1. Prosím vedel by mi niekto pomôcť pri preklade do nemčiny? (6 replies)
 2. stredna po 30ich rokoch. (4 replies)
 3. Chrípkové prázdniny (2 replies)
 4. Môže škola fungovať oficiálne bez zástupcu? (0 replies)
 5. Vzdelanie vedúceho hudobného odboru v ZUŠ (0 replies)
 6. Aký úväzok má mať kuchárka v školskej jedálni ? (3 replies)
 7. Ako vyraďovať dokumenty z každoročne inventarizácie? (1 replies)
 8. Oplatia sa kredity v 12. triede? (3 replies)
 9. Verejná správa alebo politológia? (6 replies)
 10. Trnava - pedagogická a sociálna akadémie blahoslavenej Laury (2 replies)
 11. Stredná škola (2 replies)
 12. Pomôže mi niekto - maturitná práca - projekt edukačnej činnosti v ŠKD a MŠ (0 replies)
 13. elektronická žiacka knižka-povinnosť? (1 replies)
 14. Môže riad.školy nariadiť zástup. jeho paragrafu? (4 replies)
 15. Rigorózna práca (5 replies)
 16. Žiak sa nechce zúčastňovať školských súťaží (10 replies)
 17. Môžem učiť na strednej škole/gymnáziu? (11 replies)
 18. Bolestné pre žiaka (0 replies)
 19. Ak firma ponúka repas kurzy, má nejaké povinnosti? (1 replies)
 20. Moze skola vyzadovat od studenta aby v ramci svojej odbornej praxe robil od 13.00 do 5.00 rano. (9 replies)
 21. Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy? (4 replies)
 22. Neposlal by mi niekto z vás niečo zo stránky zborovna.sk? (1 replies)
 23. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov (0 replies)
 24. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole? (1 replies)
 25. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole? (1 replies)
 26. Nedostatočná z telesnej výchovy! (39 replies)
 27. Kredity za malý doktorát (0 replies)
 28. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018 (2 replies)
 29. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola (6 replies)
 30. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami (8 replies)
 31. Ako sa nazýva táto chemikália? (5 replies)
 32. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov. (4 replies)
 33. Slovenská fonetická transkripcia (2 replies)
 34. Mozem pracovat ako asistent učiteľa? (1 replies)
 35. Zanechať štúdium? (12 replies)
 36. Volba predsedu rady školy (0 replies)
 37. Pedagogický asistent (2 replies)
 38. Podvodnici COLONY BANK (20 replies)
 39. GDPR (1 replies)
 40. Medina - aká SŠ ? (7 replies)
 41. Učenie na I.stupni ZŠ (4 replies)
 42. Potrebujem poradiť ohľadom prípravy na vyučovaciu hodinu- pre žiakov s MP (0 replies)
 43. Výpočet priamej a nepriamej pedagogickej činnosti. (1 replies)
 44. pomoc zaciatocnikovi (ucitelke ) virtualna kniznica (1 replies)
 45. Vie niekto chemickú reakciu glukozamínu ? (1 replies)
 46. Ako vypočítam plat? (1 replies)
 47. Adaptačné obdobie učiteľa alebo vychovávateľa (0 replies)
 48. Ukončenie štúdia v 1. ročníku vysokej školy a začatie na inej (6 replies)
 49. Napomenutie triednym učiteľom (6 replies)
 50. Môžem sa ako radový učiteľ zúčastniť na voľbách riaditeľa ako prisediaci hosť??? (1 replies)
 51. platnost studijneho poriadku TU?! (0 replies)
 52. Problém zo zabezpečovaním Základnej školy (prenesené a originálne kompetencie) (1 replies)
 53. Kedy sa začne realizovať projekt "V zš úspešnejší" a začínajú všetky školy rovnako? (0 replies)
