1. Zrusenie kupno-predajnej zmluvy predavajucim (1 replies)
 2. Dedicstvo,vyplatenie hypoteky,rozvod nasledne delenie nehnutelnosti (3 replies)
 3. Nadobudnutie pozemku do výlučného vlastníctva jedného z manželov (1 replies)
 4. Neopråvnenē užívanie cudzieho majetku? (9 replies)
 5. Ako postupovať pri "Výzve na zaplatenie nedoplatku za sociálne služby" (39 replies)
 6. Ako vyuzit rekreacny poukaz? (1 replies)
 7. nový § 223 ods. 6 Zákonníka práce (0 replies)
 8. nový § 223 ods. 6 Zákonníka práce (0 replies)
 9. Môže byť na liste vlastníctva zapísaný len jeden vlastník stavby s podielom 1/2? (2 replies)
 10. program škôlkárov autorské právo (3 replies)
 11. Vymenúvanie riaditeľa MŠ zriadenej obcou - zamietnutý návrh rady školy (1 replies)
 12. predaj bytu po zosnulom druhovi, ktorý bol otcom neplnoletých detí - dedičov (13 replies)
 13. Poprosím. Má starosta,ktorý sám abdikoval po pol roku zvolenia nárok na odchodné . Podľa akého zákona to je, (1 replies)
 14. Predlzenie rezervacnej zmluvy na byt (4 replies)
 15. Zvolili sme správny postup pri delení a predaji zdedeného pozemku? (6 replies)
 16. Zrážky zo mzdy na základe neplatnej dohody (21 replies)
 17. Po smrti rozkrádanie majetku. (20 replies)
 18. Vydrzanie prava na prechod a prejazd. (4 replies)
 19. Zablokovaný účet exekútorom ,možem zmeniť číslo účtu na zaslanie mzdy? (19 replies)
 20. Informovanie susedov o predaji bytu. (7 replies)
 21. Je možné uzatvoriť dodatok k zmluve o prenájme, v ktorom by bolo utvrdené to, že platím svoju časť nájmu? (7 replies)
 22. zmluva s pracovným asistentom podľa § 51 Obč.zák (11 replies)
 23. Prefoteny občiansky preukaz (19 replies)
 24. Delenie pozemku na 4 parcely (17 replies)
 25. Dovoz tovaru z Ruska či Ukrajiny (2 replies)
 26. Šachta s vodomerom na pozemku (40 replies)
 27. nezapísaný vklad na kataster (3 replies)
 28. Priebeh rozvodu na súde (8 replies)
 29. Ako dlho je platná pokuta od realitnej kancelárii po odstúpenia od zmluvy ? (11 replies)
 30. Pochybenie zamestnávateľa pri prijímaní do zamestnania (3 replies)
 31. 5§ OZ (3 replies)
 32. Nutnost vyplnenia tlaciva pre ucely posudenia zachovania centra zaujmov ak posledne zamestnanie bolo v SR? (9 replies)
 33. Ako správne uviesť v darovacej zmluve podiely na byte? (5 replies)
 34. Kde sa nachádza odborná štátna asociácie spo posudkovej organizácie (1 replies)
 35. Právo spoluvlastníka (9 replies)
 36. prevod podielu na byte na dieťa (9 replies)
 37. navrh na vklad do kn - vzor (1 replies)
 38. Musí platiť klient odmenu advokátovi aj vtedy ak súd uložil povinnosť uhradiť trovy protistrane? (1 replies)
 39. Poslanec a riaditeľ skoly (1 replies)
 40. Súhlas vlastníkov bytov (52 replies)
 41. Cenová ponuka zaslaná tretej osobe (1 replies)
 42. čo znamenaju udaje v LV (4 replies)
 43. Exekútor (9 replies)
 44. Overenie - darovacia zmluva (3 replies)
 45. Odobratie auta exekutorom. (2 replies)
 46. Ako si uplatniť súdne trovy pri dedičstve? (4 replies)
 47. Nevysporiadané BSM (8 replies)
 48. Chcela by som dočasne poskytnúť k užívaniu pozemky pribuznému, aká je najlepšia a najváhodnejšia cesta? (7 replies)
 49. Ziadat na sude platobny rozkaz alebo exekuciu? (1 replies)
