1. Mimoriadna služba do 02.04. : ODPOVEDE do 24 hodín (50 replies)
 2. Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2013 (15 replies)
 3. Zamestnanecká prémia za rok 2013 (44 replies)
 4. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2013 (146 replies)
 5. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2013 (36 replies)
 6. Odvody SZČO aktuálne - od januára 2013 (25 replies)
 7. Odvody z dohôd - najčastejšie otázky (107 replies)
 8. Novely zákona o dani z príjmov k 1.1.2013 (32 replies)
 9. Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013 (320 replies)
 10. Daňové priznanie typu B a zaplatené odvody na ZP (§ 7, § 8) (21 replies)
 11. Daňové priznanie typu B 2012 (fyzické osoby) (82 replies)
 12. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2012 (26 replies)
 13. Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti pre rok 2013 (4 replies)
 14. Ročné zúčtovanie dane za rok 2012 - kde čo nájdete? (9 replies)
 15. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 (tlačivo) (4 replies)
 16. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2013 (42 replies)
 17. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2012 (25 replies)
 18. Zamestnanecká prémia za rok 2012 (67 replies)
 19. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2012 (81 replies)
 20. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2012 (29 replies)
 21. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2012 (75 replies)
 22. Daňové priznanie a ročné zúčtovanie dane za rok 2012 (420 replies)
 23. Zmeny v dohodách od 1.1.2013 - kde čo nájdete? (4 replies)
 24. Náhrada príjmu pri PN a nemocenské - zmeny k 1.1.2013 (466 replies)
 25. DOBPŠ - tlačivo na uplatnenie výnimky (14 replies)
 26. Dôchodková hodnota na rok 2013 (1 replies)
 27. Dohody - ako platiť čo najnižšie odvody na sociálne poistenie? (4 replies)
 28. Dohody prechádzajúce z r.2012 do r.2013-prihlasovanie do SP a ZP (120 replies)
 29. Prihlasovanie DOBPŠ do SP po 1.1.2013 (125 replies)
 30. Zdravotné poistenie z dividend - r.2012, r.2013... (141 replies)
 31. Prezident SR podpísal zákony .... (2 replies)
 32. Bonus: Videoškolenie: Novinky v odvodoch a dani z prijmu schválené v 11/2012 (26 replies)
 33. Dohody o brigádnickej práci študentov po novele schválenej v NRSR 27.11.2012 (91 replies)
 34. Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013 (111 replies)
 35. Ako to bude s odvodmi z dohody o brigádnickej práci študentov? (40 replies)
 36. Práca na dohodu od 1.1.2013 a minimálna mzda (50 replies)
 37. Novela Zákonníka práce k 1.1.2013 - komentár (108 replies)
 38. Novela Zákonníka práce k 1.1.2013 schválená (1 replies)
 39. Minimálna mzda od 1.1.2013 (12 replies)
 40. Zvýšenie dôchodkov k 1.1.2013 (1 replies)
 41. Odvody zamestnancov od 1.1.2013 (82 replies)
 42. Novela zákona o dani z príjmov pred rokovaním vlády a tripartity (33 replies)
 43. Semináre k novému Zákonníku práce (2 replies)
 44. Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2013 v pripomienkovom konaní (69 replies)
 45. Celodenný štrajk a SP a ZP (13 replies)
 46. Seminár KASKÁDY (november 2012) (5 replies)
 47. Novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní (12 replies)
 48. Novela Zákonníka práce k 1.1.2013 v prvom čítaní v NRSR (23 replies)
 49. Odvody SZČO do SP a ZP od 1.1.2013 (53 replies)
 50. Novela Zákonníka práce k 1.1.2013 na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR (8 replies)
