1. študium MBA (1 replies)
 2. Zaradenie do PT (0 replies)
 3. Ako preplácate nadčasovú prácu pedagógom? (0 replies)
 4. Mozem podat ziadost o dávku hmotnej núdzi, ak som vyradená z evidencie? (4 replies)
 5. Zvýšenie kvalifikacie (0 replies)
 6. Učiteľstvo počas prebiehajúceho rozširujúceho vzdelávania (1 replies)
 7. Predseda predmetovej komisie ustnym pokynom (2 replies)
 8. Neoprávnené “podnikanie” (46 replies)
 9. Viete mi niekto poradiť, kde nájdem a internete kalkulačku na výpočet odpracovaných rokov? (12 replies)
 10. Ahojte. Mám ukoncenu SPŠ v obore: TIS v elektrotechnike. Znamená to, že mám vyhlášku 21? (9 replies)
 11. Ako určiť príplatok za profesijný rozvoj (6 replies)
 12. Prerušenie prevádzky materskej školy (1 replies)
 13. Poradíte mi do akej platovej triedy patrím? (1 replies)
 14. úvazok vychovávatela (1 replies)
 15. Fa od neziskovej organizácie / mimovladky (0 replies)
 16. co vyucovat vo 8 rocniku BIO (2 replies)
 17. Aké môže mať zverené úlohy štatutárny zástupca riaditeľa ZŠ? (0 replies)
 18. Maturita v 40tke (15 replies)
 19. Mozem si dodatocne dorobit vyucny list? (11 replies)
 20. Vysokozdvižný vozík (8 replies)
 21. Je možné, aby učiteľ (1.a 2.stupňa ZŠ) po odučení svojho denného úväzku mohol odísť domov a svoju prácu vykonával doma? (2 replies)
 22. Učiteľka z 2. stupňa zástupkyňou pre 1. stupeň (1 replies)
 23. Poverenie (0 replies)
 24. Bilingválne alebo normálne gymnázium? (14 replies)
 25. ak mam dve zastupkyne, mam rozdelit funkcny priplatok na polovicu? (2 replies)
 26. externe studium 1 rok elektrotechnik (3 replies)
 27. Existuje zoznam dokladov k preberaciemu protokolu pri preberaní MŠ? (1 replies)
 28. Tézy k rigoróznej skúške (10 replies)
 29. doplnanie uvazku vychovavatela v škd (4 replies)
 30. Rigorózna skúška ako náhrada 2. atestácie odborného zamestnanca? (1 replies)
 31. Komisionálny skúšky (8 replies)
 32. Čo vlastne znamená študovať rozširujúce štúdium matematiky, ak dané štúdium predchádzali vzdelávania, ktoré so ZŠ nemá nič spoločné, (8 replies)
 33. Môže sa známka z polročného vysvedčenia zhoršiť až o tri stupne? (37 replies)
 34. Čo robiť ak učiteľka zoberie žiakovi mobil? (85 replies)
 35. Nadštandardná dĺžka Mgr. štúdia: Odvody do zdravotnej poisťovne (4 replies)
 36. NE/Bezpečné chemické látky (10 replies)
 37. Ak pracujem na dohodu, nemôžem zarobiť viac ako 210 eur mesačne? (4 replies)
 38. Prepadnutie na základnej škole uz po druhý krát no v inom ročníku? (4 replies)
 39. Budem dostávať z UPSVaR cca 120 eur mesacne, ak si budem od septembra robit druhu VŠ (denny student) a zároven pracovat na skrateny uvazok? (8 replies)
 40. U koho sú uložené koncepcie rozvoja školy? (0 replies)
 41. Kto sa môže zúčastniť rady školy okrem členov rady školy? (0 replies)
 42. riaditeľ školy bez zástupcu riaditeľa (4 replies)
 43. Dokumenty zo zborovna.sk (2 replies)
 44. kde sa dá zistiť o akrívnych finančných grantoch a projektoch , eurofondoch pre ZŠ na šk. r. 2019/20? (2 replies)
 45. Prestup na inú vysokú školu (3 replies)
 46. Na ktorom stupni a co mozem ucit? (4 replies)
 47. Môže riaditeľka na ZŠ prevziať funkciu vedúcej MZ ? (5 replies)
