1. Re: STRATENE VYSVEDCENIE (2 replies)
 2. Externé štúdium na SPU v Nitre (1 replies)
 3. Maturitná skúška (1 replies)
 4. Rozdielny plat učiteľa na cirkevnej a na štátnej škole??? (3 replies)
 5. Prestup z denného štúdia na externe (9 replies)
 6. Ako má vyzerať celé znenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov k žiadosti o zamestnanie do školstva? (učiteľstvo). (3 replies)
 7. Poverenie riaditeľa MŠ (0 replies)
 8. Práca po škole (27 replies)
 9. vypocet objemu ustrihnuteho kuzela (3 replies)
 10. Vzdelávanie učiteľa v čase čerpania dovolenky (4 replies)
 11. Zriadenie sukromneho specialno pedagogickeho poradnstva (2 replies)
 12. Môže univerzita požadovať od žiaka aby vykonával povinnú prax v rámci diplomovej práce počas letných mesiacov? (6 replies)
 13. Zvyšovanie platov pedag.zamestnancov (1 replies)
 14. Druhy prestup na inu strednu skolu (10 replies)
 15. Mám titul "BC" a mám záujem o štúdium iného odboru. Znamená to, že opäť získam vš titul "BC" alebo už získam titul "MGR"? (4 replies)
 16. Archivácia covidovej dokumentácie (4 replies)
 17. moze mi moj triedny davat neospravedlnene hodiny aj cez to ze mu poslem ospravedlnenku? (28 replies)
 18. Zmena strednej školy z 3 rokov na 4 roky (4 replies)
 19. Ake sú podmienky, ak by som chcela učiť na strednej škole (3 replies)
 20. Chodíte niekto na bilikovú (nem) alebo na Metodovú(fr) (9 replies)
 21. Je možné prestúpiť na inú strednú školu po 1. Polroku? (6 replies)
 22. Zlé meno Vysokej školy, úspešný kandidát. (0 replies)
 23. Dotazník - Temná triáda ľudskej osobnosti (8 replies)
 24. Project Explore 2 (0 replies)
 25. Prerušenie štúdia, na gymnáziu. 2.ročník vek 16 r. Je možné štúdium prerušiť? (5 replies)
 26. započítanie pedagogickej praxe (0 replies)
 27. Do akej platovej triedy patrím? (1 replies)
 28. Vyplácanie kreditov a uplatnenie 6% k výplate (0 replies)
 29. Na akú platovú triedu mám nárok ako pedagog? (0 replies)
 30. Tool na registráciu (1 replies)
 31. Digitálny žiak (4 replies)
 32. Oprava známky vysvedčenia (2 replies)
 33. Vzor žiadosti zrušenie zápisu na vysokej škole (4 replies)
 34. sociálny pedagóg vs. sociálny pracovník. (1 replies)
 35. Pokračovanie na VŠ, druhý stupeň. (7 replies)
 36. študium práva a ekonomiky (3 replies)
 37. Absolvent a odborná prax v obore (1 replies)
 38. Obnovenie strednej školy (1 replies)
 39. Môžem dať zamestnávateľovi preukazy v originale alebo v kopii (14 replies)
 40. Ako požiadať o asistenta učiteľa predprimárneho vzdelávania (2 replies)
 41. Ktorý zákon, alebo vyhláška ukladajú povinnosť školy vystaviť s maturitným vysvedčením aj dodatok? (1 replies)
 42. úprava štýlu vo worde (10 replies)
 43. Aký je minimalny pocet deti aby zostala MŠ otvorena cez skolske prazdniny (1 replies)
 44. Príklady fyzika 9. ročník (9 replies)
 45. Dotácia na lyžiarsky výcvik a skladanie sa žiakov (3 replies)
 46. ma pravo mi dať učitel urobiť prezentaciu z dejepisu za vyrušovanie na hodine ? (17 replies)
 47. Mozem ucit na strednej skole? (2 replies)