 50. Mám právo nepredať zákazníkovi tovar? (14 replies)
 51. Vrátenie zaplatenie poplatkov pred začatím súdneho konania (4 replies)
 52. ZMLUVA o distribúcii produktov - jej ukončenie a zákaz predaja od dodávateľa (18 replies)
 53. Je postup správcu bytov zákonný ? (2 replies)
 54. Čo robiť, ak Vás na ulici fyzicky napadne dôchodca? (40 replies)
 55. Práca a pracovná zmluva (10 replies)
 56. Mozem odmietnut pracu ktoru mi ponukol urad prace? (13 replies)
 57. Aká mailová adresa sa pokladá za pracovný email? (33 replies)
 58. Môže má zamestnávateľ nútiť robiť 12tky ak mám na prac.zmluve 3 zmennú prevádzku? (11 replies)
 59. Môže mi zamestnávateľ neschváliť dovolenku ak nemám náhradníka? (10 replies)
 60. Vymahanie spatneho prenajmu za pozemok pod budovou, ktoru sme predali (9 replies)
 61. Pravo na vratenie penazi za kupeny tovar pri druhej reklamacii (1 replies)
 62. Exekučne zablokovaný účet, zablokovaná celá mzda (4 replies)
 63. Môžeme vyhádzať veci zo spoločných priestorov? (10 replies)
 64. Zmluva o výkone a sprave nehnutelnosti, zalohovy predpis a moznosti zmeny. (0 replies)
 65. jazykovú kurz v zahraničí a úrad práce (4 replies)
 66. Zadrzany VP na Slovensku (11 replies)
 67. Dedicstvo (21 replies)
 68. Spoločná príjazdová cesta (7 replies)
 69. Prikazana praca nadcas (9 replies)
 70. odmietnutie chodenie po pracovnej dobe na domove schodze (2 replies)
 71. Sú povolené prehliadky našich intímnych miest a nohavičiek na stredných školách? (16 replies)
 72. Poškodenie majetku ? Nevieme (15 replies)
 73. Trovy (9 replies)
 74. Aké sú podmienky kamerového systému na pracovisku? (2 replies)
 75. Aký je správny postup pri el. komunikáciu cez ZEP? (3 replies)
 76. Zmena priezviska (10 replies)
 77. Môže obec dať do užívania majetok obchodnej spoločnosti, v ktorej má 100 % účasť? (1 replies)
 78. Podmienky pre verejené obstarávanie s nízkou hodnotou (0 replies)
 79. Ako sa brániť voči udaniu? (37 replies)
 80. poskytnutie vyplatnej pasky (16 replies)
 81. Predaj domu - 2 vlastníci. (25 replies)
 82. Aký je rozdiel medzi Kúpno-predajnou zmluvou a Zmluvou o prevode vlastníctva? (napr. prevod vlastníctva z družstevného bytu) (18 replies)
 83. Aká je doba právomoci dozornej rady pozemkového spoločenstva - len počas volebného obdobia alebo neobmedzené? (1 replies)
 84. Zamedzenie vstupu do bytu (12 replies)
 85. Dedenie po rodičoch (23 replies)
 86. Povinne zverejňovaná zmluva (1 replies)
 87. nevyplatenie dedičstva (4 replies)
 88. Dohoda o dedičstve (42 replies)
 89. Je vydedenie potomka hriech? (122 replies)
 90. Problém so stromom a pozemkom (25 replies)
 91. Zamestnavatel mi zadrzal list ktory som poslal na iny štatny urad (18 replies)
 92. Podiel na byte (11 replies)
 93. Prednostne právo na kúpu pozemku (6 replies)
 94. § 127 OZ (3 replies)
 95. Dedičstvo. (2 replies)
 96. info o obalovom materiáli na fakture? (1 replies)
 97. miestne dane (3 replies)
 98. Prekladka elektr. kabla (3 replies)
 99. Ochrana osobných údajov (0 replies)
 100. Výzva exekútora na vykonanie zrážok zo mzdy (3 replies)
 101. Pravo na odplatu. (1 replies)
 102. Povinnost z dedenia? (5 replies)
 103. znalecky posudok pravosti podpisov (5 replies)
