1. Zastavenie príplatku? (0 replies)
 2. Nárok na vyplatenie 60 kreditov (0 replies)
 3. Sú Vianoce predo dvermi, alebo za dverami? (36 replies)
 4. Riaditelka mi nechce priznat kreditovy priplatok (1 replies)
 5. Vykonávanie práce učiteľky s obmedzením - potvrdenie (0 replies)
 6. pisomne pripravy pre MS (3 replies)
 7. Vychovávateľky čo vy na to? (12 replies)
 8. ako je to s rôznymi besadami na školách? (0 replies)
 9. Spätné preplatenie kreditov (0 replies)
 10. Nulové navýšenie či nulové zvýšenie? (1 replies)
 11. Urcenie platoveho stupna v skolstve. (0 replies)
 12. na nasej zakladnej skole sa konali volby riaditela skoly, platne? (0 replies)
 13. Škôlka nechce prijať predškoláka (1 replies)
 14. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke. (0 replies)
 15. Projekt pre študentov učiteľstva - doučovanie detí na základných a stredných školách (3 replies)
 16. Otázka na potrápenie - do ktorej tarifnej triedy patrím, keď mám toto vzdelanie? (4 replies)
 17. platová trieda a tarifa (0 replies)
 18. Rada školy (4 replies)
 19. Chyba v diktáte (42 replies)
 20. Doplňujúce štúdium (1 replies)
 21. voľby do rady školy (1 replies)
 22. kto môže byť členom rady školy (4 replies)
 23. Online kurz BLC4u Anglicky jazyk- Mate niekto skusenost? (1 replies)
 24. kto môže byť členom rady školy (1 replies)
 25. Známkovanie domácej úlohy (52 replies)
 26. 1. atestačná skúška (2 replies)
 27. Funkčné inovačné (2 replies)
 28. plný úväzok + pravidelné nadčasy (0 replies)
 29. Akú veľkú právomoc ma učiteľ na žiaka mimo školy ? (50 replies)
 30. Platnosť Kolektivnej zmluvy organizácie ak nie je zverejnená na Internete (1 replies)
 31. doplnkove pedagogicke minimum 2013 (1 replies)
 32. Materská dovolenka a výpočet dovolenky. (2 replies)
 33. Hodnotenie MOV (0 replies)
 34. cestovný príkaz (3 replies)
 35. Školský vzdelávací program (1 replies)
 36. Učiteľstvo nultého ročníka (1 replies)
 37. Musia žiaci 7. roč. špeciálnej triedy písať praktické aktivity (0 replies)
 38. poistenie žiakov (0 replies)
 39. Nesprávne zaradenie, doplatenie mzdy (0 replies)
 40. Rigorózna skúška a kredity (2 replies)
 41. financovanie cvč (0 replies)
 42. koľko hodín kvalifikovanie (2 replies)
 43. Pomoc s výberom témy na písanie filozofickej eseje. (2 replies)
 44. LEGO education (0 replies)
 45. Ako napísať fylozofickú esej? Prosím nutne o radu. (4 replies)
 46. Nárok na odstupné a preradenie. (1 replies)
 47. Studium na VS (1 replies)
 48. Neojbektívnosť učiteľky pri skúšaní žiaka (20 replies)
 49. TAXUS Learning 2. generácie (1 replies)
 50. DISKRIMINáCIA VYCHOVáVATELIEK (11 replies)
 51. Odborova organizacia na skole (0 replies)
 52. učite je stíhaný za vedenie vozidla pod vlyvom alkoholu má to vply na je pracovný pom (1 replies)
 53. Vyberanie stravného (2 replies)
 54. pracovná zmluva (2 replies)
 55. Ak rada školy nesúhlasí s odvolaním riaditeľa (3 replies)
 56. platová trieda (2 replies)
 57. informácie ZUS výtvarný odbor (1 replies)
 58. podmienky pre zriadenie sukromneho centra specialnopedagogickeho poradenstva (3 replies)
 59. inkluzívna edukácia v MŚ (2 replies)
 60. pracovná cesta a projekt (0 replies)
 61. zaradenie do platovej triedy (1 replies)
 62. Nekvalifikovaná učiteľka v MŠ (1 replies)
 63. vyplatna paska (9 replies)
 64. materiály na prijímačky na stednú školu elektrotechnickú k. adlera (0 replies)
