1. Účasť na súdnom pojednávaní (2 replies)
 2. Naskenovaný podpis na zmluve (1 replies)
 3. povinnosti zamestnavatela - upratovacia sluzba (17 replies)
 4. Výpoveď nájomnej zmluvy PRED začiatkom nájmu (6 replies)
 5. Skúsenosti s nevypovedateľnou zmluvou po dobu 24 mesiacov (4 replies)
 6. Potrebujeme zablokovať peniaze nášho bytového domu. Rýchlo. (7 replies)
 7. Odstúpenie od zmluvy kvôli neúplnej zásielke. (16 replies)
 8. nárok na úrazovú rentu (2 replies)
 9. Vyhražanie sa - podvod s predajom cez inzerat (16 replies)
 10. Obmedzenie zárobku pri čiast invalidnom dôchodku (4 replies)
 11. Opatrovany a dlhodobá OČR (0 replies)
 12. Odchod zo zamestnania bez nájdenie náhrady za seba (právne následky) (54 replies)
 13. Je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa zák. 98/ 2014 Z.z. o krátkod. nájme bytu medzi prenaj.- ako FO nie na živnosť, a nájomcom - ako s.r.o. ? (1 replies)
 14. Náhľad do privatizačnej zmluvy za účelom bádania. (2 replies)
 15. Ako správne spísať návrh na vklad (5 replies)
 16. Majú vlastníci bytov právo odhlasovať si nového revízora výťahov? (6 replies)
 17. Trestné právo 2021 (2 replies)
 18. Môže nastať plnenie zmluvy pred nadobudnutím účinnosti? (2 replies)
 19. 70 rokov po smrti: Zanikli autorské práva alebo patria vydavateľovi? (2 replies)
 20. Pitný režim na pracovisku (6 replies)
 21. Ako ziskať pozemok, ktorý ma v prenajme družstvo od SPF ? (4 replies)
 22. zrusenie darovacej zmluvy (9 replies)
 23. príloha k elektron. zápisu na zmenu základného imania a rozsah splatenia v obchodnom registri - Sk na Eur (0 replies)
 24. mozem odhlasit sestru z trvaleho pobytu v byte obecneho uradu? (5 replies)
 25. Môže závet znieť "všetok svoj majetok" odkazujem ...? (21 replies)
 26. Zápis r.č. do obchodného registra (2 replies)
 27. zápis rodného čísla do obchodného registra (3 replies)
 28. Volba predsedu SVB písomné hlasovanie - chodenie po bytoch (5 replies)
 29. Zmluva o poskytovaní reklamy uzatvorená po telefóne (5 replies)
 30. Má väčšiu právnu silu organizačná štruktúra alebo pracovná náplň? (5 replies)
 31. AdMeter, Median (1 replies)
 32. Zistovanie zdravotneho stavu v prevadzkach (13 replies)
 33. Nechcem, aby dedil môj exmanžel (16 replies)
 34. Manželstvo v zahraničí - strata občianstva? (1 replies)
 35. Prenájom trávnatého pozemku (3 replies)
 36. dedenie po osamelej osobe (3 replies)
 37. Mám právo požadovať od zamestnávateľa výpis z registra trestov po ukončení prac. pomeru? (2 replies)
 38. Ukoncenie najomnej zmluvy bytu (1 replies)
 39. Probacny dohľad zákaz konzumácie alkoholu nariadená ambul liečba (0 replies)
 40. Dvojite obcianstvo (5 replies)
 41. Kto ma právo parkovať na pozemku určenom na parkovanie ? (7 replies)
 42. Vlastnictvo domu (4 replies)
 43. Využívanie stavby/garáže na mojom pozemku (3 replies)
 44. Právo prechodu cez môj pozemok a arogantný sused (7 replies)
 45. Dedičské konanie (12 replies)
 46. Ziadost o odpredaj podielu nehnutelnosti Obcan obcanovi musi odpovedat? (2 replies)
 47. Mám poistnú udalosť na nehnutelnosti, čo musí byť na faktúre? (2 replies)
 48. Musi mat kazda polyfunkcna budova svojho spravcu? (16 replies)
 49. Darovanie chaty (28 replies)