 54. Môžem študovať VŠMU aj keď som z dediny? (44 replies)
 55. Kurz Hotelovy manazment (0 replies)
 56. Vypocet taziska (15 replies)
 57. Nariadena dovolenka (7 replies)
 58. Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamest. verzus odbor. zamestnanca (1 replies)
 59. Projekt V základnej škole úspešnejší (1 replies)
 60. externe studium (1 replies)
 61. Mozem absolvovat funkcne vzdelavanie, na ktore ma vyslal a podpisal zamestnavatel v ramci svojej dovolenky? (2 replies)
 62. Moze ist asistent pedagoga do skoly v prirode? (1 replies)
 63. Perspektíva dejepisu (9 replies)
 64. Čo mám študovať keď chcem byt herečka/speváčka? (78 replies)
 65. počet deti na jednu učiteľku v MŠ (1 replies)
 66. Počet detí v ŠKD (0 replies)
 67. Majú učitelia na strednej škole právo počas vyučovania kontrolovať osobné veci žiakov ? (5 replies)
 68. Aký titul sa píše pred menom pri veľkom doktoráte na teológii? (3 replies)
 69. Ako dlho platí masérske osvedčenie? (8 replies)
 70. Asistentka ucitela (3 replies)
 71. Môže sa pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania? (5 replies)
 72. ako chapať KONKRETNE odporučania pre prax z aktivizujucich metod na vyučovani. (2 replies)
 73. Pomoc s excelom (13 replies)
 74. Prerušenie štúdia na VŠ kvôli tehotenstvu-úrad práce, soc. a zdrav. poisťovňa. (2 replies)
 75. Rigorózne APLIKOVANÁ ETIKA (1 replies)
 76. Ukončenie VŠ (6 replies)
 77. Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov (4 replies)
 78. Názor na Bilingválne gymnázium? (3 replies)
 79. Dane a odvody zamestnanec vs. szco a rozdiel rakusko vs. slovensko (0 replies)
 80. Prechod z denného štúdia na externé (0 replies)
 81. Vzdelávací program pre deti s poruchami aktivity a pozornosti (0 replies)
 82. Preradenie žiaka 1, ročníka späť do MŠ. (52 replies)
 83. Asistent v skole - podmienky vzdelania (6 replies)
 84. Skolne na Slovensku po studiu v Cechach (1 replies)
 85. Štúdium na VŠ vo Viedni. (9 replies)
 86. Poplatky (VŠ) (2 replies)
 87. Voľná hodina v rozvrhu v 2. ročníku ZŠ (6 replies)
 88. Musí asistent učiteľa chodiť na porady pedag.rady (5 replies)
 89. Bez zástupcu riaditeľa (3 replies)
 90. Triednictvo sa ráta do úväzku? (2 replies)
 91. Bojím se závěrečních praktických zkoušek. (1 replies)
 92. Môžem študovať na 2.stupni učiteľstvo anglickeho jazyka? (2 replies)
 93. Možnosti Mgr.štúdia na inej VŠ (2 replies)
 94. Je učiteľka materskej školy kvalifikovaná vyučovať výchovy na 1. stupni ZŠ? (2 replies)
 95. Odstúpenie zo štúdia na VŠ (6 replies)
 96. Moze riaditeľ specialnej zs mat ciastocny pracovny uvazok aj v centre specialnopedagog. poradenstva? (1 replies)
 97. Druha atestácia pedagogickeho zamestnanca (0 replies)
 98. Na ktorej fakulte udeľujú v odbore učiteľstva (niečoho) ak. predmetov titul RNDr.? (5 replies)
 99. Aký má prínos do života štúdium na fakulte verejnej správy? (6 replies)
 100. Budú mi kredity za rigoróznu skúšku vykonanú v minulosti priznané po tom, čo dosiahnem 3-ročnú prax? (0 replies)
 101. Mám zo zákona nárok na kreditový príplatok? (1 replies)
 102. Výber podniku na bakalárku z finstat. (2 replies)