 65. úraz v škole (14 replies)
 66. výnimka (4 replies)
 67. umelecká činnosť (3 replies)
 68. adaptacne vzdelavanie (4 replies)
 69. Zaradenie učiteľky ZŠ na pozíciu vychovávateľky (4 replies)
 70. Pracujem na škole 18. r ako bezpečnostný a požiarný technik, mam Bc do akej tarify pa (0 replies)
 71. Zaradenie do platovej triedy (1 replies)
 72. pracovný čas riaditeľky Mš (2 replies)
 73. Uplatnenie ucitelky po skonceni VŚ (1 replies)
 74. Som vychovávateľka v ŠKD. Ak zastupujem za učiteľku 4 hodiny koľko hodín mám Náh.voľn (4 replies)
 75. domáca príprava (1 replies)
 76. Cambridge certificate (4 replies)
 77. Kreditný príplatok, prvá atestačná skúška (0 replies)
 78. zacinajuca ucitelka- nechcem byt triedna (1 replies)
 79. spajanie tried (4 replies)
 80. Predseda metod. zdruzenia, predmetovej komisie - proti voli (0 replies)
 81. Treba dieťa nútiť chodiť do škôlky? (7 replies)
 82. skoncenie prac. pomeru - nedodrzanie podmienky v prac. zmluve (3 replies)
 83. Zanechanie štúdia na VŠ (0 replies)
 84. Sociálna pedagogika (3 replies)
 85. Prax a pôžička pre začínajúcich učiteľov (2 replies)
 86. Pracovovny uraz v skole pocas vyucovania- Tabula (0 replies)
 87. Môže učiteľ učiť na dohodu v rámci riadneho pracovného pomeru v tom istom pracov.čas (1 replies)
 88. Plat riaditeľa ZŠ (1 replies)
 89. Nahrada 1. atestacie (1 replies)
 90. zacinajuca ucitelka bez uvadzacieho ucitela (50 replies)
 91. Prípravný kurz (2 replies)
 92. Kto môže učiť? (1 replies)
 93. Moze bakalar ucit na sukromnej skole? (1 replies)
 94. mozem ucit ako vychovavatelka? (2 replies)
 95. Titul pre absolventov konzervatórii (2 replies)
 96. S pedag.zamest. s I atestáciu a kreditmi- nekvalif.učiteľ (1 replies)
 97. 8.(24-x)-16=56 (44 replies)
 98. 8.(24-x)-16=5 (9 replies)
 99. predškolská a elementárna pedagogika (1 replies)
 100. nekvalifikovaný učiteľ (6 replies)
 101. Aká je platová trieda MOV s 30 ročnou praxou (1 replies)
 102. Integrovaný žiak a testovanie 9 (18 replies)
 103. certifikát NM/PN (9 replies)
 104. Absolventská prax (9 replies)
 105. Zastupovanie (2 replies)
 106. Platové zaradenie začínajúcej učiteľky MŠ (1 replies)
 107. Vedecky casopis (0 replies)
 108. možnosti učiť (2 replies)
 109. Preklad do angličtiny (2 replies)
 110. Môžem sa už uchádzať o prac. miesto učiteľky v MŠ? (0 replies)
 111. Plán výchovno-vzdelávacej oblasti v MŠ (0 replies)
 112. kvalifikácia v špeciálnej základnej škole (0 replies)
 113. Špeciálny pedagóg na základnej škole (3 replies)
 114. Môžem mať rozvrh hodín pri zníženom úväzku rozvrhnutý do štyroch dní v týždni? (3 replies)
 115. Výpoveď a výpovedná doba (32 replies)
 116. plan prace interneho metodickeho zdruzenia (0 replies)
 117. Prevádzková doba - materská škola (1 replies)
 118. počet žiakov vo výchonej skupine (0 replies)
 119. vzdelávací poukaz (9 replies)
 120. Právomoci školskej inšpekcie (3 replies)
 121. Zaradenie žiakov do špeciálnej triedy v ZŠ. (1 replies)
 122. otázka na slovenčinárov (10 replies)
 123. Vychovávateľka si doplňuje úväzok. (0 replies)
 124. štrajk učiteľov 13.09.2012 (7 replies)
 125. Štrak v rezorte školstva (180 replies)
 126. Titul pre konzervatoristov (0 replies)
 127. Vychovávatelia ŠKD ??? (0 replies)
 128. Zástupca riaditeľa ZŠ a miera jeho vyuč. povinnosti (2 replies)
 129. Splnomocnenie v anglictine... (4 replies)
