1. kvalifikovanost (2 replies)
 2. započítanie inej praxe (2 replies)
 3. Otvorený list učiteliek ZŠ z Dobšinej (162 replies)
 4. Evidencia vysvedčení (0 replies)
 5. odkedy má byť vyplácaný kreditný príplatok? (2 replies)
 6. Nútený odchod do dôchodku (26 replies)
 7. Ak odmietnem 1/2 úväzok, mám nárok na odstupné?? (4 replies)
 8. Zaradenie do platovej triedy, učiteľka MŠ (4 replies)
 9. Návrh rady školy na odvolanie riaditeľky ZŠ (5 replies)
 10. personalistka/mzdárka v škole (1 replies)
 11. nemecký jazyk na gymnáziu (0 replies)
 12. TALIANCINA-preklad 2 vety (1 replies)
 13. Nekvalifikovaný pracovník na ZŠ (7 replies)
 14. Pedagogický asistent s VŠ II. učiteľký smer (1 replies)
 15. Školský špeciálny pedagog na polovičný uväzok (0 replies)
 16. Obedy v škd (5 replies)
 17. jazykova skola a pedagogicke minimum (0 replies)
 18. Zriadenie súkromnej materskej školy (2 replies)
 19. Náhradné voľno za maturitné skúšky (1 replies)
 20. Suplované hodiny (2 replies)
 21. Oznamenie o zaostavani plnoleteho ziaka - povinnosti triedneho ucitela (0 replies)
 22. Zápočet rokov nepedagogickej praxe v roku 2012 (6 replies)
 23. inžinier strojárskej fakulty (1 replies)
 24. Kde je možnosť absolvovať I. kvalifikačnú skúšku? (3 replies)
 25. môžem učiť Francúzsky jazyk? (2 replies)
 26. narok na odchodne, ano ci nie (5 replies)
 27. Zápočet rokov? (2 replies)
 28. Nemecký jazyk na MŠ (2 replies)
 29. adaptačné vzdelávanie vychovávateľov (4 replies)
 30. Asistentka v materskej škole (2 replies)
 31. prosím o pomoc a radu, a vopred Ďakujem. (1 replies)
 32. Ucitelka v materskej skolke so strednym pedagogickym vzdelanim (3 replies)
 33. maturitná skúška (25 replies)
 34. kam na pedagogicke minimum? (0 replies)
 35. Dobrý deň, (0 replies)
 36. dôchodok (6 replies)
 37. dva úväzky súčasne (5 replies)
 38. Je možné učiť pol úväzku ako učiteľ a pol úväzku ako vychovávateľ na SŠ s poobedňajšo (1 replies)
 39. Je možné učiť pol úväzku ako učiteľ a pol úväzku ako vychovávateľ na SŠ s poobedňajšo (0 replies)
 40. cudzí jazyk - spájanie skupín v rôznych ročníkov (3 replies)
 41. Riaditeľ (1 replies)
 42. Osvedečenie o uvedení do praxe (0 replies)
 43. Matura (9 replies)
 44. Kandidát na riaditeľa školy (2 replies)
 45. Počet v žiakov v skupine a úväzok zástupcu (1 replies)
 46. Akú knihu v anglickom jazyku. (7 replies)
 47. Preklad do angličtiny (8 replies)
 48. No debt collection. (5 replies)
 49. Štandardná dĺžka štúdia a školné (1 replies)
 50. Znížený úväzok (5 replies)
 51. Kto môže byť uvádzajúci pedagogický zamestnanec? (3 replies)
 52. účelové cvičenie (0 replies)
 53. Koľko hodín nadčasu môže mať zástupca riaditeľa ZUŠ? (0 replies)
 54. Pracovné voľno s náhradou mzdy (2 replies)
 55. Krátenie dovolenky (2 replies)
 56. Čerpanie dovolenky po rodičovskej dovolenke (19 replies)
 57. Kde ešte študovať (6 replies)
 58. výstup zo skoly (4 replies)
 59. Uznanie kvalifikácie (2 replies)
 60. Trošku zo základov AJ (10 replies)
 61. PREPLÁCANIE DOVOLENKY (2 replies)
 62. Štúdium AJ externe (2 replies)
 63. nárečové slovo (9 replies)
 64. Prihláška do škd (2 replies)