 50. Zavet alebo darovacia zmluva? (17 replies)
 51. Parkovanie pri bytovke (2 replies)
 52. Platnosť Dohody po zmene spoluvlastníka (2 replies)
 53. Chata na cudzom pozemku (4 replies)
 54. Kúpa pozemku na ktorom stojí garáž (2 replies)
 55. Prerábka bytu (10 replies)
 56. Vypoved v skusobnej dobe po oznameni tehotenstva (29 replies)
 57. Vydedit (8 replies)
 58. Ako exekutor vie o bankovom ucte? (14 replies)
 59. Vyplatenie súrodenca (15 replies)
 60. Ukončenie pracovného pomeru - zo zdravotných dôvodov - odstupné (4 replies)
 61. Vypoved zo zdravotnych dovodov (6 replies)
 62. Môže sused kopať elektriku cez súkromný pozemok bez povolenia majiteľa ak sa elektrikárska rozvodová skriňa nachádza na súkromnom pozemku? (5 replies)
 63. odhlasenie trvaleho pobytu (2 replies)
 64. Exekúcia ZP a dohodár s nizkym príjmom (11 replies)
 65. Leasing motorového vozidla a zapožičanie inej osobe. (4 replies)
 66. dedenie pri druhom manzelstve (2 replies)
 67. neospravedlnená absencia počas výpovednej doby (10 replies)
 68. odkúpenie podielu nehnuteľnosti od maloletých synovcov (3 replies)
 69. Záleži na tom, kto podá návrh na rozvod ako prvý? (5 replies)
 70. Dokedy môže trvať šetrenie trestného oznámenia? (8 replies)
 71. Vklad do katastra- o co ide? (5 replies)
 72. Čiastočný invalidný a odstupné (6 replies)
 73. Možnosť zvýšenia invalidného dôchodku z mladosti nad 70% (1 replies)
 74. Kataster (3 replies)
 75. Prepis domu z nesvojpravneho brata (4 replies)
 76. ake su podmienky pre odhlasovanie zateplenie druzstevnych bytov (4 replies)
 77. presídlenie zamestnávateľa do ČR počas rodičovskej dovolenky (14 replies)
 78. Je potrebný súhlas zamestnávateľa ak mám sním dohodu a chcem zároveň pracovný pomer u konkurenčného zamestnávateľa? (1 replies)
 79. Zly pocet kusov za danú cenu v internetovom obchode (1 replies)
 80. môže notárka náhodne rozdeliť majetok medzi pozostalých? (3 replies)
 81. nehnutelnost - sudny spor a vlastnicke pravo (4 replies)
 82. Trestne oznamenie na FB stranku (7 replies)
 83. Čo je bezškodový priebeh pzp? (3 replies)
 84. nakup,predaj pôdy pre zahradkarsku organizáciu (3 replies)
 85. Kto platí FPÚaO, odmenu správcovi a poistenie? (19 replies)
 86. Môže sa zbaviť poisťovňa poist. plnenia za škodu spôsobenú vetrom? (7 replies)
 87. Uhrada sudneho poplatku (1 replies)
 88. Aká je sankcia za podanie lieku bez predpisu? (27 replies)
 89. Ako vysporiadat majetok ziskany darom po rozvode? (11 replies)
 90. ochrana obcianskeho preukazu (14 replies)
 91. Výberové konanie a úrad práce (3 replies)
 92. Čo je výhodnejšie ohľadom cenných papierov - dedenie po smrti majiteľa, alebo darovanie (prepis) od ešte žijúceho majiteľa? (4 replies)
 93. Predaj polnohospodarskej pody v extravilane (6 replies)
 94. Predaj spoluvlastnickeho podielu na pozemku, kde su pozastavene V-plomby a je dana zaloba na relativnu neplatnost kupnej zmluvy (6 replies)
 95. Spoločný dvor (3 replies)
 96. Môže zamestnávateľ krátiť odmenu za prácu, po pozretí kamerových záznamoch na pracovisku na pracovisku máme ks (6 replies)
 97. Bezdovodne obohatenie? (8 replies)
 98. Kupa bytu pre mamu (19 replies)
 99. Úradná šikana kvôli vydržaniu (5 replies)
 100. Dedicstvo (1 replies)