 48. Kto mávypracovať správu o výchovno vzdelávacej činnosti v MŠ ak nová riaditeľka nastúpi do funkcie až 1.9,? (12 replies)
 49. Má škola povinnosť poistiť žiaka, ktorý ide na súťaž a učiteľa, ktorý ide s ním ako doprovod? (3 replies)
 50. Zákonná lehota oznámenia výsledku praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (0 replies)
 51. Financovanie na ZŠ (5 replies)
 52. Kedy osobné príplatky na škole a z akých zdrojov? (4 replies)
 53. Kedy sa a za akých okolností sa dáva na škole učiteľovi karne opatrenie a podľa akého zákona.? (2 replies)
 54. ako sa vyrábajú peniaze? (5 replies)
 55. Môže byť jedna obec súčasne v dvoch školských obvodoch? (2 replies)
 56. Učiteľ 1. ročníka ZŠ - za akú prácu možno čerpať náhradné voľno (1 replies)
 57. môže 1 osoba robiť aj kuchárku aj vedúcu jedálne? (4 replies)
 58. Pravo vediet ake odmeny su na inej ZS v posobnosti zriadovatela (2 replies)
 59. kde nájdem vypracované otázky na hygienické minimum (12 replies)
 60. Právo miestneho zastupiteľstva pri vymenovaní riaditeľa školy. (2 replies)
 61. Môžem ako doklad o pedagogickej praxi použiť započtovy list? (0 replies)
 62. plat v škd (1 replies)
 63. Môže byť učiteľka MŠ len uvolnená na výkon funkcie? (2 replies)
 64. Učiteľka pre predpr. vzdelávanie na MD 1. atestácia (1 replies)
 65. Online vzdelavanie v IT? (2 replies)
 66. Môže učiteľka pracujúca na dohodu v súkromnej mš zbierať kredity a urobiť si 1 atestáciu? (4 replies)
 67. Zastupovanie v ZŚ (2 replies)
 68. Môže riaditeľ gymnázia rozdeliť žiakov sixty do riadneho druhého ročníka gymnázia: (2 replies)
 69. Narok na potvrdenie o ukonceni adaptacneho vzdelavania (0 replies)
 70. Má zmysel externé doktorandské štúdium? (10 replies)
 71. Dhlhodobo som donútená do triednictva - ako z toho von ? Prečo tí istí nemusia mať triednictvo? (6 replies)
 72. Zaujíma ma, kto bude hlasovať pri výberovom konaní na riaditeľku MŠ, ak v Mś je len jedna učiteľka za pg. zamestnancov a tá je na MD ? (6 replies)
 73. Konateľ sro a príjmy zo závislej činnosti (2 replies)
 74. oznámenie tr. učiteľky (40 replies)
 75. Koľko nadčasových hodín môže odučiť učiteľ ročne? (0 replies)
 76. preklad (14 replies)
 77. Chcem si ukoncit strednu skolu s maturitou a neviem ako? (2 replies)
 78. výučný list z odborného účilišta-potrebujem maturitu (1 replies)
 79. Aké množstvo vody potrebujem doliať ak chcem z 30% hydroxidu sodneho spraviť 20% na 1.000 litrov ? ďakujem (10 replies)
 80. Môžem ako praktická sestra pracovať v stomatologickej ambulancii? (3 replies)
 81. chrípkové prázdniny (1 replies)
 82. 10% zvýšenie mzdy ???? (6 replies)
 83. Proces tvorby integrovaného tematického projektu v materskej škole (0 replies)
 84. Zmena tykania (15 replies)
 85. Externé štúdium na strednej škole. (2 replies)
 86. Žiaci so zdravotným znevýhodnením - MP v bežnej triede s intaktnými bez IVP. Čo s tým ?! (1 replies)
 87. Zaradenie do platovej triedy (0 replies)
 88. Môžem učiť na SŠ po ukončení externého doktorandského štúdia? (2 replies)
 89. Ako po novom vypočítať príplatok za triednictvo? (6 replies)
 90. Má starosta obce právo kontrolovať všetky dokumenty aj za minule roky? (3 replies)
 91. Aká by mala vychádzať známka ? (14 replies)
