1. Platba školného (2 replies)
 2. Čo mám robiť keď nezaplatím prispevok zrpš a učiteľka sa vyhráža? (22 replies)
 3. Vyhláška žiada, zákon definuje, ale slovenské školy neposkytujú? Je tu skolsky pravnik? (3 replies)
 4. Triednictvo (3 replies)
 5. Výber vysokej školy (3 replies)
 6. Preplácanie nadčasov (0 replies)
 7. Môžu nám zobrať uznané kredity? (7 replies)
 8. Neviem na akú strednú školu ist... (41 replies)
 9. Humanitný odbor bez uplatnenia (5 replies)
 10. Preplácanie cestovného žiakovi s individuálnou prepravou (3 replies)
 11. triedna kniha škd (6 replies)
 12. Studium na SR pre zahranicneho studenta (3 replies)
 13. spracovanie dejín školy (0 replies)
 14. Aký vyučovací predmet vyjadruje skratka PDT? (2 replies)
 15. Bakalárka - obrázok - zahraničný zdroj (2 replies)
 16. Priklad - prvocisla (0 replies)
 17. Priklad - mocniny (0 replies)
 18. Priklad - rozklad cislel (2 replies)
 19. Chcem sa vrátiť pracovať do školstva - môžem si začať zbierať kredity, i keď v súčasnosti nepracujem ako pedagogický zamestnanec? (0 replies)
 20. I. Atestácia z odborných ekonomických predmetov (0 replies)
 21. Dotazník pre učiteľov (0 replies)
 22. Môže byť triedny učiteľ? (2 replies)
 23. Ako požiadať o pedagogickú prax? Denník praxe, denníky príprav. (3 replies)
 24. Ako najlepšie ukončit štúdium? (6 replies)
 25. Dcéra a jej vzdelanie (4 replies)
 26. Skúsenosti so súkromnou školou v Bytči. Dištančná forma. (1 replies)
 27. Ako mám napísať mail profesorovi,v ktorom ho chcem osloviť,aby bol mojím školiteľom pri písaní bakalárskej práce? (4 replies)
 28. Môže byť členom školskej rady rodič,ktorý je zároveň zamestnancom školy? (1 replies)
 29. Čo s Výstupným Listom z VŠ ? (9 replies)
 30. stipendium pre doktorandov denneho studia (0 replies)
 31. Čo znamená "Professional honours"? (2 replies)
 32. kredity, 1.atestácia ako? (1 replies)
 33. Môžu mať žiaci 3.ročníka hodina telesnej výchovy hneď po obede(jedle) (4 replies)
 34. Plan kontinuálneho vzdelavania (3 replies)
 35. Aké úľavy na pracovisku má mať učiteľ so ZŤP ? (4 replies)
 36. Môže starostka náš zamestnavateľ odobrať učiteľkám príplatok za zmenovosť v MŠ? (1 replies)
 37. kde by som si mohol dorobiť maturitu z geodézie. Mám už ukončené štúdium s maturitou, (1 replies)
 38. Prosím pomôžte mi vyriešiť Dú z matiky lebo nemá mi s tým kdo pomôct moji rodičia nie sú doma (9 replies)
 39. Úlohy na zajtra na známku (9 replies)
 40. Nemáte dobrý tip na školu v prírode s možnosťou spojenia s plaveckým výcvikom? (3 replies)
 41. Mladí úspešní Slováci v zahraničí (8 replies)
 42. získanie 1.atestácie (1 replies)
 43. Chcem ucit dejepis na strednej skole kam mam ist na VS? (9 replies)
 44. ziskanie kkv (1 replies)
 45. školský obvod (1 replies)
 46. Zmena posobenia socialneho pedagoga (1 replies)
 47. Učiteľky SJL na 2. stupni, ako riešite s deťmi "povinné" čítanie? (4 replies)
 48. Kvalifikacia ucitelky (2 replies)
 49. Odchod z funkcie zástupcu...ako na to? (16 replies)
 50. Ako postupovať pri zrušení zápisu na VŠ ? (11 replies)
 51. Evidencia pokarhani, pochvál (7 replies)
 52. Ukoncenie studia (3 replies)
