1. ÚPSVaR poskytuje odborné poradenské služby... (3 replies)
 2. Je povinný zamestnávateľ uvoľniť ma z práce kvôli škole? (2 replies)
 3. preradenie do platobnej triedy pri získaní 1. atestačnej skúšky (0 replies)
 4. Mám nárok na štúdijné voľno ak som zamestnaná? (5 replies)
 5. Čo potrebuje doplniť sociálny pedagóg s rigoróznou skúškou, aby mohol učiť v podkategórii pedagogického zamestnanca : učiteľka predprimárneho vzdelávania? (5 replies)
 6. Čo tým chce autor povedať? Ján Kollár - Slávy Dcéra (1 replies)
 7. Pedagogické lýceum (2 replies)
 8. Mozem robit ucitelku na ZS ak mam VS odbor manazment? (31 replies)
 9. Slávnostný vianočný prejav (10 replies)
 10. Povinnosti asistenta učiteľa (3 replies)
 11. Aký úväzok má zástupca riaditeľa školy na ZŠ? (5 replies)
 12. moze riaditelka zs poslat 7 rocne dieta pocas vyucovania po zabudnutu knihu,naspat domov,na dedine? (50 replies)
 13. Aké zaradenie v platovej triede je po ukončení konzervatória a po dosiahnutí titulu bakalár umenia v odbore ??? (4 replies)
 14. Vzdelávacie poukazy (2 replies)
 15. Umělec - DPH (0 replies)
 16. Kto môže voziť žiakov autom do školy a domov zo školy. (5 replies)
 17. Rovnica o 3 neznámych? (5 replies)
 18. výberové konanie, (1 replies)
 19. Zastupujete na druhom stupni napr.chemiu ked ste ucitelom prveho stupna? (3 replies)
 20. Členovia rady školy (6 replies)
 21. D O T A Z N Í K - Platobné (kreditné) karty (1 replies)
 22. Zaradenie auta do podnikania u živnostníka (2 replies)
 23. Gymnázium Ludovíta štúra Trenčín,podmienky prijatia? (4 replies)
 24. Matematika - matice (1 replies)
 25. 10 eur socialne štipendium ?? (3 replies)
 26. Centrum účtovníkov alebo SKCÚ (0 replies)
 27. Názor na francúzske bilingválne gymnázium v 8 ročníku (9 replies)
 28. Je príspevok na ZRPŠ povinný? (4 replies)
 29. Kvalifikovanosť na 1.stupeň ZŠ (0 replies)
 30. gymnázium s prírodovedným zameraním (1 replies)
 31. Úväzky vychovávateliek po novom - 7 hodín vyučovacích alebo 7 hodín vo výchove? (2 replies)
 32. Ráta sa dozor na chodbe vychovávateľke do úväzku? (7 replies)
 33. Ako spraviť maturitu ,po 5 rokoch od prerušenia štúdia? (1 replies)
 34. Kde získam kredity pre vychovávateľku v ŠKD, v okolí PD, TN, NR, BB (0 replies)
 35. Porušenie rokovacieho poriadku na pedagogickej rade (1 replies)
 36. Môžu sa uznať chýbajúce kredity za štúdium Rekvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky pre vychovávateľov? (20 replies)
 37. kde sa zakladajú dekréty o vymenovaní a odvolaní zástupcu riaditeľa základnej školy a ako sa k ním môžem dostať. (2 replies)
 38. potrebujem výučný list ako kuchárka na ZŠ (1 replies)
 39. Nadčas u pedagóga na strednej škole počas maturít- v máji. (4 replies)
 40. zháňam učebnice (12 replies)
 41. ako sa pocitaju hodiny za kruzky? (1 replies)
 42. Mozem si urobit druhu maturitu za 1 rok? (2 replies)
 43. Ako získať oprávnenie vydávať odborný posudok na nábytok? (2 replies)
 44. Prosba o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci (0 replies)
 45. Správ o výchovno-vzdelávacie cinnosti (0 replies)
 46. Ako odvolať riaditeľku z jej pozície? (1 replies)
 47. chcem dorobit maturitu (3 replies)
 48. Štúdium pre buducu učiteľku v MŠ a 1.st.ZŠ? (4 replies)
 49. Sirotský dôchodok pri externej forme štúdia na VŠ (1 replies)
 50. Inteligencia dieťaťa (18 replies)
 51. Vyhodili ma z VS (4 replies)
