1. Sumy stravného od 1.6.2023 (1 replies)
 2. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023 (10 replies)
 3. Náhrada za používanie vozidla od 1.4.2023 (0 replies)
 4. Notifikácie na aktuality opravené (0 replies)
 5. Daňový bonus na dieťa od 1.5.2023 (9 replies)
 6. Stabilizačný príspevok 2022/2023 (10 replies)
 7. Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022 (4 replies)
 8. RZD za rok 2022 - súhrn (20 replies)
 9. Tlačivá OOP - DoBPŠ a dohody dôchodcov (0 replies)
 10. Minimálne zdravotné poistné zamestnanca od r. 2023 (79 replies)
 11. Pravidlá pri výpočte daňového bonusu na dieťa (0 replies)
 12. Daňové parametre r. 2022 a r. 2023 (6 replies)
 13. Daňové termíny r. 2023 (5 replies)
 14. Minimálne príplatky od 1.6.2023 (8 replies)
 15. Ísť do dôchodku v r. 2022 alebo v r.2003? (ADH 2023) (0 replies)
 16. Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023 (53 replies)
 17. Rozpočítavanie príjmu do Výkazu poistného od r.2023 (30 replies)
 18. SP - analytické údaje od 1.1.2023 (47 replies)
 19. Starosta obce a registrácia do poisťovní, dovolenka, odstupné (23 replies)
 20. Rodičovský dôchodok od r. 2023 (19 replies)
 21. Zvyšovanie novopriznaných dôchodkov od r. 2023 (ADH) (0 replies)
 22. Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov (17 replies)
 23. Úprava dôchodkového veku od ročníka 1967 (0 replies)
 24. Predčasný starobný dôchodok od 1.11.2022 (0 replies)
 25. Otcovské (materské pri narodení dieťaťa) od 1.11.2022 (35 replies)
 26. Zmeny v dohodách od 1.11.2022 (42 replies)
 27. Práca v zahraničí - pracovná zmluva a písomná informácia od 1.11.2022 (0 replies)
 28. OOP - "klasická" od 1.1.2023 (53 replies)
 29. OOP - sezónne práce od 1.1.2023 (0 replies)
 30. DPČ na výkon sezónnej práce od 1.1.2023 (22 replies)
 31. Obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia od 1.11.2022 (24 replies)
 32. Novela Zákonníka práce od 1.11.2022 (24 replies)
 33. Minimálna mzda pre rok 2023 (2 replies)
 34. Stravné a náhrada za používanie vozidla od 1.9.2022 (2 replies)
 35. Pomôcka k výpočtu/kontrole DB od 07/2022 (0 replies)
 36. Platové tarify vo verejnej a štátnej správe od 1.7.2022 (0 replies)
 37. Životné minimum od 1.7.2022 a nepostihnuteľné sumy (6 replies)
 38. Daňový bonus od 1.7.2022 (69 replies)
 39. Pripravované zmeny v dôchodkoch od r.2023 (0 replies)
 40. Rodičovský dôchodok - pripravované od 1.1.2023 (9 replies)
 41. Pripravovaná zmena v predčasných dôchodkoch od 1.8.2022 (0 replies)
 42. Stravné a náhrada za používanie vozidla od 1.5.2022 (3 replies)
 43. Kurzarbeit od 1.3.2022 - aktualizované (24 replies)
 44. Zdravotné poistenie zamestnaných Ukrajincov (0 replies)
 45. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022 (8 replies)
 46. Elektronické PN od 1.6.2022 (2 replies)
 47. Zamestnávanie odídencov z UA (54 replies)
 48. Daňový bonus na dieťa a RZD za rok 2021 (4 replies)
 49. Metodický pokyn FR SR zo dňa 22.2.2022 k príspevku na stravu (8 replies)
 50. Zmena v nároku na DB na dieťa v RZD a DP za rok 2021 (14 replies)
 51. RZD za rok 2021 - súhrn (32 replies)
 52. RZD za rok 2021 a uplatnenie povinného poistného (0 replies)
 53. Daňové parametre 2022 (0 replies)
 54. Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2021 (0 replies)
 55. Nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7o) ZDP od 1.1.2022 (31 replies)
 56. Daňové termíny a tlačivá pre rok 2022 (5 replies)
 57. Zmeny v pandemickej DPN od 1.12.2021 (14 replies)
 58. Kontrola zamestnancov OTP (9 replies)
 59. Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022 (41 replies)
 60. Finančný príspevok na stravovanie (novela ZP od 1.1.2022) (182 replies)
 61. Zmena oznamovacích povinností pre ZP od 1.10.2021 (30 replies)
 62. Dotácia na stravu a dopad na daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 (17 replies)
 63. Prvá pomoc za júl 2021 (6 replies)
 64. Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021 a od 1.8.2021 (33 replies)
 65. Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny (4 replies)
 66. Kurzarbeit - podpora v čase skrátenej práce od r. 2022 (94 replies)
 67. Zmeny v dávkach SP po novele prijatej 30.3.2021 (11 replies)
 68. RZD 2020 - komplet (0 replies)
