vrátenie vstupného (0 replies)
 89. Rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi (1 replies)
 90. SVB a neplatič žijúci v zahraničí. (10 replies)
 91. Poistná udalosť na mejetku z PZP (11 replies)
 92. Ako postupovať ak overovatelia odmietajú spolupracovať? (24 replies)
 93. Podvod kupujúceho na bazoši (11 replies)
 94. Záručná lehota (1 replies)
 95. Moze podat ziadost na kataster sam kupujuci? (3 replies)
 96. Prepis nehnutelnosti s ciastocnym vyplatenim (7 replies)
 97. Dedicstvo po bezdetnom strykovi (3 replies)
 98. Dedenie (26 replies)
 99. Náhrada škody (3 replies)
 100. Zámenna zmluva (1 replies)
 101. Nadstavba bytoveho domu - problemy so stavebníkom - rada (5 replies)
 102. Keď sa so mnou zamestnávateľ nechce dohodnúť na skoršom odchode, ako ukončiť pomer hneď? (10 replies)
 103. Podpis kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť po 3/4 roku od podpisu rezervačnej zmluvy - je to štandard??? (3 replies)
 104. kto to má zaplatiť? majiteľ alebo nájomca (16 replies)
 105. Nadriadená sestre (rodina) (2 replies)
 106. Aký je postup o povolení investície? (1 replies)
 107. Ako môžem predať dom bez súhlasu druhého majiteľa (7 replies)
 108. Ako nahlásiť porušenie podmienky? (2 replies)
 109. Ako správne ukončiť platenie výživného? (11 replies)
 110. Je možné ak pracujem v zahraničí pracovať na dohodu na Slovensku s prenosným formulárom E106/S1/S072/E121/E109? (4 replies)
 111. K odpočtu nákladov na pohreb z ceny dedičstva je potrebný súhlas všetkých dedičov? (6 replies)
 112. Narok na otcovsku dovolenku pri skonceni PP (10 replies)
 113. Koho osloviť ohľadom bolestného po uhryznutí psom? (2 replies)
 114. List - Porušenie prac. disciplíny (6 replies)
 115. Zrušenie poistenia nehnuteľnosti (11 replies)
 116. Musia byt vsetky exekucie uvedene v CRE? (0 replies)
 117. Vklad do katastra elektronicky (4 replies)
 118. nechcem dediť (9 replies)
 119. Mám nárok na bolestné zo školského úrazu? (8 replies)
 120. Ukončenie nájmu bytu + zmluvná pokuta (37 replies)
 121. Dovolenkový priemer (13 replies)
 122. Nahliadanie do dokladov SVB. (3 replies)
 123. Písomné hlasovania v bytovom dome. (36 replies)
 124. Poskodenie cudzej veci - ako sa domahat napravy? (4 replies)
 125. Ktoré byty podliehajú regulácii nájomného? (2 replies)
 126. Zmluva o pôžičke (5 replies)
 127. Pravomoci spravcu bytov (34 replies)
 128. Kedy sa premlci exekucia? (10 replies)
 129. Rozvod bezdetných manželov. (9 replies)
 130. Dedicstvo (7 replies)
 131. ČID a ukončenie PP v praci (2 replies)
 132. Upresnenie vykladu vyhlasky 503/2022 (11 replies)
 133. Je možné dať do prenájmu plochu so záložným právom? (1 replies)
 134. dôchodkyňa vedená ako bezdetná (8 replies)
 135. Vyhlaska (10 replies)
 136. Vyúčtovanie nájomného (5 replies)
 137. Je moja manželka zákonný zástupca môjho syna, aj keď si ho neadoptovala ? (10 replies)
 138. Mám nárok na depozit pri predčasnom ukončení nájmu? (2 replies)
 139. Ako dlho uchovávať doklady ? (15 replies)
 140. Zverejňovanie zápisnice (0 replies)
 141. Prechádza právo prechodu na pozemok z mena na meno ? (10 replies)
 142. Dedenie dom -zahrada (4 replies)
 143. Fungovanie odborov - informuje o nich zamestnavatel alebo zastupca zamestnancov ? (4 replies)
 144. Dedenie-podielove bezdetne manželstvo (3 replies)
 145. Specificke naklady (29 replies)
