1. Môže dať riaditeľ školy pri zadeľovaní úväzkov prednosť nekvalifikovanému učiteľovi pred kvalifikovaným? (5 replies)
 2. rigorózna skúška a priznanie kreditov (1 replies)
 3. Prečo podľa vás ľudia chcú byť kreatívni, objavovať nové veci a tvoriť? (0 replies)
 4. Koľko hodín má odučiť zástupkyňa riaditeľa, je to niekde dané? (1 replies)
 5. Akú presnú funkciu má štatutárny zástupca OZ, to je zastupuje navonok OZ, to viem, ešte? Na čo by si mal dať pozor, neprehliadnuť nejaé povinnosti? (0 replies)
 6. Ako je to s poplatkom za štúdium , ak počas prerušeného štúdia na jednej VŠ, budem študovať na inej VŠ , no po roku sa vrátim späť na tú , ktorú som prerušil. (1 replies)
 7. Plán sociálnej rehabilitácie, individuálne plány v DSS...ako si s tým poradiť??? (0 replies)
 8. kurz na opravu a plnenie klimatizácií. (1 replies)
 9. Overia mi slovenský vysokoškolský diplom aj v zahraničí? (1 replies)
 10. VSEM Komunikácia s verejnosťou alebo Logistika (2 replies)
 11. Kde sa dá urobit pedagogické minimum? - mám vzdelanie: prekladatelstvo a tlmocnictvo (1 replies)
 12. Zmena zmluvy z doby urcitej na neurcitu po 6 tyzdnoch (1 replies)
 13. 2 ucebny odbor - ziskat vyucny list (5 replies)
 14. preradenie na inú prácu (1 replies)
 15. Môžu mi byť uznané hodiny vlastivedy do kvalifikovaných hodín ak mám vyštudovanú geografiu (1 replies)
 16. Aká škola je pre stredoškoláka výhodnejšia? (13 replies)
 17. Ako sa stať znalcom na ohodnocovanie nehnuteľnosti? PRAX? (0 replies)
 18. ako je pomenovaný kariérny rast v manažmente zamestnancov? (9 replies)
 19. Kvalifikácia vychováateľky v klube detí v škole (0 replies)
 20. Súkromná umelecká skola (3 replies)
 21. Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a sirotský dôchodok (2 replies)
 22. Pracujuci na TPP a zaroven student denneho studia? (1 replies)
 23. dokoncenie maturity po viac ako 10r..co s tym? (10 replies)
 24. Ako si externe dokončit deviaty ročník Základnej školy (4 replies)
 25. ukončenie povinnej školskej dochádzky (8 replies)
 26. Zahraničná stáž a čerpanie dovolenky? (3 replies)
 27. pracovná zmluva pedagogických zamestnancov (1 replies)
 28. Akú máte skúsenosť s UMB v Banskej Bystrici FF - prekladateľstvo a tlmočníctvo nemčina-taliančina? (0 replies)
 29. Viete niekto poradit dobru literaturu na studium Pythonu? (2 replies)
 30. Treba Pedagogické minimum ak mám titul Mgr.art , ArtD. ? (2 replies)
 31. Ak je menovaný riaditeľ školy učiteľom z inej školy, dostáva len menovací dekrét, alebo aj pracovnú zmluvu od zriaďovateľa? (0 replies)
 32. Vysvedčenie na ZŠ a nespokojnosť rodičov (2 replies)
 33. zaradenie učiteľa ZUŠ-ky (2 replies)
 34. Môže žiak 9. ročníka ZŠ opakovať ročník a v akých prípadoch? (1 replies)
 35. Dualne vzdelavanie vs. odborny vycvik (0 replies)
 36. Iradiácia potravín (0 replies)
 37. Môžem prijať nekvalifikovanú učiteľku do materskej školy, ak začne do dvoch rokov od prijatia študovať a zvýšiť si kvalifikáciu? (0 replies)
 38. odvolanie na Lekársku fakultu UK 2015 (19 replies)
 39. Ukoncenie studia na VS a nastup na druhu VS (7 replies)
 40. Kurz výroba nábytku (1 replies)
 41. Kriminológia, kriminalistika... (0 replies)
 42. škola - kurz Angličtiny v zahraničí (1 replies)
 43. Prijímacie konanie - príslušník PZ (2 replies)
 44. Menu lístok s fotkami ako na to? (3 replies)
 45. Náhrada 1.atestácie? (0 replies)
 46. Vyska materskej (1 replies)