 51. Sumy stravného sa od 1. septembra 2012 zvyšujú (18 replies)
 52. Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení k 1.9.2012 (1.1.2013) schválené (74 replies)
 53. Semináre k novelám zákonov - odvody, daň z príjmov, Zákonník... - Jeseň 2012 (49 replies)
 54. Novela zákona o sociálnom poistení ide do skráteného legislatívneho konania (26 replies)
 55. Videokomentár: Nárok na predčasný starobný dôchodok pri práci na dohody v roku 2013 (4 replies)
 56. Videokomentár: Aké budú zmeny v dohodách od 1.1.2013? (natočené 24.7.2012) (0 replies)
 57. Pravidelný a nepravidelný príjem (186 replies)
 58. Práca na dohodu od 1.1.2013 po novom (656 replies)
 59. Doktorandi - aké platia dane a odvody z doktorandského štipendia (15 replies)
 60. Letné brigády študentov a nárok na daňový bonus (0 replies)
 61. Komentár k zákonu o BOZP (0 replies)
 62. Novela Zákonníka práce k 1.1.2013 v medzirezortnom pripomienkovom konaní (0 replies)
 63. Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni k 1.7.2012 (3 replies)
 64. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.10.2012 (70 replies)
 65. Novela Zákonníka práce k 1.1.2013 (13 replies)
 66. Novela zákona o zdravotnom poistení schválená v NRSR 20.6.2012 (6 replies)
 67. Ozdravný balíček 2012-2013 (15 replies)
 68. Komentár k Zákonníku práce (0 replies)
 69. Zmena životného minima k 1.7.2012 a s tým súvisejúce zmeny (25 replies)
 70. Aké zmeny pripravuje vláda v II. polroku 2012? (0 replies)
 71. Zákon o sociálnom poistení - návrh na zmenu valorizácie dôchodkov (0 replies)
 72. Drak na mzdy - novinky (jún 2012) (23 replies)
 73. poistné člena volebnej komisie a zapisovateľa (14 replies)
 74. Zmeny v SP od 1.3.2012 (22 replies)
 75. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011 (68 replies)
 76. Otázky + riešenia k dani z príjmov zo závislej činnosti za r. 2011 (45 replies)
 77. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 (227 replies)
 78. Odporúčané tlačivá, daň z príjmov fyzických osôb 2011 (2 replies)
 79. Určené tlačivá, daň z príjmov fyzických osôb 2011 (0 replies)
 80. Zmeny v sociálnom poistení v r.2012 (4 replies)
 81. Zmena v poistení autorov k 1.1.2012 (52 replies)
 82. Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012 (12 replies)
 83. Požiadať o dôchodok v r.2011 alebo v roku 2012 ? (6 replies)
 84. Dobrovoľné poistenie po 1.2.2012 (159 replies)
 85. Zrážky zo mzdy, exekúcie (379 replies)
 86. Minimálna mzda platná od 1.1.2012 (5 replies)
 87. Oznamovanie NV,A,RD, nepravidelného príjmu do ZP po 1.10.2011 (157 replies)
 88. Pripravované zmeny v súvislosti s daňovo-odvodovu reformou (53 replies)
 89. Novela zákona o zdravotnom poistení platná od 1.8.2011. (69 replies)
 90. Zmena životného minima k 1.7.2011 a súvisiace zmeny (DB, exekúcie) (20 replies)
 91. Informácia o pripravovanje novele Zákonníka práce (52 replies)
 92. Daňové novinky mzdovej učtárne 2011 (0 replies)
 93. Zdanenie príjmov zrážkovou daňou (0 replies)
 94. Vreckové po novom (22 replies)
 95. Zmena stravnej jednotky 2011 (0 replies)
 96. Minimálna mzda 2011 (0 replies)
 97. Nezdaniteľné časti základu dane 2011 (0 replies)
 98. Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2011 (8 replies)
 99. Bezplatná prednáška Trenčín - zmeny v sociálnom poistení (2 replies)
 100. Aktualizácia tlačiva daňového priznania typu A za rok 2010 (0 replies)
 101. Zdanenie príjmov za rok 2010 (0 replies)
 102. RZZP za rok 2010 (61 replies)