 48. Vykonanie 1.atestácie (0 replies)
 49. Báseň na Hollého pamätník pre šiestaka (2 replies)
 50. Stupnica hodnotenia pre maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry (0 replies)
 51. Vrátenie zrpš (20 replies)
 52. Prestup na inu strednu skolu (2 replies)
 53. Na akú náhradu mzdy má nárok učiteľ, ak RÚVZ zakázal výchovnovzdelávaciu činnosť? (2 replies)
 54. Kam sa obrátiť aby nám v obci nezrušili ZUŠ (2 replies)
 55. Inovovaný školský vzdelávací program pre ŠZŠ (1 replies)
 56. IUP (14 replies)
 57. obstaravacia cena vozidla v anglictine (1 replies)
 58. Má zamestnanec nárok na príplatok za profesijný rozvoj? (0 replies)
 59. vymenovanie nového člena rady školy za nepedagogických zamestnancov školy musia prebehnúť voľby? (4 replies)
 60. Špeciálna pedagogika - štúdium (4 replies)
 61. Ako postupuje zriaďovateľ v prípade vyvodenia zodpovednosti za škody (1 replies)
 62. Neviem si vybrať strednú školu (3 replies)
 63. Učí niekto na špeciálnej základnej škole? (3 replies)
 64. Odmena v skolstve 500 EUR pre zamestnankynu na RD? (4 replies)
 65. CVČ a žiak MŠ (5 replies)
 66. Hodnotenie riaditeľov škôl (0 replies)
 67. Prečo mi nefunguje JISCD ako adeptovi na vodičský? (1 replies)
 68. Školstvo a cirkev (12 replies)
 69. Môžem študovať v Česku znova zadarmo? (2 replies)
 70. Nedokonceny 4. rocnik a maturita (11 replies)
 71. škola v prírode (1 replies)
 72. kreditné vzdelávanie (0 replies)
 73. Vzor objednávky (10 replies)
 74. Brigáda kde si zdokonalím cudzí jazyk ? (4 replies)
 75. Maturita a známky (6 replies)
 76. Prerušenie štúdia na strednej škole (1 replies)
 77. Som v štvrtom ročníku na strednej škole a rozmýšľam nad prerušením štúdia na dva roky. (10 replies)
 78. Tehotenské štipendium, stretli ste sa už s tým ? (6 replies)
 79. Ako a kde si môžem zvýšiť kvalifikáciu (štúdiom) po ukončení Mgr. stupňa - Učiteľstvo ekonomických predmetov pre SOŠ? (1 replies)
 80. Čo znamená Platová trieda a Pracovná trieda v Stupnici platových taríf (učiteľka MŠ)? (2 replies)
 81. Aké mám Následky za Pokarhanie Riaditeľom? (7 replies)
 82. Môžu mi prepadnúť peniaze v autoškole? (2 replies)
 83. Prejsť z dennej na individuálnu formu štúdia na strednej škole (2 replies)
 84. Prihláška na SŠ (0 replies)
 85. MBA: Ústav verejnoprávnych štúdií (0 replies)
 86. Stratila som hygienické minimum, neviete či mi dajú kópiu a koľko stoji? (3 replies)
 87. Dotazník o zmenách spotrebiteľského správania v čase koronakrízy (0 replies)
 88. Spravny preklad slovneho spojenia (12 replies)
 89. Štúdium na VŠ (1 replies)
 90. Dotazník pre učiteľov Anglického jazyka. (1 replies)
 91. AutoCAD Kurz slovensky/česky (0 replies)
 92. Má krízový štáb mesta právo na to, aby zatvorilo detské jasle (čiže zariadenie sociálnych služieb) zriadené cirkvou? (3 replies)
 93. Môže asistent učiteľa učiť predmet? (2 replies)
 94. Rigorozna skuska PZ 1.atestacia od 1.1.2022 (0 replies)
 95. Prosím vás kde ísť študovať keď chcem byť telocvikarkou ďakujem (4 replies)