 47. Mam narok na davku v nezamestnanosti ak som posledne dva roky studovala v zahranici a 3 roky predtym som pracovala na Slovensku? (1 replies)
 48. Mám nárok na opravný septembrový termín štátnej skúšky na VŠ, aj keď som sa z výnimočných dôvodov nemohol zúčastniť riadneho termínu ŠS? (6 replies)
 49. Aká má byť kvalifikácia učiteľa cudzieho jazyka na ZŠ/SŠ? (1 replies)
 50. hľadám prekladateľa z norskeho jazyka (1 replies)
 51. Externé VŠ štúdium PSYCHOLÓGIE (7 replies)
 52. Ukončenie bakalárskeho štúdia a nástup do magisterského (2 replies)
 53. Odborná spôsobilosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (1 replies)
 54. Príklad z pracovného zošita šiestaka ZŠ (10 replies)
 55. Používanie titulu II.stupňa (2 replies)
 56. ako je to so stravovaním u učiteľov, keď si za 1 deň odpracuje podľa úväzku 4 hod.v škole a 3,5 hod. mimo pracoviska, čiže doma. Môže tak pracovať každý deň? napr. v ZUŠ? (0 replies)
 57. V akej platovej triede ma byt zaradena, ak neuci v odbore? (0 replies)
 58. Aký je rozdiel medzi splatenými a nesplatenými vklady? (1 replies)
 59. Ako sa formuluje žiadosť o preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky? (4 replies)
 60. čestné prehlásenie o plaveckej gramotnosti (9 replies)
 61. Zdravym nabuduci mesiac ma cakaju prijimacky na UK a mam par otazok! (2 replies)
 62. Existuje v SR detský domov, ktorý nemá v opatere zdravotne znevýhodnené deti? (1 replies)
 63. Môžem pracovať ako vychovávateľka v školskom klube? (1 replies)
 64. Ako platiť učiteľa pri blokovom vyučovaní? (0 replies)
 65. Ak sa v obci zruší škola príde obec o časť podielových daní ktorými financuje ŠKD a školskú jedáleň? (0 replies)
 66. Virtuálna knižnica (5 replies)
 67. Aká platová trieda? (8 replies)
 68. Máte skúsenosti so vzdelávaním doma (e-learning) ? (7 replies)
 69. Odvolanie ZRŠ (2 replies)
 70. Príprava do ŠKD (0 replies)
 71. Stredná škola - Neviem sa rozhodnúť (11 replies)
 72. Výberové konanie na riaditeľa školy (12 replies)
 73. Môžu sa spájať delené hodiny kvôli zastupovaniu na inom predmete? (6 replies)
 74. Musím nahradiť hodinu z rozvrhu? (5 replies)
 75. Na akej pracovnej pozícii v školstve môžem pracovať so svojim vzdelaním? (4 replies)
 76. Špeciálna pedagogika (0 replies)
 77. živnosť v školstve (3 replies)
 78. Externý študent - voľno v práci (12 replies)
 79. Chcem sa spytat ci mozem mat vyucny list bez skoly? (20 replies)
 80. Stará dovolenka učiteľa (2 replies)
 81. KREDITY ZA TVORIVÚ ČINNOSŤ (8 replies)
 82. Genitív slova "most" (19 replies)
 83. Mohol by mi niekto vysvetliť nemčinu? konkrétne čas das perfekt ? (1 replies)
 84. Preplatenie kurzu úradom práce REPAS (4 replies)
 85. Môže mi riaditeľ uznať 60 kreditov za absolvovanú rigoróznu skúšku v programe Učiteľstvo pre prim.vzdelávanie? (0 replies)
 86. Právomoci školských zariadení a ich zamestnancov - čo vlastne môže škola a čo nie? (8 replies)
 87. domáca úloha z matematiky (4 replies)
 88. Môže mi byť udelená výnimka na uznanie kvalifikovanosti, ak nemám štátnicu z matematiky, ale na základnej škole som ju učila 14 rokov? (1 replies)
 89. Nultý ročník (1 replies)
 90. V akej knihe alebo v akých materíáloch môžem nájsť tieto texty?(sú v prílohe ) asi je to nejaká kniha o UK (2 replies)
 91. Prosba o vyplnenie dotazníka na prácu SOČ (0 replies)
 92. zákon č. 317/2009, bol novelizáciou zrušený §60 odstavec 2? (7 replies)
 93. Môžme mať v základnej škole jeden nultý ročník a dve špeciálne triedy pre žiakov s mentál. postihnutím? (0 replies)