 65. Kvalifikovanosť (1 replies)
 66. PEP-SZ (1 replies)
 67. Poprosím o skontrolovanie gramatiky (1 replies)
 68. Pedagóg prijatý na dohodu (3 replies)
 69. Výpoveď, nariadená dovolenka, a zákaz zdržiavať sa na pracovisku (21 replies)
 70. Moze mi toto zamestnavatel urobit? :( (1 replies)
 71. možem učit v MŠ? (5 replies)
 72. priznávanie kreditov nekvalifikovaným učiteľom (1 replies)
 73. Nahrádza rigorózna skúška (titul PhDr./PaedDr.) 1. kvalifikačnú skúšku? (1 replies)
 74. Môžem učiť na škole ? (1 replies)
 75. uznanie kreditov (0 replies)
 76. Výsledky úspešných projektov ,,Revitalizácia MŠ 2012". (1 replies)
 77. Normatív na žiaka (1 replies)
 78. riaidteľka materskej školy-prvá atestácia (2 replies)
 79. Kompetencia rady školy (6 replies)
 80. Uznanie I. atestácie??? (0 replies)
 81. Môžem sa zamestnať ako kvalifikovaná vychovávateľka? (0 replies)
 82. Výpočet odstupného po RD (5 replies)
 83. Pedagogická versus odborná prax a získanie 1. atestácie (2 replies)
 84. Preklad abstraktu do Anglického jazyka (1 replies)
 85. Prosim o preloženie abstraktu (6 replies)
 86. Dobrý deň, chcem sa spýtať, či v škd môže pracovať aj pracovník bez potrebného vzdela (5 replies)
 87. EU fondy pre o.z. (1 replies)
 88. Pomoc s abstraktom (1 replies)
 89. Máte na škole zaradený predmet RŠF ? (4 replies)
 90. Veľmi vás prosím o preloženie abstraktu do anglického jazyka... (8 replies)
 91. Prosím o radu (0 replies)
 92. Stravovanie v skolskej jedalni zakladnej skoly (3 replies)
 93. zastupovanie a prípravy (0 replies)
 94. vypoved a pn (2 replies)
 95. kreditový príplatok (2 replies)
 96. Začlenený žiak a triedny výkaz (2 replies)
 97. abstrakt do záverečnej práce (1 replies)
 98. Úväzok po maturitách (5 replies)
 99. platové zaradenie (0 replies)
 100. je rozširujúce štúdium a špecializačné kvalifikačné štúdium jedno a to isté? (0 replies)
 101. Priznanie kreditov riaditeľke materskej školy (2 replies)
 102. náhrada 1. atestácie (0 replies)
 103. Môžem si ospravedlniť vymeškané hodiny? (1 replies)
 104. Ako je to správne? (8 replies)
 105. vypoved (7 replies)
 106. Komunikácia (11 replies)
 107. Uznanie kredtov (2 replies)
 108. PROSÍÍÍM!!! Pomoze mi niekto prelozit abstrakt do AJ? Je to surne :/ (26 replies)
 109. Dokončenie titulu (3 replies)
 110. Jazykové okienko (3 replies)
 111. Zasielanie žiadosti (1 replies)
 112. Môže byť riaditeľka materskej školy zároveň aj triednou učiteľkou v materskej škole ? (2 replies)
 113. Priznanie I. atestačnej skúšky (0 replies)
 114. prax (2 replies)
 115. ukážková príprava ŠKD (4 replies)
 116. Som iba učiteľ alebo aj odborný zamestnanec? (10 replies)
 117. nástenka (2 replies)
 118. platy učiteľov.... (0 replies)
 119. zodpovednosť učiteľa na školskom výlete (5 replies)
 120. kvalifikácia na výučbu cudzieho jazyka (1 replies)
 121. Splnomocnenie k podpisovaniu dovolenkových lístkov od zriaďovateľa (1 replies)
 122. rozširujúci predmer telesná výchova (1 replies)
 123. Zaradenie učiteľky v MŠ do platovej triedy (6 replies)
 124. Specializacia na integrovane deti (1 replies)