 96. Je školská jedáleň povinná prepísať svoje jedálne lístky podľa revidovaných materialno-spotrebných noriem pre ŠJ? (1 replies)
 97. Usmernenie k práci nadčas v školstve od 1.1.2022 (0 replies)
 98. Do akej platovej triedy mám byť zaradená,ak pracujem ako ucitelka v Mš (2 replies)
 99. Pedagogika volneho casu (2 replies)
 100. Povinná literatúra z právnych disciplín (2 replies)
 101. Mám 54 rokov a chcem sa učiť programovať html. (6 replies)
 102. Ako napisat odvolanie voci vyluceniu zo strednej skoly (27 replies)
 103. Kde zaradiť učiteľku materskej školy, ktorá skončila konzervatórium? (13 replies)
 104. Ísť na bilingválne gymnázium alebo radšej inú strednu školu ? (2 replies)
 105. Po Bc. na Ing./Mgr. iného odboru? (4 replies)
 106. Posudenie vzdelania (3 replies)
 107. Skúšali ste už online kurz? (4 replies)
 108. Anglicky demonym Slovakov (3 replies)
 109. Ako napísať vzdelanie v životopise? (7 replies)
 110. Môžem prerušiť štúdium na rok, a po roku pokračovať? (6 replies)
 111. Vzdelanie potrebne pre pracu v MŠ (2 replies)
 112. Náhrady atestácie (0 replies)
 113. Vzdelávací poukaz podmienka kruzku (4 replies)
 114. hygienicke minimum zvolen potravinarske (0 replies)
 115. Bilingválne gymnázium alebo nie? (0 replies)
 116. Kto vydáva rozhodnutie o prijatí do MŠ, ak sme súkromná škôlka a zriaďavateľom je občianske združenie. (1 replies)
 117. Prekročenie štandartnej dlžky bakalarskeho štúdia o 2 roky - do kedy moze byt? (7 replies)
 118. 5356 6 zdravotnicky asistent (2 replies)
 119. Rozširujúce štúdium (2 replies)
 120. Školstvo - rozhodnutia (1 replies)
 121. Vysvedcenie (3 replies)
 122. Opravný termín štátnej skúšky (2 replies)
 123. Adaptačné vzdelávanie (5 replies)
 124. Preklad z nemčiny, prosim (7 replies)
 125. Je táto škola dobrá? (0 replies)
 126. Výpoveď v školstve (2 replies)
 127. Medziročník a DBPŠ (2 replies)
 128. Môžu vychovávateľov v ŠKD ,,prinútiť" vyberať poplatky za ŠKD ,,na ruku"? (9 replies)
 129. Výberové konanie na riaditeľa - termíny (2 replies)
 130. Fyzika (4 replies)
 131. Zverejnenie zmlúv v školstve (1 replies)
 132. Ako prestúpiť z vysokej školy ? (11 replies)
 133. Cena zubného mostíka (4 replies)
 134. Fyzika (8 replies)
 135. chcem byť IT architekt - gymnázium? (9 replies)
 136. Potrebne vzdelanie ucitela materskej skoly (1 replies)
 137. Nerovnomerné rozbehnutie pracovného času v ZŠ (0 replies)
 138. Zaradenie do platovej triedy v MŠ (1 replies)
 139. dotazník pre učiteľov matematiky (2 replies)
 140. Platnosť príplatku za profesijný rozvoj (2 replies)
 141. dorobenie maturity B2 (5 replies)
 142. Externé štúdium na VŠ (24 replies)
 143. Kvalifikacia učiteľka v MŠ (0 replies)
 144. Životopis na VŠ (4 replies)
 145. Ktorú aprobáciu si vybrať. (1 replies)
 146. Spojena eticka vychova s nabozenstvom. (28 replies)
 147. Čo robiť ak mi autoškola nechce povoliť presun do inej autoškoly ? (10 replies)
 148. Telesná výchova a korona. (2 replies)
 149. Zrušenie nadpočetnej hodiny (2 replies)
 150. Moze mi certifikat z Excelu pomoct v kariere? (10 replies)
 151. Vnútorné predpisy a smernice (7 replies)