 103. RZZP 2010 - sadzby poistného, osoby so ZPS (0 replies)
 104. RZZP 2010 - minimálne základy (0 replies)
 105. RZZP 2010 - SZČO vyplnenie p.26,27,28, resp. B06,B07,B08 (23 replies)
 106. RZZP 2010 - základné hodnoty, tlačivá (0 replies)
 107. RZZP 2010 - výber tlačiva (0 replies)
 108. RZZP 2010 - vyňaté príjmy (12 replies)
 109. RZZP 2010 - komu sa oplatí podať rzzp (0 replies)
 110. RZZP 2010 - kto musí podať ročné zúčtovanie ZP (219 replies)
 111. RZZP 2010 - lehoty na podanie RZZP (0 replies)
 112. Novelizované zákony s farebným označením zmien (SP, ZP, DzP) (0 replies)
 113. Zvýšené stravné od 01.01.2011 (0 replies)
 114. Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách od 01.01.2011 (0 replies)
 115. SP od 1.1.2011 - materiály z MPSVaR (8 replies)
 116. ZP od 1.1.2011 - diskusia (445 replies)
 117. Sociálne poistenie od 1.1.2011 (833 replies)
 118. Minimálna mzda od 1.1.2011 (4 replies)
 119. Pripravovené zmeny v zákone o rodičovskom príspevku (41 replies)
 120. Pripravované zmeny v zákone o zdravotnom poistení k 1.1.2011 (104 replies)
 121. Pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení k 1.1.2011 (250 replies)
 122. Životné minimum a súvisiace sumy platné od 1.7.2010 (0 replies)
 123. Kedy neplatí za rok 2010 zdravotné poistenie SZČO – poistenec štátu (9 replies)
 124. Zamestnanecká prémia za rok 2010 (66 replies)
 125. Tabuľka odvodov od 1.7.2010 do 31.12.2010 (0 replies)
 126. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ... atď. za rok 2010 (18 replies)
 127. Pracovný pomer na určitú dobu (od 1.3.2010) (18 replies)
 128. RZZP 2009 - ako sa v tlačive X vyplní VI. oddiel? (0 replies)
 129. Kedy sa oplatí zahrnúť do RZD aj príjmy zdanené zrážkovou daňou? (0 replies)
 130. RZZP 2009 - príklad typ A, zamestnanec časť roka v SR, vysoký príjem (2 replies)
 131. RZZP 2009 - príklad typ A, zamestnanec s kolísavým príjmom (0 replies)
 132. Príspevok rodičovi a príspevok na starostlivosť o dieťa od 1.1.2010 (4 replies)
 133. Zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2010 (11 replies)
 134. RZZP za rok 2009 (681 replies)
 135. Zmeny v zákone o daniach z príjmov (závislá činnosť) od 1.1.2010 (2 replies)
 136. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2010 (0 replies)
 137. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2010 (43 replies)
 138. Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2010 (29 replies)
 139. Tabuľka odvodov od 1.1.2010 do 30.6.2010 (42 replies)
 140. Požiadať o dôchodok koncom roka 2009 alebo počkať na rok 2010? (29 replies)
 141. Lehoty pre RZZP za rok 2009 (17 replies)
 142. RZZP za rok 2009 už v marci 2010 (13 replies)
 143. Novela zákona o dani z príjmov, účinná od 1.1.2010 (7 replies)
 144. Pripravovaná novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2010 (14 replies)
 145. Rodičovský príspevok od 1.1.2010 - kto má na čo nárok (249 replies)
 146. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2009 (71 replies)
 147. Pri akom príjme nemusí podnikajúci študent, resp. dôchodca, platiť ZP za rok 2009? (8 replies)
 148. Aký je limit príjmu, pri ktorom sa neplatia dane za rok 2009? (11 replies)
 149. Rodičovský príspevok - zmeny navrhované od 1.1.2010 (58 replies)
 150. Odvody - pripravované zmeny od 1.1.2010 (0 replies)
 151. Z akých príjmov (mimo zamestnania) sa neplatia odvody? (195 replies)
 152. Z akých príjmov zamestnanca sa neplatia odvody? (63 replies)