 94. Vyplnenie anonymného dotazníka - agentúrne zamestnávanie (0 replies)
 95. prihlaška na strednú školu (1 replies)
 96. Poradíte mi s diplomovou prácou? (8 replies)
 97. Doplnenie studia socialnej prace o specialnu pedagogiku (1 replies)
 98. Prihovor: 50-te narodeniny otca (2 replies)
 99. Zapísanie nasledujúcej bunky, ktorá nieje prázdna? (10 replies)
 100. účasť na školeniach, seminároch, workshopoch a práca nadčas (0 replies)
 101. Potrebujem na ucenie na ZUS doplnkove pedagogicke vzdelanie? (5 replies)
 102. Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník ZŠ (1 replies)
 103. Prosím o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci (7 replies)
 104. zamestnanie v materských školách na Slovensku po vysokej škole v Srbsku (1 replies)
 105. Ako citujem knihu ktorá obsahuje samostatne kapitoly teda každa kapitola od iného autota, ako to uvediem v pouzitej literature? (10 replies)
 106. Pomôže mi niekto so štatistkou? (1 replies)
 107. Prestup zo súkromnej na verejnú vysokú školu (2 replies)
 108. učiteľ dve pracovné zmluvy - odstupné (3 replies)
 109. Ochranná pracovná obuv (5 replies)
 110. dá sa študovať pedagog. minimum po ukončení 1. stupňa VŠ v odbore sociálna práca, ked už v štúdiu nehodlám ďalej pokračovať? (1 replies)
 111. Maturita (5 replies)
 112. Ukážková príprava do ŠKD (0 replies)
 113. Stredná škola (2 replies)
 114. Odpis vysvedčenia: Ako vybaviť ? + Poplatky? (9 replies)
 115. Akú kvalifikáciu potrebujem na učiteľku v MŠ? (1 replies)
 116. preklad (6 replies)
 117. Videá na výuku mikroekonómie, makroekonómie, manažmentu, marketingu, PPC reklamy nie len pre vysokoškolákov (0 replies)
 118. Zahranicna sluzobna cesta - stravne (2 replies)
 119. ucitelka na pn u psychiatra (9 replies)
 120. Školská inšpekcia (5 replies)
 121. Rodinne pridavky a studium v zahranici (1 replies)
 122. Stredoškolské štúdium v Írsku (0 replies)
 123. Prosba - vyplnenie dotazníka (1 replies)
 124. Aká je výmera dovolenky odborného zamestnanca? (0 replies)
 125. ŠTÚDIUM DPŠ (1 replies)
 126. hygienicke minimum na pracu v potravinach (7 replies)
 127. Má niekto skúsenosti s VŠ drevárskou vo Zvolene? (2 replies)
 128. Čo sa oplatí študovať ? (15 replies)
 129. Koľko z OK musí dať starosta na MŠ a školské zariadenia? (0 replies)
 130. Kde sa na Slovensku dá najrýchlejšie spraviť VŠ titul z časového hľadiska a legálne? (2 replies)
 131. starobný dôchodok , neodrobené roky (14 replies)
 132. Pomohol by mi niekto s maturitným projektom : Vratidlá? (2 replies)
 133. Poradíte mi akú literatúru prečítať? (0 replies)
 134. Starobné dôchodkové poistenie ak mám odrobených iba 14 rokov. (6 replies)
 135. Zriadenie sukromneho gymnazia (3 replies)
 136. Na ktorej ped. fakulte je najlepšia organizácia externého štúdia Učiteľstva pre primárne vzdelávanie? (4 replies)
 137. Musí mať riaditeľ mš 5 ročnú prax? (1 replies)
 138. Riaditeľ musí mať 5 ročnú prax? (1 replies)
 139. Sirotský dôchodok a PhD štúdium (3 replies)
 140. Môžem učiť žiakov s MP na I. stupni ŠZŠ, resp. v špec. triede na ZŠ? (2 replies)
 141. Potvrdenie o pedagogickej praxi (2 replies)
 142. adaptačné vzdelávanie (0 replies)
 143. Čo robiť pri prestupe na inú strednú školu po prerušení štúdia? (0 replies)
 144. Dotazník k diplomovej práci (2 replies)
 145. mate niekto skusenosti s obchodnou akademiou (4 replies)
 146. Sklonovanie, padove pripony dve "i" (9 replies)