 92. Druha atestácia u pedagogického zamestnanca (1 replies)
 93. DPS a rozsirujuce studium (1 replies)
 94. DPS a Ucitelstvo pre primarne vzdelavanie? (1 replies)
 95. Dokončenie 9. ročníka na ZŠ externým spôsobom. (5 replies)
 96. Akú knihu o účtovníctve neziskoviek odporúčate? (4 replies)
 97. platová trieda (0 replies)
 98. Latinčina preklad (7 replies)
 99. Kurzy online anglický jazyk (3 replies)
 100. Ktorá škola? (0 replies)
 101. Kto podpisuje riaditeľovi školy súhlas s pracovnou cestou? (7 replies)
 102. Ako zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca (0 replies)
 103. Choroba počas štúdia na VŠ (15 replies)
 104. Rozširujúce studium učiteľ.1.stupňa a práca (0 replies)
 105. Rozširujúce štúdium učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (1 replies)
 106. Ako citovať online zdroje? (2 replies)
 107. Môžem učiť v špeciálnej triede? (1 replies)
 108. krestanska viera (12 replies)
 109. Vysoká škola (17 replies)
 110. Čo znamená "persona non grata" ? (4 replies)
 111. Financovanie v projekte Erazmus + (0 replies)
 112. Vie mi niekto pomôcť s príhovorom za rodičov na stužkovej slávnosti? (1 replies)
 113. Kto poradí ohľadne 2 piliera? (3 replies)
 114. dorobenie osmeho rocnika (2 replies)
 115. Skolstvo (3 replies)
 116. Do akej platovej triedy zaradit zamestnanca ako učitel spevu na ZUŠ? (0 replies)
 117. môže byť dieťa klientom súkromnej aj štátnej špeciálnopedagogickej poradne zároveň? (4 replies)
 118. Programovanie (2 replies)
 119. Ako sa naučiť čínštinu? (4 replies)
 120. Presun miesta studia univerzitou (5 replies)
 121. Uvádzanie zdroja v semestrálnej práci (5 replies)
 122. Aký je rozdiel medzi vš - informatika a vš - technika ? (11 replies)
 123. Vypracovane testy na hygienicke minimum (0 replies)
 124. Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec (1 replies)
 125. Vypocet priplatkov vychovavatelky (1 replies)
 126. vyplacanie kreditového príplatku (3 replies)
 127. Zápis titulu DiS. do OP ? (13 replies)
 128. Súkromné bilingválne gymnázium Ružomberok (0 replies)
 129. Má niekto testy na hygienické minimum? (2 replies)
 130. Štúdium v ČR a zdravotná a sociálna poisťovňa (5 replies)
 131. Maturita (12 replies)
 132. Čo ísť študovať? (17 replies)
 133. Akým spôsobom ustanoviť zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu? (0 replies)
 134. Vzdelanie na pracu s kozmetickym laserom (13 replies)
 135. opakovanie rocnika (3 replies)
 136. Môže zamestnávateľ ponúknuť pracovné miesto zamestnancovi, ktorému dáva výpoveď z nadbytočnosti, aj napriek tomu, že na túto prácu nemá kvalifikačné predpoklady? (0 replies)
 137. Dovoľuje legislatíva spojiť žiakov 0. a 2. ročníka do jednej triedy? (0 replies)
 138. Zmeny v štátnom a školskom vzdelávacom programe (0 replies)
 139. Píše sa správne gramaticky " k 40-tym narodeninám"? (3 replies)
 140. Pracovna znluva a zapis na denne studium (1 replies)
 141. Štúdium a poberanie podpory v nezamestnanosti (22 replies)
 142. je potrebne hygienické minimum? (1 replies)
 143. Máte niekto skúsenosti so vzdelávaním cudzích štátnych príslušníkov na základnej škole? (3 replies)
 144. Koľko rokov praxe musí mať špeciálny pedagóg? (5 replies)