 153. Odmeny pri odchode do starobného dôchodku a odvody (23 replies)
 154. Materské v roku 2009 (29 replies)
 155. Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2009 (15 replies)
 156. RZZP 2008 - zoznam vypracovaných príkladov (11 replies)
 157. RZZP 2008 - tlačivá (12 replies)
 158. Čo je nového s RZZP za rok 2008? (33 replies)
 159. Ako zarábať, aby bol čistý príjem čo najvyšší (a dane a odvody čo najnižšie) (32 replies)
 160. Daňové priznanie študenta - otázky a odpovede (9 replies)
 161. RZZP za rok 2008 zverejnené do pripomienkového konania (0 replies)
 162. Stravné sa od 1.4.2009 zvyšuje (3 replies)
 163. Krízový balíček: Zmeny v zákone o sociálnom poistení (1 replies)
 164. Nezdaniteľná časť na daňovníka je 335,47 € na mesiac (0 replies)
 165. Legislatívne zmeny k 1. marcu 2009 video (0 replies)
 166. Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.3.2009 bola schválená (1 replies)
 167. Krízový balíček: Zmeny v zákone o účtovníctve, dani z príjmov, o zamestnanosti (28 replies)
 168. Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2008 (4 replies)
 169. Legislatívne zmeny účinné od 1.1.2009 vo mzdovom účtovníctve (7 replies)
 170. Novinky v mzdárskej legislatíve k 7.11.2008 (1 replies)
 171. Požiadať o dôchodok koncom roka 2008 alebo počkať na rok 2009? (3 replies)
 172. Nezdaniteľné časti základu dane v DPFO (RZD) za rok 2008 (0 replies)
 173. Preplatok z RZZP - zdanenie (33 replies)
 174. Novinky v mzdárskej legislatíve k 21.9.2008 (3 replies)
 175. Prechod na € (Euro) - tabuľka zaokrúhľovania v mzdách (1 replies)
 176. Absolvent SŠ a zdravotné poistenie od 1.9.2008 (0 replies)
 177. Prechod na € (euro) - chronologicky (0 replies)
 178. Prechod na € (euro) - pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie (5 replies)
 179. Prechod na € (euro) - zdravotné poistenie (0 replies)
 180. Prechod na € (euro) - sociálne poistenie (1 replies)
 181. Prechod na € (euro) - daň z príjmov (1 replies)
 182. Prechod na € (euro) - Generálny zákon (0 replies)
 183. Dôchodca - práca na dohodu alebo na pracovnú zmluvu? (20 replies)
 184. Duálne zobrazovanie sa začína až 24. augusta 2008 (0 replies)
 185. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2009 v MPK (0 replies)
 186. SZČO - starobný dôchodca a odvody po 1.7.2008 (0 replies)
 187. Prechod na € (euro) v mzdovom účtovníctve (5 replies)
 188. RZZP 2007 - čo ďalej po 30.6.2008 (0 replies)
 189. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2009 už v MPK (0 replies)
 190. Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2008 (1 replies)
 191. RZZP 2007 - čo a kde nájdete (0 replies)
 192. Vyhláška k ročnému zúčtovaniu poistného bude účinná od 1.5.2008 (4 replies)
 193. Videonávody na prácu s DRAKom (8 replies)
 194. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2007 - prológ (1 replies)
 195. Priemerná mesačná mzda za rok 2007 (1 replies)
 196. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2007 (0 replies)
 197. Tlačivá na ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2007 (aktualizované) (1 replies)
 198. Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzatvorení roka z pohľadu zákona o dani z príjmov (1 replies)
 199. Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia (2 replies)
 200. Nezdaniteľné časti základu dane v DPFO (RZD) za rok 2007 (8 replies)
 201. Zmeny v mzdovom účtovníctve k 1.1.2008 (0 replies)
 202. Nový zákon o minimálnej mzde (0 replies)