 52. Socialne štipendium na Vš (1 replies)
 53. Školský psychológ (6 replies)
 54. Príplatok začínajúci učiteľ ak ho nezaradím do adaptačného vzdelávania (3 replies)
 55. Školenie NLP v Košiciach - viete mi odporúčať lektora? (0 replies)
 56. Povinnost ist na urad prace (14 replies)
 57. prosim o pomoc s vyplnenim dotaznika k diplomovke (6 replies)
 58. Ako je správne rodina Korenková, Korenkova (7 replies)
 59. Mobbing a bossing na skole (4 replies)
 60. Zvýšenie vedomostí a kvalifikácie účtovníka (1 replies)
 61. Ako sa stal niekto po revolúcii riaditeľom školy? (9 replies)
 62. Vyhodenie z VŠ - otázky (16 replies)
 63. Úväzok učiteľa na ZŠ (2 replies)
 64. Druhá vysoká škola - čo platí štát? (7 replies)
 65. Má niekto nejaké materiály na testy na získanie kreditov v regionprogres? (3 replies)
 66. pracovná doba asistenta učiteľa (0 replies)
 67. Moze ucit cudzi jazyk niekto bez VŠ? (2 replies)
 68. asistent učiteľa môže byť aj počas pobytu v ŠKD? (1 replies)
 69. rozširujúce pedagogické štúdium (0 replies)
 70. prerusenie studia a evidencia na UP (5 replies)
 71. NEOHLASENA HOSPITACIA (1 replies)
 72. Existuje vynimka na zaradenie nekvalifikovaneho ucitela do 10. platovej triedy? (1 replies)
 73. Vyucny list HOTELOVA AKADEMIA (5 replies)
 74. Dopyt na zaradenie do platovej triedy (0 replies)
 75. Musím už vedieť, čo chcem? (20 replies)
 76. Môže vykonať pedagogický zamestnanec 1.atestáciu v inej podkategórii ako získal kredity? (2 replies)
 77. SOU-poľnohospodárske Oravský Podzámok,vie niekto kde má škola archív,škola už neexistuje. (1 replies)
 78. Štúdium vo Viedni na TU Wien v angličtine (5 replies)
 79. Socialne stipendium na strednej skole (1 replies)
 80. Môžem prestúpiť 2x za jeden školský rok na inú VŠ ? (1 replies)
 81. písomná príprava vychovávateľky na činnosť v školskom klube (4 replies)
 82. Uznávanie kreditov. (2 replies)
 83. 3-ročné dieťa v mš bez návykov (6 replies)
 84. Akým spôsobom môžem doučovať legálnou cestou? (8 replies)
 85. Prestup na školu z CZ do SK (2 replies)
 86. čo potrebujem na vytvorenie maliarských kurzov? (1 replies)
 87. Aké máte skúsenosti STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA BYTČA ? (0 replies)
 88. Môže mi byť počas trvania PN zrušené triednictvo? (0 replies)
 89. Moze ucitel ucit v jednom tyzdni 36 hodin v kuse? (9 replies)
 90. riaditel skoly a lektorska cinnost (6 replies)
 91. Knižnica (13 replies)
 92. Môžem učiť v špeciálnej materskej škole? (0 replies)
 93. Individuálne vzdelávanie (3 replies)
 94. Môžem poveriť učiteľa výkonom funkcie zástupcu RŠ, ak terajší zástupca je na PN? (1 replies)
 95. Kto má vyššie vzdelanie na pedagogického asistenta (4 replies)
 96. Zaradenie do platovej triedy odborneho zamestnanca na ZS (6 replies)
 97. Preklad nazvu skoly do AJ (3 replies)
 98. Triedny učiteľ (2 replies)
 99. Rekvalifikacia na elektrikara (2 replies)
 100. Koho je potrebné informovať o riaditeľskom voľne na ZŠ? (1 replies)
 101. Kvalifikačné predpoklady (1 replies)
 102. Kvalifikacia (2 replies)
 103. Chcem sa stať zubárom (23 replies)
 104. Garant v jazykovej škole (0 replies)
 105. Čo potrebujem - aké vzdelanie na prácu v MŠ? (4 replies)
 106. Uznanie kvalifikácie. (1 replies)
 107. Aký je zoznam celej agendy v škd? (1 replies)
 108. Hochschule Fresenius Banská Bystrica (1 replies)
 109. Zanechanie štúdia SŠ a návrat (1 replies)