 101. Zdravotna poistovna - ukoncenie studia v strede mesiaca a praca az od dalsieho mesiaca (3 replies)
 102. Ako sa brániť proti otravnej susede? (20 replies)
 103. Úrad práce a problémy okolo neho a mňa (9 replies)
 104. Dom kúpený v dobrej viere na pozemku, ktorý je predmetom sporu (10 replies)
 105. Práca študenta (stredoškoláka) v ČR - podmienky (1 replies)
 106. Brigáda (5 replies)
 107. Lekársky posudok a výpis z registra trestov (1 replies)
 108. Je možné odstúpiť od dodatku ku kúpnej zmluve? (10 replies)
 109. Duplicitné porušenie predkupneho prava, čo teraz ? (6 replies)
 110. Ukoncenie vyzivovacej povinnosti na plnolete dieta (11 replies)
 111. odstupné pri ukončení prac. pomeru po dlhodobom neplatenom voľne (1 replies)
 112. Nezaočkovaný proti Covidu- zamestnávateľ (21 replies)
 113. Darovanie, alebo predaj pozemku (5 replies)
 114. Ako overiť identifikáciu klienta bez jeho fyzickej prítomnosti podľa zákona AML (2 replies)
 115. Zmena konatela -vzor zapisnice - nema niekto ? (1 replies)
 116. Ide o konflikt záujmov ak poslanec a predseda Komisie výstavby a správy majetku mesta si schváli pozemok na záhradu, o ktorý majú veľký záujem viacerí občania? (3 replies)
 117. Koniec poberania rodičovského prispevku (6 replies)
 118. Ako vypočitať podiel na byte? (18 replies)
 119. Vysporiadanie BSM (8 replies)
 120. Výrub stromu- je potrebné povolenie a od koho? (1 replies)
 121. Vysporiadanie vlastníctva (3 replies)
 122. Vysporiadanie BSM (1 replies)
 123. Zmena organizačnej štruktúry - povinnosť prerokovať s odbormi? (0 replies)
 124. Kopia kupnej zmluvy z katastra (2 replies)
 125. Aký význam majú slová : technické zázemie ? (4 replies)
 126. záväznosť právnych nariadení (7 replies)
 127. Opatera rodicov jedno dieta opatruje, druhe odmieta (14 replies)
 128. spoločný pozemok (7 replies)
 129. Prišla Vám upomienka z Orange za číslo, ktoré už ani neviete, že existuje, odporúčam neplatiť ju (14 replies)
 130. Viac predávajúcich na jednej kúpnej zmluve (2 replies)
 131. Dotácia na nájom (2 replies)
 132. Vyslanie zamestnancov do Rakúska (1 replies)
 133. Neukončený nájom nebytového priestoru (8 replies)
 134. BSM - vymahanie splatok za uvery po rozvode (1 replies)
 135. Úrad práce (1 replies)
 136. Chcem kupiť chatu,ale napísať ju na syna.Ako mám postupovať? (9 replies)
 137. Úrad práce (1 replies)
 138. Predaj bytu v BA - zmluva (4 replies)
 139. Dedenie (8 replies)
 140. Kto podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva? (1 replies)
 141. evidencia na UP (1 replies)
 142. Strata súkromia, na spoločnom pozemku, dvoch chát (3 replies)
 143. Invalidný dôchodok, opatrovateľský príspevok (7 replies)
 144. Reklamácia kozmetického tovaru 2 mesiace po kúpe (2 replies)
 145. Do kolkych dni musi vydat urad prace rozhodnutie ked sa clovek odvola proti rozhodnutiu? (4 replies)
 146. Nahrávka pre televíziu alebo rozhlas (9 replies)
 147. Predaj garáže s troma spoluvlastníkmi (2 replies)
 148. Potrebujem test na covid 19 ako účastníčka správneho konania na úrade MČ? (13 replies)
 149. predaj polovice domu (2 replies)
 150. Zdedený pozemok a stavba domu (3 replies)
 151. Mám sa pridať k žalobe príbuzných na štátny orgán? (9 replies)
 152. RD-vydržanie? (5 replies)