 203. Zoznam noviel zákonov, účinných od 1.1.2008 (4 replies)
 204. Novela zákona o sociálnom fonde zapracovaná do komentárov (2 replies)
 205. Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2007 (5 replies)
 206. Novela zákona o zdravotnom poistení zapracovaná do komentárov (0 replies)
 207. Novela zákona o sociálnom fonde k 1.1.2008 (0 replies)
 208. Videoškolenia Nemocenské dávky + Zmeny k 1.1.2008 (0 replies)
 209. Novela zákona o zdravotnom poistení schválená (1 replies)
 210. Novela zákona o sociálnom poistení definitívne schválená (0 replies)
 211. Novela zákona o sociálnom poistení zapracovaná do komentárov (0 replies)
 212. Druhý pilier bude otvorený aj pre dodatočný vstup (2 replies)
 213. Znenie novely zákona o sociálnom poistení, účinnej od 1.1.2008 (0 replies)
 214. Novela zákona o sociálnom poistení schválená (0 replies)
 215. Novela zákona o zdravotnom poistení posunutá do druhého čítania (0 replies)
 216. Novela zákona o sociálnom poistení pred druhým a tretím čítaním (0 replies)
 217. Čo bolo schválené na 13. schôdzi NRSR (september 2007) (0 replies)
 218. Videoškolenie: Zákonník práce (0 replies)
 219. Novela Zákonníka práce - hot-line servis pre predplatiteľov DRAK-a (1 replies)
 220. Návrh novely zákona o zdravotnom poistení (4 replies)
 221. Zákonník práce - všetko o novele k 1.9.2007 (0 replies)
 222. Minimálna mzda sa od 1.10.2007 zvýši na 8100 Sk (1 replies)
 223. Úplné znenie Zákonníka práce od 01.09.2007 (2 replies)
 224. Znenie novely Zákonníka práce účinnej k 1.9.2007 (2 replies)
 225. Návrh novely zákona o sociálnom poistení (4 replies)
 226. Novela zákonníka práce schválená 28.06.2007 (0 replies)
 227. Zmena životného minima k 1.7.2007 a z toho vyplývajúce dôsledky (14 replies)
 228. Sociálne poistenie - povinnosti SZČO k 30.6. + zmeny k 1.7. (6 replies)
 229. Koniec školského roka - absolventi SŠ, VŠ - prídavky, daňový bonus, zdr. poistenie... (74 replies)
 230. RZZP - hot-line servis pre predplatiteľov DRAK-a (9 replies)
 231. RZZP - všetko o ročnom zúčtovaní za rok 2006 (3 replies)
 232. RZZP - dávka 541 (za rok 2006) (2 replies)
 233. RZZP - ako si správne vybrať typ tlačiva (0 replies)
 234. Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2006 - príklady (0 replies)
 235. Vyhláška MZ SR o ročnom zúčtovaní poistného a vzoroch tlačív (za rok 2006) (0 replies)
 236. Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2006 (0 replies)
 237. Pozor, portál www.drsr.sk má obmedzený čas prevádzky (3 replies)
 238. Katalóg účtovníkov - zalistovanie pre drakov zdarma (0 replies)
 239. SW na ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za r.2006 (4 replies)
 240. Priemerná mesačná mzda za rok 2006 bola 18761 Sk (2 replies)
 241. Prehľad o preddavkoch, o dani vyberanej zrážkou a o daňovom bonuse za rok 2007 (1 replies)
 242. Ročné zúčtovanie poistného za rok 2006 už v MPK (0 replies)
 243. Daňové priznania na internete (11 replies)
 244. TIP: Notifikácia o aktualitách! (4 replies)
 245. Zdanenie príjmov zo zahraničia - súhrn (0 replies)
 246. Hot-line k ročnému zúčtovaniu dane pre predplatiteľov encyklopédie (5 replies)
 247. Čestné vyhlásenie o výške vlastného príjmu manželky (0 replies)
 248. Odporúčané tlačivá pre platiteľov dane z príjmov zo závislej činnosti za r.2006 (0 replies)
 249. Rozbor pripravovanej veľkej novely Zákonníka práce (k 1.7.2007) (11 replies)
 250. Najčastejšie otázky k ročnému zúčtovaniu dane za r.2006 (0 replies)