 110. Kde možno stihnúť dať prihlášku na získanie kvalifikácie do MŠ (3 replies)
 111. Zaradenie nekvalifikovanej učiteľky v MŠ (1 replies)
 112. Adaptačné vzdelávanie a nárok na príplatky (1 replies)
 113. Priplatok zacinajuceho ucitela (4 replies)
 114. Môže dať riaditeľ školy pri zadeľovaní úväzkov prednosť nekvalifikovanému učiteľovi pred kvalifikovaným? (5 replies)
 115. rigorózna skúška a priznanie kreditov (1 replies)
 116. Prečo podľa vás ľudia chcú byť kreatívni, objavovať nové veci a tvoriť? (0 replies)
 117. Koľko hodín má odučiť zástupkyňa riaditeľa, je to niekde dané? (1 replies)
 118. Akú presnú funkciu má štatutárny zástupca OZ, to je zastupuje navonok OZ, to viem, ešte? Na čo by si mal dať pozor, neprehliadnuť nejaé povinnosti? (0 replies)
 119. Ako je to s poplatkom za štúdium , ak počas prerušeného štúdia na jednej VŠ, budem študovať na inej VŠ , no po roku sa vrátim späť na tú , ktorú som prerušil. (1 replies)
 120. Plán sociálnej rehabilitácie, individuálne plány v DSS...ako si s tým poradiť??? (0 replies)
 121. kurz na opravu a plnenie klimatizácií. (1 replies)
 122. Overia mi slovenský vysokoškolský diplom aj v zahraničí? (1 replies)
 123. VSEM Komunikácia s verejnosťou alebo Logistika (2 replies)
 124. Kde sa dá urobit pedagogické minimum? - mám vzdelanie: prekladatelstvo a tlmocnictvo (1 replies)
 125. Zmena zmluvy z doby urcitej na neurcitu po 6 tyzdnoch (1 replies)
 126. 2 ucebny odbor - ziskat vyucny list (5 replies)
 127. preradenie na inú prácu (1 replies)
 128. Môžu mi byť uznané hodiny vlastivedy do kvalifikovaných hodín ak mám vyštudovanú geografiu (1 replies)
 129. Aká škola je pre stredoškoláka výhodnejšia? (13 replies)
 130. Ako sa stať znalcom na ohodnocovanie nehnuteľnosti? PRAX? (0 replies)
 131. ako je pomenovaný kariérny rast v manažmente zamestnancov? (9 replies)
 132. Kvalifikácia vychováateľky v klube detí v škole (0 replies)
 133. Súkromná umelecká skola (3 replies)
 134. Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a sirotský dôchodok (2 replies)
 135. Pracujuci na TPP a zaroven student denneho studia? (1 replies)
 136. dokoncenie maturity po viac ako 10r..co s tym? (10 replies)
 137. Ako si externe dokončit deviaty ročník Základnej školy (4 replies)
 138. ukončenie povinnej školskej dochádzky (8 replies)
 139. Zahraničná stáž a čerpanie dovolenky? (3 replies)
 140. pracovná zmluva pedagogických zamestnancov (1 replies)
 141. Akú máte skúsenosť s UMB v Banskej Bystrici FF - prekladateľstvo a tlmočníctvo nemčina-taliančina? (0 replies)
 142. Viete niekto poradit dobru literaturu na studium Pythonu? (2 replies)
 143. Treba Pedagogické minimum ak mám titul Mgr.art , ArtD. ? (2 replies)
 144. Ak je menovaný riaditeľ školy učiteľom z inej školy, dostáva len menovací dekrét, alebo aj pracovnú zmluvu od zriaďovateľa? (0 replies)
 145. Vysvedčenie na ZŠ a nespokojnosť rodičov (2 replies)
 146. zaradenie učiteľa ZUŠ-ky (2 replies)
 147. Môže žiak 9. ročníka ZŠ opakovať ročník a v akých prípadoch? (1 replies)
 148. Dualne vzdelavanie vs. odborny vycvik (0 replies)
 149. Iradiácia potravín (0 replies)
 150. Môžem prijať nekvalifikovanú učiteľku do materskej školy, ak začne do dvoch rokov od prijatia študovať a zvýšiť si kvalifikáciu? (0 replies)
 151. odvolanie na Lekársku fakultu UK 2015 (19 replies)
 152. Ukoncenie studia na VS a nastup na druhu VS (7 replies)