 145. Aké školenia/semináre by Vás zaujali? (2 replies)
 146. 1.atestácia u riaditeľky MŠ (0 replies)
 147. Rigorózna práca (1 replies)
 148. Vedúci zamestnanec - príplatky (verejná správa) (1 replies)
 149. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu (REPAS) (3 replies)
 150. vedúca vychovavatelka (3 replies)
 151. Musí sa organizačná zmena v škole prerokovať aj na obecnom zastupiteľstve? (1 replies)
 152. Môže riaditeľ školy skrátiť úväzok učiteľovi a zamestnať učiteľa na dohodu? (3 replies)
 153. priprava slimakov (2 replies)
 154. Ako ošetriť slobodný prístup k informáciám? (2 replies)
 155. Je výlet so žiakmi súkromnou záležitosťou učiteľa? (1 replies)
 156. Odkedy zaradit do PT9? (0 replies)
 157. 8 ročné gymnázium (2 replies)
 158. Vylúčený zo strednej skoly a znovu prijaty. (4 replies)
 159. Štatút študenta na účely cestovného (2 replies)
 160. Ako zaplatiť americký online kurz? (7 replies)
 161. školská jedáleň-obedy (3 replies)
 162. vypracovanie štatistiky (0 replies)
 163. Re: odklad školskej dochádzky (9 replies)
 164. započitana pedagogicka prax (1 replies)
 165. Prevádzkový poriadok školy (0 replies)
 166. Kto znasa poplatky za skolenie odbornej sposobilosti v potravinarstve? (7 replies)
 167. Zaradenie do platovej triedy - asistent učiteľa (0 replies)
 168. neuznanie atestácie a kreditového príplatku pri zmene povolania? (1 replies)
 169. Môžem študovať strednú od. školu, ak som bola vylúčená zo stredného od. učilištia ? (1 replies)
 170. kto má vypracovať inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2? (2 replies)
 171. Aké sú možnosti, aby sme mohli my ako firma školiť? (0 replies)
 172. koľko detí s odloženou školskou dochádzkou môže byť zaradených v jednej triede? (9 replies)
 173. Aké predmety na SŠ môžem učiť? (1 replies)
 174. Školiace/výcvikové stredisko- zriadenie (1 replies)
 175. 100-percentný príplatok za sviatok v skole v prirode (1 replies)
 176. Môže riaditeľ školy využívať financie určené na chod školy ako kapitálové výdavky na jej rekonštrukciu? (2 replies)
 177. DPŠ v Banskej Bystrici priebeh (0 replies)
 178. Prečo žiaci základných škôl siahajú skôr po zahraničnej literatúre ako slovenskej? (15 replies)
 179. Žiadosť o náhradu prijímacej skúšky na VŠ. (1 replies)
 180. Otvorená hodina v Škd (0 replies)
 181. škola v prírode (1 replies)
 182. asistent učitela-suplovanie (0 replies)
 183. Názov učebnej metódy (0 replies)
 184. kolko stoji hygienicke minimum? (0 replies)
 185. Kvalifikovanosť (1 replies)
 186. Špeciálna pedagogika zrakovo postihnutých (1 replies)
 187. Individualne studium na strednej skole (3 replies)
 188. Aký úväzok má pedagogický asistent, ak je pridelený k riaditeľovi školy (1 replies)
 189. Nemá niekto testy na hygienické minimum+odpovede? (0 replies)
 190. Maturita v inom odbore (3 replies)
 191. Dotazník k bakalárskej práci (9 replies)
 192. Stredná skola (9 replies)
 193. Podmienečne prepustenie zo školy (10 replies)
 194. Môže učiteľ na vyučovaní použiť moju prácu ako ukážku zlej práce - a to počas mojej neprítomnosti? (8 replies)
 195. nemčina (3 replies)
 196. Aký je maximálny počet žiakov v 1. ročníku ZŠ? (5 replies)
 197. Zanechanie studia na VS (3 replies)