 53. Akciové ceny na smartbooks učebnice. (0 replies)
 54. Akú vysokú školu zvoliť, keď chcem byť policajný vyšetrovateľ? (50 replies)
 55. Akú školu/kurz je potrebné mať ak chce človek robiť znalca v obore oceňovanie nehnuteľností? (10 replies)
 56. Metodická príručka (0 replies)
 57. Upravuje nejaký predpis, kedy musí žiak odovzdať učebnice? (6 replies)
 58. Kumulovanie funkcií (6 replies)
 59. Zistenie výšky a váhy podľa indícií. (14 replies)
 60. Studuje/studoval niekto z vas na Sukromnej pedagogickej skole v BA (ul.Bieloruska)? (0 replies)
 61. Ako dlho archivovať (2 replies)
 62. Akú mzdu dostane nekvalifikovaný učiteľ? (6 replies)
 63. Dotazník - Názory obyvateľov Trnavského kraja na sociálnu prácu (14 replies)
 64. Zaradenie do platovej triedy (1 replies)
 65. Štúdium v zahraničí (1 replies)
 66. Excel (3 replies)
 67. Pomoc s integrálmi a lokálnymi extrémami (24 replies)
 68. Staz podmienena platenym kurzom (1 replies)
 69. triedny výkaz (0 replies)
 70. externé štúdium - platím odvody? (3 replies)
 71. Kvalitny energetak aby som nezaspala (7 replies)
 72. nahradenie oboch atestačných skúšok (1 replies)
 73. Ako archivovať žiacke veci? (6 replies)
 74. Zmena vysokej školy po Bc. (4 replies)
 75. Aký je rozdiel medzi prvým, druhým, tretím... vydaním knihy ? (11 replies)
 76. Prenájom jedálne (2 replies)
 77. vzdanie sa funkcie zástupcu riaditeľa školy (1 replies)
 78. nadcasova praca (0 replies)
 79. Vylucenie zo strednej školy (5 replies)
 80. študium na dvoch vysokych školách naraz - podmienky?? (4 replies)
 81. do akej platovej triedy ma zaradia? (0 replies)
 82. Vzdelanie učiteľa pre nulty ročnik (1 replies)
 83. Môže sa na slovenských VŠ vyučovať a skúškovať aj v inom jazyku ako v slovenskom? (1 replies)
 84. Existuje ochrana zamestnanca? (5 replies)
 85. priamy nadriadený (1 replies)
 86. Uplatnenie sociálneho pedagóga v praxi/trhu práce (2 replies)
 87. rozdiel medzi DPŠ a rozširujúcim štúdiom (3 replies)
 88. Platova trieda ucitela s kratsim uvazkom (1 replies)
 89. Môžem učiť vlastivedu a prírodovedu? (1 replies)
 90. Do kedy môže pedag.zamestnanec viesť záujmový útvar? (0 replies)
 91. Môžem si podať žiadosti na vykonanie 1. atestácie na viaceré školy, MPC? (0 replies)
 92. Prestup na inú VŠ (0 replies)
 93. Čo sa počíta za rok pedagogickej praxe? (1 replies)
 94. Maturita po preruseni a zruseni odboru (1 replies)
 95. zrušenie živnosti v Rakusku (1 replies)
 96. Môže byť kandidát na funkciu riaditeľa ZŠ na materskej dovolenke? (6 replies)
 97. Pri prerušení štúdia dáva formulár škola alebo sa to vypisuje osobne? (2 replies)
 98. Musim sa prihlasit do zdravotnej poistovne alebo socialky po ukonceni vysokej skoly? (11 replies)
 99. 1. atestacia (4 replies)
 100. Štúdium na ESF MUNI (Financie a právo a Podnikova ekonomika a management) (0 replies)
 101. Je ani slzu nevyronil metonýmia ? (9 replies)
 102. Môže sa z 1 na pol roka zmeniť na 4 na konci roka? (4 replies)
 103. Poprosila by som o radu, co sa tyka triednickych hodin na druhom stupni ZS, musia sa tiednicke hodiny nahradzat? (2 replies)