 153. Syn ma nahovoril predat moj dom a vyplatit ho, teraz ma vyhadzuje. Co mam robit? (6 replies)
 154. Môže osoba na polovičnom invalidnom dôchodku, ktorá čerpá neplatené voľno, prerušiť neplatené voľno a čerpať PN-ku? (2 replies)
 155. Môže mi sused zobrať vlastníctvo vydržaním? (7 replies)
 156. Covid19 - Výnimka 180 dní alebo 90 dní od ochorenia? (3 replies)
 157. Dane medzinarodne - optimalizacia a tipy (1 replies)
 158. Odstupne (4 replies)
 159. Zápis v liste vlastníctva (2 replies)
 160. Počíta sa do vymeriavacieho základu dávky v nezamestnanosti aj obdobie neplateného voľna? (6 replies)
 161. Platby za energie, poistenie a daň z nehnuteľností (4 replies)
 162. Parkovanie pred domom na obecnom pozemku (28 replies)
 163. Polícia upozorňuje na povinnosť oznámiť trestný čin, neporušuje ju tiež? (22 replies)
 164. Odpojenie sa od spoločného vykurovania (5 replies)
 165. Staci na podpis zalozneho prava overene splnomocnenie? Jedna sa o zalozcu (1 replies)
 166. Dedičstvo - kto dedí a v akom pomere? (24 replies)
 167. Ako sa môžem vyhovoriť polícii, že nemám antig./PCR test? (21 replies)
 168. Akú zmluvu môže uzatvoriť živnostník - reallitná kancelária s FO nepodnikateľom o zabezpečovaní služieb prenájmu bytu ? (1 replies)
 169. postup pri zmene mimo zastavaného územia na zastavané územie (rozšírenie pôsobnosti tabule obce) (5 replies)
 170. Trestné právo, kto to má vyplatiť? (18 replies)
 171. darovanie, dedicstvo a pravo dozivotneho uzivania (10 replies)
 172. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (11 replies)
 173. Kúpa nehnuteľnosti zo zahraničia na Slovensku. (4 replies)
 174. Preradenie na novu pozíciu (6 replies)
 175. Odobratie VP (6 replies)
 176. Predvolanie (10 replies)
 177. Znalecký posudok (15 replies)
 178. Zostávajú vlastnícke práva zachované pri jednoduchej pozemkovej úprave? (4 replies)
 179. Skončila mi nájomná zmluva v decembri a bývam načierno (32 replies)
 180. Životná poistka - podvod?! (15 replies)
 181. Zatarasenie prístupovej cesty k pozemku (7 replies)
 182. Dlžník zomrel. Dom ma exekuč. záložné právo. Čo teraz veriteľ? (10 replies)
 183. Rozdelenie majetku po rozvode ked len jeden z manzelov ma uver (2 replies)
 184. Nedodanie kupovanej postele (4 replies)
 185. Kto je vinný za nedodržanie ustanovení kúpnej zmluvy? (4 replies)
 186. Uživatelia nehnuteľnosti s právom doživotného bývania a dlžoby (2 replies)
 187. Vysporiadanie pozemku u notara (1 replies)
 188. Nevlastne deti a dedenie (14 replies)
 189. Moze ma zamestnavatel donutit dojst na tzv poradu pocas dovolenky? (10 replies)
 190. Nevyčerpaná podpora a opätovné čerpanie (5 replies)
 191. Príspevok v nezamestnanosti (10 replies)
 192. Odstúpenie od zmluvy o zájazde bez platenia storno poplatkov (3 replies)
 193. Dedenie, sestrine záväzky voči mame (3 replies)
 194. Zmena obsahu inzeratu na predaj bytu (10 replies)
 195. Vysporiadanie BSM podľa môjho ex (5 replies)
 196. Výpoveď po materskej dovolenke (2 replies)
 197. Kúpa rodinného domu od vlastných rodičov (6 replies)
 198. práca na mobilnej montážnej plošine j (1 replies)
 199. Naturamed odstúpenia zmluvy (11 replies)
 200. Dve otazky ohladom vratenia SOS dotácii a spätného vyradenia z úradu prace (8 replies)