 130. Espaňol, bohužial som nevedel do akej rubriky by som toto mal zaradiť. (0 replies)
 131. pedagogické minimum (1 replies)
 132. Môže zástupca riaditeľa školy vykonávať aj funkciu triedneho učiteľa? (1 replies)
 133. vynimka pri vyberovom konani (2 replies)
 134. učiteľ v UK (0 replies)
 135. Rozvrhnutie pracovného času asistenta učiteľa na ZŠ (3 replies)
 136. Ešte raz úväzok (1 replies)
 137. Pomôžte s názvom pre rigoróznu prácu (6 replies)
 138. Aké máte skúsenosti s výberovým konaním na riaditeľa MŠ-ZŠ , ak nemáte 5 rokov praxe (1 replies)
 139. Ako má vyzerať koncepcia rozvoja MŠ , keď sa hlásite do výberového konania? (0 replies)
 140. Aké máte skúsenosti s výberovým, konaním na miesto riaditeľa v MŠ? (0 replies)
 141. Môže riaditeľ školy nariadiť krúžok učiteľovi? (2 replies)
 142. Viete dobre ratat priemer znamok? (13 replies)
 143. Maximálny počet detí v ŠKD (5 replies)
 144. praca ucitela a externe doktorandske studium! (1 replies)
 145. Preradenie na ine pracovisko (1 replies)
 146. Zmena študijného odboru (0 replies)
 147. Skúsenejší prekladatelia poraďte (7 replies)
 148. začínajúci učiteľ (2 replies)
 149. učenie etickej výchovy na druhom stupni ZŠ (0 replies)
 150. 1. atestacia- mozem si ju spravit, ked mam 3 roky praxe? Mam 60 kreditov. (0 replies)
 151. Špeciálny pedagóg na obyčajnej ZŠ (3 replies)
 152. učiteľ na strednej škole (6 replies)
 153. Mám právny nárok a musi mi riaditel priznat za rozsirujuce studium 60 kreditov ? (4 replies)
 154. Riaditeľ ako uvádzajúci zamestnanec (1 replies)
 155. som kvalifikovaná pre... (1 replies)
 156. nastupujem počas RD do práce ale len na polovičný úväzok. (0 replies)
 157. Mám vyštudovanú Bc.Sociálnu prácu a Mgr. Sociálnu pedagogiku. Kde môžem učiť a čo? (5 replies)
 158. Do akej platovej triedy a kategória mám zaradiť učiteľa? (2 replies)
 159. výučba cudzieho jazyka (1 replies)
 160. na čo mi je štátnica (5 replies)
 161. Súkromná materská škola, aký zákon použiť pri odmeňovaní pedagógov (0 replies)
 162. Skloňovanie :) (2 replies)
 163. 9ta alebo 10ta platová trieda? (1 replies)
 164. Bakalárska práca - Sociálne bývanie a zdroje financovania (1 replies)
 165. Nárok na voľno pred štátnicami (1 replies)
 166. Rozširujúce štúdium (0 replies)
 167. Zmena VŠ (5 replies)
 168. Započítanie praxe - MŠ vs. ZŠ (1 replies)
 169. Plat učiteľa (1 replies)
 170. Koordinátor voľného času v ŠKD (0 replies)
 171. Má niekto skúsenosť s programom ? (0 replies)
 172. II.atestácia (1 replies)
 173. Zistenie úrovne jazyka (2 replies)
 174. skrátený úväzok a ponuka na nové pracovné miesto (2 replies)
 175. Skrátený úväzok (1 replies)
 176. rada školy nesúhlasí z vymenovaním riaditela zš zriaďovateľom (5 replies)
 177. Výpoveď pedagogickému zamestnancovi (5 replies)
 178. Vedúca metodického združenia (2 replies)
 179. atestacie,kredity,jazykova skola (0 replies)
 180. Pracovný poriadok zš (1 replies)
 181. urážky a pokrikovanie (2 replies)
 182. Zaradenie do platovej triedy (1 replies)
 183. Podľa ktorého zákona vymenuje riaditeľ ZŠ svojho zástupcu? (6 replies)
 184. Mozu nekvalifikovany zamestnanci ( ucitelia ) strazit deti pod 16rokov. (9 replies)
 185. Učitelka v Mš (13 replies)
 186. započítanie odbornej praxe (1 replies)
 187. rozširujúce štúdium a kredity (1 replies)
 188. Prihláška na Ing. stupeň - 2.kolo (2 replies)