 146. Vymáhanie dlhu právnikom formou emailu (27 replies)
 147. Rozpocitavanie tepla od 1.1.2023 (33 replies)
 148. Zdedený pozemok na ktorom je postavená budova (10 replies)
 149. Súdny znalec alebo organizácia v oblasti pneumológie (2 replies)
 150. môžu byť v zahradkárskej osade dve kategórie vlastníkov pozemkov? (1 replies)
 151. Je zamestnavatel povinny dat odpracovat fond zamestnancovi ? (8 replies)
 152. Dedičstvo (6 replies)
 153. Má správca právo zverejniť osobomesiace? (nepravdivo nahlásené viacerými bytmi) (45 replies)
 154. Ako zistiť cenu pozemku. (3 replies)
 155. Trestne oznámenie (8 replies)
 156. Dohoda o skončení štatnozamestnaneckeho pomeru. (3 replies)
 157. hladám dobrého právnika na trestné právo (3 replies)
 158. Necinnost SOI (5 replies)
 159. Bližšie informácie ohľadom daňovej povinnosti z príjmu pri predaji motorového vozidla, ktoré som nadobudla dedičstvom. (10 replies)
 160. Generalna plná moc (33 replies)
 161. Predaj repliky (7 replies)
 162. Lehota na plnenie úhrády záväzkov z dedičstva (4 replies)
 163. GDPR a zdravotný záznam - v akých prípadoch sa nemôžu poskytnúť informácie? (23 replies)
 164. Vypratanie z bytu, dedičské konanie, návrat peňazí do FO (19 replies)
 165. Odmietnutie dedičstva po súrodencovi (7 replies)
 166. Čo robiť, mame v penzióne ukradli peniaze? (6 replies)
 167. Právomoci ZVaK na odpojenie / prerušenie dodávky? (11 replies)
 168. Zlúčenie dvoch majetkovo prepojených spoločností s r.o. (0 replies)
 169. Čerpanie dovolenky počas vypovednej doby (15 replies)
 170. Kupno predajna zmluva (6 replies)
 171. Je reálna šanca odkúpiť spoluvlastnícky podiel, na ktorom sú 2 exekučné príkazy? (8 replies)
 172. Obecná studňa - má právo obecný úrad predať, alebo nie? (2 replies)
 173. Ako vyhľadať majiteľa vozidla ak poznam jeho EČV vozidla (14 replies)
 174. Chýbajúce dni NP do tehotenského príspevku. (3 replies)
 175. platnost zmluvy (6 replies)
 176. Plat primatora (0 replies)
 177. Môže starosta obce vykonávať funkciu hlavného kontrolóra v inej obci? (0 replies)
 178. Námietka premlčania (3 replies)
 179. Ako vymahat spätne najomne? (1 replies)
 180. Ako postupovat po vydrazení nehnutelnosti,ak byvaly majitel nechce odist? (11 replies)
 181. Môže dať zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi z dôvodu dovŕšenia 65 rokov? (21 replies)
 182. Právomoc prednostu okresného úradu (11 replies)
 183. Nosenie tričiek s nápismi (7 replies)
 184. Zvýšenie obchodnej prirážky (23 replies)
 185. Skráteny úväzok +plný úväzok (1 replies)
 186. Choroba z povolania (0 replies)
 187. Nadstavba bytoveho domu a ochrana prav veritela (5 replies)
 188. Exekútor mi neoprávnene "plombuje" list vlastníctva, ako sa brániť? (10 replies)
 189. Reklamacia (18 replies)
 190. Aka kategoria rozhoduje pri spore ochrannej znamky? (0 replies)
 191. ked zástupca vlastníkov bytov položí funkciu (13 replies)
 192. Výpoveď (5 replies)
 193. Môže riaditeľ vyhodiť učiteľku za zanedbanie povinnosti? (2 replies)
 194. 40 rokov odpracovaných zarátava sa do tých rokov aj PN? (3 replies)
 195. Zrusenie trvaleho pobytu elektronicky (2 replies)
 196. Platby za byt, v ktorom nebývam (20 replies)
 197. Môže sa človek, ktorý má v byte LEN trvalý pobyt domáhať toho že chce v byte bývať? (4 replies)
 198. je štátny úradník povinný vydávať kópie dokumentov? (16 replies)