 152. Vypocet percent (8 replies)
 153. Kto môže byť môj uvádzajúci učiteľ ma adaptačnom vzdelávaní? (1 replies)
 154. Môže špeciálny pedagog so štátnicou z jazyka učiť jazyk na SŠ/ ZŠ? (0 replies)
 155. §21 – elektrotechnik -> prax pre §22 – samostatný elektrotechnik (0 replies)
 156. Platenie poistného do zdravotnej (5 replies)
 157. Prijatie žiaka do školy z cudziny (1 replies)
 158. Dá sa prestúpiť z autoškoly do inej autoškoly? (5 replies)
 159. ako student v Dansku som zdravotne poisteny v ramci "zltej karty", musim sa odhlasit z poistovne na Slovensku ? (4 replies)
 160. Platová trieda učitelky MŠ (1 replies)
 161. Do ktorej platovej triedy zaradím pedagogického zamestnanca VŠ I. stupeň? (1 replies)
 162. Finančná pomoc na vzdelávanie (1 replies)
 163. Aké môžu byť dôvody prerušenia štúdia na sš (1 replies)
 164. Prerušiť alebo skončiť strednu skolu (15 replies)
 165. Kamery v materskej škole (5 replies)
 166. Ktorý nový cudzí jazyk sa hodí pre nemčinára? (1 replies)
 167. Kvalifikácia na vyučovanie ANJ (1 replies)
 168. Štúdium na Fakulte Verejnej Správy v Košiciach (UPJŠ) (0 replies)
 169. Jazyková škola v Žiline a v Spišskej (0 replies)
 170. Nemčina špecialita z gramatiky (5 replies)
 171. Minimálne vzdelanie pre riaditeľa ZUŠ (6 replies)
 172. Overenie znalosti cudzieho jazyka. (2 replies)
 173. môže výberová komisia na svojom zasadnutí určiť kritéria výberového konania? (0 replies)
 174. Kvalifikovanost v ZŠ (1 replies)
 175. Majster odbornej výchovy - elektrotechnika (0 replies)
 176. Pedagogické minimum (1 replies)
 177. Ako vytvoriť tabuľku na hodnotenie dodávok materiálu (EXCEL)? (0 replies)
 178. Urad prace medzi I. a II.stupnom VS? (8 replies)
 179. Má niekto skúsenosti so skolenim v akademiaplus.vzdyviac? (0 replies)
 180. kvalifikácia pre učiteľku v špeciálnej MŠ (2 replies)
 181. Otvorenie detského centra (0 replies)
 182. VSEMvs (14 replies)
 183. učenie na dialku a stravné lístky (1 replies)
 184. Ako napísať v PC periodické číslo, t.j. 0,6 a nad 6 napísať vodorovnú čiarku. (3 replies)
 185. Prijatie do slovenskej materskej školy (7 replies)
 186. Zbierka na stužkovú (10 replies)
 187. Uctovanie vydaja pracovneho oblecenia zamestnancom (1 replies)
 188. stredná škola-dospelí (3 replies)
 189. Čínsky jazyk-čínština? (16 replies)
 190. Vyplaty za 03/2020_uzavreta prevadzka (9 replies)
 191. výška platu počas koronavírusu (4 replies)
 192. vypracované otázky SBS typ S (2 replies)
 193. Môže sa do výberového konania na riaditeľa malotriednej ZŠ prihlásiť učiteľ s ISCED2 a 3? (0 replies)
 194. Vykazovanie nadčasov (2 replies)
 195. Dĺžka adaptačného vzdelávania od 1.9.2019 (0 replies)
 196. Manažérsky kouč - Košice (0 replies)
 197. Ako presvedčiť mamu aby ma pustila na jazykový pobyt? (5 replies)
 198. Dokedy budem študent (8 replies)
 199. statna jazykova skuska ANJ (3 replies)
 200. Plat v školstve (1 replies)
 201. Suplovanie za zrušenú vyučovaciu hodinu (11 replies)
 202. Vylúčenie zo strednej školy (7 replies)