 103. Kvalifikácia učiteľa ZUŠ (1 replies)
 104. týždenný úväzok učiteľa vs celkový úväzok (1 replies)
 105. Vedúci metodického združenia (0 replies)
 106. Ako získať plnohodnotnú kvalifikáciu k vyučovaniu na SŠ s titulom Ing? (4 replies)
 107. Odobratie príspevku za riadenie počas zastupovania iným zamestnancom (1 replies)
 108. Financie (0 replies)
 109. adaptačné vzdelávanie na súkromnej zuš (1 replies)
 110. Zaradenie do vyššej platovej triedy po vykonaní 2. atestácie (1 replies)
 111. Zápis do školského klubu (0 replies)
 112. Ma niekto testy z hygieny bud rimavska sobota alebo lucenec? (0 replies)
 113. Externe studium (2 replies)
 114. Dovody pre komisionalnu skusku (2 replies)
 115. Zástupca riaditeľa (0 replies)
 116. Frekvencia vs. intenzita zvuku (10 replies)
 117. Pojem "derivat" (1 replies)
 118. Aký odbor si mám vybrať? (2 replies)
 119. Otváranie obálok (10 replies)
 120. Môžem nastúpiť v septembri do prace na post učiteľa aj keď budem štátnicovat v auguste? (2 replies)
 121. žiadosť o zamestnanie počas štúdia (1 replies)
 122. Vychovavatel -zvysenie platu po ukonceni VS studia (4 replies)
 123. vyberove konanie na MŠ (1 replies)
 124. Ako prepnúť nastavenie komunikačného jazyka v Duolingo? (5 replies)
 125. Pobyt učiteľa v zahraničí - nárok na diéty, či iné náhrady (11 replies)
 126. Z oblasti študovania špeciálnej pedagogiky. (1 replies)
 127. Ako môžu rodičia a učitelia v materskej škole zabrániť odvolaniu riaditeľa MŠ zriaďovateľom (1 replies)
 128. Má niekto skúsenosť s odborom biológia a medicínska biológia na UK? (0 replies)
 129. Dychanie-spotreba kyslika (7 replies)
 130. Atestácia, kredity alebo nič? (2 replies)
 131. odhlásenie z VŠ (2 replies)
 132. maturita externe po 40-ke (6 replies)
 133. Neplatené voľno a zamestnanie sa (2 replies)
 134. ˇštúdium na vysokej škole (4 replies)
 135. stratil som maturitné vysvedčenie (3 replies)
 136. Preklad slova Anatopism do slovenčiny (5 replies)
 137. pomaturitné štúdium - pedagogické (0 replies)
 138. Evidencia dochádzky (1 replies)
 139. Ako mám vypočítať stranu,obvod alebo obsah ak poznám iba jedno z tohto? (13 replies)
 140. Gymnazium Saru vs Bilikova (3 replies)
 141. Môžem učiť na 1.stupni ZŠ ak si ešte len robím primárnu pedagogiku? (1 replies)
 142. Neprijatie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ po absolvovaní zápisu pre nedostatok miesta? (1 replies)
 143. Zubné lekárstvo JLF UK (0 replies)
 144. Sociálne štipendium na vysokej škole (2 replies)
 145. Problém v škole (12 replies)
 146. experiment - sukcesívny a simultánny (1 replies)
 147. Dá sa takýto priklad vypočítať ? (12 replies)
 148. Zaradenie učiteľa na SOŠ (0 replies)
 149. Tabuľka podľa smernice (3 replies)
 150. Je možné znovu začať stredoškolské štúdium počas roka? (0 replies)
 151. Ako postupovať pri uznávaní českého vysokoškolského titulu na Slovensku? (1 replies)
 152. Neuspešné vyberove konanie (0 replies)
 153. Môžem uspieť na funkciu riaditeľa ZŠ, ked som zamestnankyňa inej školy? (2 replies)
 154. Môže učiteľka / vychovavateľka vykonať osobnú prehliadku žiaka a jeho tašky? (48 replies)
 155. Aké sú moje povinnosti po vylúčení zo štúdia na VS ak už som prijatý na inú? (5 replies)