 125. Rada z ministerstva školstva (1 replies)
 126. zmena zákona o ŠKD (8 replies)
 127. tema na II. atestaciu (2 replies)
 128. I. kvalifikačná skúška - kde ju mám vykonať? (0 replies)
 129. Pracovná pozícia (1 replies)
 130. Legenda- lit. zaner (0 replies)
 131. podozrenie z trestného činu (1 replies)
 132. uznanie (0 replies)
 133. staci prax na ucenie v skolke? (3 replies)
 134. Príplatok za zastupovanie (0 replies)
 135. Zápis detí (0 replies)
 136. preklad z nemčiny (2 replies)
 137. Čo všetko môžem učiť? (2 replies)
 138. Môže riaditeľ školy poveriť pedagogického zamestnanca určitými úlohami? (1 replies)
 139. Zaradenie do platovej triedy (12 replies)
 140. Zahraničný jazykovy pobyt (1 replies)
 141. pedagogicke minimum a nekvalifikovany zamestnanec (0 replies)
 142. Spájanie žiakov na hodinách (0 replies)
 143. Kvalifikácia - školský špeciálny pedagóg (0 replies)
 144. Prosím vás našla by sa tu nejaká dobrá duša a pomohla mi s prekladom abstraktu? (0 replies)
 145. cestovné náhrady (3 replies)
 146. je potrebný súhlas riaditeľa? (2 replies)
 147. poradca riaditeľa školy (0 replies)
 148. Školská knižnica (0 replies)
 149. Odbornosť zamestnancov v CVČ (0 replies)
 150. Musí mať 5 ročnú prax? (1 replies)
 151. Moze riaditel skoly zamestnat svoju manzelku? (4 replies)
 152. odvolanie riaditeľa školy (8 replies)
 153. II.atestácia (2 replies)
 154. Prosím vás o info - mám záujem o založenie súkromnej MŠ,prípadne špeciálnej materskej (1 replies)
 155. Uznanie kreditov a vydanie osvedčenia (1 replies)
 156. rozsirujuce studium (1 replies)
 157. DPŠ + vychovávateľ (5 replies)
 158. Funkcie-matematika (0 replies)
 159. Vychovávatelia v rade školy (1 replies)
 160. revitalizácia mš 2012 (2 replies)
 161. Preklad z angličtiny (zrušenie projektu) (3 replies)
 162. Čo sa chápe ppod pojmom rozširujúce učivo (1 replies)
 163. môže učiť invalidný dôchodca? (2 replies)
 164. Rozširujúce štúdium (27 replies)
 165. Rozhodnutie o prijati dieťaťa do MŠ (5 replies)
 166. 6/2(1+2) (117 replies)
 167. Taliančina spájanie slovies s di alebo a (0 replies)
 168. zaradená do ŠKD (9 replies)
 169. Mám právo na uznanie prvej atestácie? (1 replies)
 170. kvalifikácia učiteľa (5 replies)
 171. platová trieda (1 replies)
 172. výchovný poradca (0 replies)
 173. Učiteľ nemeckého jazyka (8 replies)
 174. Uplatní sa dieťa v Anglicku/Škótsku? (3 replies)
 175. Aké vzdelanie potrebujem? (5 replies)
 176. započítanie pedagogickej praxe (4 replies)
 177. postup pri zaraďovaní PZ (1 replies)
 178. Vysoké školy - prednášky (21 replies)
 179. Problém s "would" (6 replies)
 180. Platova trieda v materskej škole (2 replies)
 181. Pridelenie kreditov a uznanie prvej atestácie (2 replies)
 182. Počet žiakov v skupine na hodine TEV /telesnej výchovy /, TSV / telesnej a športovej (0 replies)
 183. Monitor v 9. triedach ZŠ (7 replies)
 184. Uvazok a plat - zacinajuci strredoskolsky ucitel (3 replies)
 185. Špecializačné kvalifikačné štúdium (ANJ) - nejasnosti v zákonoch (0 replies)
 186. Preplácanie dovoleniek učiteľov v súkromnej MŠ (3 replies)
 187. asistent učiteľa (9 replies)