 69. RZD 2020 - dodatočné uplatnenie poistného a príspevkov (0 replies)
 70. RZD 2020 - nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť (0 replies)
 71. RZD 2020 - NČ príspevky na DDS (13 replies)
 72. Novela ZP - ostatné vybrané zmeny (4 replies)
 73. Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa (64 replies)
 74. Novela ZP - finančný príspevok na stravovanie (214 replies)
 75. Prvá pomoc++ (38 replies)
 76. Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu (9 replies)
 77. RZD 2020 - daňový bonus na zaplatené úroky (12 replies)
 78. RZD 2020 - daňový bonus na dieťa (0 replies)
 79. RZD 2020 - nezdaniteľná časť na manžela/manželku (16 replies)
 80. Testovanie na koronavirus a neprítomnosť v práci (7 replies)
 81. RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (15 replies)
 82. RZD 2020 - nezdaniteľná časť na daňovníka (3 replies)
 83. Zmena v nároku na DB na dieťa v RZD a DP za rok 2020 (11 replies)
 84. Zmeny oznamovacích povinností zamestnávateľa do SP od 1.1.2021 (9 replies)
 85. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2020 (1 replies)
 86. Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 (41 replies)
 87. Žiadať o dôchodok v r. 2020 alebo v r. 2021? (4 replies)
 88. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021 (14 replies)
 89. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (116 replies)
 90. Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021 (8 replies)
 91. Daňové parametre pre rok 2021 (1 replies)
 92. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2021 (15 replies)
 93. Identifikačné číslo právneho vzťahu v SP od 1.1.2021 (11 replies)
 94. Oznamovanie PN, OČR, materského Sociálnou poisťovňou od 1.1.2021 (15 replies)
 95. Minimálny dôchodok v r. 2021 (6 replies)
 96. Pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020 (5 replies)
 97. Úrazový príplatok COVID (4 replies)
 98. Zmeny dôchodkového veku ročníky 1957-1965 (4 replies)
 99. Prvá pomoc plus - szčo a spoločníci jednoosobovej sro (50 replies)
 100. Prvá pomoc plus - zamestnanci (149 replies)
 101. Zamestnanec nemá test a neprítomnosť v práci (15 replies)
 102. Skončenie ošetrovného 22.9.2020 pri predškolákoch (3 replies)
 103. Minimálna mzda pre rok 2021 (21 replies)
 104. Zákon č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (10 replies)
 105. Postup pri poskytovaní ošetrovného (OČR) od 1.7.2020 (16 replies)
 106. Koronavírus - predĺženie dávky v nezamestnanosti (3 replies)
 107. Koronavírus - novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce (účinnosť od 17.6.2020) (17 replies)
 108. Koronavírus - núdzový stav končí dňa 13.6.2020 (0 replies)
 109. Koronavírus - príspevok pre zamestnancov materských škôl (0 replies)
 110. Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny (4 replies)
 111. Koronavírus - opatrenia prijaté 20.5.2020 (odklad poistného) (4 replies)
 112. Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020 (61 replies)
 113. Koronavirus - opatrenie č. 5 (dohodári) (4 replies)
 114. Koronavirus - možnosti stravovania (home office) (0 replies)
 115. Koronavirus - zmeny v daňovej oblasti (od 25.4.2020) (0 replies)
 116. Koronavírus - odpustenie odvodov za apríl 2020 (52 replies)
 117. Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020 (165 replies)
 118. Priemerná mesačná mzda za rok 2019 a dopad na mzdové veličiny (0 replies)
 119. Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest (96 replies)
 120. Koronavirus - posun daňových termínov (schválené dňa 2.4.2020) (0 replies)
 121. Koronavírus - odklad platenia poistného (2 replies)
 122. Koronavírus - zmeny v BOZP prijaté 2.4.2020 (0 replies)
 123. Koronavírus - zmeny v sociálnom poistení prijaté 2.4.2020 (0 replies)
 124. Koronavírus - novela Zákonníka práce prijatá 2.4.2020 (129 replies)
 125. Koronavírus - oznamovanie a preukazovanie prekážky v práci zamestnávateľovi (31 replies)
 126. Koronavírus - výzva pre softvérové firmy (mzdy) (4 replies)
 127. Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia (79 replies)
 128. Koronavírus - možnosti zamestnávateľa pri obmedzení činnosti (0 replies)
 129. Zmena druhu práce zamestnanca a práca z domu (5 replies)