 198. Kde sa da externe studovat pedagogicke minimum? (1 replies)
 199. Dobrý deň, prosím Vás učí niekto z vás predmet RŠF? (2 replies)
 200. školstvo - sťažnosť rodičov (49 replies)
 201. Dotazník -Problémové správanie u deti mladšieho školskeho veku (2 replies)
 202. Verejná správa UCM alebo Verejná správa a regionálny rozvoj EUBA (0 replies)
 203. Dotazník (1 replies)
 204. kvalifikácia učiteľa ZUŠ výtvarný odbor (1 replies)
 205. Co ak zamestnavatel ignoruje akademicky titul zamestnanca? (27 replies)
 206. Nepriama pedagogická činnosť (1 replies)
 207. Prevádzka MŠ (0 replies)
 208. Bilingvalne gymnazium (3 replies)
 209. Architektúra (18 replies)
 210. okamzita vypoved zo zamestnania (3 replies)
 211. Postačuje vzdelanie na vyučovanie predmetu? (0 replies)
 212. Môžem sa pri prerušení študia zo zdravotných dôvodov zamestnať? (0 replies)
 213. test odbornej sposobilosti technika poziarnej ochrany PO (2 replies)
 214. Prosím vedel by mi niekto pomôcť pri preklade do nemčiny? (6 replies)
 215. stredna po 30ich rokoch. (4 replies)
 216. Chrípkové prázdniny (2 replies)
 217. Môže škola fungovať oficiálne bez zástupcu? (0 replies)
 218. Vzdelanie vedúceho hudobného odboru v ZUŠ (0 replies)
 219. Aký úväzok má mať kuchárka v školskej jedálni ? (3 replies)
 220. Ako vyraďovať dokumenty z každoročne inventarizácie? (1 replies)
 221. Oplatia sa kredity v 12. triede? (3 replies)
 222. Verejná správa alebo politológia? (6 replies)
 223. Trnava - pedagogická a sociálna akadémie blahoslavenej Laury (2 replies)
 224. Stredná škola (2 replies)
 225. Pomôže mi niekto - maturitná práca - projekt edukačnej činnosti v ŠKD a MŠ (0 replies)
 226. elektronická žiacka knižka-povinnosť? (1 replies)
 227. Môže riad.školy nariadiť zástup. jeho paragrafu? (4 replies)
 228. Rigorózna práca (5 replies)
 229. Žiak sa nechce zúčastňovať školských súťaží (10 replies)
 230. Môžem učiť na strednej škole/gymnáziu? (11 replies)
 231. Bolestné pre žiaka (0 replies)
 232. Ak firma ponúka repas kurzy, má nejaké povinnosti? (1 replies)
 233. Moze skola vyzadovat od studenta aby v ramci svojej odbornej praxe robil od 13.00 do 5.00 rano. (9 replies)
 234. Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy? (4 replies)
 235. Neposlal by mi niekto z vás niečo zo stránky zborovna.sk? (1 replies)
 236. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov (0 replies)
 237. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole? (1 replies)
 238. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole? (1 replies)
 239. Nedostatočná z telesnej výchovy! (39 replies)
 240. Kredity za malý doktorát (0 replies)
 241. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018 (2 replies)
 242. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola (6 replies)
 243. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami (8 replies)
 244. Ako sa nazýva táto chemikália? (5 replies)
 245. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov. (4 replies)
 246. Slovenská fonetická transkripcia (2 replies)
 247. Mozem pracovat ako asistent učiteľa? (1 replies)
 248. Zanechať štúdium? (12 replies)
 249. Volba predsedu rady školy (0 replies)
 250. Pedagogický asistent (2 replies)