 104. Nevesta nechce dať vnučku starým rodičom. (24 replies)
 105. Uznanie kreditového príplatku (0 replies)
 106. elektronický podpis formátu XML (0 replies)
 107. pracovno právne vztahy Rakusko (1 replies)
 108. Som plne zodpovedný za škodu na vozidle autoškoly ? (6 replies)
 109. Bude ma súd kontaktovať ohľadne konania voči dlžníkovi? (1 replies)
 110. Neprebehnuta delimitacia v SocPoist co s tym? (1 replies)
 111. Manzelov osobny bankrot (3 replies)
 112. Môže odo mňa zamestnávateľ požadovať náhradu škody? (8 replies)
 113. Miesto vykonu prace - vodic (2 replies)
 114. Ako podať výpoveď tak, aby sa minimalizovala snaha zamestnávateľa o zdržiavanie zamestnanca alebo problémy (18 replies)
 115. Manželka ako spoluvlastník nehnuteľnosti - zápis na LV (4 replies)
 116. kratkodoby prenajom bytu a legislativa (5 replies)
 117. listinný rovnopis elektron. úradného dokumentu (7 replies)
 118. Nová PN po ukončení PN (7 replies)
 119. Ziadost o neplatene volno (1 replies)
 120. Musím účtovať o úrokoch z omeškania do dňa zaplatenia istiny? (1 replies)
 121. Predkupné právo - príjazdová cesta (15 replies)
 122. Ako dlho trva vyjadrenie sudu na zvysenie vyzivneho?? (5 replies)
 123. Dorovnanie základnej mzdy variabilnou zložkou. (21 replies)
 124. Zmier-nedodržanie dohody. (3 replies)
 125. prepis auta (7 replies)
 126. Monopol v obci (1 replies)
 127. Môžem dodatočne požiadať o zaslanie nového OP poštou, príp. niekoho splnomocniť k prevzatiu? (7 replies)
 128. úrad práce (7 replies)
 129. Môžem poberať opatrovateľský príspevok na rodinného príslušníka ZŤP a zároveň isť na PN zo zamestnania, ktoré som vykonávala na štvrtinový uväzok? (2 replies)
 130. Dlh (5 replies)
 131. Predaj pozemku obcou (5 replies)
 132. Ake dlhy mozem prihlasit do osobneho bankrotu?Možu sa prihlasit aj pozicky od fyz.osob? (5 replies)
 133. Možno následovné pokladať za trestný čin manipulovania, či zatajovania veci , ktorá je súčasťou exekúcie : (2 replies)
 134. odvolanie voči rozhodnutiu ÚPSVaR (18 replies)
 135. Aka doba reklamacneho procesu je pre s.r.o.? (4 replies)
 136. GDPR - pokuta (8 replies)
 137. vie mi niekto poradiť ako čo najrýchlejšie medializovať problém?? (4 replies)
 138. Výrobná hala - splátky a neskôr odkúpenie za zvyšnú sumu - aká zmluva? (1 replies)
 139. Bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov (4 replies)
 140. Povinnosti občianskeho združenia (0 replies)
 141. ukončenie živnosti (1 replies)
 142. Vplyv nesplacania uverov v minulosti na ziadost o hypouver (8 replies)
 143. ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom vo väzbe (4 replies)
 144. škoda spôsobená kontajnerom (4 replies)
 145. Zrušenie tvraleho pobytu rod.prislušnika (5 replies)
 146. Predlžovanie nájomnej zmluvy podľa OZ (5 replies)
 147. Obecná akcia a vyberanie vstupného (1 replies)
 148. Neplatné zrušenie pracovného pomeru - dátum ukončenia - dohoda (3 replies)
 149. PZP a zmena trvalého bydliska (9 replies)
 150. V akom pomere sa vysporiada BSM, ked jeden z manželov počas manželstva dostal dar 1/2 nehnutelnosti ? (9 replies)
 151. Zákonná lehota na vystavenie odpisu maturitneho vysvedcenia (2 replies)