 188. vyplácanie kreditného príplatku (7 replies)
 189. voľby riaditeľa školy (1 replies)
 190. mobily a notebooky na škole (4 replies)
 191. Nastup po materskej dovolenke. (1 replies)
 192. Vysoká škola v ČR (1 replies)
 193. atestačná skúška / kreditový príplatok (9 replies)
 194. zaradenie učiteľky na I. stupni. (2 replies)
 195. Priznanie kreditov (3 replies)
 196. Kredity - ani priplatok, ani platovy dekret (3 replies)
 197. Vzdelávanie učiteľa a dochádzka (28 replies)
 198. Riaditeľ školy a záujmové krúžky (2 replies)
 199. kvalifikovanost (0 replies)
 200. pridelenie kreditov (1 replies)
 201. Kredity a kreditovy priplatok ziskane pred 1.1.2012 (4 replies)
 202. Platova trieda (6 replies)
 203. Rigorózka, kredity a kreditový príplatok (38 replies)
 204. "Výstraha pre potencionálnych učiteľov" (0 replies)
 205. vyrovnanie platu §32b ods.1 z.553/2003 (11 replies)
 206. Platová trieda (3 replies)
 207. Kredity (13 replies)
 208. Stará dovolenka (4 replies)
 209. základná škola alebo stredná škola? (17 replies)
 210. Myslite si, ze je studium strata dvanastich rokov zivota? (19 replies)
 211. štúdium klasickej hebrejčiny (9 replies)
 212. Európske kultúrne štúdia UMB externe - študuje niekto? (0 replies)
 213. kreditové vzdelávanie rýchlejšie (2 replies)
 214. porusenie Pracovnej discipliny (16 replies)
 215. Zaradenie do platovej triedy (4 replies)
 216. BASIC-štúdijný program (0 replies)
 217. ked je triedny PN v case polrocnej klasifikacie... (7 replies)
 218. Prijatie cudzinca do MŠ (2 replies)
 219. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľa v DeD (1 replies)
 220. on morning - in morning (2 replies)
 221. zaradenie noveho ucitela (6 replies)
 222. zaradenie noveho ucitela (0 replies)
 223. priplatok za prax (5 replies)
 224. Predškolská pedagogika (10 replies)
 225. Stravovanie v školskej jedálni (18 replies)
 226. Ako študovať na vš popri zamestaní? (5 replies)
 227. špecializačné kvalifikačné štúdium (8 replies)
 228. Nemecky jazyk oprava textu (0 replies)
 229. Nezapisane ucivo v triednej knihe - porusenie pracovnej discipliny? (4 replies)
 230. Aky je plat ucitelov ? (8 replies)
 231. tarifa (2 replies)
 232. Prestup na inu strednu školu počas šk. roka (8 replies)
 233. Platová trieda v MŠ. (22 replies)
 234. Započítanie praxe - ráta sa PN do 5 rokov praxe? (9 replies)
 235. Prideľovanie kreditov (11 replies)
 236. Prideľovanie kreditov (0 replies)
 237. zaradenie odborného zamestnanca podľa 317/2009 (0 replies)
 238. ing a prva atestacie (5 replies)
 239. Pomoc s Nemeckým jazykom (4 replies)
 240. Chcela by som otvoriť cirkevnú umeleckú školu (4 replies)
 241. Zaradenie do platovej triedy (3 replies)
 242. nechcú mi uznať VŠ (5 replies)
 243. Kontinuálne vzdelávanie učiteliek MŠ (2 replies)
 244. Výpis polročného vysvedčenia (2 replies)
 245. Esej, prosím skontorlovať, zajtra test. (0 replies)
 246. školský špeciálny pedagóg (4 replies)
 247. Začínajúci učiteľ (2 replies)
 248. Štátnica z AJ (2 replies)
 249. Legenda o vášni (9 replies)
 250. Nadstandardna alebo standardna dlzka studia? (2 replies)