 153. Kurz výroba nábytku (1 replies)
 154. Kriminológia, kriminalistika... (0 replies)
 155. škola - kurz Angličtiny v zahraničí (1 replies)
 156. Prijímacie konanie - príslušník PZ (2 replies)
 157. Menu lístok s fotkami ako na to? (3 replies)
 158. Náhrada 1.atestácie? (0 replies)
 159. Vyska materskej (1 replies)
 160. Mam narok na davku v nezamestnanosti ak som posledne dva roky studovala v zahranici a 3 roky predtym som pracovala na Slovensku? (1 replies)
 161. Mám nárok na opravný septembrový termín štátnej skúšky na VŠ, aj keď som sa z výnimočných dôvodov nemohol zúčastniť riadneho termínu ŠS? (6 replies)
 162. Aká má byť kvalifikácia učiteľa cudzieho jazyka na ZŠ/SŠ? (1 replies)
 163. hľadám prekladateľa z norskeho jazyka (1 replies)
 164. Externé VŠ štúdium PSYCHOLÓGIE (7 replies)
 165. Ukončenie bakalárskeho štúdia a nástup do magisterského (2 replies)
 166. Odborná spôsobilosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (1 replies)
 167. Príklad z pracovného zošita šiestaka ZŠ (10 replies)
 168. Používanie titulu II.stupňa (2 replies)
 169. ako je to so stravovaním u učiteľov, keď si za 1 deň odpracuje podľa úväzku 4 hod.v škole a 3,5 hod. mimo pracoviska, čiže doma. Môže tak pracovať každý deň? napr. v ZUŠ? (0 replies)
 170. V akej platovej triede ma byt zaradena, ak neuci v odbore? (0 replies)
 171. Aký je rozdiel medzi splatenými a nesplatenými vklady? (1 replies)
 172. Ako sa formuluje žiadosť o preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky? (4 replies)
 173. čestné prehlásenie o plaveckej gramotnosti (9 replies)
 174. Zdravym nabuduci mesiac ma cakaju prijimacky na UK a mam par otazok! (2 replies)
 175. Existuje v SR detský domov, ktorý nemá v opatere zdravotne znevýhodnené deti? (1 replies)
 176. Môžem pracovať ako vychovávateľka v školskom klube? (1 replies)
 177. Ako platiť učiteľa pri blokovom vyučovaní? (0 replies)
 178. Ak sa v obci zruší škola príde obec o časť podielových daní ktorými financuje ŠKD a školskú jedáleň? (0 replies)
 179. Virtuálna knižnica (5 replies)
 180. Aká platová trieda? (8 replies)
 181. Máte skúsenosti so vzdelávaním doma (e-learning) ? (7 replies)
 182. Odvolanie ZRŠ (2 replies)
 183. Príprava do ŠKD (0 replies)
 184. Stredná škola - Neviem sa rozhodnúť (11 replies)
 185. Výberové konanie na riaditeľa školy (12 replies)
 186. Môžu sa spájať delené hodiny kvôli zastupovaniu na inom predmete? (6 replies)
 187. Musím nahradiť hodinu z rozvrhu? (5 replies)
 188. Na akej pracovnej pozícii v školstve môžem pracovať so svojim vzdelaním? (4 replies)
 189. Špeciálna pedagogika (0 replies)
 190. živnosť v školstve (3 replies)
 191. Externý študent - voľno v práci (12 replies)
 192. Chcem sa spytat ci mozem mat vyucny list bez skoly? (20 replies)
 193. Stará dovolenka učiteľa (2 replies)
 194. KREDITY ZA TVORIVÚ ČINNOSŤ (8 replies)
 195. Genitív slova "most" (19 replies)
 196. Mohol by mi niekto vysvetliť nemčinu? konkrétne čas das perfekt ? (1 replies)
 197. Preplatenie kurzu úradom práce REPAS (4 replies)
 198. Môže mi riaditeľ uznať 60 kreditov za absolvovanú rigoróznu skúšku v programe Učiteľstvo pre prim.vzdelávanie? (0 replies)
 199. Právomoci školských zariadení a ich zamestnancov - čo vlastne môže škola a čo nie? (8 replies)
 200. domáca úloha z matematiky (4 replies)