 156. Aké vzdelanie-certifikáty- treba na doučovanie cudzieho jazyka ?? (2 replies)
 157. Koľko to je hodín ? (5 replies)
 158. jazykové okienko (6 replies)
 159. Studium učitelství 1. stupně ZŠ (4 replies)
 160. Súkromná škôlka (2 replies)
 161. Online kurz angličtiny FREE (0 replies)
 162. Pedagogicke minimum (1 replies)
 163. Aky presny odbor studovat? (0 replies)
 164. K čomu sa viaže súhlas dotknutej osoby? (3 replies)
 165. Potrebuje Riaditelka MS mat ukoncenu prvu atestaciu? (1 replies)
 166. Syn neodovzdal bakalárku, čo teraz? (9 replies)
 167. Korektúra záverečnej práce: Čo znamenajú zvislé čiary pri okraji? (3 replies)
 168. Chyby v pisani 4.rocnik (2 replies)
 169. Ukončenie štúdia v maturitnom ročníku (2 replies)
 170. Zhoda na bakalárskej práci. (5 replies)
 171. Môžem popri robení si DPŠ učiť na SŠ? (1 replies)
 172. Stavebná fakulta v Žiline (9 replies)
 173. Kávomat na strednej škole (2 replies)
 174. Zrušenie otázky (6 replies)
 175. ako zneju psychotesty pri vstupe do armády SR (2 replies)
 176. Inklúzia detí migrantov (10 replies)
 177. Štúdium na SR + štúdium v ČR = poplatky? (4 replies)
 178. Pedagogický asistent učiteľa, platová trieda (3 replies)
 179. vypracovanie seminárnej práce v cudzom jazyku (0 replies)
 180. Má niekto vzor testu na výkon funkcie zodpovednej osoby ? (5 replies)
 181. Dieta vychovane pomocou Montessori? (uz dospele "dieta")? (6 replies)
 182. Montessori v meste MARTIN - skusenosti? (1 replies)
 183. offline komunikácia (1 replies)
 184. Môže byť ukončené adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca pred ukončením pedagogického vzdelania? (1 replies)
 185. Dotazník (4 replies)
 186. Zaujímalo by ma či môžem vyučovať (formou zástupu) na strednej škole (konkrétne obchodnej akadémii) (0 replies)
 187. Dokončiť SOŠ individuálnym plánom (1 replies)
 188. Štúdium na BISLA (0 replies)
 189. prerušená prevádzka materskej školy (2 replies)
 190. kurz na získanie základného vzdelania na strednej škole (1 replies)
 191. Aké má byt v tejto vete -i/-y? (5 replies)
 192. Aké je riešenie tejto slovnej úlohy ? (29 replies)
 193. Externé štúdium na UK - pedagogická fakulta (6 replies)
 194. Mozem byt studentom VS do konca semestra,ked som ukoncil statnou skuskou Bc.studim v mesiaci januar, ale platil som za 2 semestre(kvoli skuske). (9 replies)
 195. Preklad do ANJ (8 replies)
 196. Aké vzdelanie musí mať veterinárny asistent ? (1 replies)
 197. Pracovná zmluva na 2 roky na dobu určitú (11 replies)
 198. Do ktorej platovej triedy patrí? (1 replies)
 199. Môžem pôsobiť ako učiteľka v materskej škole po ukončení rozširujúceho štúdia Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie? (0 replies)
 200. Popri škole živnostníkom? (7 replies)
 201. Oplatí sa študovať právo ? Ak áno, tak kde ? (20 replies)
 202. Mesto dostane 100% z podielových daní? (0 replies)
 203. Lahšie štúdium. (13 replies)
 204. Navrhovanie stycnikov pre ocelove konstrukcie (0 replies)
 205. Nahodou niekto neviete ako toto robia organizacie? (3 replies)
 206. preformulovať text (7 replies)
 207. Prednášanie s prezentáciou (3 replies)