 199. Dedičstvo po starej mame (1 replies)
 200. Výber nehnutelnosti zo zakladného imania s.r.o. (0 replies)
 201. Rozhodnutie o zmarenej investicíí (0 replies)
 202. exekucia a osobny asistent (7 replies)
 203. Predkupné právo (pre pokročilých) (13 replies)
 204. Blízka osoba (29 replies)
 205. Zmluva o výhradnom užívaní veci (a zdaňovanie) (1 replies)
 206. Náhrada pracovnej zmeny -priplatky (1 replies)
 207. Osobná očista po skončení pracovného času (5 replies)
 208. Objektívna zodpovednosť pri požičiavaní auta (6 replies)
 209. Lehota splatnosti kúpnej zmluvy po rezervácii (7 replies)
 210. Úmrtie a dedenie po rozvode,vstup do nehnuteľnosti (3 replies)
 211. Kolko je možné pýtať úrok z dlhu (2 replies)
 212. Som v zahraničí a dostal majl od polícii - Predvolanie za účelom podania vysvetlenia (34 replies)
 213. Na aké soc. dávky mam narok? (12 replies)
 214. Nastup na matersku - otec (12 replies)
 215. Nezaplatené sviatky (9 replies)
 216. Refinancovanie a danovy bonus pre mladych (7 replies)
 217. Vyhral som súdne pojednavanie (7 replies)
 218. Vysporiadanie BSM pocas trvania manzelstva (6 replies)
 219. Je číslo bytu pri jeho kúpe v kúpnej zmluve dôležité? (2 replies)
 220. Predkupné právo (6 replies)
 221. BSM a alkoholizmus (7 replies)
 222. Eshop chce 40 percentny poplatok za vratenie tovaru do 14 dni (3 replies)
 223. Ako postupovať keď chcem priateľku zbaviť spoluvlastníctva majetku? (9 replies)
 224. vymáhanie sankčných poplatkov za diaľnice z HUN cez firmu PETKOV&CO (18 replies)
 225. pokuta za jazdu bez dialničnej známky (1 replies)
 226. Môžem zdediť dlh? (4 replies)
 227. Dedicstvo / nededičstvo ? (8 replies)
 228. Dedenie po manželovi (10 replies)
 229. Práca nadčas v materskej škole - priama/nepriama činnosť (1 replies)
 230. darovanie podielov na roznych pozemkoch (11 replies)
 231. Musím vyplatiť neodôvodnenú vyššiu sumu faktúry za zmluvu o dielo, ktorá bola ústne dohodnutá a nesplnená? (7 replies)
 232. Sudny spor - praca nadcas (4 replies)
 233. Ako postupovať keď mi konateľ Spoločenstva vlastníkov bytov nevracia peniaze, ktoré som zaplatila za Bytový dom (27 replies)
 234. dlhujem zosnulému rodičovi,musim si dlh odrátať v dedickom konaní?? (6 replies)
 235. Dodatok ku Pracovnej zmluve (2 replies)
 236. zákon č.182 posledná novelizácia (5 replies)
 237. Lekár v Práci, §141 ods. 4-5 Zákonníka práce (Dôležité osobné prekážky v práci) (6 replies)
 238. Rozsiahla zmena zákona o zamestnanosti (5/2004 Z. z.) (0 replies)
 239. Aktivovana sim karta (32 replies)
 240. Má právo verejný činiteľ na svojej súkromnej FB stránke zverejniť fotografiu bez súhlasu? (1 replies)
 241. ohodnotenie domu (12 replies)
 242. Čo treba napísať do vyjadrenia k zvýšenemu výživného (12 replies)
 243. Ochrana spotrebitela pri platbe kartou (3 replies)
 244. VSD ma tlačí do podpisania dohody, ktorú nechcem. (6 replies)
 245. Exekucia po zosnulom (2 replies)
 246. Výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny - aké sú podmienky, ak je podozrenie, že vychovávateľka ubližuje deťom? (3 replies)
 247. Podiel v dome (21 replies)
 248. Správca domov - bytové družstvo/potvrdenie o neexistencii nedoplatkov (14 replies)
 249. Odňatie opakovaného príspevku dieťaťa (1 replies)
 250. Zmena zákona o sociálnom poistení, týkajúca sa niektorých pozostalostných dôchodcov (0 replies)