 152. výška preddavkov za spotrebu vody po predaji bytu (2 replies)
 153. Súdne pojednávanie (5 replies)
 154. Dôvody hodné osobitného zreteľa/invalidita (2 replies)
 155. Vydanie zdravotnej dokumentácie (9 replies)
 156. Kúpa pozemku od osoby žijúcej v zahraničí (2 replies)
 157. Hospodárske a trestné právo (28 replies)
 158. Prenajala som pôdu a prenajímateľ neplatí dohodnuté nájomné. Čoho sa môžem dožadovať? (1 replies)
 159. Predaj podielu na pozemku (1 replies)
 160. Ako zastaviť exekúciu ktorá nadobudla vykonateľnosť dňa 3.4.2014 a právoplatnosť 23.4.2014. (1 replies)
 161. Vynatie pozemku z exekucie (7 replies)
 162. Učiteľka, VŠ vzdelanie II. stupňa, prax 9 rokov - môže sa táto prax zarátať do služobnej praxe v štátnej službe ? (0 replies)
 163. Ako dorucuje Rozhodnutie ESLP v Strassburgu advokatom ? (2 replies)
 164. starostlivost o stareho cloveka (1 replies)
 165. Platnost poistky pre ukradnuty telefon v ramci Alza NEO (4 replies)
 166. Výplata náhrady mzdy za neplatné zrušenie pracovného pomeru - odvody (4 replies)
 167. Platenie zdravotných odvodov. (3 replies)
 168. Predčasné ukončenie RD a nástup na ID (2 replies)
 169. Do akej doby má stavebný úrad vydať rozhodnutie z výkonu štátneho stavebného dohľadu? (1 replies)
 170. SZČO bez živnosti len na Dič - nárok na podporu v nezamestnanosti (3 replies)
 171. Darovacia zmluva a jej platnosť (15 replies)
 172. Elektronická komunikácia zo strany úradov (5 replies)
 173. Neplatnosť kúpnej zmluvy (4 replies)
 174. Ťarcha (2 replies)
 175. obnova dedičského konania (2 replies)
 176. Zverejnenie v médiách (11 replies)
 177. Materska dovolenka pri navrate zo zahranicia (1 replies)
 178. Dostanem podporu po navrate domov zo zahranicia po 9 a pol rokoch? (7 replies)
 179. Môžem dodatočne, po zhruba 3 rokoch, vymáhať odškodné po úraze zavinenom inou osobou počas výkonu zamestnania? (10 replies)
 180. Vecné bremeno (1 replies)
 181. Komercne poistenie v zahranici aj doma (3 replies)
 182. Darovanie domu (12 replies)
 183. ochranné pásmo diaľkovodu pitnej vody na súkromnom pozemku (1 replies)
 184. odstupné (1 replies)
 185. Platobna neschopnost kvoli zdraviu (9 replies)
 186. Kedy vlastne dosiahnem dôchodkový vek? (1 replies)
 187. Reklamácia tovaru vo veľkosklade (3 replies)
 188. Čo robit ak je realita ina ako zapis v katastri? (5 replies)
 189. Bude mi výplata vdovského dôchodku pozastavená? (3 replies)
 190. Odvolanie hlavnej kontrolorky obce (1 replies)
 191. dedičstvo (2 replies)
 192. Dedičstvo a investovanie tohoto majetku v manželstve (5 replies)
 193. Moze jeden z manzelov zalozit vecne bremeno v prospech tretej osoby na nehnutelnost vo svojom vylucnom vlastnictve bez suhlasu manzela? (4 replies)
 194. Kedy musím absolvovať "prvú" lekársku prehliadku v 65 tke? (2 replies)
 195. Skontrolovat zmluvu o sprostredkovani a zastupeni klienta (0 replies)
 196. ROZDIEL medzi záverečnou rečou a posledným slovom v súdnom konaní (9 replies)
 197. Výplatná páska počas dlhšej PN (3 replies)
 198. exekútor a účet (4 replies)
 199. Osobný bankrot a ŠFRB (8 replies)
 200. Musí byť úradne overený dodatok k darovacej zmluve? (8 replies)
 201. Je povinný sused starať sa o jeho pozemok? (9 replies)