 130. Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom (98 replies)
 131. Usmernenie MF SR a FR SR k uplatneniu poistného z letného a vianočného platu (25 replies)
 132. Nový druh poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície (od 1.4.2020) (13 replies)
 133. Rekreačný príspevok pri súbehu (0 replies)
 134. 13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné (55 replies)
 135. Príspevok na ubytovanie - 2 novely platné od 1.1.2020 (12 replies)
 136. Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020 (16 replies)
 137. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 (59 replies)
 138. Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020 (106 replies)
 139. Dovolenka pre mladých (novela Zákonníka práce) (31 replies)
 140. Dokladovanie daňového bonusu na dieťa od 1.12.2019 (30 replies)
 141. Zmeny vo vianočnom príspevku 2019 (0 replies)
 142. Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020 (18 replies)
 143. Minimálna mzda pre rok 2020 (9 replies)
 144. Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení (22 replies)
 145. Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu (31 replies)
 146. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca (20 replies)
 147. Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019 (19 replies)
 148. Sumy stravného od 1.7.2019 (2 replies)
 149. Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny (30 replies)
 150. Zmena výšky stravného a základnej náhrady (0 replies)
 151. Daňový bonus od 1.4.2019 (19 replies)
 152. Letná a vianočná odmena v roku 2019 (58 replies)
 153. Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce od 1.1.2019 (7 replies)
 154. Poistné szčo v r.2019 (13 replies)
 155. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (122 replies)
 156. Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu od 1.1.2019 - daň, SP, ZP (8 replies)
 157. Nepeňažný príspevok na ubytovanie (13 replies)
 158. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018 (poučenie) (18 replies)
 159. Daňové termíny a povinnosti zamestnávateľa 2019 (2 replies)
 160. Zmeny v zdravotnom poistení od 30.12.2018 (10 replies)
 161. Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019 (13 replies)
 162. Novela zákona o SP, zmeny účinné dňom vyhlásenia v Z.z. a od 1.1.2019 (20 replies)
 163. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce (443 replies)
 164. Elektronická oznamovacia povinnosť 2. kategórie (9 replies)
 165. Zmeny v určovaní dôchodkového veku (9 replies)
 166. Zmeny v odmeňovaní starostov od 1.11.2018 (9 replies)
 167. Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019 (73 replies)
 168. Nový sadzobník pokút od 1.8.2018 v sociálnom poistení (3 replies)
 169. Odmena člena volebnej komisie vo voľbách do samospráv v roku 2018 (8 replies)
 170. Jednorázový štátny sviatok (9 replies)
 171. Pripravované zmeny v minimálnej mzde od 1.1.2019 a súvisiacich mzdárskych veličín. (11 replies)
 172. Odvodová výnimka z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 KOMPLET (66 replies)
 173. Životné minimum od 1.7.2018 a súvisiace veličiny (23 replies)
 174. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018 (36 replies)
 175. Podmienky práce mladistvých na dohody (0 replies)
 176. Sumy stravného od 1.6.2018 (9 replies)
 177. Stravné pre zamestancov - zdaňovanie benefitu (4 replies)
 178. Zmeny v príplatkoch v štátnej službe od 1.5.2018 (0 replies)
 179. Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018 (5 replies)
 180. Zákonník práce od 1.5.2018 (46 replies)
 181. Pripomienkové konanie - ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od 1.1.2019 (10 replies)
 182. 13. a 14. plat od 1.5.2018 (150 replies)
 183. Mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu od 1.5.2018 (19 replies)
 184. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018 (121 replies)
 185. Zdaňovanie zamestnaneckých benefitov (5 replies)
 186. Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - základné veličiny (32 replies)
 187. Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny (11 replies)
 188. Sociálne poistenie - veličiny pre rok 2018 (2 replies)
 189. Úrad práce - podmienky evidencie a vymeriavací základ pre rok 2018 (0 replies)
