1. AJ-Headway Elementary-chýbajúca strana (24 replies)
 2. Školské kluby detí (66 replies)
 3. Pretsup na inu formu studia (1 replies)
 4. CV (4 replies)
 5. neplatené pracovné voľno (2 replies)
 6. link na výuku jazykov (10 replies)
 7. Preklady slovnej zásoby z učebníc Aj (0 replies)
 8. Bakalárske štúdium (5 replies)
 9. priznaná prax (2 replies)
 10. Metody a kurzy - doporucte (4 replies)
 11. Aku VŠ vybrať pre dieťa? (32 replies)
 12. Štátnice z Anglického jazyka (2 replies)
 13. mail v ang. (1 replies)
 14. ANG - preklad (6 replies)
 15. Časy v anglickom jazyku (0 replies)
 16. Headway (4 replies)
 17. Preklad do AJ (6 replies)
 18. Software-AJ (2 replies)
 19. pls help !!! (11 replies)
 20. Ako sa vysloví @ - zavináč? (10 replies)
 21. Pomôžte (8 replies)
 22. angličtina v Nových Zámkoch pre školkárov (0 replies)
 23. zahraničný jazykový kurz (3 replies)
 24. Potvrdenie o nezavadnosti (1 replies)
 25. Tell me in English! (1 replies)
 26. Was/were (2 replies)
 27. Velka noc (2 replies)
 28. preklad do angličtiny (79 replies)
 29. Srandičky v angličtine (73 replies)
 30. ekonomické výrazy v angličtine (114 replies)
 31. minuly jednoduchy (0 replies)
 32. 500 najpoužívanejších slov (28 replies)
 33. Nemecký jazyk (140 replies)
 34. Nepravidelné slovesá (9 replies)
 35. Výslovnosť anglickej abecedy (7 replies)
 36. Číslovky v angličtine (2 replies)
 37. to be - byť (2 replies)
 38. bad - zlý (5 replies)
 39. stupňovanie prídavných mien (5 replies)
 40. good (2 replies)
 41. Spelling - výslovnosť anglickej abecedy (2 replies)
 42. Prvé najdôležitejšie výrazy (16 replies)
 43. Wear (11 replies)
 44. Učíme sa po Anglicky (127 replies)
 45. Písanie v angličtine (9 replies)