 104. Riaditeľka školy - je potrebná prvá atestacia ? (11 replies)
 105. rekvalifikačný kurz a aktivačný príspevok (0 replies)
 106. Na akej strednej škole je predmet tvorivá dramatika? (2 replies)
 107. doklad k vyberovemu konaniu na riaditela ZS (0 replies)
 108. Môže sa sociálny pracovník po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia zaradiť medzi odborných zamestnancov? (2 replies)
 109. Pomohli by ste mi prosím vypočítať príklad? (6 replies)
 110. Môžem uhradiť zdravotníka v škole v prírode z príspevku? (0 replies)
 111. Čo treba spraviť, keď som nezmaturoval (2 replies)
 112. Matematika - derivácia (1 replies)
 113. Uznanie diplomu (9 replies)
 114. Kredity (3 replies)
 115. Máte skúsenosti s predĺžením skúškového obdobia? (1 replies)
 116. Meno & heslo na zborovna.sk (4 replies)
 117. Aké známky musím mať ak chcem ísť na bilingválne gymnázium? (2 replies)
 118. vzdanie sa členstva v rade školy (1 replies)
 119. Pokračovanie v štúdiu na 2. stupni VŠ (3 replies)
 120. Maturita na Kremnickej (2 replies)
 121. Pravopis slova "Južná Afrika" (4 replies)
 122. Vrátenie školného za predškoláka (1 replies)
 123. VŠEMVS štátnice Mgr. (0 replies)
 124. Budem mať status študenta počas leta pred magisterským štúdiom? (3 replies)
 125. Aké sú druhy štúdia na strednej škole ktoré končia komisionálnymi skúškami? (3 replies)
 126. Pozor na nový podvod - upomienka za elektrinu (5 replies)
 127. zaradenie do plat. triedy (1 replies)
 128. Zborovna-vyjadrenie (17 replies)
 129. prihláška na SŠ (2 replies)
 130. Zborovna (16 replies)
 131. Pečiatka dátumovka (11 replies)
 132. Kto je verejný činiteľ? (8 replies)
 133. Chcem študovať zdravotného asistenta. (9 replies)
 134. Prijimacky na obchodnu akademiu (4 replies)
 135. Ako riešiť opakujúce sa zlé správanie žiakov na vyučovaní? (8 replies)
 136. predčasne ukončenie abs. praxe (3 replies)
 137. hľadám knihu opisujúcu hru (0 replies)
 138. titul DiS (6 replies)
 139. náhrada 1. atestáčnej skúšky (7 replies)
 140. Súkromná stredná odborná škola v Bytči ,diaľkové štúdium ,maturita (3 replies)
 141. Mozem ucit na specialnej skole? (1 replies)
 142. Voľba riaditeľa - poradný hlas žiakov (2 replies)
 143. Ako sa počítajú hodiny u vychovávateľa s nepretržitou prevádzkou v ši počas PN a dovolenky vo výkaze? (0 replies)
 144. Zoznam použitej literatúry a jej citácia-atestačná práca (2 replies)
 145. Porušenie pracovného poriadku? (4 replies)
 146. Dotaznik o adaptaii deti na ZS (0 replies)
 147. Potrebujem pomôcť s preloženim životopisu do nemčiny (1 replies)
 148. Môže sa uskutočniť adaptačné vzdelávanie aj na inej škole ako som zamestnaný? (1 replies)
 149. anglické bilingválne gymnázium nitra (0 replies)
 150. Marketingové procesy (3 replies)
 151. Preklad z nemciny (3 replies)
 152. Menovanie do funkcie riaditeľa (4 replies)
 153. Oficiálna web stránka školy (4 replies)
 154. Hľadám literatúru vhodnú k písaniu BP (2 replies)
 155. prestup žiaka,ktory si doraba 9. ročník na SS (1 replies)
 156. Otvorené hodiny (4 replies)
 157. musím študovať odznova? (13 replies)