 189. preplatenie RD (3 replies)
 190. Zodpovednosť za stratu? (2 replies)
 191. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu (1 replies)
 192. Chcem sa opýtať či môžem učiť na 1. stupni zš ak mám na diplome špeciálna pedagogika (6 replies)
 193. čo so zvyšnými kreditmi za publikovanie? (6 replies)
 194. Zaujima ma platove zaradenie a aspon priblizny plat. (1 replies)
 195. učiteľka MŠ - zaradenie do vyššej platovej triedy (13 replies)
 196. kvalifikačné predpoklady (0 replies)
 197. kredity za vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti (0 replies)
 198. 1. atestácia a zachovanie kreditov (1 replies)
 199. UZNANIE PaedDr. (0 replies)
 200. môžem ako zamestnaná učiteľka pracovať počas prázdnin na živnosť v zahraničí? (6 replies)
 201. Špeciálna pedagogika (2 replies)
 202. Je potrebná žiadosť o pokračovanie v pracovnom pomere ak už mám predĺženú zmluvu? (4 replies)
 203. Výpoveď nekvalifikovaný uč.ZUŠ (0 replies)
 204. Zaradenie! (7 replies)
 205. Príplatok uvádzajúcemu učiteľovi (2 replies)
 206. Vyučovanie cudzích jazykov (3 replies)
 207. Kto mi uzná kredity (2 replies)
 208. Prosim o preklad par viet - Medicina (2 replies)
 209. Kto je zodpovedný za čistotu ? (18 replies)
 210. Zástupca riaditeľa školy (2 replies)
 211. Zaradanie kategorie samostatný pedagog (3 replies)
 212. Dovolenka vychovávateľky (2 replies)
 213. Preklad (0 replies)
 214. preplatenie dovolenky (13 replies)
 215. Dobrý den mám ukončene BC sociálna práca, ale chcem pracovat v MŠ alebo družine (2 replies)
 216. Vzor tlačiva (8 replies)
 217. Ide sa setrit na uciteloch (3 replies)
 218. Náhradné voľno, alebo dovolenka? (2 replies)
 219. Výnimka zo vzdelania (0 replies)
 220. Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň, jeho odbornosť. (1 replies)
 221. neschválenie čerpania náhradného voľna (1 replies)
 222. kvalifikovanost (2 replies)
 223. započítanie inej praxe (2 replies)
 224. Otvorený list učiteliek ZŠ z Dobšinej (162 replies)
 225. Evidencia vysvedčení (0 replies)
 226. odkedy má byť vyplácaný kreditný príplatok? (2 replies)
 227. Nútený odchod do dôchodku (26 replies)
 228. Ak odmietnem 1/2 úväzok, mám nárok na odstupné?? (4 replies)
 229. Zaradenie do platovej triedy, učiteľka MŠ (4 replies)
 230. Návrh rady školy na odvolanie riaditeľky ZŠ (5 replies)
 231. personalistka/mzdárka v škole (1 replies)
 232. nemecký jazyk na gymnáziu (0 replies)
 233. TALIANCINA-preklad 2 vety (1 replies)
 234. Nekvalifikovaný pracovník na ZŠ (7 replies)
 235. Pedagogický asistent s VŠ II. učiteľký smer (1 replies)
 236. Školský špeciálny pedagog na polovičný uväzok (0 replies)
 237. Obedy v škd (5 replies)
 238. jazykova skola a pedagogicke minimum (0 replies)
 239. Zriadenie súkromnej materskej školy (2 replies)
 240. Náhradné voľno za maturitné skúšky (1 replies)
 241. Suplované hodiny (2 replies)
 242. Oznamenie o zaostavani plnoleteho ziaka - povinnosti triedneho ucitela (0 replies)
 243. Zápočet rokov nepedagogickej praxe v roku 2012 (6 replies)
 244. inžinier strojárskej fakulty (1 replies)
 245. Kde je možnosť absolvovať I. kvalifikačnú skúšku? (3 replies)
 246. môžem učiť Francúzsky jazyk? (2 replies)
 247. narok na odchodne, ano ci nie (5 replies)
 248. Zápočet rokov? (2 replies)
 249. Nemecký jazyk na MŠ (2 replies)
 250. adaptačné vzdelávanie vychovávateľov (4 replies)