 203. Osoba riaditeľa školy spochybňuje platnosť 1.atestácie (4 replies)
 204. zaujimavy priklad (2 replies)
 205. Logicka uloha (3 replies)
 206. Matematika - Príklad zo 6. ročníka, PZ str. 65. ? (19 replies)
 207. Štúdium MBA (8 replies)
 208. Má niekto osobnú skúsenosť z jazykového kurzu Martin Hlinka Anglicky rýchlo? Ďakujem za vyjadreni (6 replies)
 209. Zaradenie do platovej triedy SŠ (4 replies)
 210. Môžem prepustiť zamestnanca a jeho hodiny prerozdeliť medzi ostatných zamestnancov? (12 replies)
 211. Opakovaná práceneschopnosť triedneho učiteľa I. stupňa a zastupovanie (0 replies)
 212. 1 predmet dvaja vyučujúci (5 replies)
 213. Statické stochastické modelovanie v ekonomike (0 replies)
 214. Adaptačné vzdelávanie, priprava (1 replies)
 215. Vytvorenie viacerých súborov z jedného excel súboru (9 replies)
 216. Životné prostredie (13 replies)
 217. Rozširujúce vzdelávanie Žilina 1.sústredenie (0 replies)
 218. Zakladna skola Nová Dedinka (0 replies)
 219. študium MBA (3 replies)
 220. Zaradenie do PT (0 replies)
 221. Ako preplácate nadčasovú prácu pedagógom? (0 replies)
 222. Mozem podat ziadost o dávku hmotnej núdzi, ak som vyradená z evidencie? (4 replies)
 223. Zvýšenie kvalifikacie (0 replies)
 224. Učiteľstvo počas prebiehajúceho rozširujúceho vzdelávania (1 replies)
 225. Predseda predmetovej komisie ustnym pokynom (1 replies)
 226. Neoprávnené “podnikanie” (46 replies)
 227. Viete mi niekto poradiť, kde nájdem a internete kalkulačku na výpočet odpracovaných rokov? (12 replies)
 228. Ahojte. Mám ukoncenu SPŠ v obore: TIS v elektrotechnike. Znamená to, že mám vyhlášku 21? (9 replies)
 229. Ako určiť príplatok za profesijný rozvoj (6 replies)
 230. Prerušenie prevádzky materskej školy (1 replies)
 231. Poradíte mi do akej platovej triedy patrím? (1 replies)
 232. úvazok vychovávatela (1 replies)
 233. Fa od neziskovej organizácie / mimovladky (0 replies)
 234. co vyucovat vo 8 rocniku BIO (2 replies)
 235. Aké môže mať zverené úlohy štatutárny zástupca riaditeľa ZŠ? (0 replies)
 236. Maturita v 40tke (15 replies)
 237. Mozem si dodatocne dorobit vyucny list? (9 replies)
 238. Vysokozdvižný vozík (8 replies)
 239. Je možné, aby učiteľ (1.a 2.stupňa ZŠ) po odučení svojho denného úväzku mohol odísť domov a svoju prácu vykonával doma? (2 replies)
 240. Učiteľka z 2. stupňa zástupkyňou pre 1. stupeň (1 replies)
 241. Poverenie (0 replies)
 242. Bilingválne alebo normálne gymnázium? (14 replies)
 243. ak mam dve zastupkyne, mam rozdelit funkcny priplatok na polovicu? (2 replies)
 244. externe studium 1 rok elektrotechnik (3 replies)
 245. Existuje zoznam dokladov k preberaciemu protokolu pri preberaní MŠ? (1 replies)
 246. Tézy k rigoróznej skúške (10 replies)
 247. doplnanie uvazku vychovavatela v škd (4 replies)
 248. Rigorózna skúška ako náhrada 2. atestácie odborného zamestnanca? (1 replies)
 249. Komisionálny skúšky (8 replies)
 250. Čo vlastne znamená študovať rozširujúce štúdium matematiky, ak dané štúdium predchádzali vzdelávania, ktoré so ZŠ nemá nič spoločné, (10 replies)