 158. Účinnosť nástrojov sociálnej práce v boji s nezamestnanosťou? (Sociálna práca) (1 replies)
 159. Škola v prírode (3 replies)
 160. Bol školský zákon upravený? (9 replies)
 161. Nadštandardná doba štúdia - externé / denné (4 replies)
 162. ako si založiť súkromné Centrum pedagogicko psychologické poradenstva? (3 replies)
 163. Ktorá škola je lepšia? (1 replies)
 164. Zriadenie ďalšej triedy v materskej škole. (4 replies)
 165. Nájde sa tu učiteľ/ka biologie? (1 replies)
 166. Matematik (2 replies)
 167. Pokarhanie ucitelom (9 replies)
 168. Maturitný Sloh z Anglictiny (2 replies)
 169. DU z matematiky - ako ďaleko je bod od priamky? (21 replies)
 170. žiak s ľahkým mentálnym postihnutím - píše Monitor 9? (1 replies)
 171. icm orava- overenie profesijných kompetencii (0 replies)
 172. Budem platiť za štúdium? (1 replies)
 173. Dotazník ku komunikácii (0 replies)
 174. Studium mediciny so 4 z matiky (6 replies)
 175. Študent denného štúdia, trvalý pracovný pomer? (3 replies)
 176. Môžem s mojim vzdelaním nastúpiť ako vychovávateľka ŠKD na ZŠ? (2 replies)
 177. Prosba o vyplnenie dotazníka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (0 replies)
 178. Má tu niekde skúsenosti so štatistickým súborom PSPP ? (0 replies)
 179. Vypocet 1 strany kocky pri jej danom objeme (12 replies)
 180. Mate otazku na profesorku (ekonomickej) univerzity? (2 replies)
 181. oprávnenie používania titulu MUDr pre zahraničný lekárov (0 replies)
 182. Filozofia vs. Náuka o spoločnosti (0 replies)
 183. 8-ročné gymnázium (0 replies)
 184. moze mi niekto prelozit do anglictiny ? (1 replies)
 185. Môžem vylúčíť žiaka zo svojej triedy - školy v druhom ročníku ZŠ? (2 replies)
 186. Dalsie moznosti studia po absolvovaní 2. stupňa VŠ, odboru sociálna práca (1 replies)
 187. Výpočet stravnej jednotky v ŠJ (0 replies)
 188. moze schopny clovek po istom case nicnerobenia "otupiet" ? (1 replies)
 189. Dotazník pre učiteľov (2 replies)
 190. Je možné spájať na 2.stupni dva ročníky, ak je málo žiakov v triedach? (1 replies)
 191. Pomohli by ste mi nájsť báseň pre 8 ročník ? (4 replies)
 192. Berie sa v zahranici do uvahy pedagogicke minimum ziskane na slovensku? (3 replies)
 193. Z akej sumy sa vypláca kreditový príplatok? (1 replies)
 194. Gymnázium Tilgnerova alebo Ladislava Sáru? (10 replies)
 195. Paragraf $21 elektrotechnika (6 replies)
 196. rozširujúce štúdium špecialnej pedagogiky a kredity (1 replies)
 197. Nemohol by mi niekto poradiť ako sa píše denná príprava pre škd? (0 replies)
 198. Riaditeľ chce peniaze späť... (1 replies)
 199. Môžem si urobiť doplňujúce pedagogické vzdelanie k vyštudovanému odboru vychovávateľstvo detí a mládeže? (2 replies)
 200. Učiteľka 1.-4. s kreditovým príplatkom prešla do ŠKD. Zostala však učiť 2. hodiny. Mám jej ponechať kreditový príplatok? Ak áno, v akej výške? (0 replies)
 201. Poradíte mi prosím nejakú prózu alebo poéziu (nie príliš dlhú) na Hviezdoslavov Kubín pre 7. ročník ??? (0 replies)
 202. Pezinok PZ - internát (7 replies)
 203. Poplatky pri studiu nad 26 rokov (2 replies)
 204. Prešovská univerzita - odbor manažment- hodnotenie (1 replies)