 201. Ako získať pozemok od SPF? (1 replies)
 202. Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú (6 replies)
 203. Môžem si zobrať skalu zo starého kameňolomu? (19 replies)
 204. Koľko asi zhruba môže stáť poplatok za znalecký posudok, týkajúci sa psychologického vyšetrenia dieťaťa? (3 replies)
 205. Ako postupovat ak jeden z dedicov je dlznik s trvalym pobytom v dedenej nehnutelnosti. (24 replies)
 206. Výpoved najmu bez zmluvy (3 replies)
 207. Dedicstvo (39 replies)
 208. Vedome porušenie KZ zo strany zamestnávateľa (1 replies)
 209. Opatrovanie. (4 replies)
 210. Povinná osoba - Postup v zmysle ALM programu pri všetkých klientoch ? (0 replies)
 211. Čo potrebujem na vrátenie vodičskeho preukazu? (4 replies)
 212. Zmluva o dielo s FO vyplatená bez faktúry (7 replies)
 213. Možem použiť rozprávkovú postavičku pri podnikaní? (1 replies)
 214. Aké odvody platia uchádzačovi na upsvar? (6 replies)
 215. Kto je zodpovedny za nezaplombovane elektromery v bytovom dome? (4 replies)
 216. Zmluva o buducej KZ - narok na vratenie 1. casti kupnej ceny (2 replies)
 217. Nariadený pracovny odpočinok podľa paragrafu 93 Zakonníka práce (8 replies)
 218. Odovzdanie bytu pri platbe formou vinkulacie v banke (4 replies)
 219. dovolenka pri zmluve na dobu určitú (6 replies)
 220. Referencie (5 replies)
 221. Kde získam k dôchodku potrebné potvrdenia od zamestnávatelov z dávnejšej doby? (12 replies)
 222. Musím prijať ponuku práce z UPSVR keď mzda je ovela nižšia? (22 replies)
 223. Mám sa sťažovať na kataster? (8 replies)
 224. Elektronický podpis na zmluve. Ktorý? (3 replies)
 225. Ako môžeme predať nehnuteľnosť čiastočne zaťaženú Exekúciou? (7 replies)
 226. Lehota pri odvolaní (0 replies)
 227. Dedicske konanie za otca (19 replies)
 228. Nevysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou (10 replies)
 229. Pravoplatna zmluva ? (14 replies)
 230. Povinnost platby za hospic pre asocialneho brata (14 replies)
 231. Môžem naraz rozdeliť pozemok a zmeniť vlastníka jednej novej časti na katastri? (2 replies)
 232. Dlh najomnicky (1 replies)
 233. Preradenie tehotnej zamestnankyne na inu poziciu bez jej suhlasu (6 replies)
 234. Lehota na doplatenie mzdy - príplatok za odpracované zmeny cez víkendy a v noci. (5 replies)
 235. Otcovi konci materska, vracia sa do prace - kto ma ziadat o rodicovsky (matka alebo otec?) (1 replies)
 236. Majetkové vysporiadanie medzi súrodencami (6 replies)
 237. Byvaly statutar neodovdzal majetok s.r.o. (2 replies)
 238. Nové zamestnanie počas výpovednej lehoty (9 replies)
 239. pravoplatnost osvedčenia (1 replies)
 240. Podpisovanie dokumentov pre riaditeľa (5 replies)
 241. Daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 242. Denné štúdium, TPP, výživné (9 replies)
 243. Vyziadanie OP do ruk policajta (15 replies)
 244. Poskodeny tovar (4 replies)
 245. Pracovný čas a odpočinok (1 replies)
 246. dohoda u toho isteho zamestnavatela (3 replies)
 247. Mozem zrusit dodavatela elektriny ? (12 replies)
 248. Kto bude dediť? (14 replies)
 249. Oprava mena v rodnom liste - postup? (15 replies)
 250. Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a Doplnky územného plánu (0 replies)