 190. Daň zo závislej činnosti 2018 (2 replies)
 191. Životné minimum, zrážky pre rok 2018 (platné od 01.07.2017) (0 replies)
 192. Príspevok na stravovanie zamestnancov a stravné (cestovné náhrady) pre rok 2018 (1 replies)
 193. Minimálna mzda, mzdové nároky a príplatky od 2018 (12 replies)
 194. Predbežný návrh - ročné zúčtovanie sociálneho poistenia (1 replies)
 195. Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018 (8 replies)
 196. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2018 (60 replies)
 197. Novela Zákona o sociálnom poistení 2018 (11 replies)
 198. Dohody dôchodcov od 1.7.2018 (46 replies)
 199. Pripravované zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 (2 replies)
 200. Najmenej rozvinuté okresy od 20.10.2017 (1 replies)
 201. Zmeny termínov oznamovacích povinností do SP od 1.1.2018 (0 replies)
 202. Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018 (14 replies)
 203. Dôchodkové poistenie štátom od 1.1.2018 (6 replies)
 204. Novela nelegálneho zamestnávania od 1.1.2018 (0 replies)
 205. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2018 (0 replies)
 206. životné minimum od 1.7.2017 a súvisiace veličiny (19 replies)
 207. Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017 (19 replies)
 208. Zdravotné poistenie z dividend vyplatených po 1.1.2017 za roky 2011-2016 (12 replies)
 209. Priemerná mzda v roku 2016 bola 912 eur - dopady na odvody v roku 2018 (0 replies)
 210. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2017 (6 replies)
 211. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (6 replies)
 212. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo) (43 replies)
 213. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016 (67 replies)
 214. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2017 (0 replies)
 215. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2017 (0 replies)
 216. Mzdové veličiny 2017 (17 replies)
 217. Zmeny povinností v ZP od 1.1.2017 (14 replies)
 218. Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2017 (15 replies)
 219. Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie (19 replies)
 220. Daň z dividend (stav 11/2016 pred druhým a tretím čítaním v NRSR) (81 replies)
 221. Pozor na zdravotné odvody z dividend za roky 2011 až 2016! (2 replies)
 222. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2017 schválená (47 replies)
 223. Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb - povinnosti v Nemecku (0 replies)
 224. Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb - komplexný príklad (1 replies)
 225. Sumy stravného sa od 1. decembra 2016 zvyšujú (11 replies)
 226. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2017 (13 replies)
 227. Maximálne základy na odvody od 1.1.2017 (0 replies)
 228. Daň z dividend (stav 9/2016 pred rokovaním vlády) (0 replies)
 229. Autori a umelci (2016) (20 replies)
 230. Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016) (32 replies)
 231. Otec na materskej (2016) (6 replies)
 232. Starobný dôchodok (minimálny dôchodok) 2016 (10 replies)
 233. Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017 (79 replies)
 234. Dane a odvody športovcov (44 replies)
 235. SZČO a odvody 2016/2017 (18 replies)
 236. Zrážky od 1.7.2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku (51 replies)
 237. Zoznam najmenej rozvinutých okresov (0 replies)
 238. Minimálna mzda a dovolenka, sviatok, nadčas, P (12 replies)
 239. Mzdové veličiny pre rok 2016 (2 replies)
 240. Autorské honoráre od 1.1.2016, oznamovanie, SP, ZP (8 replies)
 241. Odvodová úľava - najmenej rozvinuté okresy (34 replies)
 242. Dobrovoľná vojenská príprava (0 replies)
 243. Zmena stanoviska SP - obecné komisie (5 replies)
 244. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015 (20 replies)
 245. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2016 (4 replies)
 246. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016 (18 replies)
 247. Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2016 (22 replies)
 248. Dane a odvody športovcov (5 replies)
 249. Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016 (17 replies)
 250. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016 (37 replies)