 205. Začínajúci vychovávatelia v školskom internáte (výskum) (0 replies)
 206. Existuje preklad pre anterior cingulate cortex? (2 replies)
 207. Nedokončená stredná škola (1 replies)
 208. Prázdniny po štrajku (4 replies)
 209. Rozdelenie vety na slabiky. (8 replies)
 210. riaditeľ školy - má na to právo? (9 replies)
 211. Kurz podvojneho uctovnictva (2 replies)
 212. Školenie vedenie tímu - teamleader v BA a v okolí (1 replies)
 213. Matika (19 replies)
 214. Odborná spôsobilosť (1 replies)
 215. Aké kvalifikačné predpoklady má mať učiteľ hudobnej náuky v základnej umeleckej škole? Môže hudobnú náuku vyučovať učiteľ s ukončeným vyšším odborným vzdelaním - konzervatóriom? (0 replies)
 216. Kolko hodin denne moze vyucovat ucitel na strednej skole? (26 replies)
 217. Mám nárok na 10 dní volna s náhradou mzdy ak chodím na funkčné vzdelávanie? (1 replies)
 218. Na koho sa obrátiť v prípade porušovania študijného poriadku? (39 replies)
 219. Špeciálna jazyková skúška z nemciny (0 replies)
 220. zdravotný preukaz- pedagogovia (3 replies)
 221. Nový zákon o vymáhaní ZRPŠ (pravda či výmysel?) (3 replies)
 222. Sirotský dochodok. (1 replies)
 223. Prajem učiteľom, aby ich štrajk mal zmysel (300 replies)
 224. Poradte mi prózu na Hviezdoslavov Kubín (4 replies)
 225. Spravne nariadena komisionalna skuska? (1 replies)
 226. Basnicka Hviezdoslavov Kubin (2 replies)
 227. Stať sa doktorandom? Aké sú výhody? (11 replies)
 228. Môžem si spraviť pedagogické minimum aj po vyštudovaní na ekonomickej fakulte? (4 replies)
 229. Maturita popri zamestnani v Košiciach dialkovou formou? (4 replies)
 230. Moze riaditel neuznat ziskane kredity? (1 replies)
 231. Z denného štúdia na externé štúdium (9 replies)
 232. Ako často sa na VŠ odovzdáva vysvedčenie a ako vyzerá? (6 replies)
 233. O aké práva a možnosti ubytovania sa môžem uchádzať pri vzdelávaní, keď som sirota v detskom domove a potrebujem dokončiť 4 ročné štúdium + vysokú školu? (5 replies)
 234. Výchovný poradca - podmienky pre vykon funkcie (1 replies)
 235. I. a II. st. VS na roznych skolach (3 replies)
 236. Ahojte, pátram po týchto knihách. Ak by ste niekto knihy vedeli požičať, predať, ozvite sa? (1 replies)
 237. Aké sú právomoci kontrolórky obce? (6 replies)
 238. Platí školné na štátnej vyšokej škole určitú sumu štát? (6 replies)
 239. Motivačná literatúra (1 replies)
 240. Pedagogické minimum u prekladateľov (2 replies)
 241. Ako ziskat preukaz odbornej sposobilosti? (3 replies)
 242. kde sa da urobiť maturita popri zamestnaní v okolí Bratislavy (2 replies)
 243. Poznáte Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského v Košiciach (15 replies)
 244. Dobré gymnázium v Košiciach? (4 replies)
 245. Vie niekto načrtnúť teleso podľa pôdorysu, nárysu, bokorysu ( zadanie v prílohe)? (4 replies)
 246. Pomohol by mi prosim Vas niekto prelozit tento text do anglictiny ? Dakujem (2 replies)
 247. Jednostupňová prevodovka. (0 replies)
 248. Dá sa vyžiť s platom učiteľa matematiky na strednej/základnej škole? (10 replies)
 249. Mozem ucit na ZŠ? (5 replies)
 250. Mám nárok na prémie od štátu, ak som PN? (9 replies)