 208. Môžu na SŠ cvičiť na jednej hodine súčasne dievčatá i chlapci? (0 replies)
 209. elektrikárske minimum - školenie , keď som absolvent strojnickej fakulty SVŠT (0 replies)
 210. da sa zvladnut externe studium na strednej skole? (16 replies)
 211. pracovný čas učiteľov stredných škôl (8 replies)
 212. Môžem učiť v materskej škôlke? (1 replies)
 213. Matematická úloha. (102 replies)
 214. Vedenie registratúrneho denníka (0 replies)
 215. Nezhoda zakonnych zastupcov dietata pri vybere zakladnej skoly (5 replies)
 216. tyzdenny pracovny cas ucitela vs tyzdenny uvazok (5 replies)
 217. Prijímacie skúšky 1. LF UK Praha - z modelových otazok? (1 replies)
 218. Môže upratovačka robiť pedagogicky dozor v ZŠ cez prestávky. (7 replies)
 219. Adaptačné vzdelávanie (2 replies)
 220. Môžem byť kvalifikovaný učiteľ neštátnicového predmetu, ak mám vyštudovanú strojnícku fakultu + DPŠ? (1 replies)
 221. Sociálne štipendium vs. autorská zmluva (0 replies)
 222. Môže vykonávať vedúcu metodického združenia učiteľka MŠ bez atestácie? (0 replies)
 223. Najlepsie uplatnenie (1 replies)
 224. Môže byť riaditeľka MŠ v likvidačnej, inventárnej alebo vyraďovacej komisii? Na internete sa odpovede líšia čo sa týka hlavne inventárnej komisie. (1 replies)
 225. žiadosť na externé štúdium (3 replies)
 226. Má niekto skúsenosť s takouto školou? Súkromná stredná odborná škola OCHRANY OSÔB a MAJETKU Bratislava. (9 replies)
 227. Má niekto v súčastnosti skúsenosti s kresťanským spoločenstvom Milosť? (8 replies)
 228. Vzor odvolania riaditela MŠ (3 replies)
 229. Vzdelávať sa alebo pracovať pre firmu Prosight ? (1 replies)
 230. Stredná škola - individuálny študijný plán - POMOC (0 replies)
 231. manazment drevárskej a nábytkárskej vyroby (0 replies)
 232. Oboznamovanie a školenie novoprijatých/stávajúcich/vedúcich zamestnancov v BOZP ako živnostník (1 replies)
 233. pravo na studijne volno (4 replies)
 234. Financovanie MŠ - čísla koeficientov (4 replies)
 235. Štúdium dištančnou formou na strednej škole. (2 replies)
 236. Nevedeli by ste mi niečo nájsť a poslať zo stránky zborovna.sk? (3 replies)
 237. školstvo, triednictvo, kredity, kariérová pozícia verzus zriďovateľ (0 replies)
 238. Aké sú daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri podnikovom štipendiu pre stredoškoláka? (1 replies)
 239. Dielo z francúzskej literatúry, kde sa nachádza hrad, zámok (1 replies)
 240. Na akú VŠ sa hlásiť ak chcem študovať odbor hygiena potravín.? (2 replies)
 241. Evidenciu zastupovania a čerpania náhradného voľna pre učiteľov (0 replies)
 242. Výber Strednéj školy a výber budúcej práce (45 replies)
 243. Bakalárska práca krízová komunikácia vybraného podniku. (2 replies)
 244. Môžem poveriť učiteľku MŠ bez 1. kvalifikačnej skúšky do funkcie zástupkyne pre MŠ? (2 replies)
 245. volba predsedu RS (0 replies)
 246. Medicína bez prijímačiek (2 replies)
 247. Môžem po skončení jednej VŠ ísť na druhú ale iný odbor ? (5 replies)
 248. Ako sa skloňuje priezvisko Tököly (2 replies)
 249. Gramatika :"Mediálna výchova v 1. stupni základných škôl." alebo "Mediálna výchova na 1. stupni základných škôl." (1 replies)
 250. Vylúčenie zo štúdia na strednej škole - ako ďalej (4 replies)