 147. Prestup z UPJŠ na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine (0 replies)
 148. Vzdelávací kurz na cnc stroje (1 replies)
 149. Musím absolvovať adaptačné vzdelávanie po návrate k učiteľskej profesii? (2 replies)
 150. Člen maturitnej komisie (3 replies)
 151. Makrá (1 replies)
 152. Potrebujem pomoct s bakalarkou je niekto ochotny? (13 replies)
 153. Dotazník pre nezamestnaných (6 replies)
 154. sukromna Materska skolka (1 replies)
 155. Projektová štúdia z marketingu? (0 replies)
 156. Danovy poradca (0 replies)
 157. Certifikát na AUTOCAD (2 replies)
 158. dĺžka adaptačného vzdelávania (0 replies)
 159. Výber štúdia pedagogického charakteru (7 replies)
 160. Venujte pár minút na vyplnenie dotazníka. (0 replies)
 161. Riaditeľkino rozhodnutie o mojom prijatí môže niekto napadnúť? (0 replies)
 162. Co mozem ucit, mam ukončené vš agronomická fakulta, odbor fytotechnický, a DPS na fakulte FEM . (6 replies)
 163. chcela by som isť študovať anglický jazyk (11 replies)
 164. Je možný ročný odklad školskej dochádzky po zš ale pred sš? (0 replies)
 165. Prímacé konanie (9 replies)
 166. 1. atestácia u psychológov (3 replies)
 167. Kto plati Slovakom VS studium v CR? (5 replies)
 168. Úplné odborné vzdelanie a paragraf 24 (elektrotechnik). Spĺňam potrebné kritéria? (1 replies)
 169. Načo slúži šedá kôra ? (2 replies)
 170. Klasifikácia na hodine telesnej výchovy (7 replies)
 171. vylúčenie zo štúdia (6 replies)
 172. Počet absolventov VŠ škôl ekon. odborov (0 replies)
 173. Koľko mám dovolenky? (16 replies)
 174. Výpočet skutočného tepla (0 replies)
 175. opakovane školenie elektrotechnikov (5 replies)
 176. Dotazník k diplomovej práci (0 replies)
 177. otázky (1 replies)
 178. Kedy sa v učiteľstve zbierajú kredity a píšu atestácie? (1 replies)
 179. Rekvalifikačné kurzy, nezamestnaný, preplácanie ÚP, Česká republika (0 replies)
 180. Je to známkovanie zákonné? (2 replies)
 181. učiteľ odborných predmetov na obchodnej akadémii (3 replies)
 182. Kto sa stáva predsedom školskej rady? (2 replies)
 183. Druhé vysokoškolské štúdium (3 replies)
 184. Doplňujúce štúdium (0 replies)
 185. náhrada atestácie (1 replies)
 186. polrocne znamkovanie (30 replies)
 187. Zákonný zástupca a prijatie žiaka do školy (1 replies)
 188. ukončené VŠ II. stupňa trénerstvo a šport (0 replies)
 189. platová trieda (3 replies)
 190. Budem platiť poplatok za štúdium? (0 replies)
 191. Práca na DBPŠ (1 replies)
 192. Platenie za prerušené štúdium? (4 replies)
 193. Je potrebna 5rocna prax specialneho pedagoga pocas adaptacneho vzdelavanja? (0 replies)
 194. Zaradenie do platovej triedy odborneho zamestnanca na ZS (3 replies)
 195. Ukončenie vysokej školy prídavky na dieťa (2 replies)
 196. V praci mozme pocuvat cez sluchatka hudbu. Viete mi niekto prosim poradit vyucbu nemeckeho jazyka iba hovorenym slovom? Popripade poslat aj link? Dakujem! (2 replies)
 197. Anglictina kurz Bratislava (4 replies)
 198. Skúšky na pravo (5 replies)
 199. Daju sa studovat naraz 2 vysoke skoly externe? (0 replies)
 200. Štúdium v zahraničí (6 replies)
 201. Môže cirkevná základná škola dlhodobo zamestnať asistenta učiteľa? (0 replies)
 202. Cudzie jazyky externe studium (1 replies)
 203. Akreditované kurzy účtovníctva, Banská Bystrica (2 replies)
 204. Plati novy skolsky zakon aj pre tych co maju zmluvu pracovnu do konca juna? (11 replies)
 205. Viete mi niekto poradiť ohľadom skúšky na VŠ v Ružomberku? (0 replies)