 201. Môže mi byť udelená výnimka na uznanie kvalifikovanosti, ak nemám štátnicu z matematiky, ale na základnej škole som ju učila 14 rokov? (1 replies)
 202. Nultý ročník (1 replies)
 203. V akej knihe alebo v akých materíáloch môžem nájsť tieto texty?(sú v prílohe ) asi je to nejaká kniha o UK (2 replies)
 204. Prosba o vyplnenie dotazníka na prácu SOČ (0 replies)
 205. zákon č. 317/2009, bol novelizáciou zrušený §60 odstavec 2? (7 replies)
 206. Môžme mať v základnej škole jeden nultý ročník a dve špeciálne triedy pre žiakov s mentál. postihnutím? (0 replies)
 207. Vyplnenie anonymného dotazníka - agentúrne zamestnávanie (0 replies)
 208. prihlaška na strednú školu (1 replies)
 209. Poradíte mi s diplomovou prácou? (8 replies)
 210. Doplnenie studia socialnej prace o specialnu pedagogiku (1 replies)
 211. Prihovor: 50-te narodeniny otca (2 replies)
 212. Zapísanie nasledujúcej bunky, ktorá nieje prázdna? (10 replies)
 213. účasť na školeniach, seminároch, workshopoch a práca nadčas (0 replies)
 214. Potrebujem na ucenie na ZUS doplnkove pedagogicke vzdelanie? (5 replies)
 215. Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník ZŠ (1 replies)
 216. Prosím o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci (7 replies)
 217. zamestnanie v materských školách na Slovensku po vysokej škole v Srbsku (1 replies)
 218. Ako citujem knihu ktorá obsahuje samostatne kapitoly teda každa kapitola od iného autota, ako to uvediem v pouzitej literature? (10 replies)
 219. Pomôže mi niekto so štatistkou? (1 replies)
 220. Prestup zo súkromnej na verejnú vysokú školu (2 replies)
 221. učiteľ dve pracovné zmluvy - odstupné (3 replies)
 222. Ochranná pracovná obuv (5 replies)
 223. dá sa študovať pedagog. minimum po ukončení 1. stupňa VŠ v odbore sociálna práca, ked už v štúdiu nehodlám ďalej pokračovať? (1 replies)
 224. Maturita (5 replies)
 225. Ukážková príprava do ŠKD (0 replies)
 226. Stredná škola (2 replies)
 227. Odpis vysvedčenia: Ako vybaviť ? + Poplatky? (9 replies)
 228. Akú kvalifikáciu potrebujem na učiteľku v MŠ? (1 replies)
 229. preklad (6 replies)
 230. Videá na výuku mikroekonómie, makroekonómie, manažmentu, marketingu, PPC reklamy nie len pre vysokoškolákov (0 replies)
 231. Zahranicna sluzobna cesta - stravne (2 replies)
 232. ucitelka na pn u psychiatra (9 replies)
 233. Školská inšpekcia (5 replies)
 234. Rodinne pridavky a studium v zahranici (1 replies)
 235. Stredoškolské štúdium v Írsku (0 replies)
 236. Prosba - vyplnenie dotazníka (1 replies)
 237. Aká je výmera dovolenky odborného zamestnanca? (0 replies)
 238. ŠTÚDIUM DPŠ (1 replies)
 239. hygienicke minimum na pracu v potravinach (7 replies)
 240. Má niekto skúsenosti s VŠ drevárskou vo Zvolene? (2 replies)
 241. Čo sa oplatí študovať ? (15 replies)
 242. Koľko z OK musí dať starosta na MŠ a školské zariadenia? (0 replies)
 243. Kde sa na Slovensku dá najrýchlejšie spraviť VŠ titul z časového hľadiska a legálne? (2 replies)
 244. starobný dôchodok , neodrobené roky (14 replies)
 245. Pomohol by mi niekto s maturitným projektom : Vratidlá? (2 replies)
 246. Poradíte mi akú literatúru prečítať? (0 replies)
 247. Starobné dôchodkové poistenie ak mám odrobených iba 14 rokov. (6 replies)
 248. Zriadenie sukromneho gymnazia (3 replies)
 249. Na ktorej ped. fakulte je najlepšia organizácia externého štúdia Učiteľstva pre primárne vzdelávanie? (4 replies)
 250. Musí mať riaditeľ mš 5 ročnú prax? (1 replies)