 202. Znalecký posudok - v súdnom konaní (21 replies)
 203. GDPR - poskytovanie údajov tretím stranám. (2 replies)
 204. Exekúcia (4 replies)
 205. Vysporiadanie podielov (1 replies)
 206. Vecné bremeno (12 replies)
 207. Záloha svadobných šiat (5 replies)
 208. Kedy sa dá napadnúť dedičské konanie? (10 replies)
 209. Z coho sa ráta podpora v nezamestnanosti, ked som bola rok na Pn? (5 replies)
 210. Výpis z telefónneho čísla (5 replies)
 211. Je platná zmluva o zriadení vecného bremena, ak oprávnený nemá tam uvedené rodné číslo? (3 replies)
 212. Dedičské konanie - nedodržaný sľub (20 replies)
 213. Vyplatenie pozemku po predaji do 3 dni - dedičské rozhodnutie (34 replies)
 214. Datum v dodatku k pracovnej zmluve (3 replies)
 215. Konatel v dvoch s.r.o. kombinovanie platieb dodavatelom (4 replies)
 216. Platnosť-účinnosť časti VZN u ktorej prokurátor zistil nesúlad so zákonom (1 replies)
 217. Kúpa domu s tromi ťarchami, prvá je pre ŠFRB. (5 replies)
 218. Vyplatenie menšinových dedičov (2 replies)
 219. ako sa brániť proti cudziemu človeku? (1 replies)
 220. Trvaly pobyt (10 replies)
 221. Zmluva o obchodnom zastúpení na dobu určitú. (1 replies)
 222. právoplatnosť rozsudku (3 replies)
 223. Ochrana neplatica-podnajomnika (7 replies)
 224. Patria peniaze vybraté z vkladných knižiek dva roky pred rozvodom do BSM. (1 replies)
 225. Obhliadka auta-povinnosť policajta? (25 replies)
 226. Mozu byt dve plomby na Liste vlastnictva? (2 replies)
 227. Problémový senior (48 replies)
 228. Sused vykopaním novej studne úplne stiahol vodu z našej studne. Čo môžem s tým spraviť? (12 replies)
 229. Musím vypovedať ohľadom dedičstva môjho nebohého otca? (7 replies)
 230. inv. dochodok (17 replies)
 231. Vratenie tovaru Bazos (2 replies)
 232. Môže Obec predať obecný pozemok, ktorý je jedinou prístupovou cestou k súkromnému pozemku, osobe, ktorá nie je vlastníkom tohoto súkromného pozemku? (2 replies)
 233. Predaj-kúpa auta na splnomocnenie (0 replies)
 234. Danove priznanie - Dan z uroku za poskytnutu pozicku (5 replies)
 235. daň z nehnuteľnosti (2 replies)
 236. musím uviesť hodnotu nehnuteľnosti v darovacej zmluve podľa nových predpisov? (12 replies)
 237. Obnova dedičstva (4 replies)
 238. Príspevok na dochádzku za prácou. (0 replies)
 239. Ktorí štátni zamestnanci podávajú MP? (3 replies)
 240. Práca invalidného dôchodcu (9 replies)
 241. skoncenie pracovneho pomeru pocas rizikovoveho tehotenstva (7 replies)
 242. Môže obec pri predaji pozemku žiadať, dokedy sa musí začať stavať? (9 replies)
 243. Ako previesť nehnutelnost ........na ktorej je exekucia na zaklade notarskej zapisnice o vysporiadaní BSM (1 replies)
 244. Hlasovanie v pozemkovom spoločenstve. (1 replies)
 245. Materská dovolenka po podpore v nezamestnanosti (v ochrannej dobe) (2 replies)
 246. Ako zakročiť proti neférovému využívaniu parkovacieho miesta na spoluvlastníckom pozemku? (4 replies)
 247. Exekucia po piatich rokoch (3 replies)
 248. Dohoda o vytvorení spolocneho uctu na zabezpecenie tretej osoby (8 replies)
 249. Darovaná nehnuteľnosť (3 replies)
 250. Ake su zmeny pri navrhu na vklad po novembri 2018 ? (7 replies)