 206. Ste učitelia prvého stupňa? (0 replies)
 207. Ako sa stať učiteľkou v materskej škôlke, keď mám strednú školu ekonomickú? (3 replies)
 208. Je potrebna predbezna prax na obsluhu stavebných strojov (3 replies)
 209. Skončenie štúdia na VŠ - aké sú dôsledky ? (5 replies)
 210. Kto je absolvent školy? (3 replies)
 211. Pedagogické minimum (1 replies)
 212. Ako získať 1 kredit (0 replies)
 213. Po absolvovaní VOŠ si chcem dokončiť za 1 al. 2 roky Bc., bude problém, ak sa mi podarí získať titul Bc. a chcem ísť študovať ďalej, aby som získala Mgr.? (8 replies)
 214. Predčasné ukončenie štúdia (1 replies)
 215. Ako prepojiť živnosť na Slovensku a štúdium+prácu v zahraničí? (0 replies)
 216. ekonomia priklad (4 replies)
 217. Da sa zvladnut externe studium na strednej skole pri plnom pracovnom uvazku? - odbor kadernik/Bratislava (3 replies)
 218. Školská jedáleň - polievky (12 replies)
 219. Môžem učiť v MŠ ? (2 replies)
 220. byvaju novinove stanky ako bezne trafiky otvorene aj cez sviatky ? ak ano... tak pripadne v akom case a podobne (1 replies)
 221. Vie niekto, aký je rozdiel medzi kvarkami a kvantami? (8 replies)
 222. predseda rady školy kandiduje vo výberovom konaní za RŠ, kto prevezme jeho kompetencie vo výberovom procese? (1 replies)
 223. Ukončenie štúdia na prvej vysokej škole, budem platiť školné na druhej vysokej škole, ak pôjdem "od znovu"? (20 replies)
 224. na čo si má dať pozor riaditeľ zš s mš keď sa stane z učiteľa riaditeľom? (0 replies)
 225. Tip na kurz účtovníctva s akreditáciou (3 replies)
 226. Má škola právo vymáhať sociálne štipendium naspäť? (5 replies)
 227. Aké sú nové trendy v externej komunikácii (1 replies)
 228. Čo je lepšie pre účtovníka absolvovať - kurz nemčiny alebo IFRS alebo niečo iné? (2 replies)
 229. Dvojhodinovka z cudzieho jazyka (0 replies)
 230. harvardská metóda citovania na online text (3 replies)
 231. Vyriešenie / nevyriešenie sťažnosti (2 replies)
 232. Môžem sa sťažovať na muža,ktorý obťažoval maloletého syna? (31 replies)
 233. Ako vyhľadávať projekt zamerané pre stredné školy (0 replies)
 234. Je učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov -výtvarná výchova /2005/ kvalifikovaný učiť Dejiny výtvarného umenia na strednej umeleckopriemyselnej škole? (2 replies)
 235. SOČ (4 replies)
 236. kvalifikovany asistent ucitela? (1 replies)
 237. Práca nadčas získaná v ŠKD (1 replies)
 238. Učiteľom sľúbili k novembrovej výplate (vyplácaná je v týchto dňoch) 100 €. Je táto suma v čistom alebo v hrubom? (1 replies)
 239. Projekt - súťaž (0 replies)
 240. Stredoškolská odborná činnosť (2 replies)
 241. Priznanie kreditového príplatku (1 replies)
 242. Nadčasová práca pedagogických zamestnancov z ostatnej činnosti (3 replies)
 243. II. atestačná skúška učiteľa v roku 2015 (3 replies)
 244. Kto vykonáva službu na chodbách strednej školy počas prestávok? (1 replies)
 245. môže mi zamestnávateľ po rodičovskej dovolenke navrhnúť najskôr čerpanie dovolenky? (2 replies)
 246. Nekorektne chovanie Riaditela strednej skoly po prestupe a naslednom uraze a absencii. (4 replies)
 247. Je možné vykonávať krúžkovú činnosť vo väčšom počte hodín týždenne ako je uvedené v dohode o pracovnej činnosti? (1 replies)
 248. Praca na colnej sprave ci vysetrovatel - potrebne vzdelanie (3 replies)
 249. Aké ukončené vzdelanie musí mať tajomníčka ZUŠ. (3 replies)
 250. Filmy v holandcine (2 replies)